Ga naar inhoud
 • 0

Voorraad veilig stellen bij beslag of faillissement

Ik ben eigenaar van een BV die het op dit moment moeilijk heeft.

 

Mocht er toch iets fout gaan zit ik met het volgende, er zijn aan mij goederen geleverd

die bij mij op voorraad staan maar nog niet zijn voldaan. Het bedrag is substantieel te

noemen.

 

In geval van beslag of faillissement gaat dat voor een appel en ei weg en kan ik een

doorstart vergeten aangezien mijn leverancier dan niet blij zal zijn.

 

Is er een juridisch document of een manier te bedenken dat die voorraad veilig is?

Het is nu niet zo handig om de leverancier te vragen met een oplossing te komen

want dan zal hij waarschijnlijk niet meer leveren.

 

Ik snap dat mijn betaalde voorraad gewoon in eigendom van de BV valt maar het gaat

mij om de goederen die nog niet zijn voldaan.

 

Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

24 antwoorden op deze vraag

 • 1
Raad van Advies     4,4k 5 548

Een eigendomsvoorbehoud is niet automatisch geregeld, maar zal moeten zijn vastgelegd. Het is redelijk gebruikelijk dat dit in algemene voorwaarden of contractsbepalingen opgenomen is.

 

Let op: als je nu, terwijl je al in zwaar weer zit, ineens de leverancier extra rechten gaat geven, terwijl daartoe geen verplichting bestaat, is dat een paulianeuze handeling, die niet alleen vernietigbaar kan zijn, maar ook kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Als echter blijkt dat er geen eigendomsvoorbehoud is, maar de leverancier vanwege betalingsachterstanden alleen nog maar wil leveren wanneer je akkoord gaat met eigendomsvoorbehoud op de nieuwe leveringen en verpanding van de oude, dan is dat nog wel te verdedigen.

Link naar reactie
 • 1

Ik mis bodembeslag in deze hele discussie. Bezit of eigendom (wat is het verschil?) maakt dan niets uit.

Alles wat zich in een ruimte van de schuldenaar bevindt kan door de belastingdeurwaarder worden verkocht.

Of zeg ik nu iets heel geks?

 

groet,

 

John

 

John,

 

Eigendom is inderdaad iets anders dan bezit. De wet kent eigenlijk nog een derde gradatie, namelijk: 'houden'.

 

Eigendom: het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. (artikel 5:1 BW)

Bezit: het houden van een goed voor jezelf. (3:107 BW)

Houden: het onder je houden van een zaak. (3:107 BW)

 

Redelijk vaag allemaal. Een paar voorbeelden mogen dat verduidelijken:

- een huurder is geen eigenaar en geen bezitter, maar wel een houder van een zaak, hij houdt het immers niet voor zichzelf;

- een dief is geen eigenaar, maar wel een bezitter van een zaak, immers hij houdt het voor zichzelf;

- eigendom spreekt redelijk voor zich.

 

Over bodembeslag:

Bij bodembeslag wordt reeele eigendom zoveel mogelijk ontzien. De eigenaar van zaken, niet degene die beslagen wordt, kan zijn zaken terugvragen bij de fiscus. De bewijslast van de eigendom ligt bij de eigenaar.

 

Groet,

 

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1
Raad van Advies     4,4k 5 548

Ik mis bodembeslag in deze hele discussie. Bezit of eigendom (wat is het verschil?) maakt dan niets uit.

Alles wat zich in een ruimte van de schuldenaar bevindt kan door de belastingdeurwaarder worden verkocht.

Of zeg ik nu iets heel geks?

Nee, je zegt zeker niets iets geks, maar het bodemrecht ligt nogal wat genuanceerder: iedereen wiens eigendommen door zo'n beslag getroffen worden kan daartegen opkomen, maar een eigendomsvoorbehoud sneuvelt over het algemeen wel ten opzichte van het bodemrecht, net zoals een stil pandrecht. Maar als de pandaktes geregistreerd zijn bij de belastingdienst, dan heeft dat stille pandrecht juist weer wel zin.

Link naar reactie
 • 0

Typisch.... geef ik een antwoord, druk op "verzenden", staat Steven's antwoord gepubliceerd!

 

Maar wat Steven zegt is wel waar. Pas op met 'slimmigheden". Alles wat jij kunt bedenken is door een ander allang gedaan en is door de wetgever ondervangen. Een doorstart is een weg met heel veel voetangels en klemmen. Dat is zeker niet iets wat je in je eentje kunt doen.

 

Maar waarom denk je dat een faillissement onafwendbaar is?

Link naar reactie
 • 0

Typisch.... geef ik een antwoord, druk op "verzenden", staat Steven's antwoord gepubliceerd!

 

Maar wat Steven zegt is wel waar. Pas op met 'slimmigheden". Alles wat jij kunt bedenken is door een ander allang gedaan en is door de wetgever ondervangen. Een doorstart is een weg met heel veel voetangels en klemmen. Dat is zeker niet iets wat je in je eentje kunt doen.

 

Maar waarom denk je dat een faillissement onafwendbaar is?

 

Ik begrijp dat je nu geen trucjes moet gaan uithalen maar dan heb ik straks twee problemen; de voorraad naar

een opkoper met het risico dat het 'merk' wat we aan het opbouwen zijn op de markt komt te liggen en een

woeste leverancier waar geen doorstart mee te maken is.

 

Op dit moment zijn er achterstanden bij het pensioenfonds en loonbelasting. Er is al iemand geweest om de

inventaris op te schrijven maar de voorraad hebben ze nog niet in kaart gebracht. Onafwendbaar is het niet maar

het is nu echt zwaar. De nabije toekomst ziet er rooskleurig uit en als we dit redden dan wil ik dit issue ook

voor de toekomst geregeld hebben. Maar uiteraard zou ik voor de huidige situatie een oplossing willen creëren.

 

Link naar reactie
 • 0

1. echt, maar dan ook echt géén trucjes uithalen, hoe goed je het ook denkt te doen voor je leverancier ! Je snijdt jezelf ongelooflijk in je vingers !

 

2. Wie is er geweest om inventaris op te schrijven ?

 

3. Kun je nagaan of er eigendomsvoorbehoud zit op de goederen

 

4. Aantal "dubbele" bewoordingen :

- voorraad naar opkoper ? Hoezo ?

- je praat over beslag of faillissement

- niet onafwendbaar

- rooskleurige toekomst.......

 

???

 

 

Link naar reactie
 • 0

1. echt, maar dan ook echt géén trucjes uithalen, hoe goed je het ook denkt te doen voor je leverancier ! Je snijdt jezelf ongelooflijk in je vingers !

 

2. Wie is er geweest om inventaris op te schrijven ?

 

3. Kun je nagaan of er eigendomsvoorbehoud zit op de goederen

 

4. Aantal "dubbele" bewoordingen :

- voorraad naar opkoper ? Hoezo ?

- je praat over beslag of faillissement

- niet onafwendbaar

- rooskleurige toekomst.......

 

 

1. Ik wil geen trucjes uithalen maar als er nu nog iets te regelen valt moet ik dat natuurlijk proberen te doen, vandaar

mijn vraag ook bij de start van dit topic

3. We hebben alleen de facturen van de leverancier, dus geen aparte voorwaarden o.i.d. Mijn idee was dan ook

dat ik hun een document stuur in concept in het engels, zij dat printen op hun eigen formulier en wij dat ondertekenen.

We kunnen die datum natuurlijk zetten op de datum rond de eerste levering?????

2. Voor loonbelasting is er een deurwaarder geweest die de inventaris opgeschreven heeft. Daarna heb ik met de

belastingdienst betalingsafspraken gemaakt, helaas niet geheel kunnen nakomen en nu heb ik de boekhouder een brief laten sturen waarin we vragen om een gesprek.

Doel van het gesprek is een nieuwe regeling of kwijtschelding. Kwijtschelding omdat de zaak levensvatbaar is en er 4 personeelsleden in dienst zijn. Waarschijnlijk een mission impossible maar het proberen waard, daarnaast blijf je in gesprek en geeft het tijd. Maar helaas is er naast de belastingdienst ook nog het pensioenfonds.

Hoe komt het allemaal? We hebben in 2007 een flink verlies gehad door investeringen en door het wegvallen van een leverancier. Dus hoge kosten en 4 maanden geen omzet. Die pijn zijn we nu aan het opruimen alleen de kosten lopen nu ook nog door, het wordt beter qua omzet maar de benodigde omzet halen we pas vanaf volgende maand. En dan nog heb je een periode nodig om vlees op de botten te krijgen. Uitstel is dus voor mij belangrijk, en zo lang mogelijk.

4. We zijn nu 8 maanden met 'die' leverancier bezig en al een winkelketen als klant gebonden. We kunnen met deze leverancier ook internationaal en we hebben vorige week al een beurs gehad, het ziet er gewoon erg goed uit.

Het merk en de spullen van deze leverancier zijn dus heel goed en die wil ik niet kwijt. Ook mocht het nou in de BV misgaan dan nog wil ik de mogelijkheid hebben om door te starten met deze leverancier. Vandaar dat ik een oplossing probeer te vinden voor het gevaar van een curator die alles voor een appel en ei van de hand doet.

Link naar reactie
 • 0

Ook mocht het nou in de BV misgaan dan nog wil ik de mogelijkheid hebben om door te starten met deze leverancier. Vandaar dat ik een oplossing probeer te vinden voor het gevaar van een curator die alles voor een appel en ei van de hand doet.

 

Wat dacht je van communiceren ?

 

Heb je met die leveancier al gesproken over de mogeljk bij jou op hand zijnde problemen ?

Als je binnen korte tijd goede mogelijkheden ziet en je kan dat kwantificeren, ook ten goede/gunste van die leverancier dan is deze wellicht bereid een helpende hand toe te steken.

e.e.a. natuurlijk afhankelijk van verhoudingen leverancier en toestand van jouw vennootschap.

 

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,4k 5 548

1. Ik wil geen trucjes uithalen maar als er nu nog iets te regelen valt moet ik dat natuurlijk proberen te doen, vandaar

mijn vraag ook bij de start van dit topic

3. We hebben alleen de facturen van de leverancier, dus geen aparte voorwaarden o.i.d. Mijn idee was dan ook

dat ik hun een document stuur in concept in het engels, zij dat printen op hun eigen formulier en wij dat ondertekenen.

We kunnen die datum natuurlijk zetten op de datum rond de eerste levering?????

Print er dan ook meteen de tekst 'Pauliana' op. Dat maakt het zoeken voor de curator - nog - makkelijker.

 

Als je daadwerkelijk je situatie goed wilt voorbereiden, ga dan niet in het openbaar daarover schrijven en zeker niet op een hoog geïndexeerd forum als HL, maar schakel een deskundige in. Het kost een paar centen, maar je kunt beter een paar centen uitgeven en niet bij een faillissement met bestuurdersaansprakelijkheid worden geconfronteerd, dan nu die centen uit te sparen en straks privé voor een faillissement op te draaien.

 

In de situatie waarin je nu zit zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om de zaken nog juridisch goed te regelen, maar je moet ook zorgen dat je niet de verkeerde stappen zet!

Link naar reactie
 • 0

Communicatie is er genoeg met de leverancier, we hebben een groot bedrag uitstaan en spreken

daar regelmatig over. Men weet dat we een lastig jaar hebben gehad, we druk bezig zijn met de opbouw

met 'hun' merk maar ik ga natuurlijk niet alles vertellen. Als ze daar het idee krijgen dat het serieus mis is,

stoppen de leveringen wellicht en zijn de problemen echt groot. Ze helpen genoeg met flexibel te zijn

wat betreft de betalingen, daar zit het probleem niet. Ik wil bekijken of er een mogelijkheid is om hun spullen

te beschermen.

 

Overigens serieus mis moet je niet al te letterlijk nemen, er zijn problemen zoals beschreven in de posts maar

we blijven in gesprek met de verschillende partijen.

Link naar reactie
 • 0

 

Print er dan ook meteen de tekst 'Pauliana' op. Dat maakt het zoeken voor de curator - nog - makkelijker.

 

Als je daadwerkelijk je situatie goed wilt voorbereiden, ga dan niet in het openbaar daarover schrijven en zeker niet op een hoog geïndexeerd forum als HL, maar schakel een deskundige in. Het kost een paar centen, maar je kunt beter een paar centen uitgeven en niet bij een faillissement met bestuurdersaansprakelijkheid worden geconfronteerd, dan nu die centen uit te sparen en straks privé voor een faillissement op te draaien.

 

In de situatie waarin je nu zit zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden om de zaken nog juridisch goed te regelen, maar je moet ook zorgen dat je niet de verkeerde stappen zet!

 

Ik begrijp je eerste opmerking niet, ik ga toch geen hide en seek spelen? Wat bedoel je met Pauliana? Het topic begon interessant met de term eigendomsvoorbehoud. Daar kan ik wat mee, echter kan ik dat achteraf nog regelen, en dan met een internationaal karakter.

 

Zoals ik het nu allemaal hier vertel is het redelijk anoniem, dat wil ik graag zo houden en noem geen namen. Ik probeer alleen wat meer informatie te geven zodat de mogelijke experts mij wellicht een tip kunnen geven.

 

Link naar reactie
 • 0

Actio Pauliana is een economisch delict in het zicht van een faillissement wat volgens het Wetboek van Strafrecht beloond kan worden met maximaal 6 jaar "sakkies plakke" (art 341Sr). Voor Actio Pauliana geldt een omgekeerde bewijslast. De curator hoeft alleen maar een keer na een zware maaltijd gedroomd te hebben dat je hem te slim af wil zijn en je kunt veel meer aan advocaatkosten betalen om de boel weer recht te zetten dan je ooit kwijt zou zijn aan een nette doorstart.

 

Dus....

Link naar reactie
 • 0

We kunnen die datum natuurlijk zetten op de datum rond de eerste levering

 

Dat is fraude, waar je je andere schuldeisers mee benadeeld. Er zit geen eigendomsvoorbehoud op, er voor zorgen dat die er nu nog op komt is niet toegestaan. De opmerking van Steven is echt zeer waardevol voor je, lees hem goed.

 

Zoals ik het nu allemaal hier vertel is het redelijk anoniem, dat wil ik graag zo houden en noem geen namen. Ik probeer alleen wat meer informatie te geven zodat de mogelijke experts mij wellicht een tip kunnen geven.

 

[Edit: Op verzoek van corel alinea verwijderd]

 

Ik denk dat een curator je fraude sneller door heeft dan jij denkt.

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,4k 5 548

Een eigendomsvoorbehoud is niet automatisch geregeld, maar zal moeten zijn vastgelegd. Het is redelijk gebruikelijk dat dit in algemene voorwaarden of contractsbepalingen opgenomen is.

 

 

@StevenK

Het eigendomsvoorbehoud, geldt toch ook alleen maar als er aan het geleverde goed geen wijzigingen (modificaties) zijn aangebracht ?

Dat ligt eraan hoe eea verwoord is en waaruit de wijzigingen bestaan. Pas wanneer er sprake is van een dusdanige vermenging of zaakvorming dat het niet langer mogelijk het oorspronkelijk geleverde van de overige goederen te onderscheiden of hiervan zonder schade af te scheiden, kun je je mogelijk niet meer op het eigendomsvoorbehoud beroepen, maar ook dat kan nog weer ondervangen zijn.

Link naar reactie
 • 0

Het is duidelijk dat als het bedrijf in zwaar weer zit, je als ondernemer niet moet gaan proberen

om zaken te verbergen. Echter, er zijn natuurlijk altijd wettelijke bepalingen die je als ondernemer

niet precies weet. Daarom leek mij de discussie over het eigendomsvoorbehoud nuttig en wellicht

ook voor andere ondernemers nuttig om hierover in een vroeg stadium over na te denken.

 

Ik vraag in deze discussie geen aandacht voor mijn situatie, het lijkt net ik de indruk heb gegeven dat

er van alles mis is. Er zijn obstakels maar die zijn wel te nemen.

Link naar reactie
 • 0

Ik ben hier niet zo goed in thuis, maar vraag me het volgende af:

Iets is toch pas je eigendom als je het volledig hebt betaald?

Tot dan bevindt het zich weliswaar in je bezit, maar je eigendom is het dan nog niet.

Of is het zo dat niet alleen de eigendommen, maar ook de bezittingen in beslag zullen worden genomen?

Link naar reactie
 • 0

Ik ben hier niet zo goed in thuis, maar vraag me het volgende af:

Iets is toch pas je eigendom als je het volledig hebt betaald?

Tot dan bevindt het zich weliswaar in je bezit, maar je eigendom is het dan nog niet.

Of is het zo dat niet alleen de eigendommen, maar ook de bezittingen in beslag zullen worden genomen?

 

Nee hoor,

 

Voor eigendomsoverdracht zijn een drietal dingen nodig:

- levering (vaak terhandstelling, tenzij een huis etc)

- beschikkingsbevoegdheid van de verkoper;

- titel, een titel is de 'reden' van de levering, bijvoorbeeld een (mondelinge) koopovereenkomst.

 

That's all ,de rest mag je zelf naar wens en smaak afspreken. :)

 

 

Het onderwerp is inmiddels al wat ouder, maar waar ik zo 1,2,3 niemand over hoor praten is een pandrecht. Waaorm niet de leverancier een pandrecht geven op de voorraad, eventueel een vuistpand (oftewel voorraad in beheer van de leverancier brengen)

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 145 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.