• 0

Stiekem verkopen van hart van de zaak

Laat ik maar gewoon beginnen met een "simpele" vraag. Er is een klein software bedrijf dat een product heeft ontwikkeld wat best aardig verkocht is. Het product is in feite het hart van de zaak. Het is ondergebracht in een BV (50-50) verdeling. Kan de ene aandeelhouder achter de rug van de ander om de broncode en het intellectueel eigendom verkopen aan een derde partij?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Laat ik maar gewoon beginnen met een "simpele" vraag. Er is een klein software bedrijf dat een product heeft ontwikkeld wat best aardig verkocht is. Het product is in feite het hart van de zaak. Het is ondergebracht in een BV (50-50) verdeling. Kan de ene aandeelhouder achter de rug van de ander om de broncode en het intellectueel eigendom verkopen aan een derde partij?

Wat is er afgesproken? Wie is er bevoegd om de BV te vertegenwoordigen?

Link naar reactie
 • 0

Laat ik maar gewoon beginnen met een "simpele" vraag. Er is een klein software bedrijf dat een product heeft ontwikkeld wat best aardig verkocht is. Het product is in feite het hart van de zaak. Het is ondergebracht in een BV (50-50) verdeling. Kan de ene aandeelhouder achter de rug van de ander om de broncode en het intellectueel eigendom verkopen aan een derde partij?

 

Ik denk wel dat ik weet hoe de andere aandeelhouder daarover denkt..

Verbind.nl 'Zonder wrijving geen glans'
Link naar reactie
 • 0

Het product is in feite het hart van de zaak. Het is ondergebracht in een BV (50-50) verdeling. Kan de ene aandeelhouder achter de rug van de ander om de broncode en het intellectueel eigendom verkopen aan een derde partij?

 

Hoezo achter de rug van de ander om? De 50-50 BV is toch eigenaar van het intellectueel eigendom?

Dan vloeien alle voordelen van de verkoop van het intellectueel eigendom toe aan de BV.

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het gaat mij er in eerste instantie om er achter te komen of je zomaar als aandeelhouder/eigenaar achter de rug van de ander om het product waar je bedrijf op draait zonder toestemming van de ander kan verkopen. Terwijl je dus van tevoren weet dat die ander het daar niet mee eens zal zijn. Notabene daags na een AVA....

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Het gaat mij er in eerste instantie om er achter te komen of je zomaar als aandeelhouder/eigenaar achter de rug van de ander om het product waar je bedrijf op draait zonder toestemming van de ander kan verkopen. Terwijl je dus van tevoren weet dat die ander het daar niet mee eens zal zijn. Notabene daags na een AVA....

Aandeelhouders mogen over het algemeen niets in de onderneming, anders dan via de AVA en zij zelfs bij verkoop vaak nog aan beperkingen gebonden. Maar zoals je aangeeft: er is sprake van twee directeuren die beide zelfstandig bevoegd zijn. Neemt nu een directeur een beslissing die schadelijk is voor de onderneming dan zou ik dat al snel kwalificeren als wanbestuur, in ieder geval leidend tot aansprakelijkheid in privé.

 

Afhankelijk van de precieze omstandigheden kan het ook mogelijk zijn een transactie als deze te blokkeren via een kort geding bij de ondernemingskamer.

Link naar reactie
 • 0

Misschien een beetje flauw: maar verkopen kan altijd. Ik zou de eifeltoren kunnen verkopen. Alleen de levering wordt lastig. ;D

 

Afgezien daarvan:

Als de directeuren daadwerkelijk zelfstandig bevoegd zijn, staat in principe niets in de weg van de overdracht. De 'gewone' beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegdheid helpen je niet.

 

Of de transactie schadelijk is voor de onderneming is natuurlijk maar de vraag. De broncode zal immers ook geld opleveren dat aan de vennootschap toekomt.

 

Zoals StevenK al voorstelt lijkt het kort geding de makkelijkste en snelste manier om maatregelen te treffen.

 

Blijft natuurlijk lastig om een zinnig antwoord te geven. Ik neem aan dat de andere aandeelhouder een goede reden heeft om het 'hart' van de zaak te verkopen?

 

Groet,

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Misschien wel eigen belang? Je kunt een belangrijk deel van een onderneming niet zomaar verpatsen of bij een nieuwe eigen dochter (verkopende/kopende andere aandeelhouder) onderbrengen, ofzo...

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0
Of de transactie schadelijk is voor de onderneming is natuurlijk maar de vraag. De broncode zal immers ook geld opleveren dat aan de vennootschap toekomt.

 

Je neemt dan voetstoots aan dat de ene directeur de verkoop doet uit naam van de 50-50 b.v. Stel dat hij de verkoopopbrengst ten goede laat komen aan zichzelf of zijn beheer b.v.

 

Neemt nu een directeur een beslissing die schadelijk is voor de onderneming dan zou ik dat al snel kwalificeren als wanbestuur, in ieder geval leidend tot aansprakelijkheid in privé.

 

In beide gevallen zal wanbeleid aan de orde zijn.

 

Kun je hem hierop wijzen ? Kun je de verkoop c.q. levering nog annuleren of is het kwaad al geschied ?

 

www.reith.nl

Link naar reactie
 • 0

Of de transactie schadelijk is voor de onderneming is natuurlijk maar de vraag. De broncode zal immers ook geld opleveren dat aan de vennootschap toekomt.

 

Je neemt dan voetstoots aan dat de ene directeur de verkoop doet uit naam van de 50-50 b.v. Stel dat hij de verkoopopbrengst ten goede laat komen aan zichzelf of zijn beheer b.v.

 

 

Zo niet, hoe zou TS het dan weten? Dan is de andere aandeelhouder wel heel erg dom.

 

Afgezien daarvan praat je dan wellicht zelfs over een misdrijf (dieftstal etc). Ik neem aan dat dat niet aan de orde is? Idre, graag jouw reactie.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Het gaat mij er in eerste instantie om er achter te komen of je zomaar als aandeelhouder/eigenaar achter de rug van de ander om het product waar je bedrijf op draait zonder toestemming van de ander kan verkopen. Terwijl je dus van tevoren weet dat die ander het daar niet mee eens zal zijn. Notabene daags na een AVA....

 

Klinkt als een mooi voorbeeld van goede samenwerking. Wat werd er besproken op de AVA? Of was er toen ook al onenigheid over de te volgen koers?

 

Sancho

Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar reactie
 • 0

zelfstandig bevoegd directeuren bestaan. Dit in afwijking van een zogenaamd twee-handtekeningen-systeem. Dit moet wel statutair mogelijk zijn. (Idre: controleren graag).

 

Ik ben bezig met een column over de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders bij B.V.'s. Binnenkort te lezen ;).

 

 

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Beide directeuren zijn volledig zelfstandig bevoegd.

 

Even zijsprong: mag dat eigenlijk? In theorie kunnen beide directeuren dan ook zonder dat ze van elkaar dat weten, het hart aan verschillende partijen verkopen en dat levert andere ellende op.

Over het algemeen gaat de bevoegdheid van de directie niet verder dan de reguliere bedrijfsuitoefening; ontmanteling van het bedrijf zal iets zijn waarover de AVA moet beslissen. eea is uiteraard afhankelijk van de inhoud van de statuten.

Link naar reactie
 • 0

ontmanteling als in het liquideren behoeft de toestemming van de AVA op grond van de wet.

 

Het verkopen van bedrijfsonderdelen niet. Al zou dat zijn voorgeschreven in de statuten (aandeelhoudersovereenkomst) heeft dat slechts interne werking. De gelukkige koper treft geen nadeel.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Iedereen alvast bedankt voor de snelle reacties. Ik ben "blij" om te lezen dat ik niet de enige ben die het een absurde situatie vind. Het punt is dat ik al een half jaar bezig met het overdenken van eventuele vervolgstappen. Ik wil erachter proberen te komen of ik een kans van slagen heb. Ik zal proberen een lange soapstory van 1 1/2 jaar in het kort samen te vatten.

 

Er zijn twee partijen. Partij B en ik. We hadden een leuk softwarebedrijf samen. Draaide goed. Ik bracht de ideeen aan, hij maakte het. Ik bracht het op de markt Daarbij maakte ik de offertes, beschrijvingen e.d. en beheerde god zij dank, de financien. Zowel A als B hadden hierbuiten nog een zelfstandig bedrijf.

Nadat we een flink programma hadden opgeleverd vond ik het welletjes. (met name vanwege irritaties door het door B regelmatig voorop willen stellen van eigen betalingen voor belastingen en inhuur personeel) Ikzelf kreeg een mooi aanbod voor een project en besloot de knoop door te hakken. Het bedrijf was gezond dus kon ik met een goed gevoel stoppen....

In eerste instantie reageerde hij wat geschokt, had het niet verwacht. Daarna werd besloten volgens de statuten te handelen.

Afgesproken werd de waarde van de aandelen door de boekhouder te laten bepalen waarvoor ik ze dan kon aanbieden.

Dit is het laatste goede gesprek geweest dat we hebben gehad. Daarna alleen nog via de advocaten.

 

In het kort: - B was het niet eens met de waarde. Kwam na 3 maanden stilte met een eigen tegenbod van 0 EURO.

- Arbitrage wilde hij niet.

- Ik heb mijn aanbod ingetrokken en ben op zoek gegaan naar een 3e partij en heb die gevonden.

- B schiet vervolgens in de stress en blijkt in die 3 maanden op zoek te zijn gegaan naar een koper voor

de software . Dit bleek toen opeens wel iets waard te zijn.

- IPV wijs te zijn en samen het hoogste bod uit de markt te gaan halen verkoopt hij het achter mijn rug om.

Link naar reactie
 • 0

Is het rechtstreeks uit de B.V. verkocht? Hoe zit het met een factuur? Wie heeft het geld ontvangen? De B.V. of partij B?\

 

 

Begrijp me niet verkeerd: ik vind het een hele rare gang van zaken hoor. Daarbovenop ook nog eens heel erg vervelend.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Verder wil ik voor alle duidelijkheid toevoegen dat uiteindelijk na een jaar steggelen we via de OK en mediation een waardebepaling voor elkaar hebben gekregen. (Zonde van al die advocaat en proceskosten) Feit is alleen dat de mediator geen uitspraak wilde doen over de juridische juistheid van de verkoop. M.a.w.dit zou ik door een rechter moeten laten toetsen. Toen we een jaar geleden vroegen over geen achterdeurtje bij het contract zat, kregen we een "nee hoor" te horen.

Nu blijkt B aardig wat uren te draaien voor zijn nieuwe "werkgever". Is dit een pauliana geval?

De opbrengsten van de verkoop had hij op een nieuwe rekening bij een andere bank willen laten binnenkomen. Bij toeval ben ik daar achter gekomen.

Hij was achteraf van plan geweest dat geld weg te sluizen. Had ik dus met schulden of andere ellende achtergebleven.

 

Mijn hamvraag is echter kan ik hem aansprakelijk stellen voor het mislopen van geld doordat hij en geen goede verkoopprijs voor ons product heeft gevraagd en via de achterdeur een baan erbij heeft gekregen. Deze heeft hij niet doorgegeven aan de mediator voor het bepalen van de waarde van het bedrijf.

Bovendien had ik bij mijn partij al een beter bod gekregen.

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat je hier eerst met het halve verhaal komt binnenvallen, ik denk dat je in dit specifieke geval gewoon een advocaat moet raadplegen, maar nu jullie inmiddels aan mediation hebben gedaan, holt dat de zaak behoorlijk uit.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

De frustratie is begrijpelijk, maar.....

 

In een situatie zoals deze kan nauwelijks meer sprake zijn van "achter de rug om" handelen. Zelfs als ik hier maar één zijde van het verhaal belicht zie, kan ik al begrijpen dat er geen communicatie meer heeft plaatsgevonden tussen beide partners. Zoals ik het zie, ben jij, Idre, je met "andere" zaken gaan bemoeien, zoals het nieuwe project, waar de andere partner met de oude bv is blijven zitten. Je kan het hem dan niet kwalijk nemen dat hij een oplossing zoekt voor het probleem waar hij in terecht gekomen is. Wellicht dat jij een betere oplossing had kunnen bedenken, maar jullie communiceerden, om wat voor reden dan ook, niet, dus hoe kon hij dat weten?

 

Het is ook lastig om jezelf, op eigen verzoek, te laten uitkopen in een tweemans bedrijf. Zelfs als beide partners het er roerend over eens zijn dat het beter is als er één vertrekt, kan de achtergebleven partner met een "in de steek gelaten" gevoel blijven zitten. Je geeft zelf al aan dat je een belangrijk stuk van de commercie deed, wat dus op andere wijze ingevuld zal moeten worden bij jouw vertrek.

 

Strict formeel en juridisch klopt het allemaal wel. Waarde bepalen, door twee delen en stukken aanbieden. 123 klaar. Maar zo werken die dingen, zoals nu ook uit de praktijk blijkt, niet. Nu vind je jezelf in een bak ellende. De software (lees waarde) verkwanseld en een lege bv die resteert. De waarde is nu dus echt 0 en als je niet oppast draai je straks op voor de helft van het (nog te maken) verlies.

 

Ik zou heel erg snel de bewuste (ex) partner opzoeken en kijken wat er nog te redden (en eventueel te delen) valt. Vergeet het aansprakelijk stellen maar, want dat wordt een lange juridische weg naar nog meer kosten.

 

PS: ik schreef dit voordat ik de post over OK en mediation zag. Die is echter voor mij alleen maar een extra bevestiging van hoe oneens jullie het waren.

 

Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar reactie
 • 0

Sorry als ik met het halve verhaal kom binnenvallen. Sowieso is het moelijk om dit verhaal lekker op papier te zetten.

Het is moeilijk om dingen te vinden over schade veroorzaakt door mede-vennoten. Vooral met dit soort geintjes.

Omdat de mediator het juridische gedeelte van de verkoop in het midden hield, dacht ik dat er hier op het forum misschien leden waren die ervaring hebben met afgeleide schade o.i.d. Eigen advocaat heeft het alleen over het eventueel laten toetsen. Hij heeft dit geval ook nog niet eerder aan de hand gehad.

 

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Omdat de mediator het juridische gedeelte van de verkoop in het midden hield,

Die mediator hoeft ook helemaal geen juridische knopen door te hakken, maar enkel het gesprek te begeleiden naar een oplossing.

 

Wat zijn jullie precies overeengekomen en is er nog wel iets verder uit te vechten? Het is tenslotte niet ongebruikelijk dat zo'n kwestie tegen finale kwijting afgehandeld wordt in de mediation.

Link naar reactie
 • 0

 

Ik zou heel erg snel de bewuste (ex) partner opzoeken en kijken wat er nog te redden (en eventueel te delen) valt. Vergeet het aansprakelijk stellen maar, want dat wordt een lange juridische weg naar nog meer kosten.

 

 

Ik denk dat dit het beste advies is, wat je zult krijgen. Na een jaar gesteggel, een mediator, een half jaar bedenken wat voor stappen je moet ondernemen......

 

Neem het advies ter harte en ga flink door met waar je goed in bent !

Succes.....

 

Marcel

Link naar reactie
 • 0

Beste Idre,

 

in aanvulling op mijn voorgaande bericht is het natuurlijk prima dat je dit medium nu als uitlaatklep gebruikt, maar vergeet niet dat je hier van andermans adviezen gebruik maakt. Je hebt in feite tijd verspeeld door niet de complete waarheid te melden. De kneus, hoe zeer die ook bij mijn bericht past, heb ik je echter niet gegeven.

 

Groet,

 

Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Laat ik voorop stellen dat ik geenzins van plan was tijd van iemand te verspelen. Dit is ook geen uitlaatklep. Ik ben bewust op zoek naar ervaringen van mensen met een mogelijk zelfde probleem dat op wanbeleid lijkt. Er is genoeg te vinden over NV's waarvan bestuurders rare dingen doen maar binnen BV's is er niet veel. Om dit verhaal een beetje duidelijk te krijgen dacht ik dat wat meer uitleg op zijn plaats was. Dit blijkt dus niet het geval...

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 104 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.