• 0

Wie is eigenaar van de berichten op een blog/forum?

http://www.webhostingtalk.nl/juridisch-en-recht/148702-wie-eigenaar-van-de-berichten-op-een-blog.html

Naar aanleiding van dat topic, plaats ik hier graag een topic.

 

Er wordt een discussie gehouden over wie de eigenaar is van posts op een forum. Ik ben hier ook wel benieuwd naar. Hier heeft topicstarter ruzie met een admin van het forum waar hij duizenden posts heeft geplaatst en wil hij ze terugpakken door hun al zijn posts te laten verwijderen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

De meeste fora die ik ken hebben de voorwaarde dat het forum eigenaar is van de berichten, juist om dit soort acties te voorkomen. Zodra iemand zich registreert, accepteert hij ook die voorwaarde. Wel is het zo dat het auteursrecht bij de poster ligt.

 

Dat klopt niet, lijkt me, want auteursrecht is de enige vorm van eigendom op berichten. Het kan dus niet zo zijn dat het eigendom hier en het auteursrecht daar ligt. Hooguit zou er nog sprake kunnen zijn van het databankrecht op het forum als geheel, maar dat lijkt me twijfelachtig.

 

Het auteursrecht ligt om te beginnen bij de auteur (de schrijvers van de berichten). Maar door berichten op forums te plaatsen geven die impliciet (gezond verstand) en expliciet (forumvoorwaarden) toestemming om daar bepaalde dingen mee te doen, zoals het openbaar maken en verveelvoudigen via het betreffende forum.

 

De vraag is of je die toestemming kunt intrekken. Ja, in theorie wel, en dan zou het forum de berichten moeten verwijderen. Zie Wanneer mag je iemands berichten van je forum verwijderen?

 

Maar in forums vinden discussies plaats, waardoor het zonder meer verwijderen van iemands berichten discussies onbegrijpelijk maakt. Dat is een algemeen aanvaarde reden om in forumvoorwaarden te regelen dat berichten in beginsel niet zonder dringende reden worden verwijderd.

 

En verder kunnen er andere belangen zijn (auteursrechtschending, privacy, smaad, laster e.d.) die zwaarder wegen waardoor berichten toch verwijderd mogen of moeten worden.

Link naar reactie
 • 0

Vergelijk het met muziek in een film. Je hebt weliswaar auteursrecht op jouw bijdrage, maar het groter geheel is een nieuwe creatie waarop nieuw auteursrecht geldt. Je kan niet zomaar jouw bijdrage intrekken, dunkt me. Nou kan auteursrecht alleen schriftelijk overgedragen worden, maar het zou me niks verbazen als er geleidelijk ook een stilzwijgende overdracht aan het ontstaan is, met name dat een bijdrage aan een openbaar medium een impliciete licentie is.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Ik heb zelf ook een paar forumposts op internet staan, waarvan ik graag verwijdering wil aanvragen. Maar het forum en de moderators laten altijd uitdrukkelijk merken dat ze dit weigeren te doen en als ik hier een privé bericht over zou sturen, dan zou ook de volgende dag door moderators op hetzelfde forum gepost worden dat ik verwijdering heb aangevraagd voor welke posts.

 

Maar het gaat dus om de registratievoorwaarden van een forum? Als hier in staat dat ze nooit berichten verwijderen op verzoek, dan heb ik dus pech?

Link naar reactie
 • 0

. Nou kan auteursrecht alleen schriftelijk overgedragen worden, maar het zou me niks verbazen als er geleidelijk ook een stilzwijgende overdracht aan het ontstaan is, met name dat een bijdrage aan een openbaar medium een impliciete licentie is.

 

Het auteursrecht ontstaat op het moment van creatie en kan, bij mijn weten, nooit overgedragen worden. Wel kun je iemand (natuurlijk persoon of rechtspersoon) een onbeperkt gebruiksrecht geven. Dit laatste is niet wenselijk omdat de rechtspersoon achter het forum (meervoud fora) dan de posts ook in andere media (boekvorm, ander forum) kan plaatsen. Dat gebruiksrecht moet dus beperkt worden tot het forum. Een juiste formulering van de forumvoorwaarden op dit punt zou kunnen zijn:

 

De auteursrechten van de bijdragen liggen bij het forumlid dat de bijdrage heeft geleverd. Bij plaatsing van de bijdrage verleent het forumlid de forumeigenaar het onherroepelijke en onvoorwaardelijke recht de bijdrage binnen het forum [FORUMNAAM.NL] onbeperkt (in tijd en omvang) te publiceren. De forumeigenaar is daar geen vergoeding voor verschuldigd. Dit verleende gebruiksrecht is onherroepelijk in die zin dat eenmaal geplaatste bijdragen, om wille van de leesbaarheid van de discussies, niet meer ingetrokken kunnen worden. Dit verleende gebruiksrecht duurt ook na een eventuele beëindiging van het forumlidmaatschap onverminderd voort.

 

Het verleende gebruiksrecht is slechts dan overdraagbaar indien het forum als geheel aan een derde partij wordt overgedragen, onverminderd de voornoemde beperking van plaatsing op [FORUMNAAM.NL]

 

Of zoiets.

Link naar reactie
 • 0

 

Overdracht is een verkeerd gekozen woord. Bij overdracht gaat het recht van de ene naar de andere. Daarom is het beter te spreken van een impliciete licentie. Wanneer ik als auteur een bijdrage plaats op een blog of in een wiki van een ander, geef ik een licentie op mijn werk dat gebruikt wordt in een breder kader (waarop ook weer auteursrecht rust). Ik kan mijn bijdrage niet op elk willekeurig moment intrekken, want dan tast ik dat werk op mijn beurt aan. Die licentie zou je in de forum/blog/wiki-voorwaarden kunnen opnemen, en dus expliciet maken.

 

Maar daar is vast wel wat jurisprudentie over... ;D

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Niet het auteursrecht maar de wet op de bescherming van persoonsgegevens is hier mi.i van bepalend belang. Een bericht dat te gekoppeld kan worden aan een persoon is te beschouwen als persoonsgegeven en een ieder is vrij daarover te beschikken en dus ook vrij daarvan verwijdering te vorderen.

 

Correctierecht

Daarnaast hebben personen die in een bestand zijn opgenomen het recht om hun geregistreerde gegevens in te zien. Ook kunnen zij eisen dat hun gegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd worden.

isusmentis

 

Als het lukt om de discussie leesbaar te houden door de tekst te laten staan maar die dusdanig aan te passen zodat die niet meer te koppelen is aan een persoon en dus niet meer als persoonsgegeven aangemerkt kan worden mag dat volgens mij.

 

Ben benieuwd hoe onze juristen hier naar kijken.

Link naar reactie
 • 0

Niet het auteursrecht maar de wet op de bescherming van persoonsgegevens is hier mi.i van bepalend belang. Een bericht dat te gekoppeld kan worden aan een persoon is te beschouwen als persoonsgegeven en een ieder is vrij daarover te beschikken en dus ook vrij daarvan verwijdering te vorderen.

 

Mijn vingerafdruk op een taxiportier is ook een persoonsgegeven. ;D

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

@Hans, er is denk ik toch wel een onderscheid tussen jouw gegevens die actief verzameld worden (door een bedrijf bijv), en posts (plus profiel) die jij willens en wetens zelf op een forum zet.

 

Maar dit is duidelijk voer voor juristen, en dat ben ik niet.

 

Ook over persoonsgegevens die je vrijwillig hebt afgestaan heb volgens mij zeggenschap. Er moet wel sprake zijn van een redelijk belang.

 

Wil je het juridisch onderbouwd hebben (heb je even) dan kan je terecht op de site van de commissie bescherming persoonsgegevens.

 

of compacter op de site van Iusmentis.

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

of compacter op de site van Isusmentis.

 

 

Engelfriet's woord is geen wet. Hij geeft slechts een opinie. En zoals wel vaker, slaat hij op hol. Deze interpretatie van persoonsgegevens is wel heel extreem, en zeker niet zo bedoeld door de wetgever. Laat staan bevestigd in recht. Anders zou ik immers verwijdering van al mijn vingerafdrukken in het openbaar vervoer kunnen verlangen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

Inmiddels ook de eerste link gevolgd en daar staat niks dat jouw/Engelfriet's stelling ondersteunt. Een deelnemer aan een forum publiceert zelf aan zijn persoon of nick gerelateerde informatie. Hij kan zijn persoonsgegevens ten alle tijden aanpassen of verwijderen, waarmee ook aan de criteria van de CBP is voldaan. Tav citaten is geen duidelijke positie bekend. Maar aangenomen mag worden dat we Wet Bescherming Persoonsgegevens bedoeld is om misbruik door anderen te voorkomen, en niet om burgers tegen zichzelf te beschermen. Het misverstand ontstaat doordat niet alleen naam/nick door jullie als persoonsgegeven gezien wordt, maar alle info. Dat is echter nergens op gebaseerd. Een persoonsgevens is tot een persoon herleidbare informatie.

 

Merk op dat het hier een goede gewoonte is om nieuwe deelnemers te waarschuwen niet teveel herleidbare info te verschaffen, juist om hen tegen zichzelf te beschermen.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Maar aangenomen mag worden dat we Wet Bescherming Persoonsgegevens bedoeld is om misbruik door anderen te voorkomen, en niet om burgers tegen zichzelf te beschermen.

 

Maar wat nu als de forumbeheerder ineens een hele andere koers gaat varen?

 

Stel de forumbeheerder beslist ineens uitingen op de site te plaatsen die niet overeenstemmen met de mening van de vele gebruikers. Een gebruikersforum over zorgverzekeringen dat ineens overgenomen wordt door een grote verzekeraar. Een discissieplatform over politiek dat ineens in verandert in het platform van één politieke partij die er nogal controversiële standpunten op nahoud.

 

Er zijn nogal wat forumbeheerders die het forum als hun eigendom beschouwen en op dezelfde manier denken om te kunnen gaan met de inhoud van dat forum.

 

Laat ik een ander voorbeeld aanhalen.

Stel dat een gemeente een grauwe geluidswal aanwijst waar mensen naar eigen inzicht schilderingen aan mogen brengen.

Je zou dan kunnen stellen dat elke bijdrage vervolgens onderdeel word van het grote geheel. Toch denk ik dat een rechter het niet in zijn hoofd zal halen om een kunstenaar te verbieden zijn schilderwerk te verwijderen als hij dat om wat voor reden dan ook graag wil.

Link naar reactie
 • 0

Laat ik een ander voorbeeld aanhalen.

Stel dat een gemeente een grauwe geluidswal aanwijst waar mensen naar eigen inzicht schilderingen aan mogen brengen.

Je zou dan kunnen stellen dat elke bijdrage vervolgens onderdeel word van het grote geheel. Toch denk ik dat een rechter het niet in zijn hoofd zal halen om een kunstenaar te verbieden zijn schilderwerk te verwijderen als hij dat om wat voor reden dan ook graag wil.

 

Dat is nog maar de vraag. Een rechter zou ook kunnen zeggen: 'beste kunstenaar, u hebt met toestemming op andermans eigendom een kunstwerk geplaatst, en van andermans eigendom mag u dat niet verwijderen zondert toestemming van de eigenaar.' ;)

 

Serieus: de rechter zal de verschillende belangen afwegen, zowel van de gemeente als van de kunstenaar.

 

En voor een forum c.q. een poster zal hetzelfde gelden.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Dat is nog maar de vraag. Een rechter zou ook kunnen zeggen: 'beste kunstenaar, u hebt met toestemming op andermans eigendom een kunstwerk geplaatst, en van andermans eigendom mag u dat niet verwijderen zondert toestemming van de eigenaar.' ;)

 

Serieus: de rechter zal de verschillende belangen afwegen, zowel van de gemeente als van de kunstenaar.

 

En voor een forum c.q. een poster zal hetzelfde gelden.

 

En jij denkt dat een rechter begrijpt welk belang een forum heeft bij regelgeving die de vrijheid van meningsuiting in de weg staan?

Elk bericht op een forum is een stukje vrijheid van meningsuiting, ieder mens heeft het recht terug te komen op die mening, zijn mening te rectificeren. Als een forumbeheerder dat uitsluit dan is dat in strijd met de grondwet, toedeloe met je forum.

Link naar reactie
 • 0
Elk bericht op een forum is een stukje vrijheid van meningsuiting, ieder mens heeft het recht terug te komen op die mening, zijn mening te rectificeren.

 

Dat kun je toch doen door je nieuwe inzichten aan de eerdere discussie toe te voegen? Het feit dat je er eerst anders over dacht betekent niet dat de dingen die je destijds gezegd hebt opeens in hun context niet meer geldig zijn.

Link naar reactie
 • 0

 

En jij denkt dat een rechter begrijpt welk belang een forum heeft bij regelgeving die de vrijheid van meningsuiting in de weg staan?

Elk bericht op een forum is een stukje vrijheid van meningsuiting, ieder mens heeft het recht terug te komen op die mening, zijn mening te rectificeren. Als een forumbeheerder dat uitsluit dan is dat in strijd met de grondwet, toedeloe met je forum.

 

Ik denk dat een rechter prima in staat is verschillende belangen af te wegen. Daar is hij tenslotte voor opgeleid.

 

Voor de rest: er is niet voor niets een heel juridisch circus. Deels door onduidelijke en/of overlappende wetgeving, deels door nieuwe technologie die niet voorzien was door de wetgever, deels omdat niet alles in wetgeving vastgelegd kan worden, deels door veranderende maatschappelijke opvattingen. Jurisprudentie wordt in de praktijk gemaakt.

 

Overigens denk ik dat we op HL een redelijk helder beleid hebben dat ook recht doet aan de posters.

 

Ik ben nog steeds benieuwd naar de mening van juristen over deze materie. Niet-juristen (waaronder ikzelf) kunnen hun mening ventileren maar dat is toch vooral een theoretische bezigheid.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 156 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.