Ga naar inhoud
 • 0

Willekeurige afschrijving 2009 --> Airco ook? ;)

Beste mensen,

 

Op mijn thuiskantoor wil ik een airco laten installeren. Normaliter moet ik dit in 5 jaar afschrijven geloof ik (?), maar dit jaar is er een regeling mbt willekeurige afschrijving van max. 50% in 2009 en 50% in 2010. Geldt een airco echter ook als bedrijfsmiddel?

 

En mag je dan ook bijv. 50% in 2010 en de rest in 2011/12/13/14 doen?

 

Bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0

dat zal niet snel gebeuren, maar er zijn wel regels over welke kosten en investeringen in een werkkamer aan huis aftrekbaar zijn en niet. Bij een losse kamer die als werkkamer dient, mag je bijv. geen kosten voor inrichtingen etc. aftrekken. Dus de airco ook niet.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

martijn,

 

Zoals je het omschrijft, zijn de kosten niet aftrekbaar, dus dan ga ik op HL ook niets bevestigen of ontkennen over de willekeurige afschrijving.

 

Anders zou ik jou advies geven dat aanzet tot fraude en dat doen we niet op HL.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ik ben met een soortgelijk vraagstuk bezig m.b.t. de willekeurige afschrijregeling in 2009 + 2010. De TS stelt een tweede vraag:

 

"En mag je dan ook bijv. 50% in 2010 en de rest in 2011/12/13/14 doen?"

 

Mijn vraag is dus in hoeverre is willekeurig afschrijven 'willekeurig'? Kan ik er dus in het kader van deze regeling voor kiezen om in 2009 + 2010 70% af te schrijven en de overige 30% in de daaropvolgende drie jaar (uitgaande van een investering op 1-1-2009). Of moet ik als ik van deze regeling gebruik wil maken de totale investering in 2009+2010 afschrijven.

 

Bij voorbaat dank voor jullie hulp!

 

 

 

Link naar reactie
 • 1

@ Waard

 

Goede vraag:

De regeling voor willekeurige afschrijving geldt voor 2 jaar. Ik neem aan dat vanaf 2011 weer de normale afschrijvingsregels gelden. 20% per jaar. Jouw vraag is als volgt: Indien in 2009 en 2010 70% is afgeschreven, mag dan in 2011 weer 20% worden afgeschreven en de resterende 10% in 2012 of volgt er een "bevriezing" in 2011. Volgens mij is dit nog niet helemaal duidelijk, maar aangezien de afschrijving over 2010 meestal pas in 2011 (bij het opstellen van de jaarstukken) bepaald wordt, heb je in ieder geval nog tijd genoeg om je optimale fiscale positie te bepalen.

 

Voor wat betreft de BTW op de airco ben ik het niet helemaal eens met Joost. De BTW staat los van de werkruimte-regel in de inkomstenbelasting, dus als je de airco 100% zakelijk gebruikt, kun je m.i. de BTW gewoon verrekenen.

 

Odeon

Link naar reactie
 • 0

 

Voor wat betreft de BTW op de airco ben ik het niet helemaal eens met Joost. De BTW staat los van de werkruimte-regel in de inkomstenbelasting, dus als je de airco 100% zakelijk gebruikt, kun je m.i. de BTW gewoon verrekenen.

 

 

Je hebt helemaal gelijk. Fikse misser van me! :-[ Dank je voor de correctie.

 

Overigens. de regel voor de versnelde afschrijving is simpel: 50% in 2009 en 50% in 2010. Zo staat het nu in de wet en dus niet anders.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

@ Joost:

 

 

Overigens. de regel voor de versnelde afschrijving is simpel: 50% in 2009 en 50% in 2010. Zo staat het nu in de wet en dus niet anders.

 

Is het inderdaad zo simpel? Dus ongeacht het aanschafmoment in 2009, kun je volledig 50% afschrijven? Theoretisch, zakelijke aankoop per 30-12-2009, kan dan voor 50% worden afgeschreven? Lijkt me haast too good to be true.

 

FFen.

Link naar reactie
 • 0

wettekst crisis afschrijvingen:

 

De willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen, bedoeld in artikel 13, kan alleen plaatsvinden bij de bepaling van de winst over het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt en bij de bepaling van de winst over het onmiddellijk daaropvolgende jaar, en bedraagt per jaar ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten.

 

Dit valt onder de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.

 

M.i. mag je dus idd iets wat op 31-12 aangeschaft is voor 50% in 2009 afschrijven, mits voldaan aan alle vereisten uit de regeling. Zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0012035/geldigheidsdatum_08-09-2009 vanaf artikel 13.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Aansluitend op bovenstaande draadje van enige tijd geleden het volgende:

 

Ik ben voornemens om een hybride auto aan te schaffen op naam van mijn BV. Nu wil ik hierbij natuurlijk zo veel mogelijk

gebruik maken van de fiscale faciliteiten die er momenteel bestaan waaronder de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving.

 

Echter, de volgende vragen hierover:

1. Als ik nog voor jaareinde de investeringsverplichting aanga en de auto pas in 2010 wordt geleverd, heb ik dan over 2009 alsnog recht op de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving over de verplichting?

 

2. Moet de investering voor jaareinde betaald zijn om de willekeurige afschrijving te kunnen toepassen? Ik heb gelezen dat de (willekeurige) afschrijving niet hoger kan zijn dan het hiervoor betaalde bedrag.

 

3. Bestaat er recht op investeringsaftrek voor hybride auto's? Zo ja, wordt deze in dit voorbeeld berekend over het betaalde bedrag in 2009 of de investeringverplichting?

 

Groet,

Alex

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi Alex

 

Het geldt niet voor elke hybride. Een Lexus Hybrid valt niet onder de 14%. Toyota Prius, Honda Civic en Honda Insight wel.

 

Deze kun je willekeurig afschrijven in 2009 en 2010, maar alleen tot het bedrag van de investering zelf in elk jaar.

 

De investeringsaftrek op deze auto's geldt pas vanaf 2010.

 

Nu het sowieso een goed plan is om een nieuwe auto pas in het begin van een jaar aan te schaffen, zou ik dus nog even wachten.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Nu het sowieso een goed plan is om een nieuwe auto pas in het begin van een jaar aan te schaffen, zou ik dus nog even wachten.

en vooral ook omdat voor bepaalde types de BPM omlaag gaat!

voor mijn nieuwe auto scheelt het toch eventjes 500 euri, ik wacht wel een paar weekjes. ;D

"zoek het maar uit"

Link naar reactie
 • 0

en vooral ook omdat voor bepaalde types de BPM omlaag gaat!

 

Dat maakt voor de 14% bijtelling categorie niets uit (was al zo), wel betalen zij ook geen houderschapsbelasting meer, maar dat gaat voor meer auto's op (denk toyota Aygo, Citroën C1, Smart, etc.).

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

mijn boekhouder heeft uitgerekend dat privé aanschaffen en kilometers declareren in mijn geval gunstiger is.

Als de auto voornamelijk zakelijk gebruikt wordt is onderhoud en brandstof ook op te voeren in de bedrijfsadministratie.

In dit geval maakt de lagere BPM dus wel wat uit. (als ik het goed heb begrepen)

"zoek het maar uit"

Link naar reactie
 • 0

In dit geval maakt de lagere BPM dus wel wat uit. (als ik het goed heb begrepen)

 

Ik doelde enkel op de vraag van Alex.

 

Uiteraard speelt een lagere BPM (die Alex dus sowieso al heeft of hij nu in 2009 of in 2010 koopt) doorgaans wel mee in de vergelijking inderdaad.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Alex

 

Het geldt niet voor elke hybride. Een Lexus Hybrid valt niet onder de 14%. Toyota Prius, Honda Civic en Honda Insight wel.

 

Deze kun je willekeurig afschrijven in 2009 en 2010, maar alleen tot het bedrag van de investering zelf in elk jaar.

 

De investeringsaftrek op deze auto's geldt pas vanaf 2010.

 

Nu het sowieso een goed plan is om een nieuwe auto pas in het begin van een jaar aan te schaffen, zou ik dus nog even wachten.

 

groet

Joost

 

Joost, bedankt voor jouw reactie. Waarom is het volgens jou interessanter om te wachten tot volgend jaar met deze investering? AIs dat uitsluitend vanwege de investeringsaftrek is dan ben ik bereid dit voordeeltje te laten schieten als ik in 2009 nog mijn belastbare winst omlaag kan krijgen.

 

Even terugkomend op wat anders. Je zegt dat er alleen willekeurig afgeschreven kan worden tot het bedrag van de investering zelf. Bedoel je daarmee tot de hoogte van de totale aangegane investeringsverplichting of de betaalde investeringsverplichting?

 

Ik heb de uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving opgezocht en vond daarin het volgende:(http://www.minfin.nl/Actueel/Besluiten_beleidsregels/2008/12/Wijziging_van_de_Uitvoeringsregeling_willekeurige_afschrijving_2001)

 

De willekeurige afschrijving op bedrijfsmiddelen, bedoeld in artikel 13, kan alleen plaatsvinden bij de bepaling van de winst over het jaar waarin de verplichting is aangegaan of de voortbrengingskosten zijn gemaakt en bij de bepaling van de winst over het onmiddellijk daaropvolgende jaar, en bedraagt per jaar ten hoogste 50% van de af te schrijven aanschaffings- of voortbrengingskosten.

en

 

Op grond van artikel 3.35 van de Wet IB 2001 kan het bedrag van de willekeurige afschrijving echter niet hoger zijn dan het bedrag dat terzake van die verplichting is betaald of het bedrag dat aan voortbrengingskosten is gemaakt.

 

Dit interpreteer ik als volgt:

- De willekeurige afschrijving wordt berekend over de aangegane investeringsverplichting (i.c. 2009)

- De afschrijvingslast die t.l.v. 2009 kan worden gebracht bedraagt maximaal het betaalde deel van deze verplichting

 

Voorbeeld voor mijn situatie

Als ik een koopcontract teken voor de Prius voor 30.000 in 2009 en ik betaal hiervan 14.000 in 2009.

Dan mag ik dus als willekeurige afschrijving t.l.v 2009 brengen 30.000 x 50% = 15.000

Ik heb betaald 14.000 in 2009, dus de maximale afschrijvingslast die ik in 2009 mag nemen wordt dan gemaximeerd op 14.000

 

Klopt mijn redenering?

 

Wat betekent het overigens voor het nog niet betaalde deel dat in 2010 wordt betaald? Kan hierover wel

investeringsaftrek worden geclaimd?

 

Vast bedankt,

Alex

 

Link naar reactie
 • 0

hoi Alex

 

Alles klopt en het antwoord op jouw laatste vraag is weet ik nog niet.

 

Ik heb nog niet helder in hoeverre het aangaan van de investering beslissend is of enkel dat je in 2010 daarop nog betaalt.

 

Moet ik even naar speuren,

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  9 leden, 194 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.