Ga naar inhoud
 • 0

Rechtsbijstandverzekering: wel of niet?

Aanbevolen berichten

15 antwoorden op deze vraag

 • 0

Ik heb hier een tijd over nagedacht en ik weet het nog steeds niet. Ik maak website's en biedt webhosting aan. Het kan dus gebeuren dat klanten niet betalen, maar de frequentie waarin dat gebeurd is gering, dus de kosten van het incassobureau per jaar zijn nog lager dan € 500 (wat wel een gem. bedrag is) dus mij lijkt het (nog) niet nodig. Als ik werknemers in vaste dienst ga nemen (ik maak nu voornamelijk gebruik van freelancers) denk ik er nog eens over.

 

Zijn hier verder nog personen die ervaringen (positief en negatief) hebben met de rechtsbijstandverzekering?

 

Jelmer.

Link naar reactie
 • 0

Ook ik zag in de eerste instantie het nut er niet van in, maar bij de KvK vertelde men dat indien ik b.v. bij de KvK schade zou maken of als je inkopen doet bij een groothandel en je stoot een stelling om die als een domino de hele groothandel plat gooit ben je zakelijk aansprakelijk. Die kosten kom je nooit te boven (in het ergste geval!!) ook prive niet als je een eenmanszaak bent. Dus altijd doen, standaard dekking is momenteel 1.1300.000 euro voor pakweg ronde de 80 euro p/jaar.

 

Groeten John

Link naar reactie
 • 0

Ook ik zag in de eerste instantie het nut er niet van in, maar bij de KvK vertelde men dat indien ik b.v. bij de KvK schade zou maken of als je inkopen doet bij een groothandel en je stoot een stelling om die als een domino de hele groothandel plat gooit ben je zakelijk aansprakelijk. Die kosten kom je nooit te boven (in het ergste geval!!) ook prive niet als je een eenmanszaak bent. Dus altijd doen, standaard dekking is momenteel 1.1300.000 euro voor pakweg ronde de 80 euro p/jaar.

 

Groeten John

 

Ik denk dat je het in dit geval over een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Dit is zeker verstandig om te doen en kost heel erg weinig...

 

Een rechtsbijstandverzekering helpt je ingeval van processen, rechtzaken, etcetera...

The New Motion - elektrisch rijden geregeld

Alef op Twitter

Alef op LinkedIn

Link naar reactie
 • 0

Ja, inderdaad sorry....ben nog niet echt wakker..GGaaapppp

 

Wat betreft rechtsbijstand, ja ik vind het nog niet erg nodig. Ik lever geen producten onder eigen naam of label dus geen produkt aansprakelijkheid. Ik denk het afhankelijk is in welke brache je werkzaam bent of het interessant is om er een af te sluiten.

Link naar reactie
 • 0

Ja verzekeringen, als je wilt kun je alles verzekeren. Het hangt zo van de persoonlijke situatie af. Heb zelf natuurlijk ook voor de keuze gestaan en heb uiteindelijk toch ook een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Maar helemaal zeker voel ik me er niet bij. Dit komt omdat ik ook verhalen heb gehoord over uitsluitingen. De voorwaarden doorspitten bracht me ook niet alle duidelijkheid, als er iets moeilijk geschreven is zijn het wel voorwaarden....

 

 

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Goededag heren en dames,

 

Ik ben een ondernemer die uitsluitend bemiddeld bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering.

 

Een rechtsbijstandverzekering is een offensieve verzekering in tegenstelling tot een aansprakelijkheidsverzekering die defensief van aard is. Het is een relatief dure verzekering. Echter het heeft dan ook de hoogste claimfrequentie: op 13 van de 100 lopende polissen wordt een schade gemeld (per jaar).

Zet daartegen de kosten van een advocaat (EUR 150,- per uur), incassobureau, kredietverzekering of factoring-maatschappij tegenover en je kunt zelf je "voordeel" berekenen.

 

Gedekt is: geschillen met afnemers (ook bij verweer), personeel, leveranciers en de overheid. Bijna alles dus.

 

Er zijn uitsluitingen: belangrijkste voor de ondernemers hier zijn conflicten inzake industrieel en intellectueel eigendom.

 

Overigens is de verzekering van nog grotere toegevoegde waarde voor eenmanszaken en VOF's: daar ligt de grens tussen prive en zakelijk meestal niet zo duidelijk.

 

Hopelijk brengt dit wat meer licht in de duisternis.

 

Gr.

Joost Hoogstrate

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Naar aanleiding van een opmerking over een rechtsbijstandverzekering in een topic in het forum van juridische en fiscale zaken, kom ik bij deze discussie. Als jurist heb ik zelf voor een rechtsbijstandverzekeraar gewerkt en als consultant diverse verzekeraars geadviseerd. UIt die ervaring weet ik dat er veel misverstanden over rechtsbijstandverzekeringen zijn, derhalve de volgende opmerkingen.

 

Allereerst adviseer ik iedere ondernemer sowieso goed te kijken naar de dekking van de polis. Naast de wachttijd (de periode na de ingangsdatum waarbinnen geen beroep op de verzekering kan worden gedaan) gelden er tal van uitsluitingen. Op het eerste gezicht lijkt de lijst met uitsluitingen beperkt, maar vergis u niet!. Het betreft veelal juridische kwalificaties waarvan de reikwijdte door de gemiddelde verzekerde niet kan worden overzien. Naast de uitsluitingsgronden in de polisvoorwaarden kan de verzekeraar ook een beroep doen op voorzienbaarheid, "oud zeer", meldingstermijn, stand van het geschil en zijn er nog een aantal addertjes onder het gras. Het gevolg kan dus zijn dat een polis geen dekking biedt.

 

Voor wat betreft die dekkingsgraad kan in zijn algemeenheid worden gezegd dat al hetgeen wat in strijd is met het indemniteitsbeginsel niet valt onder de dekking van een rechtsbijstandverzekering. Dit betekent dat de verzekering een schadevergoedingskarakter moet hebben en de verzekerde door een uitkering niet in een voordeliger positie mag geraken. Het schadevergoedingskarakter houdt in praktijk in dat de verzekeraar de kosten voor rechtsbijstand vergoedt (let wel: vaak tot een bepaald maximum). Het vernijn zit echter in de staart, namelijk in de vraag: wanneer raakt de verzekerde door de verzekering een voordeliger positie? Dit is bijvoorbeeld het geval:

 • als de verzekerde zelf in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het conflict of dat zelf heeft veroorzaakt (denk bijvoorbeeld aan een onrechtmatige daad);
 • het geschil reeds voor de ingangsdatum van de verzekering voorzienbaar was;
 • met de wederpartij al vergelijkbare geschillen bestonden voor de ingangsdatum;

Ook het te laat melden of zelfstandig pionieren kan tot gevolg hebben dat de verzekeraar weigert voor een geschil dekking te bieden. Ten aanzien van de vraag wel of geen rechtsbijstandverzekering, dan ook het volgende advies:

 • Kijk allereerst naar uw risicoprofiel. Hoe groot is de kans dat u in de toekomst een beroep moet doen op de verzekering. Indien de kans aanmerkelijk is kan het voordelig zijn om een verzekering af te sluiten;
 • Kijk en vergelijk zeer kritisch de polisvoorwaarden voorafgaand aan het afsluiten van de verzekering. Tussenpersonen zijn er in de regel zeer op gebrand om de polis - al dan niet in een pakket - te verkopen onder het mom dat de kosten bij een geschil al snel zijn terugverdiend, maar lichten verzekerden vaak niet of onvoldoende in over de dekkingsgraad
 • De verzekering biedt alleen dekking voor schade en geen (of zeer beperkt) dekking voor advies;
 • Verzekeraars zijn nog wel eens geneigd om zaken uit te besteden aan advocaten of juristen waarmee zij prijsafspraken hebben. Indien u zelfstandig een relatie onderhoudt met een advocaat of jurist, vraag dan of deze de behandeling van het geschil op zich mag nemen. Dit heeft als voordeel dat u niet te maken krijgt met een onbekende (wat u veel tijd scheelt bij het informeren van de behandeld jurist!). Bij een uitbesteding zijn verzekeraars overigens veelal verplicht om aan u de keus te laten aan wie u de behandeling van het geschil in handen wilt geven;
 • Voor de gevallen die niet onder de dekking van de verzekering vallen is het altijd raadzaam om een relatie te onderhouden met een vaste advocaat of jurist;

Succes met de keuze wel of niet!

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Als voormalig verzekeringstussenpersoon heb ik regelmatig met dit soort zaken te maken gehad.

1 ding kwam altijd weer als rode draad naar voren. Als de rechtsbijstandverzekeraar geen kans op succes ziet dan doen ze ook niets anders dan alleen trachten middels correspondentie de zaak te winnen.

 

In sommige gevallen is dat wellicht verstandig, maar er zijn situaties waarin je gewoon de botte bijl moet hanteren.

 

Ga dus na hoe jij zou handelen in een bepaalde zaak en maak dan een keuze. Ik heb in ieder geval nooit voor een dergelijke verzekering gekozen. Tot op heden heb ik conflicten, voor zover zij er waren, altijd op een minnelijke manier kunnen oplossen. Het is gewoon een kwestie van geven en nemen.

 

 

Michael.

 

www.droombureau.nl

Link naar reactie
 • 0

Als voormalig verzekeringstussenpersoon heb ik regelmatig met dit soort zaken te maken gehad.

1 ding kwam altijd weer als rode draad naar voren. Als de rechtsbijstandverzekeraar geen kans op succes ziet dan doen ze ook niets anders dan alleen trachten middels correspondentie de zaak te winnen.

 

Bedankt Michael,

 

Nog geheel vergeten, de meest dubieuze uitsluitingsgrond die sommige verzekeraars in de polis hanteren "geen kans op succes!". Een enkele verzekeraar beroept zich heel snel op deze grond en doet vervolgens ook echt niets meer, het meerendeel zal nog middels correspondentie met de wederpartij de zaak trachten te regelen. Indien uw verzekeraar een beroep doet op deze grond, biedt de polis in de regel een mogelijkheid voor een second-opinion. Maak daar gebruik van!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Heb zelf een assurantiekantoor dus ben wellicht bevooroordeeld maar:

in mij clientenkring een whiplash slachtoffer tengevolge van een ongeval waarbij a. de tegenpartij schuld betwist en b. de uitkeringsinstanties het niet aannemelijk vonden dat mijn client ten gevolge van de klachten arbeidsongeschiktheid zou kunnen zijn.

 

Zaak loopt nu al enkele jaren. De rechtsbijstandverzekaar heeft tot nu toe alle kosten van medisch specialisten en arbeidsdeskundige betaald. Naar mijn voorzichtige schatting zo'n 4.000 euro. Ook de correspondentie is van dien aard dat mijn client bij een advocaat al snel op een 1.000 uur zou zitten 3 ordners vol inmiddels. Door hem zelf niet te betalen en zonder polis zou de moed al lang zijn opgegeven.

 

Specialist op het gebied van "advertising by products",

vinder van het juiste geschenk voor uw doel.

Link naar reactie
 • 0

Een oud topic, maar ik wil er graag nog even iets over weten.

 

Stel je verkoopt als bedrijf elektronische produkten.

 

Ik neem: een processor, klant komt thuis plaatst de processor in zijn moederbord, maar door een fout of door kortsluiting o.i.d gaat een ander apparaat in zijn pc kapot.

 

Waar gaat hij dan de schade verhalen en welke verzekering heb ik hier voor nodig, en kan ik me hier wel voor verzekeren?

 

Is dat een aansprakelijkheids verzekering of een rechtsbijstand verzekering...

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     841 22

Meerdere factoren spelen hierbij een rol. Een combinatie van een produktaansprakelijkheids- en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering kan deels dit risico afdekken. Echter, je bent niet de producent van het produkt. Belangrijk is te weten in hoeverre de producent de zaak heeft afgedekt en tot hoever zijn aansprakelijkheid leidt.(ook op het gebied van gevolgschade) Je kunt namelijk als wederverkoper aangemerkt worden als "producent" Denk hierbij ook aan de garantiebepalingen en algemene voorwaarden van de producent.

 

Leg je casus voor bij een assurantieadviseur. Er zijn zeker mogelijkheden.

 

Succes

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     138 0

Is dat een aansprakelijkheids verzekering of een rechtsbijstand verzekering...

 

Misschien ten overvloede: rechtsbijstandverzekeringen dekken alleen de kosten voor de juristen die jou helpen de claim van het lijf te houden.

 

Sommige verzekeraars bieden rechtshulp in natura, anderen betalen een advocaat of jurist die je (binnen door hen aangegeven grenzen) zelf mag uitzoeken.

 

Maar, als je ongelijk krijgt, is het bedrag dat je moet betalen niet gedekt onder de rechtsbijstandsverzekering. Daarvoor moet je een aansprakelijkheidsverzekering voor afsluiten. AVB (alleen directe schade), beroepsaansprakelijkheidsverzekering (ook bedrijfsschade van derden), etc.

Link naar reactie
 • 0

Met de hausse aan ontslag- en incassozaken kan het lonend zijn om uw bedrijf goed in te dekken. Maar aan rechtsbijstandsverzekering zitten ook haken en ogen. Daarom voor de juiste keuze: de voor- en nadelen op een rij.

Lees verder artikel in zibb.nl >>>

 

 

De bovenstaande link is tegenwoordig te vinden via:

 

http://www.zibb.nl/finance/administratie_artikel/asp/artnr/640277/index.html

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 143 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.