Ga naar inhoud
 • 0

Innovatie MKB sterk afgenomen

De vernieuwing van producten en diensten door het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is de afgelopen anderhalf jaar sterk afgenomen.

Door het bedrijfsleven en de overheid wordt veel belang gehecht aan een hoge innovatie-intensiteit van het midden- en kleinbedrijf (MKB). In oktober 1999 gaf nog 57% van de MKB-ondernemers aan, dat hun bedrijf in de afgelopen drie jaar nieuwe producten en/of diensten op de markt had gebracht. In maart 2002 is dit percentage teruggelopen tot 34. Behalve de laagconjunctuur is het einde van de internethype een van de oorzaken van de negatieve ontwikkeling. Veel bedrijven hebben eind vorige eeuw in ICT-toepassingen geïnvesteerd. Deze toepassingen hebben in vele branches geleid tot vernieuwingen in het productaanbod.

> lees verder op de website van EIM.

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

16 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik word wel droevig van dit bericht dat het Nederlands mkb steeds minder innoveert. Ik ben immers bang dat we zonder innovaties in de komende jaren niets kunnen bereiken en we als kenniseconomie moeten blijven innoveren, als we nog willen concurreren.

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Innovatie in industrieel mkb zakt gevaarlijk in

 

Juist nu kleine en middelgrote ondernemers in de industrie alle zeilen zouden moeten bijzetten, zeggen zij minder te zullen uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en lopen hun aanvragen voor innovatiesubsidies terug. MKB Nederland en de Rabobank waarschuwen dat dit fout moet aflopen. Lees verder>>>

[bron: De Zaak]

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Laten we even een goed onderscheid maken tussen innovatie en vernieuwing! Zoals ik al in de threat "on-begrip" aangaf is het zeer belangrijk voor iedere onderneming te vernieuwen. Innovatie daarintegen hoeft niet altijd wenselijk te zijn!

 

Er zijn twee richtingen waarin je kunt denken bij een teruggang in de economie met betrekking tot je innovatieve bezigheden.

Enerzijds kun je er voor kiezen meer te gaan vernieuwen en/of te innoveren om competatief te blijven. Anderzijds kun je gaan korten op R&D en dus op de vaak daaruit voortkomende innovatie en vernieuwing wat meer te onderwerpen aan het prioriteitsbeginsel! De keuze is nogal sterk afhankelijk van de situatie (de reden van een economische neergang) en de gevoeligheid van de branche.

 

Ik denk dat we ons echt geen zorgen moeten maken dat er te weinig wordt geinnoveerd. De bedrijven die niet vernieuwen zullen een achterstand op gaan bouwen die moeilijker weg te werken is dan een achterstand in R&D binnen een bedrijf in relatie tot anderen binnen hun sector. Tenslotte is het innoveren van innovatie een van de hoofdredenen van wereldwijde publicatie van technische details (patent)

 

De mens zit niet graag stil. Innovatie zal nooit stil komen te liggen op een onprettig level. Innovatie is ten slotte iets "nieuws", dat wat we tot voorheen niet kenden en dus niet "specifiek" misten. (er is wel behoefte aan oplossingen voor een probleem) We hebben een mooie vicieuze cirkel!

Dat er tijden zijn waarop binnen een bedrijf prioriteiten anders komen te liggen is een feit maar het concentreren op de uitbouw van je bestaande assortiment is soms veel waardevoller!

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

 

Ik denk dat we ons echt geen zorgen moeten maken dat er te weinig wordt geinnoveerd. De bedrijven die niet vernieuwen zullen een achterstand op gaan bouwen die moeilijker weg te werken is dan een achterstand in R&D binnen een bedrijf in relatie tot anderen binnen hun sector. Tenslotte is het innoveren van innovatie een van de hoofdredenen van wereldwijde publicatie van technische details (patent)

 

 

Ik ben het er niet mee eens dat we ons geen zorgen moeten maken dat er te weinig geïnnoveerd wordt. Je zegt zelf dat bedrijven die niet innoveren een achterstand zullen oplopen die moeilijk weg te werken is. Juist daarom moet je bedrijven die erg druk zijn met hun day-to-day business er tijdig voor waarschuwen, want anders is het te laat. Een land als NL kan niet concurreren met lage loonlanden, zoals Oosteuropese en Aziatische landen. Onze bedrijven moeten het juist hebben van concurerren op basis van kennis en het creëren van toegevoegde waarde. Innoveren is daarom echt noodzakelijk, want primaire productie, simpele handel en het schuiven met containers zijn niet de activiteiten die NL op lange termijn draaiende zullen houden. Maar als je toegevoegde waarde wilt creëren, moet je als bedrijf geld en tijd stoppen in research en ontwikkeling en dat is vaak het eerste dat geschrapt wordt als een bedrijf het financieel wat moeilijker heeft.

 

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Achterstand in VERNIEUWING is moeilijker weg te werken! Innovatie moet niet worden gezien als de must om een goede concurrentiepositie op te bouwen.

 

Nogmaals verniewing is het gebruiken van innovaties die elders hun nut al hebben bewezen. Weten dat het hoogstwaarschijlijk toegevoegde waarde levert aan je bedrijf. Voor innovatie ben je met een veel uitgebreidere visie bezig die op sommige momenten niet gewenst is gezien de hoge kosten en de lange duur van de return on investment.

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

Het is helemaal niet mijn bedoeling om een lange discussie te starten over de exacte definities van het woord vernieuwen versus het woord innoveren, maar ik vind jouw hierboven vermelde opsplitsing erg kort door de bocht. Er zijn de laatste maanden vooral in opdracht van EZ en AWT veel onderzoeken naar innovatie gedrag van ondernemingen en het belang van innovaties voor onze economie verricht. Een erg interessant rapport in dat kader is de AWT studie Innovatie2, uitgevoerd door Danny Jacobs en Jan Waalkens. Zij komen duidelijk tot de conclusie dat innoveren al lang niet meer gelijk staat aan het verrichten van R&D. Zeker als je kijkt naar proces - en organisatie-innovatie dan zie je dat innoveren vaak het slim combineren is van diverse vormen van innovatie en de interactie tussen divisies zoals marketing en productie. Danny Jacobs geeft een paar mooie voorbeelden van innoverende bedrijven in de dienstensector. Endemol en Achmea bijvoorbeeld. Typische bedrijven die het niet hebben van de harde producten, maar juist van diensten (die meestal niet patenteerbaar zijn, maar enkel in auteursrecht of in merken te beschermen vallen). Zij zijn volgens Danny bij uitstek innoverend doordat ze kennis van bijvoorbeeld een marketing afdeling of een klachtenbalie zinvol verwerken en inzetten bij het bedenken van nieuwe producten. Innoveren is dus vernieuwend, creatief bezig zijn bijvoorbeeld door het opzetten van een goede interactie tussen afdelingen die elkaar kunnen kruisbestuiven.

Voor wie meer wil weten over dit onderwerp, kijk op www.awt.nl onder publicaties

 

Je reis naar de toekomst wordt een succes als je alleen die dingen uit het verleden meeneemt die je positieve energie geven. Michael Lewis, 2000.

Link naar reactie
 • 0

Molecuul,

 

Ik ben het helemaal met bovenstaande eens. Je hebt mij ook nooit horen zeggen dat innovatie niet belangrijk zou zijn voor (onze) economie. Ik denk alleen dat we ons niet zo'n zorgen hoeven maken over de enigszins afnemende stijging in innovatie (met name in het MKB). Relatief gezien en dan doel ik in relatie tot andere andere (Europese) landen doen wij het op gebied van innovatie nog steeds erg goed.

Natuurlijk blijft innovatie in de meeste sectoren een van de meest doeltreffende manieren een sterke concurrentie positie op te bouwen en dat moet zeker (sterker) gestimuleerd worden.

 

Groet,

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

OK, ik ben er inmiddels achter dat Danny Jacobs gezien wordt als absolute specialist op dit gebied. Ik kan alleen zijn email adres nergens vinden?

 

Ik wil hem de mogelijkheid geven om zich in de discussie te mengen (of hij het doet / er tijd voor heeft is een tweede). Kan iemand mij aan zijn mail adres helpen?

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij: prof. dr. Dany Jacobs

 

Afdeling: Cluster Strategie & Omgeving

Functie: Hoogleraar Bedrijfskunde ihb Strategisch management & associate dean van TSM Business School

 

Kamer: WSN 765

Telefoon: 050-363 7238 (-3453)

Email: d.jacobs@bdk.rug.nl & d.jacobs@tsm.utwente.nl

 

Even wat meer info!

 

Opleiding & werkervaring

 

1971-1976 Doctoraal sociologie (specialisatie bedrijfssociologie), K.U. Leuven, plus extra studiejaar met beurs Internationale Culturele Betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam, vakgroep Arbeid en Organisatie.

 

1977-1979 Vervangende dienstplicht bij het Departement Sociologie, K.U. Leuven.

 

1979-1980 Werk in volwasseneneducatie (Volkshogeschool Elcker-Ik, Antwerpen).

 

1980-1981 Project oprichting van een sociaal-wetenschappelijk tijdschrift, Antwerpen..

 

1982-1988 Universitair docent aan het Instituut voor Politieke Wetenschappen, vakgroep Internationale Betrekkingen, K.U. Nijmegen.

 

1988 Promotie Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen met proefschrift over de nationale en internationale economische regulering van de West-Europese staalindustrie 1750-1950.

 

1988-1997 Senior onderzoeker en adviseur bij het TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid (TNO-STB) in Apeldoorn. Als zodanig projectleider van ongeveer 70 strategische sector- en clusterstudies. Vanaf 1992 tevens werkgroepleider van de werkgroep Technologie, Economie, Organisatie en Strategie (TEOS) en lid van het beleidsteam van TNO-STB. Vanaf 1997 ook bijzonder hoogleraar Innovatie en Externe Organisatie aan de T.U. Eindhoven.

 

1997-nu Columnist over de kenniseconomie bij NRC Handelsblad en Trends (VL).

 

1998-nu Hoogleraar Strategische Management aan de R.U. Groningen en associate dean van TSM Business School, de gemeenschappelijke managementschool van de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Twente in Enschede.

 

Meer info op http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/d.jacobs/

 

Link naar reactie
 • 0

Tja, wat een discussies over Innovatie of vernieuwing!

Ik heb als standpunt dat als je gewoon iedere dag dat je iets tegenkomt wat naar jouw mening niet goed werkt en het meteen verbeterd, dan heb je die schoksgewijze innovatie veel minder nodig. Neem iedere dag een halfuurtje de tijd om te verbeteren en je bespaart een uur per dag!

Het probleem zit vooral in het feit dat niemand de tijd neemt en krijgt om dat te doen.

Een bijkomend effect van kleine verbeterstapjes is dat je soms opeens inspiratie krijgt voor een grotere innovatie.

Dus, jongens, niet praten maar doen, elke dag!

Link naar reactie
 • 0

Welkom op het forum Anna-Lisa,

 

Je hebt absoluut gelijk dat je iedere dag even een korte analyse moet maken over de manier waarop je bezig bent en mogelijke manieren waarop dat sneller kan.

We hebben het dan meer over verbetering en hogere efficientie. Het is wel erg kort door de bocht om innovatie te zien als een dagelijks aandachtspuntje waar je niet te lang over moet bakkeleien! ;)

 

Kanban

Link naar reactie
 • 0

He Kanban,

Is het jouw taak om inbreng van nieuwkomers meteen om zeep te helpen en de discussie te smoren?

Wat ik bedoel met het meer tijd nemen en aandacht geven aan kleine verbeteringen: een belangrijke oorzaak van het gebrek aan innovaties in het MKB is het gewoon niet de tijd er voor uittrekken! Dan kun je natuurlijk wel een dure innovator inhuren, maar als je niet eens weet wat je precies wilt aanpakken, dan neem je geen risico en doe je dat niet.

Als je dagelijks bezig bent met verbeteringen en je mind is daar meer op gericht, dan kom je bijna automatisch ook toe aan grotere innovaties.

Dus nogmaals, het zit niet in de creativiteit of in de financiering, maar wel in het er tijd voor nemen en er geloof in krijgen.

Daarnaast zijn verbeteringen natuurlijk niet altijd gericht op efficiency, maar vooral op effectiviteit. Hoe kan ik mijn concurrenten te slim af zijn, hoe kan ik mijn klanten beter bedienen, hoe zorg ik dat mijn personeel gemotiveerd is etc.

Groetjes, Anna-Lisa

Link naar reactie
 • 0
Is het jouw taak om inbreng van nieuwkomers meteen om zeep te helpen en de discussie te smoren?

 

ehh ja dat is mijn taak ;D. Maar om de discussie te smoren niet! Hij moet op gang worden gehouden.

 

Jou reactie is precies wat ik wilde horen. Een genuanceerde uitleg van je standpunt. Bij deze een reusje voor je sportiviteit.

 

Ik ben absoluut met je eens dat het spotten van juist die kleine dingen waaraan je aandacht besteedt kunnen leiden tot de meest doeltreffende innovatie.

 

Heb je hier ervaring mee?

 

Groet,

 

Kanban

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 406 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.