Ga naar inhoud
 • 0

Rookverbod: strategie van klagen en zelfmedelijden van horecaondernemers werkt averechts

De Nederlandse gastvrijheidbranche heeft niets aan aantrekkingskracht ingeboet. Horecabedrijven zijn ook het bezoeken waard zònder de mogelijkheid om binnen te roken. Het rookverbod biedt kansen en uitdagingen voor ondernemingen in de sector. Het overgrote deel daarvan is sterk en vitaal genoeg om mogelijke negatieve korte termijn gevolgen op te vangen. Individuele bedrijven en medewerkers zetten zich met dubbele energie en vakmanschap in voor hun gasten. Deze opsomming is een voorbeeld van een positieve en zelfverzekerde boodschap die bedrijven en brancheverenigingen kunnen uitdragen, als reactie op het rookverbod.

 

De meerderheid van de bevolking steunt het rookverbod. Het overgrote deel van de horecabedrijven leeft het verbod na. Er zijn positieve reacties van niet-rokers, gunstige berichten van individuele ondernemers en relativerende meningen van rokers over de consequenties van de invoering. Deze komen echter nauwelijks in het nieuws. Juist de negatieve geluiden krijgen erg veel aandacht in de media, zoals de berichtgeving rond het negeren van het rookverbod door een aantal caféhouders.

 

Gezien de juridische en politiek-maatschappelijke werkelijkheid is een (gedeeltelijke) intrekking van het rookverbod onwaarschijnlijk. De weerstand tegen het verbod en de negatieve geluiden vanuit de bedrijfstak zijn daarom voornamelijk contraproductief. Uit een toenemend aantal kritische reacties blijkt dat het imago van de branche hierdoor wordt beschadigd.

 

Een ander gevolg is dat het idee wordt gevoed en versterkt dat de horeca niet zonder roken kan. Verstokte rokers worden bevestigd in hun weerbarstigheid en zullen mogelijk langer wegblijven dan anders het geval zou zijn geweest. Daarnaast valt te vrezen dat door deze teneur potentiële nieuwe doelgroepen worden afgeschrikt. De gedachte dat veel horecabedrijven ernstige problemen krijgen, wordt op die manier een “self-fulfilling prophesy”: de negatieve insteek leidt tot gevolgen waardoor de voorspelling zichzelf waarmaakt.

 

De conjuncturele tegenwind is een extra argument voor een proactieve opstelling. Het aangaan van constructief overleg over praktische zaken rond de invoering met de landelijke en gemeentelijke overheden is belangrijk. Bovendien kan de branche zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door het opzetten van een landelijke marketingcampagne voor de gastvrijheidbranche. De Nederlandse horeca heeft een cruciale maatschappelijke rol en draagt wezenlijk bij aan de leefbaarheid van de samenleving.

 

Van de landelijke overheid mag na het rookverbod mede daarom een substantiële bijdrage voor een dergelijk initiatief vanuit de sector worden gevraagd. Ook stakeholders, zoals producenten, kunnen ondersteunen. Individuele bedrijven kunnen het voorbeeld van collega’s volgen en actief naar buiten treden met nieuwe initiatieven, producten en diensten voor (potentiële) gasten. Lokale ondernemersclubs benadrukken met gezamenlijke acties de aantrekkelijkheid, functie en meerwaarde van de horecabedrijven voor hun gemeenschap.

 

Het was bekend dat horecabedrijven negatieve korte termijn gevolgen konden gaan ondervinden van het rookverbod. Individuele bedrijven, lokale en nationale brancheverenigingen creëren door het aangaan van positieve initiatieven meer kans op het beperken van deze schade.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1

Het is mij niet duidelijk wat deze column toevoegd aan de eerder gepubliceerde column over dit onderwerp.

 

Het is mij niet duidelijk hoe een horeca-ondernemer die wordt geconfronteerd met de gevolgen van het rookverbod, teruglopend consumentenvertrouwen en stijgende inkoopprijzen in deze column aanknopingspunten vindt voor een ander bedrijfsbeleid.

 

Het is mij niet duidelijk waarom Paul N. wederom in (bestuurlijk) academisch geleuter blijft hangen en niet met praktische oplossingen komt obv een praktijkcasus.

 

Maar vooral is het me niet duidelijk wat Paul N. denkt te kunnen bijdragen met zijn columns.

 

 

 

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

De hele discussie is onduidelijk, want het kapitalistisch systeem heeft een dreun gekregen.

 

Wat voor praktische oplossingen kan je bieden? Een belangrijk deel van de vaste klanten kan hun drugs niet meer gebruiken. En blijkbaar is dat middel zo belangrijk dat de sfeer, het gezellige drankje, het sociale contact, en de o zo verheffende muziekjes niet opwegen tegen nicotine gebruik.

 

Het is nu echt aan de ondernemers zelf om met oplossingen te komen. Betere oplossingen dan de wet overtreden. Ze zullen heel snel creatief moeten worden, en anders ... jammer joh.

 

Deze kolom voegt inderdaad niks toe.

Boterham dubbel vouwen? Ik kan het niet.

Link naar reactie
 • 0

Samenwerken in de buurt – doen wij in een stichting - kan wel helpen denk ik. We gaan de komende maanden extra activiteiten organisren, om meer publiek onze kant op te krijgen. We hebben trouwens mekaar beloofd dat we één lijn trekken, en dus allemaal NIET weer de asbakken tevoorschijn halen…

 

Wij zijn ook bezig met acties richting klanten die anders niet snel bij ons binnenlopen. We houden speciale namiddagborrels voor bedrijven en hebben nu een “vergaderaanbieding” met koffie,koek en hapjes voor buurtverenigingen.

 

En Horeca Nederland mag best wat meer actie nemen. Waarom niet weer zon campagne als Uit is goed voor U, met TV-spotjes enzo.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo allemaal,

 

Sinds een tijdje komen er steeds meer columns op Higherlevel.

 

Aan de ene kant best leuk omdat er zo niet alleen leerzaam wordt gereageerd op startersvragen, maar ook op artikelen over allerlei aspecten van ondernemen. Een nieuwe ontwikkeling op HL die ervoor zorgt dat er nog meer kennis en visies worden overgedragen aan ondernemers.

 

Wat me echter de laatste weken opvalt is dat er ook een aantal columns voorbij komen van mensen die ik nog nooit op HL heb gezien. Bij mij wekt dat de indruk dat deze mensen hier alleen hun schrijfsels deponeren voor hun eigen pr en verder niet de intentie hebben een echte bijdrage te leveren aan het forum. Persoonlijk vind ik dat geen verbetering van het forum.

 

Kan een van de moderatoren duidelijk maken aan welke voorwaarden de columnisten dienen te voldoen, want bij columns als deze snap ik niet zo goed wat de toegevoegde waarde voor HL daarvan is. Sorry Paul, het is niet persoonlijk bedoeld maar ik heb op het forum nog nooit een bijdrage van jou en enkele andere 'columnisten' voorbij zien komen.

 

Karen

 

 

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

Er zijn geen voorwaarden, op twee dingen na: liefst (redelijk) unieke columns, en relevant voor geïnteresseerden in innovatie en ondernemerschap. Waar die grens ligt is een heel andere discussie, maar feitelijk zijn dat de enige redenen. Een HL-lidmaatschap is het nooit geweest, ook in 2002/2003 was dat al niet het geval.

 

(Overigens heb ik zojuist me flink moeten verdedigen tegen een enigszins subjectieve ingreep op irrelevante linkspam (in mijn ogen was het dat, maar blijkbaar vind niet iedereen dat). Nu zijn we een keer objectief met de columns door géén voorselectie uit te voeren, is het weer niet goed ::))

Link naar reactie
 • -1

Met mijn geleuter ;) probeerde ik het belang van ACTIEF ondernemerschap, positieve initiatieven en samenwerking tussen ondernemers te benadrukken. Dus niet: achteroverleunen en de ontwikkelingen over je heen laten gaan, of gaan jammeren en je vertwijfeld afvragen waar je als ondernemer dit nu weer aan hebt verdiend. Dit soort gedrag staat naar mijn idee haaks op de kern van ondernemerschap, namelijk het hebben van visie, zelfovertuiging, creativiteit en de lange termijn scherp voor ogen houden.

 

Bij negatieve toekomstverwachtingen zoals bij het rookverbod en de andere economische rampspoedberichten, kijkt de ambitieuze ondernemer juist vooruit naar wat hij daaraan kan doen op het gebied van marketing en zijn bedrijfsvoering. Bedrijven anticiperen door o.a. extra activiteiten voor andere doelgroepen aan te bieden, het aanpassen van hun assortiment (aanbieden van nieuwe producten), extra dienstverlening (andere openingstijden) om nieuwe klantengroepen aan te boren of andere prijsstelling om de gemiddelde besteding te verhogen (up- en crossselling). Ook wordt er gekeken naar flexibilisering van personeelsinzet, kostenbeheersing door stroomlijnen van assortiment, enz. De beste ondernemersstrategie is niet zelfmedelijden, maar het opzettenen uitvoeren van een concrete positieve acties.

 

Link naar reactie
 • 0

Ach Jeroen, zoveel mensen zoveel meningen, toch :)

Wat spammen betreft, het "reuzen en kneuzen-systeem" doet daar z'n werk prima denk ik, al heb ik wel de indruk dat het soms wel erg rigoreus wordt toegepast.

 

Mijn "probleem" bij deze column en auteur is van een andere orde.

In de eerste plaats zie ik geen substantieel verschil met de eerste column van een paar weken geleden. Daarnaast heeft de inhoud een hoog abstractie niveau; praktische oplossingen ontbreken. Maar wat me het meeste stoort, is dat deze meneer zich niet mengt in de discussie die naar aanleiding van de column ontstaan. Bij de vorige column kwam er één -abstracte- reactie en that's it.

 

Andere bijdragen op Higherlevel ontbreken ook. We hebben recent minimaal twee horeca ondernemers met problemen een draadje zien openen en Paul N. schittert door afwezigheid.

 

We weten allemaal dat HL hoog scoort in de Google rankings. Is er wellicht een link tussen dat gegeven en de columns die door hem worden geplaatst?

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

Bij negatieve toekomstverwachtingen zoals bij het rookverbod en de andere economische rampspoedberichten, kijkt de ambitieuze ondernemer juist vooruit naar wat hij daaraan kan doen op het gebied van marketing en zijn bedrijfsvoering. Bedrijven anticiperen door o.a. extra activiteiten voor andere doelgroepen aan te bieden, het aanpassen van hun assortiment (aanbieden van nieuwe producten), extra dienstverlening (andere openingstijden) om nieuwe klantengroepen aan te boren of andere prijsstelling om de gemiddelde besteding te verhogen (up- en crossselling). Ook wordt er gekeken naar flexibilisering van personeelsinzet, kostenbeheersing door stroomlijnen van assortiment, enz. De beste ondernemersstrategie is niet zelfmedelijden, maar het opzettenen uitvoeren van een concrete positieve acties.

 

Velen van ons hebben de marketingboekjes braaf gelezen.

Waar het op dit forum om gaat is de praktische vertaling van de strategie naar de praktijk. Bij de vorige column is een aantal voorbeelden gegeven. Elders op dit forum staan wat horecavragen. Zie je praktische uitwerking graag verschijnen.

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

Beste Kees,

 

Ik ga mijn leven beteren, hoor ;D! In mijn laatste bericht probeer ik aan te geven dat de individuele ondernemer met samenwerken en positieve acties meer kans heeft om het ongetwijfeld negatieve tij te keren. De basishouding van de ondernemer in onzekere tijden is de cruciale succesfactor voor zijn bedrijf. Ik denk dat veel horecaondernemers daaraan nog wat kunnen verbeteren, vandaar. En ik wordt praktischer: ik beloof binnenkort een bericht te plaatsen met tenminste tien concrete maatregelen waarvan ik denk dat die individuele bedrijven kunnen helpen.

Groet,

 

Paul

Link naar reactie
 • 0

Beste Paul,

 

Goed dat te lezen. En met plezier help ik je op weg.

 

Casus

Aan de Amsterdamse Amstel zijn een paar kleine kroegen plus een kleine club. Ze hebben geen ruimte voor een rookkamer. Zodra klanten op straat roken, volgt een boete van de politie. Mag niet. Er is geen terrasvergunning (is de stoep ook te smal voor). Ook mogen er geen asbakken worden opgehangen aan de gevel; drank mag niet mee naar buiten worden genomen.

Hadden ze wel een terrasvergunning gehad, dan hadden klanten daar wel mogen roken met een drankje tot het tijdstip dat de vergunning aangeeft. Staande roken wordt niet getolereerd.

Inmiddels is de omzet van sommige kroegen daar bijna gehalveerd. Gemiddeld is het omzetverlies rond de 30%. Overleg met de gemeente is uitzichtloos.

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

 

Andere bijdragen op Higherlevel ontbreken ook. We hebben recent minimaal twee horeca ondernemers met problemen een draadje zien openen en Paul N. schittert door afwezigheid.

 

We weten allemaal dat HL hoog scoort in de Google rankings. Is er wellicht een link tussen dat gegeven en de columns die door hem worden geplaatst?

 

@Kees,

Wij zijn het in deze dus enorm eens, het enige is dat volgens mij Paul niet de enige is HL interessant vindt om zijn columns te pluggen. In het lijstje columnisten zijn er meer die volgens mij nooit op HL komen. Van het huidige rijtje van 15 columnisten zijn er 5 van wie ik nog nooit bijdragen op het forum heb gezien. Vandaar mijn vraag aan de moderatoren en mijn opmerking dat ik het niet alleen tegen Paul had.

 

@ Jeroen: Wel grappig dat je het over unieke columns hebt , terwijl juist die van Kees ook in de Telegraaf staan ;)

Wellicht dat mijn reactie voortkomt uit het feit dat de columns tegenwoordig een prominentere rol op HL innemen en het lijkt of er steeds meer columns voorbij komen in het forum. Maar ehh.. jullie maken de regels. Ik lever slechts af en toe bijdragen en vraag soms om wat.

 

@ Paul: Ik zal je columndraadje verder niet vervuillen en hoop dat je een echte bijdrage aan HL gaat leveren en ook mensen die hier met horecavragen komen gaat helpen.

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0

@ Fred : Beiden !

Sommige horeca (waaronder mijn stamcafé) mogen tot bijv. 23.00 mensen buiten laten staan, daarna niet meer ivm geluid- en / of burenoverlast...

 

Wanneer je ook geen terrasvergunning hebt, en zelfs in sommige gevallen dan nog, mag je dus ook je drankje niet mee naar buiten nemen. Dit is dan weer ter voorkoming van "kliek"-vorming buiten. De rokers blijven gezellig buiten staan, met hun drankje in de hand, en trekken, vrienden en partners en dergelijke aan om ook buiten te komen staan.

 

Iedere horeca onderneming is momenteel verschillend, ook per plaats. De ene mag bijvoorbeeld wel een rooktent zetten, de andere niet.

 

Soms gaat het zelfs nog veel verder.....

 

Groet, marcel

 

Link naar reactie
 • 0

Het geheel verbieden van buiten-roken ben ik nog niet eerder tegen gekomen. De regelgeving t.a.v. vergunningen kan inderdaad per gemeente verschillen. Het stadsdeel centrum geeft alleen aan dat er zonder terrasvergunning geen drank mag worden meegenomen en dat er met terrasvergunning niet staand mag worden gerookt. Hebben de ondernemers al eens een jurist geraadpleegd (bijvoorbeeld bij de gespecialiseerde Amsterdamse Meester advocaten)? Roken buiten moet m.i. mogelijk zijn en kan niet zondermeer in een APV worden verboden.

 

De ondernemers zullen vooral meer naar buiten moeten treden, op zoek naar nieuwe gasten en om bestaande te blijven vasthouden. Zoek de potentiële groepen van gasten op en biedt arrangementen aan met producten en diensten die speciaal zijn afgestemd op die doelgroepen. Probeer aansprekende activiteiten te organiseren, zo mogelijk met en voor de lokale gemeenschap (bedrijven, winkeliersclub, onderwijs, wijkvereniging, muziekvereniging, buurthuis, enz.). Probeer daarbij vooral nieuwe doelgroepen een keer over de drempel te krijgen. Dit kan ook door eens een andere draai aan bestaande activiteiten te geven en meer PR te bedrijven. Flyer huis-aan-huis in de buurt, hang posters op in buurthuis, supermarkt en bibliotheek, genereer gratis publiciteit in de wijkkrant en het huis-aan-huisblad, adverteer in de verenigingsbladen. Benadruk je rol in de buurt door iets “terug te doen”, organiseer een borrelmiddag voor senioren met speciale drankjes, hapjes en muziek of een gratis inloopavond met vrijwilligers voor het invullen van belasting en subsidieformulieren.

 

Andere voorbeelden:

 

[*]samenwerking met de andere bedrijven zoeken, een club van authentieke Amstelcafés oprichten, samen sta je sterker naar de overheid en profileer je je meer naar de gast.

[*]actieve marketingacties richting zakelijke klanten, bijvoorbeeld door bedrijven te benaderen met arrangementen met authentieke Amsterdamse hapjes en drankjes in een unieke bruine kroeg omgeving voor een bedrijfsborrel of afsluiting (samenwerking zoeken met organisatie/evenementen/toeristen bureaus).

[*]uitbreiden van het assortiment, bijvoorbeeld door op vaste tijden speciale maaltijden aan te bieden, waarbij aan grote vriendentafels voor een vriendenprijs kan worden gegeten.

[*]aanpassing van de openingstijden door bijvoorbeeld ook overdag open te gaan, en vervolgens goede koffie, een mooi eerlijk broodje en lectuur aan te bieden.

[*]met behulp van bestaande klandizie nieuwe gasten proberen te trekken, bijvoorbeeld door “vriendenavonden” te houden waarbij in teamverband de kroeg een avond gedraaid kan worden met een wedstrijdelement en beloning.

 

 

Dit soort cafés zijn onmisbaar: wat is er mooier dan met bier, borrel en goed gezelschap in zo’n ouderwetse bruine kroeg te zitten!

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

Hallo allemaal,

 

Sinds een tijdje komen er steeds meer columns op Higherlevel.

 

Aan de ene kant best leuk omdat er zo niet alleen leerzaam wordt gereageerd op startersvragen, maar ook op artikelen over allerlei aspecten van ondernemen. Een nieuwe ontwikkeling op HL die ervoor zorgt dat er nog meer kennis en visies worden overgedragen aan ondernemers.

 

Wat me echter de laatste weken opvalt is dat er ook een aantal columns voorbij komen van mensen die ik nog nooit op HL heb gezien. Bij mij wekt dat de indruk dat deze mensen hier alleen hun schrijfsels deponeren voor hun eigen pr en verder niet de intentie hebben een echte bijdrage te leveren aan het forum. Persoonlijk vind ik dat geen verbetering van het forum.

 

Kan een van de moderatoren duidelijk maken aan welke voorwaarden de columnisten dienen te voldoen, want bij columns als deze snap ik niet zo goed wat de toegevoegde waarde voor HL daarvan is. Sorry Paul, het is niet persoonlijk bedoeld maar ik heb op het forum nog nooit een bijdrage van jou en enkele andere 'columnisten' voorbij zien komen.

 

Ik begreep dat er vorige week zelfs een wachtlijst was van 11 columns die nog geplaatst moesten worden. Goede ontwikkeling, absoluut. Nadeel is dat bij een plaatsing van één column per week de rubriek voor de komende drie maanden dus al vol zit. En als er dan een bijdrage wordt ingestuurd die omwille van de actualiteit voorrang moet krijgen, dan kan het dus wel even duren voordat je eigen column wordt geplaatst. Logische keuze van de mods om sommige columns al na enkele dagen plaats te laten maken voor een nieuwe. Maar daar zal de desbetreffende auteur dan weer niet gelukkig mee zijn. (Jeroen, ik benijd je niet..)

 

Dat de mods de columns verder niet beoordelen vind ik een goede actie. Het inhoudelijk modereren doen de actieve leden uiteindelijk wel ;-) (waarvan akte). Een column biedt, mede door de status-aparte op de voorpagina, een platform voor aanvullende meningen gedurende een langere tijd. Door de prominente plek kan de column niet 'zakken' in de topics en zal dus goed gelezen worden. Ik krijg helaas wel een beetje een vieze smaak van de het idee dat dit podium word 'misbruikt' door sujetten die verder geen enkele inhoudelijke bijdragen op de lopende topics kunnen bieden. Een zeker merk ingeblikt vleeswaar van bedenkelijke kwaliteit komt dan snel ter sprake.

 

Een column hoort per definitie vormvrij te zijn. Dus een ingezonden brief aan het kabinet, ingewikkelde materie in Jip en Janneke-taal, of academisch navelstaren zijn wat mij betreft allemaal goed. De lezer regeert, de lezer reust en kneust naar believen. En als de columnist in kwestie het aandurft om zonder zich voor te stellen zijn mening zo prominent te verkonden, krijgt ie van mij een kneus. Niet om de inhoud van de column, maar wegens het gebrek aan fatsoen. In mijn stamkroeg woeden diverse discussies en gesprekken op vrijdagavond. Ik kan je vertellen dat degene die als volkomen nieuwkomer op de bar gaat staan en zijn mening gaat verkondigen waarschijnlijk ook gekneusd naar huis gaat.

 

Vandaar mijn kneus aan de columnist.

Link naar reactie
 • 0

Het geheel verbieden van buiten-roken ben ik nog niet eerder tegen gekomen.

 

Maar dat zou wel mooi zijn, toch? Een wet die zegt dat je alleen mag roken als er geen kans bestaat dat anderen je rook inademen. Dat je niet mag roken op het terrein van een zorginstelling, en al helemaal niet op 1 meter van de hoofdingang of op het terras waar de patienten zitten. Zoals Lucky Luke al zei: "als je niet stopt met nicotine in mij te stoppen, stop ik lood in jou, dan staan we quitte" (in "Lucky Luke in New York").

Link naar reactie
 • 0

In mijn stamkroeg woeden diverse discussies en gesprekken op vrijdagavond. Ik kan je vertellen dat degene die als volkomen nieuwkomer op de bar gaat staan en zijn mening gaat verkondigen waarschijnlijk ook gekneusd naar huis gaat.

 

Ruben, je hebt gelijk. Ik dacht dat de info onderaan het stuk eerst genoeg was. Heb nu inmiddels mijn profiel aangevuld.

 

Overigens ben ik een liefhebber van goede discussies in de kroeg. Vandaar ook mijn extra betrokkenheid bij dit onderwerp, daarvoor neem ik graag een kneusing op de koop toe ;D

 

 

Link naar reactie
 • 0

Een wet die zegt dat je alleen mag roken als er geen kans bestaat dat anderen je rook inademen.

 

Nee, natuurlijk niet.

Dat zou namelijk ook betekenen dat je enkel mag autorijden als je zeker weet dat niemand jouw uitlaatgassen inademt, parfum en scheten vallen ook onder het "reukverbod" en na de mensen met een gevoelige neus komen de mensen met gevoelige ogen (enkel kleding dagen waarvan anderen gegarandeerd geen koppijn krijgt (door felle kleuren ofzo), aanraakgevoeligen: je mag alleen ergens rondlopen als je 100% zeker weet dat je niemand kan aanraken, etc. etc.

 

Wordt een gezellige boel....

 

Verder verwacht ik als (bijna ex) roker een vergroting van overlast in woonwijken door uit de hand lopende feestjes, rookbarrieres voor gebouwen, spontane feestjes met veel rotzooi achteraf in parken, enz enz.

 

Den Haag is zeker vergeten dat Horeca ook nog een maatschappelijke functie vervult, die nu erg ontmoedigt wordt.

 

Link naar reactie
 • 0

Den Haag is zeker vergeten dat Horeca ook nog een maatschappelijke functie vervult, die nu erg ontmoedigt wordt

 

Marktveranderingen waren tot nu toe vaak nadelig voor kleinschalige bedrijven, zoals warme bakkers, ambachtelijke slagers en kleine bruine kroegen. De overheid maakt het de kleine ondernemer zeker niet gemakkelijker. De vraag is in het geval van de rookregelgeving hoe je daar als ondernemer mee omgaat.

 

Volgens mij zijn er grofweg drie strategieën:

1. Niets doen, afwachten tot ook rokers aan de nieuwe situatie zijn gewend en de niet-rokers in grotere getale binnenkomen. In andere Europese landen herstelde de omzet zich na enige tijd grotendeels. Niet elke ondernemer heeft de reserves om dit vol te houden. Het is de vraag in hoeverre de omzet herstelt in deze economische barre tijden. Bovendien zal de aanhoudende negatieve berichtgeving de schadelijke effecten in Nederland waarschijnlijk versterken.

 

2. Een negatieve reactie, bijvoorbeeld protesteren door het rookverbod te negeren. Er worden actiegroepen van ondernemers opgericht om de politiek ervan te overtuigen het rookverbod gedeeltelijk in te trekken. De branchevereniging benadrukt vooral de nadelige omzeteffecten en roept om compensatie. Hoewel het toestaan van kleinschalige rookcafés in een eerder stadium misschien nog haalbaar was, lijkt dat gezien de politiek verhoudingen niet reeel. Deze strategie lijkt weinig kans te hebben. Dat de overheid voor langere tijd blijft gedogen is wel typisch inconsequent Nederlands beleid, maar is ook onwaarschijnlijk.

 

3. Positieve acties ondernemen, gericht op aanpassing van je bedrijf aan de veranderde omstandigheden. Dat kon beginnen met een voorbereiding op de invoering voor gasten en medewerkers. En met eventuele investeringen in of buiten het bedrijf. Concentreer op de sterktes van je bedrijf en doe aanpassingen bijvoorbeeld op gebied van het assortiment (dranken en hapjes/gerechten), de service (bijvoorbeeld van openingstijden of aanbieden van nieuwe diensten), het benaderen van nieuwe groepen gasten of het organiseren van publiekstrekkende aansprekende activiteiten.

 

De laatste ondernemingsstrategie heeft m.i. de grootste slaagkans.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  9 leden, 200 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...