Ga naar inhoud
 • 0

voorbeeld ondernemersplan

Help! ???

 

Ik ben bezig met het opzetten van een ondernemersplan. Heeft iemand misschien een voorbeeld voor me??? Oftewel heeft iemand misschien een ondernemersplan voor me??

De boeken zeggen veel maar geven weinig voorbeelden.

Hopelijk kunt u mij helpen!

 

Als u er een vergoeding voor wilt dan is dit bespreekbaar.

 

bedankt

 

groetjes

:-*

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Retired Mod     4,5k 25

Dit lijkt me de beste lokatie voor dit bericht... Ik zal op dezelfde berichten in de andere fora een slotje hangen. Dit zodat alle reacties op dezelfde plek binnen komen.

 

Ik heb nu geen voorbeeld voor je, maar zodra ik terug ben in ons kikkerlandje zal ik een voorbeeldje aan dit bericht vasthangen.

 

Wat voor bedrijf of idee ben je eigenlijk precies mee bezig?

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, een korte omschrijving van je plannen kan handig zijn om een goed voorbeeld te kunnen geven. Zit je meer te denken aan ICT/Biotech of productie of service bijvoorbeeld?

 

Bedenk ook zelf goed het doel van je businessplan. In eerste instantie is het een goed middel om voor jezelf alles goed op een rijtje te zetten (Wie zijn je klanten, welk product/service ga je leveren, wat zijn je kosten/opbrengsten, wie zijn je concurrenten, in welke markt/niche zit je?, etc), zodat je beter voorbereid kunt starten.

 

En uiteindelijk als je je plan hebt... Wees flexibel, blijf niet constant aan dit plan vasthouden, maar hou ruimte voor aanpassingen en wees creatief!

 

Als laatste: Veel plezier met ondernemen....it's fun!

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0

Dreamstart heeft in haar netwerk de mogelijkheid om business schools in Nederland te laten helpen bij het schrijven van businessplannen.

Onder leiding van docenten wordt dan aan een aantal eindejaars studenten gevraagd te helpen.

On hiervoor in aanmerking te komen, moet je naar Dreamstart een A4 beschrijving sturen van je plan, zo wervend dat er mensen in geinteresseerd raken je erbij te willen helpen. Op de businessschool wordt dit dan gepresenteerd (let op:in het openbaar) en via Dreamstart en de docent wordt de match gesloten.

Privacy en geheimhouding in het vevolg trajekt moet je zelf met de studenten in kwestie bespreken.

Succes

 

Link naar reactie
 • 0

Hierbij een eenvoudige maar zeer doeltreffende opzet voor een businessplan gericht op het aantrekken van 'seed capital'. Het staat ook in de gids startkapitaal.

 

Vriendelijke groeten,

Nils

 

Het business model (een soort businessplan)

 

Investeerders lezen niet zomaar businessplannen. Particulieren en professionals hebben een grote hekel aan die dingen. Het lezen (en doorgronden van de plannen kost veel tijd en het levert weinig op. Het “plan” is sowieso maar voor maximaal 20% bepalend voor het succes van de onderneming. De overige 80% kan op het conto van de ondernemer(s) worden geschreven. Maar businessplannen zijn wel degelijk belangrijk. Ze komen uitgebreid aan de orde. Echter pas nadat de ondernemer de persoonlijke toetsing heeft doorstaan.

 

De eerste zakelijke vraag die een investeerder tegenwoordig stelt, is: “Wat is je business model”.

 

Wat moet er dan geantwoord worden? Het is een concrete vraag, wordt er dan ook een concreet antwoord verwacht? Ja en nee.

 

De kreet Business Model is in 1998 over komen waaien uit de Verenigde Staten. De eerste “gebruikers” van de term wisten waarschijnlijk ook niet precies wat er bedoeld werd. Maar het klonk aardig en je kreeg altijd een ander antwoord. In ieder geval een antwoord waaraan je kon afmeten hoe de ondernemer over zijn business dacht. Dat laatste is nog steeds het geval. Er is geen sprake van goede of slechte antwoorden. Iedere investeerder wil eigenlijk net iets anders horen. Een duidelijk Business Model helpt dan ook de “juiste” investeerder te vinden.

 

Vandaag de dag is het Business Model een zeer belangrijk instrument. De ondernemer gebruikt het om zijn positie in de markt vorm te geven en in te schatten of en hoe het geïnvesteerde vermogen terug verdiend zal worden. En dat is nu juist wat de investeerders als eerste willen weten. “Hoe” ga je het geïnvesteerde vermogen terugverdienen. Dat “hoe” heeft dan vooral te maken met producten, klanten en aanpak. Rendementsbeloften en wezenloze marktanalyses dragen weinig bij aan die duidelijkheid.

 

 

De beste manier om een business model te ontwikkelen is je af te vragen, waar het met de onderneming naar toe moet. Maak een schets van de positie, die de onderneming in de markt inneemt, over een periode van 3 tot 5 jaar.

 

Die positie wordt gedefinieerd door 4 vragen:

 

1.   Wie zijn de klanten. Er moet een duidelijk beeld zijn van de soort, aard en hoeveelheid van de klanten. Als de ondernemer geen helder beeld heeft van zijn (potentiële) klanten, dan is bij voorbaat de hele onderneming tot de ondergang gedoemd.

2.   Wie zijn de concurrenten. ER ZIJN ALTIJD CONCURRENTEN. Want als er geen concurrenten zijn is er waarschijnlijk ook geen markt. Daarnaast zal een klant het geld dat hij uitgeeft aan een andere bestemming onttrekken. Dus er is altijd spraken van concurrentie. En een ondernemer moet zijn concurrenten kennen anders kan hij ze niet “verslaan”. Onderschatting van de concurrentie is een veel gemaakte fout. Investeerders zijn er erg alert op. Wie geen adequaat antwoord geeft op de vraag “wie zijn je concurrenten” kan meteen vertrekken. Voor alle duidelijkheid, zelfs producten die geen geld kosten ondervinden concurrentie. Zij concurreren namelijk op “aandacht”. Ook een schaars goed in de nieuwe economie.

3.   Wat is het product. De meeste producten hebben meer attributen dan alleen de voor de hand liggende. Een auto bijvoorbeeld is meer dan een vervoersmiddel. Comfort, status en emotie spelen ook een grote rol. Het blijkt dat zelf in het zakelijke verkeer, de emotionele aspecten (imago en uiterlijk) een grote rol spelen bij de aankoop beslissing. Wie denkt dat klanten uitsluitend rationeel besluiten (goede waar verkoopt zichzelf) hebben het mis. Het is belangrijk te weten, “wat het product betekent voor de koper”.

4.   Waarom kopen de klanten het product bij mij en niet bij mijn concurrenten. De argumentatie bij deze vraag is één van de belangrijkste aspecten bij het businessplan. Zijn er voldoende “harde” argumenten voor punt 4, dan is er sprake van concurrentieel voordeel. Concurrentieel voordeel is een voorwaarde voor het realiseren van “marge”, en marge is weer een vereiste voor een winstgevend bedrijf.

 

Voor de startende innovatieve ondernemer zijn de antwoorden op bovenstaande vragen de start voor zijn businessmodel (en later zijn businessplan). De antwoorden geven een aantal concrete aspecten aan die getoetst moeten worden in de markt.

 

Markttoetsing

 

·   Eerst moet de beschikbaarheid van het product getoetst worden. Kan het gemaakt worden (bij diensten: kan het geleverd worden) is de productie schaalbaar, d.w.z. als de vraag ineens toeneemt, kan het product of de dienst dan ook geleverd worden. Is de techniek realiseerbaar, zijn er licenties af te sluiten op eventueel gebruikte patenten. Is de techniek betrouwbaar. Startende ondernemers kunnen beter gebruik maken van een (nieuwe) combinatie van bestaande technieken, dan proberen om op eigen kracht geheel nieuwe technieken op de markt te brengen.

·   Vervolgens moet de kwaliteit van het product (of de dienst) getoetst worden. Blijft de functionaliteit ook na verloop van tijd overeind, blijven de klanten tevreden. Krijgen ze geen spijt van hun aankoop.

·   De kostprijs van het product moet goed onderzocht worden. Wat zullen uiteindelijk de kosten zijn voor productie en distributie van het product. Wat kost het in kleine oplagen en wat kost het in grote oplagen.

·   De haalbare marktprijs moet worden onderzocht. Het maakt een groot verschil of er een lage of een hoge penetratiegraad wordt nagestreefd. Houd rekening met het feit dat succes zijn eigen concurrentie schept. De marktprijs heeft de nijging om na verloop van tijd sterk te dalen.

·   De haalbare afzet moet bekeken worden. Is de klantengroep überhaupt groot genoeg om de beoogde afzet te realiseren. Zijn de klanten makkelijk te lokaliseren, bevinden ze zich geografisch in een klein of groot gebied. Zijn ze goed te benaderen en tot kopen bereid.

 

Bovenstaande toetsing vindt voortdurend plaats. De eerste toetsing vindt al plaats op de dag na het ontstaan van het eerste idee. Doorstaat het idee de toetsing niet, dan wordt het aangepast naar bevinding van zaken en opnieuw getoetst. Vlotte toetsing voorkomst dat de ondernemer te lang op een doodlopend pad blijft doorgaan. De ideeën die ontstaan na diverse toetsingrondes zijn beter doordacht en daardoor “makkelijker” te verkopen aan investeerders.

 

Heeft het model de markttoetsing naar tevredenheid doorstaan, dan moet de mogelijkheid voor realisatie van de plannen getoetst worden.

 

Realisatie toetsing

 

1.   Wat moet er gebeuren om de bovenstaande plan te realiseren (plan van aanpak) Wie de eindbestemming kent, kan ook beargumenteren wat er moet gebeuren om daar te komen. Maak een activiteiten planning, wat moet er morgen gebeuren, wat moet er volgende week gebeuren, wat moet er volgende maand gebeuren etc. Formuleer ook alternatieven, voor als er zaken mis gaan of achteraf niet blijken te kloppen.

2.   Wat is er nodig om het plan te realiseren. Om bovenstaand actieplan uit te voeren zijn allerlei “middelen” nodig. Maak een boodschappenlijstje en breng dat terug tot de drie hoofdbestanddelen, mensen, kennis en geld. Zet die behoefte aan mensen kennis en geld af tegen de tijd.

3.   Waar komt het vandaan. Als duidelijk is wat er nodig is om de doelstellingen te realiseren moet worden vastgesteld waar die zaken vandaan moeten komen. “middelen” kunnen zelf worden ingebracht (door de ondernemers) ze kunnen verdiend worden door de onderneming (winst), ze kunnen bestaan uit kredieten (banken en crediteuren) of subsidies, ze kunnen ook “aangetrokken” worden in de vorm van risicodragend vermogen, zoals participaties en personeelsopties. Bartering (ruilhandel) en samenwerking zijn ook manieren om “middelen” aan te trekken.

4.   Maak proposities voor het aantrekken van de verschillende “middelen”. Zo ontstaat een beeld van de verschillende aandelenverhoudingen in de loop van de tijd.

 

Subsidies zijn een moeilijk in te schatten bron van vermogen. De opbrengst is in veel gevallen de moeite van de inspanning niet waard. Investeerders houden nauwelijks rekening met subsidiemogelijkheden. Meestal wordt de onderneming risicodragend gefinancierd en worden eventuele toegekende subsidies gebruikt voor extra impuls.

 

Bankkrediet is lastig te verwerven in de startfase. Banken stellen prijs op voorspelbaarheid of onderpand. Bij de start is van beide meestal geen sprake. Het is beter te starten met 100% risicodragend vermogen en later, als er kasstromen zijn bancaire financiering te gebruiken voor financiering van debiteuren, voorraden en kapitaalgoederen. Als er sprake is van een “Track Record” valt er met banken goed te onderhandelen. Dan kan er ook gesproken worden over “overbruggingskredieten”, om het liquiditeitengat te vullen dat kan ontstaan tussen twee financieringsronden.

 

De financiële bijlage

 

Op basis van bovenstaande argumentatie kan in een bijlage een globale financiële prognose gemaakt wordt. Gedetailleerde financiële plannen komen in een later stadium aan de orde. In de eerste kennismakingsfase zijn investeerders vooral geïnteresseerd in de uitgaven. Dat is namelijk het gedeelte van de begroting die altijd waargemaakt wordt. De inkomsten uit verkoop zijn meestal onzeker. Prognoses daarover krijgen dan ook de vorm van “scenario’s”.

 

Er worden 4 eenvoudige overzichten gemaakt. Meer dan 2 of 3 jaar voor uit plannen is zinloos.

 

(zie verder attachement!)

Het_business_model.doc

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Kermie,

 

Maak het "concreet" door het op papier te zetten (aan de hand van de goede tips van Nils bijv.). Dan kun je veel makkelijker inschatten of het werkelijk mogelijk is om "voor het eggie" te gaan starten!

 

En dromen is leuk.....maar het daadwerkelijk doen is nog veel leuker!

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0
Administrators     11,3k 478

Paper work: YEAhhhh, JOEPIE, BLeHHhhhhh

 

Ik moet eerst blijven dromen over "wat" en "waarin" ik wil ondernemen.

 

Maar je hebt gelijk natuurlijk. Een businessplan schrijven is mucho importante.

Ik het er al twee in concept klaarliggen, maar helaas zijn die niet te realiseren.

 

Dus voorlopig droom ik nog even verder :happyspin:

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

hoi kleverlaan,

 

Hoe het bevalt?

Ik begin voorzichtig, rustig de klantenkring opbouwen, reclame maken. etc.

Dat kan ik ook omdat ik inprincipe m`n geld wel krijg uit mijn baantje van 12 uur. En wat ook helpt; mijn man heeft een inkomen dus...

 

in juni ga ik het eerste grote project afronden en in augustus begin ik met intensief e.v.t klanten benaderen.

 

en...wie weet heb ik je nog eens nodig, dat zou best kunnen.

 

EN...ik heb energie over!

:wave:

greetz,

Tirza

Follow your dream, Feel the fear and do it anyway

Link naar reactie
 • 0

In deze rubriek staat al redelijk veel goede informatie over business plannen. Ik zal proberen om sumier hier nog een aantal kerngedachten aan toe te voegen.

 

Allereerst hoor ik vaak de vraag 'waarom heb ik een business plan nodig'. De belangrijkste reden is voor het structureren en faciliteren van je eigen gedachten en het contoleren of je idee haalbaar is. Het is een goed middel om gaten in je model of markt potentie te vinden. Ook is een business plan essentieel om in te schatten wat je aan resources nodig hebt (dwz zowel mensen als geld) en is het ook een goed middel als je co-founders hebt om op 1 lijn te komen.

 

Voorbeelden van een inhoudsopgave kan zijn:

- Management Samenvatting

- Product / Services

- Business model

- Markt en concurrentie

- Marketing plan

- Management

- Financieel plan

- SWOT analyse

 

De nadruk van je rapport hangt af van je doelstelling. Als je VC wilt vergaren is alles belangrijk. Start je met eigen kapitaal dan is bv het stuk over management en een gedetailleerde SWOT analyse minder belangrijk.

 

In mijn ogen is een grondige markt en concurrentie-analyse alsmede een goede business case (financieel plan) essentieel om de haalbaarheid van je ideeen te testen.

 

Voor het eerste stuk (markt / concurentie analyse) is het belangrijk om te kijken wie je concurrenten zijn en wat hun marktaandeel en imago is, of je leveranciers nodig hebt en of die bestaan en hoe krachtig je daarmee kunt onderhandelen, wat is het risico dat er andere nieuwe concurrenten op de markt komen, wat zijn de vervangende producten en services (bv. een computer als vervangend product voor een TV om mensen 'savonds bezig te houden) en last but not least wie je klanten zijn en wat ze willen. Dit is het speelveld waarin iedere ondernemer beweegt en een positie inneemt. Daarnaast is voor sommigen de invloed van de overheid nog van toepassing.

 

Het financiele stuk wordt door veel ondernemers onderschat en vaak verwaarloosd. Hoeveel oondernemers zijn er niet failliet gegaan aan een slechte inschatting van hun geldstromen? Je kunt als ondernemer gemakkelijk winst maken maar als je je rekeningen niet meer kunt betalen ga je toch failliet. Tijdens de business-plan fase is het financiele gedeelte een goede manier om de levensvatbaarheid van de onderneming vast te stellen en het vat als het ware ook het hele business-plan samen. Een inschatting van de kosten alsmede een schatting van de opbrengsten dient goed te worden weergegeven over de jaren heen. Ook de terugverdientijd (gedisconteerd) op de eerste grote investeringen is van belang om de geloofwaardigheid te testen. Zeker als je als doel hebt om VC te vergaren is dit essentieel. Venture Capitalists kijken over het algemeen naar een IRR van ongeveer 15% (op basis van winst voor belastingen). Dit was 25% tijdens de internethype, kun je nagaan. En zeker bestaande en goed lopende starters die VC willen vergaren hebben een duidelijk beeld nodig van hun financiele zaken, anders gaan ze of tijdens het Due Dilligence process onderuit (dit is een gedetailleerd onderzoek van de investeerder waarbij ze alles proberen te controleren en te doorgronden) of ze leveren teveel aandelen in tijdens het onderhandelen van de deal omdat ze geen goede waardering van hun bedrijf op tafel kunnen toveren!

 

Link naar reactie
 • 0
Administrators     11,3k 478

Heel wat tips om je businessplan te maken. Dank, dank, dank.

 

Voorbeeld businessplannen is een van hottest hits als bezoekers in dit forum komen.

 

Zijn er ook goede voorbeelden van businessplannen?

Bij de KvK en bij banken e.d. zijn voorbeeld plannen op te vragen. Zijn deze relevant (ook voor technostarters), kunnen deze inderdaad als "voorbeeld" dienen.

Er is ook een digitale hulpdienst van EasyStart.

Wat zijn de ervaringen?

Is het voldoende de hier genoemde tips te lezen en vervolgens het KvK Businessplan te downloaden/op te vragen als ondernemer zelf te specifieren en heb je dan een "perfect plan for business"?

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Administrators     11,3k 478

Mijn tweede brainwave van vandaag. Tsja ... zo nu en dan moet ik mijn hersencellen archiveren en dan kom ik nog wel eens iets tegen.

 

In het forum heeft JasperThijs ooit gezegd:

****quote

De beste tip voor het schrijven van een bedrijfsplan is de bedrijfsplanner (een blauwdruk) zie ook http://www.bedrijfsplanner.nl. De format/opzet uit dit boekje leent zich ideaal voor 6 sessies. Zowel online als offline.

unquote****

 

Maar mijn vraag blijft staan. Zijn we op zoek naar een strak voorbeeld businessplan of hebben we genoeg aan de (free) downloads bij anderen en wat zijn jullie ervaringen hiermee.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     168 3

Een businessplan is mijns inziens nooit een standaardverhaal dat je "even snel invult". Elk project, elk product en elke dienst is anders, en vereist dus ook een andere aanpak. Ook het doel van het BP bepaald hoe het eruit ziet en wat er in staat. Als je het BP schrijft om een VC te benaderen ziet het er denk ik anders uit als wanneer je het schrijft om een mogelijke produktiepartner te informeren.

 

Naast deze punten is het denk ik ook van groot belang dat het BP de cultuur van je bedrijf uitstraalt. Je moet zogezegd aan het papier af kunnen lezen wat en hoe je bedrijf "voelt".

 

Voor mij dus geen standaards, maar meer gutfeeling.

CAD-ondersteuning PLUS??

www.iarf.nl

mail of bel gerust!

Uitgebreid profiel: http://www.linkedin.com/in/robfroeling

Link naar reactie
 • 0

I second that emotion.

 

Helemaal eens.

 

Je wilt iets vertellen met je businessplan, iets duidelijk maken. Het is een sterk communicatiemiddel. Er is toch ook niemand die zeurt over standaard bedrijfsbrochures?

 

Er zijn een aantal onderwerpen die aan de orde moeten komen, zoals visie, product, markt, organisatie en financials, maar vorm en inhoud worden door de ondernemer gekozen. Wees origineel!!!!!!!!!

 

Weg met de easystarts e.d. Eenheidsworst voor accountants en boekhouders. Ik wil ze in ieder geval niet lezen.

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Gast Rob Nijhof

Hey, heb je inmiddels een voorbeeld van een goed ondernemingsplan ontvangen? Of heb je er inmiddels zelf al een succesvol afgerond? Ik ben namelijk ook opzoek naar een voorbeeld, wie weet kun jij me daaraan helpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Zou er dan toch een markt zijn voor 2e hands businessplannen? De klanten vragen er om!

 

Ik heb er een paar honderd liggen, maar er zit er niet 1 tussen waarvan ik zeg: "zo zou iedereen het moeten doen". Bovendien zijn ze allemaal persoonlijk en confidentieel. Niet zo makkelijk anoniem te maken.

 

Tjonge jonge wat een dillemma.

 

groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

het laat me niet los. Hoe maak je nu een mooi voorbeeld business plan?

 

Zouden we bijvoorbeeld aan de small business school in Haarlem kunnen vragen of ze een mooi business plan schrijven voor een reeds bestaand product, maar dan alsof het nog niet bestond. Zoiets als de vacuvin bijvoorbeeld. Mooie innovatie. Reeds lang op de markt, iedereen kan er zich wat bij voorstellen en we kunnen hier in de groep feedback geven tot we een echt mooi plan hebben.

 

Ik wil er wel tijd insteken, maar ga het plan niet schrijven. Ik heb niet de gelegenheid om in deze het voortouw te nemen, maar kan wel een behoorlijke inhoudelijke bijdrage leveren. Hebben Zrski of Kermie tijd, zin en gelegenheid om te coordineren? Of iemand anders?

 

Ik hoor wel wat jullie er van vinden.

 

Groeten,

Nils

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Dreamstart heeft in haar netwerk de mogelijkheid om business schools in Nederland te laten helpen bij het schrijven van businessplannen.

Onder leiding van docenten wordt dan aan een aantal eindejaars studenten gevraagd te helpen.

On hiervoor in aanmerking te komen, moet je naar Dreamstart een A4 beschrijving sturen van je plan, zo wervend dat er mensen in geinteresseerd raken je erbij te willen helpen. Op de businessschool wordt dit dan gepresenteerd (let op:in het openbaar) en via Dreamstart en de docent wordt de match gesloten.

Privacy en geheimhouding in het vevolg trajekt moet je zelf met de studenten in kwestie bespreken.

Succes

 

Ter informatie nog even als quote. Want meestal (althans ik niet) skip je niet terug naar de eerste pagina van een tread.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  13 leden, 352 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.