Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Joost Rietveld

Het belang van de (juiste) overeenkomsten!!

Recommended Posts

Eindelijk word je ondernemer en omdat een vriendin een goed netwerk heeft en wat geld gaan jullie samen eens eventjes flink de markt op zijn kop zetten. In een VOF welteverstaan en als alles goed gaat, maken jullie van de VOF op termijn een BV-structuur. Inschrijven KvK, aanmelden fiscus en draaien maar. Het gaat zelfs zo goed dat je vriendin thuis wat problemen begint te krijgen met haar echtgenoot. “Je bent nooit meer thuis” zal voor veel hardwerkende ondernemers niet vreemd in de oren klinken. De daarop volgende echtscheiding is ook geen zeldzaam verschijnsel.

 

Jij baalt erg voor je vriendin, maar zaken zijn zaken en dus werken jullie stief door. Totdat de advocaat van haar aanstaande ex in de correspondentie aangeeft dat de ex de helft van de helft van de VOF opeist. En dan word je wakker. Zij is gehuwd in gemeenschap van goederen en dus heeft haar aanstaande ex recht op de helft van haar deel van de VOF. Nu baal je niet meer vóor haar, maar eerder ván haar. Daar gaat de VOF: 25 procent van de VOF naar jouw compagnons aanstaande ex, die nooit ook maar iets van doen heeft gehad met de VOF.

 

Gelukkig keert het tij en lijkt het huwelijk gered. Jullie gaan weer stief door, maar de ‘bijna’ echtscheiding knaagt aan jou en je wilt alleen verder. Jouw compagnon wil wel uit de VOF stappen, maar alleen als jij haar € 100.000 betaalt voor haar aandeel in de VOF. Jij wilt en kunt niet meer betalen dan € 50.000. Wat zegt de VOF-overeenkomst ook alweer over uittreden? VOF-overeenkomst? Welke VOF-overeenkomst?

 

Er volgt een patstelling en weer pakken jullie de draad op. Er wordt snel een VOF-overeenkomst gemaakt en de zaken gaan weer goed. Zo goed, dat de ooit gedroomde BV-structuur er ook komt. Accountant wordt ingeschakeld, notaris richt de BV’s op en brengt de VOF in in een holdingstructuur (ieder een holding BV met daaronder een werk BV). Even aanmelden bij de fiscus en verder met factureren. Ineens valt jouw blik op een factuur gericht aan de werk BV: € 15.000 voor een verbouwing van de woning van jouw compagnon. “Wel alle..., is ze nu helemaal van de...”!!??

 

Dat kan ze toch niet maken? Ja hoor, want je hebt verzaakt om een aandeelhoudersovereenkomst te maken waarin onder andere staat tot welke bedragen de ene aandeelhouder de werk BV mag binden, zonder akkoord van de andere aandeelhouder.

 

Jij pareert door ook € 15.000 op te nemen uit de werk BV en boekt dit geld naar privé. De boekhouder noteert dit als een lening tussen jou en de werk BV, maar rekent 3% rente. De fiscus komt langs en constateert dat er tussen jou en de werk BV geen overeenkomst van geldlening of rekening courant bestaat. Met de 3% rente zijn ze het niet eens omdat er geen afspraken zijn over zekerheden, aflossing en rente. In goede justitie stelt de fiscus de rente op 9%, die jij dus alsnog verschuldigd bent aan de werk BV.

 

Tot overmaat van ramp wordt jouw compagnon ziek, kan ze niet meer werken en droogt het inkomen van de werk BV op. Maar zij houdt wel vast aan haar managementfee naar haar holding BV. "Hoe noem je dat? Een managementovereenkomst? Nooit van gehoord."

 

Ze overlijdt en nu zijn haar erfgenamen aandeelhouder van haar holding en dus voor 50% van de werk BV. Ohja, je had geen aandeelhoudersovereenkomst. Ben je ook mooi klaar mee. De erfgenamen willen de aandelen in de werk BV wel aan jouw holding verkopen, maar ze vragen de hoofdprijs.

 

Je zult het nu wel begrijpen. Gechargeerd verhaal, maar de realiteit is helaas vaak dichterbij dit verhaal dan dat alles gladjes opgelost wordt bij geschillen. De zin van de overeenkomst en zeker ook de juiste overeenkomst.

 

De VOF:

Maak al voordat jullie van start gaan een VOF-overeenkomst en teken deze en deponeer deze bij de KvK. Let ook op zaken als: langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid (evt. verzekeren), echtscheiding, uittreding, winstverdeling (incl. arbeidsbeloning en rente op eigen kapitaalrekening), aangaan van verplichtingen en overeenkomsten zonder akkoord van de ander en overdracht van het aandeel in de VOF na overlijden. In geval van uittreden van een van de vennoten is het raadzaam om in de overeenkomst op te nemen dat 2 onafhankelijke accountants dan een waardeoordeel geven, waarna het gemiddelde van beiden bindend is. Leg de waarderingsmethode nooit nu al vast. Die kan door andere inzichten en veranderende marktomstandigheden op termijn compleet ongeschikt zijn.

 

De BV:

Bij BV’s ligt de juiste overeenkomst nog veel gevoeliger omdat de BV zakelijk moet omgaan met haar centen. Je bent in loondienst van de BV, dus een arbeidsovereenkomst is vereist. Je wilt pensioen opbouwen, dus een pensioenbrief. Je wilt geld kunnen lenen van en aan de BV, dus een overeenkomst van rekening courant.

 

De enkelvoudige holdingstructuur:

Onder jouw holding BV hangt een werk BV. Dus voor geldverkeer tussen beide BV’s is ook een overeenkomst van rekening courant nodig. De holding ‘verhuurt’ jou aan de werk BV waar de feitelijke arbeid verricht wordt. Daarvoor factureert de holding een managementfee aan de werk BV, dus is een managementovereenkomst vereist. Tel daarbij op hetgeen beschreven is onder “De BV” hierboven.

 

De meervoudige holdingstructuur:

Nu is er naast jou een andere aandeelhouder in de werk BV. Eventueel via zijn/haar holding BV. Dus geldt voor beide holding BV’s hetgeen hierboven staat onder “de BV” en “de enkelvoudige holdingstructuur” maar daar komt een aandeelhoudersovereenkomst bij. Die lijkt in grote lijnen op de VOF overeenkomst, maar kent een afwijkende regeling voor het verplicht moeten aanbieden van de aandelen aan de achterblijvende holding BV in geval van echtscheiding, overlijden, uittreden, etc. Uiteraard geldt hierbij dat de medeaandeelhouder in de werk BV ook moet meetekenen voor overeenkomsten tussen jouw holding BV en de werk BV, zoals de managementovereenkomst en de overeenkomst van rekening courant tussen de holding BV en de werk BV.

 

Dat lijkt nogal wat en ik zit ook regelmatig met een dikke stapel overeenkomsten voor een drietal dames en/of heren die een samenwerkingsverband in welke vorm dan ook aangaan. Bij drie holdings en een werk BV kan dat al oplopen tot 16 overeenkomsten. Bij twee aandeelhouders met een eigen holding zijn het al 11 overeenkomsten. En ja, dat kost geld. Maar bedenk je goed dat het ontbreken van overeenkomsten altijd meer geld kost op termijn.

 

Is het niet de fiscus, dan zijn het de erfgenamen of de compagnon zelf: geen enkel samenwerkingsverband leeft eeuwig, dus het moment waarop die overeenkomsten zich terugverdienen komt altijd! Laat je dus niet afschrikken als de oprichting van een BV-structuur of de VOF toch best wat duurder is dan je gedacht had. Strijd leveren achteraf is veel duurder en dus gaat het credo: ‘voorkomen is beter dan genezen’ in deze immer op. Uiteraard geldt ook dat zelf ‘klussen’ met overeenkomsten je duur kan komen te staan als je iets over het hoofd gezien hebt.

 

Nog twee dan: zorg bij het einde van een samenwerkingsverband altijd voor een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst en zorg voor goede handelsvoorwaarden voordat je start. Afhankelijk van de complexiteit kun je het opmaken van goede handelsvoorwaarden beter via een jurist of advocaat regelen. Vergeet vervolgens niet die handelsvoorwaarden ter hand te stellen aan de opdrachtgevers én ze van toepassing te verklaren.

 

Nu staat het online en kun je nooit meer zeggen dat je het niet wist! Doe er je voordeel mee en/of geef commentaar als je het met vorenstaande niet eens bent. Het blijft immers een column….

 

Groet

Joost

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

En als je dan ook nog weet/begrijpt waarvoor je tekent, kan er weinig meer misgaan !

 

uiteraard ook de schone taak van de adviseur....


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat wat niet is geregeld, is een mogelijke bron van geschil.

 

Maar Sancho heeft nog nooit een overeenkomst gezien waarin alles was geregeld ;)

 

 


Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat wat niet is geregeld, is een mogelijke bron van geschil.

 

Maar Sancho heeft nog nooit een overeenkomst gezien waarin alles was geregeld ;)

 

 

 

misschien had Sancho geen capabele adviseur ;) ;D


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien ga je ervan uit dat je alle situaties die zich maar voor kunnen doen kunt voorzien. In theorie is dat misschien mogelijk maar in de praktijk heb je met mensen te doen. En mensen maken fouten. En soms vertrouwen ze gewoon op een goede afloop.

Mijn ervaring: je kan de laatste haar op je reet verzekeren, maar er zal altijd iets gebeuren wat je niet verwacht. Niet teveel aan spullen en materie hechten en dan kom je er wel weer bovenop.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

...

maar er zal altijd iets gebeuren wat je niet verwacht. Niet teveel aan spullen en materie hechten en dan kom je er wel weer bovenop.

 

Alles voorzien is veel gevraagd, maar je kunt zeker wel een aantal dingen van te voren bedenken, en dat is ook de strekking van wat Joost schrijft (althans, volgens mij ;)).

 

Het alternatief, niks voorzien en dan op je bek gaan, gebeurt daarentegen nog veel te veel en onnodig; en ook dat zien we regelmatig op HL voorbij komen. :P


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar fouten maken door geen duidelijke overeenkomsten op te stellen is echt naïviteit met een instelling "het komt allemaal wel goed". Dit draait niet om iets verzekeren maar om dingen duidelijk af te spreken wat de bedoeling is.

 

Ik zie verzekeren en dingen contractueel vastleggen als totaal iets anders. Niet nadenken bij scheiding, ruzie, overlijden en uitstappen is echt naïef want al die dingen kunnen je zomaar overkomen.


Fiscalist in de maak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat wat niet is geregeld, is een mogelijke bron van geschil.

 

Maar Sancho heeft nog nooit een overeenkomst gezien waarin alles was geregeld ;)

 

 

Zelf die, welke ik met mezelf heb afgesloten vertonen nog wel eens mankementen..... ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien ga je ervan uit dat je alle situaties die zich maar voor kunnen doen kunt voorzien. In theorie is dat misschien mogelijk maar in de praktijk heb je met mensen te doen. En mensen maken fouten. En soms vertrouwen ze gewoon op een goede afloop.

Mijn ervaring: je kan de laatste haar op je reet verzekeren, maar er zal altijd iets gebeuren wat je niet verwacht. Niet teveel aan spullen en materie hechten en dan kom je er wel weer bovenop.

 

Daar zit zeker een nuance in: verzekeren doe je voor onverwachte gebeurtenissen. Overeenkomsten zijn er om het (haast) onvermijdelijke goed geregeld te hebben. En nee, je kunt onmogelijk overal rekening mee houden, maar het meest voorkomende is gewoon essentieel om vast te laten leggen.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joost, wat hebben die meiden met het "onvermijdelijke" te maken? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

geen enkele onderneming duurt eeuwig voort. Overdracht, uittreding of overlijden komt altijd. Overigens ging het om een man en een vrouw (was idd niet duidelijk)....


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit soort columns zouden ze moeten aanbieden tijdens intro-college's. Gelijk 'vuistdiep' in de materie.

 

Stuk interessanter dan "als je een vof start, moet je rekening houden met de akte van oprichting etc."

 

Bedankt voor je column.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joost, ik was gisteren bij jullie op kantoor (aanrader trouwens) en op advies van je nog eens goed deze column doorgelezen. Wat je gisteren, en hier ook zegt. Eigenlijk draait het allemaal op een punt uit: 'geen enkele onderneming duurt eeuwig voort'.

 

Top column!

 


.NET Software product and project development specialists: http://www.iperform.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goed om te lezen! Ik ga met mijn vrouw een VOF opzetten. Hmmmm. zeker dat van die scheiding even goed regelen :P Uitprint en het hangt hier aan de muur, past net niet in een lijstje :)


Groetjes,

 

Frank

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 194 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept