Ga naar inhoud
 • 0

financiering eenmanszaak

Hallo beste mensen,

 

Ik heb een aantal vragen waar ik als “ondernemer in spé” mee zit. Ik ben ervan overtuigd dat de goeroes op dit forum mij kunnen helpen!

 

Situatieschets

Ik ben voornemens een eenmanszaak te starten naast mijn huidige baan. Voor het starten heb ik €100.000 aan vreemd vermogen nodig, aangezien ik geen eigen vermogen heb, lees spaargeld of overwaarde woning.

 

Ik heb onlangs mijn ondernemingsplan voorgelegd aan de Rabobank. Deze waren zeer positief over het plan en zagen een eventuele financiering wel zitten, mits er aan de volgende voorwaarde werd voldaan.

De voorwaarde was om €20.000 via een achtergestelde lening (overheid of Agaath) te verkrijgen. Nu blijft er €80.000 over voor de bank om te financieren. Hiervoor moest de overheid overigens wel borg willen staan voor 80%.

 

Nu mijn vragen

Wanneer ik geen tante Agaath kan vinden en niet bij qredits’s microfinanciering wil aankloppen vanwege het rentetarief van 9%. Zijn er dan andere (overheids)instanties (provincie, gemeente) die een achtergestelde lening verschaffen? Zijn er nog andere mogelijkheden? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?

 

Wanneer het uiteindelijk niet zo gaat zoals ik wil, en ik niet de maandelijkse rente en eventuele aflossing kan opbrengen wat is dan het scenario? Ben ik hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag? Moet ik dan binnen 6 jaar het gehele bedrag aflossen + rente betalen aan de partijen waarvan ik het geld heb geleend? Hoe gaat dit in zijn werk? Of houd de borgstelling in dat de overheid dit risico voor haar aandeel (80% van 80k = 64k) dan op zich neemt?

 

Alvast bedankt voor jullie hulp!

 

Groeten Benjamin Berends

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 2

Ik heb een familielid bereid gevonden om mij financieeel te steunen in het plan. Deze wil mij middels een achtergestelde lening € 15.000 lenen. Ik ga ervan uit dat de bank dit ziet als "eigen vermogen". Met de borgstelling van de overheid moet dergelijk financiering mijn inziens geen enkel probleem geven. Iemand hier ervaring mee? Las namelijk dat de overheid voor slechts 45% garant staat i.p.v. 80%. weet iemand hoe de overheid hiermee om gaat?

 

De investering halveren, kan een heikel punt worden mbt haalbaarheid van je plannen. Het kan geen kwaad om je plannen nog eens kritisch te bekijken en door een stofkam te halen. Maar om zomaar te halveren om daardoor minder risico te lopen of makkelijker een financiering los te krijgen !.

 

Bij het beoordelen van financieringsaanvragen zal de bank eerst naar de haalbaarheid van de plannen en de capaciteiten van de ondernemer kijken. Is dat positief dan wordt er een eigen inbreng verwacht van 20 tot 30 % van het totaal te investeren bedrag . Voor het restant, dat de bank dus moet verstrekken, zullen "zekerheden" afgegeven moeten worden.

 

Je kunt nu van familie een bedrag lenen van 15.000 dat wordt achtergesteld tov de bank. Dat wil zeggen dat er niet op die lening wordt afgelost eerst nadat de bank daarvoor een akkoord heeft gegeven. Op grond daarvan rekent de bank dat bedrag tot het “eigen vermogen” .

Als laatste kijkt de bank naar de zekerheden die gegeven kunnen worden, je kunt dan denken aan verpanding van vaste activa, debiteuren, voorraden. Voor de dekkingsberekening worden daarvoor verschillende percentages gebruikt. Indien de uitkomst daarvan naar het oordeel van de bank te laag is, kan een beroep gedaan worden op een borgtocht van de overheid. In de praktijk komt dat erop neer dat het totaal benodigde kredietbedrag wordt gesplitst in een bancair gedeelte en een “borgstellingsgedeelte” dat laatste wordt dan voor 45 % of 80 % gegarandeerd door de overheid, (het borgstellingsgedeelte kan nooit groter zijn dan het bancaire gedeelte)

 

Als starter, (minder dan 5 jaar een bedrijf en minstens 6 jaar voor het afsluiten van de kredietovereenkomst geen andere onderneming gedreven te hebben) kan een starterslening worden geregeld waarvoor de overheid een borg afgeeft van 80 %. Die lening heeft een looptijd van maximaal 6 jaar, of 12 jaar als de lening bedoeld is ter (mede) financiering van onroerendgoed.

 

Link naar reactie
 • 1

Ik sluit me aan bij bovenstaand verhaal.

Zo'n soort financiering zul je bij elke bank kunnen krijgen, want ze zijn 100% ingedekt.

 

Die bank denkt als volgt: "zoek eerst iemand die zo gek is om 20ruggen voor je neer te leggen, dan nog eens de overheid die ons risico afdekt, dan worden wij heel enthousiast over jouw plan."

 

 

Maar even langs de andere kant bekeken: € 100.000,- is me nogal niet een bak geld, waar je zelf totaal geen eigen vermogen hebt. Poeh! Bezit eer ge begint.

Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 1

De voorwaarde was om €20.000 via een achtergestelde lening (overheid of Agaath) te verkrijgen.

De overheid in de vorm van Gemeente, Provincie, UWV of sociale dienst geven lenen niet achtergesteld. Dit heb ik meerdere malen geprobeerd. Je zult dus echt richting familie, vrienden of andere investeerders moeten gaan zoeken.

Wie niet waagt, wie niet wint......

 

http://www.lannation.nl

More than just LAN - gaming

 

http://www.gameforceone.nl

The number One Force in Gaming

Link naar reactie
 • 1

 

...

Ik ben voornemens een eenmanszaak te starten naast mijn huidige baan. Voor het starten heb ik €100.000 aan vreemd vermogen nodig, aangezien ik geen eigen vermogen heb, lees spaargeld of overwaarde woning.

...

 

 

Banken zien graag dat te financieren ondernemers ook risico nemen, 'put their money where their mouth is'. Hun eigen geld (of dat wat ze bijv via familie kunnen lenen) ook in de pot stoppen. Banken gaan er (terecht, m.i.) van uit dat de motivatie van zo'n ondernemer, en daarmee zijn succeskans, drastisch toeneemt t.o.v. iemand die zelf geen financieel risico neemt.

 

Kun je eigen vermogen op gaan bouwen? Bezuinigen op luxe, auto de deur uit, geen vakanties, niet uitgaan en uit eten scheelt bakken met geld. De vrije tijd die je daarmee wint kun je inzetten om bij te verdienen en verder je plannen te ontwikkelen. Binnen 1/2-2 jaar heb jij die 20k dan bij elkaar (afhankelijk uiteraard van je huidige salaris en je bezuinigingsvermogen).

 

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 1

Ik deel de gevoelens van René. Het verhaal komt ook op mij vreemd over. En uit mijn bankervaring weet ik dat zij graag financiering verstrekken (leven ze immers van), maar alle risico's op de ondernemer en derden (je tante A. en suikeroom Wouter B.) afwentelen.

 

Hoewel ik je plannen niet ken, vind ik je website best prijzig. Ik geloof overigens meteen dat dit de kosten van een geavanceerde site zijn en dat er ook promotie nodig is. Maar als de site en promotie zo belangrijk zijn en zoveel beslag op de investering leggen zou je ook een partner kunnen zoeken die deze kennis inbrengt. Samen richt je dan een BV op en ieder brengt zijn eigen kennis en werkzaamheden in. Dit reduceert de kapitaalbehoefte, vergroot de betrokkenheid van een essentiële competentie (website en promotie) en daarmee volgens mij ook de kans op succes. Bovendien moet een site (zeker een complexe) ook worden onderhouden en aangepast (eerste versie is zelden goed). En je moet snel kunnen handelen, want een site / goed idee kan zo worden gekopieerd. Een betrokken partner is volgens mij goud waard. En ja, dan moet je wel delen en loop je risico op conflicten. Maar als je de koek daarmee groter en beter kunt maken.... Denk er maar eens over na.

Link naar reactie
 • 0

Ik zou eerst maar eens uit gaan zoeken of de overheid wel borg wil staan voor die 80.000 euro.

Begrijp de reactie van de bank ook niet zo goed waarom ze jouw blij willen maken met een dode kip.

 

Persoonlijk zie ik het somber in zonder enige financiele middelen de volle 100% te kunnen lenen.

 

Betreffende de borgstelling van de overheid, zodra het fout gaat betalen zij de bank maar daarna wordt er wel gekeken hoe zij dat bedrag weer via jouw kunnen terugvorderen.

Link naar reactie
 • 0

Hallo René,

 

Hartelijk dank voor je reactie.

 

Ik zou eerst maar eens uit gaan zoeken of de overheid wel borg wil staan voor die 80.000 euro.

Dit heb ik ook aan de bank gevraagd. Zij gaven aan dat de bank de borgstelling met de overheid regelt. Daarvoor moest ik als ondernemer wel een provisie betalen van ongeveer 3,5%. Ze gaven ook aan dat het de vraag was óf de overheid dat wilde doen.

Weet jij een andere wijze om erachter te komen of de overheid garant wil staan met een bbmkb?

 

Persoonlijk zie ik het somber in zonder enige financiele middelen de volle 100% te kunnen lenen

Dus ook wanneer ik 20k leen van een derde partij zie jij geen mogelijkheden om 80k gefinancieerd te krijgen?

 

groet Benjamin

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie reacties!

 

Ben een paar dagen weggeweest dus vandaar de late reactie! (Fred, als ik moet bezuinigen kan dit dus niet meer ;)) maar ben het zeker met je eens. In geval als het fout gaat zal ik idd. veel moeten laten!

 

Omdat een ton aan schuld nogal veel problemen kan opleveren als het mis loopt, heb ik ervoor gekozen om de investering te halveren. Dit betekent dat het toch al forse budget voor promotie geheel zal verdwijnen. Dit zal tot gevolg hebben dat de cash flow drastisch naar beneden gaat en daarmee de omzet in het eerste jaar. Moet de eerste maanden dus behoorlijk veel lawaai maken middels free publicity. Heeft iemand hier ervaring mee? Wellicht kan ik deze vraag beter stellen op een ander forum.

 

Ik heb een familielid bereid gevonden om mij financieeel te steunen in het plan. Deze wil mij middels een achtergestelde lening € 15.000 lenen. Ik ga ervan uit dat de bank dit ziet als "eigen vermogen". Met de borgstelling van de overheid moet dergelijk financiering mijn inziens geen enkel probleem geven. Iemand hier ervaring mee? Las namelijk dat de overheid voor slechts 45% garant staat i.p.v. 80%. weet iemand hoe de overheid hiermee om gaat?

 

bedankt alvast voor de reacties

 

 

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     141 10

Onduidelijk in de discussie blijft waarin de € 100.000 geinvesteerd gaat worden.

Soms kan een investering achterwege blijven door het bedrijfsmiddel te huren, te leasen of af te betalen.

Toetredingskosten zouden ook in termijnen betaaldkunnen worden.

De kern van het probleem zit in de investering en de oplossing xit in de opbrengstenstroom die deze voortbrengt.

SubRosa : Moving products that move people

&

R.W. Verbrugge Bedrijfseconomisch advies :

http://www.reneverbrugge.nl

Link naar reactie
 • 0

Soms kan een investering achterwege blijven door het bedrijfsmiddel te huren, te leasen of af te betalen.

De kern van het probleem zit in de investering en de oplossing xit in de opbrengstenstroom die deze voortbrengt.

 

Ben ik niet helemaal met je eens,

 

Investeringen zijn : De bedrijfsmiddelen (vast/vlottend actief) die je nodig denkt te hebben om je doelen te bereiken.

 

Financieringen zijn: De middelen (eigen vermogen/vreemdvermogen/huren/oparationele lease) waarmee je die bedrijfsmiddelen denkt te gaan aanschaffen.

 

Exploitatieprognose: de wijze waarop je de kosten van financieren en exploiteren denkt te gaan dekken, liefst met iets extra's om van te leven.

 

Een investering kan (eigenlijk moet) alleen achterwege blijven indien het geen toegevoegde waarde heeft om de vooraf vastgestelde doelen te bereiken m.a.w. indien het niet bijdraagt aan een positieve expoitatie.

Link naar reactie
 • 0

René,

 

Als je mijn reactie doorleest kun je zien dat de totale investering inmidddels gehalveerd is naar 50.000. Van dit bedrag wordt het grootste deel geïnvesteerd in een website. Van de 100.000 was de grootste investering niet de website maar promotie.

 

De website wordt idd anders dan de bestaande. Anders hoeven we immers helemaal niet te beginnen. Wanneer de investering meevalt dan is dat mooi meegenomen (wat ik overigens niet verwacht). Dan kunnen we dat gebruiken voor extra promotie.

 

Link naar reactie
 • 0

 

Dan maken we van die 100.000 nu 50.000, nog een hoop geld.

 

Waar baseer jij dit op? Heb je ervaring met het bouwen van zeer grafisch verantwoorde websites met een groot aantal pagina's en complexe functionaliteit? Zo ja, wellicht kun je dan op basis van mijn functioneel ontwerp een indicatieprijs geven.

Link naar reactie
 • 0

Als je mijn reactie doorleest kun je zien dat de totale investering inmidddels gehalveerd is naar 50.000. Van dit bedrag wordt het grootste deel geïnvesteerd in een website. Van de 100.000 was de grootste investering niet de website maar promotie.

 

De website wordt idd anders dan de bestaande. Anders hoeven we immers helemaal niet te beginnen. Wanneer de investering meevalt dan is dat mooi meegenomen (wat ik overigens niet verwacht). Dan kunnen we dat gebruiken voor extra promotie.

 

Oei !!

Zomaar het eerste investeringsplaatje halveren ! Ik vind dat wel fors, maar ik ken natuurlijk dat eerste plaatje niet evenals de eerste motivering én de motivering om te halveren.

 

Het eerste dat bij bij opkomt: wat is de importantie van de geplande promotie, wat is er gebeurd dat die noodzaak is weggevallen. Wat zijn de gevolgen voor de exploiatie ?

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Marco,

 

Bedankt voor je zinvolle reacties!

 

Het plan wat ik bij de bank ingediend heb bestond uit 2 opties. Bij de ene optie was de benodigde financiering 100k en de andere 50k. Het is duidelijk wanneer er minder aan promotie besteed kan worden het bedrijfsresultaat in het eerste jaar drastisch naar benenden gaat.

 

De promotie vind ik zeer belangrijk, maar weegt niet op tegen de eventuele last die ik krijg wanneer het plan niet gaat zoals ik wil. Daarom ga ik akkoord met een minder bedrijfsresultaat in het eerste jaar.

 

De bank gaf aan (voor wat dit waard is) dat dit een verstandige keuze is en zien nog steeds voldoende redenen om het plan te financieren.

Link naar reactie
 • 0

Weer van mij een niet zo zinvolle en niet in je straatje passende opmerking.

 

Hoe vast en serieus zijn de afspraken met de bank want het is erg vreemd dat de bank ondanks de vermindering van 50.000 marketingkosten, die zij in het eerste plan toch echt noodzakelijk achtte, het nu ook nog steeds een goed plan vinden.

 

Het wordt voor mij steeds ongeloofwaardiger.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste Benjamin,

 

Je bent dus van plan om een aanzienlijk bedrag van jouw financiering in website en/of promotie te steken.

Besef hierbij goed dat dit geen uitgaven zijn waaraan de bank zekerheid kan ontlenen.

 

Wellicht vraag ik nu iets waar je je al over hebt gebogen maar ik benoem het toch nog even:

 

Heb je een gedegen haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor jouw ondernemingsplannen? (studie naar

concurrentie, vraag in de markt etc, sterktes, zwaktes, )

Weet jij wie jouw doelgroep is en hoe groot deze is?

Weet jij via welke media jij jouw doelgroep het beste kan bereiken? Met name: Is jouw website een geschikt medium voor jouw doelgroep!

Heb je offertes opgevraagd voor de bouw van de website?

Is het (web)concept dat je voor ogen hebt onderscheidend genoeg?

Heb je je verdiept in de response rate van de verschillende media?

 

Het zou nl ontzettend zonde zijn als je een forse schuld aangaat voor de financiering van website/promotie/marketing

als achteraf blijkt dat je niet de respons krijgt die je voor ogen had. Vervolgens zit je met een

enorme schuld waarvoor je als eenmanszaak persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld door de bank.

 

Ik weet niet in hoeverre jij in jouw ondernemingsplan al een gedegen studie had gedaan naar bovenstaande vraagstukken

 

Succes!

Alex

Link naar reactie
 • 0
Weer van mij een niet zo zinvolle en niet in je straatje passende opmerking.

 

Hoe vast en serieus zijn de afspraken met de bank want het is erg vreemd dat de bank ondanks de vermindering van 50.000 marketingkosten, die zij in het eerste plan toch echt noodzakelijk achtte, het nu ook nog steeds een goed plan vinden.

 

Het wordt voor mij steeds ongeloofwaardiger.

 

Hoi René,

 

Hoe kom je erbij dat ik je reacties niet zinvol vind? Wellicht zegt dat meer over jou dan over mij. Alle reacties zijn welkom en zetten aan tot denken. Dus ook die van jou...

 

De marketingkosten zijn nodig om een bepaalde omzet te generen. Wanneer diezelfde marketingkosten verlaagd worden zal ook de omzet verlagen. Zo is dit ook in mijn plan opgenomen.

 

De bank beoordeeld mijn plan op een aantal punten waaronder de ondernemer, het plan de cash flow en de investering(cq eigen vermogen) De eerste drie punten werden als zeer positief beschouwd (beide opties). Het laatste echter niet. Daarom moest ik 30% eigen vermogen creëren. Daarnaast moest de overheid voor een deel garant willen staan.

 

en idd. de bank loopt op deze wijze bijna geen risico en lijkt een financiering al snel gerechtvaardigt. Maar als ik de bank moet geloven dan kreeg ik geen financiering als ze het plan en de ondernemer niets vonden.

 

Dus rené ook jij bedankt voor je reacties ;)

 

Link naar reactie
 • 0

 

Dan maken we van die 100.000 nu 50.000, nog een hoop geld.

 

Waar baseer jij dit op? Heb je ervaring met het bouwen van zeer grafisch verantwoorde websites met een groot aantal pagina's en complexe functionaliteit? Zo ja, wellicht kun je dan op basis van mijn functioneel ontwerp een indicatieprijs geven.

 

zou je misschien iets meer kunnen vertellen over wat voor soort website je wilt gaan bouwen? 50.000 euro is een behoorlijk bedrag zelfs voor de omschrijving die je geeft. Ben erg benieuwd hoe je deze inschatting hebt gemaakt en hoe je marktverkenning is geweest. gaat het dan alleen om het bouwen of ook de grafische invulling? kan je een deel zelf doen of besteed je alles uit? ik ben een aantal jaar geleden zelf bezig geweest met een vrij ingewikkelde website toendertijd kwamen er offertes binnen tussen de 25 en de 45000 euro, uiteindelijke is de betreffende website voor een fractie van dat bedrag gebouwd.

www.pitchparrot.com - Wij vertellen jouw verhaal in een pakkende animatie van één minuut.

 

www.zeauw.nl - Effectieve websites en webapplicaties.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Alex,

 

Dank voor je reactie. Hieronder mijn reactie op jou schrijven/typen.

 

Je bent dus van plan om een aanzienlijk bedrag van jouw financiering in website en/of promotie te steken.

Besef hierbij goed dat dit geen uitgaven zijn waaraan de bank zekerheid kan ontlenen.

 

Dat besef ik mij heel goed... Daarom vraagt de bank ook om extra zekerheid via borgstelling voor de overheid.

 

Ik weet niet in hoeverre jij in jouw ondernemingsplan al een gedegen studie had gedaan naar bovenstaande vraagstukken

 

Uiteraard heb ik studie gedaan naar de markt (macro en meso omgeving met al haar marktpartijen) waarop ik me straks ga begeven. De exacte response rate van de verschillende media weet ik niet. Maar ik weet wel aan welke media mijn concurrenten hun enorme budgetten spenderen. Dus ga ik er van uit dat zij precies weten waar zij haar doelgroep het beste kunnen bereiken. Waar kun je deze cijfers vinden? Is missschien wel handig, om mij ook met promotie te onderscheiden ten opzichte van de concurrentie.

 

Ik heb nog geen offertes opgevraagd voor de website. Maar ik heb mijn plan wel voorgelegd aan een websitebouwer en een automatiseerder. Deze hebben mij een prijsindicatie afgegeven voor de functionaliteit die ik voor ogen heb.

 

Het zou idd. jammer zijn als de marketinginspanningen niet het gewenste resultaat opleveren. Met onderzoek kun je een heleboel twijfels wegnemen en terugverdienmodellen onderbouwen, maar er blijft altijd een zeker risico. Dat is ondernemen.

 

groet Benjamin

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 131 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.