Ga naar inhoud
 • 0

Omzetbelasting over "provisie"?

Als klant betaal je over de premie van (de meeste) schadeverzekeringen 7,5% assurantiebelasting. Daarom hoef ik over mijn provisie, die ik als adviseur van diverse verzekeraars ontvang, geen omzetbelasting te betalen.

 

Nu heb ik een aparte BV opgericht, die in het geheel geen contact heeft met de eindklant (en dus ook op geen enkele wijze adviseert en/of verzekeringen afsluit). Deze BV zorgt er (onder andere) voor dat er nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen verzekeraars en adviseurs. Met de betreffemde verzekeraars is afgesproken dat er na afloop van elk jaar wordt bekeken of de totale portefeuille van "aangeleverde" adviseurs winst heeft opgeleverd. Is dat het geval dan ontvang ik een provisie van de verzekeraar, die bepaald is op een percentage van die gerealiseerde winst.

 

Ik stuur dus geen factuur o.b.v. gewerkte uren (en weet niet eens zeker of er wel winst gemaakt wordt waar een percentage provisie over berekend kan worden...). Geldt voor deze provisie, net als binnen mijn verzekeringskantoor, dat hierover geen omzetbelasting verschuldigd is? Het gaat uiteindelijk tenslotte om een percentage over een totaalbedag waarover reeds assurantiebelasting is betaald.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0
Als klant betaal je over de premie van (de meeste) schadeverzekeringen 7,5% assurantiebelasting. Daarom hoef ik over mijn provisie, die ik als adviseur van diverse verzekeraars ontvang, geen omzetbelasting te betalen.

Niet helemaal correct: je verricht een BTW vrijgestelde prestatie (assurantie-bemiddeling) en daarom is geen omzetbelasting verschuldigd.

Sommige verzekeringsproducten zijn wel assurantiebelastingplichting (maar lang niet alle, o.a. geen inkomen, transport, medisch en levenproducten) maar dit staat in principe dus los van jouw BTW vrijstelling

 

Geldt voor deze provisie, net als binnen mijn verzekeringskantoor, dat hierover geen omzetbelasting verschuldigd is? Het gaat uiteindelijk tenslotte om een percentage over een totaalbedag waarover reeds assurantiebelasting is betaald.

Zoals reeds gesteld: wel of geen assurantiebelasting is totaal niet relevant. Van belang is of het om een BTW vrijgestelde prestatie gaat, en dat is bij bemiddeling het geval. Mijn antwoord is dus ja.

 

Bij twijfel kun je het beste vooraf contact opnemen met de Belastingdienst. Vooral als er naast bemiddeling-werkzaamheden ook adviezen worden gegeven die niet primair gericht zijn op verzekeringen (o.a. onze zuiver risicomanagement-activiteiten). Het kan namelijk zijn dat een deel van die werkzaamheden wel BTW belast is, of in een enkel geval een fee die in plaats komt van provisie zelfs formeel assurantiebelastingplichtig is.

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

@Norbert: Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik er inmiddels bijna wel uit ben.

 

Zoals reeds gesteld: wel of geen assurantiebelasting is totaal niet relevant. Van belang is of het om een BTW vrijgestelde prestatie gaat, en dat is bij bemiddeling het geval. Mijn antwoord is dus ja.

 

Voor de volledigheid: In mijn BV is er uitdrukkeling GEEN sprake van bemiddeling en daarmee dus blijkbaar ook GEEN vrijstelling voor de btw.

 

Bij twijfel kun je het beste vooraf contact opnemen met de Belastingdienst. Vooral als er naast bemiddeling-werkzaamheden ook adviezen worden gegeven die niet primair gericht zijn op verzekeringen (o.a. onze zuiver risicomanagement-activiteiten). Het kan namelijk zijn dat een deel van die werkzaamheden wel BTW belast is, of in een enkel geval een fee die in plaats komt van provisie zelfs formeel assurantiebelastingplichtig is.

 

Overigens wordt er nog gebroed op een versie waarbij de adviseur kan kiezen om in het geheel geen provisie te ontvangen. Wanneer de provisie er helemaal uitgehaald wordt, dan krijgt de eindklant dus een netto-product (tegen inkoopprijs). Vervolgens kan er tussen adviseur en klant een overeenkomst gesloten worden (abonnement/fee/declaratie op uurbasis) voor de service (onderhoud/werkzaamheden/vragen/schadeafhandeling/overigen). Lekker transparant en geen "provisie-gedreven produktverkoop"... In dat geval is er over de beloning van de adviseur natuurlijk weer wel btw verschuldigd.

Link naar reactie
 • 0
Lekker transparant en geen "provisie-gedreven produktverkoop"... In dat geval is er over de beloning van de adviseur natuurlijk weer wel btw verschuldigd.

Nee, als de fee bedoeld is voor de "reguliere" werkzaamheden van een tussenpersoon, dan is nog steeds geen BTW verschuldigd. Dat geldt zowel voor een eenmalige fee bij het tot stand komen van een verzekering als de beheers/onderhoudsvergoeding. Sinds het verbod op retourprovisie in de oude WABB werd opgeheven werk ik - naar keuze van de klant - op deze wijze, m.a.w een met klant overeengekomen provisie percentage (of vast bedrag) bij aanvang en onderhoud, of een netto product met fee bij aanvang en beheersvergoeding. Zolang het daarbij gaat om de zelfde werkzaamheden als de tussenpersoon voor zijn/haar provisie doet is de beloning niet BTW plichtig. In een enkel geval kan er wel sprake zijn van het moeten berekenen/afdragen van assurantiebelasting omdat het netto product die belasting verlaagt: juist daarom is afstemming met de belastingdienst belangrijk.

 

Alleen voor (aanvullende) diensten die niet vallen onder de reguliere werkzaamheden van een tussenpersoon dient BTW geheven te worden.

 

Voorbeeld: net als datishet... biedt ik Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen netto aan met een eenmalige vergoeding voor het advies vooraf en de begeleiding van de medische acceptatie etc en een lage beheersvergoeding voor onderhoud en schade in de overige jaren. Zowel de fee vooraf als de beheersvergoeding is niet BTW plichtig, afgestemd met en bevestigd door de belastingdient. Lekker transparant en niet onnodig kostenverhogend voor de medici en andere beroepsgroepen (concullega tussenpersonen) die geen BTW kunnen verrekenen

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

@Norbert: Zeer vernieuwend en verhelderend allemaal.

 

Nog even voor mijn beeldvorming. Als de assurantieadviseur een pakketje schadeverzekeringen aan een klant "levert" tegen "inkoopprijs" en daaraan bijvoorbeeld een "abonnement" hangt met bijvoorbeeld een bedrag van € 24,95 per maand, dan kan hij/zij die € 24,95 dus vrij van btw ontvangen? Er vanuit gaande dat hij voor die klant dezelfde werkzaamheden verricht die in de branche gebruikelijk zijn en die hij daarvoor op provisiebasis ook al verrichtte.

 

En wanneer moet er over die € 24,95 dan wel of geen assurantiebelasting worden ingehouden en afgedragen? Feitelijk is dit bedrag toch een "vervanging" van de provisie (die voorheen in de premie was verwerkt), waar destijds ook assurantiebelasting over werd geheven.

 

Heb jij wellicht een schriftelijke overeenkomst met de belastingdienst hierover? De reden dat ik hier zo in geïnteresseerd ben is dat ik een heel snelle verschuiving zie van het werken op provisiebasis naar werken op feebasis. Vooral op het gebied van hypotheken, op de voet gevolgd door levensverzekeringen, maar uiteindelijk wellicht ook voor schadeverzekeringen.

 

Overigens heb ik in de tussentijd met de belastingdienst gebeld omtrent mijn BV, die "aan de zijlijn, tussen verzekeraar en adviseur" opereert, maar niet bemiddelt en/of afsluit. Naar aanleiding daarvan heb ik de zaak schriftelijk bij mijn belastinginspecteur voorgelegd en ik ben zeer benieuwd naar de reactie. Ik meld mij zodra ik iets binnen krijg.

Link naar reactie
 • 0
Nog even voor mijn beeldvorming. Als de assurantieadviseur een pakketje schadeverzekeringen aan een klant "levert" tegen "inkoopprijs" en daaraan bijvoorbeeld een "abonnement" hangt met bijvoorbeeld een bedrag van € 24,95 per maand, dan kan hij/zij die € 24,95 dus vrij van btw ontvangen? Er vanuit gaande dat hij voor die klant dezelfde werkzaamheden verricht die in de branche gebruikelijk zijn en die hij daarvoor op provisiebasis ook al verrichtte.

 

Klopt IMHO als een bus.

 

En wanneer moet er over die € 24,95 dan wel of geen assurantiebelasting worden ingehouden en afgedragen? Feitelijk is dit bedrag toch een "vervanging" van de provisie (die voorheen in de premie was verwerkt), waar destijds ook assurantiebelasting over werd geheven.

 

Hier wordt het tricky en minder helder: voor AOV en pensioen/inkomensadvies is het makkelijjk omdat daar toch al geen assurantiebelasting over geheven wordt en je met netto producten dus geen assurantiebelasting ontduikt. Voor wel assurantiebelastingplichtige verzekeringen kan de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat de vergoeding assurantiebelastingplichtig is.

 

Heb jij wellicht een schriftelijke overeenkomst met de belastingdienst hierover?
Niet op papier helaas, maar in geval van discussie daarover mag ik me wel beroepen op de afspraken die o.a. datishet... met de belastingdienst heeft gemaakt over hun fee-vergoeding.

Dit probleem speelt al veel langer (zie ook hetgeen ik hierover op HL schreef in juli 2008: toen was ik ook nog van mening dat er BTW geheven moest worden! ) en is juist nu zeer actueel. Door alle aandacht over beloningstransparantie hoop ik op definitieve duidelijkheid, alhoewel ik niet al te veel verwacht daarin van de traditionele belangenbehartigers als FIDIN (voorheen NVA/NBVA)

 

Overigens heb ik in de tussentijd met de belastingdienst gebeld omtrent mijn BV, die "aan de zijlijn, tussen verzekeraar en adviseur" opereert, maar niet bemiddelt en/of afsluit. Naar aanleiding daarvan heb ik de zaak schriftelijk bij mijn belastinginspecteur voorgelegd en ik ben zeer benieuwd naar de reactie. Ik meld mij zodra ik iets binnen krijg.

Ik ben zeer benieuwd of de belastingdienst c.q. het ministerie van Financiën nu eindelijk definitieve duidelijkheid biedt: dat zou het werken op fee- of uurbasis wel een behoorlijke steun in de rug kunnen geven

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik ben zeer benieuwd of de belastingdienst c.q. het ministerie van Financiën nu eindelijk definitieve duidelijkheid biedt: dat zou het werken op fee- of uurbasis wel een behoorlijke steun in de rug kunnen geven

 

Nu wordt het inderdaad zeer interessant. Want als ik er vanuit ga dat een adviseur niet minder wil gaan verdienen voor hetzelfde werk, maar zijn transparante beloning ineens niet meer vrijgesteld is van btw-heffing, dan betaalt de consument uiteindelijk 19% meer. Dan zal toch wel niet de bedoeling van Tros Radar zijn geweest? ;D ;D ;D

 

Wat nu wel precies de bedoeling van deze club is, is mij overigens ook nog steeds niet geheel duidelijk. ??? ??? ???

Link naar reactie
 • 0
Wat nu wel precies de bedoeling van deze club is, is mij overigens ook nog steeds niet geheel duidelijk.

 

Citaat van de "grootste familie van Nederland": "[glow=yellow,2,2,2]TROS Radar is het consumentenprogramma dat niet alleen misstanden aan de kaak stelt, maar ook probeert bij te dragen aan een oplossing." . [/glow]

;D ;D ;D ;D ;D ;D (verslik me even in een goede Merlot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Erwin,

 

Ik weet niet hoe je daar bij komt, maar dat volgt in ieder geval niet uit de wet. Het kan natuurlijk zijn dat jouw hypotheekadviseur maximaal 1,5% in rekening brengt, dat kan ik hiervandaan helaas niet zien ;)

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 1
k weet niet hoe je daar bij komt, maar dat volgt in ieder geval niet uit de wet.

 

Toch wel ;), Wet op de inkomstenbelasting 2001, artikel 3.120, lid 7:

 

Afsluitprovisies die zijn voldaan ter zake van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld worden niet gerekend tot de bij wijze van vooruitbetaling voldane renten, mits de woning in het kalenderjaar of in de daaropvolgende twee jaren de belastingplichtige als hoofdverblijf ter beschikking staat, een en ander voorzover zij niet meer belopen dan 1,5% van het bedrag van de aangegane schulden en tevens gezamenlijk een bedrag van € 3630 niet te boven gaan.

 

PS: beetje off topic dit hypotheekvraagstuk en m.i. niet gerelateerd aan ondernemerschap

 

 

 

 

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Tss :-[ Ik moest blijkbaar nog een bladzij omslaan...

 

Nog even snel voor we weer on-topic moeten: als ik het goed lees, houdt dat slechts uitstel van aftrek in: Op grond van lid 5 en 6 mag je die kosten alsnog aftrekken, verdeeld over de jaren dat de hypotheek loopt (mits dan rente en kosten mogen worden afgetrokken).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Het gaat hier om de afsluitprovisie die de klant aan de geldverstrekker betaalt. Deze is voor de klant aftrekbaar tot maximaal 1,5% van het hypotheekbedrag met een maximum van € 3.630,-.

 

Dit is niet hetzelfde als de bemiddelingsprovisie, die de adviseur voor zijn/haar werkzaamheden van die geldverstrekker ontvangt. Of (als de bemiddelingsprovisie wordt doorbetaald), de fee die klant aan de hypotheekadviseur betaalt.

 

De vraag is dus mijns inziens of deze fee, die aan de adviseur betaald wordt, aftrekbaar is. Wanneer er een fee in rekening gebracht wordt kan het nog steeds zo zijn dat er afsluitprovisie aan de geldverstrekker betaald wordt. Die -aftrekbare- afsluitprovisie moet wel eerst gesaldeerd worden met de provisie de je van de adviseur retour ontvangt. Maar mag dat weer gecorrigeerd worden met de fee die je als klant aan die adviseur moet betalen?

 

Bijvoorbeeld:

 

Aflossingsvrije hypotheek van € 200.000,- met een (aan de geldverstrekker) te betalen provisie van € 2.000,-

De adviseur ontvangt een bemiddelingsprovisie van bijvoorbeeld € 1.500,- en betaalt die door aan de klant.

De adviseur rekent voor zijn bemiddeling een fee van € 1.000,- (simpel aflossingsvrij hypotheekje...).

 

Mag de klant dan € 500,- aftrekken (afsluitprovisie minus retour ontvangen bemiddelingsprovisie), of € 1.500,- (afsluitprovisie minus retour ontvangen bemiddelingsprovisie plus fee)?

 

Inderdaad lekker off topic, want dit heeft weinig met de ondernemer van doen en veel met de eindklant... :-\ :-\ :-\

Link naar reactie
 • 0
Mag de klant dan € 500,- aftrekken (afsluitprovisie minus retour ontvangen bemiddelingsprovisie), of € 1.500,- (afsluitprovisie minus retour ontvangen bemiddelingsprovisie plus fee)?

Lijkt mij dat laatste. Ook hier is de fee IMHO weer de vervanger van de provisie. Bij twijfel kijkt de wetgever naar de intentie van de wet zelf: die heeft tot doel de directe aftrekbaarheid van de bemiddelingsvergoeding toe te staan, tot een maximum. Als die bemiddelingsvergoeding niet aan de maatschappij wordt betaald maar aan de adviseur wijzigt dat inhoudelijk niets aan de intentie van de wet. Zie ook de toelichting van de Nationale Hypotheekpas: hun vaste fee op netto hypotheekproducten is gewoon aftrekbaar

 

Inderdaad lekker off topic, want dit heeft weinig met de ondernemer van doen en veel met de eindklant...

Niet helemaal. Als dit jouw businessmodel is/wordt lijkt mij dit toch wel heel erg belangrijk om te weten, want de eindklant laat dat kostenargument/fiscale aftrekbaarheid zwaar meewegen in zijn oordeel

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Nog eentje off topic dan, klant neemt aflossingsvrije hypotheek ad 300.000 euro, afsluitprovisie 3.000 euro.

Adviseur rekent fee ad 2.500 euro en krijgt 1.500 euro provisie van de bank.

Klant betaalt aanvullende nota ad 1.000 euro.

 

Bedraagt de aftrek 3.000 + 1.000 of 3.630 en 370 uitgesmeerd over de looptijd. Ofwel geldt de maximering alleen voor de afsluitprovisie of het totaal van afsluit en bemiddelingskosten.

 

Alvast goed weekend,

Erwin.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Daarom maakte ik bovenstaand onderscheid tussen afsluitprovisie die de klant aan de geldverstrekker betaalt en de afsluitprovisie die de adviseur ontvangt.

 

De klant was in jouw voorbeeld overigens beter af in de oude situatie, waarbij de adviseur alleen provisie van de geldverstrekker ontving. Onder druk van allerhande consumentenorganisaties is onderstaand dus wel lekker transparant, maar de consument is uiteindelijk duurder uit.

 

Natuurlijk is dit een theoretisch voorbeeld, maar de adviseur kan ook rekenen en die zal straks gaan selecteren welke zaken (per saldo) wel nog de moeite waard zijn om in behandeling te nemen en welke niet. Een aflossingsvrije hypotheek van € 500.000,- of een (bank)spaarhypotheek van € 500.000,- zonder vervelende bijzaken, zou wel eens minder werk kunnen betekenen dan die klant die € 30.000,- wil bijlenen voor een nieuwe keuken en/of badkamer.

 

Op die grote klant verdient de adviseur o.b.v. een fee waarschijnlijk minder dan o.b.v. de oude provisieregeling ( zeker bij een spaarhypotheek), maar die zaak doet hij/zij ook wel o.b.v. een factuurtje. De klant met een tweede hypotheek van € 30.000,- brengt in het provisiesysteem veel te weinig op en is daarmee voor de adviseur niet "bedrijfseconomisch verantwoord". Deze klant komt dus voor een gesloten deur of hij moet maar een factuur betalen, waarmee hij veel duurder uit is dan op het "provisiegedreven" systeem.

 

Of is dit gewoon een economisch gegevens dat de dikke klant tegen een faire prijs een professioneel advies, dat in verhouding staat tot de hoogte van de (gewenste) hypotheek, kan inkopen en dat de kleine klant met de dunne portemonnee zich geen professioneel advies meer kan veroorloven?

 

En o ja, ik weet dat het enigszins zwart/wit gesteld is, maar het verduidelijkt de problematiek iets meer... ;)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  12 leden, 245 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.