Ga naar inhoud
 • 0

Correctie door belastingdienst van winstgenieter naar resultaatgenieter

Hallo,

sinds november 2006 ben ik, naast een vaste dienstbetrekking, werkzaam als opvoedingsondersteuner bij gezinnen. Ik heb me daarvoor keurig aangemeld bij de belastingdienst en zij hebben mij destijds geadministreerd als winstgenieter. Inmiddels zijn de aangiften 2007 en 2008 gedaan met alle vragen en gegevens die daarbij horen waaronder startersaftrek en zelfstandigenaftrek.

In juni 2007 heb ik zelf al aangevraagd om de notatie te wijzigen naar resultaatgenieter gezien het kleine onderneming betreft. Daar heb ik nooit een schriftelijk antwoord op gehad alleen telefonisch is vermeld dat het

 

Recent heeft de belastingdienst geoordeeld dat de notatie als winstgenieter niet langer gehonoreerd is en wordt de registratie terug gedraaid naar resultaatgenieter.

Dat betekent dus dat de aangiften 2007 en 2008 behoorlijk worden herzien doordat bepaalde regelingen niet meer gelden. In plaats van een verlies, door aftrek van posten waar als resultaatgenieter geen recht op is, zal er een winst overblijven.

Als ik destijds had geweten dat ik als resultaatgenieter geregistreerd stond, dan had ik zaken anders op de balans verwerkt door bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op een lening.

 

Nu is mijn vraag of ik zelf ook nog correcties op die aangifte mag doorvoeren naar aanleiding van de gewijzigde registratie die door de belastingdienst wordt doorgevoerd?

 

Op andere fora en de site van de belastingdienst kom ik daar niet achter.

 

Alvast erg bedankt voor het meedenken!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0

Om welke reden word je niet meer als ondernemer, maar als resultaatgenieter aangemerkt en welke aftrekposten raak je hierdoor kwijt? De meeste ondernemersfaciliteiten heb je pas recht op als je in dat jaar 1225 uur daaraan hebt besteed. Bij zoveel uur is er meestal geen sprake meer van overige werkzaamheden, maar van ondernemerschap (voor de IB).

 

Aanpassingen maken op je aangifte kan totdat de aanslag definitief is. Dat is op het moment dat niemand meer terug kan komen op de aanslag, in de regel 6 weken na:

- het opleggen van de aanslag (Inspecteur);

- het doen van uitspraak op bezwaar (Inspecteur);

- het doen van uitspraak in beroep (Rechtbank);

- het doen van uitspraak in hoger beroep (Gerechtshof); of

- het wijzen van een arrest in cassatie (Hoge Raad)

Al naar gelang hoe ver je bent.

 

Feiten kun je achteraf niet meer wijzigen. Dus een lening kun je niet met terugwerkende kracht aflossen. Wel zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld alsnog een voorziening te treffen, en kun je van mening veranderen met betrekking tot de fiscale kwalificatie (waardoor bepaalde feiten ineens een andere inkleuring krijgen).

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je snelle reactie.

 

Dat het teruggedraaid wordt is tot nu toe alleen nog mondeling medegedeeld. De formele onderbouwing van het waarom moet ik nog ontvangen. Hij zat de hele tijd door te zagen over het gebruik van de zelfstandigenaftrek dus ik heb het vermoeden dat het voor hem niet aanmelijk is geworden dat ik daar recht op zou hebben. Tijdens het huisbezoek is er gesproken over de aard en omvang van de werkzaamheden. Op basis daarvan is het besluit voorgenomen.

 

Als resultaatgenieter kun je geen gebruik maken van zelfstandigenaftrek en startersaftrek, dus die 2 posten vallen weg wat over 2 jaar toch een slordige 20.000 euro is waarover achteraf te weinig belasting betaald zou zijn. Deze consequentie is overigens mijn eigen interpretatie van het gevolg. Ik zoek naar mogelijkheden om het terug te betalen bedragen te minderen.

Wat me tevens stoort is dat ik hier zelf al 2 jaar geleden om had gevraagd, het niet heb gekregen en dus bepaalde regelingen kon toepassen wat nu alsnog wordt teruggedraaid.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Beste ohz,

 

Hier een wat late reactie:

 

Als de aangifte IB 2007 al geregeld is, je de definitieve aanslag hebt ontvangen en de inspecteur winst uit onderneming heeft aanvaard, kan hij daar niet meer op terugkomen. Hij mist dan het zgn. 'nieuwe feit'. Als je buiten de 6 weken bezwaartermijn zit kun je een verzoek om ambtshalve vermindering doen met verwijzing naar het ontbreken van dat nieuwe feit.

 

Daarnaast vraag ik me af of het 'huisbezoek' soms een startersbezoek is geweest? Als dat zo is heb je daar een rapport van gekregen. Indien in het rapport zonder voorbehoud staat dat je winstgenieter bent, sta je nog sterker.

 

Suc6

 

John

Link naar reactie
 • 0

Beste ohz,

 

de belastingdienst richt zich de laatste tijd erg op ondernemers die daarnaast ook een dienstbetrekking hebben, juist om de posten die zelf noemt. De wet schrijft namelijk voor dat je het urencriterium moet halen en kunnen onderbouwen en met een dienstbetrekking daarnaast wordt dat een lastige opgave.

 

De inspecteur zal een aankondiging naar je toesturen waarin hij aangeeft dat hij voornemens heeft om af te wijken op je aangifte. Je hebt dan de mogelijkheid om bezwaar te maken op zijn voornemens. Dit bezwaar moet door jou onderbouwd worden en dan kom je dus terug op het urencriterium.

 

Indien jij kan aantonen dat je wel de 1225 uur in je onderneming hebt gestoken, dan kan de inspecteur jouw bezwaar goed keuren en dus zijn voornemens laten vervallen. Indien hij op zijn standpunt blijft staan en jij van mening bent dat je wel gelijk hebt, kan je na zijn aankondiging dat je bezwaar is afgewezen de gang naar de rechter inzetten.

 

Wel verbaast het mij dat je zelf in 2007 tot de conclusie kwam dat je geen ondernemer was (je hebt zelf een brief gestuurd naar de belastingdienst). Waarom heb je dan toch de ondernemersfaciliteiten toegepast? Je had in de aangifte ook kunnen aangeven dat je niet voldeed aan het urencriterium. Aangezien je niet aangeeft wie de aangifte heeft gedaan (jijzelf of een externe partij), is het nu dus ook niet mogelijk om te zeggen wie nu dus verantwoordelijk is voor deze fout.

Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Link naar reactie
 • 0

Beste ozh en Sander,

 

Even nog over dat 'nieuwe feit'. Dit is een term die inhoudt dat de inspecteur een onderzoeksplicht heeft. Keurt hij je aangifte goed, dan kan hij later (bijna) nooit zeggen dat hij 't niet wist. Dan had hij de aangifte maar beter moeten controleren. Hij heeft dus iets nieuws nodig, iets dat hij niet kon weten.

In grote lijnen: alleen als de ondernemer de boel belazert en iets verzwijgt, kan de inspecteur je aangifte naderhand corrigeren.

 

En Sander, volgens mij heeft het urencriterium niets te maken met wel of geen ondernemerschap voor de IB. Dat criterium bepaalt, naast het 'meer-dan-50%-van-de-tijd-gedoe', of je recht hebt op zelfstandigen-, startersaftrek e.d.

 

groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Goedemorgen John,

 

Ik het helemaal met je eens wat betreft de ondernemerschap voor de IB. Het urencriterium en het 50% gedoe (iets waar de belastingdienst de laatste tijd erg op let) is voor de aftrekposten. OZH loopt te klagen dat zijn opgevoerde posten zijn afgekeurd, terwijl hij zelf al aan heeft gegeven dat hij zelfzich geen ondernemer achtte.

 

Om nu toch de posten in stand te kunnen houden, zal OZH toch echt een steekhoudende urenverantwoording moeten overleggen, want het 'feit' is niet nieuw voor de inspecteur. Deze zal de brief van ozh waarschijnlijk gewoon in zijn dossier hebben zitten en zich nu dus afvragen waarom de aftrekposten wel opgevoerd worden.

 

Ik denk dat hier weer gevalletje goedkoop duurkoop gaat worden omdat waarschijnlijk bezuinigt is op een goede adviseur.

 

 

Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Link naar reactie
 • 0

 

Ik denk dat hier weer gevalletje goedkoop duurkoop gaat worden omdat waarschijnlijk bezuinigt is op een goede adviseur.

 

 

 

Hoi Sander,

 

Helemaal mee eens! Het blijft echter wel een raar geval waaraan ohz m.i. geen schuld heeft. Komt waarschijnlijk door zo'n suf startersbezoek waar op voorhand de status voor de IB wordt beklonken. Dat kan natuurlijk helemaal niet, ook niet met een voorlopig oordeel. Daar moet de fiscus eens mee ophouden want het schept alleen maar nog meer verwarring.

 

groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Voor mij is het belangrijk om te weten waar de scheidslijn ligt tussen winstgenieter en resultaatgenieter. Als je winstgenieter bent (je bent een 'echte' ondernemer) dan heb je recht op investeringsaftrek. (ook al voldoe je niet aan de 1225 uur)

 

Eigenlijk is dan de vraag: waar eindigt hobby en waar begint het ondernemerschap. Welke argumenten wegen bij de fiscus het zwaarst om als ondernemer aangemerkt te kunnen worden?

Link naar reactie
 • 0

Het verschil tussen werkzaamheid en onderneming is niet zo makkelijk te geven. De definitie van onderneming is:

- een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal

- gericht op deelname aan het economische verkeer

- waarbij voordeel wordt beoogd of redelijkerwijze te verwachten is.

 

Het verschil met een werkzaamheid zit naar mijn mening met name in de eerste regel. In verliessituaties wil de belastingdienst de laatste nog wel eens aangrijpen om aftrek van dit verlies te voorkomen.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

John N.

 

Daar stel je één van de meest besproken vragen, zowel hier als bij de Belastingdienst.

'Ondernemer IB' ga daar maar eens op zoeken hier en je zult veel vinden. Een duidelijke grens echter niet, omdat die er gewoon niet is.

 

Bij de start van de meeste bedrijven is er al helemaal weinig over te zeggen. Pas na het startjaar, als de aangifte IB moet worden ingediend, is er wellicht meer duidelijkheid. Tip: geef bij twijfel je inkomsten aan als winst uit onderneming met alle voordelen die daar bijhoren. Is de inspecteur het er niet mee eens, dan hoor je 't wel. Maar zelfs dan kun je met goede argumenten nog best gelijk krijgen.

 

Suc6!

 

John

Link naar reactie
 • 0

Het belangrijkste verschil tussen winst en resultaat is a) de omvang van de arbeid en investeringen en b) de continuïteit van de activiteit. Resultaat is een predikaat dat veelal het karakter heeft van neveninkomen. Ik adviseer mijn klanten om pas voor winst te kiezen als dit structureel echt meer voordeel oplevert. Ook na de kosten van een eventuele discussie met de fiscus over het juiste predikaat. Waar de grens ligt, is per definitie erg subjectief en voor iedereen verschillend.

 

@John Kode:

"Even nog over dat 'nieuwe feit'. Dit is een term die inhoudt dat de inspecteur een onderzoeksplicht heeft. Keurt hij je aangifte goed, dan kan hij later (bijna) nooit zeggen dat hij 't niet wist. Dan had hij de aangifte maar beter moeten controleren. Hij heeft dus iets nieuws nodig, iets dat hij niet kon weten.

In grote lijnen: alleen als de ondernemer de boel belazert en iets verzwijgt, kan de inspecteur je aangifte naderhand corrigeren."

 

Helaas ligt e.e.a. wat genuanceerder: Zolang een ambtenaar geen bewust standpunt inneemt, is hij nergens aan gehouden. Pas als hij vragen over een bepaald punt heeft gesteld en hij na voldoende beantwoording daarvan vervolgens niets op dat punt heeft gecorrigeerd, dan pas is er sprake van opgewekt vertrouwen. En pas dan heeft hij een nieuw feit nodig om alsnog met terugwerkende kracht te kunnen corrigeren. 2 jaar geen bericht krijgen nadat je voorlopig als winstgenieter bent aangemerkt, is dus niet voldoende om latere correctie van het predikaat winst en alle voordelen die daarbij horen te voorkomen.

 

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

@John Kode:

"Even nog over dat 'nieuwe feit'. Dit is een term die inhoudt dat de inspecteur een onderzoeksplicht heeft. Keurt hij je aangifte goed, dan kan hij later (bijna) nooit zeggen dat hij 't niet wist. Dan had hij de aangifte maar beter moeten controleren. Hij heeft dus iets nieuws nodig, iets dat hij niet kon weten.

In grote lijnen: alleen als de ondernemer de boel belazert en iets verzwijgt, kan de inspecteur je aangifte naderhand corrigeren."

 

Helaas ligt e.e.a. wat genuanceerder: Zolang een ambtenaar geen bewust standpunt inneemt, is hij nergens aan gehouden. Pas als hij vragen over een bepaald punt heeft gesteld en hij na voldoende beantwoording daarvan vervolgens niets op dat punt heeft gecorrigeerd, dan pas is er sprake van opgewekt vertrouwen. En pas dan heeft hij een nieuw feit nodig om alsnog met terugwerkende kracht te kunnen corrigeren. 2 jaar geen bericht krijgen nadat je voorlopig als winstgenieter bent aangemerkt, is dus niet voldoende om latere correctie van het predikaat winst en alle voordelen die daarbij horen te voorkomen.

 

Zowel John Kode als Jan Tax hebben gelijk. De jurisprudentie is op dit punt niet eenduidig. Volgens de ene rechter heeft de inspecteur in voorkomende gevallen wel een onderzoeksplicht en kan hij dus niet zomaar een aangifte automatisch afdoen. Volgens een andere rechter kan de inspecteur op een aangifte terugkomen, zolang er geen sprake is van een bewuste standpuntbepaling. Het is dus maar net hoe het balletje rolt...

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 194 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.