Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Frans Sijtsma

Discussietopic nav "meldingen Steunpunt Acquisitiefraude (SAF)"

Recommended Posts

Dat klopt, maar tijdens de opname, waarbij je niets mocht zeggen verder, alleen ja, kwam de naam heel snel voorbij. Aangezien het over de zoekmachine ging, en er snel ...zoeker werd genoemd, wordt je daardoor verrast. En dan blijkt als je de factuur krijgt, het niet om google zoeker te gaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik vind het zelf ook lastig om te weten waar je medegedupeerden kunt vinden in zaken als dit.

 

Misschien bij het Steunpunt acquisitiefraude? Dit topic heeft uiteraard niet voor niets zo :) (...en het Steunpunt heet hopelijk ook niet voor niets steunpunt )

 

Volgens mij is dit ook één van de redenen dat deze oplichtingspraktijken door blijven gaan.

 

De voornaamste reden dat deze oplichtingspraktijken door gaan, is kennelijk doordat niemand aangifte doet. Deels uit schaamte, deels omdat men geen zin heeft in een hoop gedoe.

En die enkele keer dat er wel aangifte van wordt gedaan , wordt er vaak te weinig werk van gemaakt, het houdt dan op bij ontbinding overeenkomst en/of een halfzachte veroordeling.

 

Voor een eindelijk goede aanpak van deze oplichtingspraktijken lijkt minimaal nodig:

[*]meer ondernemers die bereid zijn aangifte te doen ( wegens oplichting of fraude)

[*]meer actie op zowel privaatrechtelijk (steunpunt acquisisitiefraude) als strafrechtelijk (openbaar ministerie) gebied

[*]hogere straffen

 

En daarnaast uiteraard goede voorlichting. En dat bestaat uit meer dan alleen een leuke animated gif

 

animatie.gif

 

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat klopt, maar tijdens de opname, waarbij je niets mocht zeggen verder, alleen ja, kwam de naam heel snel voorbij. Aangezien het over de zoekmachine ging, en er snel ...zoeker werd genoemd, wordt je daardoor verrast. En dan blijkt als je de factuur krijgt, het niet om google zoeker te gaan.

Ik ben eind december ook door hun gebeld. En ook ik was in eerste instantie in de veronderstelling dat het om iemand van Google zou gaan. Overigens durfden ze te garanderen dat ik op bepaalde zoekwoorden op pagina 1 van Google zou komen. Volgens haar was ik op de nuttige zoekwoorden niet goed te vinden. Oftewel: ze was niet op de hoogte van onze zinvolle zoekwoorden.

 

Mocht je een "getuige" nodig hebben die bevestigd dat ze in eerste instantie actief de indruk wekken dat ze van Google zijn: laat maar wat horen (bv als het tot een rechtszaak komt).


Nieuwsgierig naar mijn kijk op organiseren? Lees: Organiseren als spreeuwen: www.terogroep.nl/organiseren

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dank je. Met hoe meer we zijn, hoe beter lijkt mij. Inmiddels hebben er al een aantal mensen melding hiervan gemaakt bij het steunpunt (waaronder ikzelf), en wordt er morgen aangifte gedaan bij de politie. Mij werd verteld dat Google AdWords, waar je betaald per klik, voor kleine bedrijven vaak te duur was, dus dit was een proef om te kijken of dit beter werkte. Ja ja. Ik voel me ook ontzettend dom dat ik erin gestonken ben. Vooral omdat ik in eerste instantie niet wilde. Pas nadat de mevrouw mij verzekerde dat je sowieso altijd nadat je de papieren thuis hebt gekregen, je binnen zeven werkdagen mag annuleren, (was wettelijk geregeld!) ben ik akkoord gegaan. Ik wist dat dit zo is bij telefonische verkoop. Alleen, dat staat niet op het bandje, en dat is nu nooit gezegd zegt het bedrijf. En geldt dat alleen voor consumenten......

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mocht je een "getuige" nodig hebben die bevestigd dat ze in eerste instantie actief de indruk wekken dat ze van Google zijn: laat maar wat horen (bv als het tot een rechtszaak komt).

 

In plaats van over 'ze' te praten, kun je ook een topic openen onder de titel: "iemand ervaring met ". Vertel daar heel feitelijk wat je meegemaakt hebt en kijk wie er reageert. Zo roep je meer ondernemers op om ervaringen te delen.


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De voornaamste reden dat deze oplichtingspraktijken door gaan, is doordat niemand aangifte doet. Deels uit schaamte, deels omdat men geen zin heeft in een hoop gedoe. En die enkele keer dat er wel aangifte van wordt gedaan, wordt er vaak te weinig werk van gemaakt, het houdt dan op bij ontbinding overeenkomst en/of een halfzachte veroordeling.

 

Volgens mij is gebrek aan aangiften het probleem niet. Er zijn een heleboel ondernemers die aangifte doen of dat proberen. En het Steunpunt Acquisitiefraude is daarbij graag behulpzaam.

 

Tot enkele jaren geleden was het voornaamste probleem dat veel politiebureaus die aangifte niet accepteerden, omdat het volgens hen een privaatrechtelijke zaak was. Daar is onderzoek naar gedaan door criminologen van de Erasmus Universiteit op verzoek van MJ (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing). Dit was hun observatie.

 

Ook bij een strafrechtelijke aanpak lopen gedupeerden tegen hindernissen aan. De politie en het Openbaar Ministerie reageren terughoudend op meldingen van acquisitiefraude. Uit een eigen aangifteonderzoek, waarin een gefingeerde zaak is voorgelegd, blijkt de politie afhoudend te zijn bij het opnemen van de aangifte. Van de 25 benaderde politiekorpsen werd in slechts twee gevallen het verhaal direct als een vorm van oplichting herkend. In de andere gevallen werd geantwoord dat er geen aangifte mogelijk was, omdat het geen strafbaar feit zou betreffen. Deze redenering dat het bij dergelijke misleidende handelspraktijken om een civielrechtelijke kwestie gaat, dat een strafrechtelijke aanpak zou uitsluiten, lijkt ook de beoordeling van acquisitiefraude als strafrechtelijke prioriteit te beïnvloeden. Bij de politie bestaat bovendien geen goed overzicht van de omvang en de ernst van het probleem. Dit kan er toe leiden dat het probleem wordt onderschat en de afzonderlijke aangiften van acquisitiefraude minder prioriteit krijgen. Ook het Openbaar Ministerie is terughoudend bij het oppakken van zaken, hoewel fraude volgens beleidsstukken de aandacht verdient. Een succesvolle veroordeling blijkt moeilijk vanwege bewijsproblemen. Bij oplichting moet zowel de intentie als het gebruik van de oplichtingsmiddelen worden bewezen. Voorts moet worden aangetoond dat het slachtoffer als gevolg van het gebruik van die oplichtingsmiddelen, is overgegaan tot het aangaan van een overeenkomst. Daarbij komt dat de malafide actoren wel enige tegenprestatie leveren, en dus niet volledig aantoonbaar te kort schieten.

 

Je ziet dat àls er aangifte wordt gedaan en àls de politie daar iets mee doet, de volgende bottleneck bij het Openbaar Ministerie ligt dat moeite heeft om een uitspraak te krijgen met enig afschrikwekkend effect, omdat de huidige wetgeving geen duidelijke handvaten biedt.

 

Daarom pleit MKB Nederland en andere instellingen voor regulering naar Belgisch voorbeeld pleiten. In Nederland zijn de Ministeries van EZ en Justitie een tikkeltje terughoudend met het verder reguleren van dit soort wervingsprocessen, omdat de bokken niet zo makkelijk van de schapen te scheiden zijn. Vandaar dat initiatiefwetsvoorstellen nu vanuit de Kamer komen (mede op aandringen van parlementariërs die de berichten op dit forum gevolgd hebben).

 

Zowel op Europees niveau als op landelijk niveau adviseren wetenschappers dat voorlichting een rol kan spelen bij het inperken van acquisitiefraude. Het SAF, MKB Nederland en de KvK's leveren een bijdrage door het fenomeen in algemene zin onder de aandacht te brengen, oa via die cartoons. Forums zoals HL gaan een stapje verder door ondernemers een platform te bieden om concrete cases te bespreken.

 

Dat laatste is belangrijk, want een ondernemer die net een eigenaardige telefoontje heeft gekregen van acquisitiebedrijf Z is geneigd de zoekmachine aan te zetten en op zoek te gaan naar Z. Dat levert niet zoveel resultaten op, want Z en de zijnen hebben vaak een advocaat in dienst die blafbrieven stuurt naar kritische bloggers en regionale dagbladen en Tros Opgelicht, die vervolgens meldingen verwijderen uit vrees voor een smaadzaak.

 

HL negeert dat soort blafbrieven en we zijn daarmee zo'n beetje de enige plek online waar ondernemers concrete voorbeelden vinden van dubieuze advertentiewerving. We waren actief betrokken bij de verdediging van een ondernemer die gedwongen werd een smaadzaak uit te vechten en die uitspraak was positief voor de vrijheid van kritiek meningsuiting. Het is wel een boel gedoe elke keer, zeker omdat ook op HL nog steeds topics onzichtbaar gemaakt worden waarin oplichting e/o misleiding aan de kaak gesteld wordt. Aan de pluskant: KvK Hallo! durft gelukkig ook steeds vaker klachten te publiceren (ondanks bibberige juristen bij de KvK).

 

Forums over oplichting en oplichters

 

Samen sta je sterk. Veel benadeelden van oplichting plaatsen hun verhaal op internetfora om daar elkaar te waarschuwen en gezamenlijk in actie te kunnen komen. Posten op zo'n forum heeft echter wel het risico van smaadclaims: niet iedere beschuldiging is terecht.

 

Vinden van medestanders

 

Het is op zich legitiem om op internetfora andere gedupeerden te zoeken. Let daarbij wel op dat je je verhaal zakelijk houdt en geen beschuldigingen doet die je niet waar kunt maken. Dat kan namelijk leiden tot een aanklacht of rechtszaak wegens smaad of laster door de vermeende oplichter. Zo werd in deze zaak het gebruik van termen als "diefstal" en "bestelen" verboden geacht omdat daar te weinig aanleiding voor was. De termen "zelfverrijking" en "afgepakt" mochten dan weer wel.

 

Beschuldiging of smaad?

 

Niet elke onterechte beschuldiging van oplichting levert trouwens meteen smaad op. De term "oplichter" heeft een juridische betekenis, maar in de praktijk blijkt dat mensen al snel dit woord in de mond nemen als ze niet krijgen wat ze verwachten. Het is daarmee maatschappelijk aanvaard dat de term valt ook als er juridisch niet per se sprake is van oplichting.

 

Zo mocht in een zaak over een Opgelicht!-forum de kwalificatie "oplichters, boevenbende, bandieten" worden gevoerd. Daarbij werd geoordeeld dat

 

[deze termen] zware termen zijn die een ernstige beschuldiging inhouden. ... de desbetreffende termen zijn zijn gehanteerd door mensen die zich ernstig gedupeerd voelen, in het vuur van de discussie. Onder die omstandigheden moet het bezigen van dergelijke termen anders worden beoordeeld dan bijvoorbeeld in een journalistiek artikel, een juridische context of een consumentenonderzoek. De gehanteerde termen moeten in dit geval niet al te letterlijk worden genomen.

En in deze zaak werd geoordeeld dat termen als "bedonderd" en "opgelicht" in het kader van een forumdiscussie juridisch geen probleem waren, omdat ze aangeven hoe de forumdeelnemers "aankijken tegen de wijze waarop zij door [eiser] zijn behandeld". Dat de klager vrijgesproken was in een strafzaak over oplichting, speelde geen rol: mensen mochten zich bedonderd en opgelicht voelen ook al was er geen sprake van oplichting volgens de wet.

 

(bron Ius Mentis


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

De voornaamste reden dat deze oplichtingspraktijken door gaan, is doordat niemand aangifte doet. Deels uit schaamte, deels omdat men geen zin heeft in een hoop gedoe. En die enkele keer dat er wel aangifte van wordt gedaan, wordt er vaak te weinig werk van gemaakt, het houdt dan op bij ontbinding overeenkomst en/of een halfzachte veroordeling.

 

Volgens mij is gebrek aan aangiften het probleem niet. Er zijn een heleboel ondernemers die aangifte doen of dat proberen. En het Steunpunt Acquisitiefraude is daarbij graag behulpzaam.

 

interessante en nuttige info.

 

Uit het onderzoek van VNO NCW en MKB Amsterdam van april 2013 echter, kwam naar voren dat er (ook?) te weinig aangifte wordt gedaan.

 

Wellicht dat gebrek aan aangiftes dus niet de voornaamste bottleneck is, maar meer aangiftes wel kunnen bijdragen aan een hogere prioritering bij het OM?

 

Amsterdamse ondernemers zijn leep genoeg en trappen niet in de vele spookfacturen waarmee ze worden bestookt. Maar de trieste consequentie is dat men daarom geen aangifte doet, zodat oplichters ongestoord door kunnen gaan.

 

Dat komt naar voren uit een onderzoek in opdracht van ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Amsterdam, uitgevoerd onder honderd bedrijven in de hoofdstad. Spookfacturen, ook wel acquisitiefraude genoemd, zijn neprekeningen die ondernemers soms nietsvermoedend betalen. In de kleine lettertjes van deze frauduleuze facturen staat vermeld dat het om een aanbieding gaat, waar de ondernemer mee instemt als het bedrag op de bon wordt betaald.

Uit de peiling blijkt dat 70 procent van de ondernemers een of meerdere spookfacturen heeft ontvangen. Opvallend is dat middenstanders wel van elkaar verwachten dat ze aangifte doen van een ontvangen spookfactuur, maar in de praktijk neemt maar zes procent de moeite om de politie op de hoogte te stellen.

„Het is ontzettend jammer dat er zo weinig aangifte wordt gedaan”, zegt VNO-NCW-directeur Petra Tiel. „Het dievengilde maakt veel te makkelijk gebruik van de situatie. Nu zien we vooral veel valse facturen van de Kamer van Koophandel. Dit jaar is de KvK-heffing voor bedrijven afgeschaft, maar veel ondernemers ontvangen een nepbrief en maken het geld uit gewoonte toch over.”

De meest genoemde redenen waarom men geen aangifte doet naar aanleiding van een spookfactuur, zijn dat de gang naar de politie te veel tijd kost en dat men verwacht dat aangifte doen toch geen zin heeft.


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Uit het onderzoek van VNO NCW en MKB Amsterdam van april 2013 echter, kwam naar voren dat er (ook?) te weinig aangifte wordt gedaan.

 

 

Yep. Stond aanvankelijk in de Financiële Telegraaf. En dit is de laatste regel van dat stukkie.

 

De meest genoemde redenen waarom men geen aangifte doet naar aanleiding van een spookfactuur, zijn dat de gang naar de politie te veel tijd kost en dat men verwacht dat aangifte doen toch geen zin heeft.

 

De voornaamste reden waarom deze praktijken doorgaan is volgens een heleboel mensen die zich inmiddels al meer dan veertig jaar druk maken over advertentiefraude oftewel acquisitiefraude dat de wetgever verzuimt om de wetgeving zodanig aan te passen dat de rechter tot veroordelingen kan komen. Kijk, dan heeft aangifte echt zin.

 

Het artikel over dat Amsterdamse onderzoek beweert dat 70% van honderd lokale ondernemers (dit jaar?) één of meerdere spookfacturen heeft ontvangen. Volgens mij is het tegenwoordig standaard ontgroening voor een startende ondernemer dat je na inschrijving in het Handelsregister tenminste één dubieus telefoontje krijgt. En niemand die er echt iets tegen kan doen, omdat de wet onduidelijk is. In België is dat beter geregeld.


Got spare time, join Amazon Prime :smiling-face-with-sunglasses:  and watch Stan & Ollie! (meer gratis films)

Share this post


Link to post
Share on other sites

In België is dat beter geregeld.

 

De link naar de initiatief wetsvoorstellen komt uit op een betaalde site. Heb jij wellicht een andere bron of nadere informatie wat die initiatief wetsvoorstellen omvatten en wat daar de status van is?

 

Het Steunpunt Acquisitiefraude lijkt nu alleen privaatrechtelijke ondersteuning en actie te bieden, terwijl het mij lijkt dat een goede strafrechtelijke aanpak veel meer zoden aan de dijkt zet qua repressie en preventie. Mee eens?

 

 


Gecertificeerd Risk management Consultant, partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement & verzekeringen

Specialist in AOV en aansprakelijkheid voor ondernemers. Vragen of offerte? → ✉ ☏ Contact 

 

De nieuwste B2Bsure  Blogs

Share this post


Link to post
Share on other sites
... en dat men verwacht dat aangifte doen toch geen zin heeft ...
Daar kan ik in meevoelen, in een stad heeft de gemiddelde politieman andere prioriteiten, hier op het platteland is het sowieso lastig aangifte doen.

 

Succes en groet,

 

Hans


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

De link naar de initiatief wetsvoorstellen komt uit op een betaalde site. Heb jij wellicht een andere bron of nadere informatie wat die initiatief wetsvoorstellen omvatten en wat daar de status van is?

 

Er is wel een link met informatie vanuit een publieke website, waar informatie te vinden is m.b.t. wetsvoorstel acquisitiefraude. Maar er is nog geen uitkomst over de inwerkingtreding ervan.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben even gaan speuren wat de stand van zaken is. Maar, lastige van deze is dat het initiatiefwetsvoorstel is. Voorbereiding ligt dan niet bij het departement, maar bij een lid van de Kamer. Het wetsvoorstel ligt nog niet bij de 1e Kamer, dus op korte termijn hoeven we nog niets te verwachten.


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

en aangifte doen blijkt inderdaad niet makkelijk te zijn. Degene die dit namens drie gedupeerden wilde doen, moest heel lang aanhouden om de politie zo ver te krijgen dat ze iets wilden opstellen. En dat kon alleen namens hemzelf. Dus ik ga het nu ook proberen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wij liggen in de clinch met Allebedrijvenin. Zij stellen dat zij in de algemene voorwaarden hebben vermeld dat wij een opzegtermijn van 1 maand hebben. Dit hebben ze ons nooit gemeld en ik heb geen algemene voorwaarden ontvangen waarin dit staat vermeld. Dit heb ik zwart op wit. Inmiddels zijn wij zover dat wij voor het grecht zullen worden gedaagd door de deurwaarder. Ik weet zeker dat ik in mijn recht sta en zie met vertrouwen de rechtzaak tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Carati - 06-55366837 - info@drukkerijeps.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

aangifte doen bij de politie is inderdaad niet zo makkelijk. Ik heb nu wel een afspraak, maar men zei dat ik niet opgelicht was omdat ik nog niet had betaald! Ik moet dus eerste betalen om aangifte te kunnen doen? Ik zei dat ik niet ging betalen omdat ik dan mijn geld kwijt was. Maar dat ik wel aangifte wil doen. Dus ik begrijp nu wat beter waarom mensen geen aangifte doen!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@twa bla,

Hartelijk dank voor de twee links. Hopen dat het gaat helpen! Want op deze manier wordt er dus veel schade berokkend. Vooral ook voor de bedrijven die werken met telefonische verkoop (anders dan fraude). Ik doe in ieder geval niets meer per telefoon.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De voostellen zelf zijn al een tijd geleden ingediend en sinds eind augustus in behandeling. Maar, zoals gesteld:

 

Het wetsvoorstel ligt nog niet bij de 1e Kamer, dus op korte termijn hoeven we nog niets te verwachten.

 

Hier kun je de voortgang zien.

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

volgens mij zijn de advertentieratten uit hun winterslaap ontwaakt :-\ ben vandaag 2x benaderd door duistere marketing bureautjes met een aanbod voor een bedrijvenmagazine.

 

conform mijn eigen ontwikkelde protocol heb ik ze direct duidelijk gemaakt geen interesse in telefonische acquisitie te hebben en gelijk de verbinding verbroken. Al is het alleen maar om te voorkomen dat ze met beperkte antwoorden een vaag voicelog in elkaar knutselen. ;D

 

 


Rieel-schoonmaak

Share this post


Link to post
Share on other sites

Griezelig dat je zelfs daar verdacht op moet zijn.... :(

 

Is ook griezelig, ik ben er bijna ingetrapt vandaag. Leidenonderneemt was het vandaag. Leiden doet ook wel iets voor de middenstand, klonk vertrouwd. Proefplaatsing van een week, dan kun je op elke manier opzeggen, schriftelijk telefonisch, per sms. :-K

 

"Dan start ik nu de bandopname,", "de proefperiode van een week wordt automatisch omgezet naar een contract voor een jaar. "

 

Bij deze haak ik af, voor de bandopname begon zei je iets anders. >;(

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Wat zegt de tv-spot hier over: Hang op, klik weg en meldt het in HL.nl ;)


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is wel triest voor bedrijven die dit werk echt doen, want volgens mij word je dan amper geloofd....

Ik doe in ieder geval niets meer per telefoon, en laat me ook geen schriftelijke reclame meer aanpraten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 301 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept