Ga naar inhoud
 • 0

Innovatieplatform niet voor Technostarters?

Bijgaand het persbericht van de RVD over de samenstelling van het Innovatieplatvorm onder het voorzitterschap van de Minister President. Installatie van de raad zal plaatsvinden op 5 september a.s.

 

Gezien de samenstelling van het platform (op 1 uitzondering na uitsluitend gevestigde orde zonder "liefde" voor innovatief ondernemerschap en technostarters) verwacht ik niet dat het platform wat gaat bijdragen aan de economische dynamiek aan de onderkant van de markt.

 

Is er hier iemand die dat anders ziet?

 

Ik laat mij graag overtuigen van mijn ongelijk.

 

Vriendelijke groeten,

Nils de Witte

 

 


Ministerie van Algemene Zaken

 

Persbericht ministerraad

 

22 augustus 2003

 

INNOVATIEPLATFORM OP 5 SEPTEMBER VAN START

 

De ministerraad heeft ingestemd met de oprichting van het Innovatieplatform onder voorzitterschap van minister-president Balkenende. Het platform zal plannen opstellen en een visie ontwikkelen teneinde een impuls te geven aan innovatie in Nederland als motor van productiviteitsgroei en economische ontwikkeling. Het kabinet verwacht dat het Innovatieplatform concrete aanbevelingen zal doen die als basis kunnen dienen voor beleidsvorming én -uitvoering. Daarnaast geeft de vorming van het Innovatieplatform een stimulans aan bedrijfsleven en kennisinstellingen om zelf initiatieven te ontplooien ter versterking van het innovatief vermogen van de Nederlandse economie. Uitgangspunt daarbij is onder meer dat de beschikbare kennis beter wordt benut.

 

Op de Europese Raad van Lissabon hebben de lidstaten van de Europese Unie de ambitie geformuleerd om de Europese Unie binnen tien jaar te maken tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Tijdens de Europese Raad van Barcelona is deze doelstelling nader uitgewerkt. Zo is onder meer afgesproken dat de uitgaven in Europa voor research and development in 2010 3% van het BBP moeten benaderen. In het hoofdlijnenakkoord van dit kabinet is vastgelegd dat met de oprichting van een Innovatieplatform op nationaal niveau een impuls aan dit streven wordt gegeven.

 

Het innovatieplatform telt 18 personen. Een aantal leden is geselecteerd uit het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen. Zij zijn aangezocht op basis van erkende deskundigheid en ervaring èn het vermogen tot het genereren van creatieve ideeën. Formele representatie heeft geen rol gespeeld. Ook zijn enkele onafhankelijke experts aangezocht. Eén van hen zal tevens de functie van secretaris bekleden. Het kabinet wordt in het Innovatieplatform vertegenwoordigd door de minister-president en de ministers van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

Naast de genoemde bewindspersonen zijn de volgende personen lid geworden van het Innovatieplatform:

 

De heer ir. G.J. Kleisterlee, president Koninklijke Philips Electronics NV;

 

De heer mr. J. van der Veer, vice-voorzitter Koninklijke/Shell Groep;

 

De heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, lid raad van bestuur ING Groep;

 

De heer mr. drs. J.C. de Jager, algemeen directeur ISM BV;

 

De heer ir. W. Jouwsma, technisch directeur Bronkhorst High-Tech BV;

 

Mevrouw ir. M.E. van Lier Lels, directeur operationele bedrijfsvoering Schiphol Groep;

 

De heer prof. dr. D.D. Breimer, rector magnificus Universiteit Leiden;

 

De heer prof. dr. F.A. van Vught, rector magnificus, voorzitter college van bestuur Universiteit Twente;

 

De heer prof. dr. P. Nijkamp, voorzitter NWO;

 

De heer prof. dr. F. Leijnse, voorzitter HBO-Raad;

 

Mevrouw prof.dr.ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar Wageningen Universiteit;

 

Mevrouw prof. ir. M.P.C. Weijnen, hoogleraar TU Delft;

 

De heer dr. H.H.F. Wijffels, voorzitter SER;

 

De heer J.F. Sistermans, voorzitter AWT;

 

De heer drs. F. Nauta, voorzitter stichting Nederland Kennisland (secretaris-lid).

 

De minister-president zal het platform op 5 september 2003 installeren. Tijdens deze bijeenkomst zal onder meer worden vastgesteld welke knelpunten met voorrang aan de orde dienen te komen.

 

RVD, 22.08.2003

 

[kopregel in kleine letters gezet - mod]

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Zij zijn aangezocht op basis van erkende deskundigheid en ervaring èn het vermogen tot het genereren van creatieve ideeën.

 

Dat is volgens mij ironisch bedoeld, want dit is typisch een committee van aanbeveling met een hoog establishment-profiel. Je zou bijna de persdienst bellen met het verzoek of ze eens een innovatie-track record kunnen maken van al deze raadsleden.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0
Je zou bijna de persdienst bellen met het verzoek of ze eens een innovatie-track record kunnen maken van al deze raadsleden.
Misschien geen slecht idee

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Heeft er iemand de e-mailadressen van de verantwoordelijke ministers van de partijen bij de hand, om ze te vragen om hierop te reageren? Vooral de oppositiepartijen hebben hier vast wel een mening over...

 

De leden van dit "innovatieplatform" mogen ook wel reageren en met plannen/ideeen komen, al verwacht ik daar niet veel van eerlijk gezegd.

 

Ronald

Passie voor ondernemerschap en crowdfunding en HL-er van het eerste uur.

Link naar reactie
 • 0

Mijn idee is om hier de mening van de ondernemers te verzamelen en dan middels een berichtje aan een aantal parlementsleden en bewindslieden te wijzen op deze discussie. Moeten we natuurlijk wel zeggen wat we vinden!

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ok, nog wat politici:

 

Femke Halsema (GroenLinks)

Tweede Kamer GroenLinks fractie

Postbus 20018

2500 EA 's-Gravenhage

Telefoon (070) 318 3030

Fax (070) 318 3685

E-mail groenlinks@tk.parlement.nl

 

 

Jan Marijnisen (SP)

Marianne Langkamp

E m.langkamp@tk.parlement.nl

Fractiecoördinator, persoonlijk medewerker Jan Marijnissen

 

Loesewie svan der Laan (D66)

Woordvoerder D66 voor kenniseconomie en innovatie (reageert bijna altijd!)

l.vdlaan@tk.parlement.nl

 

Wouter Bos (PvdA) (Was eerder zeer critisch over innovatie-plannen van kabinet)

Tweede Kamer 070-318 2700

Fax: 070-318 3700

e-mail: W.Bos@tk.parlement.nl

 

Link naar reactie
 • 0

haha, ben blij met een reusje hoor! Tis tenslotte mijn eerste. Waar dient het voor? Kan je daar sterretjes mee winnen of zoiets?

Nog enkele adressen die ik in een vluchtige blik hier in mijn kaartjesbak op het werk heb kunnen vinden, denk dat ik niet verder kom dan dit:

 

Dhr. Kleisterlee, CEO Philips Electronics

Tel: 020-5977221 (niet verbaasd zijn als je hem niet kan bereiken!)

Rembrandtoren

Postbus 77900

1070 MX amsterdam

 

De heer drs. F. Nauta, voorzitter stichting Nederland Kennisland:

fnauta@kennisland.nl

 

Dhr. Sistermans (AWT)

Heb helaas alleen email via secretariaat: Secretariaat@AWT.nl

 

SER

dr. H.H.F. Wijffels

Secretaresse: I.L. Weimar-Jansen

Tel: 070 - 3 499 502

E-mailadres: i.weimar@ser.nl

 

Mevrouw prof. ir. M.P.C. Weijnen, hoogleraar TU Delft

m.p.c.weijnen@tbm.tudelft.nl

 

Link naar reactie
 • 0
Zijn de mailtjes al verstuurd?

Ik zou ff wachten totdat er wat inhoudelijke reacties geplaatst zijn.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Bedrijven willen andere aanpak industriebeleid

Ondernemers doen Economische Zaken suggesties

 

Beknopt artikel uit zibb.nl.

 

 

Het artikeltje triggerde mij voor deze topic en heb Ik even inspector gadget gespeeld en kwam tot onderstaande link:

 

Zie voor de aanbevelingen/gedachten van de Nevat link vervolgens op bijlagen !

 

Wellicht dat we, als we inhoudelijk diverse bobo's gaan benaderen, eens kijken waar we bij aan kunnen sluiten, danwel mee kunnen schermen ?

 

<

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Onderstaand stukje uit het FD van 23/8. Vandaar dat een groot deel van het Innovatieplatform uit hoogleraren bestaat. :(


'Universiteiten en hogescholen hinderen debat kenniseconomie'

 

Universiteiten en hogescholen maken een goede discussie over de Nederlandse kenniseconomie onmogelijk. Het debat loopt regelmatig stuk op de nationale deelbelangen van de lobby-clubs van de instellingen, de koepel van universiteiten VSNU en de HBO-raad.

 

Dat zegt Pieter van Dijk, voorzitter van de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs, Nuffic, in een vraaggesprek met deze krant. Van Dijk verwijt hen 'corporatisme'. 'Nederlandse universiteiten zijn als kartel buitensporig machtig, de hogescholen ook. Alles wordt eerst terugvertaald naar hun deelbelang. Maar daar ging het debat helemaal niet over. Dat ging erover hoe we zo veel mogelijk kenniswerkers Nederland binnen krijgen.'

 

(artikel ingekort)

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Ik vind het goed dat er kritisch gekeken wordt. Echter wel oppassen, de namen op deze lijst zijn echt wel van mensen die iets meer gepresteerd hebben. Zo'n van der Veer van Shell weet bijvoorbeeld heel goed waar hij over praat, ook als het over innovatie gaat. Ben het wel met jullie eens dat er wat verrassenders bij mocht staan. Maar misschien pas kritiek leveren als er niets nuttigs uit deze groep mensen komt. Eerst even afwachten?

Ronald

Link naar reactie
 • 0

Beste Ronald,

 

Je opmerking is terecht. Zelf ben ik niet van mening dat deze mensen "niks voorstellen". In tegendeel. Het zijn zonder uitzondering kanjers.

 

Daar gaat het alleen niet om. We staan hier met zijn allen voor de "technostarters". In de wereld van de technostarters kom je een bepaald soort mensen tegen. Die denken na over de problematiek van de technostarter en doen er wat mee. Op zijn minst schrijven zij er over. Op 1 uitzondering na, ben ik deze mensen nog nooit tegengekomen in het technostarterssegment. Dat baart me zorgen.

 

En afwachten? We wachten al ruim 5 jaar op helder overheids beleid. Hoe lang moeten we nog wachten? De meeste starters hebben geen jaren de tijd.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Je hebt toch de mensen die over dingen praten, stroperige beleidsplannen schrijven die maanden, jaren nodig hebben om te implementeren, uit te voeren, het regelbos om te zagen en te herplanten...

en dan heb je toch de ondernemers en de mensen-voor-de-ondernemers, die niet zozeer te herkennen zijn aan een titel of hun vergunningsachterwerk in een bestuurlijke zetel, maar aan een oprechte sympathie en steun ten aanzien van ondernemerschap op allerlei niveaus? Dan nog die paar grote geesten die met veel volharding wél 'corresponderen' met hun functie-omschrijving en veranderingen teweeg brengen.

 

Het moet frustrerend zijn te signaleren dat overheid en 'vraag vanuit de sector' (technostarters-sector) uit de pas lopen-- is er een mogelijkheid zelf ten strijde te trekken, zelf vorm te geven aan een 'orgaan' dat hier een grotere stem door zou krijgen in het geheel?

Ik ben zo technostarter als een koteletje groente is, maar het heeft wel mijn warme belangstelling.

Ik vraag me dus af, of er manieren zijn om zelf een 'kracht' te zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

 

Groet,

Annedien

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

We staan hier met zijn allen voor de "technostarters".

 

Dreamstart en in het verlengde daarvan Higherlevel dienen om technostarters van dienst te zijn, maar om nou als spreekbuis voor die groep te gaan fungeren en als gesubsidieerde instelling overheidsbeleid te gaan bekritiseren lijkt me een schoenmaatje te groot. Er hangt al snel een luchtje aan van belangenconflicten, want je gebruikt een gesubsidieerd platform om het beleid van je subsidiegever te beïnvloeden.

 

Ik weet niet of Dreamstart (en Higherlevel) wel eens door EZ uitgenodigd wordt om verslag te doen van vorderingen en gerealiseerde resultaten, maar ik zou best willen weten of er uberhaupt gemeten wordt welk bereik dit initiatief binnen zijn doelgroep heeft. En wat daarvan de conclusies zijn.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Dreamstart en in het verlengde daarvan Higherlevel dienen om technostarters van dienst te zijn, maar om nou als spreekbuis voor die groep te gaan fungeren en als gesubsidieerde instelling overheidsbeleid te gaan bekritiseren lijkt me een schoenmaatje te groot.

 

Kan ik me inderdaad wel in vinden, zelf wil ik wel eens een kritische wenkbrauw optrekken maar EZ financiert ons dus houden we (Kermie en ik) ons zo veel mogelijk afzijdig van dit soort discussies. Ik vind het echter wel positief dat de gebruikers van dit forum kritische uitspraken doen over het overheidsbeleid. Van kritiek kan je leren volgens mij...

 

Trouwens, ook al wordt HL door EZ gefinancierd, dat betekent volgens mij niet dat Kermie en ik onze kritische meningen volledig voor ons moeten houden. :-X

 

Ik weet niet of Dreamstart (en Higherlevel) wel eens door EZ uitgenodigd wordt om verslag te doen van vorderingen en gerealiseerde resultaten, maar ik zou best willen weten of er uberhaupt gemeten wordt welk bereik dit initiatief binnen zijn doelgroep heeft. En wat daarvan de conclusies zijn.

 

Behalve bezoekers aantallen, posts en dergelijke wordt er niet direct bijgehouden hoeveel succesvolle relaties er uit HL zijn opgebloeid. Dit is ook redelijk complex om te meten. Alle complimentjes, bedankjes, steunbetuigingen, confirmaties van nieuwe relaties, en dergelijke worden natuurlijk wel bewaard (een groot deel staat ook in het forum zelf).

 

Budgetten voor officieel bereikonderzoek hebben we niet, door de signup procedure hebben we een redelijk beeld van het type bezoeker dat HL gebruikt.

 

Voor zover ik begrepen heb is EZ positief over het initiatief higherlevel.nl (zelfs Brinkhorst zelf is op de hoogte van ons bestaan. Dus als hij dit leest, allemaal even zwaaien naar de minister ;)).

 

Hoe EZ met kritiek als in deze thread omgaat weet ik niet, dat is wat mij betreft volledig aan EZ zelf. Ik heb nog zitten denken om de contact gegevens welke genoemd worden in deze thread weg te halen, maar iedereen die een beetje kan googlen kan hier achter komen.

 

 

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

Het moet frustrerend zijn te signaleren dat overheid en 'vraag vanuit de sector' (technostarters-sector) uit de pas lopen-- is er een mogelijkheid zelf ten strijde te trekken, zelf vorm te geven aan een 'orgaan' dat hier een grotere stem door zou krijgen in het geheel?

Ik vraag me dus af, of er manieren zijn om zelf een 'kracht' te zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

Die mogelijkheid zal er zeker wel zijn. Maar zoals in andere discussies in HL en zoals deze ook weer ....

*) Wat hebben wij te melden dan?

*) Wat wens jij als technostarter van de overheid en aanverwante instanties voor het starterscircuit?

 

We hebben wel veel commentaar op samenstellingen van overheids-initiatieven en andere aanverwante zaken, maar ik heb nog maar weinig inhoudelijke 'vraag vanuit de sector' (technostarters-sector) van een ieder vernomen!

Als we inhoudelijk wat te melden hebben, zal ik de eerste zijn die voorop loopt!

 

Ik vind het echter wel positief dat de gebruikers van dit forum kritische uitspraken doen over het overheidsbeleid. Van kritiek kan je leren volgens mij...

Daar geloof ik beslist niet in!!! Je zult als je het startersbeleid anders ingericht wilt zien toch écht met verzoeken moeten komen. Bij de overheid zitten velen struisvogels ... horen van alles, maar stoppen dan toch weer hun kop in het zand.

Bydewee (en nu wil ik niet onaardig zijn), zijn wij zelf ook geen struisvogels. We kakelen veel, slaan onze veren uit, vliegen onbewust naar believen van de overheid een richting op, maar bepalen daarin zelf geen koers hoe de start én landing beter kan?

 

Dreamstart en in het verlengde daarvan Higherlevel dienen om technostarters van dienst te zijn, maar om nou als spreekbuis voor die groep te gaan fungeren en als gesubsidieerde instelling overheidsbeleid te gaan bekritiseren lijkt me een schoenmaatje te groot.

Daar zit DS niet zo mee hoor. Niet alleen richting overheid, maar zeker ook richting de instanties die het beleid uitvoeren namens de overheid (vergeet die vooral niet als je kritiek hebt) zal DS de laatse zijn die zijn mond houdt.

 

Er hangt al snel een luchtje aan van belangenconflicten, want je gebruikt een gesubsidieerd platform om het beleid van je subsidiegever te beïnvloeden.

Heb je enig idee hoe lang wij soms op ons geld moeten wachten van EZ omdat we niet precies doen wat EZ wenst?

 

Ik weet niet of Dreamstart (en Higherlevel) wel eens door EZ uitgenodigd wordt om verslag te doen van vorderingen en gerealiseerde resultaten

Wij hebben de verplichting om elk kwartaal te rapporteren. Daarnaast zijn er nog vele bilaterale gesprekken over de minpunten van het startersbeleid en worden adviezen aangedragen richting overheid. Dit zijn adviezen die DS zelf signaleert en waarvan DS denkt dat die voor starters beter ingericht dienen te worden.

 

"Wordt dit met de starter zelf besproken"? Nee ... van de starters zelf horen we niets tot weinig. Dit heeft meerdere redenen natuurlijk. Aan de ene kant weet de starter niet waar over gesproken wordt en aan de andere kant neemt de starter zelf niet het initiatief om iets bespreekbaar te maken.

Maar ... nu kom ik wel spontaan op een idee wat ik aan DS zal voorleggen. Ik zal vragen of wij inzicht kunnen krijgen in de diverse bespreekpunten met EZ, de universiteiten, de overheidsgerelateerde instanties e.d. (want nog nogmaals EZ is niet de enige die startersbeleid uitvoert) voordat het daar ten tafel ligt. Ik weet niet of mij dat gaat lukken, maar als dat wel zo is ... dan moeten jullie wel je mond open doen!

Bydewee ... daar kan nu alvast mee begonnen worden! Voordat DS iets signaleert, zelf met een signaal ten tafel komen?

 

 

 

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

Beste mensen,

 

Of de door Nils weergegeven groep iets kan betekenen als innovatieplatvorm hangt niet alleen af van hun kwaliteiten.

 

Nederland is in vergelijking met het buitenland maar matig ondernemend en dat is slecht voor de economie. Onderwijs is een prima middel om ondernemerschap te bevorderen. Want jong geleerd is oud gedaan.

Maar is ondernemerschap eigenlijk wel te leren?

 

Ter vergelijking: In Amerika zijn er circa 1000 leerstoelen ondernemerschap tegen 150 in Europa.

 

Voor Nederland geldt nog een ander punt. Van oudsher zijn wij een sociaal land, zeg maar gerust: het sociale paradijs op aarde. Dat er in Nederland weinig structurele aandacht voor ondernemerschap is geweest is dan ook een economische vanzelfsprekendheid. Onze sociale voorzieningen zijn zo goed dat het ondernemerschap geen keuze is voor mensen. De zekerheid maakt mensen lui.

 

Ondernemen leer je door in de praktijk je kwaliteiten toe te passen en fouten te maken. Alleen tegenwind maakt je beter.

 

Het wordt dus tijd dat de overheid het ondernemerschap meer gaat bevorderen door allerlei vervelende obstakels weg te nemen, die de keuze voor het ondernemerschap nu nog tegenwerken.

Dat houdt ook in dat je rigoreus het mes moet zetten in onze sociale heilstaat. Mensen moeten weer meer leren knokken voor het bereiken van een bepaalde welvaart.

 

Michael Klijn.

 

 

www.droombureau.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 115 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.