Ga naar inhoud
 • 0

Bedrijf trekt lopende tevens toekomstige opdrachten in. En nu?

Al enige tijd werk ik met veel plezier voor een leuk bedrijf. Tot 1 week geleden heb ik ook nooit anders begrepen dat mijn werk in zeer goede aarde is gevallen en iedereen zeer tevreden was over mijn werkzaamheden.

Tot een ineens week geleden. Ik ging naar een eerder geplande meeting om de voortgang van huidige opdracht te bespreken. Tevens kennismaking met nieuwe collega die vanwege veranderde werkzaamheden van huidige coördinator (door "veranderde economisch klimaat"), haar taken zou over nemen.

Tijdens dit gesprek kreeg ik volkomen "out of the blue" te horen dat de nieuwe creative director mijn werk "niet mooi" vind.. Kleine noot: hij was eerder grootaandeelhouder/ financieel man.

 

Zoals je je kunt voorstellen ben ik hiervan enorm geschrokken. Niet eens meteen vanwege de financiële kant, echter temeer ik voor de volle 100% achter mijn werk sta, en een zeer prettige samenwerking had. Tijdens datzelfde gesprek liet n.a.v. mijn meegebrachte portfolio de nieuwe coördinator ook nogeens blijken dat ze zeer enthousiast is over mijn werk.

 

Al met al, mijn gedachte -na 15 jaar in het vak heb ik vaker hetzelfde zien gebeuren- : de verkoopresultaten vallen tegen en ze zoeken een zondebok.

 

Ik heb om een gesprek met hem gevraagd en een paar dagen geleden kreeg ik de kans in een persoonlijk gesprek zijn kant van het verhaal te horen. Ik heb uiteindelijk beleefd geluisterd naar een ontzettend onbehoorlijke manier van ontevredenheid-uiten en werd voorgesteld aan het nieuwe team van medewerkers. Al met al een verloren race dus.

 

Enerzijds natuurlijk mijn risico, hoort erbij als ondernemer, echter had ik staande afspraken. Bij elkaar uitkomende op een erg flink bedrag aan geschatte / verwachte inkomsten over de aankomende 6 maanden.

 

Er lopen nu m.i. verschillende zaken:

1) Inkomstenderving door deels per email, deels mondeling besproken opdrachten (in voor dit doel belegde meeting) die nu niet meer doorgaan. Ook heb ik juist vorige week toegangskaarten/ticket/hotel geboekt, met medeweten van bedrijf, voor een beurs in buitenland die noodzakelijk is te bezoeken gezien de opdracht. Tevens al wat dagen vóórwerk gedaan, zijnde inspiratie op doen, grote lijnen uitzetten etc.

2) De lopende opdracht is dus niets meer mee gedaan. Ik heb wel de factuur klaar liggen, zal tevens aan bieden deze netjes naar hun wens uit te werken zodat zijn hiermee nog wel gewoon verder kunnen.

 

Ik heb verscheidene opdrachten afgelopen periode afgezegd vanwege de komende werkzaamheden voor dit bedrijf. Op deze korte termijn gaat het voor mij onmogelijk zijn vervangende opdrachten te vinden. (te meer ik momenteel bijna 15w zwanger ben, maar dat ter zijde)

Ik heb natuurlijk al gemeld dat hier sprake is van inkomstenderving, bedrijf zegt toe dat "ze zich aan fin. verplichtingen zullen houden". Ergens aankomende week zal daaromtrent contact met mij worden opgenomen voor een voorstel van hun kant.

 

In de tussentijd wil ik mijzelf natuurlijk zo goed als mogelijk hierop voorbereiden en beslagen ten ijs komen.

Ik ben nu bezig met een financieel overzicht, alles wat ik tot dusver geïnvesteerd heb, tevens correspondentie van afgelopen jaren waaruit alle tevreden geluiden blijken.

 

In mijn Algemene Voorwaarden staat wel een artikel opgenomen m.b.t. het ontbinden van de opdracht (opzegging schriftelijk, inkomstenderving, declaraties voor reeds verrichte werkzaamheden, overdracht etc) - , ik denk zelf eigenlijk dat het hem ook meer gaat zitten in hoeverre ik gelijk zou kunnen krijgen in het feit dat ik de veronderstelling ben een overeenkomst te hebben met dit bedrijf?

 

Heel graag lees ik dan ook ervaringen of evt. advies van jullie kant, vast dank!!

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     4,6k 118

Super balen!

 

Ik zou gewoon beginnen met alle reeds besproken zaken. Verder ga ik er vanuit dat je wellicht een annuleringsverzekering hebt dus dat je daarvan even uitzoekt wat de kosten zijn (bijvoorbeeld eigen risico) en even in je eigen voorwaarden zoekt of je zoiets kan declareren?

Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link naar reactie
 • 0

Dank voor je reactie! Ik was reeds begonnen met lopende opdrachten, echter vanmorgen kreeg ik telefonisch door dat men niet verder met mij in zee gaat.. Het lijkt mij dan ook zinloos dan alsnog verder te werken.

Toevallig gister nog van andere collega binnen hetzelfde bedrijf een toezeggeing dat wij nog wel degelijk gaan samenwerken.. ?

 

Nee, de reis e.d. zal me verder een biet zijn en kan ik annuleren, ik zal dan ong. 100,- aan kosten niet terug krijgen.

Ik noemde de reis ook eerder als voorbeeld om ook aannemelijk te maken dat wij allen (dus ik én bedrijf eerder) er van uit gingen dat ik deze opdracht zou gaan doen. Ik zou bijv. die persoon van dat bedrijf daar ook ontmoeten.

 

Het gaat mij eerder om de inkomstenderving.

Mijn werk is tamelijk gespecialiseerd en ik vind zeker niet voor mijn zwangerschapsverlof een andere dergelijke opdrachtgever.

 

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 1

Hallo PKDS,

 

Je hebt het over "deels per email, deels mondeling besproken opdrachten". Nu is "besproken" iets anders dan "afgesproken", dus het is de vraag in hoeverre jij de opdrachten bent overeengekomen met je klant. Heb je van je lopende opdracht al (tussen-)resultaten opgeleverd of (deel-)facturen gestuurd die al betaald zijn? Dan is het aannemelijk dat de opdracht verleend is en dan gelden jouw algemene voorwaarden. En hoe zit dat met de verwachte werkzaamheden? In hoeverre zijn die alleen "besproken"? Heb je daar offerte voor uitgebracht en zo ja, heb je ergens een reactie van die klant op papier of in een e-mail? Het gaat dus niet alleen om enthousiaste reacties maar concrete zaken die duiden op een opdrachtverlening, zoals "wat ons betreft kun je hiermee aan de slag" of "we zien graag de eerste resultaten tegemoet".

 

Groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Hallo John,

 

Dank voor je goede vragen.

In mijn branche is het veel voorkomend dat een groot deel van het werk eerst in het hoofd af speelt. Dit zijn helaas geen meetbare resultaten. Echter zit wel al een hoop werk in vwb uitzetten grote lijnen, shopping, inspiratie op doen etc.

Het is ongebruikelijk om een klant a.h.w. "lastig te vallen" met half-afgemaakte moodboards, enorme verzamelingen plaatjes etc... Die zeggen mij iets, zeggen een ander niets over het werk. Al dit voorwerk zit ook verdisconteerd in het uiteindelijke bedrag dat per ontwerp gerekend wordt.. (voor andere branches onbegrijpelijk, ik realiseer het me!)

 

De werkzaamheden (ontwerpen) lopen per opdrachtdeel, per seizoen.

 

In maart heb ik het bedrijf benaderd met de vraag of men eventueel mij had ingepland in hun team aangezien een vraag van een ander bedrijf voor dezelfde periode. Ik heb toen per mail de toezegging gekregen dat "er zeker werk aan kwam":, met een opsomming van een aantal projecten en de opmerking/vraag graag tijd voor hen vrij te houden. Hiervan heb ik inderdaad een klein deel gekregen tot dusver, een groot deel zat nog "in concept".

 

Eind mei ben ik gevraagd naar hoofdkantoor te komen om de werkzaamheden voor de rest van het jaar te bespreken. Deze staan (stonden?) bij hen op papier, en mijn deel ahw is met mij mondeling doorgenomen (er worden ook anderen ingehuurd). Gedetailleerde aantekeningen hiervan heb ik in mijn boekje gemaakt. In totaal zo'n 5 opdrachten (waarvan 2 van de eerdere e-mail zijn) met een totale tijdsduur van een aantal maanden.

In detail heeft zij mij gevraagd of ik tijd en interesse heb, het aantal af te leveren ontwerpen, de doelgroepen, de deadlines etc.. Ik heb daarop bevestigend geantwoord en dat ik ermee aan de slag ging. Tevens hebben we besproken welke beurzen nuttig zouden zijn om evt. samen naar toe te gaan.

 

Ik werk al geruime tijd voor hen met vast honorarium, daarom was het inmiddels op deze manier gebruikelijk. Dom, realiseer ik me nu. Ik ben (te) bang geweest om mijn zgn. "goede relatie" op het spel te zetten... helaas.

 

 

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 0

Hallo PKDS,

 

Je opmerkingen in je laatste mail geven mijns inziens zeker mogelijkheden voor een "compensatieregeling". Er is in de periode dat je voor deze klant opdrachten hebt uitgevoerd een bepaalde werkwijze ontstaan, die van beide kanten heeft gewerkt en ook door beide partijen is geaccepteerd. De continuering van deze werkwijze mag je afleiden uit het feit dat je op een expliciete vraag over het werken voor een andere klant een mail hebt gekregen die aangeeft dat men de bestaande samenwerking wil voortzetten. Als er in die mail inderdaad een verzoek staat om tijd vrij te houden, zou je dat als opdrachtverlening kunnen beschouwen, dat was immers de manier waarop jij met hen samenwerkte. In dat geval gaan nu je algemene voorwaarden gelden en daar heb je nog te weinig over verteld om daar iets zinnigs over te kunnen roepen.

 

Groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Hallo John,

Je antwoord stelt me enigszins gerust. Het volgende staat onder opzegging:

 

Artikel 12   Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Deze Algemene voorwaarden zijn eerder al op print naar dit bedrijf gestuurd, en staan gedeponeerd bij de KvK. Tevens onder alle facturen de vermelding dat "deze onder de Alg. VW valt, deponeerd onder nummer etcetc.."

 

Dank voor de inzichten! Patricia.

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 1

Hallo Patricia,

 

Misschien moet je eerst gewoon hun voorstel volgende week afwachten. Zo'n bedrijf zit ook niet om een heleboel gedoe verlegen en misschien is hun voorstel wel heel reëel. Zo niet, dan moet je bekijken of je zelf hierover gaat onderhandelen of daar iemand bij gaat inschakelen. Denk sowieso alvast na waar jouw grens ligt.

 

Misschien een overbodige tip: mochten ze je bellen met hun voorstel, dan zou ik niet aan de telefoon gaan discussieren. Hoor het voorstel aan, maak aantekeningen, controleer of je het goed begrepen hebt, zeg dat je erover na wilt denken en vraag of ze het ter bevestiging op papier of op de mail willen zetten. Met een gat in de lucht springen of ontploffen van woede zou ik persoonlijk wachten tot ná het telefoongesprek. Tenzij ze je natuurlijk volledig compenseren, dan zou ik meteen akkoord gaan ;).

 

Succes en Groet,

 

John

Link naar reactie
 • 2
Retired Mod     3k 90

We hebben hier gewoon te maken met het wettelijke kader van de overeenkomst van opdracht, artikel 400, e.v., boek 7 Burgerlijk Wetboek. Ik hoofdlijnen komt dit wel neer op hetzelfde neer als hetgeen in de onderhavige algemene voorwaarden is opgenomen. Kortgezegd komt het erop neer dat een Opdrachtgever gerechtigd is om een overeenkomst tussentijds te beeindigen, maar wel verplicht is om in ieder geval de reeds verrichte werkzaamheden te vergoeden. In dit verband artikel 411:

 

 

Artikel 411

 

Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft de opdracht nemer recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdracht nemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdracht gever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

 

2.In het in lid 1 bedoelde geval heeft de opdracht nemer slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdracht gever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is. Op het bedrag van het loon worden de besparingen die voor de opdracht nemer uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in mindering gebracht.

]

 

Ik verwijs expliciet naar deze bepaling omdat de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden nog een punt van orde kan zijn. Kernvraag: heb je de algemene voorwaarden in de onderliggende overeenkomst van toepassing verklaard? Zo niet, of voor zover er slechts sprake is van mondelinge afspraken, dan kun je in ieder geval op artikel 411 terugvallen.

 

Terzijde, maar enkel een regeltje onderaan facturen met een verwijzing naar algemene voorwaarden en/of een depot hiervan bij de KvK is niet toereikend om de algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Wat fijn weer zoveel reacties! Dank hiervoor, hier heb ik echt iets aan.

 

Ik zal inderdaad eerst hun voorstel afwachten aankomende maandag.

Goed ook dat je het nog even zegt, John, ik ga zeker niet meteen reageren. Schrijf alles op en vraag om bevestiging. ;-) .. het hele bedrag zullen ze zeker niet doen, dat is voor sommigen bijna een jaarsalaris. Maar ik ga zeker proberen de op papier bevestigde opdracht vergoed te krijgen.

 

Ik heb hier en daar geïnformeerd en meest gebruikelijk binnen mijn branche is de tot dan toe gemaakte kosten plus een vergoeding van 25% van de verwachte inkomsten. Moeilijk is dat een hoop werk "in het hoofd" zit. Ik zal ze dan wel alle schetsen, kopieën uit mijn "dummy" (ideeenboekje) etc. sturen.

 

Edward, geweldig nuttig advies ook, bedankt - ik heb het aandachtig doorgenomen. Ik weet dat de Algemene Voorwaarden alleen geldig zijn indien uitgereikt -(mits dat redelijkerwijs niet kan igv bijv. een webshop meen ik?).

Dit doe ik dan ook altijd, gelijk bij uitgifte van de offerte. Het zinnetje onderaan de factuur is in die zin alleen een reminder, a.h.w.

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 0

Na een goede week weer even een update van mijn kant.

 

Ik heb hen een (redelijk uitgebreid -m.i. nodig gezien de hele situatie-) schrijven gestuurd met de gang van zaken en concreet van wat naar mijn mening dus open staat, zijnde: 1. een schadepost door een laatste-moment annulering van opdracht waarvan ik bovendien reeds 10 dagen gewerkt heb 2. de lopende opdracht (factuur reeds verstuurd)

 

Kort samengevat heb ik verder benoemd dat m.i. hier sprake is van mondelinge afspraken, tevens opdrachtverlening en wij beiden bovendien als zodanig gehandeld hebben.

 

Als antwoord van hen in de strekking van "dat de interpretatie van eea verschilde, echter de feiten overeen komen", kreeg ik het voorstel dat de lopende opdracht per direct zal worden betaald en ze verder de mijn bezoeken aan hen willen vergoeden a 2,5 dagdeel.

Met dit voorstel willen ze naar hun zeggen "een dispuut over de interpretatie van gesprekken/bezoeken voorkomen en onze contacten op termijn open houden".

 

Ik ben hiermee natuurlijk helemaal niet akkoord, en vraag me af wat nu de beste aanpak is.

 

Die laatste zin is sowieso aan verkeerd adres aangezien ik zulke klanten veel te slecht voor mijn bloeddruk vind, en ik denk dat ze boter op hun hoofd hebben als ze dat zelf eigenlijk ook niet vinden.

Bovendien, en dat lijkt me best van belang, vraag ik me ten zeerste af hoe ik onze gesprekken en afspraken aangaande de opdrachten die we bespraken dan anders dan opdrachtverlening had moeten interpreteren.

 

Enfin, mijn vraag nu aan jullie: wat is wijs?

 

Nog een brief er tegenaan waarin ik min of meer neer leg wat ik hier ook zeg met een aanpassing in mijn voorstel tot wat m.i. een billijke schadevergoeding is?

=> en wat is dan billijk?

De 10 gewerkte dagen of heb ik kans / recht op meer? (ook gezien mijn ALV)

 

Of iets andere aanpak?

 

Vast dank!

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 0

Helaas komt nu ook de negatieve mening van het nieuwe hoofd om de hoek kijken, die jouw werk afkeurend beoordeelde. Als hij die mening blijft vasthouden, heb je geen enkele kans van slagen. Dan kan het hooguit een ellenlang welles-nietes-spelletje worden, waarbij degene met de langste adem aan het langste touwtje trekt. Is ook duidelijk op te maken uit het eerder opgevoerder artikel.

Link naar reactie
 • 0

Hallo Patricia,

 

Begrijp ik nu goed dat je hun voorstel niet hebt afgewacht, maar zelf het initiatief hebt genomen om jouw kant van het verhaal op papier te zetten en op te sturen? Of hebben zij daar om gevraagd?

 

Ik weet niet hoe je e.e.a. in je brief hebt geformuleerd, maar wellicht heb je daardoor al een stuk onderhandelingsruimte weggegeven. Eerder gaf je bijvoorbeeld aan dat de lopende opdracht nog niet was afgerond, maar in de 2 punten die je als "openstaand" noemt zie ik niet terug dat je daar een compensatie voor hebt gevraagd. Zij betalen nu de laatste factuur voor deze opdracht, is dat deel van het verhaal daarmee voor jou acceptabel opgelost?

 

Ik denk dat het steeds moeilijker wordt om "op afstand" te adviseren, dus wellicht moet je iemand in de arm nemen die je de hele situatie en de correspondentie voorlegt en om advies vraagt. Heb je een rechtsbijstandsverzekering waar dit onder valt?

 

Groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Sancho denkt dat brieven schrijven zinloos is. Hooguit om de eigen frustratie kwijt te raken kan het iets opleveren, maar dan zou hij ze vooral niet versturen.

 

Klaarblijkelijk zit het er even niet meer in, en dan heeft het geen zin om tegen heug en meug het karwei af te maken.

Doe het maar zoals Edward zegt. Ga op gesprek, vraag een vergoeding voor de gewerkte uren en neem op gepaste wijze afscheid. Het is soms lastig om te accepteren dat je goede werk niet wordt gewaardeerd, maar ook dat komt voor.

 

Sancho

Sancho is de realistische tegenhanger van de dromende Don Quichot, die reuzen zag in windmolens :: In zekere zin is Sancho een pragmaticus die met beide benen op de grond staat en Boerenslim.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt weer voor jullie reacties!

 

Een korte reactie op de verschillende invalshoeken:

- John: nee, ik heb hun voorstel afgewacht, een volle week later kreeg ik van de alg. directeur een e-mailtje met de mededeling dat ze verder geen gebruik gingen maken van mijn diensten. Hierop heb ik geantwoord dat ik nog in afwachting was van --etc.

Waarop hun vraag dat niets bij hen bekend was, waarmee mij niet veel anders te doen stond dan de zaak weer eens bij deze mijnheer voor te leggen.

- opvallend is juist dat in dit schrijven de negatieve beoordeling van mijn werk ahw terug gedraaid wordt en naar hun zeggen niet van belang is.

Tevens is nu ineens onze samenwerking niet beëindigd, maar "opgeschort" en wil men "het contact voor de toekomst open houden".

- ze willen de werkelijk gemaakte kosten vergoeden: dat is dus de openstaande factuur (die wordt voldaan), => plus m.i. de 10 reeds gewerkte dagen.

 

Ik heb reeds contact met een advocaat gehad en die ziet eea zeker zeer positief tegemoet, te meer de reeds gevoerde correspondentie waaruit blijkt dat wij een overeenkomst tot opdracht hadden en mijn ALV.

 

Het is geenszins mijn bedoeling dit allemaal op te laten lopen tot een enorm conflict. Dit is niet goed voor mijn humeur, noch mijn bloeddruk en leidt me teveel af van de leuke zaken in het leven en mijn bedrijfje. - die 10 gewerkte dagen wil ik ook vergoed, lijkt me niet meer dan redelijk en de rest mogen ze houden.

 

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 0

Simpel gezegd hebben ze je dus een voorstel voor de afwikkeling gedaan en kun jij toch gewoon een tegenvoorstel doen?

 

Schrijf ze dat je blij bent met de manier waarop ze de lopende zaken willen beëindigen, en dat je de manier waarop ze contacten naar de toekomst open willen houden zeer op prijs stelt.

 

Meld dat ook jij zaken bij voorkeur in constructief onderling overleg wilt regelen, zonder daarin verdere stappen te hoeven ondernemen.

 

Dit laat echter onverlet dat er voor de verstrekte opdrachten, waarover jullie het beiden eens zijn, reeds 10 dagen gewerkt zijn, (waarbij je alle losse uurtjes die je er ter voorbereiding in hebt gestoken niet meetelt) en dat het in dat licht niet meer dan billijk is dat die 10 dagen ook vergoed worden.

 

Je kunt dus accoord gaan met hun voorstel tot afhandeling van de lopende zaken mits ze de 10 dagen vergoeden zoals overeengekomen in de opdrachten, waarbij jij verder af zult zien van facturatie van overige uren die in het kader van die opdracht reeds gemaakt zijn.

 

Wens ze verder veel succes met hun bedrijfsactiviteiten en dat je in de toekomst de deur altijd openhoud voor gesprekken o.i.d.

 

Dat je daar in werkelijkheid anders over denkt is in je brief aan hun niet zo relevant.

 

Succes

 

Frans

Link naar reactie
 • 0

Frans, 2 zielen, 1 gedachte: dit is in grote lijnen eigenlijk precies de strekking van het concept (inhoud zowel als toonzetting) zoals het nu bij mij staat.

Fijn dit te lezen!

Creativity is a natural extension of our enthusiasm ~ Earl nightingale

Link naar reactie
 • 0

Hoe lang freelance je al? Dit verhaal beperkt zch tot jouw situatie die geheel onverwacht is ontstaan. Los van je juridische positie is het voor je commerciële positie echter ook van belang om ontwikkelingen bij je opdrachtgever te volgen en voorspellen.

 

Ergens in het begin meld je dat de taken van jouw opdrachtgever zijn overgenomen door een grootaandeelhouder/financiële man. Dat duidt erop dat ze met financiële tegenwind te kampen hebben en dat er nu kosten bespaard moeten worden, en evt nieuwe inkomsten aangeboord. Dat moet al een tijdje gerommeld hebben. Heeft die oude opdrachtgever nooit iets gezegd? Is hij/zij met stille trom vertrokken? Weet je bv of jouw werk nu intern opgevangen wordt of elders uitgezet?

 

Het is me ook niet duidelijk of je behalve met die ene opdrachtgever ook elders in het bedrijf relaties hebt opgebouwd. Jezelf ingevlochten als-het-ware.

 

Wat jou overkomt is namelijk niet ongebruikelijk in creatieve bedrijven. De creatieve directeur wordt vervangen, en de nieuweling neemt zijn/haar eigen netwerk mee en stoot bestaande contacten af. Dat gaat soms netjes, en soms wat minder. Maar het is niet shockend. Hoort bij freelancen.

 

Oh, en er is een recessie gaande. In de auto-industrie krijgen toeleveranciers al een tijdje te horen dat contracten opgeblazen worden. Dat doet zeer, want nu moeten die toeleveranciers mensen gaan ontslaan.

 

In zo'n situatie is het doorgaans beter om je flexibel en oplossingsgericht op te stellen. Wel hard voor wat betreft lopende opdrachten en verricht werk, maar soepel op de wat langere termijn. En het is sowieso niet goed om te afhankelijk zijn van één opdrachtgever.

 

Sterkte!

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

 

Ter aanvulling: je zegt prima overweg te kunnen met de nieuwe coördinator, die tevreden is met je bijdrage. Die loopt echter aan een leiband van de financieel verantwoordelijke (lees ik tussen de regels), maar dat neemt niet weg dat je daarmee de ontstane situatie kunt overleggen. Dat is ook van belang voor het geval dat het beleid weer aangepast wordt, want als jij tijdig flexibiliteit toont, zullen ze eerder bellen als de wind weer meezit.

 

Hoewel ik me prima kan voorstellen dat je je niet als pushover wil opstellen. ;)

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  14 leden, 255 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.