Ga naar inhoud
 • 0

DGA - Pensioenopbouw eigen beheer - nieuwe situatie - een paar vragen

Senior     37 2

Hi allemaal,

 

Hierbij mijn eerste topic. Ik lees al enige maanden op dit forum en ben u allen veel dank verschuldigd voor reeds opgedane kennis. Bij deze mij hartelijke dank!!

 

Vandaag dan voor het eerst een account aangemaakt en hierbij mijn eerste vraag.

 

Om bij mijn adviseur beslagen ten ijs te komen en om een voorlopige inschatting te maken van de kosten, hierbij enige vragen ten aanzien van pensioenen in eigen beheer (nieuwe situatie na 1-1-08).

 

Ik ben een beginnend ondernemer DGA met een BV structuur. Na een start enkele maanden geleden, wil ik wil graag mijn pensioen gaan regelen. Ik overweeg dit voorlopig in eigen beheer te doen (ivm liquididiteiten).

 

* Ik wil maximaal pensioen opbouwen

* Ik wil graag werkgever & werknemer beide 50% laten bijdragen (meer mag ik de werknemer niet laten betalen)

* Wat ik uit mijn werknemers verleden herinner is dat pensioenpremies meestal zo'n 15% van het salaris bedragen:

7.5% werknemer en 7.5% werkgever. Nu zie ik op diverse sites dat de maximale opbouw 2% (voor eindloonregeling) is met in mindering van een aanzienlijke franchise indien je in eigen beheer doet. Wat haal ik hier door elkaar?

* Mag ik levensloop opbouwen over loon voor aftrek werknemersbijdrage pensioen?

* Ik wil graag maximaal levensloop opbouwen en evt later eea inbrengen in pensioen. Indien ik hiermee rekening houd in pensioenbrief, zijn er ook nog andere beperkingen hieraan (afgezien van max van 210%)?

* Ik laat de BV de ZVW vergoeden (laag tarief 5.1%). Kan ik dit inkomen bijtellen voor pensioen (en levensloop)?

* Andere suggesties zijn van harte welkom.

 

Bij voorbaat dank voor uw hulp. FFen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Wat ik uit mijn werknemers verleden herinner is dat pensioenpremies meestal zo'n 15% van het salaris bedragen:

7.5% werknemer en 7.5% werkgever. Nu zie ik op diverse sites dat de maximale opbouw 2% (voor eindloonregeling) is met in mindering van een aanzienlijke franchise indien je in eigen beheer doet. Wat haal ik hier door elkaar?

 

 

de 15% is een ruwe benadering van de jaarlijkse kosten van pensioenopbouw. ( Het percentage is achterhaald, leeftijdonafhankelijk en houdt geen rekening met de verplichte AOW-franchise. )

de 2% is het maximale opbouwpercentage van een defined benefit regeling. Het opbouwpercentage bepaalt of het pensioen van in totaal 70% van het gemiddelde of laatste salaris in 35 (2%) of 40 (1,75%) jaar wordt opgebouwd c.q. ingekocht.

 

 

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hi allemaal,

 

Hierbij mijn eerste topic. Ik lees al enige maanden op dit forum en ben u allen veel dank verschuldigd voor reeds opgedane kennis. Bij deze mij hartelijke dank!!

 

Vandaag dan voor het eerst een account aangemaakt en hierbij mijn eerste vraag.

 

Om bij mijn adviseur beslagen ten ijs te komen en om een voorlopige inschatting te maken van de kosten, hierbij enige vragen ten aanzien van pensioenen in eigen beheer (nieuwe situatie na 1-1-08).

 

Ik ben een beginnend ondernemer DGA met een BV structuur. Na een start enkele maanden geleden, wil ik wil graag mijn pensioen gaan regelen. Ik overweeg dit voorlopig in eigen beheer te doen (ivm liquididiteiten).

 

* Ik wil maximaal pensioen opbouwen

* Ik wil graag werkgever & werknemer beide 50% laten bijdragen (meer mag ik de werknemer niet laten betalen)

* Wat ik uit mijn werknemers verleden herinner is dat pensioenpremies meestal zo'n 15% van het salaris bedragen:

7.5% werknemer en 7.5% werkgever. Nu zie ik op diverse sites dat de maximale opbouw 2% (voor eindloonregeling) is met in mindering van een aanzienlijke franchise indien je in eigen beheer doet. Wat haal ik hier door elkaar?

* Mag ik levensloop opbouwen over loon voor aftrek werknemersbijdrage pensioen?

* Ik wil graag maximaal levensloop opbouwen en evt later eea inbrengen in pensioen. Indien ik hiermee rekening houd in pensioenbrief, zijn er ook nog andere beperkingen hieraan (afgezien van max van 210%)?

* Ik laat de BV de ZVW vergoeden (laag tarief 5.1%). Kan ik dit inkomen bijtellen voor pensioen (en levensloop)?

* Andere suggesties zijn van harte welkom.

 

Bij voorbaat dank voor uw hulp. FFen.

 

Hoi Ffen,

 

Ik begrijp dat je een holding hebt (jij op de loonlijst) en een werk BV (met personeel). Beiden worden verschillend behandeld. De term 'pensioen in eigen beheer' ziet op jouw pensioen in de holding. Jouw personeel en jouw nabestaandenpensioen en jouw wezenpensioen verzeker je via een verzekeringsmaatschappij. De reden zit in jouw risico als iemand overlijdt:

 

Holding BV: als jij komt te overlijden en de holding moet het nabestaanden- of wezenpensioen betalen, dan is die BV snel leeg. Zeker als starter is er haast geen vermogen om een pensioen van te betalen aan weduwe(naar) en wezen.

 

Werk BV: personeel verzeker je altijd extern. Een verzekeraar kan het risico dragen dat een personeelslid overlijdt en dat diens nabestaanden recht hebben op een levenslang pensioen. Jouw werk BV gaat failliet als dat gebeurt!

 

Sluit dus voor het personeel een collectieve regeling bij een verzekeraar. Keuzes zijn legio, dus laat je goed voorlichten. Denk daarbij aan welke optie (beschikbare premie of middelloon, eindloon is te duur!) en welke verzekeraar jou een goede deal geeft in de zin dat jouw personeel een helder pensioen heeft met een duidelijke uitkering vanaf 65. Bij de beschikbare premie kun je de bijdrage aftoppen, wat wel een pensioengat oplevert voor het personeel en hen dus noopt tot een lijfrente.

 

Voor jou spelen andere regels. Pensioen in eigen beheer kent meerdere regels. Thans geldt de wet VPL. Die schrijft voor een opbouw van max. 2% per jaar bij een eindloonregeling of 2,33% per jaar bij middelloon.

 

Je haalt met de 50/50 bijdrage voor personeel en de 2% eindloon opbouw door elkaar dat jij als werkgever geen eindloon wilt aanbieden. Stel je voor dat jij 50% van de premie moet betalen om te zorgen dat iemand op 65 met pensioen kan tegen 70% van zijn laatst verdiende loon: onbetaalbaar!

 

Voor jezelf kun je dat wel overeenkomen, zolang je maar in de gaten houdt dat jouw pensioen in eigen beheer voldoende liquide middelen in de holding heeft die tegen de reservering opwegen.

 

Levensloop is een uitkering uit het bruto salaris die netto gereserveerd wordt. Hierover bouw je dus geen pensioen op en dus maakt dit geen onderdeel uit van de pensioenbrief. De ZVW premies zijn een onderdeel van het bruto salaris en dus onderdeel van hetgeen waar je pensioen over opbouwt.

 

Pensioen bouw je op over verplichte loonbestanddelen (dus incl ZVW) en niet over vrijwillige bestanddelen (spaarloon of levensloop).

 

Gezien je vragen denk ik dat een goede voorlichting voor jou en jouw personeel op zijn plaats is. Met name het topic pensioen in eigen beheer is thans veelvuldig onderwerp van discussie met de fiscus. Kom dus beslagen ten ijs en zorg dat alles goed geregeld is. Fiscaal advies is daarbij onontbeerlijk.

 

Groet

Joost

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
Moderator     17,4k 26 1853
Bij de beschikbare premie kun je de bijdrage aftoppen, wat wel een pensioengat oplevert voor het personeel en hen dus noopt tot een lijfrente

 

Niet persé. In een fatsoenlijke beschikbare premieregeling wordt het verschil tussen de maximale (fiscale) staffel en de daadwerkelijk toegezegde staffel aangeboden als facultatieve bijspaarregeling. Wie wil bijsparen kan dat dan in de 2e pijler doen met alle bijkomende voordelen (waarde-overdracht bijvoorbeeld), in plaats van 3e pijler lijfente. Voor de werkgever zelf is dit ook veel gunstiger omdat het het SV-loon en dus afdracht werkgeverslasten verlaagt.


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Directeur groot aandeelhouder en pensioen


 

De directeur-grootaandeelhouder is net als iedere andere ingezetene van Nederland, verzekerd voor de volksverzekeringen. Voor de werknemersverzekeringen ligt dit natuurlijk anders. U als dga bent weliswaar werknemer maar uw positie kan behoorlijk anders zijn dan die van gewone werknemers. De Pensioenwet (PW) is niet voor de dga van toepassing. Voor de dga die op 31 december 2006 al pensioen opbouwden was 2007 een overgangsjaar. In 2007 bleven de bepalingen van de Pensioenwet en lagere wetgeving van kracht. De dga die in 2007 een pensioenovereenkomst is aangegaan met hun eigen vennootschap vallen nimmer onder de bescherming van de PW. Fiscaal verandert er niets voor de dag. Om premie aftrekbaar te brengen moet u aan de voorwaarden van de wet LB 1964 en de wet VPB 1969 voldoen.

Waar staat dga voor, dga is diegene die als persoonlijk houder van aandelen minimaal 10% vertegenwoordigt.

Lees meer...

 

Edit; links verwijdert

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 2

@ allen,

 

Hartelijk dank voor jullie reacties tot zover.

 

Begrijp ik het nou goed dat mijn maximale pensioenbijdrage, bij een DGA salaris van EUR 40.000, maximaal 2% = EUR 800 per jaar mag zijn? Dat is toch absurd laag? Zeker als je e.e.a. vergelijkt met een FOR in de IB sfeer, maximaal € 11.396 voor 2008.

 

Ik ben bang dat deze newbie het nog steeds niet begrijpt. Help is appreciated.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Begrijp ik het nou goed dat mijn maximale pensioenbijdrage, bij een DGA salaris van EUR 40.000, maximaal 2% = EUR 800 per jaar mag zijn? Dat is toch absurd laag? Zeker als je e.e.a. vergelijkt met een FOR in de IB sfeer, maximaal € 11.396 voor 2008.

 

Nee, dat begrijp je verkeerd. Die 2% is geen premiepercentage maar heeft betrekking op de wijze (en snelheid) van opbouw van de aanspraken in een defined benefit regeling. Op basis daarvan wordt jaarlijks (in de pensioenberekening) de benodigde koopsom voor tijdsevenredige inkoop bepaald.

Kies je in plaats van defined benefit voor een beschikbare premieregeling dan kun je de maximale pensioenbijdrage - als percentage van het pensioengevende salaris (dus wederom NA aftrek van de AOW-franchise: nimmer over het volledige salaris dus) - aflezen uit de fiscale premiestaffels zoals gepubliceerd door de belastingdienst. Die percentages zijn leeftijdafhankelijk en hangen ook af van al dan niet meeverzekeren van nabestaandenpensioen.

 

 

 

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

Hoi FFen,

 

Nee, dat begrijp je niet goed.

 

Het opbouwpercentage is 2%, dus per dienstjaar mag je 2% van je pensioen opbouwen.

 

Je hebt dus 35 dienstjaren nodig om een pensioen op te bouwen gelijk aan 70% van je laatstverdiende salaris.

 

Bij een opbouwpercentage van 2% per jaar hoort natuurlijk een veel hogere pensioenpremie dan € 800.

 

Laat je accountant gewoon een proef-berekening opstellen, vraag om een uitdraai en nemen deze samen met je accountant stapsgewijs door. Dan wordt één en ander al snel veel duidelijker.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 2

Nou bedankt voor de WC eend! Als newbie ben ik blij dat ik weer een reactie binnenkomt op mijn vraag: zo'n eend is dan wel een beetje teleurstellend. Ik begrijp dat reclame maken niet mag, maar persoonlijk is voor mij het verschil tussen een linkje in de tekst of een linkje in de footer niet zo groot.

 

Anyhow, dank voor je tip: ik heb even gegoogled op fiscale staffels en zie alleen recente staffels voor middelloonregelingen en beschikbaar premiestelsels. Ik wel graag goed voor mezelf en nabestaanden zorgen en daarom juist eindloon toepassen. Zijn hiervoor ook staffels beschikbaar?

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Nou bedankt voor de WC eend! Als newbie ben ik blij dat ik weer een reactie binnenkomt op mijn vraag: zo'n eend is dan wel een beetje teleurstellend. Ik begrijp dat reclame maken niet mag, maar persoonlijk is voor mij het verschil tussen een linkje in de tekst of een linkje in de footer niet zo groot.

 

Anyhow, dank voor je tip: ik heb even gegoogled op fiscale staffels en zie alleen recente staffels voor middelloonregelingen en beschikbaar premiestelsels. Ik wel graag goed voor mezelf en nabestaanden zorgen en daarom juist eindloon toepassen. Zijn hiervoor ook staffels beschikbaar?

 

Die eend werd uitgedeeld aan Pensioenondernemer.

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,3k 148

Hoi FFen,

 

Maak je het jezelf nu niet onnodig moeilijk?

 

Je bent DGA en je wilt een pensioen in eigen beheer op basis van een eindloonregeling. Niks geen beschikbare premie-regeling dus. Voor een eindloonregeling zijn geen staffels, want de uitkomst staat vast: 2% * aantal dienstjaren met een maximum van 70% van je laatstverdiende salaris. Dus ga naar je accountant en vraag om een proefberekening en delete die staffels uit je systeem. Je moet het niet moeilijker maken dan nodig is, zeker als om pensioenen gaat, want dan zie je dadelijk door de bomen het bos niet meer.

 

Nabestaandenpensioen kun je in eigen beheer regelen, maar omdat de BV waarschijnlijk te weinig middelen heeft in dit nabestaandenpensioen te voorzien als je morgen komt te overlijden, adviseer ik om dit extern bij een verzekeraar af te sluiten.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Ik begrijp dat reclame maken niet mag, maar persoonlijk is voor mij het verschil tussen een linkje in de tekst of een linkje in de footer niet zo groot.

 

@FFen: ik ben ook niet zo'n purist. Reclame in de tekst of in de footer is mij om het even, zolang er maar een inhoudelijke reactie op de gestelde vraag wordt gegeven. Dat gebeurt totaal niet: het volledige bericht bestaat alleen uit een algemene wervende tekst die zo op de bedrijfsbrochure of website kan. EDIT: die 1 op 1 van de site is gekopieerd

Ook op de website zelf kom ik (helaas) geen informatie tegen die ook maar enigszins antwoord geeft op de gestelde vragen, integendeel: op de hele site staat helemaal NIETS inhoudelijks vermeld over de mogelijkheden en valkuilen van pensioen in eigen beheer: alleen maar verwijzingen naar de van toepassing zijnde wetten. Hier wordt je als leek niet veel wijzer van . Vervolgens kom je uit op teksten die overal eindigen met "doe zo snel mogelijk de scan". Die scan zelf bestaat uit niet meer dan een invuloefening waarna je - na verzending - persoonlijk benaderd wordt door een adviseur. Wie dat wil aanbieden prima, wie daar gebruik van wil maken ook goed, maar misbruik forums niet langer voor dit soort reclame.

 

Inhoudelijk: zoals ik al meldde en Odeon bevestigde hebben de premiestaffels alleen betrekking op beschikbare premieregelingen (de door jou gevonden middelloon-staffel is een beschikbare premieregeling die qua uitkomsten gelijk zou moeten zijn met een middelloonregeling, maar dat hangt uiteraard af van de beleggingsresultaten..). Doe je zelf een lol en staak deze exercitie: voor defined benefit regelingen als middelloon of eindloon zijn er geen vuistregels of makkelijke indicaties van premies te geven: die moeten individueel berekend worden in dure software (ik weet waar ik over praat: Topicpartners verzorgt deze berekeningen voor een heel wat accountantskantoren ).


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Hartelijk dank voor jullie hulp. Ik geef het op en ga langs bij mijn adviseur.

you're wellcome.

 

M.i. geen sprake van "opgeven" maar gewoon een verstandig besluit. het gaat echt veel te ver en te diep om je de rekenmethode van eigen beheer eigen te maken. Dus daarvoor zul je moeten vertrouwen op de expertise van specialisten op dat gebied.

 

Overtuig jezelf: bijgaand een voorbeeld van een recente eigen beheer berekening (2008) zoals het uit de actuariële rekensoftware komt. De meeste ondernemers kunnen er - terecht - weinig chocola van maken (gelukkig wordt het uitvoerig toegelicht), maar snappen wel de essentie: de eigen beheerberekening bepaalt aan de hand van actuariële koopsommen welke pensioenaangroei er - volgens de fiscale spelregels - in een jaar plaats mag vinden en wat de daarvoor maximaal op te voeren pensioenverplichting is.

 

(Nota bene: alle eigen beheer berekeningen zijn gebaseerd op individuele parameters en uitgangspunten: geen enkele berekening is dus identiek, noch bruikbaar voor een ander)

voorbeeldEB.pdf


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     14 0

Hallo allemaal

 

Ik heb ook een aantal vragen over pensioen in eigen beheer. Ben gisteren naar de bank gegaan voor een pensioen advies en wil ook andere ideeen horen. Ik ben geadviseerd om een rekening te nemen bij die bank en jaarlijks geld te storten die dan aftrekbaar is van de belasting. Bruto inkomen minus aow franchise maal 17% is de maximale pensioenaftrek in mijn bv. Ik kan ook van de afgelopen 7 jaar fiscaal aftrekken. Probleem: ik kan niet meer aan dat geld op die rekening komen, die wordt tegen een vaste rente vastgezet.

 

Achtergrond:

ik heb een holding en werkmaatschappij bv. Managementfee wordt door werkbv aan holding betaald. Holding betaalt mijn salaris. Geen pensioenregeling geregeld. Beide bvs op 1-1-2008 gestart. Ik heb de administratie van 2008 net goed afgesloten, maar ik wil kijken of ik nog voor 2008 en eerder via mijn bv een aftrek voor pensioenen kan realiseren. Ik ben mijn eigen accountant, dus behalve jullie heb ik niemand om mee te overleggen.

 

Vragen:

1. Kan ik in de holding voor 2008 en eerder een pensioenaftrek regelen? Vooral als het nog voor 2008 kan ben ik extra geintereseerd.

2. Moet ik een apparte pensioenbv oprichten of kan het echt in de holding?

3. Moet ik een pensioenbrief hebben, bij wie kan ik dat regelen?

4. Moet ik mijn management fee, die nu alleen gebruikt wordt voor betalen van loon, verhogen met het pensioenbedrag dat ik wil reserveren in de holding? Stel ik wil 12000 euro per jaar aftrekken in de holding en ik wil ook dat geld van de werkbv naar de holding hebben, moet ik dat via de management fee doen? 1000 euro extra? Moet ik dan daar ook btw over betalen tussen holding en bv?

5. Moet je het geld voor de pensioenuitkering in de holding lange termijn vastzetten? Deposito's?

 

Dank voor jullie antwoorden. Samengevat, ik wil maximaal profiteren van de fiscale mogelijkheden, en het geld in van de werkbv naar de holding overhevelen.

 

Bruto salaris 70.000

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Bruto inkomen minus aow franchise maal 17% is de maximale pensioenaftrek in mijn bv. Ik kan ook van de afgelopen 7 jaar fiscaal aftrekken. Probleem: ik kan niet meer aan dat geld op die rekening komen, die wordt tegen een vaste rente vastgezet.

 

Dit is geen pensioen in eigen beheer, dit is een bancaire lijfrente.

Schandalig als een bank het verschil niet heeft uitgelegd. Zeer goed mogelijk dat je ook niet het fiscaal maximale er uit haalt op deze manier.

 

Bovendien is - IMHO - lijfrente een IB-product en kan dit dus uberhaupt niet in een BV. (Joost, correct me if i'm wrong)

 

Bij ECHT pensioen in eigen beheer kun je op zich wel aan het geld komen... of dat ook verstandig is is een heel ander issue.

 

Mijn advies: weg bij die bank! Zoek een goede pensioenadviseur en/of fiscalist


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     14 0

Ze noemden het banksparen. Het was geen lijfrente. Je spaart tegen een vaste rente of flexibele rente. Je hebt wel fiscaal voordeel. Maar je kan niet meer aan je geld komen, omdat het lange termijn wordt weggezet.

 

Ik wil mijn geld niet lange termijn vastzetten bij een bank, maar wil wel mijn maximale fiscale jaarrente benutten. Hebben jullie goede fiscalisten die me onafhankelijk eenmalig over dit punt kunnen adviseren, zonder me meteen een poot uit te draaien. Ik heb al mijn accountants al "de deur gewezen", omdat ze allemaal geld wilden verdienen, met dingen die ik al zelf kan en doe. Heb dus slechte ervaring met die fiscalisten/accountants.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

Banksparen is net als een bancaire lijfrente een IB-product en dus géén pensioen in eigen beheer. De BV kán natuurlijk wel met de bank afspreken dat de BV maandelijks een bedrag op een geblokkeerde rekening van de BV zelf stort, maar fiscaal is dat nergens voor nodig.

 

Je hebt het ook over maximale jaarruimte, nog zo'n IB-term. Pensioen in eigen beheer houdt in dat je in loondienst bent bij je eigen holding en daar (werknemers)pensioen opbouwt (eventueel in een aparte pensioenBV). Die voorziening wordt vervolgens niet extern ondergebracht. Dan heb je met banksparen, lijfrentes en jaarruimte dus helemaal niets van doen.

 

Overigens vermoed ik dat de bank meer verdient aan jouw bankspaarrekening dan dat een fiscalist verdient aan een advies aan jou. Probleem is namelijk dat je bij de bank de rekening niet zo ziet en bij de fiscalist wel. Maar dat terzijde.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Ze noemden het banksparen. Het was geen lijfrente.

 

Toch wel. Banksparen en bancaire lijfrente zijn synoniemen van elkaar. Wordt exact hetzelfde mee bedoeld.

Het is geen lijfrenteverzekering, maar wel een lijfrente

In ieder geval blijft het een IB product, niet zinnig voor een BV

 

Lijfrente (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een lijfrente volgens de Wet inkomstenbelasting 2001 kan een lijfrente in strikte zin zijn (een lijfrenteverzekering, d.i. een soort levensverzekering), maar ook een zogenaamde lijfrenterekening in het kader van banksparen, zonder verzekeringselement. Beide zijn bedoeld als (aanvullende) pensioenvoorziening. Er wordt een kapitaal opgebouwd (gespaard of belegd) of in één keer gestort, dat wordt aangewend voor een periodieke uitkering. Onder bepaalde voorwaarden zijn de betaalde premies fiscaal aftrekbaar. De uitkering is in dat geval wel belast.

 

 

 

 

 


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

 

Vragen:

1. Kan ik in de holding voor 2008 en eerder een pensioenaftrek regelen? Vooral als het nog voor 2008 kan ben ik extra geintereseerd.

2. Moet ik een apparte pensioenbv oprichten of kan het echt in de holding?

3. Moet ik een pensioenbrief hebben, bij wie kan ik dat regelen?

4. Moet ik mijn management fee, die nu alleen gebruikt wordt voor betalen van loon, verhogen met het pensioenbedrag dat ik wil reserveren in de holding? Stel ik wil 12000 euro per jaar aftrekken in de holding en ik wil ook dat geld van de werkbv naar de holding hebben, moet ik dat via de management fee doen? 1000 euro extra? Moet ik dan daar ook btw over betalen tussen holding en bv?

5. Moet je het geld voor de pensioenuitkering in de holding lange termijn vastzetten? Deposito's?

 

 

 

 

Hoi Conguero,

 

De bank heeft het inderdaad flink mis, maar dat gebeurt wel vaker. Het zijn immers geen specialisten. Ze beschrijven lijfrente en niet pensioen, maar dat is wel voldoende beschreven. In reactie op je vragen:

 

1. je kunt voor 2008 nog een dotatie doen. Ik neem aan dat je de jaarcijfers nog niet definitief hebt gemaakt.

2. pensioen kan in de holding. Geen aparte BV voor nodig. Je activiteiten zitten immers al in een werk BV.

3. een goede fiscalist kan je hiermee helpen. Daarvan hebben we er wel een paar op HL ;)

4. je mag de managementfee hiervoor verhogen. Het hoeft niet. Ik neem aan dat tussen jouw BV's voor de BTW een fiscale eenheid bestaat. Dan geen BTW over de M.F.

5. geld hoeft niet vast te staan. Je mag het zelfs voor business gebruiken. Zolang op termijn (vanaf 65) er maar voldoende is om de uitkeringen te betalen aan privé.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     841 22

Zoals eerder is aangegeven, schakel een specialist in. Gezien het gegeven dat je dienstjaren wenst in te kopen en de actuariële rekenregels welke gevolgd moeten worden is dit zeker verstandig. Daarnaast lees ik in dit topic niets over de indexatie van de pensioentoezeggingen. Zeker bij het in dienst nemen van nieuw personeel vormt dit namelijk een verborgen risico hetgeen de liquiditeit ernstig in gevaar kan brengen!

 

Succes!


www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     37 2

Hoi Conguero,

 

Ik ben topic starter van dit onderwerp. Ik heb ook een financiele achtergrond en wilde dit ook allemaal zelf begrijpen. Dat is overigens ook heel goed te doen, maar ik sluit me aan bij advies van de anderen: raadpleeg een specialist.

 

Na een paar adviezen hier, heb ik alsnog een pensioenspecialist ingeschakeld. Mij zijn de kosten erg meegevallen en heb transparante afspraken gemaakt.

 

Nu weet ik zeker dat ik fiscaal de juiste gegevens heb, maar belangrijker dat ik het ook goed geregeld heb voor mijn nabestaanden en mijzelf.

 

Groet, FFen.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,4k 26 1853
Daarnaast lees ik in dit topic niets over de indexatie van de pensioentoezeggingen. Zeker bij het in dienst nemen van nieuw personeel vormt dit namelijk een verborgen risico hetgeen de liquiditeit ernstig in gevaar kan brengen!

@camelot: hoe bedoel je dat precies? M.i. gaat dit topic over het pensioen van een DGA, niet over het pensioen van (eventuele toekomstige) personeelsleden?


Zelf online je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) samenstellen en afsluiten?

Maar wél met hulp van een adviseur als jij dat wilt? www.AOVzelfdoen.nl

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 122 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.