Ga naar inhoud
 • 0

stoppen met v.o.f onderneming

Beste lezers,

 

Ik heb een aantal vragen over de onderneming die ik samen met mijn zakelijk partner run.

 

3 jaar geleden zijn wij een onderneming gestart,nu naar 3 jaar is voor mij de zin voorbij(niet met de zaak,maar wel met mijn zakelijk partner).

waarom?

De nzet is absoluut niet gelijk,het gevoel van mij is dat ik de baas ben en hij gewoon een werknemer,dit voelt niet goed.

Het bedrijf is financieel sterk en het loopt prima,zelf ben ik nu van mening dat hij deze jaren mooi met mij heeft kunnen meeliften.

Ik ben hier nu klaar mee en heb hem gezegd dat ik niet op deze manier door ga met hem,ik heb gezegd tegen hem dat hij de zaak mag voortzetten,met alle contracten en al onze klanten,en alle spullen en alle inventaris,dus hij kan gewoon met de zaak doorgaan.

Ik zal wel na stoppen met deze zaak,gelijk een nieuwe zaak gaan beginnen als eenmanszaak.

de verdeling is als volgt 50/50

Mijn bedoeling is om het netjes op te lossen met hem.

Hieronder een aantal vragen van mij:

 

1.wie schakel ik in om de waarde van onze zaak te bepalen?

2.hoe zit het met good-will?

3.we hebben contracten binnen gehaald,waar in de toekomst best wel goed geld mee is te verdienen,ik ga ervan uit daar ik hier gewoon in meedeel?

4.als ik uitgekocht wordt en het geld gelijk in mijn 1 manszaak stop,hoe zit het dan belasting technisch?

 

bedankt alvast voor uw reactie's,

 

Sander G.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

11 antwoorden op deze vraag

 • 0

Punt 1, 2 en 3 zijn niet mijn ding, dus daar kan ik heel kort over zijn:

1. onafhankelijke accountant, of jullie samen, of zoek hier eens op (bijvoorbeeld) Chinese auction, dat is ook leuk.

2. volgt uit de waardering.

3. zit in de goodwill.

 

4. vind ik zelf leuker.

In beginsel is er sprake van staking. De boekwinst die je dan behaald is in principe gewoon belast. Wellicht zijn er mogelijkheden om een herinvesteringsreserve te vormen, maar dat is een vrij ingewikkelde regeling. Het ligt er dan bijvoorbeeld ook aan waar je de boekwinst op behaald hebt en waarin je gaat herinvesteren. Wan kan en wat het beste is om te doen, verschilt van geval tot geval. Maar daar kan die accountant van hierboven ook veel over vertellen. Ik zou wel zorgen dat die accountant een goede fiscalist achter de hand heeft (maar dat is uiteraard ook een beetje beroepsdeformatie).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 1

Sander

 

tav punt 4 kun je ook gebruik maken van de doorschuifregeling: de winst bij verkoop van jouw deel van de vof kun je dan belastingvrij inzetten als opening van een eigen eenmanszaak zonder fiscale afrekening. Alle stille reserves blijven dan wel in tact. Raadpleeg een adviseur!

 

Het betreft artikel 3.64 IB. De doorschuifregeling die per 1-1-2008 van kracht is: zie wettekst:

 

Artikel 3.64 Doorschuiving via te conserveren inkomen naar andere onderneming

 

1 Bij het staken van een onderneming wordt op verzoek van de belastingplichtige bij de aangifte de met of bij de staking behaalde winst die is toe te rekenen aan bedrijfsmiddelen en aan herinvesteringsreserves, afzonderlijk bepaald en behandeld als te conserveren inkomen, voorzover aannemelijk wordt gemaakt dat die afzonderlijk bepaalde winst in het jaar van staking, dan wel binnen een periode van 12 maanden na staking, zal worden geherinvesteerd in een onderneming waaruit de belastingplichtige winst geniet.

2 Bij tijdige herinvestering wordt de afzonderlijk bepaalde winst in mindering gebracht op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die door de belastingplichtige ten behoeve van een bestaande of nieuwe onderneming worden aangeschaft of voortgebracht, als ware die winst een herinvesteringsreserve. Daarbij is artikel 3.54 van overeenkomstige toepassing. De inspecteur vermindert vervolgens dienovereenkomstig de conserverende belastingaanslag bij voor bezwaar vatbare beschikking. Rechtsmiddelen tegen deze beschikking kunnen uitsluitend betrekking hebben op de grootte van de vermindering.

3 Op verzoek van de belastingplichtige wordt de periode van 12 maanden, bedoeld in het eerste lid, verlengd, indien: a. in verband met de aard van de aan te schaffen of voort te brengen bedrijfsmiddelen, voor de herinvestering een langer tijdvak is vereist of

b. de herinvestering, mits daaraan een begin van uitvoering is gegeven, door bijzondere omstandigheden is vertraagd.

 

De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking.

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ha! Dan pak ik het puntje goodwill.

 

Aangezien jij in je post zegt dat je zakenpartner alle werkzaamheden van de huidige VOF mag voortzetten en alle klantenbestanden, contracten en alle inventaris mag houden, vormt zich geen goodwill die jij kan meenemen.

 

De enige goodwill die jij meeneemt zijn jouw eigen kwaliteiten en deze mag je volgens de wet niet waarderen en over afschrijven.

 

Dus alle elementen waar je eventueel goodwill voor mag vormen blijven in de toekomstige eenmanzaak van je zakenpartner.

 

Dan aan het einde van je bericht stel je dat er toch een 50/50 verdeling zal plaats vinden. Wat krijg jij voor hetgeen dat je zakenpartner mag houden (contracten, klanten en inventaris)?

 

Ik begrijp de situatie niet zo goed dus kan je verder uitweiden over de verdeling?

 

Grt Ryan

Fiscalist in de maak

Link naar reactie
 • 0

Ha! Dan pak ik het puntje goodwill.

 

Aangezien jij in je post zegt dat je zakenpartner alle werkzaamheden van de huidige VOF mag voortzetten en alle klantenbestanden, contracten en alle inventaris mag houden, vormt zich geen goodwill die jij kan meenemen.

 

De enige goodwill die jij meeneemt zijn jouw eigen kwaliteiten en deze mag je volgens de wet niet waarderen en over afschrijven.

 

Dus alle elementen waar je eventueel goodwill voor mag vormen blijven in de toekomstige eenmanzaak van je zakenpartner.

 

Dan aan het einde van je bericht stel je dat er toch een 50/50 verdeling zal plaats vinden. Wat krijg jij voor hetgeen dat je zakenpartner mag houden (contracten, klanten en inventaris)?

 

Ik begrijp de situatie niet zo goed dus kan je verder uitweiden over de verdeling?

 

Grt Ryan

 

Ryan

 

Hij kan inderdaad geen goodwill meenemen, maar juist laten uitbetalen. Hij laat immers alle winstgevende activiteiten bij de ex-vennoot achter. Dat is zeker enige goodwill (afstand nemen van toekomstige winsten) waard!

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ow op die fiets!

 

Je kan lopende contracten toekomstige contracten (winsten) meenemen in de berekening van de goodwill, de stille reserven in activa en het klantenbestand waarderen.

 

Persoonlijk zit ik te twijfelen of de TS ook een bedrag kan bedingen voor de opstartfase van het bedrijf. Het is immers gebruikelijk dat bij overname van een bedrijf de voorganger goodwill bedingt omdat de voortzetter een voorsprong heeft omdat hij de opstartfase overslaat.

 

Nu beide partijen tegelijkertijd zijn begonnen en een uit de onderneming stapt zou ik het niet weten. Het 50 deel van de TS is immers goedlopend en de zakenpartner zal de komende jaren meteen winsten draaien.

 

Iemand anders een mening?

Fiscalist in de maak

Link naar reactie
 • 0

als eerste bedankt voor jullie reactie's,

 

het is dus zo dat het een goedlopend bedrijf is.

het feit is dat ik stop met mijn zakelijk partner,niet met het bedrijf!!

ik heb hem gezegd dat hij de keus krijgt om mij op een goede manier uit te kopen,en dus het bedrijf verder voor te zetten.

hij is gegarandeerd van goede inkomsten/klantenkring enz.enz.

als de uitkoop niet goed genoeg is aan mij,dan zal ik het denk ik gaan gooien op een chinese action(zoals hierboven eerder beschreven is) en dan wil ik hem uitkopen.

maar eerst maar een kijken waar de accountant mee komt,voor ik verdere actie''s onderneem.

1 ding is zeker dat als ik op de goede manier wordt uitgekocht ,dan zal ik gelijk volgas gaan met de nieuwe eenmanszaak.

alle informatie die jullie voor mij hebben is welkom.

 

vr.gr. Sander G.

Link naar reactie
 • 0

Sander

 

tav punt 4 kun je ook gebruik maken van de doorschuifregeling: de winst bij verkoop van jouw deel van de vof kun je dan belastingvrij inzetten als opening van een eigen eenmanszaak zonder fiscale afrekening. Alle stille reserves blijven dan wel in tact. Raadpleeg een adviseur!

 

Het betreft artikel 3.64 IB. De doorschuifregeling die per 1-1-2008 van kracht is: zie wettekst:

 

 

Je hebt gelijk, Joost. En andersom kan ook: 3.63 doorschuiving naar medeondernemers. Mits de vof 36 maanden bestaat. In dat geval gaan de stille reserves over naar de verkrijger. Heeft uiteraard wel gevolgen voor de waarde: er zit immers nog een belastingclaim op de stille reserves.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Vragen die je jezelf nog kan stellen:

 

- wat zou ik hem willen betalen om hem uit te kopen?

- welke voorwaarden vind ik belangrijk? bijv: 1x afkoopsom, of gespreide betaling? Wie weet KAN je partner je niet in 1x uitkopen, is dat voor jou acceptabel?

- als je direct daarna een eenmanszaak start, doe je dan dezelfde activiteiten, maw ga je direct met hem concurreren? Zo ja, wat dan als hij als onderdeel van de afkoop een concurrentiebeding wil?

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

ik weet welk bedrag ik hem mee zou willen geven,en heb voor mij zelf ook echt een bedrag wat ik wil hebben,niet het maximale,maar wel gewoon reeel.

als hij mij of ik hem uitkoop,dan wil ik gelijk boter bij de vis,geen gespreidde betaling,maar direct uitkopen.

wij hebben nu een winkel,dus veel te maken met particulieren.

stop ik dan ga ik de handel in,dus alles wat op mijn pad komt,dat kan soms het zelfde zijn als dat wij nu ook doen.

koop ik hem uit,dan zal ik voor goud gaan met deze winkel

mijn bedoeling is het niet om hem kapot te maken met de winkel,ik gun hem alle succes van de wereld.

over het concurrentiebeding,binnen een straal van 5 km zal ik niet werkzaam zijn in de zelfde bedrijfstak,dat hebben we ook afgesproken,maar hij hoeft niet bang te zijn, ik start geen winkel.

als er andere vreemde termen in het concurrentiebeding zullen staan,laat ik er eerst door een ervaren persoon naar kijken ,en jullie zullen het hier ook wel zien.

beste is als alles snel en goed wordt opgelost.

alle informatie en hulp is welkom

 

vr.gr. Sander G.

Link naar reactie
 • 0

beste lezers,

 

1.onze waardebepaling van de zaak is gisteren binnen gekomen,wat kan ik nu verwachten?

ik heb mijn zakelijk partner zoals hierboven beschreven de keus gegeven om mij uit te kopen,de uitkoop waarde is nu bekend.

hij wil de zaak voortzetten zoals hij zegt,en hij wil mij er zo snel mogelijk uithebben zegt hij,de laatste paar dagen is het wel zo dat hij zich van het werk ontrekt,gaat steeds eerder weg,terwijl het niet kan,geeft niets aan van te voren,hij vind dat je dat als eigenbaas zelf mag bepalen(normaal deden wij dat dus nooit).dit vind ik allemaal niet zo erg hoor,maar wel vervellend.

ik blijf mij voor 200%inzetten,want als zijn uitkoop bedrag aan mij te laag is dan zal ik hem dus uitkopen.

mijn zakelijk partner zegt dus nu met van alles bezig te zijn,wat belangrijker is als het werk.

2.wat voor actie's van hem kan ik nu verwachten?

3.als hij het niet eens is met de uitkoopwaarde en mij minder biedt,en ik geeft hem wel zijn uitkoopwaarde,dan ben ik toch degene die de zaak mag voortzetten?

bedankt alvast voor jullie reactie's,

 

Sander G.

Link naar reactie
 • 0

2.wat voor actie's van hem kan ik nu verwachten?

3.als hij het niet eens is met de uitkoopwaarde en mij minder biedt,en ik geeft hem wel zijn uitkoopwaarde,dan ben ik toch degene die de zaak mag voortzetten?

bedankt alvast voor jullie reactie's,

 

Sander G.

 

Hi Sander

 

Ik denk dat jij het heft in handen moet nemen. Doe hem dus een bod op basis van de waardering (ben je het daarmee wel eens?).

 

Degene die de ander uitkoopt zet voort. Dus ja, als jij hem meer biedt dan hij jou, dan zou jij voort moeten kunnen zetten, maar alleen als hij jouw bod aanvaardt. Het wil dus niet zeggen dat als jij hem meer biedt dan hij jou, dat hij jouw bod moet aanvaarden.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 80 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.