Ga naar inhoud
 • 0

aansprakelijkheid en vof

Hoi,

 

Ik start met een partner een vof.

 

Wij regelen in een contract dat wij boven bedrag van 500 euro gezamenlijk beslissen en tekenen. Wat gebeurt er als mijn partner desondanks bestellingen doet of toezeggingen doet voor hogere bedragen?

Of als mijn partner onrechtmatig dingen doet.

 

Ben ik dan als partner toch aansprakelijk?

 

Heel benieuwd Petra

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0
Wat is de achterliggende gedachte om deze beperking in te stellen?

 

Uhm...dat is een heel gebruikelijke clausule in een VOF-contract...

 

Overigens elke financier zal deze beperking met een volmacht over en weer opheffen, waarmee deze maatregel weer teniet gedaan wordt.

 

Maar we hebben het hier niet over financiers, toch? Bovendien beslissen financiers niet over uitgaven, volgens mij.

Link naar reactie
 • 0

Wat is de achterliggende gedachte om deze beperking in te stellen?

Uhm...dat is een heel gebruikelijke clausule in een VOF-contract...

 

Daarom behoef je het nog niet te gebruiken.

 

Overigens elke financier zal deze beperking met een volmacht over en weer opheffen, waarmee deze maatregel weer teniet gedaan wordt.

Maar we hebben het hier niet over financiers, toch? Bovendien beslissen financiers niet over uitgaven, volgens mij.

 

Als vennoten zit je in hetzelfde schuitje, hoofdelijk aansprakelijk voor de vof.

De beperking tot een bepaald bedrag, zal niet gebruikt worden als je elkaar vetrouwt toch ? En als je je al wilt beschermen door deze beperking, dan zal dat niet werken naar financiers toe, en dat laatste wilde ik alleen maar duidelijk maken.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als je elkaar niet vertrouwd moet je niet aan een samenwerking beginnen denk ik. Toch regel je zaken op papier voor geval het minder goed gaat om de aansprakelijkheid af te dekken enzo.

Realiseer me heel goed dat het daarna geen samenwerking meer is.

Maar deze vraag gaat over hoe zit het met mijn aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen en bij bedragen boven de afgesproken limiet.

 

Staat los van financiers. Maar gewoon als mijn partner morgen een bestelling doet twv 100.000 euro.

Ben ik dan aanspakelijk?

Link naar reactie
 • 0

Ja voor derden ben jij gewoon voor de helft aansprakelijk. Jullie samenwerkingsovereenkomst is niet het probleem van derden in eerste instantie.

 

Als je overeengekomen bent dat je als je zonder toestemming een uitgave doet van > 500 euro je het uit eigen zak moet betalen zal jij dat moeten verhalen op de vennoot.

 

Voor de echt juridische kennis moet je even wachten tot de juristen en advocaten onder ons reageren!

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 1

Algemeen

De vennootschap onder firma (VOF) is een maatschap, die u en anderen aangegaan voor de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijke naam. Het is dus een bijzondere maatschap. Een VOF wordt in principe geregeld door de vennootschapsovereenkomst tussen de vennoten. Verder gelden in beginsel voor de VOF dezelfde regels als voor een maatschap.

 

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennoten zijn in beginsel allemaal volledig vertegenwoordigingsbevoegd. Ze mogen dus ten name van de VOF handelen, gelden uitgeven en ontvangen, en namens de VOF overeenkomsten met derden sluiten. Vennoten kunnen hier wel van uitgesloten worden.

 

Aansprakelijkheid

Alle vennoten zijn hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk, ook voor onrechtmatige daden die als gedraging van de vennootschap aan te merken zijn. Dit geldt ook als deze verplichtingen door een andere (bevoegde) vennoot zijn aangegaan. Als het afgescheiden vermogen van de VOF niet toereikend is om de schulden van de VOF te voldoen, dan kunnen de schuldeisers voor de gehele schuld bij het privé-vermogen van elk van de vennoten terecht. Als de VOF failliet gaat, gaan de vennoten ook failliet.

 

Beperking vertegenwoordigingsbevoegdheid en aansprakelijkheid

Als in de VOF overeenkomst staat dat een vennoot tot een bepaald bedrag (in dit geval EUR 500) in zijn eentje verplichtingen namens de VOF mag aangaan, maar daarboven toestemming van de andere vennoten nodig heeft (lijkt me verstandig inderdaad) – en deze vennoot gaat toch verplichtingen (afspraken, contracten, etc) aan boven dit bedrag (EUR 500) dan is in principe de VOF gewoon gebonden (aansprakelijk) aan die aangegane verplichtingen, omdat derden (partijen die met de VOF in zee gaan) erop moeten kunnen vertrouwen dat de betreffende vennoot bevoegd was die afspraken te maken. Dit heet derdenbescherming. De derde heeft wel een onderzoeksplicht maar de derde kan het VOF contract in principe niet kennen dus kon die beperking niet weten uit onderzoek. De VOF is dan gewoon gebonden aan (aansprakelijk voor) de gemaakte afspraken. Als de VOF niet voldoende vermogen heeft, dan kan de derde de vennoten aansprakelijk stellen (hoofdelijk; is ieder voor het geheel, zie onder 'aansprakelijkheid'). De andere vennoten zouden dan de vennoot die in strijd met het VOF contract die afspraak heeft gemaakt aansprakelijk kunnen stellen wegens wanprestatie en het geld terugvorderen bijvoorbeeld (ik neem aan dat dit beter onderling tussen de vennoten opgelost kan worden).

 

Er is geen gebondenheid/aansprakelijkheid voor de VOF INDIEN voor de derden kenbaar (duidelijk) moest zijn dat die betreffende vennoot niet alleen afspraken mocht maken of dat die vennoot niet boven een bepaald bedrag (EUR 500) alleen afspraken mocht maken. Dit kan kenbaar zijn uit het handelsregister, indien dat daarin is aangegeven.

 

Conclusie

Het is dus raadzaam om bij de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in te schrijven welke beperkingen er zijn aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een vennoot (twee handtekeningen / alleen tekenen tot een bepaald bedrag). Dan leg je de onderzoeksplicht bij de derde neer, die in het handelsregister kan kijken tot hoever de betreffende vennoot mag gaan. Gaat de vennoot dan toch hogere verplichtingen aan, dan is de VOF niet gebonden ten opzichte van die derde, want de derde had het kunnen weten. De VOF kan dan aangeven aan de derde dat de gemaakte afspraak niet geldig is. Voorkomt een hoop onenigheid en ellende. Het inschrijven van die beperkingen kan alsnog.

 

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Gaat de vennoot dan toch hogere verplichtingen aan, dan is de VOF niet gebonden ten opzichte van die derde, want de derde had het kunnen weten. De VOF kan dan aangeven aan de derde dat de gemaakte afspraak niet geldig is.

 

Dat had ik niet verwacht - zo leer je elke dag weer iets!

 

Blijft nog steeds de mogelijke situatie dat de andere vennoot bijvoorbeeld een auto koopt. Kan die koop dan op basis hiervan ontbonden worden?

Link naar reactie
 • 0

Als de vennoot niet bevoegd was die koop namens de VOF aan te gaan (een beperking in de bevoegdheid, welke soort beperking dat dan ook is) EN als dat duidelijk kon zijn voor de derde (de verkoper) uit het handelsregister, dan is de VOF niet gebonden aan die koop = de koop komt niet tot stand = de koop is nietig = de koop is nooit tot stand gekomen.

 

Het antwoord staat trouwens ook op de website van www.kvk.nl, waar veel van dit soort informatie te vinden is:

 

"Omdat een VOF altijd een onderneming uitoefent, is inschrijving in het handelsregister verplicht. In principe kan iedere vennoot de VOF binden en aansprakelijkheid scheppen voor zijn medevennoten. Maak daarom in het vennootschapscontract goede afspraken over de bevoegdheden. Neem bijvoorbeeld een regeling op dat alle vennoten moeten tekenen als er een overeenkomst wordt gesloten met een belang groter dan € 10.000. Als een bevoegdheidsverdeling is ingeschreven bij het handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Een derde kan de VOF niet houden aan een overeenkomst die is gesloten door een onbevoegde vennoot. De vennoot die onbevoegd heeft gehandeld, is persoonlijk aansprakelijk."

http://www.kvk.nl/wettenenregels/110_Rechtsvormen/rechtsvormen/DevennootschaponderfirmaVOF.asp

 

 

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0

In principe begrijp ik het wel maar dat je dus verplicht bent als derde vind ik erg vreemd. Ik ga bijvoorbeeld met de klant eten in het meest luxe restaurant en de duurste champagne drinken (+4000 euro) en vervolgens is de koop niet tot stand gekomen ;D

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

In principe begrijp ik het wel maar dat je dus verplicht bent als derde vind ik erg vreemd. Ik ga bijvoorbeeld met de klant eten in het meest luxe restaurant en de duurste champagne drinken (+4000 euro) en vervolgens is de koop niet tot stand gekomen ;D

Als de VOF niet aansprakelijk gehouden kan worden kan natuurlijk altijd nog de venoot die hetgeen besteld heeft persoonlijk verandwoordelijk gehouden worden.

Maar inderdaad, je kan niet verwachten datde eigenaar van een restaurant even de kvk gegevens gaat opvragen om te zien of een gast wel bevoegd is tot de uitgave.

Link naar reactie
 • 0

Het is voor sommige restaurants zelfs gewoon onmogelijk omdat ze geen computer in het restaurant hebben maar alleen bij hun thuiskantoor.

 

Lijkt me echt niet zo dat dit soort excesses toch voor rekening van de anderen komen!

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

In een dergelijk geval zal het aan de omstandigheden liggen, of het risico bij de VOF ligt of bij de derde. Als bijvoorbeeld de vennoot een betaalpas heeft van de VOF en daarmee teveel betaalt dan hij mag, dan zal het niet redelijk zijn als het bedrag van de restauranthouder wordt teruggenomen. De onderzoeksplicht is in zo een geval niet te verwachten van een restauranthouder. Het risico ligt dan denk ik bij de VOF die dan maar niet dat ongelimiteerde pasje aan die vennoot had moeten geven.

 

We kunnen allerlei situaties bedenken en soms ligt het maar aan de omstandigheden van het specifieke geval. Maar uitgangspunt: kunnen de beperkingen in bevoegdheid kenbaar zijn aan een derde, dan ligt het risico bij de derde (en kan wellicht de over de schreef gaande vennoot zelf aanspreken voor schade) en als de beperkingen niet kenbaar zijn aan een derde, ligt het risico bij de VOF.

Ondernemingsrecht, ICT-recht, Privacyrecht, Arbeidsrecht

Juridische info: Samenwerkingsovereenkomst niet nodig, wij kennen elkaar goed

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

In principe begrijp ik het wel maar dat je dus verplicht bent als derde vind ik erg vreemd. Ik ga bijvoorbeeld met de klant eten in het meest luxe restaurant en de duurste champagne drinken (+4000 euro) en vervolgens is de koop niet tot stand gekomen ;D

Dat betekent dus vooral dat het restaurant niet zomaar, zonder nadere informatie, met een VOF in zee moet gaan :)

 

Zoals gezegd: wanneer een vennoot, of welke vertegenwoordiger ook, een verbintenis namens de vertegenwoordigde aangaat waartoe hij of zij niet bevoegd niet is, dan is er altijd nog de aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger zelf.

 

Wel is het zo dat het restaurant er altijd rekening mee moet houden dat juist bij maatschappen, zoals een vennootschap, er bevoegdheidsbeperkingen kunnen zijn.

Link naar reactie
 • 0

Die restauranthouder weet van vooraf niet eens dat het mensen zijn die met een pasje van een VOF gaan betalen. Een flink aantal gasten is anoniem tot ze met een pasje betalen.

 

Is dit weer zo'n juridisch verhaal waarbij het allemaal draait om de details met redelijkheid e.d?

 

Ik zou het logisch vinden als de vennoten het lekker samen uit moeten zoeken en derden gewoon vrij staan hierin...

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Zeer duidelijk verhaal en heel erg bedankt!

 

Is het genoeg als wij ons vof contract deponeren bij handelsregister of moet ik alleen het stuk van de aansprakelijkheid deponeren?

Wat is wijsheid?

 

Die bevoegdheidsbeperking wordt in het handelsregister zelf ingeschreven. Hiervoor hoeft het contract niet gedeponeerd te zijn.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb niet dezelfde vraag als topicstarter, maar wel over aansprakelijkheid en vof, dus dacht past hier prima.

 

Als je een VOF opricht met vier personen is iedere vennoot dan voor 25% aansprakelijk(bij 3->33%, 2 -> 50%) of werkt dat anders?

Link naar reactie
 • 0

Dag Hidde,

 

Neen. Iedere vennoot is voor de volle 100% hoofdelijk aansprakelijk. Met andere woorden: de schuldeiser mag kiezen waar hij zijn geld gaat halen...

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 152 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...