Jump to content
wessel
Verberg

Wat is de meest verstandige benadering?

vraag

Zeer binnenkort ga ik op zoek naar investeerders die willen investeren in de groeistrategie van mijn reeds bestaande 'éénmans' B.V. Ik heb bij een aantal zaken gerelateerd aan het zoeken naar een investeerder twijfels over de juiste aanpak en presentatie. Ieder advies in deze waardeer ik ten zeerste, alvast bedankt voor je reactie!

 

1) Ik heb op een aantal sites van investeerders rondgekeken (zoals Nesbic en Nebib bijvoorbeeld) maar ik ben er nog niet helemaal uit op welk soort investeerder ik mijn businessplan het best kan afstemmen. Ik heb het idee dat mijn bedrijf en de huidige groeistrategie 'te klein' zijn voor partijen als Nesbic. Het businessplan dat ik nu heb liggen is eigenlijk gemaakt met de bedoeling het te investeren bedrag en de risico's voor de investeerder zo laag mogelijk te houden. In feite wordt het geld geïnvesteerd in het aantrekken van 2 nieuwe werknemers die over specifieke vaardigheden beschikken die ik zelf niet heb (programmeren en verkopen) zodat er een kleine, professionele en productieve organisatie ontstaat. Het plan omspant een periode van 3 jaar waarbinnen gerekend wordt met een investering van Euro 250.000,- . De omzet wordt binnen dit plan zo goed als volledig gegenereerd door de fulltime salesmanager, waarbij minimaal wordt uitgegeven aan reclame/promotie. Het is echter goed mogelijk onze productomzet (=internationale verkoop software en exclusieve beeldrechten) door middel van reclame en promotie te verhogen, alsmede door bijvoorbeeld traditionele retail (winkels) in te zetten, waarbij echter weer hogere verpakkings- en distributiekosten om de hoek komen kijken.

 

Wat is wijsheid in deze; de groeistrategie en het businessplan afstemmen op een grootschaliger aanpak (qua afzetmarkt, organisatie, omzet maar ook navenante kosten, risico's en investeringen) en mikken op de meer vermogende investeerder. Of is het verstandiger een kleinschalige aanpak voor te leggen waarmee het te investeren bedrag alsmede het risico en de te verwachten winst voor de investeerder lager zijn?

 

2) De B.V. is opgericht in 1999 en heeft een negatief fiscaal ondernemingsvermogen van Euro 35.910,- (jaarstukken 2002) .

De B.V. heeft op dit moment een schuld ad Euro 39.895,- aan haar enig Directeur-Grootaandeelhouder (ikzelf). Er zijn geen andere schuldeisers of leningverstrekkers, ik ben de enige geldschieter.

In geval ik een investeerder benader, kan ik dit bedrag dan zien als een investering van mijn kant in de B.V., die mee kan wegen in een waardebepaling voor de te verwerven aandelen door de investeerder?

Mijn vraag is eigenlijk of het door mij geïnvesteerde geld als positief of negatief bezien zal worden door een investeerder, daar de B.V. een negatief ondernemingsvermogen heeft en het geld eigenlijk al uitgegeven is zonder dat daar winst uit voortkwam.

 

3) Mijn streven is de 2 nieuw aan te trekken werknemers(sleutelfiguren) om niet een minderheidsbelang in de B.V. te verstrekken (t.b.v. veiligstelling continuïteit, motivatie, inzet, gezamenlijk belang). In hoeverre zijn investeerders hiervan gecharmeerd, of is het iets dat ik beter niet in het businessplan kan opnemen?

 

vriendelijke groet,

 

Wessel

 

 

 

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wessel,

 

met betrekking tot je vraag of het door jou geinvesteerde bedrag als positief of als negatief gezien wordt, kan ik je het volgende vertellen:

 

Op basis van de ervaring die ik zelf heb met het aantrekken van een financiering, wordt het inbrengen van privé vermogen altijd als zeer positief ervaren. Het geeft blijk van een sterk zelfvertrouwen in het slagen van je plannen. Het gevolg dat je dan een negatief "BV-vermogen" creëert maakt dan niet zoveel uit.

 

Zelf geef je daarnaast aan dat je bang bent dat het bedrag dat je nodig hebt te laag is voor zulke investerders; Op dat punt ben ik het niet met je eens. Voor startende ondernemers zullen banken nooit een dusdanig bedrag afgeven en zul je dus automatisch op die investerders uitkomen. Als je plan goed onderbouwd is, hoef je mijns inziens nergens bang voor te zijn.

 

Veel Succes!

 

Gerwin

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hi Wessel,

 

Ik zou het gewoon gaan proberen. Neem contact op met een aantal organisaties en luister goed naar de feedback (er is niks mis met op je neus gaan bij een aantal investeerders totdat je de juiste hebt gevonden).

 

Wel zou ik even kijken waar je hoogste kosten liggen? Zijn dat toevallig de lonen? Daar zijn de meeste investeerders namelijk niet van gecharmeerd.

 

Ik zal ook een expert even om advies vragen voor je.


HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou vasthouden aan je eigen visie voor de groei van je onderneming. Het opblazen van het geheel om daardoor grote investeerders aan te trekken zou ik afraden. Ze prikken je ballon zeer snel door. Bovendien is de tijd van gebakken lucht al lang voorbij. Er zijn in Nederland een groot aantal "informal investors" die met name investeren in kleinere bedrijven en juist de grote vissen voorbij laten zwemmen. Het probleem is alleen in contact te komen met die groep. Zoals eerder gezegd laat je goed adviseren op dit gebied. Er zijn in Nederland een aantal consultants die en goed contact hebben met deze investors en je adviseren over de juiste strategie. Als je interesse hebt kan ik je (vrijblijvend) in contact brengen met een dergelijke adviseur.

 

Jouw toekomstige werknemers een belang geven is voor de continuiteit van je onderneming een goed idee. Alleen jouw investeerder zal ook een belang willen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zal puntsgewijs wat feedback geven:

 

1) Je onderneming wordt blijkbaar actief in de software. Je geeft aan dat je een programmeur en een verkoper aan wilt trekken, omdat je zelf over onvoldoende vaardigheden beschikt op dat gebied. Wat zijn jouw vaardigheden om een software onderneming te kunnen starten?

Momenteel is het een moeilijke tijd om risicokapitaal aan te trekken. Informals willen graag meer zien dan alleen een mooi plan. Bijv. in het geval van software willen ze een prototype zien. Als je alleen nog maar een plan hebt, zullen de evt. geïnteresseerde informals met een beperkt bedrag willen investeren maar dan wordt nog sterker gekeken naar de achtergrond van de ondernemer. Ben je al succesvol geweest als ondernemer? Ben je zeer ingewijd in de branche? Een 'grote' start lijkt mij niet realistisch, een start met EUR 250k wordt al zeer lastig. Er zijn fondsen in Nederland die nog seed-capital vertrekken (zoals bij in Utrecht het Buys Ballot fonds en in Zeeland het Zeeuws Participatie Fonds).

 

2) Het zonder meer positief dat je zelf geïnvesteerd hebt. Er is blijkbaar een negatief eigen vermogen, dit hoeft geen probleem te zijn. Vraag is wel waar de kosten voor gemaakt zijn. Is dit bijv. voor het opstarten van het bedrijf? Of is dit opgegaan aan salaris voor de dga?

Vwb waardering is het veel meer van belang wat de toekomstige kasstromen zijn. Bij het een startende onderneming is dit lastig vast te stellen, daardoor is het waarderen van startende ondernemingen nog altijd "natte-vinger-werk".

 

3) Sleutelfiguren comitteren aan de onderneming is goed. Vraag is of je ze met opties alleen aan je kunt binden. Maak ze aandeelhouder, en laat ze (al is het in verhouding een gering bedrag) betalen voor deze aandelen. Je voelt de pijn toch altijd het meest in je portemonaie (is ook de visie van de investeerders)

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Allen hartelijk dank voor de reacties en adviezen. Ik begrijp dat de gezochte investering van Euro 250.000,- eigenlijk helemaal niet zo laag is. Inderdaad wordt het voornamelijk gespendeerd aan de salarissen van de 3 werknemers, waarbij het grootste deel eigenlijk als veiligheidsbuffer functioneert indien de sales achterblijven. Omdat ik de 2 werknemers zekerheid wil bieden (zij komen uit betaalde banen en hebben ook een gezin te onderhouden ) mik ik op dit bedrag waarmee de boel in ieder geval 2 jaar draaiende gehouden kan worden, ook als de werkelijke sales in eerste instantie ver achter blijven op de verwachte sales. Als de boel gaat draaien conform plan dan is de 250.000,- eigenlijk aan de ruime kant. Er zit dus een marge in. Het leek me alleen verstandiger niet te krap in te zetten zodat je niet het risico loopt in een vroeg stadium alweer bij je investeerder aan te moeten kloppen.

 

Mijn eigen achtergrond is bedrijfskundig, universitair afgestudeerd met project- en commercieel management ervaring als werknemer bij andere bedrijven. Mijn interesse ligt echter op het vlak van productontwikkeling en marketing. Qua vaardigheden ben ik breed onderlegd; momenteel verzorg ik alle voorkomende werkzaamheden in m'n B.V., van brieven schrijven en enveloppen dichtplakken tot vormgeving, boekhouding t/m productontwikkeling. In feite wil ik het liefst zelf het centrale 'manusje van alles' blijven waarbij de sales en programmeur zich volledig op hun aandachtsgebieden kunnen storten. Voor mijn idee krijgen we dan een breed onderlegde en kleine slagvaardige organisatie waarbij overhead tot een minimum wordt beperkt (ook al hakken de salarissen van de 3 er behoorlijk in).

 

We hebben al software uitgebracht en zijn momenteel druk bezig (ikzelf en de programmeur die in avonduren en weekenden al hard aan onze producten werkt, terwijl hij doordeweeks nog in dienst is bij een ander bedrijf) met een nieuw programma. Dit nieuwe programma is niet alleen software, maar bevat ook exclusieve beeldbestanden die op bredere schaal geëxploiteerd kunnen worden. De focus komt te liggen op het verkopen van software onder private label aan bedrijven en de ontwikkeling van maatwerksofware. We maken eigenlijk software die internationale bedrijven als veelzijdig marketingtool kunnen inzetten.

 

Het projecteren van kasstromen is inderdaad natte vinger werk. Ik heb een prachtige calculatie voor de komende 3 jaar in mijn businessplan zitten, maar wie zegt of de verwachte sales in kwartaal 3 van 2004 rond de 5.000, 15.000 of 50.000 Euro zullen zijn? Dat is ook eigenlijk niet te onderzoeken. Een investeerder zal voornamelijk vertrouwen moeten hebben in de combinatie productontwikkeling/creativiteit/sales/softwareprogrammering en de producten op de plank en in ontwikkeling.

 

De werknemers laten betalen voor aandelen (ik dacht zelf aan 4,9 % per werknemer, zelf wil ik een hoger percentage behouden) is een goede tip. Dat zou ook kunnen door middel van een lening van de B.V. aan de werknemer toch, met welke lening de werknemer de aandelen in het bedrijf koopt? De 2werknemers verkeren helaas niet in de situatie dat zij bij aantreden duizenden Euro's kunnen neerleggen voor een aandelenpercentage. Overigens kan het ook nog zo zijn dat zij geen percentage willen (tegen een leningsconstructie), maar goed.

 

Ik ga het businessplan verder bijschaven en kom zeker terug bij degenen die mogelijke ingangen hebben naar passende investeerders. Bedankt voor de tips & vriendelijke groeten, Wessel

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wessel,

 

Jouw eerste vraag is typerend voor veel ondernemers. In de afgelopen 15 jaar (waarvan 9 in de venture capital industrie) heb ik met veel ondernemers gesproken die dezelfde fout in hun redenering maken: i.p.v. je moet je plan niet aanpassen aan de financier maar de juiste financier zoeken bij je plan. Hierna zal ik proberen uit te leggen wat ik hiermee bedoel.

 

Als ondernemer heb je een visie, een droom die je wilt realiseren. Teneinde dit te kunnen bereiken moet bepaalde eigenschappen bezitten zoals kunnen verkopen (aan klanten maar ook aan partners), doorzettingsvermogen hebben en vasthoudend zijn, gefocussed zijn etc. Vanaf het begin ga je namelijk erg vaak horen: “Nee, ik ben niet geïnteresseerd (in jou of je product)” en dan moet je sterk in je schoenen staan om toch door te gaan elke keer weer.

 

Als je denkt dat je deze eigenschappen bezit moet je mensen om je heen zien te krijgen die je kunnen helpen met de realisatie van je droom. Zeker in deze tijd kun je het niet alleen. Eerst heb je partners nodig die je helpen bij het verkopen van je product of service. Als ondernemer ben jij dè verkoper van je bedrijf maar je hebt mensen (binnen bedrijven of commerciële partners) die je helpen jezelf en je bedrijf te verkopen. Om de juiste partners te kunnen vinden moet je veel, heel veel netwerken.

 

Veel ondernemers denken dat geld de bottleneck van het starten van een bedrijf is. Ervaren ondernemers en investeerders weten dat dit niet het geval is. Voordat je op zoek gaat naar geld moet je je zaakjes op orde hebben. Je moet een netwerk van partners om je heen hebben. Deze partners moeten zich aan jou en je bedrijf gecommitteerd hebben. Bovendien moet je al iets bereikt hebben: het moet meer zijn dan alleen een idee en bij voorkeur moet je je product al succesvol hebben verkocht. Voor de meeste geldschieters (zowel banken als investeerders) is het hebben van een zekere omzet het ultieme bewijs dat er een markt is voor je product of dienst, hèt probleem van startende ondernemingen.

 

Als je het bovenstaande gerealiseerd hebt (enerzijds partners anderzijds omzet) en je bent er nog steeds van overtuigd dat je geld nodig hebt dan moet je alles papier zetten in de vorm van een business plan. Dit business plan heb je nodig om een financier en/of investeerder te interesseren in jou en je bedrijf. Besef dat veel potentieel geïnteresseerden geen of weinig begrijpen van je markt, je product ed. dus hou KISS (“keep it simple, stupid”). Voor meer informatie over business plan kun je mijn presentatie downloaden op mijn website www.ties.lu onder downloads.

 

Tegelijkertijd met het opstellen van je business plan moet je op zoek gaan naar financiers (of partners) waarvan jij denkt dat die bij jou en je business plan passen. Er is een grote diversiteit aan mensen die geld in ondernemers steken (b.v. overheden, sponsors, familie & vrienden, banken, business angels, venture capitalists). Doe een omvangrijk en nauwgezet onderzoek naar elk van deze groepen waarna je een keuze uit een of meerdere van deze groepen maakt. Vervolgens is het een kwestie van netwerken om met de juiste persoon in een groep in contact te komen. Meestal is het beste dat je geïntroduceerd wordt bij een bepaalde potentiële financier of investeerder. Deze overhandig je dan de samenvatting van je business plan (“executive summary”) in de hoop dat ze je volledige business plan willen lezen en vervolgens een afspraak met je willen maken. Dit is het begin van het zogenaamde “due diligence”: het onderzoek (aan de hand van je business plan en gesprekken met jou en diverse anderen) door potentiële financiers en investeerders in hoeverre zij geïnteresseerd zijn in jou en je bedrijf.

 

Dit was mijn volledige antwoord. Nu een paar korte antwoorden op een aantal van je opmerkingen:

- Er zijn niet veel investeerders (business angels noch venture capitalists) die investeren in het financieren van salarissen. Investeerders investeren in marketing.

- Indien je omzet gegenereerd wordt door een sales manager moet je jezelf twee zaken afvragen: wat is mijn rol en wat weerhoudt deze verkoper ervan het alleen te gaan doen?

- Meeste venture capitalists investeren alleen in bedrijven die een erg groot groei potentieel hebben (ca. tussen de € 50m en 100m omzet in ongeveer 5 jaar). Dit geldt ook voor veel business angels waarbij deze een langere termijn voor ogen hebben (in ca. 10 jaar).

 

Je tweede vraag zal ik proberen te beantwoorden in een volgende stuk (zie hierna).

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wessel,

 

Zoals beloofd het antwoord op je tweede (en derde) vraag. Investeerders verwachten commitment van de ondernemer en het team (of in jouw termen “sleutelfiguren): “put your money where your mouth is”. Derhalve verwachten investeerders van het team een substantieel commitment in de vorm van cash in het bedrijf gecombineerd met een minimaal salaris (want lage kosten is minder risico). De exacte hoogte van de verlangde investering is afhankelijk van het vermogen van de teamleden, het exacte salaris is afhankelijk van de privé situatie van elk van teamleden. De redenering van een investeerder is: waarom zal ik mijn nek uitsteken via een investering in het team als de teamleden, die het per slot van rekening moeten gaan maken, niet bereid zijn risico te willen lopen of slechts in beperkte mate. Als de teamleden er echt in geloven dan moeten ze bereid zijn om veel, heel veel op te geven om het doel te bereiken.

 

Dan een aantal reacties op je opmerkingen:

- De hoogte van het fiscale ondernemingsvermogen is niet erg van belang voor een investeerder. De investeerder kijkt niet zo zeer naar het verleden maar naar de toekomst. Dit is het essentiële verschil met banken die vooral naar het verleden kijken (en zekerheden willen hebben).

- De vorm en hoogte van de schuld aan de DGA (directeur grootaandeelhouder) is evenmin van belang voor de investeerder. Hij (of zij) kijkt vooral naar hoeveel cash de ondernemer en het team in de onderneming hebben gestoken en hoeveel cash ze bereid zijn er nog in te steken. Wel is het zo dat een investeerder eist dat deze cash in de vorm van aandelenkapitaal (of eigen vermogen) in het bedrijf geïnvesteerd wordt.

- De waarde van een onderneming is erg subjectief. In het algemeen is de prijs van startende en zeer kleine ondernemingen in de ogen van investeerders zeer laag. Waarde bepaling van ondernemingen is het vak van de investeerder. Aangezien het team aan de investeerder geld vraagt is het aan de investeerder om aan te geven hoeveel zij bereid zijn te betalen voor de onderneming. Bovendien heb ik veel, heel veel potentiële transacties die in essentie wellicht goed waren zien struikelen over de waardering. Besef ook dat de prijs van een onderneming voor veel investeerders van essentieel belang is. Ook is het zo dat investeren een kwestie is van mensen en vertrouwen. Dit moet in de loop van de tijd opgebouwd worden. Derhalve stel ik voor dat jij en je team zich concentreren op de hoeveelheid cash die je denkt nodig te hebben om het bedrijf volwassen te maken i.p.v. op de waardering van je bedrijf.

 

Ik hoop dat je wat hebt aan mijn opmerkingen en ik wens je heel veel succes met je bedrijf!

 

Ties

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Wessel,

 

Door Ties is al een zeer belangrijk deel van je vragen beantwoord.

 

Toch is een punt van kritiek niet overbodig. Volgens jouw mededeling bestaat het bedrijf al sinds 1999 en heeft het bedrijf volgens jouw opgave een negatief ondernemingsvermogen.

Ties geeft aan dat een negatief ondernemingsvermogen niet van groot belang is voor investeerders. Maar een bedrijf dat al 4 jaar bestaat moet inmiddels wel degelijk over een positief ondernemingsvermogen beschikken anders is er blijkbaar iets goed mis met het bedrijf. Een belangrijke stelregel is dat bij winst in een boekjaar circa 3/4 van die winst wordt toegevoegd aan het ondernemingsvermogen en 1/4 wordt gebruikt voor investeringen. Uiteraard kan er ook een verdeling 60/40 of 50/50 worden gebruikt, maar regel is dat een groot deel wordt gebruikt ter versterking van het ondernemingsvermogen.

 

Alhoewel ik natuurlijk geen inzicht heb in je cijfers denk ik dat het raadzaam is, uitgaande van wat je hier hebt verteld, dat je voorlopig je concentreert op het winstgevend maken van je bedrijf i.p.v. op zoek te gaan naar kapitaal. Een winstgevend bedrijf is voor investeerders veel interessanter dan een bedrijf wat na 4 jaar nog steeds niet winstgevend is.

 

Succes.

 

Michael Klijn


www.droombureau.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Michael,

 

De stelregel die je neerzet ken ik niet. 3/4 toevoegen aan het vermogen en 1/4 voor investeren? Een beetje vreemde regel ook.

 

Stel nu dat je EUR 100k winst hebt. Dan zet je blijkbaar EUR 75k op je bankrekening en EUR 25k investeer je. Per saldo neemt het eigen vermogen met EUR 100k toe=100% vd winst. Winst wordt altijd toegevoegd aan het eigen vermogen, tenzij de aandeelhouders besluiten om een uitkering toe doen aan de aandeelhouders (of het aandelenkapitaal 'af te stempelen' e.d.)

 

Dat de onderneming nog beschikt over een negatief eigen vermogen heeft dus te maken dat er nog geen winst is gemaakt (cumulatief over de afgelopen jaren).

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Inderdaad zal het bestaan van de B.V. sinds 1999 en een negatief eigen vermogen in 2003 geen pluspunt zijn voor eventuele investeerders. De verloren jaren en het verloren vermogen kunnen echter wel verklaard worden. Belangrijker is dat de producten waarop het businessplan voor de komende 3 jaar en de investering gebaseerd zijn, pas sind november 2002 door het bedrijf gevoerd worden. De 'slechte' resultaten uit het verleden komen dus voort uit andere projecten/producten dan de producten die het in de toekomst moeten gaan doen.

 

De afgelopen jaren was de grootste makke waarschijnlijk mijn eigen eigenwijze houding en overtuiging het allemaal zelf te kunnen doen, en het vertrouwen dat de doorbraak nabij was/is. Gevolg daarvan was het blijven werken met een beperkt budget/vermogen en een kleinschalige aanpak vanuit kantoor aan huis. Ik kan wel streven naar het winstgevend maken van mijn bedrijfje en op dezelfde leest doorgaan, maar dan is de kans groot dat ik onnodig traag doormodder en de ontwikkeling alleen maar zal afremmen. In ieder geval bedankt voor het aanstippen van de verloren jaren, want het is vast iets dat duidelijk uitgelegd zal moeten worden aan mogelijke investeerders.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wessel,

 

Vond net een artikel dat mijn antwoord op je vragen twee en drie op een andere manier zegt:

 

Speaker's Corner - Hell Revisited. Read Brian Bennett's response to the recent Tough Tales piece, 'The road to CEO hell', and his view on the importance of sales and marketing activity in a startup.

http://www.thechilli.com/articles/speakersCorner/004_hellRevisited.asp

 

In hetzelfde magazine een interessant artikel over business angels:

 

Angels, devils, virgins and statistics

http://www.thechilli.com/articles/misc/011_angelsDevils.asp

 

 

Ter voorkoming van misverstanden: ik heb geen belangen of andere relaties met dit magazine. ;D

 

Met vriendelijke groet,

 

Ties

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beste Ties,

 

Hartelijk dank voor je uitgebreide adviezen en de links naar de artikelen.

Ik heb ze met interesse en plezier gelezen en kon er de nodige aanknopingspunten in vinden (frappant artikel inzake de CEO en diens streven naar invulling van een Sales functie). In mijn businessplan ben ik voornamelijk uitgegaan van een softwareproduct dat we nu nog aan het maken zijn, maar zojuist heeft een softwareproduct dat we al gereleased hebben een hele goede recensie in magazine en op internet gekregen (zie http://www.pcmweb.nl/update/ ). Daarnaast scoorde het programma al 5 koeien (=Amerikaanse sterren op tucows.com), dus we mogen in alle bescheidenheid toch wel vaststellen dat we aardige software maken. Uit jouw antwoord (en dat van anderen) begrijp ik dat investeerders niet graag investeren in mensen maar liever in marketing. Dat vind ik nogal verrassend. Enorme budgetten storten in ambitieuze (marketing)plannen is een veel grotere gok dan investeren in 3 enthousiaste werknemers die ervoor gaan en daarbij ook nog eens de kosten binnen de perken willen houden. Budgetten er doorheen draaien is een koud kunstje, maar redeneren vanuit de stoel van de ondernemer (en je realiseren dat kosten terugverdiend moeten worden) is volgens mij voor weinig mensen weggelegd. Zonder mensen geen marketing, en geen producten zonder mensen. Mocht ik in de luxe investeerdersstoel zitten, dan zou ik het wel weten: investeren in goede mensen met plannen, en niet in goede plannen met mensen. Maar goed, wie ben ik.

 

Vriendelijke groet,

Wessel

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoi Wessel,

 

Bedankt voor je opmerking. Dit geeft me de kans om nog een typerend misverstand tussen ondernemers en investeerders uit de weg te ruimer.

 

Er is een onderscheid tussen twee soorten beslissingen. De beslissing van

1)   een investeerder geld te investeren in een onderneming

2)   van het bedrijf hoe het geld van de investeerder te besteden

 

1)   Basis van deze beslissing is de mens. Alleen als de investeerder het management team goed vindt en vertrouwt, is zij bereidt aandelen van een bedrijf te kopen. Een bekend uitdrukking luidt dan ook: investeerders investeren eerder in een bedrijf met een goed management met een slecht product dan andersom. Probleem is echter: hoe zie je dat het management goed is? Dit is een kwestie van aanvoelen (het zgn. buikgevoel). Een professionele investeerder moet echter verantwoording afleggen aan de investeringscommissie. Het due diligence van de investeerder is voor een groot deel daarop gericht: het onderbouwen van het buikgevoel. Een business angel hoeft in het algemeen maar aan 1 persoon verantwoording af te leggen: zijn of haar partner. Daarom kunnen business angels snellere beslissingen nemen.

2)   Basis van deze investering is groei. Investeerders hebben een voorkeur voor bedrijven die snel kunnen groeien en tegelijkertijd “lean and mean” zijn. Snel groeiende bedrijven hebben een hogere waardering en daarmee een hogere prijs. “Lean and mean” betekent dat een bedrijf sneller kan reageren op veranderende marktomstandigheden: mee ademen met de markt.

Hierom willen investeerders dat hun geld wordt aangewend voor marketing en verkoop in plaats van vergroten van de vaste kosten of het doen van grote investeringen in b.v. onroerend goed. Bovendien, zo redeneren zij, kunnen de meeste andere uitgaven gefinancierd worden door banken, leasebedrijven en uit de gegenereerde cashflow.

 

Nog een reactie op je opmerkingen:

-   Je moet eerst bewijzen dat je “drie enthousiaste werknemers hebt die ervoor gaan”. Hiermee bedoel ik dat je eerst het team bij elkaar moet zien te krijgen en dat dit team eerst omzet moet zien te genereren. Hoe jullie dat doen is jullie probleem maar pas daarna is een investeerder bereid naar het bedrijf te kijken (en moet je daartoe een business plan schrijven en tegelijkertijd de juiste investeerder zien te vinden). En let op: dit is geen zgn. “kip en ei”-probleem wat veel ondernemers denken. Eerst moet je de investeerder bewijzen dat je het kan en in je hebt om een bedrijf op te zetten: iets uit niets kan creëren.

-   De positie van een investeerder is geen luxe positie. Geld geven kan iedereen maar hoe krijg je het terug met rendement? Een investeerder heeft ook aandeelhouders (o.a. pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken) en die willen ook hun geld terug met rendement. Per slot van rekening investeren institutionele beleggers ook in mensen n.l. investeerders die in de juiste bedrijven weten te investeren n.l. die bedrijven die voor een veelvoud van hun aankoopprijs verkocht kunnen worden en die niet failliet gaan. Niet voor niets is een bekend gezegde: “je bent pas een echte investeerder als een van je bedrijven failliet is gegaan (en je weet wat je fout hebt gedaan)”.

 

Succes met de zaken en met vriendelijke groet,

 

Ties

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Nog een opmerking over het geld dat je als 'lening' in je bedrijf gestoken hebt: voor een investeerder is dit alleen maar een pre als je het omzet in aandelen, of de lening achtergesteld maakt. Anders ben je eigenlijk een gewone 'crediteur' en kun je dus je geld meteen terugvragen.

 

Ik ben zelf 15 jaar geleden begonnen en heb zo'n 10 jaar op kleine schaal 'gemodderd'. Soms een kleine winst dan weer verlies enz.. Pas toen ik me echt ging bezig houden met het ontwikkelen van een strategie, een plan 'waar ik wil ik met dit bedrijf naar toe en hoe ga ik dat bereiken' werd het anders. Nu zijn we met 40 man en zelfs in deze moeilijke tijden groeiend en winstgevend.

 

Persoonlijk vind ik de redenatie dat je eigenlijk geld achter de hand wil hebben voor als je prognoses tegenvallen en je wel de werknemers zekerheid wil bieden niet goed om de volgende redenen:

- je (potentiele) werknemers (moeten) weten waar ze aan beginnen. Je bent een klein bedrijf met bepaalde risico's maar die zijn er zeker nu ook bij grote bedrijven. Om je doelen te realiseren heb je mensen nodig die in jouw idee geloven en die ook bereid zijn om risico te lopen.

Extra kapitaal is wat dat betreft een schijnzekerheid.

 

- Het externe kapitaal dat je aantrekt wil je uitgeven aan investeringen in groei en niet aan omzet die beneden je planning blijft. Waarom zou je een gedeelte van je bedrijf weggeven (want daar komt het op neer: je had eerst 100%, nu komt er geld in het bedrijf maar je houdt zelf nog maar een gedeelte over. Dit 'geef' je dus letterlijk weg! Je geeft dus ook een gedeelte van je toekomstige winst weg, daar schiet je dus alleen wat mee op als je het geld gebruikt om je toekomstige winst te vergroten zodanig dat jouw deel daarvan toch nog groter is dan zonder vreemd kapitaal. Het klinkt misschien wat koel, maar zo simpel is uiteindelijk de rekensom!

 

Als je nog meer praktische feedback of second opinion wilt laat het me maar weten.

 

Groeten,

 

jean-Luc


Finalist.com Java Specialisten

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Jean-Luc,

 

Hartelijk dank voor je reactie. Het door mij ingebrachte vermogen wil ik er zeker niet als crediteur uitslepen, maar inderdaad omzetten in aandelen. Dat jij 10 jaar hebt doorgemodderd en dat het uiteindelijk toch heel wat geworden is doet me goed, er is hoop! ;-) Je geeft aan dat het bepalen waar je heen wilt, van groot belang is. Dat is waarschijnlijk in mijn geval ook een klein probleempje want een éénduidige koersbepaling voor m'n bedrijfje heb ik niet. Momenteel ben ik bezig op video/film gebied, software en relatiegeschenk-achtige producten. In eerste instantie wil ik in de toekomst de nadruk leggen op software, maar nu ik een aardige offerte uit heb staan voor het maken/produceren van een videofilmproductie wil ik me daartoe zeker niet beperken. Momenteel is het qua liquiditeit pompen of verzuipen, dus daar waar (potentiële) omzet zit ga ik voor. Verder ben ik zelf meer een productontwikkelaar die op diverse gebieden ineens een ingeving krijgt en daar dan een product/projectplan voor maakt. Vanuit de relatiegeschenken ('werk'+'sport'tekeningen) kwam ik bij software terecht en via de software heb ik nu weer een leuk concept/projectplan gerelateerd aan internettransactieservices opgesteld waar ik de boer mee op ga.

 

Voor wat betreft het extra kapitaal en de schijnzekerheid; voor mijzelf is dat niet nodig, mocht het echt vastlopen dan vind ik wel een baan, maar de 2 werknemers die ik voor ogen heb ken ik goed, en ik zou ze niet uit een goede job weg willen trekken op basis van een magere financiering. Alleen is de definitie van 'mager' op verschillende wijzen in te vullen. Maar misschien heb je gelijk en moet ik niet te 'sociaal' willen zijn.

Investeren in omzet is een goede; ik tracht op dit moment via een grote distributeur in de winkelschappen te belanden. Ook dat kost vooraf geld (maken product op cdrom+verpakking etc.) maar zal zeker tot enige omzet leiden; -je tip is wat dat betreft aangekomen.

 

Uit de informatie op deze site inzake het interesseren/vinden van investeerders of financierders is me duidelijk geworden dat je gewoon al het nodige met succes op de rails moet hebben staan, omdat het je anders teveel kost (inleveren aandelen) of omdat er dan simpelweg niemand geïnteresseerd is. Ik modder dus nog maar even vrolijk door.

 

Groeten,

 

Wessel

 

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 246 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept