Ga naar inhoud
 • 0

Natrekken referenties CV

Ik heb de volgende vraag:

 

Het is gebleken dat een personeelslid onder de maat presteert. Bij nader doorvragen en aangeboden assistentie kan ik uit de vragen van dit personeelslid afleiden dat er bepaalde basiskennis ontbreekt waarvan ik had mogen aannemen dat hij daarover zou beschikken, gezien vooropleiding/werkervaring in CV.

 

Als ik nu de referenties en diploma's van dit personeelslid laat natrekken en stel dat er sprake blijkt te zijn van valsheid in geschrifte,

bestaat er dan rechtsgrond om deze persoon op dat enkele feit te ontslaan?

 

Overigens, is er geen sprake meer van een proefperiode. Het lid heeft een vast contract.

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

14 antwoorden op deze vraag

 • 1
Als ik nu de referenties en diploma's van dit personeelslid laat natrekken en stel dat er sprake blijkt te zijn van valsheid in geschrifte, bestaat er dan rechtsgrond om deze persoon op dat enkele feit te ontslaan?

 

Ja, ontslag op staande voet zelfs. Erg duidelijke jurisprudentie

 

Citaat van Briskmagazine:

Bij een ontslag op staande voet moet de beëindiging van de arbeidsrelatie noodzakelijk zijn. In juridische termen: er moet sprake zijn van een "dringende reden". De volgende situaties kunnen mogelijk een dringende reden opleveren, maar de lijst is niet compleet:

 

 

[*]De werknemer is voortdurend dronken op het werk.

[*]De werknemer pleegt diefstal of een andere misdrijf jegens de werkgever.

[*]De werknemer is gewelddadig op het werk.

[*]De werknemer pleegt (een poging tot) ontucht op het werk.

[*]Er is sprake van een roekeloze gevaarszetting door de werknemer waarmee eigendommen of mensenlevens in gevaar worden gebracht.

[*]De werknemer weigert hardnekkig om de opdrachten van de werkgever uit te voeren.

[*]De werknemer blijkt de benodigde diploma's niet te hebben, of heeft fraude of valsheid in geschrifte gepleegd om in dienst te worden genomen.

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Lees net diverse keren dat ontslag niet altijd wordt toegestaan ook al zijn er diploma's/opleidingen "verzonnen". Als je kan aantonen dat het personeelslid al die tijd niet gefunctioneerd heeft door een gat in de kennis ervaring sta je sterk. Maar als hij door de proeftijd is gekomen en wellicht ook een redelijke of goede beoordeling heeft gehad wordt het een ander verhaal.

 

De helft van de CV's is schijnbaar opgeleukt. Het lijkt me ook tot de (zorg)plicht van de werkgever te horen om een CV te beoordelen. Bij vrijwel al mijn voormalig werkgevers moest ik van alle relevante diploma's een afschrift overleggen. Dacht dat dit ook in de ISO regels stond.

 

Als er in een CV bij opleiding: HTS werktuigbouwkunde staat en er is geen diploma gehaald maar de opleiding is wel (voor het grootste deel) gevolgd is dat dan valsheid in schrifte of een gunstige voorstelling van zaken?

 

Link naar reactie
 • 0

Valsheid in geschrifte vooronderstelt een bepaalde intentie, denk ik.

 

Daarnaast is er ook m.i. een checkplicht bij de werkgever. Diploma's en referenties checken is toch wel het minste? En als pas tijdens het werk (na een proeftijd) dat elementaire kennis ontbreekt heeft het tijdens de sollicitatieprocedure ook ontbroken aan vragen over kennis / ervaringsgebieden. Ook al zou de werknemer de boel bewust hebben geflest (en is dat zo in dit geval?) dan nog heeft een werkgever een lastig verhaal als hij zelf flinke steken heeft laten vallen bij de sollicitatie.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Als ik het verhaal goed begrijp: In de sollicitatiefase zou de kandidaat de werkgever mogelijk hebben misleid. Als het nu serieus de intentie is te beoordelen of redelijkerwijs van jou als werkgever nog mag worden verlangd te arbeidsovereenkomst voort te zetten, kan en mag je dit onderzoeken. Raadzaam is het dan wel de medewerker gedurende die onderzoeksperiode te schorsen. Dit traject is wel aan veel zorgvuldigheidseisen gebonden, dus laat je hierbij goed adviseren. Treed hiervoor in contact met een deskundige, dat hoeft niet direct een advocaat te zijn, er zijn ook (goedkopere) arbeidsrechtspecialisten die kunnen adviseren en jou als gemachtigde kunnen bijstaan. Voor meer vragen mag je me een PM sturen.

 

Succès en groet,

 

Hans

(CREANIZE!)

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0
Raadzaam is het dan wel de medewerker gedurende die onderzoeksperiode te schorsen

 

@Hans: ik waardeer de openheid en directheid van dit advies. Geen stiekem gedoe, duidelijkheid. Vertrouwensbasis was toch al weggeslagen, dus dit zet de verhouding werkgever-werknemer direct goed op scherp.

 

Toch zal niet iedereen dit aandurven. De meeste onderzoeken vinden eerst in stilte plaats (door gespecialiseerde bedrijfsrecherchebureau's als Hoffman, 4itrust en CSA) en pas bij een eerste concreet resultaat wordt de werknemer geïnformeerd, hoor en wederhoor toegepast en naar aanleiding daarvan mogelijk geschorst hangende de rest van het onderzoek.

Misschien wat stiekem, maar stel dat uit onderzoek blijkt dat er met het CV zelf niets mis is: dan heb je een werknemer geschorst op basis van alleen een vermoeden. Mogelijk zet dat de werkgever op achterstand in de verdere ontbindingsprocedure van de arbeidsovereenkomst. Een rechter zou kunnen oordelen dat het vooral de onbezonnen actie van de werkgever was die tot de breuk heeft geleid, vooral als er verder nniet of nauwelijks dossiervorming zoals functionerings- en beooordelingsgesprekken heeft plaatsgevonden. Een "stiekem" onderzoek heeft dan als voordeel dat - zolang er niets mis blijkt te zijn met het CV - je geen slapende honden wakker maakt en in alle stilte aan dossiervorming kan werken.

 

Nogmaals: ik hou enorm van directheid en duidelijkheid, maar ik vraag me in dit geval wel af of je als werkgever daarmee niet een te grote kans loopt om je zelf in de vingers te snijden.

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Ik kan mij niet anders herinneren dan dat ik altijd bij solicitaties de orginele diploma's op zak had. Dit is toch vaak een standaard procedure om bij in diensttreding een kopie te maken van orginelen.

 

Stel ik heb een CNC bedrijf, neem iemand aan waarvan achteraf blijkt deze persoon valsheid in geschrifte te hebben gepleegd. Door zijn onkunde is echter het resultaat dat een CNC machine a 100.000 euro op de schroothoop kan.

 

Hoe zit dat dan met aansprakelijkheid ? Hetzelfde zou in andere situaties ook kunnen gebeuren: het verliezen van een key account door onkunde of wanneer iemand een zwaar ongeluk veroorzaakt en blijkt te hebben gelogen over het hebben van een rijbewijs...

 

Enkel onslag lijkt mij in een aantal gevallen niet voldoende wanneer sprake is van schade door opzettelijk liegen.

Link naar reactie
 • 0
Ik kan mij niet anders herinneren dan dat ik altijd bij solicitaties de orginele diploma's op zak had. Dit is toch vaak een standaard procedure om bij in diensttreding een kopie te maken van orginelen.

In mijn werkzame leven tot nu toe 4 x gesolliciteerd, 4 x aangenomen, 2 x assesment maar nog nooit is mij gevraagd naar mijn originele diploma's! Alleen bij mijn laatste werkgever wilden ze wel kopietjes hebben. (...m.i. hebben ze die ook wel gecheckt op echtheid bij de uitgevende instantie overigens. Dat lijkt mij ook beter dan alleen af te gaan op een "zogenaamd" origineel. )

 

Stel ik heb een CNC bedrijf, neem iemand aan waarvan achteraf blijkt deze persoon valsheid in geschrifte te hebben gepleegd. Door zijn onkunde is echter het resultaat dat een CNC machine a 100.000 euro op de schroothoop kan.

Hoe zit dat dan met aansprakelijkheid ?

De betreffende werknemer is volledig aansprakelijk te houden, maar van een kale kip valt niet veel te plukken.

 

wanneer iemand een zwaar ongeluk veroorzaakt en blijkt te hebben gelogen over het hebben van een rijbewijs...

Dan heb jij als werkgever een HEEL groot probleem! Jij bent als bedrijf aansprakelijk naar schadelijdenden toe. (of de WAM verzekeraar van de auto zal/moet de schadelijdenden schadeloos stellen en voert vervolgens verhaal uit op de werkgever).

 

 

Ik adviseer ondernemers over aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Vragen? -> Contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

Link naar reactie
 • 0

Raadzaam is het dan wel de medewerker gedurende die onderzoeksperiode te schorsen. Dit traject is wel aan veel zorgvuldigheidseisen gebonden, dus laat je hierbij goed adviseren. Treed hiervoor in contact met een deskundige, dat hoeft niet direct een advocaat te zijn, er zijn ook (goedkopere) arbeidsrechtspecialisten die kunnen adviseren en jou als gemachtigde kunnen bijstaan. Voor meer vragen mag je me een PM sturen.

 

Ik ben geen arbeidsrechtspecialst of jurist maar wel enigszins ervaringsdeskundig (mijn ega is hoofd PZ bij een grote firma).

 

Ben het helemaal met Norbert eens. Waarom zou je iemand in dit geval willen schorsen? Dat kan alleen bij zwaarwegende redenen. Bijvoorbeeld omdat iemand vermoedelijk fraudeert en dit onmiddelijk gestopt moet worden in het bedrijfsbelang.

Een vermoeden van een opgeleukt CV is zeker geen zwaarwegende reden. In een kort geding zal de rechter vrijwel altijd korte metten maken met de schorsing.

 

Het is niet gevraagd maar mij lijkt het advies om het (gebrek aan) functioneren vast te leggen en de werknemer te vragen of hij een verklaring heeft voor de kennis- ervaringsgap eerder voor de hand te liggen. Wellicht is er een eenvoudige verklaring voor. Met één 5 of zelfs een 4 voor een vak halen mensen gewoon een diploma. De oplossing is dan niet ontslag maar wellicht extra begeleiding of een aanvullende cursus.

 

Link naar reactie
 • 0

@Hans en Norbert: ik wil graag benadrukken dat de intentie duidelijk moet zijn ('Als het nu serieus de intentie is te beoordelen of redelijkerwijs van jou als werkgever nog mag worden verlangd te arbeidsovereenkomst voort te zetten, kan en mag je dit onderzoeken')

 

Voel je je als werkgever misleid, dan moet je onderzoeken of dat zo is. Als daar inderdaad sprake van is, dan mag je dat als dringende reden voor ontslag aanvoeren. 'Stiekem' onderzoek is dan het verkeerde middel, ook dat is nl. aan strenge eisen gebonden en slechts in specifieke gevallen toegestaan. Schorsen is dan het middel voor de werkgever om 'tijd te kopen'. Als die zorgvuldigheidseisen niet in acht worden genomen, bijvoorbeeld door stiekem onderzoek te doen, kan dat afbreuk doen aan het beoogde resultaat, bijvoorbeeld dat de rechter de aanvraag afwijst of alleen tegen hoge vergoeding toekent. Daarom was het belangrijkste advies van mijn kant om hier niet zomaar aan te beginnen, maar hierin deskundig advies in te winnen.

 

Succès en groet,

 

Hans

(CREANIZE!)

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

Het zal wel aan mij liggen maar ik snap niet veel van je redenatie. Je stelt dus dat een werkgever bij een vermoeden van een onjuist CV moet schorsen omdat hij niet stiekum een CV mag natrekken? Mocht dat vermoeden juist zijn dan mag ontslag om dringende reden volgen???

 

Ten eerste:

In de praktijkgids arbeidsrecht staat dat er geen wettelijke grond is voor schorsing. Wel kunnen er afspraken over zijn in de CAO. Bovendien:

"de redenen voor schorsing moeten zo zwaar wegend zijn dat de werkgever weinig anders overblijft dan te schorsen"

 

Stel dat er inderdaad flink gerommeld is. Is dat dan reden voor ontslag? Nee. Volgens recente jurisprudentie is zelfs het liegen over een behaald diploma geen geldige reden.

http://www.penoactueel.nl/arbeidsrecht/jurisprudentie/liegen-over-diploma-geen-geen-reden-voor-ontslag-op-staande-voet-4144.html

 

Impliciet is hier gesteld dat valsheid in geschrifte niet, of eigenlijk vaak niet, aan de orde is bij een opgeleukt CV.

 

De kantonrechter vond het met name belangrijk dat de niet gevolgde of met een diploma afgesloten opleiding niet als eis was genoemd in het functieprofiel.

 

Met andere woorden indien als eis een afgeronde WO studie arbeidsrecht is genoemd en deze staat expliciet (valselijk) op het CV dan zou er wel sprake kunnen zijn van valsheid in geschrifte en dus ontslag met dringende reden.

Link naar reactie
 • 1

Korte reactie om verder verkleuring te voorkomen: Ik heb het over misleiding en dat kan grond zijn voor ontslag wegens dringende redenen. Verder heb ik geadviseerd dit geval aan een deskundige voor te leggen. Niet meer en niet minder...

 

(noot bij jouw voorbeeld, Hans: ik heb een specialisatie Arbeidsrecht in mijn CV staan, ik heb daar een diploma van en ik heb daar echt voor gestudeerd.)

 

Hans

(CREANIZE!)

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

Ik zou 'gewoon' met de werknemer gaan praten. Leg de situatie van jou kant uit en probeer de werknemer ook zover te krijgen om zijn kant van het verhaal te vertellen.

 

Zoek samen een oplossing, als hij al een vast contract heeft doet hij iets goed. Eventueel bijscholen en dergelijke zijn natuurlijk ook een optie.

 

Mijn motto in deze: investeer samen en je zult een werknemer krijgen als geen ander.

Link naar reactie
 • 0

Beste Tjello,

 

De door jou voorgestelde weg is absoluut altijd een goede om eerst te bewandelen. De vraag wat mij betreft, is wat TS nu met alle tips is opgeschoten?

 

Succès en groet,

 

Hans

(CREANIZE!)

Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, Hospitality & Leisure Ondernemer 'In Ruste', Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl), MSc-Student Design Driven Innovation (nhlstenden.com); (Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de Forumregels, als forumlid zijn deze op persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

Allen bedankt voor de vele antwoorden!

 

Ik heb in elk geval mijn koffer weer gevuld met een aantal uitgangspunten die ik kan gebruiken.

 

Ik ga eerst de referenties nachecken. Mocht dat allemaal kloppen dan zal ik moeten gaan nadenken over

een meer passende functie. Want als iemand op een financiele afdeling werkt en daarbij het onderscheid tussen

debet en credit niet kan maken, dan zit hij niet op de juiste plek. Hij wordt ernaar betaald om dit soort dingen te weten

en kunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  5 leden, 170 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.