Ga naar inhoud
 • 0

Belasting over winst (en voorraad) eenmanszaak

Sinds enkele jaren heb ik een eenmanszaak, ik verkoop schaalmodelletjes via mijn webshop. Dit is vooral een hobby (naast mijn reguliere baan) en leverde de eerste jaren niet veel op. Alles wat ik verdiende ging meteen weer in nieuwe voorraad zitten. In alle naïeviteit was ik van mening dat zolang ik er geen geld aan overhield (en dus niets naar mijn prive rekening overschreef) ik ook geen winstbelasting hoefde te betalen.

Ik ben er nu achter dat de voorraad gewoon op de balans hoort te staan, en dat een groeiende voorraad dus winst is. Het laatste jaar is mijn omzet ook flink gestegen, dus ik wil alles nu netjes regelen. Hierbij heb ik echter een paar problemen:

 

- Ik weet de exacte inkoopprijs van mijn volledige voorraad niet, ik heb tegen de 1000 verschillende artikelen op voorraad. Ik zou alle inkoopbonnen van de laatste jaren moeten nalopen om de inkoopprijs te bepalen. Dat is ondoenlijk. Bovendien fluctueren de inkoopprijzen ook, helemaal van artikelen die ik niet niet-Eurolanden inkoop (door de wisselkoersen). De verkoopwaarde weet ik wel exact, en ik weet ook ongeveer wat de gemiddelde marge is die ik maak. Mag ik aan de hand hiervan een schatting doen van de inkoopwaarde?

- Ik weet de waarde van mijn bedrijf (voorraad) op 1 januari 2008 niet, het is destijds niet bij mij opgekomen dit te noteren (naïef ja...). Wel weet ik dat ik een paar jaar geleden met niets begon, en dat er de eerste jaren niet bijzonder veel winst is gemaakt. Kan ik nu de waarde op 1 januari 2008 op 0 stellen, zodat ik in feite doe alsof alle winst van de afgelopen jaren dit jaar is gemaakt? Dan betaal ik dit jaar alsnog de belasting die ik eigenlijk de afgelopen jaren al had moeten betalen.

 

Overigens wordt deze belastingaangifte wel een aanslag op mijn (prive) portomonnee. Ik stop nog steeds alle winst in nieuwe voorraad, die maar groeit en groeit. Als ik over deze voorraad (zo'n 15.000 euro inkoop schat ik) nu zo'n 40% belasting moet betalen zal dat van mijn spaarrekening moeten komen. Volgend jaar moet ik dus duidelijk voorzichtiger inkopen en geld opzij zetten voor de winstbelasting.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1

Mark,

 

Als je je cumulatieve winst wilt berekenen kan je wellicht de volgende formule toepassen :

 

beginvoorraad + inkopen - verkopen = eindvoorraad

 

Elk element dien je in inkoopwaarde uit te drukken. Als je de beginvoorraad op nul stelt en je cumulatieve inkopen kunt achterhalen middels alle inkooporders dan moet je alleen nog de eindvoorraad inventariseren dit jaar om de inkoopwaarde van de verkopen te achterhalen. Dat is namelijk de enige onbekende in deze formule.

 

Paar dingetjes om rekening mee te houden:

- Je zult voor de eindvoorraad een waarderingsprincipe moeten kiezen. Fifo (first in first out) is dan het makkelijkst.

Je gaat er dan vanuit dat je eindvoorraad bestaat uit jouw meest recente inkopen.

- Je mag een voorziening in mindering brengen op je voorraad als je bijvoorbeeld onverkoopbare restonderdelen of anderszins incourante artikelen hebt.

 

Als je op een wezenlijke winst uitkomt en deze volledig in 2008 wilt aangeven dan zal je last hebben van de progressie in IB tarief in 2008. Wellicht is de fiscus bereid deze inkomsten over de laatste jaren uit te smeren maar dat is een kwestie van afspraken maken of je zal een verzoek tot middeling moeten doen.

Link naar reactie
 • 0

Sinds enkele jaren heb ik een eenmanszaak, ik verkoop schaalmodelletjes via mijn webshop. Dit is vooral een hobby (naast mijn reguliere baan) en leverde de eerste jaren niet veel op. Alles wat ik verdiende ging meteen weer in nieuwe voorraad zitten. In alle naïeviteit was ik van mening dat zolang ik er geen geld aan overhield (en dus niets naar mijn prive rekening overschreef) ik ook geen winstbelasting hoefde te betalen.

Ik ben er nu achter dat de voorraad gewoon op de balans hoort te staan, en dat een groeiende voorraad dus winst is. Het laatste jaar is mijn omzet ook flink gestegen, dus ik wil alles nu netjes regelen. Hierbij heb ik echter een paar problemen:

 

Het is vervelend dat je hier in zo een laat stadium achterkomt. Ik zou je adviseren om een accountant of fiscaal adviseur naar jouw situatie te laten kijken die had je zeker gewezen op het risico. Het zou kunnen betekenen dat je al enige jaren geen correcte IB aangifte hebt ingediend. Doe je al die jaren wel BTW aangifte?

 

Je betaalt overigens geen inkomstenbelasting over een groeiende voorraad. Je betaalt alleen belasting over de bruto marge van de artikelen die je (met winst) hebt verkocht in enig jaar na aftrek van al je overige zakelijke kosten. Dat jij de winst herinvesteert in nieuwe voorraad in plaats van het geld op je bankrekening te laten staan is niet van belang voor de bepaling van jouw winst.

 

Link naar reactie
 • 0

misschien dat ik iets heel doms zeg,

 

maar inkoopfacturen zijn toch gewoon kosten? Als je omzet 100 euro is en je koopt voor 90 euro in, dan blijft er een brutowinst over van 10 euro en stel dat je nog 8 euro overhead hebt, dan blijft er een winst voor belasting over van 2 euro..

 

Volgens mij heb ik die vraag wel eens aan mijn toenmalige boekhouder gevraagd en die was het met mij eens..

Link naar reactie
 • 0

maar inkoopfacturen zijn toch gewoon kosten?

 

Jouw bewering klopt alleen als je alle ingekochte artikelen verkoopt gedurende het boekjaar. Als je een inkoopfactuur op 31 december ontvangt van 100 en deze artikelen op 5 januari verkoopt voor 120 dan heb je dus op 31 december een voorraad van 100. Het zou fout zijn deze als kosten te boeken op 31 december want dan neem je de kosten in het ene jaar en de omzet in het opvolgende jaar. De bruto winst (omzet-inkoopkosten) horen thuis in het jaar van verkoop. Dat is toepassing van het matching principe, je boekhouder zou dit moeten weten.

 

Echter uit praktische overweginen is het makkelijk om inderdaad alles gedurende het jaar direct via het resultaat te laten lopen maar dan moet je op jaareinde een correctie uitvoeren voor je voorraadbepaling. Daarom is inventarisatie op jaareinde van belang Als je voorraad is toegenomen ten opzichte van 31 dec voorgaand jaar dan draai je feitelijk een stukje van de teveel verantwoorde inkoopkosten terug op eindejaar waardoor je boekhoudkundig een winst genereert.(minder inkoopkosten)

 

 

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad heb je je aardig in "de nesten" gewerkt. Hoe nu daaruit te komen?

Mijn advies is: neem kontakt op met de belastingdienst en leg het probleem voor. Benadruk, als dat tenminste klopt, dat je de afgelopen jaren geen mutaties van/naar privé hebt verricht zodat alle winst dus nog in het bedrijf zit. Vraag accoord om met een gemiddelde inkoopprijs de waarde van de voorraad per 31/12/08 te mogen bepalen. Deze prijsberekening moet uiteraard goed worden onderbouwd. Neem in ieder geval de fysieke voorraad op per 31/12/08.

 

Als dit allemaal gaat lukken is je enige nadeel dat het resultaat van alle voorgaande jaren wordt samengevoegd met dat van 2008. Daardoor zal de progressie wat zwaarder kunnen drukken. In hoeverre dit erg vervelend is hangt er van af hoeveel het resultaat uit voorgaande jaren was (zelf gaf je al aan dat dit niet erg hoog was). Overigens is dit te meer een argument naar de belastingdienst (ze komen immers niets tekort).

 

Succes met dit probleem.

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad heb je je aardig in "de nesten" gewerkt. Hoe nu daaruit te komen?

Mijn advies is: neem kontakt op met de belastingdienst en leg het probleem voor. Benadruk, als dat tenminste klopt, dat je de afgelopen jaren geen mutaties van/naar privé hebt verricht zodat alle winst dus nog in het bedrijf zit. Vraag accoord om met een gemiddelde inkoopprijs de waarde van de voorraad per 31/12/08 te mogen bepalen. Deze prijsberekening moet uiteraard goed worden onderbouwd. Neem in ieder geval de fysieke voorraad op per 31/12/08.

 

Als dit allemaal gaat lukken is je enige nadeel dat het resultaat van alle voorgaande jaren wordt samengevoegd met dat van 2008. Daardoor zal de progressie wat zwaarder kunnen drukken. In hoeverre dit erg vervelend is hangt er van af hoeveel het resultaat uit voorgaande jaren was (zelf gaf je al aan dat dit niet erg hoog was). Overigens is dit te meer een argument naar de belastingdienst (ze komen immers niets tekort).

Bedankt voor dit advies, ik heb zelf ook al aan deze mogelijkheid gedacht. Ik wist alleen niet of je de belastingdienst zomaar op kan bellen met dit probleem. Het zou wel fijn zijn als dit zo geregeld kan worden, dan weet ik tenminste zeker dat alles in orde is.

Oh en Alex, ik betaal weldegelijk BTW ja! Anders was de chaos helemaal niet te overzien geweest.

Link naar reactie
 • 0

Ja hoor dat kan zondermeer; het zijn net mensen daar ;D

 

Volgens mij moet het zo gaan lukken en ben jij weer van een probleem af. Daarna kan je er vol voor gaan om je onderneming tot verdere bloei te brengen.

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Jouw bewering klopt alleen als je alle ingekochte artikelen verkoopt gedurende het boekjaar. Als je een inkoopfactuur op 31 december ontvangt van 100 en deze artikelen op 5 januari verkoopt voor 120 dan heb je dus op 31 december een voorraad van 100. Het zou fout zijn deze als kosten te boeken op 31 december want dan neem je de kosten in het ene jaar en de omzet in het opvolgende jaar. De bruto winst (omzet-inkoopkosten) horen thuis in het jaar van verkoop.

 

Dit stukje snap ik niet zo goed..

Alle ingekochte voorraad staat gewoon als zodanig op de balans, je hebt pas kosten als je iets verkoopt, dan wordt de inkoopwaarde een kostenpost.

De voorraad vertegenwoordigd een waarde die je toch gewoon naar een nieuw boekjaar mee kan nemen?

 

Karen

Link naar reactie
 • 0

Alle ingekochte voorraad staat gewoon als zodanig op de balans, je hebt pas kosten als je iets verkoopt, dan wordt de inkoopwaarde een kostenpost.

De voorraad vertegenwoordigd een waarde die je toch gewoon naar een nieuw boekjaar mee kan nemen?

 

Karen, ben het met je eens.

Mijn commentaar borduurt voort op de opmerking van Solitair die aangeeft dat alle inkoopfacturen kosten zijn.

Als je al je voorraad verkoopt is wordt alle inkoopwaarde ervan als kostenpost verantwoord. Dat is wat ik bedoel.

Link naar reactie
 • 0

Voorleggen aan de belastingdienst lijkt mij niet verstandig. Zolang je nog geen definitieve aangifte hebt gehad voor de jaren waar het om gaat, kun je de aangiftes bij de belastingdienst gewoon corrigeren. Het lijkt mij een stuk verstandiger om zo snel mogelijk een boekhouder in de arm te nemen, en die alles te laten corrigeren op een manier die voor jou gunstig is. De belastingdienst wil gewoon op de gebruikelijke manier de cijfers van je krijgen, aan brieven hebben ze niet zo veel.

Link naar reactie
 • 0
Voorleggen aan de belastingdienst lijkt mij niet verstandig. Zolang je nog geen definitieve aangifte hebt gehad voor de jaren waar het om gaat, kun je de aangiftes bij de belastingdienst gewoon corrigeren. Het lijkt mij een stuk verstandiger om zo snel mogelijk een boekhouder in de arm te nemen, en die alles te laten corrigeren op een manier die voor jou gunstig is. De belastingdienst wil gewoon op de gebruikelijke manier de cijfers van je krijgen, aan brieven hebben ze niet zo veel.

 

Alhoewel niet expliciet aangegeven, is uit de oorspronkelijke vraagstelling af te leiden dat tot en met 2007 de aangiftes definitief zijn. Het gaat derhalve om het correct invullen van de aangifte 2008.

 

Waar staat dat er een brief moet worden geschreven? Het gaat er trouwens ook niet om of de belastingdienst iets aan een brief heeft; het gaat er om dat de juiste aangifte wordt gedaan waarbij het de vraag is of de belastingdienst accoord gaat met het rechttrekken van de cijfers in 2008.

 

Bedoeld is een afspraak te maken met de belastingdienst om in een persoonlijk gesprek het probleem voor te leggen en zo het probleem om te lossen. Uiteraard moet je je ter dege voorbereiden op zo'n gesprek. Het in handen geven van een boekhouder om het probleem "op een manier die voor jou gunstig is" op te lossen werkt hier niet omdat zonder gesprek vooraf nooit duidelijk zal worden of de belastingdienst accoord gaat met de gekozen oplossing. Ik blijf bij het advies.

 

John

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Het ging er mij meer om dat de vraagsteller blijkbaar niet voldoende kennis heeft om zelf zijn aangifte te doen. Je kunt hem dit punt dan wel laten corrigeren bij de belastingdienst, maar misschien zijn er ook wel punten die hij vergeten is maar in zijn voordeel werken (aftrekposten). Voordat er contact opgenomen wordt met de belastingdienst lijkt het mij verstandig om eerst de boekhouding voor te leggen aan een boekhouder of belastingadviseur.

 

Als de vraagsteller nu al een definitieve aanslag voor 2007 binnen heeft, is de belastingdienst bij hem wel heel snel.

Link naar reactie
 • 0

De kern van de vraagstelling was:

 

Mag ik aan de hand hiervan een schatting doen van de inkoopwaarde?

Kan ik nu de waarde op 1 januari 2008 op 0 stellen, zodat ik in feite doe alsof alle winst van de afgelopen jaren dit jaar is gemaakt? Dan betaal ik dit jaar alsnog de belasting die ik eigenlijk de afgelopen jaren al had moeten betalen.

 

Op grond hiervan was mijn advies: bespreek dit eerst voordat je de aangifte invult.

 

Nergens blijkt uit zijn vraagstelling dat er "blijkbaar" te weinig kennis is om de aangifte zelf in te vullen!

 

Sorry Maarten maar je haalt er van alles bij dat niet in de vraagstelling is opgenomen. Daarnaast verschuif je het probleem naar een boekhouder die hierop ook geen antwoord kan geven. Het is heel gebruikelijk bij twijfelgevallen eens even kontakt op te nemen met de belastingdienst om te bespreken wat de beste oplossing is.

 

John

 

 

SpeedBalance expert; auteur van een aantal handleidingen voor boekhoudprogramma's en naslagwerken op financieel-administratief gebied. www.hofinza.nl

Link naar reactie
 • 0

Nergens blijkt uit zijn vraagstelling dat er "blijkbaar" te weinig kennis is om de aangifte zelf in te vullen!

 

Als je je aangifte verkeerd hebt gedaan, dan had je er blijkbaar te weinig kennis voor. Simpel.

 

Ik zou iedereen aanraden om eerst met iemand met verstand van zaken te praten voor in discussie te gaan met de belastingdienst, als jij anders vind, prima.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor alle antwoorden. Ik was al bang voor het advies een boekhouder te zoeken. Gezien mijn geringe winst is voor mij erg duur. Bovendien houdt ik alle transacties in een eigen database bij, ik kan daarmee heel eenvoudig berekeningen doen maar een boekhouder wordt hier denk ik niet snel wijs uit. Bovendien is mijn administratie relatief eenvoudig (geen auto, kantoor, personeel etc, en ik ben geen ondernemer voor de belastingdienst), dus ik vind dat ik dit zelf zou moeten kunnen. Mijn gebrek aan kennis hoop ik via onder andere dit forum enigszins weg te werken.

 

Een vraag die hierop voortborduurt is deze: als ik zometeen belastingaangifte ga doen moet ik dus mijn winst (uit nevenactiviteiten) opgeven. Is de jaarlijkste balans van mijn onderneming voldoende onderbouwing voor de belastingdienst? Immers, door de balans van 2 jaren te vergelijken is de winst te bepalen. Uiteraard houd ik alle inkomsten en uitgaven ook bij. Dat is noodzakelijk voor de omzetbelasting, maar ik hoef hiermee toch niet aan de slag om bijvoorbeeld een winst/verliesrekening van te maken?

 

Maarten suggereert in een reactie dat ik ook aftrekposten misloop. Dat heb ik vaker gehoord, maar nog nooit heeft iemand een aftrekpost genoemd die ik kan gebruiken. Ik kom lang niet aan de 1225 uur, dus voor de belastingdienst ben ik geen ondernemer. De leukste aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling zijn dus al niet van toepassing. Verder investeer ik niet en heb ik geen huisvestingskosten (kantoor aan huis, is niet af te trekken). Er blijft dus weinig over om af te trekken, volgens mij niets. Of zie ik hier toch iets over het hoofd?

Link naar reactie
 • 0

Een vraag die hierop voortborduurt is deze: als ik zometeen belastingaangifte ga doen moet ik dus mijn winst (uit nevenactiviteiten) opgeven. Is de jaarlijkste balans van mijn onderneming voldoende onderbouwing voor de belastingdienst? Immers, door de balans van 2 jaren te vergelijken is de winst te bepalen. Uiteraard houd ik alle inkomsten en uitgaven ook bij. Dat is noodzakelijk voor de omzetbelasting, maar ik hoef hiermee toch niet aan de slag om bijvoorbeeld een winst/verliesrekening van te maken?

 

 

 

Hi Mark,

 

Je moet bij het resultaat uit overige werkzaamheden weldegelijk een winst en verliesrekening invullen. Hoe bepaal je anders de winst? Een vermogensvergelijking als bij een ondernemer is niet aan de orde namelijk.

 

Overigens moet je bij een winstbepaling op grond van openings en slotbalans wel de privé stortingen en onttrekkingen salderen.

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Je moet bij het resultaat uit overige werkzaamheden weldegelijk een winst en verliesrekening invullen. Hoe bepaal je anders de winst? Een vermogensvergelijking als bij een ondernemer is niet aan de orde namelijk.

Daar heb ik dan wel een probleem. Bijna al mijn kosten bestaan uit inkooporders voor mijn voorraad. En die mag ik nu juist niet (direct) als kostenpost opgeven. Als ik een schaalmodel inkoop mag ik die kosten pas aftrekken in het jaar dat het model wordt verkocht. Bijkomend probleem: ik weet niet van elk model de exacte inkoopprijs (zie eerste post).

Omdat mijn voorraad wel op de balans staat leek dat me de uitgelezen plek om de winst te bepalen.

 

Overigens moet je bij een winstbepaling op grond van openings en slotbalans wel de privé stortingen en onttrekkingen salderen.

Ja, dat begrijp ik, anders wordt het wel erg makkelijk om de winst af te romen!

 

Kan ik een winst/verliesrekening maken aan de hand van alle facturen (dus ook inkooporders), en dan mijn toename van de voorraad over het jaar als winstpost opnemen? Ik denk dat dat dan de beste oplossing is. Zo bereken ik alle inkooporders als uitgaven, behalve de modellen die dat jaar zijn ingekocht maar niet verkocht.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor alle antwoorden. Ik was al bang voor het advies een boekhouder te zoeken. Gezien mijn geringe winst is voor mij erg duur.

 

Ik zeg overigens niet dat je je administratie moeten laten doen door een boekhouder, maar alleen dat je wat je nu doet moet laten controleren door een boekhouder. De belastingdienst gaat er van uit dat je zelf weet wat je moet aangeven en bijhouden, en dat je dit ook correct doet. Een boekhouder kan je in een paar uur tijd al vertellen of je dit goed doet, en wat je eventueel anders moet doen. Indien je nu wat fout doet, gaat de belastingdienst niet akkoord met een 'oh, sorry dat wist ik niet, is me nooit verteld', je krijgt in het ongunstigste geval gewoon een boete. Stel dat je met een boekhouder drie uur bezig bent, voor 40 euro per uur. Het kost je dan een keer 120 euro welke je als kosten kunt aftrekken, maar dit kan je vervolgens veel narigheid in de toekomst besparen. Zorg wel voor een goede boekhouder die op deze manier met je mee wil denken.

 

Maarten suggereert in een reactie dat ik ook aftrekposten misloop. Dat heb ik vaker gehoord, maar nog nooit heeft iemand een aftrekpost genoemd die ik kan gebruiken. Ik kom lang niet aan de 1225 uur, dus voor de belastingdienst ben ik geen ondernemer. De leukste aftrekposten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling zijn dus al niet van toepassing.

 

Of je wel of niet ondernemer bent heeft niets met het urencriterium te maken. In je eerste zin schrijf je dat je een eenmanszaak hebt, je bent dan volgens mij gewoon ondernemer. Je voldoet alleen niet aan het urencriterium waardoor je inderdaad wel deze aftrekposten mis loopt.

 

De belastingdienst heeft wel een aantal regelingen voor kleine ondernemers, waardonder de vermindering van BTW voor kleine ondernemers. Zie http://www.belastingdienst.nl/download/511.html.

Link naar reactie
 • 0

Ik zeg overigens niet dat je je administratie moeten laten doen door een boekhouder, maar alleen dat je wat je nu doet moet laten controleren door een boekhouder.

Ok, dat is inderdaad misschien wel verstandig ja. Maar dan moet ik wel eerst de hele administratie in orde maken, en dat is wat ik nu probeer :-)

Of je wel of niet ondernemer bent heeft niets met het urencriterium te maken. In je eerste zin schrijf je dat je een eenmanszaak hebt, je bent dan volgens mij gewoon ondernemer. Je voldoet alleen niet aan het urencriterium waardoor je inderdaad wel deze aftrekposten mis loopt.

Ja, ik vind mezelf ook ondernemer. Maar voor de belastingdienst ben ik dat niet, omdat ik minder dan 1225 uur in mijn zaak steek (en daarnaast voornamelijk inkomsten uit een 'normale' loondienst betrekking heb).

De belastingdienst heeft wel een aantal regelingen voor kleine ondernemers, waardonder de vermindering van BTW voor kleine ondernemers. Zie http://www.belastingdienst.nl/download/511.html.

Voor deze regeling kom ik niet in aanmerking, omdat ik per jaar meer BTW per jaar afdraag dan toegestaan bij deze regeling. Zo zie je maar, voor de ene aftrekpost ben ik te klein en voor de andere ben ik te groot.

Link naar reactie
 • 0

Je mag als resultaatgenieter het kasstelsel toe te passen. Dus gewoon de geldstroom volgen (wanneer geld uit en wanneer geld in) en niet kijken naar factuurdata.

Bedankt voor deze gouden tip Joost. Ik zie inderdaad dat mijn bedrijf in aanmerking komt voor het kasstelsel. Wat ik ook begrijp m.b.t. het kasstelsel is dit:

-Voor de winstbepaling trek ik gewoon de uitgaven (inclusief inkooporders) van de inkomsten af.

-Hoeveel ik in voorraad heb is niet van toepassing, ik hoef geen inventarisatie te doen.

-Aangezien de laatste jaren haast al mijn winst in nieuwe voorraad is komen te zitten heb ik voor de belasting zo goed als geen winst gemaakt (dit komt ooit wel terug bij de belastingdienst natuurlijk, zodra mijn voorraad verkocht wordt).

 

Is een simpele winst/verliesrekening op basis van de inkoop en verkoop (met onderliggende administratie) voldoende voor de belastingdienst? M.a.w. ik hoef geen balans op te maken? (met daarbij het extra werk van de voorraad-inventarisatie etc.)

 

Als al mijn beweringen kloppen wordt ik daar erg vrolijk van, dat scheelt een hoop werk en belastinggeld (omdat de 15.000 euro voorraad nu niet als winst wordt gezien)

Link naar reactie
 • 0

Hoi Mark,

 

Je volgt simpelweg wat er aan geld in gegaan is en uitgegaan. Als je dus veel betaald hebt aan voorraad, dan zijn dat inkopen in het jaar waarin de uitgaven gedaan zijn en niet in het jaar waarin je die voorraad verkocht hebt. Dan gebeurt het dus inderdaad dat er op zich geen voorraad is in fiscale zin, maar wel in materiële zin.

 

De fiscus vangt haar deel toch wel zodra jij de voorraad verkoopt.

 

De IB aangifte kent niet echt de plicht om als resultaatgenieter een W&V op te stellen. Er is gewoon een scherm waar je de omzet invult en een scherm voor de kosten.

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

De IB aangifte kent niet echt de plicht om als resultaatgenieter een W&V op te stellen. Er is gewoon een scherm waar je de omzet invult en een scherm voor de kosten.

 

Bedankt weer voor je antwoord Joost! Ik wordt daar erg blij van, het berekenen van de omzet en de kosten is erg eenvoudig. Waarom zou ik hier een boekhouder voor nodig hebben, hier kan weinig mis mee gaan lijk me, toch?

Is dit voor mij enkel zo simpel omdat ik via het kasstelsel mag rekenen, en kennen blijkbaar weinig mensen het kasstelsel? In sommige reacties werden behoorlijk lastige (vind ik) en bewerkelijke oplossingen voorgesteld. Alleen al het vaststellen van mijn voorraad zou een hele klus zijn, aangezien ik de inkoopprijzen per product niet bijhoud. Het is een pak van mijn hart dat dat nu niet hoeft.

Link naar reactie
 • 0

 

Je mag als resultaatgenieter het kasstelsel toe te passen. Dus gewoon de geldstroom volgen (wanneer geld uit en wanneer geld in) en niet kijken naar factuurdata.

 

 

Joost, even een vraagje.

Je bent vrij stellig over het feit dat hier sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden.

Is dat omdat de vraagsteller dit vooral naast zijn full time job doet?

Zo ja, is dat normaliter een zwaarwegend criterium van de fiscus om ondernemerschap voor IB af te wijzen?

 

Ik lees:

Een voorraad van circa 15K, 1000 verschillende artikelen, sterk gestegen omzet in 2008, import uit het buitenland, verkoop via webshop. Ik zou zelf nl geneigd zijn te denken dat dit ondernemerschap voor de IB rechtvaardigt.

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Joost, even een vraagje.

Je bent vrij stellig over het feit dat hier sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden.

Is dat omdat de vraagsteller dit vooral naast zijn full time job doet?

Zo ja, is dat normaliter een zwaarwegend criterium van de fiscus om ondernemerschap voor IB af te wijzen?

 

Ik lees:

Een voorraad van circa 15K, 1000 verschillende artikelen, sterk gestegen omzet in 2008, import uit het buitenland, verkoop via webshop. Ik zou zelf nl geneigd zijn te denken dat dit ondernemerschap voor de IB rechtvaardigt.

 

Als ik zo vrij mag zijn hierop te antwoorden: ik vind dat mijn bedrijf nog steeds in de hobby-sfeer zit. Het levert mij op dit moment amper iets op (omdat bijna al het geld in nieuwe voorraad gaat zitten). Aan een voorraad van tegen de duizend artikelen zit je vrij snel met het soort (kleine) schaalmodellen dat ik verkoop. Dat ik importeer uit het buitenland (wel binnen de EU) is onvermijdelijk, de markt is zo klein dat de meeste merken geen groothandel in Nederland hebben. Maar het allerbelangrijkste argument voor de belastingdienst lijkt mij dat ik lang niet aan de 1225 uur kom.

 

Maar mocht ik ooit wel ondernemer worden voor de belastingdienst (ga ik niet van uit overigens), houdt dat dan in dat ik de belastingdienst vanaf dat moment wel meer moet opgeven dan alleen omzet en uitgaven?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 191 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.