loading
Ga naar inhoud
cavalli23
Verberg

Alimentatie en gift goed doel zijn dubbel aftrekbaar: Beslissing HogeRaad

vraag

Belastingplichtigen kunnen bij hun aangifte inkomstenbelasting waarschijnlijk tweemaal profiteren van giften aan een goed doel. Dit blijkt uit het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad in een zaak die Alfred Kers, partner bij belastingadvieskantoor BDO heeft aangespannen. Het oordeel heeft ook betrekking op alimentatieverplichtingen na een scheiding: belastingbetalers kunnen tienduizenden euro’s aftrekken.

Het oordeel van de advocaat-generaal – dat meestal wordt overgenomen door de Hoge Raad – betekent vooral een fors belastingvoordeel, specifiek voor ondernemers en de meer vermogende particulieren die posten in box 3 kunnen aftrekken. Volgens BDO-fiscalist Kers zijn de gevolgen van het advies voor de schatkist aanzienlijk: de Belastingdienst krijgt beduidend minder inkomsten.

Kers ging namens een ondernemer tot aan de Hoge Raad, allereerst voor aftrek van zijn giften. Een dubbele aftrek was daarvoor fiscaal niet toegestaan. Het advies nuanceert dit nu voor giften en alimentatiebetalingen.

Bij de uitgaven aan een goed doel – die overigens wel bij een notaris moeten zijn vastgelegd – komt de jaarlijkse betaling in aftrek op het inkomen. Dat gebeurt veelal in box 1. Maar ook de verplichting van de toekomstige betalingen kan voortaan worden meegenomen als schuld, dan in box 3, de tweede aftrekpost.

„Dit kan voor mensen met enig inkomen elk jaar tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden”, zegt Kers.

Dezelfde zaak heeft ook invloed op de alimentatie na een echtscheiding. Als een gescheiden particulier of ondernemer zo’n betalingsverplichting heeft van €1000 per maand, mag hij jaarlijks €12.000 als zogeheten persoonsgebonden aftrek op zijn inkomen in mindering brengen. Daarnaast mag hij echter de contante waarde van alle in de toekomst als alimentatie te betalen bedragen als ’schuld’ opvoeren in box 3.

Als nog tien jaar aan de exechtgenote moet worden betaald, betekent dit dat een schuld van ongeveer €95.000 in box 3 als aftrek kan worden opgenomen.

Kers adviseert belastingbetalers de uitspraak van de Hoge Raad niet af te wachten. „Maak tijdig bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting, daarmee stel je je rechten en kun je nu al profiteren van een positieve uitspraak”, zegt hij.

 

Een mooie lek in de wet IB.

 

groet,

 

Bahram Rahmani

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

22 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

De casus is zeker interessant.

 

Kers bepleitte dat de contante waarde van alimentatieverplichtingen (dus ook kinderalimentatie) en periodieke giften (let wel: alleen giften die via de notaris geregeld zijn) een schuld vormt in box 3. Er is immers een langdurige betalingsverplichting aangegaan die wettelijk afdwingbaar is door de ontvangende partijen voor de overeengekomen duur.

 

Dus ja, deze schulden drukken het vermogen in box 3. Of de HR hierin meegaat, blijft de vraag. Bahram stelt wel erg overtuigd dat de HR de adviezen van de AG opvolgt, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik schat dat tussen 10 en 20% van de adviezen van de AG niet overgenomen worden.

 

Daarnaast pleit Kers wel erg voor eigen eer. Niet veel Nederlanders worden hier heel erg veel rijker van.

 

Allereerst omdat het box 3 betreft en de netto heffing slechts 1,2% is en daarnaast omdat het pas effect heeft als het vermogen in box 3 boven de 40K ligt (partners).

 

Iemand met 50K vermogen in box 3 en een notariële schenking van 5K voor 5 jaar, drukt zijn grondslag in box 3 tot onder de 40K, dus 10K voordeel (tot 40K immers al vrijgesteld) maal 1,2% = netto effect van € 120.

 

Iemand met 200K vermogen in box 3 en een alimentatieverplichting van 30K voor 12 jaar, drukt zijn vermogen in box 3 ook tot onder de 40K, zodat hij bespaart: 160K maal 1,2% = € 1.920. En laten we wel wezen, zo veel Nederlanders die dit soort besparingen kunnen realiseren, zijn er niet. Het treft eerder de gefortuneerden dan Jan Modaal.

 

Maar feit blijft dat als de HR hierin volgt, dat het een leuk zakcentje kan zijn voor veel Nederlanders. Kers had echter wat mij betreft wat minder hoog van de toren mogen blazen. Top advies, geweldig geprofiteerd van zijn kennis en dit hiaat in de wet, maar zeker niet zo'n gat in de schatkist als hij wil doen geloven.

 

En ja, dan is het wachten op reparatiewetgeving! Uitsluiting van schulden in box 3 voor notariële schenkingen en schulden ivm alimentatieverplichtingen. En dan wachten tot iemand naar het Europees Hof stapt...

 

Groet

Joost

 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Even opgelet: deze zaak betreft ALLEEN de lijfrentegift. De conclusie van de A-G is van deze zomer, afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad in zijn arrest in deze zaak de conclusie overgenomen.

 

Of dit voor alimentatieverplichtingen ook geldt, is niet zeker. De Hoge Raad zegt er niets over en de meningen zijn erover verdeeld. Maar het is in ieder geval het proberen waard.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Persoonlijk heb ik hier mijn twijfels over. Een soortgelijke situatie vind ik de eigen woning met de daaraan verbonden financiering. De kosten (rente/ partneralimentatie) zijn aftrekbaar in box 1. De openstaande schuld aan de bank wordt immers niet meegenomen in de box 3 grondslag dus waarom de toekomstige alimentatie betalingen dan wel?

 

Het is mijns inziens een belastbaar voorval in box 1 en zal de schuld niet toekomen aan box 3. Ik vind het niet meer dan redelijk dat de toekomstige alimentatie betalingen worden uitgesloten van de grondslag in box 3.


Fiscalist in de maak

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Gevoelsmatig volg ik je wel Ryan maar wat mij betreft geldt dit dan ook voor de giften die immers in box 1 aftrekbaar zijn.

Wat betreft eventuele aftrek van alimentatieverplichtingen in box 3 zouden deze dan (logischerwijs) door de ontvangende partij moeten worden aangegeven in box 3, deze heeft dan immers een vordering van gelijke waarde.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Gevoelsmatig volg ik je wel Ryan maar wat mij betreft geldt dit dan ook voor de giften die immers in box 1 aftrekbaar zijn.

Wat betreft eventuele aftrek van alimentatieverplichtingen in box 3 zouden deze dan (logischerwijs) door de ontvangende partij moeten worden aangegeven in box 3, deze heeft dan immers een vordering van gelijke waarde.

 

Je hebt gelijk Marjan. De giften was ik even vergeten.

 

Het lijkt me teveel moeite om de correcte waarden te berekenen en zeker voor iedereen die niet dagelijks de contante waarde van een vordering berekent. Daarnaast schetst Joost het goed weer dat de materiële belastingdruk zeer gering zal stijgen.

 

Storm in een glas water.


Fiscalist in de maak

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk overigens dat de HR nog wel eens na gaat denken over de rangorde in de IB wet. Het is nu ongelukkig omschreven omdat notariële giften gezien worden als een verplichting (zo ook alimentatie) en niet als schuld. Ik dat kader zou reparatiewetgeving eenvoudig moeten zijn.

 

Tav de hypotheekrente deel ik die mening niet. Die rente is wettelijk afdwingbaar, maar de hypotheeknemer heeft een pandrecht dat soulaas kan bieden en dus heeft de hypotheeknemer geen harde materiële schuld qua renteverplichting (nog los van de optie om het pand te verkopen en de lening in te lossen). De schuld zelf is sowieso uitgesloten van box 3 omdat deze schuld juist wel adequaat omschreven is in de wet.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben het met Ryan*** eens.

De HR heeft dus recent uitspraak gedaan in lijn met de Conclusie van de Advocata-Generaal.

Wie die conclusie goed leest, zal zien dat slechts schulden die betrekking hebben op persoonsgebonden aftrek als schuld in box 3 kunnen verschijnen, dus in dit geval als de contante waarde van de verplichting tot het doen van periodieke giften (in die casus ruim 72000 Euro per jaar gedurende 6 jaren overigens !, wat betrokkene bij aangaan van de notariele akte zeg 4800 Euro belastingteruggaaf in box 3 zal opleveren naast hetgeen hij aan aftrek in box 1 geniet)

Voor voordelen in andere boxen geldt de rangorderegeling van art. 2.14 WetIB2001 echter nog steeds, en mutatis mutandis ook voor de nadelen (" negatief inkomen" is dat dus in box 1). Betaalde partneralimentatie behoort daartoe. De contante waarde van de toekomstige verplichtingen kan dus op basis van dit arrest niet als schuld in box 3 komen.

Wel: de contante waarde van verplichtingen in verband met kinderalimentatie. Immers : die vormt geen inkomen in box 1, maar is grondslag voor aftrek van onderhoudsverplichtingen, dus evenzeer persoonsgebonden aftrek als die periodieke giften. De vraag is echter nog of de verzorgende ouder die de kinderalimentatie ontvangt niet een vordering in box 3 heeft en deze bij de bezittingen dient op te geven. De wetgever zal in het verkeer tussen natuurlijke personen/ibplichtigen het vermoedelijk op prijs stellen dat er symmetrie is: tegenover een aftrekbare schuld een belastbare bezitting in box 3. Dit wordt natuurlijk hopeloos. Die verzorgende ouder " vergeet" natuurlijk een dergelijke vordering in box 3. Dus verwacht ik reparatiewetgeving op dit punt.

Zijn er nog meer van die langlopende verplichtingen op basis van persoonsgebonden aftrek te bedenken? Ja, bijv. een opleiding aangegaan, waarbij men zich (schriftelijk) verplicht heeft jaarlijks les/collegegeld te betalen. Voor de berekening van de contante waarde moet dan wel vaststaan dat men de opleiding niet kan onderbreken zonder het lesgeld door te betalen.

Voor hypotheekschuld waarvan trente al afgetrokken wordt in box1 geldt zonder meer dat deze niet tevens in box 3 kan worden opgevoerd, ook op grond van die rangorderegeling.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Alimentatie nu zelfs dubbel aftrekbaar?! Dan wordt het nu echt tijd deze aftrekmogelijkheid af te schaffen. Het is onrechtvaardig tov van de "normale" gezinnen, die immers voor dezelfde onderhoudskosten staan. Of zij krijgen dezelfde mogelijkheid door overhevelen/verdelen lasten tussen de fiscale partners of de aftrekmogelijkheid wordt afgeschaft.

Waarom subsidieert de staat het scheiden door deze aftrekmogelijkheid en kunnen gescheidenen hun lasten bij de maatschappij leggen?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Alimentatie nu zelfs dubbel aftrekbaar?! Dan wordt het nu echt tijd deze aftrekmogelijkheid af te schaffen. Het is onrechtvaardig tov van de "normale" gezinnen, die immers voor dezelfde onderhoudskosten staan. Of zij krijgen dezelfde mogelijkheid door overhevelen/verdelen lasten tussen de fiscale partners of de aftrekmogelijkheid wordt afgeschaft.

Waarom subsidieert de staat het scheiden door deze aftrekmogelijkheid en kunnen gescheidenen hun lasten bij de maatschappij leggen?

 

Zo simpel ligt het niet Nesh, de alimentatie is bij de ontvanger ervan belast.


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ja, helaas is het wel zo simpel. Vaak of wellicht altijd is de ontvanger van de alimentatie in een laag tarief ingedeeld of betaalt zelfs helemaal geen belasting. De gever zal dus minder belasting verschuldigd zijn door deze aftrekmogelijkheid en wanneer de ontvanger geen belasting betaalt (door te lage inkomsten) wordt er een behoorlijk bedrag aan de schatkist onthouden. Nu het aantal gescheiden mensen (2007) al is opgelopen tot boven de miljoen zal het totaal aan minder belastinginkomsten tot een significant bedrag kunnen oplopen. Het gaat hier om onderhoudskosten die samenlevende ouders eveneens hebben en die zij niet op hun inkomen in mindering kunnen brengen. De staat/maatschappij bevoordeelt of subsidieert zo het scheiden. Hier komt wel de vraag boven of het principieel nog wel toelaatbaar is dat de last van de alimentatie wel bij de maatschappij kan worden gelegd.

Gauw intrekken dus deze aftrekmogelijkheid. Kan m.i. nu mooi aan het lijstje van te nemen bezuinigingsmaatrelen worden toegevoegd.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ja, helaas is het wel zo simpel. Vaak of wellicht altijd is de ontvanger van de alimentatie in een laag tarief ingedeeld of betaalt zelfs helemaal geen belasting. De gever zal dus minder belasting verschuldigd zijn door deze aftrekmogelijkheid en wanneer de ontvanger geen belasting betaalt (door te lage inkomsten) wordt er een behoorlijk bedrag aan de schatkist onthouden. Nu het aantal gescheiden mensen (2007) al is opgelopen tot boven de miljoen zal het totaal aan minder belastinginkomsten tot een significant bedrag kunnen oplopen. Het gaat hier om onderhoudskosten die samenlevende ouders eveneens hebben en die zij niet op hun inkomen in mindering kunnen brengen. De staat/maatschappij bevoordeelt of subsidieert zo het scheiden. Hier komt wel de vraag boven of het principieel nog wel toelaatbaar is dat de last van de alimentatie wel bij de maatschappij kan worden gelegd.

Gauw intrekken dus deze aftrekmogelijkheid. Kan m.i. nu mooi aan het lijstje van te nemen bezuinigingsmaatrelen worden toegevoegd.

 

Leuk dat je de schatkist een warm hart toedraagt, maar je mist wel een belangrijk principe van belastingheffing: aftrekbaar links = belast rechts. Dat er alimentatiebetalers bij zijn die meer profiteren dan wenselijk is duidelijk. Dat is veelal dezelfde groep die profiteert van de 52% IB aftrek op de hypotheekrente.

 

Aan de andere kant staan de ontvangers. Pleit je er dan voor dat zij de alimentatie belastingvrij ontvangen? Dus ook de heren en dames die 100K aan alimentatie beuren?

 

Daarnaast weegt de aftrekbaarheid van de alimentatie mee in de hoogte ervan. Is de alimentatie niet aftrekbaar, dan zal een Rechter toch echt een lager bedrag toewijzen. Uitgangspunt is immers de draagkracht van de alimentatieplichtige. En het is juist de groep alimentatie-ontvangers die fiscaal profiteren. Zij betalen al weinig belasting zodat veel alimentatie vaak bruto al gauw in de buurt komt van netto. Als je de aftrekbaarheid van alimentatie ter discussie stelt, zal de bruto alimentatie lager worden en benadeel je de ontvangers ervan.

 

Niet des schatkists winst, maar weldegelijk een beter principe dan de alimentatieplichtige de aftrek af te nemen, ten nadele van de ontvanger. De alimentatieplichtige moet immers ook rond kunnen komen en zonder de aftrek trekt dat een zware wissel op zijn inkomsten en dus zal een Rechter daar eerst naar kijken. In NL verplichten we (vrijwel) niemand tot een inkomen onder bijstandsniveau door een hoge alimentatieplicht.

 

Groet

Joost

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

dag Joost,

Fijn dat je reageert. Ik vind dat een ieder in gelijke mate aan de schatkist moet bijdragen en dat iedereen voor dezelfde onkosten een gelijke aftrekmogelijkheid moet hebben. Dit is nu niet het geval. "Gewone" gezinnen met kinderen hebben eveneens kosten voor onderhoud van kinderen en echtegenoot/partner, waarvoor zij een aftrekmogelijkheid - gelijk die voor alimentatie - ontberen. Dit kan overigens via het stelsel van de fiscale partner en het onder elkaar verdelen van lasten gemakkelijk worden gelijkgetrokken. Nu daarvan geen sprake is moet in het belang van gelijkheid de aftrekmogelijkheid voor alimentatie worden afgeschaft. Uiteraard wil ik het scheiden vooral niet tegengaan en de rechter moet vooral alimentatie toewijzen. Echter het is een verantwoordelijkheid van hen die de scheiding wensen/uitlokken. Met de daaruit voorvloeiende lasten behoeft de maatschappij toch niet worden belast. Dat is een zaak tussen de gescheidenen.

Nu die mogelijkheid wel is opengesteld heeft de maatschappij het nakijken. Immers de een brengt de alimentatie op de belastingschuld in mindering, terwijl de ontvanger - die veelal door een te laag inkomen geen of in andere gevallen een lager inkomen ook veel minder belasting verschuldigd is. Er komen via deze transactie veel minder belastingen in de schatkist, die wel door de andere belastingplichtigen moeten worden opgebracht.

Ik hoop dat het zo wat duidelijker is waarom ik tegen de aftrekmogelijkheid van de alimentatie ben. De staat subsidieert zo het scheiden.

 

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Volgens mij mis je dan nog steeds mijn punt:

 

Als je de betaler de aftrek afneemt, dan zal de Rechter daar rekening mee houden en de bruto alimentatie lager vaststellen. Het nadeel komt voor rekening van de ontvanger van de alimentatie. Die betaalt veelal minder belasting, dus is een korting op de bruto alimentatie veelal een korting op de netto alimentatie. Is dat dan gewenst?

 

Kijk, dan kun je de lijn ook doortrekken naar grootverdieners en hun hypotheek of 'chronisch' zieken met een dure bril (tm 2008) met de aftrek ziektekosten. We hebben nu eenmaal een systeem waarin aftrekbaar staat tegenover belastbaar. Dat daarbij inkomenspolitiek van toepassing is, is aan de regering.

 

Daarnaast lijkt mij de invloed van jouw maatregel (wat stel je eigenlijk voor?) erg gering op de schatkist.

 

Trusten

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Joost, Dank voor je reactie. Maar ik ben echt verwonderd. Het gaat mij om de ongelijkheid weg te nemen. De aftrekmogelijkheid voor de dure bril en alle andere zaken is er voor iedereen. Niet voor de onderhoudskosten die gezinnen hebben voor hun kinderen etc. Gescheidenen echter wel waar het de alimentatie betreft. En als de rechter dan de alimentatie op een lager niveau zou kunnen stellen waarvoor de ontvanger dan zou moeten lijden? Is dat een zaak voor de maatschappij? "Gewonene" gezinnen staan helemaal zelf voor de onderhoudskosten. Dus ik wil inderdaad de afschaffing van deze aftrekmogelijkheid.

Ik zou graag n berekening erop willen loslaten hoeveel dit aan bezuiniging zal betreffen. Ik heb niet de beschikking over cijfers. Ergens las ik dat het aantal gescheidenen in 2007 inmiddels de miljoen heeft gepasseerd. Laten we zeggen dat minder dan de helft zeg 400.000 onder de termen van alimentatie valt. Is dan een bedrag per geval van € 500,-- permnd een redelijk uitgangspunt? Dat is dan al gauw bij een lage inschatting een bedrag van honderden miljoenen. Niet een te verontachtzame bedrag als er moet worden bezuinigd! En het gaat hier vooral om wat ongelijkheid uit de wereld te helpen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dank voor je begrip Joost. Een bron om dit verder te brengen heb ik niet echt. Het is voor de politiek kennelijk een "brandnetel" en dit in een tijd dat zij de maatschappij voorhoudt naarstigop zoek te zijn maar bezuinigingsmogelijkheden.

Heb jij n idee om dit verder te brengen of te laten onderzoeken hoeveel ermee kan worden gewonnen?

Nico

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

echt afschaffen doen ze natuurlijk niet ineens, daarvoor zal eerder in 'afkoelings'periode ingebouwd worden,

Op zich zouden het CBS en Financiën de info wel hebben die je zoekt.

 

Voorstel aankaarten bij de politieke partijen is de meest gangbare optie.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Zou iemand misschien de oorspronkelijke post in "gewone" omgangstaal om kunnen zetten ?

 

Ik heb namelijk het idee dat hier gezegd wordt dat het voor bedrijven fiscaal gunstig is wanneer ze bij de notaris laten vastleggen aan een ANBI stichting te doneren, en ik heb ook het idee dat "notarieel vastleggen" eigenlijk betekent dat er heel regelmatig een bedrag van dat bedrijf naar het Goede Doel zal gaan.

 

Voor mijn opTeRichten stichting is dat een interessant gegeven.

Maar ik leg jullie discussie misschien helemaal verkeerd uit.

 

Dus vandaar mijn vraag.

Alvast mijn dank.

 

Met vriendelijke groet,

 

Liset Karman


Voorzitter van Stichting Witte Mus, een ANBI stichting die zich in zet voor het in Nederland van de rode lijst halen van de huismus. Onder anderen door de biotopen van de Huismus te herstellen, maar ook door adviezen aan LNV en particulieren, en door de eigen kolonie Huismussen in stand te houden.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

DEN HAAG - Door ingrijpen van staatsecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is vanaf volgend jaar niet langer dubbele aftrek van alimentatie voor de inkomstenbelasting mogelijk.

 

Hij introduceert nog dit jaar wetgeving, bevestigde een woordvoerster van de Belastingdienst een bericht in het AD van donderdag.

 

Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad dat meerjarige, periodieke giften twee keer aftrekbaar zijn, zowel in box 1 als in box 3.

 

Tweede Kamerleden van onder meer CDA en ChristenUnie stelden De Jager vragen daarover.

 

 

Uitleg

De staatssecretaris is het niet eens met de uitleg van sommige fiscale deskundigen dat alimentatieverplichtingen onder zulke giften vallen.

 

Hij vindt het echter niet wenselijk dat onduidelijkheid bestaat hoe het wel zit. Daarom komt De Jager met een wetswijziging die waarschijnlijk in het (door de Kamer goed te keuren) nieuwe belastingplan komt te staan, aldus de woordvoerster.

 

Niet ingrijpen zou de schatkist jaarlijks ongeveer 5 miljoen euro kosten.

 

 

Bron: Nu.nl


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 2 leden online en 85 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké