Jump to content
Vectrix.nl
Verberg

Hoogte aansprakelijkheid en gevolgschade

Ik lever een product aan A. A verwerkt dit product door het te schilderen en komt tijdens het werk er achter dat het product niet volledig deugt. Ik moet repareren of een nieuw product leveren. Vraag 1: In hoeverre ben ik ook aansprakelijk voor de overige kosten van A, zoals het opnieuw schilderen, transportkosten, etc.?

 

Verder heeft A mij niet in de gelegenheid gesteld een reparatie uit te voeren. Hij heeft dit door een ander laten doen. Vraag 2: Wat gebeurt er met mijn aansprakelijkheid?

 

In de overeenkomst tussen A en mij is overeengekomen dat de schade nooit meer kan bedragen dan de aanneemsom. De aanneemsom is “100”. Vraag 3: In hoeverre is zoiets aanvechtbaar aangezien A gevolgschade (of hoe je dit ook noemt) claimt van meer dan 125? Nu is het verder zo dat nadat ik het werk heb aangenomen er heel veel veranderd is op instructie van A, waardoor het totale bedrag met meerwerk 150 is geworden. Vraag 4: Wat gebeurt er nu met mijn aansprakelijkheid?

 

Alvast dank.

 


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites

17 answers to this question

Recommended Posts

 • 0

Jij hebt geen kans gehad tot herstel begrijp ik? Dat lijkt me een interessant punt om het issue mee op te lossen? die kans moet je krijgen.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Sorry, dat bedoel ik niet. Volgens mij, even wachten op de juristen hier, moet je bij gebreken bij levering e.d. een enigszins redelijke termijn krijgen om het probleem op te lossen. Als je die niet hebt gekregen lijkt het mij niet zomaar redelijk dat jij gaat opdraaien voor schade.


Bezoekhetziekenhuis.nl: Eenvoudig bezoeken plannen aan de patiënt en communiceren met patiënt, familie en vrienden. ! Maak een account aan als een familielid in het ziekenhuis ligt en je kunt gezamenlijk de bezoektijden inplannen.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Kijk even in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. Hierin is aansprakelijkheid doorgaans geregeld.

 

Algemeen geldt:

A. moet de gelegenheid geven om het verzuim te herstellen. Periode is in de regel 6 weken. Dit gaat in op het moment dat A. de leverancier (schriftelijk) in gebreke stelt. Of je ook aansprakelijk bent voor gevolgschade (schade die je beschrijft lijkt me overigens geen gevolgschade), kan ik zo niet beoordelen. Hiervoor moet je ook even de algemene voorwaarden raadplegen.

 

Het is niet zo dat je zondermeer de kosten voor de reparatie door een ander hoeft te vergoeden. Je hebt hiervoor geen opdracht gegeven. Bovendien ben je niet in de gelegenheid gesteld de reparatie zelf uit te voeren.

 

Nu ga ik weer aant werk... :(

Link to post
Share on other sites
 • 0

In overeenkomst staat: (...) is nimmer gehouden tot vergoeding van andere directe of indirecte schade dan volgend uit dwingendrechtelijke verplichting, waaronder schade van derden, winstderving/ gevolgschade, etc. De aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de koopsom die A heeft voldaan (...).


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0

Zijn de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de klant verstrekt? Het is belangrijk dat je kunt aantonen dat de klant van de voorwaarden op de hoogte was en hiermee heeft ingestemd.

 

Het lijkt mij dat je enkel gehouden bent tot het leveren van een nieuw product danwel vergoeding (een deel) van het aankoopbedrag. Omdat je niet in gebreke bent gesteld en geen gelegenheid hebt gekregen het verzuim te herstellen, zou je m.i. niet voor de overige kosten hoeven op te draaien. Overigens ben ik geen jurist (2 jaren voor de grap erbij gedaan, maar niet met bedoeling dit af te ronden).

 

Succes!

Link to post
Share on other sites
 • 0

De artikelen over beperking aansprakelijkheid staan zelfs in de overeenkomst en niet in de algemene voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden zijn van een branchevereniging en die zijn inderdaad tegelijkertijd met aanbieding meegestuurd (per mail, dus bewijsbaar). Lijkt me niet meer relevant om algemene voorwaarden na te pluizen over aansprakelijkheid, nu het al in de overeenkomst zelf is geregeld. Toch?


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0

Hallo Vectrix.nl

 

Wat ook nog mee kan spelen is de aard van het "niet deugen". Voldoet het product niet aan de specificaties, inclusief alle wijzigingen (meerwerk) die na de oorspronkelijke opdracht zijn meegenomen, of betreft het een fabricage- of materiaal-fout? Had jij dit bij aflevering kunnen constateren (kwaliteitscontrole)? Had A dit kunnen zien voordat hij begon te schilderen (controle en acceptatie van het gekochte product)?

 

In je bericht geef je eerst aan "ik moet repareren of een nieuw product leveren" en vervolgens zeg je dat A het product door een ander heeft laten repareren, zonder jou in de gelegenheid te hebben gesteld om een reparatie uit te voeren. Dat klinkt een beetje in tegenspraak met elkaar. Als het al gerepareerd is, dan hoef jij het toch niet meer te repareren of een nieuw product te leveren?

 

Verder lees ik ook niet of A jou nu daadwerkelijk al aansprakelijk heeft gesteld en zo ja, voor welk bedrag. Op welk moment heeft A jou voor het eerst laten weten dat er iets mis was, was dat vóór de reparatie door de derde of daarna?

 

Groet,

 

John

Link to post
Share on other sites
 • 0

De artikelen over beperking aansprakelijkheid staan zelfs in de overeenkomst en niet in de algemene voorwaarden.

 

De algemene voorwaarden zijn van een branchevereniging en die zijn inderdaad tegelijkertijd met aanbieding meegestuurd (per mail, dus bewijsbaar). Lijkt me niet meer relevant om algemene voorwaarden na te pluizen over aansprakelijkheid, nu het al in de overeenkomst zelf is geregeld. Toch?

 

Perfect! Schade als extra kosten is hiermee uitgelosten lijkt me. Verder heeft John ook een punt dat de klant voor het schilderen zelf de kwaliteit had moeten controleren.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Antwoorden op vragen John:

- Het lijkt een fabricage- of materiaalfout te zijn.

- controle is lastig, had A product moeten gaan testen (verhitten).

- "Ik moet repareren of nieuw product leveren", is enkel een conclusie voor mijn rekening. Verwarrend, had ik niet moeten noemen. Ik ben gewoon niet gekend in reparatie door derde.

- A heeft ons aansprakelijk gesteld via een mailtje voor ongeveer 2x het bedrag van het product dat wij leveren. We wisten ongeveer 1 week dat er iets mis is met product. We zijn samen aan het onderzoeken gegaan om er achter te komen wat dit was (verkeerd uitgangsmateriaal, verkeerde verwerking, etc.). Uiteindelijk zijn door A samples genomen die vorige week woensdag namiddag aan ons worden voorgelegd met de mededeling (in een overleg van 5 minuten) dat een andere partij op donderdag start met de reparatie. Ik heb tevergeefs erop aangedrongen dat wij moesten repareren.

 


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wel direct gereageerd toen A jullie in gebreke stelde? Nu weet ik niet wat voor klant A van jullie is, maar als het in de openings post om gewone euro's gaat zou ik het volgende doen indien A een goede klant is. Het geld netjes vergoeden, altijd je excuses aanbieden, en daarbij vermelden dat dit niet jullie gebruikelijke gang van zaken is. En mocht het onverhoopt in de toekomst nogmaals gebeuren dat dan jullie de reparatie uitvoeren.

 

Staan hierover dingen in de overeenkomst opgenomen, dan gelden deze voorwaarden VOOR de algemene voorwaarden. (ben geen jurist, maar weet dit zo goed als zeker)

Link to post
Share on other sites
 • 0

Omdat je het bedrag in je eerste bericht tussen aanhalingstekens hebt geplaatst ("100") vermoed ik dat het hier niet om die aantallen euro's gaat, maar om grotere bedragen. Anders zou ik ook de oplossing van Fezz willen voorstellen.

 

Stel dat jij wel de reparatie had mogen uitvoeren, wat had dat jou dan gekost? En heb je A gevraagd waarom hij de reparatie bij dat andere bedrijf heeft laten doen en niet bij jou? Was het vertrouwen er niet dat jij dit goed zou kunnen oplossen? In dat geval ben je A wellicht nu toch al kwijt als klant en hoef je daar in je afhandeling geen rekening mee te houden.

 

A heeft nu uiteindelijk een goed product en een aantal extra kostenposten (reparatie door derden, extra werk van zijn kant). Kun je die extra kosten begroten en kan dat wellicht een uitgangspunt zijn? Aan de ene kant is het fair dat A geen verlies hoeft te lijden door een fabricage- of materiaalfout waar jij verantwoordelijk voor bent, aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat hij ten koste van jou hier winst op gaat maken.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het gaat uiteraard om hogere bedragen.

 

Als wij reparatie hadden uitgevoerd, had dit circa E 5.000 gekost. Een belangrijke reden waarom ze een andere partij hebben gevraagd is omdat ze onze capaciteit wilde vrijhouden voor ander werk van hen. Dat ga ik hangende deze zaak niet uitvoeren, mede omdat er grote sommen uitstaan van ander werk en die nu door hen worden vastgehouden. De relatie met A is dan ook voorbij.

 

De extra kosten bedragen enerzijds dat "ons werk" door een derde is gedaan voor een veelvoud, geschat E 15.000. Maar wat verder meespeelt (en dat was een van mijn vragen) er komen nu weer allerlei andere kosten achteraan zoals (nogmaals) schilderen van e.e.a. Dit loopt erg in de papieren en de uiteindelijke reparatiesom staat in geen verhouding meer tot ons oorspronkelijk werk.

 

Gezien alle informatie zou ik het op prijs stellen als iemand met verstand van zaken antwoorden kan geven op de vier geformuleerde vragen.

 


Michel Simons

Vectrix B.V.

subsidies en financiering voor innovatie

www.vectrix.nl

Link to post
Share on other sites
 • 1
Vraag 1: In hoeverre ben ik ook aansprakelijk voor de overige kosten van A, zoals het opnieuw schilderen, transportkosten, etc.?

Volgens de aansprakelijkheidsbeperking in de overeenkomst niet, maar dit is regelend recht en kan daarom door een rechter ter zijde worden gesteld of aangepast. Een volledige uitsluiting voor gevolgschade voor een geleverd ondeugdelijk product loopt IMHO een redelijk grote kans om door een rechter onderuit gehaald te worden, met name als je zelf de producent bent (bij productenaansprakelijkheid mag de fabrikant de directe gevolgschade niet uitsluiten).

Als je niet zelf de producent bent heb je mogelijk een verhaalsrecht op de fabrikant van het ondeugdelijke product of - als je alleen verkoper bent - mag je de klant daar zelfs direct naar doorverwijzen.

Verder heeft A mij niet in de gelegenheid gesteld een reparatie uit te voeren. Hij heeft dit door een ander laten doen. Vraag 2: Wat gebeurt er met mijn aansprakelijkheid?

Jouw aansprakelijkheid wijzigt niet. Als je van mening bent dat de reparatie door een derde duurder is/was dan jouw eigen reparatie zou zijn geweest dan staat de omvang van de schade ter discussie. Tegenpartij had er verstandiger aan gedaan de schade door een objectieve derde vast te laten stellen en jou bij deze expertise uit te nodigen.

 

In de overeenkomst tussen A en mij is overeengekomen dat de schade nooit meer kan bedragen dan de aanneemsom. De aanneemsom is “100”. Vraag 3: In hoeverre is zoiets aanvechtbaar aangezien A gevolgschade (of hoe je dit ook noemt) claimt van meer dan 125.
Dat is aanvechtbaar. Een rechter kan bepalen dat de aansprakelijkheidsbeperkende bepaling onredelijk is en een hoger bedrag vaststellen waarvoor jij in dit geval aansprakelijk bent

Nu is het verder zo dat nadat ik het werk heb aangenomen er heel veel veranderd is op instructie van A, waardoor het totale bedrag met meerwerk 150 is geworden.Vraag 4: Wat gebeurt er nu met mijn aansprakelijkheid?

De aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarde wijzigt (uiteraard) mee met de omvang van de opdracht. Binnen de overeengekomen voorwaarden ben je dus sowieso aansprakelijk te houden voor 150, voor het meerdere moet de schadelijdende naar de rechter toe.

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Alle goed bedoelde adviezen hierboven ten spijt, loopt nagenoeg een ieder te hard van stapel.

 

Uitgangspunt voor de aansprakelijkheid van de leverancier wegens wanprestatie is dat hij in verzuim dient te zijn. Wanneer er sprake is van wanprestatie dan zal de klant in beginsel de leverancier in gebreke zal moeten stellen en een termijn moet bieden om een goed product te leveren. Dit is dwingend recht, overeenkomstig zie artikel 6:82 Burgerlijk Wetboek.

 

Om de vraag van Fezz dus maar te herhalen: Heeft de klant jullie in gebreke gesteld en heb je alsnog een termijn gekregen om de overeenkomst na te komen? Zo niet dan wordt het voor de schuldeiser al lastig. Een ingebrekestelling kan namelijk alleen uitblijven als:

 

1. Het op voorhand al duidelijk is dat de leverancier tijdelijk niet kan nakomen;

2. of uit de houding van de leverancier zal blijken dat een aanmaning van de leverancier nutteloos is.

 

Zie hiervoor het tweede lid van het bovengenoemd artikel.

 

Onder bijzondere omstandigheden kan de klant in het geheel van de ingebrekestelling afzien en is de leverancier van rechtswege in verzuim:

 

a. wanneer er vooraf een termijn is gesteld zonder dat de overeenkomst is nagekomen;

b. wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding overeenkomstig artikel 6:74 BW;

c. wanneer de klant uit een mededeling van de leverancier moet begrijpen dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

 

Deze uitzonderingen zijn neergelegd in artikel 6:83 BW en enigszins vrij vertaald. Pas wanneer er sprake is van verzuim dan komt de aansprakelijkheid van de leverancier in zicht. Eerder niet. Ook dan pas komen de aansprakelijkheidsbeperkingen in beeld, zoals die bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van een leverancier zijn neergelegd.

 

Doe dus niet te snel een beroep op je algemene voorwaarden, maar gebruik eerst het gezonde boerenverstand en werk aan de tevredenheid van de klant. Dat is de beste beperking van de aansprakelijkheid die denkbaar is.

 

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites
 • 0
Pas wanneer er sprake is van verzuim dan komt de aansprakelijkheid van de leverancier in zicht.

 

@Edward: het is voor mij onduidelijk of hier sprake is van wanprestatie of schade.

 

Stel ik koop een pot verf op waterbasis en smeer deze op mijn muur. Pas dan blijkt dat het product ondeugdelijk is (namelijk vervuild met olie o.i.d.) en dat mijn hele muur er niet mooi uit ziet :

 

[*]moet ik dan de fabrikant/leverancier eerst in gebreke stellen en 6 weken wachten op herstel vanuit de fabrikant?

[*]kan ik de gevolgschade (de muur die eerst schoongemaakt en dan opnieuw geverfd moet worden) verhalen op de fabrikant, ook als deze gevolgschade uitsluit?

[*]gooi ik mijn eigen glazen in als ik de muur - na foto's genomen te hebben - door een professional laat schoonmaken en opnieuw laat verven?

 

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Update verplichte AOV: Regeling niet uitvoerbaar, Koolmees zoekt naar alternatieven.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Pas wanneer er sprake is van verzuim dan komt de aansprakelijkheid van de leverancier in zicht.

 

@Edward: het is voor mij onduidelijk of hier sprake is van wanprestatie of schade.

 

Stel ik koop een pot verf op waterbasis en smeer deze op mijn muur. Pas dan blijkt dat het product ondeugdelijk is (namelijk vervuild met olie o.i.d.) en dat mijn hele muur er niet mooi uit ziet :

 

[*]moet ik dan de fabrikant/leverancier eerst in gebreke stellen en 6 weken wachten op herstel vanuit de fabrikant?

[*]kan ik de gevolgschade (de muur die eerst schoongemaakt en dan opnieuw geverfd moet worden) verhalen op de fabrikant, ook als deze gevolgschade uitsluit?

[*]gooi ik mijn eigen glazen in als ik de muur - na foto's genomen te hebben - door een professional laat schoonmaken en opnieuw laat verven?

 

Topicstarter stelt dat er sprake is van een mogelijkheid tot herstel. Dit is echter door een derde uitgevoerd. De leverancier zal in beginsel altijd eerst in gebreke moeten worden gesteld om het gebrek te herstellen.

 

Het hierbovengenoemde voorbeeld betreft een stuk productaansprakelijkheid. Dat is een bijzondere vorm van onrechtmatige daad en geregeld in artikel 6: 173 BW. Daarmee is één van de uitzonderingsgronden (lees artikel 6:83 BW, sub b) en is het niet nodig om de leverancier in gebreke te stellen.

 

In het concrete voorbeeld hoef je dan niet te wachten om tot herstel over te gaan, het is echter wel verstandig om de leverancier in kennis te stellen van het gebrek en hem in staat te stellen om het probleem zelfstandig vast te laten stellen. Dit om iedere discussie over fouten aan de kant van de klant te voorkomen.

 

 

 

 


jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 139 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept