loading
Ga naar inhoud
Freek D
Verberg

Wat kan de overheid doen?

vraag

Commentaar op de overheid is makkelijk, maar je zoekt natuurlijk naar oplossingen. Hoe kan aan de overheid goed aangegeven worden wat de problemen zijn waar ondernemers mee zitten en wat goede oplossingen zouden zijn? Hoe kunnen we er slim voor zorgen dat onze collectieve kennis op de goede plek terechtkomt? Is dit forum daarvoor genoeg of zou er misschien meer nodig zijn?

 

Een klein probeersel vanuit mijn richting is http://www.overheidideeenbus.nl, maar ik ben benieuwd of er mensen zijn die daar ideeen over hebben of andere initiatieven kennen.

Link naar bericht
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ja, die prijsvraag ken ik, maar heb eigenlijk geen beeld wat eruit gekomen is. jijendeoverheid.nl lijkt me een aardig initiatief, maar lijkt op het eerste gezicht in zijn eentje de hele wereld op te willen lossen. erg veel functionaliteit in 1 pagina

 

maar ik wacht met spanning. :) het ziet er in elk geval beter uit dan deze (van een tijdje terug): http://www.archief.burger.overheid.nl/meldpunt/idee-ervaring/ ;D

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

De overheid bestaat bij de gratie van de scheiding tussen overheid en burger. We hebben denkers (de witte boorden bij de overheid) en we hebben doeners (de blauwe boorden bij de burgers), naar het welbekende principe van de principalen en agenten uit de agency theory. Doe daar een scheutje van Taylor (de organisatie als machine) bovenop en je hebt een prachtige machinebureaucratie.

 

Dat daar nadelen aan verbonden zijn, zoals individuele burgers (en dus ook ondernemers) die zich zo af en toe niet gehoord en in het ergste geval gewoon afgezeken voelen, is bekend, maar wordt nog niet gezien als een signaal dat daar verandering in zou moeten komen. De luxe positie van de macht, het regelende orgaan, biedt teveel comfort om zomaar op te geven. De argumenten die daarbij passen zijn vanzelfsprekend, dat er toch iemand moet zijn om de zaak in de hand te houden, want anders wordt het een complete chaos.

 

Zolang we in deze impasse van tegenstellingen blijven zitten, zal het gewoon zo doorgaan als het tot nogtoe is geweest. Hier en daar even een initiatief om te tonen dat er wel interesse bestaat, met de uitkomsten dwepen, zichzelf op de borst kloppen en vervolgens nieuwe regels uitvaardigen, omdat het dan beter wordt.

 

Dat kan ook niet anders, want de mogelijkheden om de overheid weer in verbinding te brengen met de burgers worden ernstig geblokkeerd door het fenomeen dat de macht groter wordt naarmate de scheiding groter is. Met andere woorden om de burger (de perceptie van) meer invloed te geven, zal de overheid zich op enkele fronten minder betuttelend, als vadertje staat, moeten opstellen. Minder paternalisme, maakt zelfstandige mensen (ondernemers) en omgekeerd meer paternalisme maakt afhankelijke mensen.

 

Het initiatief zou ook uit de burgerbevolking kunnen komen en dat zie je hier en daar al gebeuren. Groepen mensen die zich verbinden om hun eigen zaken te regelen. Overheidsbemoeienis wordt dan minder noodzakelijk en het zelflegitimerende argument dat als niemand het regelt het chaos wordt, gaat steeds minder op.

 

Laat dit een oproep zijn voor één ieder die vindt dat het anders moet. Zoek gelijkgestemde mensen en laat uzelf horen. Vooral laten zien dat u verstand van zaken, en uw eigen omgeving heeft, werkt zeer goed. Voeg daarbij een aardige portie zelfstandigheid cq zelfredzaamheid en u maakt werkelijk een kans om iets te doen.

 

Daarbij deel ik de mening van de topicstarter dat het zeer gemakkelijk is om kritiek te leveren, maar dat er werkelijk iets aan doen veel energie zal kosten. Toch denk ik, dat het een opdracht is die op de lange termijn veel genoegdoening kan leveren.

 

Wie durft het aan?

 

Sancho Panza


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Mooi verhaal Sancho Panza! Kan ik me voor een groot deel wel in vinden en dat is natuurlijk precies waar het probleem van de overheid vaak in zit. Men heeft wel de tijd, maar totaal niet de urgentie die ondernemers voelen om iets opgelost te krijgen. Hierdoor gaat veel tijd verloren aan analyseren en plannen maken, terwijl de uitvoering soms te wensen over laat.

 

Toch denk ik (en weet ik) dat het overgrote deel van de ambtenaren wel degelijk het hart op de juiste plek heeft zitten. Het is gewoon verdomde makkelijk om te verzanden, zeker als je wat verder van de werkvloer afstaat. :-\ In een herformulering van mijn vraag aan het begin: hoe zou de overheid het proces van zelfredzaamheid kunnen stimuleren? Hoe kan de overheid helpen om zichzelf (op zijn minst gedeeltelijk) overbodig te maken? ;D

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Beste Freek,

 

De individuele ambtenaren kunnen er, zolang ze individueel blijven, ook niet zoveel aan doen. Zij zullen vastlopen in het systeem, dat nu éénmaal daar is. Ik heb er ondertussen een redelijk aantal gesproken en eerlijkheid gebied me te zeggen dat er vele tussen zitten met goede bedoelingen.

Wat we nodig hebben is een collectief besef, dat niet alles vanuit een overheid geregeld hoeft te worden. Met andere woorden het besef dat je zaken die expertise vragen daar moet laten ontwikkelen waar ze nodig zijn. Dat vraagt vrijheid van handelen (verantwoordelijk EN bevoegd) voor mensen om iets te kunnen ontwikkelen. Pas dan zal een ambtenaar de ruimte krijgen om zaken effectief voor de doelgroep(en) te organiseren. Nu is het helaas vaak zo, dat een ambtenaar met een vernieuwend idee, vastloopt tegen de oude controle gedachte, waardoor hij/zij simpelweg zijn plannen niet goedgekeurd krijgt. De handige ambtenaar probeert daarin te schipperen en komt derhalve met halve oplossingen, die daardoor net het doel missen. Iedere ervaren ambtenaar 'weet' hoe hij/zij met bestuurders om moet gaan. Daar is blijkbaar een protocol voor. Alleen al het gegeven dat er zo'n ervaring bestaat, geeft voldoende aan waar de zaken blokkeren.

 

Zolang we ervan uitgaan dat mensen onverantwoordelijke wezens zijn die sturing nodig hebben (vanuit een overheid), zullen we met deze beperking blijven zitten, helaas. Zodra we in staat zijn om te aanvaarden dat mensen zelf ook kunnen nadenken en veelal op hun eigen vakgebied zeer goed geïnformeerd zijn, ontstaat er een nieuwe situatie, die mogelijkheden biedt voor ontwikkeling.

 

Ik ben hoopvol gestemd!

 

Sancho

 


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als EZ ambtenaar vind ik dit een nuttige discussie. Er loopt een aantal initiatieven waar we al doende en lerende proberen om sneller en beter in te springen op veranderingen, zoals www.ambtenaar20.nl (het collectief waar Sancho aan refereert) en de LinkedIn groep Innovatie 2.0.

 

De Europese Commissie voert momenteel een consultatie uit over de effectiviteit van het innovatiebeleid, voor een ieder die daar zijn/haar stem wil laten horen: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=2490&tpa_id=135&lang=en

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als EZ ambtenaar vind ik dit een nuttige discussie. Er loopt een aantal initiatieven waar we al doende en lerende proberen om sneller en beter in te springen op veranderingen

 

Bij deze ben je van harte welkom dit ook op Higehrlevel.nl te doen! Hier zitten heel veel ondernemers en/of mensen met interesse in ondernemerschap en innovatie, met veel ideeën. Het zou leuk zijn wanneer daar vanuit EZ eens inhoudelijk op gereageerd wordt! Niet alleen twee linkjes plaatsen, maar écht inhoudelijk deelnemen. Neem je onze uitnodiging aan DuivenbodeL? :)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

(Overigens zie ik in je profiel een link naar innovatie20.nl, wat doorverwijst naar EZ.nl, waarop een link staat naar een LinkedIn-groep over WBSO. Die link is echter dood, en wanneer ik zoek op LinkedIn naar groepen met in de naam WBSO vind ik enkel een (kleine) groep van een commerciële WBSO-adviseur. Dat is niet echt handig voor een goede dialoog. Daarnaast denk ik dat sowieso een zoekopdracht op dit door EZ gesponsorde forum al wat goede ideeën over de WBSO zal opleveren.)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Hallo Jeroen,

 

we zijn op LinkedIn begonnen met een pilot. Het voordeel daar is dat er een semi-gesloten groep opgezet kan worden. De richtlijnen voor ambtenaren stellen dat contact met journalisten en kamerleden niet is toegestaan; communicatie verloopt via de minister. Met een openbaar forum als HigherLevel kan niet worden uitgesloten dat kamerleden of journalisten meelezen. Om te kijken hoe we kunnen ingaan op nieuwe ontwikkelingen als deze zijn we begonnen met drie beleidsonderwerpen waar we inhoudelijk de dialoog aangaan: WBSO, launching customer en creatieve industrie. De WBSO discussie ging over de definitie-verbreding voor ICT en diensten. Deze is inmiddels gesloten en de terugkoppeling komt op de site www.innovatie20.nl te staan; vandaar dat de WBSO groep op LinkedIn is gesloten (zal website laten aanpassen). Launching customer is ook afgerond en staat al op de site. De discussie over het bouwen van een innovatieprogramma creatieve industrie gaat binnenkort van start via SenterNovem "innovatie in dialoog" .

 

We hebben op LinkedIn nog wel een algemene groep Innovatie 2.0 http://www.linkedin.com/groups?gid=1395417&trk=hb_side_g. We zijn met Antwoord aan bedrijven en higherlevel in gesprek over de rol /deelname van ambtenaren. Waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilde, maar zo is het op dit moment.

Groet,

Linda

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

We hebben op LinkedIn nog wel een algemene groep Innovatie 2.0 http://www.linkedin.com/groups?gid=1395417&trk=hb_side_g. We zijn met Antwoord aan bedrijven en higherlevel in gesprek over de rol /deelname van ambtenaren. Waarschijnlijk niet het antwoord dat je wilde, maar zo is het op dit moment.

Groet,

Linda

 

 

Beste Linda,

 

Het probleem van de vierde macht is bekend en we begrijpen denk ik ook allemaal in welk spagaat je als ambtenaar terecht kunt komen. Wat echter zo jammer is dat we allerlei mooie en kostbare initiatieven met veel vertoon worden gelanceerd enige tijd als brievenbus fungeren en vervolgens stilletjes weer worden verwijderd. Het prettige van een brievenbus is dat je weet waar die staat, je weet wanneer die wordt gelicht en wanneer vervolgens je zending de bestemming bereikt. Helaas vind ik veel van die kenmerken niet terug bij de brievenbussen die van overheidswege online worden geplaatst.

 

Wat ik denk dat Jeroen bedoelt is dat wij heel graag zouden zie dat EZ meer doet met de bestaande goede initiatieven, zoals Higherlevel. Dit forum is ooit in het leven geroepen met al doel om innovatief ondernemerschap te stimuleren en vervolgens verworden tot het digitale loket van Antwoord voor bedrijven. Daar is niets mis mee en zijn velen mee gediend, maar het beantwoordt niet aan de oorspronkelijke doelstelling. Higherlevel biedt een uitgelezen mogelijkheid voor EZ om signalen op te vangen, inspiratie op te doen, problemen van oveheidsvraagstukken te delen en daar wellicht weer de markt te voeden met inspiratie voor mooie nieuwe producten of diensten. Dit kan allemaal zonder dat je daarbij als ambtenaar buiten je boekje treedt. De kernvraag is: waarom gebeurt dat niet?

 

 

 

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

@Edward,snap wat je bedoelt en doel is zeker om HigherLevel actiever te gebruiken, niet nieuw kanalen te ontwikkelen. En waarom ambtenaren dit forum niet gebruiken is deels denk onbekendheid met dit medium maar ook dat op dit moment simpelweg spreken in het openbaar (en dit forum is openbaar) niet gebruikelijk is. We werken eraan :)

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Met dank aan Erik, die opmerkte dat dit initiatief verzand in Spam.

 

Dan nu even een beeld van wat de overheid volgens Sancho zou kunnen doen (eventueel, bij gelegenheid, als we er zin aan hebben ;) )

 

Sancho denkt dat de overheid haar best moet doen om betrouwbaar te zijn. Een sterke rots in de branding, die op het moment dat het noodzakelijk is richting geeft en bij goed weer gewoon blijft liggen. Iets waar je een huis op kunt bouwen, zonder dat je vreest dat de grond wegspoelt. Een ouderwetse (oudbollige) leider, waar je op kunt rekenen. Zo'n leider is aanspreekbaar, zeker voor degenen die er het meeste behoefte aan hebben, daarnaast bemoeit deze leider zich niet met zaken die van nature zichzelf regelen.

Deze leider is er niet voor zichzelf, maar voor zijn volgelingen. Hij doet niet aan borstklopperij, maar bedient zich van de nodige bescheidenheid, zodat anderen zich kunnen ontwikkelen. Deze leider vreest niet voor zijn troon, want hij weet dat hij met tevreden volgelingen, die zaak op de lange termijn zeker heeft gesteld.

Hij laat ook geen ballonnetjes op, om een andere werkelijkheid voor te stellen dan er werkelijk is. Hij handelt naar bevind van zaken, windt er geen doekjes om en vertelt gewoon wat er aan de hand is. Nogmaals, hij heeft niets te verbergen en zeker geen dubbele agenda.

Hij weet als geen ander dat zijn volgelingen niet dom zijn en hem verkiezen als leider omdat ze daar voordeel uit halen. Daarnaast weet hij ook dat hij zonder volgelingen, nooit een leider zal kunnen zijn. Hij begrijpt de wederzijdse afhankelijkheid en nut dat tot in de puntjes uit. Aandacht is zijn wapen. Aandacht voor de mensen met wie hij het moet en wil doen.

 

Sancho denkt na of dit haalbaar is ???

Zolang er echter nog steeds mensen (en ambtenaren) rondlopen, die denken met een projectje (website) een diepgeworteld probleem op te lossen, geven ze enkel het bewijs af, dat ze het probleem niet serieus nemen en dus te weinig aandacht schenken aan (het oplossen van) het probleem. Vele systemen, zowel ict , stuctuur, als procedure, zijn ingericht om te voorkomen dat de overheid last heeft van de burger (denk aan de

) . De illusie dat een website dat op kan lossen is werkelijk een illusie. Jammer, maar helaas. Iedereen schijnt dat te doorzien, behalve degene die het budget heeft gekregen om de website te maken. Dat is jammer, want wie zijn boerenverstand gebruikt, kan dat zien. Het ergste is, dat als je het aan de orde stelt, je voor idioot versleten wordt.

 

Sancho is zo'n idioot en zal dat in hoge mate van waarschijnlijkheid ook blijven. ;D


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

@Edward,snap wat je bedoelt en doel is zeker om HigherLevel actiever te gebruiken, niet nieuw kanalen te ontwikkelen. En waarom ambtenaren dit forum niet gebruiken is deels denk onbekendheid met dit medium maar ook dat op dit moment simpelweg spreken in het openbaar (en dit forum is openbaar) niet gebruikelijk is. We werken eraan :)

Ik lees hier (met dank aan Frans) dat men in den lande er soms toch wat positiever/actiever in staat: http://archief20.ning.com/forum/topics/archief20-en-die-andere

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Leuk he, zo'n dynamische wereld achter een zogenaamd stoffig imago ;D

 

Ik neem aan dat je dit stukje bedoeld:

 

De afdeling Informatisering en Automatisering van mijn werkgever (prov. Flevoland) heeft sinds enige tijd het standpunt dat medewerkers niet gehinderd moeten worden in het gebruik van online sociale netwerken en andere 2.0 middelen. Dus als het maar enigszins mogelijk is, hebben de medewerkers van Flevoland toegang tot (bijna) alle faciliteiten van LinkedIn, Twitter, Google Earth, Netvibes, Plaxo, Flickr, Hyves, YouTube, SlideShare, Ning, allerlei thematische mashup-sites enz. enz. Dit lijkt mij een goede houding van de organisatie. Je kan wel willen afdwingen dat alle externe communicatie via de afdeling Voorlichting loopt, maar dat is ten eerste niet bij te houden en verder zijn de ambtenaren zelf vaak de beste reclame voor je organisatie / het beleid. Overigens kan in dit voorbeeld ambtenaar/Ambtenaar ook als medewerker/Medewerker gelezen worden

 

Frans

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord
Zolang er echter nog steeds mensen (en ambtenaren) rondlopen, die denken met een projectje (website) een diepgeworteld probleem op te lossen, geven ze enkel het bewijs af, dat ze het probleem niet serieus nemen en dus te weinig aandacht schenken aan (het oplossen van) het probleem. Vele systemen, zowel ict , stuctuur, als procedure, zijn ingericht om te voorkomen dat de overheid last heeft van de burger (denk aan de
) . De illusie dat een website dat op kan lossen is werkelijk een illusie. Jammer, maar helaas. Iedereen schijnt dat te doorzien, behalve degene die het budget heeft gekregen om de website te maken. Dat is jammer, want wie zijn boerenverstand gebruikt, kan dat zien. Het ergste is, dat als je het aan de orde stelt, je voor idioot versleten wordt.

 

Sancho Panza, als zo'n "projectje" het niet wordt, wat stel je dan voor? Je eerste paragraaf geeft me niet echt handvatten hoe we dan praktisch met onze " volgelingen" om moeten gaan en hoe we die aandacht vormgeven. Wat is het diepgewortelde probleem?

 

Op de site archief 2.0 zie ik ook het volgende staan: Wat opvalt is dat een (groeiend) deel van de medewerkers zich als Ambtenaar2.0 (Davied van Berlo) gedraagt en reageert op discussies/berichten/presentaties (danwel ze zelf starten/plaatsen) in al die 2.0-applicaties. Dit gaat om ambtenaren die dit proces niet als een projectje of website beschouwen, maar als een cutluurverandering. Maar ik begrijp wel dat er wat scepsis (misschien zelfs wat cynisme) heerst omdat al vaker initiatieven gestart en gestrand zijn en dus we ons zullen moeten bewijzen door te doen. Maar zelfs als de ambtenaar 2.0 faalt is het niet doordat het geen serieuze poging is.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

 

Sancho Panza, als zo'n "projectje" het niet wordt, wat stel je dan voor? Je eerste paragraaf geeft me niet echt handvatten hoe we dan praktisch met onze " volgelingen" om moeten gaan en hoe we die aandacht vormgeven. Wat is het diepgewortelde probleem?

 

Niet om flauw te doen, maar als je dat niet weet, en je collega's ook niet, zijn er dan niet wat te veel ambtenaren op EZ? ???

 

Er worden toch al wat suggesties gedaan in dit draadje: meelezen in dit draadje en die meenemen in discussies binnen EZ bijv, of de 'web care' teams. Ook in andere topics onder 'Overheid' is toch al eea geschreven door HL leden. ???

 

 

...Maar zelfs als de ambtenaar 2.0 faalt is het niet doordat het geen serieuze poging is.

 

Des te triester. Wie zit er op ambtenaar 2.0 te wachten?

 

Ik besef terdege dat bovenstaande wellicht cynisch overkomt. Dat is ingegeven door toch wel redelijk wat ervaring met zeer goedwillende ambtenaren die of niets te vertellen hebben, of de verkeerde problemen aan het oplossen zijn met de beste bedoelingen. Ik heb ook geen hekel aan ambtenaren ('some of my best friends...').

 

Op dit forum lopen genoeg ondernemers rond die al dan niet betaald best een adviesje aan EZ willen geven. ;)


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 2
 • Waardeer dit antwoord

;D Sancho krijgt ervan langs ;D

 

Edele krijgsheer Duyvenbode,

 

Sancho is maar een nederige dienaar en kan daarom nooit de wijsheid in pacht hebben. Sancho heeft alleen zijn ogen open en weet, dat als hij het aan de stok heeft met een overheidsdienaar, er geen telefoonnummer, email-, of faxadres te vinden is. Post loopt standaard via de afdeling communicatie en als Sancho er een lelijk woord in zet, ook langs de juridische afdeling. De balie is sedert de jaren 70 ook afgeschaft, dus iemand ouderwets aan zijn stropdas trekken is er ook niet meer bij. Sancho wordt daar verdrietig van, want hij vecht tegen een onzichtbare vijand, die zich heeft verscholen achter formulieren, procedures, maatregelen, secretaresses, callcenters en vooral veel gesloten deuren.

 

De ambtenaar 2.0, die achter zijn beeldscherm, hoog in de bunker zit opgeborgen, is daarvoor geen oplossing. die ambtenaar bepaalt nog steeds zelf, natuurlijk in overeenstemming met het "beleid", waar hij wel of niet op reageert. Dat Sancho nu zijn aandacht heeft weten te trekken, stemt hem vrolijk, ook al was de toon niet zo aardig. ;)

 

Sancho denkt dat u niets extra hoeft te doen, maar enkel wat minder. Stop met oplossingen bedenken voor een zelf gemaakt en in stand gehouden probleem, maar pak het aan bij de wortel en zet een paar deuren weer open. Breek die systemen, die het voor u zo lekker veilig en vooral anoniem maken af. Het simpele feit dat "de overheid" worstelt met de vraag hoe zij weer in contact komt met de burger geeft aan dat zij niet kan bedenken dat die burger nog steeds gewoon op straat loopt, aanspreekbaar is en vooral graag met personen zaken doet.

 

Sancho gaat tevreden zijn nachtrust genieten..


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk dat het beste dat de overheid kan doen, is de ondernemer niet voor de voeten lopen.

 

Ondernemers houden van ondernemen en het enige dat ze vragen, is dat ze dat gewoon mogen doen.

 

Wat de overheid met het internet probeert is een nieuw propagandakanaal voor zichzelf opzetten om op die manier een extra pijler onder haar eigen bestaansrecht neer te zetten. LinkedIn (Innovatie 2.0) is er een, Higherlevel wordt ook weer op die manier gebruikt. Op kosten van de belastingbetaler.

 

Als in discussiegroepen de rol van de overheid ter sprake komt, vraag ik al jaren of iemand een voorbeeld kan noemen van een succes van de overheid op het gebied van innovatie. Bijvoorbeeld van de laatste 30 jaar, want de overheid houdt zich al sinds eind jaren '70 met innovatie bezig. Ik heb nog nooit een voorbeeld gehoord en verwacht ook niet dat het ooit komt.

 

Tot dat dat voorbeeld ooit komt, lijkt me elke discussie over wat de overheid zou moeten doen zinloos.


www.venturemedia.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 2
 • Waardeer dit antwoord

Niet om het een of ander, maar….

Nu is er een "ambtenaar" die de moeite neemt zich in het hol van de ondernemersleeuw te wagen (moedig!) en we sturen hem met pek en veren weer van HL af.

De overheid moet dit, de overheid moet dat, en wat de overheid zelf doet is niet goed.

 

Of het nu stilzitten is of actief participeren, regels maken of afschaffen, handhaven of niet handhaven, altijd is er wel iemand die stelt dat het allemaal verkeerd, fout en niet goed is.

 

De één vindt dat de overheid niets van zich moet laten horen wanneer het goed gaat, maar vergeet erbij te definiëren wat goed is. Ben jij ooit een ondernemer tegengekomen die echt vindt dat alles goed gaat? Als je dat als ondernemer al niet kan vinden, hoe moet de overheid dat dan bepalen?

Een dergelijke stelling zou ervoor pleiten dat de overheid zich alsnog weer terugtrekt achter z'n vestingmuren, want het gaat goed, toch?

 

Daarnaast willen we dat de overheid wel actief wordt, want ze moeten weer bereikbaar worden, aanspreekbaar als WIJ dat willen. De onbereikbare overheid…nog zo’n fijne dooddoener, gelardeerd met stereotypen als onbekende faxnummers, afwezige balies etc.

Wil de overheid ons trouwens spreken, hoe vaak geven we dan zelf niet thuis?

 

Nu zijn er voorbeelden gekomen dat ‘de overheid’ meer naar buiten treedt, meer de communicatie aangaat met ondernemers en burgers. Dit via internet/community-achtige opzetten. Doel is als overheid beter bereikbaar te zijn en meer voeling te hebben met de rest van Nederland. Gaan we het meteen weer doodslaan als zou het een propagandamachine zijn. Lekker zeg, initiatief de grond inboren. Zal ik volgende keer ook hier zeggen tegen een willekeurige ondernemer die hier z’n idee komt presenteren: “Hou maar op jongen. Aardig bedacht, maar verre van perfect, wordt niets en is alleen maar bedoeld als zelfpromotie”….

 

Waarom niet zeggen dat betreffende ambtenaar de site/het initiatief op de HL “Wat vinden jullie van mijn….” moet zetten en als ondernemers gewoon eens even nadenken over het concept dat gepresenteerd wordt, waardevolle feedback geven en proberen op die manier een stapje verder te komen?

 

Verder spreken we constant maar over 'de overheid'. Een geweldig containerbegrip waar we alle stereotypen op los kunnen laten. Alles wat goed gaat heb je zelf gedaan, alles wat slecht gaat is de schuld van ‘de overheid’.

Een Nederlandse boer in Zimbabwe die een prachtig bloeiend bedrijf heeft opgebouwd, wordt van de ene op de andere dag onteigend door de overheid.

Vraag hem eens zijn mening over de overheid in Nederland vergeleken met die in Zimbabwe. Is het nu echt allemaal zo slecht hier?

 

Maar goed, waarom zouden we onze favoriete zondebok proberen verder op weg te helpen?

Want als je de overheid niet de schuld kunt geven dan blijft er niemand over, en moet je schuld bij jezelf zoeken… en dat willen we natuurlijk niet.

 

@Duyvenbodel: Denk op basis van voorgaande niet dat ik helemaal voor overheid ben en alles goed vind, maar enige nuancering was op zijn plaats. Welkom op HigherLevel en ik hoop oprecht dat er meer komen om gezamenlijk en constructief de samenwerking tussen 'overheid'en 'ondernemer'te verbeteren.

 

Frans.

 

PS. Innovaties van de overheid? Al eens bij de Universiteit Wageningen rondgelopen, Of in Delft? Zijn de hoogleraren die deelnemen aan en het project leiden van de Solar race in Australië ambtenaren of ondernemers? De superbus van Wubbo Ockels wordt natuurlijk vooral NIET door de overheid gebouwd etc. etc.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Mooi verhaal, Frans, maar puur theoretisch.

 

De praktijk is dat er nog nooit een overheidsinitiatief rond innovatie succesvol is geworden. Leuke projectjes bij universiteiten met gebruikmaking van belastinggeld die niet tot rendabele bedrijven leiden, zijn in mijn definitie geen succes.

 

Verder doe je alsof we allemaal voor het eerst met een ambtenaar praten. Onzin, ik heb vaak genoeg met ambtenaren gesproken, er zeeen van tijd in gestoken, bij het handje genomen over alles wat los en vast zit rond ondernemen. En de conclusie getrokken dat het zinloos is. Van de 158 324 misverstanden die bij ambtenaren over ondernemers leven, kun je er hooguit 6 wegnemen en dan komen er 3 voor terug. Tel uit je winst.

 

De reden is dat het ze niet gaat om innovatie en ondernemen, maar om het scheppen van werkgelegenheid binnen de overheid zelf.

 

De overheid moet helemaal niet actief worden rond innovatie, dat is een groot misverstand. Ondernemers moeten ook helemaal geen actieve overheid willen. Nederlandse ambtenaren zijn veel te ijverig en daardoor maken ze veel kapot. Ik zou zelf liever hebben dat ze allemaal lekker een kaartje gaan leggen en ondernemers laten ondernemen.

 

 


www.venturemedia.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ach edele heer Frans,

 

Sancho begrijpt uw poging tot nuance, maar begrijpt u Sancho ook?

 

Met stroop vangt Sancho meer vliegen dan met azijn, dat weet deze nederige schildknaap wel. Maar dat zou betekenen dat Sancho, die ene keer dat hij de kans heeft, niet de waarheid zou mogen spreken. Ja, heer Frans, de omgangsvormen maken nogal eens dat er wat verbloemd moet worden en mensen die lelijke dingen zeggen vindt men vaak niet aardig. Ik weet het, zucht...

 

Sancho heeft enkel beschreven hoe de vestingsmuren rond mensen die niet willen worden lastiggevallen worden opgetrokken. Dat geldt overigens niet alleen voor "de overheid", maar ook voor grote (oa nuts) bedrijven. Als die mensen zich vervolgens gaan afvragen waarom er niemand op visite komt, vraagt Sancho waarom de deur dicht zit en de bel is afgesloten. Het is een simpel causaal verband, dat iedereen kan zien, toch?

 

Sancho heeft ook even het cv van de kruistochten van de heer Van der Pluim nagetrokken en raakt zowaar onder de indruk. Sancho vindt het typerend voor deze tijd, dat een veldheer zijn medestrijders liever een kaartje laat leggen, dan dat zij zich in de kruistocht mengen. Dat zegt veel over zoekgeraakt vertrouwen, dat nu eenmaal te voet komt en te paard vertrekt.

 

Sancho zelf heeft ook een beetje ervaring met eigenaardige veldheren en meerdere malen zijn kopje gestoten. Aandacht voor het probleem van Sancho lijkt nauwelijks te bestaan, maar o wee, als Sancho een scheve schaats rijdt (103 km/h op de a2), dan weet men hem te vinden. Anoniem overigens (HET cjib, DE OvJ).

 

Sancho denkt dat een overheid voor de grote lijnen garant moet staan en dat te vuur en te zwaard moet verdedigen, daarnaast kunnen de details zeer wel ingevuld worden door kleinere veldheertjes, met een gezond stel hersenen.

 

Wat er nu gebeurt met een website, ideeenbus of community, opgericht door een overheid, is dat klagers dan proberen door dat deurtje binnen te komen. Alsof het de enige zwakke plek in de vestingswal is. Eigenlijk hetzelfde wat Sancho ziet gebeuren, als er zich een ambtenaar op een ondernemersforum meldt. Hij wordt dan de vertegenwoordiger van "de overheid", die hij ook is, maar waar hij niet de bevoegdheid voor heeft. Er ontstaat dan een machteloze en zinloze situatie, waar die ene ambtenaar het slachtoffer van wordt. Vandaar dat Sancho denkt dat een klager met betrekking tot de overheid, terecht moet kunnen bij de persoon (van vlees en bloed, met een naam en een telefoonnummer), die hem dat kwaad heeft berokkend. Misschien zit er wel een goed verhaal bij, zodat het probleem is oplgelost, voordat het groter wordt. Misschien ook niet, maar dan is het tenminste duidelijk geworden, binnen het systeem van "de overheid", waar de schoen wringt (op één punt). Communicatie op een menselijk niveau, kan niet worden vervangen door systemen, hoe lastig dat ook is. Wie dat wel doet, krijgt klachten over onbereikbaarheid. Simpelweg omdat het zo ingericht is.

 

Sancho


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.


 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 2 leden online en 65 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké