• 0

boekwaarden en afschrijvingen bij gedeeltelijke BTW verrekening

Ik heb een vraag over boekwaarden en afschrijvingen bij gedeeltelijke BTW verrekening.

 

Het gaat om de praktijk voor Kindertherapie van mijn vrouw (zzp) die ik bijsta bij haar administratie. Ik gebruik hiervoor geen boekhoudpakket, maar een zelfgemaakt spreadsheet dat automatisch de jaarrekening gegenereerd (na op het idee te zijn gebracht bij een cursus van de KvK).

 

De praktijk ik in principe BTW-plichtig, maar een gedeelte van de cliënten zijn vrijgesteld van de BTW (dit is inmiddels ook bevestigd door de inspecteur). Dit houdt dan in dat voor de BTW verrekening er een factor op de bedragen van voorbelasting (betaalde) BTW moet worden losgelaten gelijk aan de jaarlijkse verhouding BTW plichtige omzet / BTW vrijgestelde omzet. Slechts een gedeelte van de betaalde BTW kan dus worden teruggevraagd.

 

Maar hoe werkt het dan met de investeringen en de afschrijvingen hierop?

 

Van de totale factuur van een investering, neem een bedrijfsautootje, kan maar een gedeelte van de BTW worden verrekend. Is de boekwaarde bij aanschaf dan het bedrag excl. BTW, incl. BTW of het bedrag excl. BTW plus de het niet verrekende gedeelte BTW?

 

En van wel bedrag moet de afschrijving (20% per jaar) worden genomen?

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0

Allereerst sorry voor de zeer late reactie.

 

Een deel van de afnemers is inderdaad vrijgesteld van BTW (de cliënten waarvan de diensten worden vergoed door het PGB). Er is dus geen scheiding van soorten diensten. Het zijn dezelfde diensten als voor de andere cliënten.

 

Groet,

Derrek

 

Link naar reactie
 • 0

Dat werpt een heel ander licht op de zaak. Ik corrigeer de aftrek voorbelasting nu 2 jaar (na ingang van de wet vrijstelling BTW voor PGB), maar omdat mijn vrouw telkens volledig onder de kleine ondernemersregeling viel, bleef het BTW-saldo deze jaren op € 0,- en heeft het per saldo gen invloed gehad.

 

Ik heb overigens diverse malen met de belastingtelefoon gebeld, maar die snapten er zelf niets van. Wel heeft de inspecteur me op een schriftelijke vraag een brief geschreven waarin ze akkoord gaat met het niet berekenen van de BTW aan deze cliënten. Ik neem dan toch ook aan dat, nu de BTW vanwege deze cliënten vrijstelling niet op de facturen staan, ik de BTW ook niet alsnog (fictief) hoef te bereken en in te boeken.

 

De wet is ingesteld om meer (concurrentie)gelijkheid te krijgen voor diensten aan PGB-ers. De zg. BIG geregistreerden hoefden bijv. geen BTW te berekenen en niet BIG geregistreerden (voor gelijke diensten) wel.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik neem dan toch ook aan dat, nu de BTW vanwege deze cliënten vrijstelling niet op de facturen staan, ik de BTW ook niet alsnog (fictief) hoef te bereken en in te boeken.

 

De wet is ingesteld om meer (concurrentie)gelijkheid te krijgen voor diensten aan PGB-ers. De zg. BIG geregistreerden hoefden bijv. geen BTW te berekenen en niet BIG geregistreerden (voor gelijke diensten) wel.

 

Wanneer de dienst/prestatie vrijgesteld is voor de omzetbelasting dan hoeft de btw of de vrijstelling ervan niet op de facturen (declaratie) vermeld te worden. Voor een overzicht van de vrijgestelde diensten kun je op de Belastingpagina terecht.

Overigens kan het zijn dat BIG-geregistreerden voor bepaalde diensten ook omzetbelastingplichtig zijn.

 

Suc6

 

 

ROVé Administratie en Advies voor verantwoord boekhouden, bezoek eens www.rovened.nl.

Wordt Nederland te klein voor ondernemers, kijk eens op www.indoned.com

Link naar reactie
 • 0

Alle werkzaamheden van mijn vrouw (en haar collega’s) zijn BTW plichtig; dit heeft de belastingdienst ook zo bepaald. Ze is niet in het (mijns inziens beschermende) BIG geregistreerd zoals verpleegsters, artsen etc. wel zijn. Het gaat dan ook bij een BIG geregistreerde tevens om de soort diensten (medische hulp) die BTW vrijgesteld zijn. Over andere soort diensten (bijv. het geven van cursussen aan hulpverleners door BIG geregistreerden) zou inderdaad wel BTW geheven moeten worden. Medische hulp door niet BIG geregistreerden is weer wel BTW plichtig.

 

Het gaat er bij de praktijk van mijn vrouw echter om dat de werkzaamheden wel BTW plichtig zijn, maar de afnemer (sinds 2007) vrijstelling van BTW heeft zodat voor deze BTW plichtige diensten toch geen BTW berekend mag worden. Hiermee heeft de inspecteur ook ingestemd. Ik heb echter bij het berekenen van de voorbelasting geen onderscheid gemaakt tussen BTW vrijgestelde diensten en BTW vrijgestelde afnemers. Ik begrijp dat dit niet juist is en er bij BTW vrijgestelde afnemers geen verrekening pro rato gemaakt hoeft te worden. Ik ga dit nu ook corrigeren.

 

Daarom dank voor de hulp en de informatie.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik hoop dat je de afspraak met de belastingdienst op papier staat. Niet de afnemer is bepalend of dat je wel of geen omzetbelasting in rekening brengt maar de dienst/prestatie.

ROVé Administratie en Advies voor verantwoord boekhouden, bezoek eens www.rovened.nl.

Wordt Nederland te klein voor ondernemers, kijk eens op www.indoned.com

Link naar reactie
 • 0

Derrek, het kan zo maar dat je het wel goed hebt gedaan:

 

WMO-diensten zijn vrijgesteld van btw. Dat is een van de zeldzame uitzonderingen op de regel dat de dienst bepaald of deze met btw belast is en niet de afnemer. Formeel is het geen uitzondering trouwens, de vrijgestelde dienst is namelijk (kort door de bocht) het via pgb betaalde diensten in het kader van de Wmo verlenen, terwijl je in andere gevallen belaste diensten verleent. Zie ook het antwoord van de Staatssecretaris op Kamervragen daarover:

 

Is het waar dat er een onderscheid bestaat in BTW-verplichting tussen werksters die geïndiceerde huishoudelijke diensten verlenen binnen de WMO (via een PGB of financiële vergoeding), en werksters die hetzelfde werk doen maar betaald worden door particulieren zelf? Acht u dit onderscheid gerechtvaardigd?

 

Antwoord:

Huishoudelijke verzorging, als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die wordt verleend door BTW-plichtige ondernemers aan personen van wie op grond van de Wmo vaststaat dat zij op die zorg zijn aangewezen, is vrijgesteld van BTW. Daarbij is niet relevant wie de vergoeding voor die diensten betaalt. Het betreft hier de BTW-vrijstelling voor (een bepaalde vorm van) thuiszorg. Andere vormen van huishoudelijke verzorging en hulp zijn, zo deze worden verleend door BTW-plichtige ondernemers, belast met B TW. Nog daargelaten dat de Europese BTW-regels geen ruimte bieden om alle vormen van huishoudelijke verzorging en hulp vrij te stellen van BTW, achten wij het gerechtvaardigd dat alleen de huishoudelijke verzorging in de zin van de Wmo (de zgn. geïndiceerde thuiszorg) is vrijgesteld van BTW.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Toch blijken hier uitzonderingen op die regel te bestaan en kunnen soms ook de (soort) afnemers bepalend zijn. Dit is inmiddels ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst op URL:

http://www.belastingdienst.nl/zakelijk/omzetbelasting/ob09/ob09-213.html#P2632_291276

 

De inspecteur heeft schriftelijk bevestigd dat zorgdiensten die mijn vrouw met haar praktijk biedt en bekostigd worden vanuit het besluit zorgaanspraken AWBZ (PGB) vrijgesteld zijn van BTW. Ze heeft ook schriftelijke (PGB) overeenkomsten met deze clienten.

 

De vrijstelling voor de BTW geldt dus niet voor dezelfde (zorg)diensten aan de andere cliënten die daarvoor niet zijn geïndiceerd en de kosten zelf betalen of terugkrijgen van hun (aanvullende) zorgverzekering.

 

Groet,

Link naar reactie
 • 0

Dit geldt dus niet alleen voor huishoudelijke verzorging, maar ook voor een aantal andere zorgdiensten (zoals in ons geval).

 

Wel blijft de vraag of dan wel of niet correctie op de voorbelasting van toepassing is vanwege deze deels BTW vrijgestelde prestaties.

 

Groet,

Link naar reactie
 • 0

Inmiddels heeft de belastinginspecteur aangegeven dat de ontheffing voor de BTW voor diensten die worden verricht aan PGB houders is gebaseerd op de vrijstelling van artikel 11 lid 1 letter g ten 2e van de Wet op de omzetbelasting. Het komt er op neer dat onder voorwaarden bepaalde diensten zijn vrijgesteld van BTW. Het gevolg is dan ook dat de betaalde BTW slechts gedeeltelijk als voorbelasting mag worden afgetrokken van de ontvangen BTW.

 

Ik heb de inspecteur dan de vraag gesteld over de BTW verrekening van een bedrijfswagentje.

 

In de praktijk is in 2007 een bedrijfsauto aangeschaft (een Citroen C1). Deze auto is in 2009 particulier verkocht (inruil was geen optie). Omdat in de praktijk zowel BTW plichtige werkzaamheden worden verricht als van BTW vrijgestelde werkzaamheden (betaald uit PGB), is slechts een gedeelte van de betaalde BTW als voorbelasting afgetrokken. De verhouding van de werkzaamheden is ongeveer 80-20, zodat 20% als voorbelasting kan worden afgetrokken. Ontvangen BTW moet wel geheel 100% worden afgedragen.

 

Mat wat nu de auto wordt verkocht? Moet dan hiervan ook de volledige 100% van de ontvangen BTW worden afgedragen? Volgens de belastingdienst wel. Maar dit zou betekenen dat er in 2007 een bedrag van 328,- als voorbelasting van de auto is afgetrokken maar nu een bedrag van 794 moet worden afdragen (meer dan het dubbele).

 

Dit hiaat ontstaat ook bij autohandelaren die wagens van particulieren inruilen, maar om dit te repareren is In de automobielhandel hiervoor de margeregeling in het leven geroepen.

 

Aankoopdatum   30-1-2007

Basisprijs      8.690,-

BPM bedrag      1.464,-

Incl. BPM Excl. BTW      10.154,-

BTW      1.642,-

Incl. BTW incl. BPM      11.796,-

Voorbelasting BTW   20%

Te verrekenen BTW      328,-

 

Verkoopdatum   8-9-2009

Verkoopbedrag      5.750,-

BPM afschrijving      688,-

Bedrag excl. BTW      4.956,-

Af te dragen BTW      794,-

 

Met andere woorden in totaal een bedrag van 466 (794 -328) méér af te dragen dan de ooit aan als voorbelasting verrekende BTW zodat het totale BTW bedrag wordt het aan de garage betaalde BTW plus het negatieve saldo van de met de belastingdienst verrekende BTW.

 

De inspecteur erkent dat dit een bijzondere situatie is, maar had er zo een twee drie geen oplossing voor.

 

Wie weet raad/advies?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 105 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.