Ga naar inhoud
 • 0

VAR-wuo

Beste forumleden,

 

Ik ben bezig om voor mijzelf te starten en heb hierover eerder gepost op deze site. Ik heb de archieven even goed doorgelopen maar kan over mijn vraag niets terug vinden.

 

Is het gebruikelijk dat een opdrachtgever naast het vragen van een VAR-wuo ook onderstaande opneemt in de overeenkomst van opdracht?

 

Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever van claims van de Belastingdienst wegens niet betaalde sociale verzekeringspremies en af te dragen loonbelasting ter zake van de loonbetalingen van degene die de werkzaamheden feitelijk verricht.

 

Alvast bedankt.

 

Groet,

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Volgens mij kan opdrachtnemer die vrijwaring helemaal niet garanderen aangezien hij geen invloed heeft op die actie.

 

Wacht even op de specialisten maar lijkt me geen probleem.

 

Vraag me dan wel af hoe het was geweest als je zou accepteren dat "een claim van de belastingdienst direct leidt tot een vordering van opdrachtgever op -nemer ter hoogte van die claim vermeerder met rente en kosten"

 

Frans

Link naar reactie
 • 0

Dag Frans,

 

Bedankt voor je snelle reactie.

 

Dat is mijn gevoel ook maar aangezien de BD tot wel 5 jaar later op zoiets kan terugkomen heb ik er geen behoefte aan dat dit later alsnog ten nadele van mij gaat werken. Ik ben daarom van plan te eisen dat dit artikel verweiderd wordt alvorens ik tot ondertekening over zal gaan.

 

Ik ben benieuwd wat de specialisten hier over te zeggen hebben.

 

Groet,

 

Link naar reactie
 • 0

Het gaat er om dat de opdrachtgever geen gelazer wil als jij als opdrachtnemer je verplichtingen niet nakomt. Zie wet op de ketenaansprakelijkheid. Als je netjes je verplichtingen nakomt is er m.i. geen bezwaar om accoord te gaan met deze clausule.

 

Ik weet even niet of die wet nog geldig is. Ik heb dergelijke clausules vaak in contracten langs zien komen en heb er nooit een probleem van gemaakt.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Dag Fred,

 

Probleem is dat zij mijn enige opdrachtgever zijn en dat is ook de hele opzet, na ongeveer een jaar kan ik toetreden als partner en is de VAR-wuo niet meer nodig. Maar voor dat eerste jaar heb ik dus wel een VAR-wuo nodig. Nu weet ik dat de richtlijn daarvoor oa minimaal 3 opdrachtgevers zijn. Maar ik heb nu met de KVK gesproken en mijn belastingadviseur daarnaast zijn de overige partners ook allemaal zo begonnen. Allen zeggen eigenlijk dat ik na goede uitleg aan de BD wel kans maak op de VAR-wuo, alle andere richtlijnen beantwoord ik namelijk wel positief, ik loop zelf al het risico en er is geen enkele gezagsverhouding. Op zich wil ik dit avontuur wel aangaan, want het ergste wat er dan kan gebeuren is dat we de samenwerking moeten staken en ik iets anders moet gaan doen als er later toch een fictief dienstverband wordt vestgeseld. Maar met het onderteken van deze clausule maak ik mezelf ook aansprakelijk voor naheffingen en boetes van de BD, en dit terwijl de kans gewoon aanwezig is dat die er komen. Ik doe er in dit geval toch goed aan hier niet voor te tekenen?

 

Groet,

 

Link naar reactie
 • 0

Dat is inderdaad het doel maar ze willen eerst 1 jaar aankijken en bij positieve performance kan ik mezelf naar een jaar inkopen.

 

Dat vind ik ook: of meteen aandeelhouder of het eerste jaar in loondienst en als dat beide geen optie is dan proberen we het met de VAR maar dan ga ik niet voor zo'n clasule tekenen....niet overdreven geredeneerd toch?

Link naar reactie
 • 0

dan proberen we het met de VAR maar dan ga ik niet voor zo'n clasule tekenen....niet overdreven geredeneerd toch?

 

Ik kan me erg vergissen maar is de var-wuo nou juist niet bedoeld om het risico voor claims van de BD bij de opdrachtgever af te dekken? Die clausule lijkt me dan ook voor de situatie waarin jij derden inzet voor de uitvoering van de werkzaamheden (var-wuo dekt daar de risico's niet van af) Dus als je de var-wuo aanvraag netjes invult, krijgt en zelf de werkzaamheden verricht is die clausule irrelevant.

Link naar reactie
 • 0

Buiten dat de clausule irrelevant is, werkt ze niet. Je kunt als opdrachtnemer de opdrachtgever niet vrijwaren voor fiscale gevolgen die verhaalbaar zijn op de opdrachtgever. Logischerwijs had ik verwacht te lezen dat opdrachtgever dergelijke aanslagen kan verhalen op de opdrachtnemer.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt Joost,

 

Ik vond het al erg raar dat deze clausule er in staat maar nu begrijp ik dat hij a) irrilevant is en b) niet correct geformuleerd is.

 

Ik hoef dus niet te eisen dat hij geschrapt wordt, ik kan er gewoon voor tekenen?

Link naar reactie
 • 0

Dat laatste zei ik niet....

 

Zij zullen hun zin wellicht zo uitleggen dat zij het lezen als een verhaalsrecht en dan krijg je daar gesteggel over als het fout gaat. Ik zou vragen dit te verwijderen en hun te wijzen op het vertrouwen dat ze kunnen ontlenen aan een (eerlijk aangevraagde) VAR-wuo

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt, dat laatste wilde ik nog even horen vandaar mijn uitlokkende eindconclusie ;D

 

Goed om te horen dat mijn basisgevoel goed was, nu ken ik ook de correcte onderbouwing, nu afwachten of ze er toe bereid zijn.

 

Groet,

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dat is inderdaad het doel maar ze willen eerst 1 jaar aankijken en bij positieve performance kan ik mezelf naar een jaar inkopen.

 

Dat vind ik ook: of meteen aandeelhouder of het eerste jaar in loondienst en als dat beide geen optie is dan proberen we het met de VAR maar dan ga ik niet voor zo'n clasule tekenen....niet overdreven geredeneerd toch?

 

Niet om flauw te doen maar als ze je niet in loondienst willen nemen voor een jaar klinken ze wel heel angstig. Hebben ze dan over een jaar wel vertrouwen dat je een goede partner zult zijn? Mmmm...

 

Succes met de beslissing.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

In feite hoort deze clausule er natuurlijk nooit te zijn. De VAR-WUO is juist bedoeld om duidelijkheid te scheppen in de aansprakelijkheid. Maar als aanvrager van de VAR heb je zelf een aanzienlijke invloed en verantwoordelijkheid t.o.v. de VAR.

Je dient namelijk alle relevante gegevens volledig en correct in te vullen. Hieruit zal dan blijken dat je jezelf als ondernemer ziet (dit zal je eventueel ook nader moeten kunnen onderbouwen!), maar ook de risico vragen opvolgen van aanwijzingen etc. , investeringen, plaats van werkzaamheden er in feite van 1 opdrachtgever sprake is + economische afhankelijkheid.

Als er vervolgens een VAR-WUO wordt afgegeven dan dienen de werkzaamheden conform de VAR uitgevoerd te worden. bij veranderingen dient een nieuwe c.q. aanvullende VAR (per werkzaamheid) te worden aangevraagd.

Wordt voldaan aan de eisen van de VAR EN had de opdrachtgever redelijkerwijze niet kunnen en behoren te weten dat de VAR niet klopte dan zal een naheffing ook altijd bij de ondernemer en niet bij de opdrachtgever worden neergelegd.

Dus als een opdrachtgever bij de huidige VAR-regeling een clausule wegen "het risico van naheffingen opnemen" dan zal hij toch eens heel duidelijk moeten uitleggen waarom hij bij voorbaat al op een naheffing had gerekend en dus in feite wist dat de VAR niet klopte! Als een opdrachtgever willens en wetens een VAR gebruikt die niet klopt, dan krijgt hij, m.i. terecht, de naheffing en heeft de clausule m.i. bij een rechter weinig kans van slagen om e.e.a op een zelfstandig ondernemer te verhalen.

 

In dit geval ben ik overigens geneigd om te stellen dat er sprake is van een dienstbetrekking, omdat er al vanuit gegaan wordt dat er maar 1 opdrachtgever zal (kunnen) zijn, die aansluitend wordt omgezet in een "partnerschap. Het lijkt op een AO voor een jaar (verlengde proeftijd, of hoe je het ook wil noemen) en niet op een "echte ondernemer".

Ik heb in de loop van de jaren de VAR in allerlei gedaantes voorbij zien komen, vaak ten onrechte door de belastingdienst in eerste instantie afgewezen, maar soms ook wel terecht omdat de zelfstandige in kwestie zich "feitelijk" als een werknemer gedroeg.

 

ondanks mijn kritische benadering, succes Fred Londema

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     3k 90

Ik zie dit als oneigelijk gebruik van de VAR, ongeacht de vorm. De opdrachtgever weet dit (lees: behoort dit te weten) en zou jegens de Belastingdienst nooit met droge ogen anders kunnen verklaren en zich beroepen op de desbetreffende VAR. Kortom: De hele VAR is irrelevant, zoals Joost ook al heeft opgemerkt. Laat de toekomstige partners gewoon een managementovereenkomst sluiten met jou, zonder de VAR in dit geheel te betrekken.

 

Voor wat betreft de aansprakleijkheid bij claims van de belastingdienst zou je uitstekend met een vrijwaring kunnen werken en als extra stok achter de deur een ontbindende voorwaarde op kunnen laten nemen. Laat hier aub wel even door een jurist naar kijken, want de onderstaande vrijwaring klopt geen hout van.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Dag Edward,

 

Wat bedoel je precies met een management ovk. Bedoel je dan in loondienst?

 

Voor wat betreft de aansprakleijkheid bij claims van de belastingdienst zou je uitstekend met een vrijwaring kunnen werken en als extra stok achter de deur een ontbindende voorwaarde op kunnen laten nemen.

 

Wat bedoel je hier precies mee, kan ik daar mee werken? Hoe werkt dat dan?

 

Bij voorbaat dank voor je reactie.

 

Groet,

 

Link naar reactie
 • 1
Retired Mod     3k 90

Dag Edward,

 

Wat bedoel je precies met een management ovk. Bedoel je dan in loondienst?

 

Voor wat betreft de aansprakelijkheid bij claims van de belastingdienst zou je uitstekend met een vrijwaring kunnen werken en als extra stok achter de deur een ontbindende voorwaarde op kunnen laten nemen.

 

Wat bedoel je hier precies mee, kan ik daar mee werken? Hoe werkt dat dan?

 

Bij voorbaat dank voor je reactie.

 

Een managementovereenkomst is gewoon een overeenkomst van opdracht, maar met het specifieke doel om (mede) leiding te geven aan een onderneming. Daarin is doorgaans ook een vorm van exclusiviteit opgenomen om alleen voor de desbetreffende onderneming werkzaam te zijn.

 

Een voorbeeld van een managementovereenkomst vindt je hier, maar er zijn nog legio andere voorbeelden te vinden. In deze is wel een aardige clausule opgenomen waarin in zekere mate een vrijwaring wordt gegeven aan de onderneming.

 

Let wel op. Een managementovereenkomst sluit een arbeidsovereenkomst niet uit. Zie in dit verband:

 

https://www.higherlevel.nl/forum/index.php?board=49;action=display;threadid=16918

 

De ontbindende voorwaarde zou je in de overeenkomst op kunnen nemen en daarin bepalen dat wanneer jij je niet houdt aan de verplichtingen tot afdracht, de andere partij de ontbinding van de overeenkomst in kan roepen. Daarmee is het risico voor wat betreft de fictieve arbeidsovereenkomst nog niet afgedekt, maar dat is realtief eenvoudig te organiseren omdat de overeenkomst toch maar een bepaalde duur heeft.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 193 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.