Ga naar inhoud
 • 0

Hypotheekrente aftrek en eigen zaak

In 2008 heb ik samen met mijn partner een woning (privé) gekocht. Omdat wij hypotheek betalen krijgen wij maandelijks een bepaald bedrag terug van de belastingdienst. Als ik mij niet vergis is dit de hypotheekrente-aftrek, maar ik kan mij vergissen in de term. Dit is destijds berekend en ingediend door onze hypotheek-adviseur. Inmiddels krijgen wij dan ook netjes elke maand een bepaald bedrag gestort.

 

Nu las ik echter dat mensen met een eigen zaak helemaal geen recht hebben op deze teruggave. Kan iemand mij precies uitleggen hoe dit zit, ik ben de draad kwijt.

 

- Wanneer krijg je dit bedrag niet terug als je een eigen zaak hebt?

- Waarom krijg je dit niet terug?

- Hebben (eenmans)zaken dan op een andere manier voordeel uit deze regeling?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

Net als bijna iedereen heb je recht op hypotheekrente aftrek.

 

Je moet echter wel aan de voorwaarden voldoen. Kort gezegd: je moet wel inkomstenbelasting betalen om iets terug te kunnen krijgen. Als je door allerlei aftrekposten geen inkomstenbelasting meer betaald, krijg je ook niks terug. Simpel genoeg.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ik betaal inkomstenbelasting. Mijn partner is in loondienst. Voorheen kregen wij per maand een bedrag terug van de belastingdienst omdat wij een hypotheek hadden (klopt dit dat dit de hypotheekrente-aftrek is? )

 

Krijg ik nu niets of minder terug omdat ik meer ben gaan verdienen? En wordt dat dan "gecompenseerd" omdat het bedag van iets anders wordt afgetrokken waardoor je bijvoorbeeld minder IB betaald?

 

Ik heb overigens vrij standaard aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. Verder geen bijkomende aftrekposten zoals een auto van de zaak, weinig inkopen (ik lever diensten), geen eigen pand, geen meewerkersaftrek, geen personeel etc.

Link naar reactie
 • 0

Zonder inzage in de aanslagen van de belastingdienst valt hier moeilijk een specifiek antwoord te vermelden. Er zijn meerdere reden om geld terug te krijgen middels een voorlopige teruggaaf. (allerlei ...-kortingen).

Hypotheekrente-aftrek is er idd een van. Bij meer verdienen loop je doorgaans geen risico om die te verliezen. Wel andere kortingen als kinderkorting bijv.

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Mr.Bitaktus >

 

Dat begrijp ik.

 

Maar in principe krijg ik het geld, net als bijna ieder ander, ook gewoon terug maar dan door bijvoorbeeld minder IB te betalen?

 

 

StefanO >

Maar niet wanneer een accountant dit heen en weer zou schuiven waardoor je minder IB betaald dan toch?

Link naar reactie
 • 1

Met een eigen zaak heb je ook recht op hypotheekrenteaftrek. Alleen, het verschilt nog al of je recht hebt op/gebruik wil maken van een voorlopige teruggaaf.

 

- In loondienst wordt er loonbelasting ingehouden. Dit is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Als je verder geen inkomsten hebt en geen aftrekposten hebt, is in de meeste gevallen de kous daarmee af.

 

- Heb je een eigen woning met hypotheek, dan kun je de hypotheekrente aftrekken. Daarmee verlaag je je belastbare inkomen. Heb je verder alleen inkomsten uit loondienst, dan zul je een bedrag terug kunnen krijgen. Via de loonbelasting heb je dan namelijk teveel betaald. Normaal wordt dit na afloop van het jaar via de aangifte geregeld. Je kunt echter tijdens het jaar al vooruitlopen daarop, door een voorlopige teruggaaf te vragen. Je krijgt dan maandelijks alvast wat teveel ingehouden loonbelasting terug (na afloop van het jaar volgt dan nog een definitieve afrekening via de aangifte).

 

- Als zelfstandig ondernemer wordt er geen loonbelasting bij je ingehouden. Wel heb je (hopelijk) inkomsten, waarover je dan zelf, na afloop van het jaar, via de aangifte inkomstenbelasting over moet betalen. Op diezelfde aangifte kun je dan weer de hypotheekrente in aftrek brengen. Per saldo komt er dan een bedrag uit aan te betalen inkomstenbelasting.

 

Dit bedrag moet dan betaald worden. Het is mogelijk om al in het jaar om een voorlopige aanslag te vragen, zodat je maandelijks een deel van de inkomstenbelasting vooruit kunt betalen en niet ineens het hele bedrag (+ rente) achteraf. Zit je al in een betalingspositie waarvoor je geen voorlopige aanslag hebt aangevraagd, maar heb je wel een voorlopige teruggaaf gevraagd voor de hypotheekrente, dan moet je na afloop van het jaar de inkomstenbelasting betalen over je winst, verminderd met aftrekposten (hypotheekrente), maar ook de voorlopige teruggaaf terugbetalen. Het is dus wel verstandig om zo snel mogelijk te zorgen dat de juiste gegevens bij de belastingdienst terechtkomen.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 1

Beste Mik,

 

Als ondernemer heb je dezelfde belastingaftrek i.v.m. je hypotheekrente als dat je als particulier hebt. Het systeem van heffen/teruggaaf is echter anders.

 

Als particulier ben je normaliter in loondienst, alwaar er loonbelasting op je salaris wordt ingehouden. Als je aftrekposten hebt (bijv. eigen woning) dat krijg je via je aangifte inkomstenbelasting het voordeel hierover terug. Indien gewenst kan dit belastingvoordeel eerder uitbetaald worden, namelijk in de vorm van een voorlopige teruggaaf. Je dient een verzoek in hiertoe, hierin geef je een schatting van inkomen en aftrekposten en op basis hiervan wordt de teruggaaf berekend. Deze krijg je daarna per maand uitbetaald. Zolang je geen wijziging doorgeeft aan de Belastingdienst blijft deze teruggaaf ieder jaar doorlopen, ook als je ondernemer bent. (!) De voorlopige teruggaaf wordt uiteindelijk verrekend met je definitieve aanslag.

 

Als ondernemer doe je aangifte van je belastbaar inkomen (= winst uit onderneming, eigen woning etc.) via je aangifte inkomstenbelasting, na afloop van het jaar. Op basis hiervan wordt een aanslag opgelegd. Gedurende het kalenderjaar probeert de Belastingdienst voorlopige aanslagen op te leggen, via welke de geschatte jaarbedragen per maand worden betaald. Eigenlijk dus de tegenhanger van de hiervoor beschreven voorlopige teruggaaf.

M.a.w. via de (voorlopige) aanslag(en) geniet je derhalve het belastingvoordeel van je aftrekposten.

 

Dus: vergeet niet je voorlopige teruggaaf stop te laten zetten nu je ondernemer geworden bent.

 

Groet,

Louis

 

www.visservaneck.nl.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de uitgebreide antwoorden! Zeer gewaardeerd.

 

Ter illustratie een rekenvoorbeeld om te kijken of ik het begrepen heb. De partner in loondienst laat ik voor het gemak buiten beschouwing.

 

Belastbare winst voor IB: 50.000

--------------------------------------------------------------------------------------

Schaal 33,60%: € 5.906,-

Schaal 41,85% € 11.769,-

Schaal 42% € 7.732,-

--------------------------------------------------------------------------------------

Te betalen IB: 25.407,-

--------------------------------------------------------------------------------------

Reeds betaalde IB gebaseerd op schatting per maand: 10.000

--------------------------------------------------------------------------------------

Te betalen IB: 15.407,-

---------------------------------------------------------------------------------------

Hypotheekrenteaftrek per jaar: 10.000

---------------------------------------------------------------------------------------

Te betalen IB: 5.407,- + heffingsrente.

 

 

 

Klopt dit?

 

Link naar reactie
 • 0

Je kunt beter andersom rekenen.

 

Bruto winst: 50.000

Zelfstandigen aftrek: 5000

 

Fiscale winst: 45000

Algemene heffingskortingen: 5000

Hypotheekrente: 10000

 

Belastbaar bedrag: 30000

 

Met de belastingtabel kun je dan uitrekenen wat je netto over houdt. En dat verrekenen met de maandelijkse teruggave.

 

(bedragen overigens fictief.)

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Ik ben er vanuit gegaan dat de hypotheekrente in mijn berekening (misschien niet de juiste term) simpelweg het bedrag is dat een persoon in loondienst normaliter ongeveer terugkrijgt bij zijn hypotheek. Dus 10.000 / 12 = 833,33 per maand. Op die manier zou de berekening toch wel kloppen?

 

Stel trouwens dat je een slecht jaar hebt en daardoor een lage winst hebt, krijg je dan alsnog het bedrag?

Link naar reactie
 • 1

Ik ben er vanuit gegaan dat de hypotheekrente in mijn berekening (misschien niet de juiste term) simpelweg het bedrag is dat een persoon in loondienst normaliter ongeveer terugkrijgt bij zijn hypotheek. Dus 10.000 / 12 = 833,33 per maand. Op die manier zou de berekening toch wel kloppen?

 

Stel trouwens dat je een slecht jaar hebt en daardoor een lage winst hebt, krijg je dan alsnog het bedrag?

 

Beste Mik,

 

Het bedrag is geheel afhankelijk van je inkomen en de maandelijke hypotheeklasten. Heel grof kan worden gezegd: maandelijke rentebetaling x het percentage van de inkomstenbelasting = wat je terugkrijgt maandelijk. (is heel globaal hoor), maar 40% van de rentebetaling komt doorgaans redelijk in de buurt bij een inkomen van 50.000.

 

Als je een slecht jaar hebt en op grond daarvan geen inkomstenbelasting verschuldigd bent, zul je niets terugkrijgen, tenzij de vrouw nog in aanmerking komt voor de aftrek (fiscaal partnerschap?).

In het ergste geval kan middeling worden gevraagd van een drietal jaren, waardoor het slechte jaar wordt gemiddeld met twee betere jaren. Dit kan pas zodra de aanslagen van die jaren definitief zijn opgelegd.

 

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Belangrijk in de berekening is overigens wel of je 10.000 aan hypotheekrente betaalt, of dat die 10.000 het belastingvoordeel is - in welk geval je dus 23.810 aan hypotheekrente betaalt.

 

In jouw berekening klopt overigens het bedrag bij de tweede schaal niet, dat is het totaalbedrag aan belasting voor de eerste en tweede schaal bij elkaar (cijfers 2008).

 

Je kunt beter het voorbeeld van Fred aanhouden en daar je eigen cijfers invullen (nog beter: vul gewoon een aangifte in en zie wat eruit komt. Zal ook cijfers 2008 zijn, want 2009 aangifte is er nog niet). Bij 30.000 belastbaar bedrag (dus na aftrek van hypotheek etc) betaal je in 2009 5988 + 5091 = 11079 -/- heffingskortingen.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Bedankt wederom iedereen voor all reacties!

 

Mr.Bitaktus > Dat begrijp ik. Maar in een notendop kunnen we dus zeggen dat je als ondernemer niet snel maandelijks het belastingvoordeel uit je hypotheekrente haalt omdat je dit eigenlijk met je IB verrekent. Of je nu in loondienst bent of een eigen bedrijf hebt, iedereen heeft ongeveer hetzelfde (hypotheekrente)voordeel. Klopt dat?

 

Verder ben ik fiscaal partner dus zou mijn vrouw zou het inderdaad terug kunnen krijgen. Toch vind ik het anders een vreemde regeling. Stel dat je het een jaar slecht doet, dan heb je al weinig inkomen en kun je het belastingvoordeel uit je hypotheekrente ook nog op je buik schrijven. Dat is toch vreemd?

 

ronaldinho > Ik bedoelde inderdaad het belastingvoordeel in mijn berekening en niet de hypotheekrente zelf. Het rekenvoorbeeld was ter illustratie, dat van Fred is waarschijnlijk inderdaad beter. Maar ik probeer een beetje te begrijpen hoe de hypotheekrente werkt bij ondernemers.

Link naar reactie
 • 0

ik zit momenteel met dezelfde vraag maar wat mij nog niet duidelijk is of ik als zelf. ondernemer nu mijn VT moet stopzetten en de hypotheekrente aftrek overhevelen op mijn fiscale partner of dat ik wel een VT bedrag moet opgeven (prognose omzet 2014)en de hypotheek rente aftrek bij mij op 0 zetten en de volledige hypotheekrente aftrek bij mijn fiscale partner in haar VT opvoeren? Ik hoor graag van een ieder.

Link naar reactie
 • 0

Welkom op HL. Dit is wel een heel beknopte vraagstelling. Het hangt van een aantal zaken af, bijvoorbeeld: is de hypotheek (deels) zakelijk? Ben je IB-ondernemer? Met of zonder je partner?

 

Succes en groet,

 

Hans

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

Jullie zijn partners, dus kunnen de aftrekpost van het eigen huis naar eigen goeddunken verdelen over jullie beiden, in de aangifte die jullie na afloop van het jaar gaan indienen.

 

Dat ten eerste. Dan: jij zit nu in de WW. Je krijgt hopelijk maandelijks een loonstrook, daarop staat hoeveel loonbelasting er ingehouden is en door het UWV afgedragen wordt. De VT (voorlopige teruggaaf) die je nu krijgt is gebaseerd op wat de belastingdienst verwacht aan loonbelasting namens jou te ontvangen. Als jij nu maandelijks 200,- terugkrijgt van de belastingdienst, maar op je UWV-loonstrook zie je dat er 190,- loonbelasting wordt ingehouden, zou je je in theorie zorgen kunnen gaan maken.

 

Maar dat zou ik nog niet direct doen. Zoals gezegd, de hypotheekrente (minus het eigenwoningforfait) is een aftrekpost die jullie samen mogen verdelen. Stel nu (even hypothetisch, dat jullie ieder 200,- per maand terugkrijgen, ofwel een jaarlijkse teruggaaf van 4.800. Stel nu ook eens dat het salaris van jouw partner hoog genoeg is om bij de betaalde hypotheekrente óók een teruggaaf van 4.800,- te mogen ontvangen, ongeacht of jij nu veel of weinig verdient. Dan is er dus niet zo veel aan de hand. Na het indienen van de aangifte zal blijken dat jij teveel hebt terugontvangen (je krijgt nog een acceptgiro) en je partner te weinig (zij krijgt nog wat extra's gestort).

 

Misschien helpt het als jullie samen het programma 'voorlopige aanslag' downloaden van de website van de Belastingdienst en daar gegevens gaan invullen. Dan weet je beter waar je aan toe bent, en voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 110 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.