loading
Ga naar inhoud
Sheepdog
Verberg

Wie mag een dagvaarding uitbrengen en beslagleggen?

vraag

Ik ben ik de veronderstelling dat alleen een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding mag uitbrengen en dat dit is om aan kondigen dat je voor de rechter moet verschijnen klopt dat?

Bovendien ben ik ook in de veronderstelling dat een beslaglegging alleen mag indien dit is goedgekeurd door een rechter, klopt dat ook? En wie mag er dan de beslaglegging uitvoeren?

 

Ik vraag dit omdat ik een klant heb die uit hoofde van zijn BV een aangetekende brief heeft gestuurd met als betreft: "Dagvaarding (beslaglegging)". Hierin eist hij dat wij het aanschaf bedrag van een bij ons gekocht apparaat terugstorten. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven "zal worden overgegaan tot het laten betekenen van conservatoir beslag", aldus de brief.

 

Voor de compleetheid.

Het gaat hier om een apparaat waarvan de klant vind dat het niet voldoet an wat je er van mag verwachten (het apparaat wordt overigens prive gebruikt maar is op naam van de BV aangeschaft). Zowel de leverancier als wijzelf hebben het apparaat uitvoerig getest en het werkt absoluut naar behoren. De oorzaak van de klachten vind zich in de onkunde van de gebruiker gezien de instellingen waarmee het apparaat is teruggestuurd.

We hebben het apparaat hier staan klaar voor verzending, de klant moet echter wel eerst een factuur betalen voor onderzoekskosten.

Hij claimt door ons gestuurde e-mails niet gehad te hebben.

Link naar bericht
Delen op andere sites

10 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Beste Astron,

 

Bekijk eens deze link van een goedbekend kantoor:

http://www.hollandlaw.nl/?nieuws_id=3027&pag=958

 

mocht je daarna nog vragen hebben, stel ze gerust! :)


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Ik ben ik de veronderstelling dat alleen een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding mag uitbrengen en dat dit is om aan kondigen dat je voor de rechter moet verschijnen klopt dat?

Correct.

Bovendien ben ik ook in de veronderstelling dat een beslaglegging alleen mag indien dit is goedgekeurd door een rechter, klopt dat ook? En wie mag er dan de beslaglegging uitvoeren?

Bijna correct: er zijn situaties waar bepaalde partijen, zoals het CJIB, de belastingdienst en pensioenfondsen, zelf dwangbevelen uit mogen vaardigen, die direct, zonder tussenkomst van een rechter, geëxecuteerd kunnen worden. Executie is het exclusieve domein van de deurwaarder, waarvan er trouwens ook in dienst van de belastingdienst zijn.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Update:

Ik heb meneer een briefje teruggestuurd en een aanmaning voor de onderzoekskosten. Daarna weer een bla, bla brief gehad met dezelfde dreigementen als eerder.

 

Vraag:

Meneer betaald de rekening niet en ik zou normaal gesproken de vordering uit handen geven. Ik heb hier echter het apparaat staan en dat is zijn eigendom. Hoe lang moet ik wachten op de betaling? Is er een mogelijkheid het apparaat per opbod te verkopen, de kosten voor veiling en het bedrag van de openstaande rekening in te houden en het restbedrag aan de klant over te maken?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dat heeft grotendeels te maken met je afspraken betreft service/onderhoud/reparatie? Heb je daar voorwaarden voor opgesteld?


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Update:

Ik heb meneer een briefje teruggestuurd en een aanmaning voor de onderzoekskosten. Daarna weer een bla, bla brief gehad met dezelfde dreigementen als eerder.

 

Vraag:

Meneer betaald de rekening niet en ik zou normaal gesproken de vordering uit handen geven. Ik heb hier echter het apparaat staan en dat is zijn eigendom. Hoe lang moet ik wachten op de betaling?

Zolang als je daarvoor de tijd hebt gegeven.

Is er een mogelijkheid het apparaat per opbod te verkopen, de kosten voor veiling en het bedrag van de openstaande rekening in te houden en het restbedrag aan de klant over te maken?

Ja, zodra je een vonnis hebt. Retentierecht kent geen 'parate executie', zoals het pandrecht dat wel kent.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dat heeft grotendeels te maken met je afspraken betreft service/onderhoud/reparatie? Heb je daar voorwaarden voor opgesteld?

 

We hebben in onze algemene voorwaarden staan:

artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames...8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van >onze handelsnaam<, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds vooraf te geschieden of contant bij ophalen danwel aflevering door >onze handelsnaam<. Indien is overeengekomen tussen >onze handelsnaam< en Wederpartij om achteraf te betalen, dan binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door *** aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door >onze handelsnaam< aangegeven. >onze handelsnaam< is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. >onze handelsnaam< heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. >onze handelsnaam< kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. >onze handelsnaam< kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan >onze handelsnaam< verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien >onze handelsnaam< echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Ik begrijp dus dat we betaling moeten gaan afdwingen. De periode van 14 dagen is nu wel heel ruimschoots overschreden.

 

Aangezien meneer vind een claim bij ons te hebben liggen, hij eist het aanschaf bedrag terug, vraag ik mij af of het beter is naar een incassobureau te gaan of een advocaat?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Aangezien meneer vind een claim bij ons te hebben liggen, hij eist het aanschaf bedrag terug, vraag ik mij af of het beter is naar een incassobureau te gaan of een advocaat?

Als jouw vordering hoger is dan 5000 euro, dan moet je naar een advocaat. Voor het overige is het het belangrijkst dat je je door iemand bij laat staan die jouw probleem onderkent en niet alleen een juridisch mooi verhaal maakt, maar vooral voor jou de beste oplossing bereikt.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Weer een update:

 

Brief gehad van incassobedrijf.

...cliënt gaf ons opdractter effectuering van haar rechten de vordering te incasseren.

 

Het moet niet mooier worden.

 

Briefje teruggestuurd met de mededeling dat hun cliënt geen enkele rechten heeft in deze en dat we de claim niet ontvankelijk verklaren. Situatie kort uitgelegd en verwezen naar eerder verzonden brieven aan hun cliënt.

 

Mochten ze verdere stappen willen ondernemen, gaan we maar juridische bijstand zoeken.

 

Er van uitgaande dat we dit winnen, zijn de kosten voor juridische bijstand te verhalen?

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Inmiddels heeft de klant de vordering die wij op hem open hadden staan voldaan, zonder de rente die wij in rekening hebben gebracht. Ik laat het maar voor wat het is.

 

Enorm bedankt voor de duidelijke uitleg en meningen.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 16 leden online en 225 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké