Ga naar inhoud
 • 0

Incasso na beeindiging contract

Vorig jaar ben ik een contract aangegaan met firma X voor het verzorgen van het betalingsverkeer op één van mijn websites. Dus indien een klant betaalt aan mij loopt dit via X. Zij rekenen een maandelijkse fee + een percentage per transactie.

 

In 2008 heb ik daarvoor geen enkele faktuur mogen ontvangen, wel werden transacties keurig uitbetaald (minus transactiekosten).

 

In november 2008 heb ik schriftelijk (niet aangetekend) het contract opgezegt, conform hun algemene voorwaarden (schriftelijk, 1 maand voor einde kalenderjaar).

 

Nu krijg ik begin februari ineens per mail een faktuur voor februari 2009 met de mededeling dat deze binnen 4 dagen automatisch geincasseerd zal worden. Hierop heb ik de volgende dag op het door hun genoemde mail adres protest aangetekend. Echter komt die mail niet bij hun aan (komt retour met melding spam.....) Weer een dag later heb ik diezelfde mail nogmaals verstuurd naar 3 andere bij mij bekende adressen waaronder klantenservice en mijn toenmalige contactpersoon. Die mail komt niet terug, dus ik ga er van uit dat deze aangekomen is.

 

Echter word de incasso toch uitgevoerd. Daarop meld ik bij mijn bank (bizner) dat ik deze wil laten storneren. Mijn bank antwoord dat dit een eenmalige incasso is die niet gestorneerd kan worden (huh?) maar als ik van mening ben dat dit onrechtmatig is kan ik een Melding Onterechte Incasso doen (vandaag aangevraagd).

 

Nogmaals gemaild met X en wederom geen reacties gehad. Nogmaals de algemene voorwaarden bestudeerd en volgens deze ben ik toch echt in mijn recht. (tussentijds opzeggen schriftelijk 1 maand voor einde kalenderjaar, en ik knip/plak :

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan X om de bedragen die de merchant uit

hoofde van deze overeenkomst verschuldigd is aan X af te schrijven van de aangegeven bank- of giro-rekening van

ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste 4 dagen voor afschrijving een faktuur van X

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Indien automatische incasso niet mogelijk is (b.v. bij buitenlandse bankrekeningen) zal merchant binnen 14 dagen de aan haar online toegezonden fakturen betalen.

 

Maar ondanks deze mooie woorden word er toch maar even geincasseerd. Het gaat niet om schokkende bedragen maar het is mijn geld en niet correct.....

 

Iemand ervaring hiermee ? Of ervaring met een soortgelijke situatie met een soortgelijk bedrijf ? En hoe gaat een MOI in zijn werk ? Lijkt me dat ik sterk genoeg sta met die algemene voorwaarden.

 

Nu zullen jullie je wel afvragen waarom ik niet eerder aan de bel heb getrokken.... tja, het is niet zozeer mijn probleem als men geen fakturen stuurt. Als men vervolgens ook geen reactie geeft als ik mijn contract opzeg vind ik dat ook niet meer zo raar. Maar waarom dan ineens wel in februari een faktuur sturen en incasseren ? Er is nog nooit iets geincasseerd.....

 

Maar met zo'n bedrijf wil ik dus geen zaken doen, vandaar beeindiging contract, maar dat terzijde.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

9 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Derek-Jan

 

Wellicht geeft dit aan dat we soms te digitaal denken. Heb je ze gebeld of per post geschreven over de incasso?

Het enkele feit dat een email niet bouncet, wil niet zeggen dat jij als verzender erop mag vertrouwen dat die aangekomen is.

 

Waarop ziet de factuur van febr. 09? Is dat soms de fee van 2008?

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Vorig jaar ben ik een contract aangegaan met firma X voor het verzorgen van het betalingsverkeer op één van mijn websites. Dus indien een klant betaalt aan mij loopt dit via X. Zij rekenen een maandelijkse fee + een percentage per transactie.

 

In 2008 heb ik daarvoor geen enkele faktuur mogen ontvangen, wel werden transacties keurig uitbetaald (minus transactiekosten).

Maar heb je wel die maandelijkse fee betaald? Of heb je nu een factuur gekregen die feitelijk betrekking heeft op de fee voor 2008?

Link naar reactie
 • 0

Het betreft hier de faktuur voor februari 2009. Dit is de eerste faktuur die ik ontvang van deze firma. Het gaat om een bedrag van 40 euro excl. btw.

 

Wat mij het meeste stoort is dat ik nooit wat ontvangen heb maar nu ik opgezegd heb (per post volgens hun algemene voorwaarden op tijd) krijg ik ineens een faktuur. Daarbij blijkt het een eenmalige incasso te zijn die niet te storneren is, geheel in strijd met hun eigen algemene voorwaarden.

 

Aangezien dat er 1 mailadres gebounct word ga ik er vanuit dat die andere 3 adressen wel mijn mail ontvangen hebben.

 

Nee, ik heb nog niet gebeld, ben de afgelopen 14 dagen 1 ochtend op kantoor geweest. Zal maandag een net briefje opstellen en vragen om opheldering. Bellen doe ik liever niet aangezien het achteraf dan een discussie word wie wat gezegd heeft.

 

Bij de bank loopt nu een procedure om de incasso terug te draaien, echter heeft mijn bank nog geen nieuws van de bank van de tegenpartij. Ben benieuwd of dit werkelijk zo makkelijk kan allemaal. Geeft een vrijbrief aan mensen met mindere bedoelingen.

Link naar reactie
 • 0

Aanvulling...

 

Heb maandag een aangetekende brief gestuurd met kopieën van de opzegging en de mails die ik verstuurd heb.

 

Krijg ik woensdag een mailtje (!) dat ze de opzegging ontvangen hebben en mijn contract per 31-12-09 (!?) stop gezet word.....

 

Na enig heen en weer gemail zegt men mijn opzegging nooit eerder te hebben ontvangen, omdat ik het volgens hun naar het verkeerde adres had gestuurd (zelfde als de aangetekende van maandag...) en ik had maar even na moeten bellen of mijn opzegging wel ontvangen was...... Over de incasso die niet conform is gedaan word niet gerept door hun. (Mijn bank heeft inmiddels laten weten dat het geld retour is)

 

De opzegging word een welles nietes spelletje maar voor zover ik het kan zien heb ik alles netjes volgens hun regels gedaan, met uitzondering dat ik het niet aangetekend heb gedaan. (Dit is niet terug te draaien dus het is zo). Aan hun houding te merken (en onprofessionele antwoorden) gaan ze volgende maand weer gewoon incasseren en ik denk dat ik een aanmaning krijg voor de huidige faktuur.

 

Wat kan ik nog doen ? Het gaat om een bedrag van € 40,- excl. per maand, vanaf februari 2009 (heb voordien nooit iets van ze gehoord, vandaar oa ook mijn opzegging).

 

Van hun dienst maak ik natuurlijk geen gebruik meer, het is een bedrijf wat geldtransacties verzorgd bij oa webwinkels.

 

Link naar reactie
 • 0

wat betreft de aankomende incasso welke je verwacht: even je bank bellen en het rekeningnummer van dat bedrijf (waarvandaan vorige keer geincasseerd is) laten blokkeren. ze kunnen dan niet meer van je rekening incasseren.

 

Dat had ik gelijk gevraagd maar dat gaat niet zegt men (bizner).

Link naar reactie
 • 0

 

Echter word de incasso toch uitgevoerd. Daarop meld ik bij mijn bank (bizner) dat ik deze wil laten storneren. Mijn bank antwoord dat dit een eenmalige incasso is die niet gestorneerd kan worden (huh?) maar als ik van mening ben dat dit onrechtmatig is kan ik een Melding Onterechte Incasso doen (vandaag aangevraagd).

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan X om de bedragen die de merchant uit

hoofde van deze overeenkomst verschuldigd is aan X af te schrijven van de aangegeven bank- of giro-rekening van

ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste 4 dagen voor afschrijving een faktuur van X

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Indien automatische incasso niet mogelijk is (b.v. bij buitenlandse bankrekeningen) zal merchant binnen 14 dagen de aan haar online toegezonden fakturen betalen.

 

Voor zover ik kan overzien heeft Bizener in deze met haar advies een "scheve schaats" gereden. Uit de door jou getekende overeenkomst blijkt een bedrijfsincasso en daarvoor geldt een storneringstermijn van 5 werkdagen.

 

Een incasso kan niet gestorneerd worden na deze periode. Als er sprake is van 'n éénmalige machtiging of een machtiging mbt deelname kansspelen kan dat ook niet, maar dat lijkt hier niet aan de orde.

 

Het mooiste zou zijn indien je destijds het terugboekingsverzoek schriftelijk hebt aangeleverd, dan kan je daarmee bij Bizner alsnog een schriftelijkie klacht indienen met een verzoek tot stornering. Heb je het telefonisch gedaan, dan lijkt het me dat je voor een klacht e.e.a. tekort komt.

 

Een rekening blokkeren voor komende incasso is niet zo makkelijk, maar niet onmogelijk. Wil je ervan verzekerd zijn dat niet geïncasseerd wordt, dan moet je zorgen dat er net geen voldoende saldo op die rekening staat, maar dat is lastig. met in- en uitgaand betalingsverkeer.

Beter is een bank de spelregels naar behoren uitvoert ! ( en ook voor Bizner gelden spelregels)

 

Voor meer info mbt incassoregels: http://www.incassomachtigen.nl/Pages/default.aspx

Link naar reactie
 • 0

Alle communicatie, zowel met tegenpartij alswel met mijn bank (bizner) is schriftelijk gegaan.

 

Ik heb faktuur ontvangen, vervolgens crediteur gemeld hiermede niet accoord te zijn ivm beeindigd contract. Vervolgens na de toch uitgevoerde incasso mijn bank opdracht gegeven te storneren.

 

Mijn bank heeft in eerste instantie gereageerd dat de incasso niet gestorneerd kon worden omdat het een eenmalige incasso zou zijn. Daarop heb ik gereageerd dat ik daarvoor geen machtiging heb verleend (zie citaat algemene voorwaarden).

 

Reactie van Bizner was daarop dat ik dan een Melding Onterechte Incasso kon doen. Dit heb ik gedaan en vervolgens is het geld retour gekomen. Dit laatste is telefonisch gemeld door 'mijn accountmanager' waarop ik gevraagd heb de betreffende rekening (van wederpartij) te blokkeren voor toekomstige incasso's. Dit was echter niet mogelijk. Wel kon ik wederom een stornering aanvragen mocht dit nodig zijn.

 

Voor alle duidelijkheid, het is hier niet Bizner die incasseert!.... Bizner is mijn bank. Echter de crediteur is ook een financieel dienstverlener (maar geen bank) die voor mij transacties heeft afgehandeld bij een webshop van mij. Het is mijn crediteur die het niet volgens de regels speelt.

 

Wat mij verder verontrust is het feit dat een incasso ofwel niet te storneren is, ofwel alleen binnen 5 dagen. Stel dat ik straks 3 weken op vakantie ben, zouden ze in theorie mijn hele rekening kunnen leeghalen......

 

 

 

Echter word de incasso toch uitgevoerd. Daarop meld ik bij mijn bank (bizner) dat ik deze wil laten storneren. Mijn bank antwoord dat dit een eenmalige incasso is die niet gestorneerd kan worden (huh?) maar als ik van mening ben dat dit onrechtmatig is kan ik een Melding Onterechte Incasso doen (vandaag aangevraagd).

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan X om de bedragen die de merchant uit

hoofde van deze overeenkomst verschuldigd is aan X af te schrijven van de aangegeven bank- of giro-rekening van

ondergetekende en ontvangt hiervan tenminste 4 dagen voor afschrijving een faktuur van X

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij 5 werkdagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Indien automatische incasso niet mogelijk is (b.v. bij buitenlandse bankrekeningen) zal merchant binnen 14 dagen de aan haar online toegezonden fakturen betalen.

 

Voor zover ik kan overzien heeft Bizener in deze met haar advies een "scheve schaats" gereden. Uit de door jou getekende overeenkomst blijkt een bedrijfsincasso en daarvoor geldt een storneringstermijn van 5 werkdagen.

 

Een incasso kan niet gestorneerd worden na deze periode. Als er sprake is van 'n éénmalige machtiging of een machtiging mbt deelname kansspelen kan dat ook niet, maar dat lijkt hier niet aan de orde.

 

Het mooiste zou zijn indien je destijds het terugboekingsverzoek schriftelijk hebt aangeleverd, dan kan je daarmee bij Bizner alsnog een schriftelijkie klacht indienen met een verzoek tot stornering. Heb je het telefonisch gedaan, dan lijkt het me dat je voor een klacht e.e.a. tekort komt.

 

Een rekening blokkeren voor komende incasso is niet zo makkelijk, maar niet onmogelijk. Wil je ervan verzekerd zijn dat niet geïncasseerd wordt, dan moet je zorgen dat er net geen voldoende saldo op die rekening staat, maar dat is lastig. met in- en uitgaand betalingsverkeer.

Beter is een bank de spelregels naar behoren uitvoert ! ( en ook voor Bizner gelden spelregels)

 

Voor meer info mbt incassoregels: http://www.incassomachtigen.nl/Pages/default.aspx

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 116 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.