Ga naar inhoud
 • 0

Geschil met leverancier

Retired Mod     2,4k 192

Graag advies van de experts hier:

 

Op 21 april is bij mij een alarmsysteem geïnstalleerd. Op 23 april kwam de eerste storing waardoor ik het systeem niet meer kon gebruiken. Na veel bellen met meldkamer en leverancier kwam uiteindelijk op 13 mei een monteur langs, Deze constateerde dat het systeem in onze kantoor/huiselijke situatie niet goed kon werken en stelde een ander systeem voor waarbij ik door het hele huis op alle ramen en deuren magneetcontacten en glasbreukmelders zou krijgen. Dit was voor mij niet acceptabel noch los van het feit dat alle kozijnen hier over een poosje worden vervangen en de boel weer opnieuw kan beginnen.

 

De hoofdmonteur die vervolgens op 19 mei langskwam heeft e.e.a. aan de melders aangepast waardoor het oorspronkelijke probleem inderdaad opgelost lijkt. Echter, vandaag kwam mijn man op het idee eens te testen of de aangepaste melders überhaupt nog wel werkten.....niet dus! Na inschakeling van het alarm kon ik daarna doodgemoedereerd door de achterdeur binnenlopen, de melders in de huiskamer reageerden nergens op, ook niet als we recht in de straal op en neer springen. Schijnveiligheid dus.

Inmiddels ben ik het aardig zat. Op 8 mei heb ik de leverancier al een brief gestuurd dat ik hem nog twee weken gunde om de problemen op te lossen en het systeem naar tevredenheid te doen functioneren en anders ontbinding van de overeenkomst + schadevergoeding eiste.

 

A.s. dinsdag komt opnieuw een monteur langs. Ik heb er onderhand weinig vertrouwen meer in, temeer omdat de eerste monteur al direct aangaf dat het systeem in onze kantoor/huis situatie niet naar behoren zou kunnen functioneren, althans niet zoals in de koopovereenkomst overeengekomen.

 

Welke stap(pen) raden jullie mij aan te zetten wanneer volgende week inderdaad blijkt dat het systeem niet zal functioneren zoals overeengekomen?

Ik heb inmiddels drie keer twee uur werkloos hier rondgehangen (nog buiten de oorspronkelijke installatie), klanten moeten afbellen en zelfs een keer een afspraak bij een klant moeten afbreken vanwege een (naar later bleek) valse alarmmelding. Ontbinding van de overeenkomst + schadevergoeding voor gederfde inkomsten lijkt mij redelijk maar wat zeggen de experts?

 

Vast dank voor jullie aandacht.

 

groeten,

Marjan

 

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Mijn bedrijf (en dat ben ik :)), deze heeft het alarmsysteem aangeschaft, B2B dus. Omdat er een verbinding is tussen kantoor en huis en ik ook regelmatig aan de "huiskant" zit heb ik het hele pand laten beveiligen.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Je hebt een zakelijke overeenkomst gesloten met een installateur. De installateur dient te leveren volgens de overeenkomst. Hanteert de installateur leveringsvoorwaarden ? Daarin wordt ook het e.e.a. genoemd qua rechten en plichten aangaande het naleven van de overeenkomst.

Indien het systeem niet functioneert zul je de installateur daar op moeten wijzen; dat heb je inmiddels heel correct schriftelijk gedaan. De installateur moet vervolgens in de gelegenheid gesteld worden om het probleem binnen een redelijke termijn op te lossen. Of 2 weken redelijk is valt nog te bezien. Dit hangt af van het probleem en de omvang van de installatie. In jouw geval lijkt het me niet onredelijk.

Ik zou dit even afwachten. Mocht het probleem niet opgelost worden dan kun m.i. de overeenkomst ongedaan laten maken, je geld terugvragen. Of je claim voor een schadevergoeding succes zal hebben betwijfel ik.

Succes.

www.reith.nl

Link naar reactie
 • 0

Nog even terug naar het begin, het sluiten van de overeenkomst:

 

[*] Is het beveiligingsplan opgesteld door de leverancier en in offerte aan jou verwoord (zijn ze dus bij je langsgeweest)

[*] Heb jij aangegeven wat je wilt hebben, welke producten, en hebben ze daarvoor eenvoudig een prijs gemaakt

 

En als het tweedegeval van toepassing is: hebben ze in de offerte of installatiefase op enig moment laten weten dat de gekozen oplossing niet gaat werken?

 

Frans

Link naar reactie
 • 0

Hoi Marjan

 

Heb je de overeenkomst zakelijk gesloten of als particulier?

 

B2B kent minder rechtsbescherming, maar B2C heeft een leuke bescherming in boek 7 van artikelen 20 tm 25.

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/Boek7/Titel1/Afdeling3/Artikel20/geldigheidsdatum_28-05-2009 en verder

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Volgens mij gaf Marjan al aan dat ze de overeenkomst zakelijk sloot.

De meeste installateurs hanteren de zgn ALIB voorwaarden. Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven. Deze is er in een versie voor cosumenten en in een versie voor bedrijven. Het klopt wat Joost zegt dat de consumentenverie meer bescherming biedt aan de koper.

www.reith.nl

Link naar reactie
 • 0

Is de alarminstallatie opgeleverd met een Borg opleveringsbewijs (alleen voor het elektronisch alarm zelf) of een Borg certificaat (alarm+ overige maatregelen zoals hang- en sluitwerk)? Ik vermoed van wel want anders mag er volgens de NCP richtlijnen m.i. helemaal geen sprake zijn van doormelding naar een meldkamer van een particuliere alarmcentrale

 

Zo ja dan kun je de installateur ook "kietelen" met het voornemen een melding te doen aan het NCP: Borg bewijzen en certificaten mogen alleen door door de NCP gecertificeerde bedrijven worden afgegeven en wie broddelwerk levert (en het herhaaldelijk niet oplost) loopt de kans om die certificering kwijt te raken.

 

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Een BORG certificaat is geen verplichting maar het kan zijn dat de installatie BORG gecertificeerd is. Los van het feit of BORG wel of niet van toepassing is moet de installatie gewoon goed zijn aangelegd en voldoen aan de offerte. De klant mag van de installateur verlangen dat hij/zij een goed werkend systeem opgeleverd krijgt. Is dat niet het geval dan is de 1e stap de installateur er op wijzen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Ik zou het dreigement richting NCP zeker niet te vroeg uiten; dit levert alleen maar een verstoorde verhouding op. De installateur is in het algemeen (de slechten daargelaten) gewoon bereid om zijn werk volgens afspraken na te komen. Moet ie natuurlijk wel de kans voor krijgen.

www.reith.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Dank voor jullie reacties.

 

@Joost: de overeenkomst is zakelijk gesloten

@Jeroen: in de leveringsvoorwaarden is niets opgenomen terzake van wanprestatie van de leverancier. Zij hanteren eigen AV en hebben leuke logootjes van CCV Borg, KEMA en VEB (zegt mij overigens niets)

@Frans: het beveiligingsplan is opgesteld door de leverancier. Hij is hier aan huis geweest en heeft de situatie alsmede plaatsing van paneel en melders ingetekend. Op de koopovereenkomst staat in detail wat overeengekomen is (type installatie, melders, filters etc.)

 

Probleem begon met het zgn. "huisdierfilter". In huis lopen drie katten rond. Op kantoor komen deze niet maar de melders in huis zijn dus voorzien van een huisdierfilter tot 26 kg. Ik heb wel een grote kat maar die weegt max 10 kilo. Het alarm zou volgens de koopovereenkomst niet reageren op massa onder de 26 kg (kleinere inbrekers maken ze geloof ik niet)

Bij de eerste storing (kat was op de rugleuning van de bank gesprongen en had alarm doen afgaan) gaf de monteur die aan huis kwam ineens aan dat het filter maar werkt tot 80 cm boven de grond. Los van het feit dat katten niet zijn voorzien van zuignapjes en algemeen bekend is dat zij overal op springen is tijdens het adviesgesprek hierover niets gezegd en staat hierover ook niets in de koopovereenkomst. Daarnaast vraag ik me als complete leek af wat de functie is om dit te beperken tot 80 cm....hierop kon de installateur geen antwoord geven noch kon hij dit veranderen. Vervolgens werd gesuggereerd dat ik maar een ander systeem moest nemen (op alle draaiende ramen + de deuren magneetcontacten en verder glasbreukmelders door het hele huis). Dit was en is niet wat ik wil, nog los van het feit dat binnenkort alle kozijnen hier vervangen worden en er in de regio inbrekers actief zijn die netjes het glas uit de sponning halen waardoor het alarm dus niet zou reageren. Kortom: ik ben niet akkoord gegaan met dit alternatief.

Daarna werd de hoofdmonteur op me afgestuurd want "die heeft voor alles een oplossing". Hij heeft de twee melders in de woonkamer (die steeds alarm gaven als de katten ergens op sprongen) anders geplaatst en er nog iets aan veranderd. En inderdaad: het kattenprobleem is opgelost. Echter, om te testen of e.e.a. nu wel naar behoren werkt heb ik mijzelf vandaag buiten gezet, alarm in werking gesteld en ben 5 minuten later door de achterdeur (waar dus een melder op gericht staat) naar binnen gewandeld. het kostte mij geen enkele moeite om met de TV uit de woonkamer onder mijn arm weg te wandelen. Springen en zwaaien voor de melder gaf ook niets. Het kattenprobleem is weliswaar opgelost maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de monteur die melders dus gewoon helemaal op non actief heeft gezet, ze reageren nergens meer op en ik voel me behoorlijk in de z**k genomen dus.

 

 

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Het disfunctioneren heeft een oorzaak. Het bewust op non-actief zetten zou ik niet verwachten, althand niet bij een bonafide bedrijf. Mogelijk dat er een fout is gemaakt. Ik zou de reactie en het herstel nu afwachten. Als het probleem niet afdoende wordt opgelost kun je of een ander goed systeem verlangen of de overeenkomst laten ontbinden.

www.reith.nl

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

@Norbert

Ze zijn inderdaad NCP erkend, ik heb echter geen certificaten gekregen (ze gebruiken het logo op hun briefpapier, offerte etc.)

 

Aangezien we inmiddels bijna 6 weken na installatie zijn denk ik dat ik de installateur voldoende gelegenheid heb gegeven de boel in orde te maken. Het is bijzonder frustrerend als je hals ove rkop bij een klant weg moet omdat er een inbraakalarm is en thuisgekomen blijkt dat de kat dit heeft veroorzaakt.

Ook frustrerend is dat ik inmiddels drie keer, volgende week voor de vierde keer, een dag geen afspraken kan plannen c.q. afspraken moet omzetten omdat er weer een monteur langs komt.

 

Ik ben in de regel echt niet onredelijk maar dit gaat me eerlijk gezegd toch een beetje te ver onderhand. Een systeem waar je gemak van zou moeten hebben wordt op deze manier een bron van frustratie.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Heb een tijdje geleden over de zogenaamde reflexwerking van het recht gelezen. Toen ging het om toepassing van de colportagewet. Komt erop neer dat je als kleine ondernemer voor zaken die niet binnen je zakelijke expertise (voorbeeld: timmerman koop spijkers) vallen, bescherming onder het consumentenrecht kan claimen.

 

http://books.google.nl/books?id=0IPxlWryPhcC&pg=PA336&lpg=PA336&dq=reflexwerking+wet+eenmanszaak

 

Weet niet of deze link werkt. Maar dit is wat ik er snel over kon vinden. Wellicht kan een jurist aanvullen.

 

Regel is hoe kleiner je bent (EZ, VOF of kleine BV) en hoe groter de overeenkomst met een aankoop als consument, hoe groter de kans iets juridisch voor elkaar te krijgen. Mij lijkt dit bij uitstek zo'n geval.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Welk alarmsysteem heb je precies? Op de website van de fabrikant is meestal veel informatie te vinden over de gebruikte melders. Er bestaan melders die op huisdieren niet reageren, maar deze zijn meestal wel duurder.

 

Een glasbreukmelder hoeft overigens niet op alle ramen, degene die wij hier gebruiken reageren op het geluid van brekend glas en dat doen ze voor al het geluid in de buurt. Een bewegingsdetector is echter wel de beste detectie.

 

Een kennis van me heeft overigens ook een hele tijd last gehad van spookmeldingen, dat bleek na heel lang zoeken uiteindelijk de fax te zijn. Elke keer dat hij een fax ontving ging het alarm af. Hij ontving er niet zoveel, dus het duurde erg lang voordat hij het door had.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

De melders die van de filters zijn voorzien zouden inderdaad niet moeten reageren op huisdieren. De monteur deed nog de suggestie om alle meubels die, met een kat erop, de hoogte van 80 cm te boven gaan uit de zone van de melder te halen. Nadat ik hem een poosje had aangekeken heb ik hem gevraagd of hij dan mijn aanrecht en vensterbanken wilde afbreken. Toen drong de idioterie van zijn opmerking geloof ik door....

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Heb je bijvoorbeeld deze?

 

http://www.youralarmstore.com/Merchant2/merchant.mvc?Product_Code=DWWPMD1

 

Ik zou er op aandringen dat je een detector krijgt met speciale huisdierenfunctie. Deze detecteren intelligent op het gedrag van huisdieren. Een voorzetfilter maakt de detectie alleen meer diffuus waardoor de gewone detectie ook afneemt, zoals je nu volgens mij ervaart.

 

Bekijk de detectors of offerte eens goed om te kijken wat je nu precies hebt, en kijk dan even op internet of het geschikt is. Het is eigenlijk de taak van de leverancier want die hoort expert te zijn, maar als je weet wat je wel moet hebben sta je wel een stuk sterker.

Link naar reactie
 • 2

Mag ik je er even op wijzen dat je inmiddels (op het "world wibe web") hebt uitgelegd welke alarminstallatie je hebt, dat 'ie niet volledig werkt, wat de mankementen zijn en je bij alle berichten een link plaatst waar je kantoor/huisadres is terug te vinden?

 

 

Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Als je dat graag wil zeggen, ja dat mag, Het systeem is van buitenaf overigens perfect zichtbaar, juist om inbrekers af te schrikken dus iemand die hier graag wil inbreken ziet direct welk systeem is geplaatst evenals het oude systeem dat we gelukkig nog niet ontmanteld hebben en nog steeds werkt.

Dank voor je bijdrage.

 

 

 

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 1

Voor degenen die anderhalf jaar geleden met mij hebben meegedacht even een update:

 

Inmiddels heeft dan eindelijk de rechter een klap gegeven op het geschil en mij in het gelijk gesteld. Restitutie van het aankoopbedrag én schadevergoeding voor de uren dat ik hier (achteraf doelloos) heb gezeten om monteurs de kans te geven de boel te herstellen. Kortom: een lange adem loont soms, ook als je maar een "kleintje" bent :)

 

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 205 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.