• 0

Winst wordt verlies na aftrek aftrekposten?

Hallo allemaal,

 

Het is waarschijnlijk al wel eens langsgekomen maar ik kan een topic over dit onderwerp echt niet vinden dus ik stel de vraag toch maar in een nieuw forum.

 

Voor mijn IB aangifte wil de belastingdienst uiteraard mijn winst weten.

Ik heb recht op zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek (1,25%)

 

Als ik alle aftrekken van mijn winst afhaal blijft er een verlies over..

Moet ik dan 0 euro als winst invullen of mag ik gewoon het negatieve bedrag (verlies dus) als winst invullen?

 

Ik mag volgens mij ook de mkb-winstvrijstelling toepassen maar als er na de aftrekposten al geen winst meer over blijft, wat doe ik daar dan mee?

 

Alvast bedankt!

 

Karen

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Uiteraard is verlies uit onderneming mogelijk

 

Karen heeft het niet over verlies, maar over fiscale aftrekposten die hoger zijn dan de winst. En dat leidt dan toch niet tot een negatieve bijdrage aan het belastbaar inkomen? Ik zie i.i.g. bij de startersaftrek op de site van de belastingdienst staan: "De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst in een jaar".

Link naar reactie
 • 0

Elke aftrekpost afzonderlijk is ook niet groter dan mijn winst, maar alles bijelkaar wel.

 

Ik heb als aftrekposten 9.251 euro voor zelfstandigenaftrek, 2.190 euro voor startersaftrek en een paar honderd voor meewerkaftrek.

 

Als de aftrekposten niet meer kunnen zijn dan de winst is de winst dus gewoon 0.

 

Ik zoek denk ik op de verkeerde woorden naar informatie hierover want ik kan voor mijn gevoel veel te weinig nuttige info vinden...

 

Karen

Link naar reactie
 • 0

Uiteraard is verlies uit onderneming mogelijk

 

Karen heeft het niet over verlies, maar over fiscale aftrekposten die hoger zijn dan de winst. En dat leidt dan toch niet tot een negatieve bijdrage aan het belastbaar inkomen? Ik zie i.i.g. bij de startersaftrek op de site van de belastingdienst staan: "De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst in een jaar".

 

Ik bedoelde ook verlies uit onderneming na fiscale aftrekposten. Je doelt met de zin "De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst in een jaar" de startersaftrek voor mensen die een onderneming starten vanuit de AOW of WIA. Die startersaftrek ziet specifiek op arbeidsongeschikten en is inderdaad beperkt tot de hoogte van de winst.

 

De reguliere zelfstandigen- en startersaftrek niet. Die kunnen een winst verlagen tot een verlies.

 

Voorbeeld met afgeronde cijfers:

 

Winst 5K

Zelfstandigenaftrek -9K

Startersaftrek -2K

 

Winst voor MKB winstvrijstelling -6K

 

MKB winstvrijstelling 10% +0,6K (het is 10% korting bij winst en 10% bijtelling bij verlies)

 

Fiscale winst uit onderneming -5,4K

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Je doelt met de zin "De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst in een jaar" de startersaftrek voor mensen die een onderneming starten vanuit de AOW of WIA.

 

Oh ja, dat zag ik over het hoofd.

 

 

De reguliere zelfstandigen- en startersaftrek niet. Die kunnen een winst verlagen tot een verlies.

 

Goh, raar eigenlijk. Maar dankjewel voor de correctie.

Link naar reactie
 • 0

Maximaal 1 jaar terug en 9 jaar vooruit. Dus een verlies in 2011 mag worden verrekend met de winsten uit 2010 en 2012-2020, in volgorde de oudste jaren eerst. Verrekening is alleen mogelijk met winst uit onderneming en niet met andere bestanddelen van box 1 (of box 2 of box 3).

 

 

Link naar reactie
 • 0

Belangrijk is te weten of Karen in het jaar waarover ze het antwoord wil weten (ik neem aan 2011) ook nog ander inkomen heeft gehad.

Weliswaar is de hoofdregel dat de ondernemersaftrekposten bij elkaar in 1 jaar niet groter kunnen zijn dan het positieve inkomen uit de onderneming (het restant bedrag verhuist naar een eventueel volgens jaar), maar voor ondernemers die recht hebben op de startersaftrek geldt dit niet.

Stel dat Karen naast de eigen onderneming nog EU 10.000 heeft verdient, en met de onderneming EU 8.000, en de ondernemersaftrekposten bij elkaar EU 11.000 zijn, dat is het totale inkomen van dat jaar voor haar als starter dan EU 7.000.

(zeg maar : de oude situatie zoals die gold t/m 2009).

 

 

www.topboekhouder.nl

Link naar reactie
 • 0

Over winst / verlies en startersaftrek .... ik heb nog een aanvullende vraag op dit topic:

 

Ik ben deeltijd-zzp met VAR-WOA en heb mijn 1e 'boekjaar' er op zitten met start-aktiviteiten en idee-ontwikkeling.

Komend jaar zal ik pas externe opdrachten gaan werven.

...

Maar ik heb natuurlijk/gelukkig wel inkomsten uit mijn 'normale' baan.

 

Kan ik -dit topic volgend- de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, en investeringen in het bedrijf uit m'n vermogen eo werk-inkomen (in loondienst) toepassen ?

 

Dus (fictief)

Inkomsten uit loondienst

minus (zzp gerelateerde zelfstandigenaftrek, startersaftrek)

minus (zzp-uitgaven voor de zzp-onderneming)

minus afschrijving (naar keuze?) van mijn prive-investering in de bedrijfsmiddelen

 

De zzp-inkomsten zijn dit jaar nog '0' geweest, maar als ik (in ieder geval dit jaar nog) de aftrekposten kan toepassen dan heb ik als zzp'er een betere positie voor komend jaar.

 

Klopt dit ?

Klopt het dat ik over 2012 nog zelf mag bepalen wat de afschrijving van eg bedrijfswagen wordt?

 

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

0 omzet, wel uren. Daarbij opstartjaar.

Onderdeel van geregistreerd bedrijfsdiensten is R&D activiteiten.

Daarbinnen in afgelopen maanden Architectuur & Conceptstudie uitgevoerd.

In komend jaar zal ik oa mbv WBSO ontwerp/ proof of concept/ conceptmodel uitvoeren.

En daarnaast ook betaalde werzaamheden .... Maar dat is dus nog toekomst.

 

Dus ja, ik kan de uren verantwoorden, maar dat was niet de vraag.

 

VAR-WUO

0 omzet

Inkomsten uit loondienst (immers eerste jaren deeltijd-zzp)

 

Mag ik dan de aftrekposten (zie orginele vraag) toepassen op mijn totale inkomen?

En is afschrijving bedrijfsmiddelen in 2012 voor startende zzp'er nog 'naar keuze'?

 

Alvast bedankt

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

Artikel 3.6 Wet IB 2001

1. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder urencriterium: het gedurende het kalenderjaar besteden van ten minste 1225 uren aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit de belastingplichtige als ondernemer winst geniet, indien:

a. de tijd die in totaal wordt besteed aan die ondernemingen en het verrichten van werkzaamheden in de zin van de afdelingen 3.3 en 3.4, grotendeels wordt besteed aan die ondernemingen of

b. de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was

 

Als je word aangemerkt als ondernemer en je maakt die 1.225 uur dan heb je recht op ZSA. Met het grotendeelscriterium heb je nog niet te maken omdat je nog geen 5 jaar ondernemer bent (onderdeel b). Als je deeltijd zzp-er blijft zal je later ook rekening met deze eis moeten houden. Dan moeten je uren voor die je als ondernemer maakt meer zijn dan de uren die je in loondienst bent.

 

Artikel 3.76 Wet IB 2001

3. Indien de ondernemer in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren geen ondernemer was en bij hem in die periode niet meer dan tweemaal zelfstandigenaftrek is toegepast, wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met € 2123. De eerste volzin is niet van toepassing voor de ondernemer die met toepassing van artikel 14c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een onderneming voortzet of mede voortzet waarbij dit voortzetten een aanvang heeft genomen in het kalenderjaar of in een van de vijf daaraan voorafgaande kalenderjaren

 

De eerste 5 jaar van je ondernemerschap wordt indien je voldoet aan het uren criterium de ZSA maximaal

3 keer verhoogd met de zogenaamde startersaftrek.

 

Artikel 3.76 Wet IB 2001

5. In afwijking in zoverre van het tweede en vierde lid bedraagt het bedrag van de zelfstandigenaftrek niet meer dan het bedrag van de winst. De eerste volzin is niet van toepassing op een ondernemer die in aanmerking komt voor de verhoging van de zelfstandigenaftrek, bedoeld in het derde lid. Indien toepassing van de eerste volzin tot een verlaging van het bedrag van de zelfstandigenaftrek leidt, wordt het bedrag waarmee de zelfstandigenaftrek is verlaagd aangemerkt als niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Indien de zelfstandigenaftrek ingevolge de eerste volzin op nihil wordt gesteld, wordt er voor de toepassing van het derde lid van uit gegaan dat de zelfstandigenaftrek in dat kalenderjaar toepassing heeft gevonden.

 

De ZSA is gemaximeerd aan de winst, dus geen winst, geen aftrek. Echter voor je jaren dat je recht hebt op startersaftrek geld dit niet.

 

Site belastingdienst: eisen willekeurige afschrijvingen startende ondernemers

Willekeurig afschrijven kan alleen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

■U drijft de onderneming in de vorm van een eenmanszaak, maatschap, cv of vof.

■U hebt recht op startersaftrek (zie het site-onderdeel Aangifte doen, belastingen en premies betalen).

Daarnaast gelden voor het afschrijven ook nog de volgende regels:

■U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen die u aanschaft in de jaren dat u recht hebt op startersaftrek of in het jaar ervoor (het aanloopjaar).

■U mag alleen willekeurig afschrijven over bedrijfsmiddelen waarvoor u recht hebt op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

■Investeringen in bedrijfsmiddelen komen tot een maximum van € 306.931 per kalenderjaar in aanmerking voor willekeurige afschrijving. Komen uw totale investeringen in een bepaald jaar boven deze grens uit, dan mag u zelf kiezen over welke bedrijfsmiddelen u willekeurig afschrijft.

 

Als je investeringen voldoen aan bovenstaande mag je er willekeurig op afschrijven. Je zult dus moeten kijken of je investeringen voldoen aan de eisen van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Op grond daarvan mag je de investerigen bijvoorbeeld in een keer afschrijven, maar je mag dat ook later doen op een moment dat het je beter uitkomt. Let op dat je geen afschrijven doet die geen belastingbesparing opleveren of dat je belastingbesparing nu aanzienlijk minder is dan in de toekomst.

 

Terugkomend op je vragen

Dus (fictief)

Inkomsten uit loondienst

minus (zzp gerelateerde zelfstandigenaftrek, startersaftrek)

minus (zzp-uitgaven voor de zzp-onderneming)

minus afschrijving (naar keuze?) van mijn prive-investering in de bedrijfsmiddelen

 

Is dit juist. Ik ga er daarbij vanuit dat je met prive-investering bedoeld dat je met eigen geld bedrijfsmiddelen hebt aangeschaft.

 

Link naar reactie
 • 0

Erg bedankt voor het uitgebreidde, gedocumenteerde antwoord.

En ja 'geinvesteerd' bedoelde ik zoals je aangeeft. "Eigen geld uitgeven aan inrichting, materialen, vervoersmiddel,.."

 

Een aantal middelen wordt niet in 1 jaar afgeschreven, en die moet ik dus vermelden/bijhouden als 'activa' ?

Als zzp-er is er geen geen scheiding tussen 'prive' geld en 'geld van de zaak'

En als starter kun je dus inderdaad inkomsten in (deel) loondienst, combineren met (aanloop) verlies van de onderneming via toepassing van de genoemde aftrekposten.

 

Resultaat is dan een vermindering van verschuldigde inkomstenbelasting.

-----

Ik voorzie dat ik over 3 jaar de 'balans zal opmaken', en dan ofwel minder/geen loondienst zal hebben, ofwel de onderneming zal opheffen.

Kan in dat geval de fiscus nog steeds over de eerste jaren een 'terugvordering' doen ?

 

Met andere woorden, doe ik er verstandig aan om het 'voordeel' van lagere IB ergens te 'parkeren' ?

 

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

Dat is afhankelijk van hoe solide het verhaal van de onderneming is. Je hebt nu geen omzet. Om iets als een onderneming te laten gelden is, omzet in het opstartjaar niet per se noodzakelijk. Wel noodzakelijk is dat het voordeel (de winst dus) door jou beoogd wordt (het moet dus uit jouw activiteiten blijken dat het meer is dan een hobby maar dat jij hier een inkomen uit wil halen) en daarnaast moet het voordeel (de winst) objectief te verwachten zijn. Met andere woorden, een willekeurige derde (zoals een inspecteur of een rechter) moet bij jouw activiteiten denken "inderdaad, daar kun je een inkomen mee verdienen."

 

Als dat het geval is, doet het er niet toe of dat geld uiteindelijk ook daadwerkelijk verdiend is, maar kwalificeer je gewoon als ondernemer en heb je recht op die aftrekposten. Als dat verhaal niet zo solide is, kan een inspecteur bij een controle bijvoorbeeld zeggen "dit is geen onderneming, want het voordeel valt niet objectief te verwachten" en dan de lagere inkomstenbelasting navorderen.

 

De opmerking over 'soepel omgaan met het urencriterium tijdens de eerste drie ondernemingsjaren', dit is mij niet bekend. Kun je je bron onthullen? Voor 2010 en 2011 is (dacht ik) gezegd dat de belastingdienst vanwege de crisis soepeler om zou gaan met het urencriterium. In de praktijk betekende dit dat ook 'interne werkzaamheden' zoals website bijhouden en vaktechnische ontwikkeling tot de ondernemingsuren gerekend werden. Die uren konden altijd al als ondernemingsuren gezien worden, dus dat was een van de betere 'sigaren uit eigen doos'.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Ik hou netjes de uren bij, en verwerk er zoveel mogelijk ook de link in met bedrijfsactiviteit, aanschaf-facturen, km's/bezoekdata/agenda.

Link tav 'soepele beoordeling' oa http://www.jouwonderneming.nl/financiele-kant-van-je-onderneming/urencriterium-voor-zelfstandige-ondernemers

(maar met google vindt je ook andere links, en ik meen in het boekje van publimix-parttime-zzper ook al zoiets tegengekomen te zijn met name rondom het eerste jaar).

Bovendien had ik diverse artikelen gevonden, dat de ondernemer zelf bepaald hoeveel uren hij besteed en waar aan. Volgens meerdere rechtspraak onderdelen mag de belastingdienst 'niet in de stoel gaan zitten' van de ondernemer en moet zich beperken tot het optellen van de verantwoordde uren.

 

M'n onderneming heeft 'reguliere' consulting activiteit, en een r&d/innovatie aktiviteit waarbinnen ik een produkt ontwikkel.

Dat produkt is vervolgens zowel binnen de onderneming zelf in te zetten, als commercieel te verhandelen. (eg via octrooirecht, licentiebouw of andere constructie; als zzper zal ik niet zelf serieproduktie of produktaansprakelijkheid naar mij toe halen)

 

Mijn conclusie uit het verhaal wordt dan:

- Onderneming (ondernemingsplan) is commercieel te verdedigen

- Urenregistratie is op orde ;ook in m'n startjaar (vanaf mei) kan ik aangeven het urencriterium te halen

(is bij mij haalbaar, voor anderen dan toch een 'aanrader' om verassingen uit te sluiten)

---- De aftrekposten zoals genoemd worden toegepast

En

- Het werkelijk uitkomen van de commercieele verwachting (afdoende winst maken voor volledig 'inkomen uit onderneming') is geen eis.

 

Dus...

Mijn 'belastingvoordeel' kan ik direct inzetten binnen de onderneming, zonder het risico dat ik een terugvordering krijg wanneer mijn mooie plannen toch niet waarheid worden.

 

Tenzij de forumleden nog correcties/ aanvullende condities aangeven, zal ik overeenkomstig handelen.

Dank nogmaals voor de uitgebreidde detailering. Helaas ben ikzelf niet zo 'bronvast'.

Arbeid/Ondernemers-Juridische zaken en belastingsrecht zijn minder mijn vakgebied.

 

IT security, wet/regelgeving, audits, Architectuur en IT oplossingen genereren, Innovatieve toepassingen hebben mijn aandacht.

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

Ik hou netjes de uren bij, en verwerk er zoveel mogelijk ook de link in met bedrijfsactiviteit, aanschaf-facturen, km's/bezoekdata/agenda.Link tav 'soepele beoordeling' oa http://www.jouwonderneming.nl/financiele-kant-van-je-onderneming/urencriterium-voor-zelfstandige-ondernemers

Link is inderdaad versoepeling ivm crisis, maar zou daar niet al teveel waarde aan hechten.

 

Bovendien had ik diverse artikelen gevonden, dat de ondernemer zelf bepaald hoeveel uren hij besteed en waar aan. Volgens meerdere rechtspraak onderdelen mag de belastingdienst 'niet in de stoel gaan zitten' van de ondernemer en moet zich beperken tot het optellen van de verantwoordde uren.

Dat valt in de praktijk nog wel tegen. Gelijk hebben en gelijk krijgen van de belastingdienst zijn daarnaast ook nog twee verschillende zaken. Ben in de praktijk genoeg strijd met de fiscus tegengekomen hieromtrent.

 

Dus...

Mijn 'belastingvoordeel' kan ik direct inzetten binnen de onderneming, zonder het risico dat ik een terugvordering krijg wanneer mijn mooie plannen toch niet waarheid worden.

Daar zou ik toch enige terughoudendheid in betrachten. Als je verwachtingen uitblijven begeeft je je fiscaal in een grijs gebied.

 

Let op: Ik zeg niet dat je er geen recht op hebt, of dat je er een navordering zal komen over 2012. Maar ik acht de kans dat het wel gebeurd niet dusdanig laag dat je er geen rekening mee moet houden, zeker als je onderneming niet zo gaat lopen zoals je verwacht.

Link naar reactie
 • 0

Link omtrent " ...uren tellen.." zie ook http://www.lancelots.nl/bedrijfsvoering/inkomstenbelasting/urencriterium

..

Omtrent bedrijfsplan versus hoe het werkelijk uitpakt zei je eerder:

"...Als dat het geval is, doet het er niet toe of dat geld uiteindelijk ook daadwerkelijk verdiend is, maar kwalificeer je gewoon als ondernemer en heb je recht op die aftrekposten. Als dat verhaal niet zo solide is, kan een inspecteur bij een controle bijvoorbeeld zeggen "dit is geen onderneming, want het voordeel valt niet objectief te verwachten" en dan de lagere inkomstenbelasting navorderen. "

 

Voor IT Architectuur en IT security audit -consulting- diensten is het verhaal helder, en over het innovatie deel heb ik ook gedetaileerde plannen.

De markt moet 'ook een beetje meewerken' om het plan ook succesvol te laten zijn.... En daarmee is ondernemerschap altijd risicodragend.

De kans op een navordering omdat een rechter er eigenlijk 'al nooit een onderneming in zag' is dan erg klein. (terecht stel je dan zoiets als ...maar niet 0)

 

Overigens aangaande het urencriterium kwam ik ook een "amendement Braaksma" tegen met zover ik kon nagaan een status "in behandeling"

- zie http://www.europa-nu.nl/id/viyycw8evhqk/gewijzigd_amendement_van_de_leden

- en http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/10/09/overzicht-toezeggingen-tweede-kamer/overzicht-toezeggingen-tweede-kamer.pdf

Dat gaat er wellicht 'binnenkort' toe leiden dat het urencriterium vervangen gaat woden door een omzetcriterium van 10.000 euro.

 

Prima in algemeenheid voor deeltijd-zzp, maar extra lastig voor ondernemers met innovatie/ benodigde aanlooptijd om te vermarkten produkten uit te werken. Lijkt me ook een killer voor RDA/WBSO die ook vooral uren-gerelateerd zijn.

 

Maar voor de aangifte 2012 geldt toch nog wel 'gewoon' het urencriterium ? (ongeacht S&O status)

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

Correctie EU link: http://www.europa-nu.nl/id/viu8lu7bewxu/amendement_van_het_lid_braakhuis_over_de

 

Betreft: Amendement van het lid Braakhuis over de afschaffing van het urencriterium in de zelfstandigenaftrek - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) - Hoofdinhoud

 

Maar volgens 'toezeggingen 2e kamer nog .... "op terugkomen"

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0

Omtrent bedrijfsplan versus hoe het werkelijk uitpakt zei je eerder:

"...Als dat het geval is, doet het er niet toe of dat geld uiteindelijk ook daadwerkelijk verdiend is, maar kwalificeer je gewoon als ondernemer en heb je recht op die aftrekposten. Als dat verhaal niet zo solide is, kan een inspecteur bij een controle bijvoorbeeld zeggen "dit is geen onderneming, want het voordeel valt niet objectief te verwachten" en dan de lagere inkomstenbelasting navorderen. "

Dat schreef Marcel_S, niet ik.

 

Maar het is gewoon niet zwart/wit en de belastingdienst oordeelt meestal achteraf bij een controle. Niets verdienen (geen winst maken) is overigens iets anders dan geen omzet maken.

 

De kans op een navordering omdat een rechter er eigenlijk 'al nooit een onderneming in zag' is dan erg klein. (terecht stel je dan zoiets als ...maar niet 0)

Ik zou op een krititsche houding van de belastingdienst rekenen bij het claimen van de zelfstandigenaftrek bij 0 omzet gedurende een langere periode. Dat is het eigenlijk het enige wat ik wil zeggen.

 

Dit was je vraag

Ik voorzie dat ik over 3 jaar de 'balans zal opmaken', en dan ofwel minder/geen loondienst zal hebben, ofwel de onderneming zal opheffen.

Kan in dat geval de fiscus nog steeds over de eerste jaren een 'terugvordering' doen ?

Antwoord is naar mijn mening gewoon dat die kans bestaat, eventueel gedeeltelijk.

Link naar reactie
 • 0

Dank wederom voor de reactie.

- Ik had inderdaad niet correcte persoon aan de eerdere reactie gekoppeld, sorry (Marcel_S versus Michel_S)

 

- "Langere tijd" zal niet gelden. In het opstartjaar heb ik de onderneming gefinancieerd uit mijn loondienst inkomen.

 

Komend jaar zal ik (ehhh voorzie ik) wel degelijk omzet draaien (deel inkomsten verwerven uit consulting opdrachten), alsmede via RDA/WBSO, S&O traject van idee naar produkt verder bewandelen. Via zo'n aanvraag kan ik dan ook aangeven dat een deel van mijn aktiviteiten niet direct winstgevend zijn.

Jouw opmerking zet met even aan het denken... (Is 'uitgaven doen' ook 'omzet' ?) Ik zou denken van niet, en dat is ook waar ik in m'n vragen hier van uitgegaan ben ..... Ik stelde immers 'omzet' =0, maar had wellicht moeten stellen 'inkomsten uit onderneming=0'. Als (factuur)inkomsten - kosten (van verwerving inkomsten -nu en toekomstig) = 'omzet', dan geldt voor mij dat ik afgelopen jaar nog geen facturen heb uitgestuurd, maar wel degelijk behoorlijke kosten/investeringen in de onderneming heb gedaan. Mijn 'omzet' is zo bekeken dus een verlies (zoals onderwerp van dit topic reeds aangeeft)

 

Vervelend om 'geen zwart-wit' te kunnen bepalen bij belastingdienst. Belasting wordt toch geheven nav (waterdichte??) wetgeving en in geval van geschil zijn er op dit gebied al een aantal uitspraken van rechters bekend.

Ik had juist op dit forum gehoopt op meer houvast. Ondernemen op zichzelf is al risicovol, en om dan te moeten concluderen dat de ondernemer afhankelijk is van de 'interpretatie' van een inspecteur ....over een langere periode ....vindt ik vervelend.

 

Is het dan aan te raden/noodzakelijk om mijn 'specifieke geval' schriftelijk eerst aan mijn (regio) inspecteur voor te leggen voordat ik de aftrekposten toepas?

En enig idee hoeveel tijd er dan overheen gaat/ wat het proces is, voordat ik helderheid heb?

 

Ik zoek niet echt een '100 % garantie' via dit forum, maar probeer toch risico waar mogelijk te beperken door goed geinformeerd te zijn. Als ik over 3 jaar moet concluderen dat m'n toekomstplannen toch niet haalbaar bleken, ik in loondienst 'moet' blijven, en bovendien nog een duizenden euro's terugvordering krijg vanwege een goed onderbouwd plan wat in de markt niet haalbaar bleek...dan is dat in zo'n situatie natuurlijk niet welkom.

 

--

4Draan.nl IT Management Advies

Tel: 06 11 11 05 89

Ik los complexe IT uitdagingen op vanuit 38+ jaar TopExpertise

Link naar reactie
 • 0
Ik had juist op dit forum gehoopt op meer houvast.

Bij deze dan: als de "haalbaarheid" van jouw toekomstplannen gedurende een periode voornamelijk afhangt van fiscale aftrekposten, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. . Misschien niet het wenselijke antwoord, maar wel de houvast die je zocht.

 

Reken veiligheidshalve op het volledig moeten terugbetalen van de aftrekposten. Heb je dan nog een kloppende businesscase, dan kun je er voor gaan. Hoef je de aftrekposten niet terug te betalen, dan heb je een extra voordeel.

 

Ondernemen op zichzelf is al risicovol, en om dan te moeten concluderen dat de ondernemer afhankelijk is van de 'interpretatie' van een inspecteur ....over een langere periode ....vindt ik vervelend
Ik ben een leek op dat gebied, maar het enige dat nodig is om deze aftrekposten te kunnen genieten is aannemelijk te maken dat je aan het ondernemen bent, in plaats van aan het voorbereiden tot.... het enige dat je daarvoor hoeft te doen is omzet maken.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  3 leden, 145 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.