Ga naar inhoud
 • 0

Voormalig opdrachtgever vraagt om afstand te doen van persoonlijkheidsrechten

Legend     3,2k 284

Ik heb een tijd geleden een ontwerp gemaakt voor partij X. Na oplevering heeft partij Y, ook opdrachtnemer van partij X, nog wat aanpassingen gedaan (ik had de auteursrechten overgedragen dus dit was geen probleem) in de vorm van de kleuren wat veranderen en het lettertype aanpassen. Het beeldmerk bleef onveranderd en was 100% van mijn hand.

Iedereen blij.

 

Na een tijdje kwam ik er achter dat partij Y, die de aanpassingen had uitgevoerd, zich in diens portfolio uitgaf voor de ontwerper van dit logo. Hoewel de opdrachtgever het auteursrecht heeft kan ik mij in een geval als dit beroepen op mijn persoonlijkheidsrechten, en dit deed ik dus ook. Ik heb hem de eerste keer gewaarschuwd- toen ik deze misleidende situatie echter nog een keer aantrof omdat een wakkere ziel zijn portfolio als pdf kreeg toegestuurd en zei: "Dat logo voor partij X is toch gemaakt door Annedien?" (mij een cc hiervan sturend) heb ik hem per aangetekende laten weten dat als ik dit ooit nog een keer zou aantreffen ik juridische stappen zou ondernemen. Je goede naam als ontwerper kan door zulke misleidende informatie flink wat schade oplopen (en daarmee je broodwinning). Dit leek me overigens nog tamelijk mild, gezien het feit dat hij blijkbaar 'recidivist' is en er op uit was om goede sier te maken met mijn verdienste, gebruikmakend van het beetje 'schemergebied' dat er blijkbaar ontstaat als je de kleur en het lettertype van een logo aanpast.

Partij Y heeft wel zoals ik heb verzocht, verduidelijkt wie voor welk deel verantwoordelijk was, op in elk geval één van de plekken waar hij iets anders suggereerde. Hoe dat met zijn portfolio-pdf zit weet ik niet maar ik ga er van uit dat dit ook gecorrigeerd is.

 

Ik heb partij X ook per aangetekende een afschrift van de brief aan partij Y gestuurd zodat die op de hoogte waren van de gedragingen van hun opdrachtnemers (met name het niet zo nette gedrag van partij Y, uiteraard.) en mijn reactie hierop. Dit hebben ze in goede orde ontvangen.

 

Nu krijg ik een overdrachtscontract toegestuurd door partij X, waarin mij word gevraagd afstand te doen van mijn auteursrecht en van mijn persoonlijkheidsrechten. Dat houdt in dat ik in situaties als met partij Y geen enkel recht meer heb om mijn goede naam als ontwerper te verdedigen (en onthoud dat je goede naam je broodwinning is als ontwerper!) en ook als partij X raar gaat lopen doen met het ontwerp kan ik nog steeds geassocieerd worden met het ontwerp alleen weten mensen niet dat ik die variant niet gemaakt heb. Als je er dan toch mee geassocieerd wordt en het is een mislukte aanpassing heb je pech.

Ik snap wel dat ze niet het risico willen lopen dat iemand moeilijk gaat lopen doen maar gaat het niet een beetje ver te verzoeken tot overdracht van persoonlijkheidsrechten? Zal dit ook een reactie zijn op mijn afschrift naar hen van de brief aan partij Y waarin ik me beroep op juist die rechten, en zijn ze bang voor gedoe wellicht?

 

Mijn vragen:

- Klinkt dit als een fair voorstel? Er wordt verder geen compensatie voorgesteld.

- Als ik een contract teken waarin ik afstand doe van mijn persoonlijkheidsrechten, weegt dit dan zwaarder dan de Auteurswet, die deze rechten als niet overdraagbaar heeft gedefinieerd?

- Hoe serieus moet ik zo'n contract nemen als het ingaat tegen hoe het bij wet geregeld is en ze me vragen iets te tekenen dat dit theoretisch gezien zou moeten 'overrulen'? Ik vind het een beetje raar dat ze een heel officieel contract toesturen dat in strijd lijkt te zijn met wat de Auteurswet zegt? Of kan zoiets wel gewoon, juridisch gezien? En bovendien opmerkelijk dat ze van me verwachten dat ik rechten opgeef die mijn naam als ontwerper kunnen beschermen- ik heb ze al gezegd dat auteursrecht overdragen geen probleem is (heb ik al gedaan toen ik het eerste contract voor de opdracht tekende maar blijkbaar willen ze meer zekerheid) maar dat ik me nog even beraad over persoonlijkheidsrechten.

- Als dit al zou kunnen zou ik hiervoor aanvullende compensatie verlangen, ik geef dat recht dan niet zomaar op- vooral niet omdat ik me er al tot twee keer toe op heb moeten beroepen. Wat zou een redelijke compensatie zijn, qua percentage van de opdracht?

- Ik ben van goede wil en erg meewerkend, maar is zo'n contract in principe niet een beetje aanmatigend? Ze doen het voorkomen als 'slechts een formaliteit' maar wat voor houding neem je in feite aan?

 

Ik hoor graag jullie input!

Het betreft vooral de kernvraag of je persoonlijkheidsrechten kunt afstaan dmv een contract en of dat stand houdt voor een rechter of dat ze eigenlijk om iets vragen dat bij wet anders geregeld is en dus misschien ook wel een vreemd verzoek is (in de categorie "You can't blame a guy for trying"?).

Of is het helemaal valide?

 

Alvast dank,

Annedien

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 1
Super Senior     235 12

Fair vind ik het zeker niet, zowel het doen voorkomen alsof partij Y het logo gemaakt heeft als het verzoek van partij X om afstand te doen van je rechten.

 

Voor wat betreft de juridische kant vind ik het wel goed samengevat op de site waar je naar linkt:

 

Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen. U houdt altijd uw persoonlijkheidsrechten, ook als u door bijvoorbeeld een licentie of verkoop de rest van uw rechten heeft overgedragen.

 

Als maker hoeft u bijvoorbeeld niet te dulden dat de uitgever uw verhaal zo verandert of vervormt, dat u er redelijkerwijs niet meer achter kunt staan. U kunt ook optreden als het verhaal onder andermans naam verschijnt en u verzetten tegen eventuele aantastingen van uw werk door de exploitant ervan.

 

Als ik dit zo eens lees kun je die rechten niet overdragen. Immers, jij hebt dat logo ontworpen, en dat feit zal echt niet veranderen als er een bepaald bedrag van eigenaar wisselt.

 

Partij X maakt zich misschien een beetje zorgen, maar als ik het goed lees is dat nergens voor nodig, zij hebben al de rechten die nodig zijn om het logo normaal te gebruiken. Het is alleen niet netjes van partij Y om dat in hun portfolio te doen voorkomen alsof het geheel door hen gemaakt is.

 

Veel succes in ieder geval.

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     4,6k 118

Draai het maar om, eis dat die andere vormgever(s) sowieso vermelden dat jij dat logo gemaakt hebt en dat je tevens alleen plaatsing door derden (niet je klant dus) toestaat na controle.

 

Je zit nu in een situatie waarin het lijkt dat jij de dupe wordt (zwakkere partij) terwijl jij eigenlijk juridisch sterk staat (neem aan dat je contract goed is). Overleg dit verder even met een jurist zodat je alles correct blijft doen.

 

Verwacht je dat die andere vormgever zich nu wel netjes gaat gedragen?


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 1
Legend     22,3k 5 1360

 

Waarom zou je uberhaupt willen werken voor een opdrachtgever die je zo behandelt? Dat is immers hun reactie op jouw onmin met hun andere ontwerpers: je wordt gedegradeerd tot leverancier van halffabrikaten.

 

Tijd voor de middelvinger.


Lees ook eens de Moscow Times, één van de laatste onafhankelijke media in Rusland (tijdelijk in Amsterdam). 🕊 🕊 🕊

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Dank voor de reacties tot dusver!

TwaLevel en Peter, het moet motorisch mogelijk zijn om al die handelingen te combineren ;-)

Waar ik nog echt benieuwd naar ben is of de persoonlijkheidsrechten wettelijk gezien overdraagbaar zijn. En of ik ze wel WIL overdragen, eigenlijk- maar daar ga ik nog even over nadenken.

Ik hoef niet meer voor ze te werken, het is een kwestie achteraf.

Link naar reactie
 • 0
Legend     277 53

Neem je verlies.

 

Erg onaardig dat iemand iets waar je trots op bent en eventueel goede sier mee zou kunnen maken verkwanseld, maar het is nu éénmaal zo. Daar mag je best boos over worden, maar boos blijven kost te veel energie, die je ook zou kunnen gebruiken voor iets anders...

 

Sancho


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,8k 127

Het hele gedoe komt op mij over dat X gewoon geen gedonder wil en daarom met een soort van "sleep mij niet voor de rechter" contract aankomt.

Als dat het geval is dan lijkt het mij voor jou geen probleem om dat te tekenen en voor partij X geen probleem om jou te erkennen als ontwerper van het bewuste logo.

 

Kun je uitvogelen wat de reden is voor deze actie van partij X ? Mogelijk is er een andere oplossing mogelijk die minder ingewikkeld is.

Link naar reactie
 • 1
Legend     2,4k 117

Ik snap wel dat ze niet het risico willen lopen dat iemand moeilijk gaat lopen doen maar gaat het niet een beetje ver te verzoeken tot overdracht van persoonlijkheidsrechten?

 

Nou, dat lijkt me wel. Ook omdat een contract geen verzoek is, maar het vastleggen van gemaakte afspraken (die in dit geval dus niet gemaakt zijn).

 

Zal dit ook een reactie zijn op mijn afschrift naar hen van de brief aan partij Y waarin ik me beroep op juist die rechten, en zijn ze bang voor gedoe wellicht?

 

Je hebt het auteursrecht overgedragen, en dat is naar ik aanneem op verzoek van X. Dat verzoek deden ze om vrij te zijn het ontwerp door te ontwikkelen / onderhouden / wijzigen / verbeteren etc. zoals in dit geval aan Y uitbesteed. Wie wat in zijn portfolio zet is voor X van geen belang. Misschien vreest X gehinderd te worden bij toekomstig onderhoud etc. en willen ze geen gedoe met de strijd tussen A en Y.

 

Klinkt dit als een fair voorstel? Er wordt verder geen compensatie voorgesteld.

 

Nee, dat vind ik niet. IANAL, maar los van de juridische (on)mogelijkheid van overdracht van persoonlijkheidsrechten is de intentie daarvan nu juist dat die bij de oorspronkelijk auteur blijven, ook als de exploitatierechten zijn overgedragen.

 

ik heb ze al gezegd dat auteursrecht overdragen geen probleem is (heb ik al gedaan toen ik het eerste contract voor de opdracht tekende maar blijkbaar willen ze meer zekerheid)

 

Je kunt ze inderdaad meer zekerheid geven door nog eens schriftelijk te bevestigen dat je het auteursrecht op het uiteindelijke logo (printje bijvoegen en ondertekenen) hebt overgedragen aan X. Dat schijnt juridisch toch sterker te zijn dan overdracht in het contract dat vooraf gaat aan de creatieve prestatie. Misschien is dat al voldoende om de zorgen van X weg te nemen.

 

Hier zie je overigens wel een knelpunt in het auteursrecht: beperkingen gesteld door de auteur van creatief werk in opdracht, waarbij het creatieve ding onderdeel is geworden van de business van opdrachtgever i.p.v. een kunstwerk dat hij alleen maar 'host'. Ik vind het bijvoorbeeld tamelijk absurd dat als je een huis laat ontwerpen door een architect, en je later een dakkapelletje wilt toevoegen, de architect dit op grond van het auteursrecht kan tegenhouden.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Neem je verlies.

 

Erg onaardig dat iemand iets waar je trots op bent en eventueel goede sier mee zou kunnen maken verkwanseld, maar het is nu éénmaal zo. Daar mag je best boos over worden, maar boos blijven kost te veel energie, die je ook zou kunnen gebruiken voor iets anders...

 

Sancho

 

Goed advies aan een freelancer om die te vertellen dat het okay is als anderen diefstal van diens werk plegen. NOT :)

Zulk gedrag is niet "onaardig", het is bij wet verboden. Het gaat niet om "trots" en "goede sier", het gaat om mijn broodwinning en goede naam als ontwerper, daar denk ik dus niet lichtvaardig over. "Goede naam" lijkt wat abstract maar het is goed te merken in het tarief dat je kan vragen, en daarmee met de winst die je kunt maken. Als het nou een flapdrol zou betreffen die niet weet hoe het in elkaar zit, soit... in zulke kwesties heb ik vaak genoeg ook gewoon geen energie gestoken in dat rechtzetten. (Choose your battles wisely...)Maar als het een opdrachtgever betreft die zou moeten weten hoe dit professioneel in elkaar zit dan verwacht ik dat er ook zo mee omgegaan wordt. Als jij gelooft in "eerlijk en oprecht zakendoen" (getuige je profiel) dan vind ik dit toch wel een wat twijfelachtig advies. Het is toch niet boerenslim om een vos tussen je kippen te laten? ;)

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     841 22

Ze kunnen je laten tekenen wat ze willen (vooropgesteld dat je hiertoe zou overgaan) maarrrrrr,

 

Het recht op verzet bij misvorming cq aanpassing op dusdanige wijze dat je goede naam wordt aangetast blijft onveranderd van kracht! Anders is het voor je recht op verzet bij openbaarmaking zonder naamsvermelding, wijzigingen in het werk e.d. Hier kun je middels een overeenkomst afstand van doen.


www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     1,6k 692

Annedien,

 

Niet op ingaan. De suggestie van een tegencontract staat me wel aan. Als de auteurswet zegt dat de persoonlijkheidsrechten niet zijn over te dragen verandert daar geen enkel contract ter wereld iets aan.

 

Wellicht is het een idee om het ontwerp dominant op je website te zetten met een linkje erbij: "Waar heb ik dit eerder gezien?" En dan een aardige pagina waar je netjes en niet rancuneus uitlegt wat het verschil is tussen AR en PR. Niemand die daar iets tegen kan doen. Omdat jij de PR hebt, mag jij het ook nog steeds in je portfolio opnemen. Geen namen noemen, gewoon op je site zetten.

 

Ruben

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Bij nadere toelichting bleek dat ze slechts ten aanzien van zichzelf (partij X) willen dat ik deze rechten, voorzover mogelijk, opgeef. Bij mijn weten heb je ze wel of niet, en ik heb ze wel- onvervreemdbaar. Dus de zaak wordt nog opmerkelijker op deze manier. "Als u hier even tekent dat u niet gaat piepen als wij uw werk verminken of uw goede naam beschadigen?" (Want hoewel ze het misschien niet om die reden verzoeken is dat wel wat ze van me verlangen)

Ik heb laten weten dat als zij dat willen ik een voorstel zal doen wat voor compensatie ik daarvoor redelijk acht (namelijk: véél ;-), danwel dat ze dat hele persoonlijkheidsrechten-element uit de overeenkomst te schrappen want waarom zou je eigenlijk een ontwerper van die rechten willen 'beroven'?

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,2k 1 284

Ik heb achterhaald dat een deel van de persoonlijkheidsrechten overdraagbaar is en een deel niet. (Weer een mooie nuance in de wet erbijgeleerd ;-)

Ik heb aangegeven dat ik dat wel wil overdragen, maar niet 'zonder meer'. Ik heb ze gevraagd of ze zelf een compensatie willen voorstellen of dat ik dat doe, en nu is het al een poosje ijzig stil op de lijn ... ;-)

Link naar reactie
 • 0
Newbee     1 0

Beste,

 

Hoe is dit afgelopen. ik zit een gelijkaardige situatie, alleen ben ik daar partij X. Ik hoef mij niet te moeien met de strijd tussen de oorspronkelijke auteur en de "verbeteraar", ofwel ? De verbeteraar(partij Y) gebruikt de vernterde versie ook in zijn portfolio maar ik vind dit deontologisch niet eerlijk. Moet ik dit melden aan de auteur, partij Y of aan andere derden ? Misschien kom ik wijzer uit jouw precedent ?!?

 

Grtz, Pascal

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  13 leden, 184 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.