Ga naar inhoud
 • 0

Kredietaanvraag bij de bank

Junior     7 0

Hallo mensen,

Vandaag ben ik mijn eerste confrontatie aangegaan met de bank in verband met een kredietaanvraag voor mijn op te starten (franchise)bedrijf. Vorige week heb ik zoals afgesproken mijn businessplan ingeleverd, gezamelijk met wat onderbouwende documentatie, ter beoordeling bij de bank. Het gesprek met de zakelijk adviseur van de bank ging mijn inziens heel goed. Hij complimenteerde mij met mijn professioneel uitgewerkt plan, hetgeen mijn ego streelde.(Ik heb er tenslotte heel veel tijd en effort in gestoken) Toen we echter over het financiële gedeelte begonnen viel het mij op dat hij meteen de immateriële vaste activa (of goodwill) van de balans had geschrapt. ??? Dit was nl. de belangrijkste post die ik gefinancierd wilde hebben, mijn franchise fee. :-[ Hij stelde hier tegenover dat achtergesteld vermogen wel weer opgeteld mocht worden. :-\

Is dit de normale gang van zaken? Als ik niet voldoende zekerheden kan bieden in de vorm van overwaarde, hypotheek, andere financiële middelen, etc. betekent dat dan dat ik bij geen enkele bank krediet krijg? Of zijn er andere mogelijkheden?

 

Alvast bedankt, MarcOO

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0
Newbee     5 0

Dag Marco,

 

Mijn ervaring is dat de banken allemaal enthousiast reageren.

Maar als je niet genoeg zekerheden kan bieden dan gaan ze niet met je in zee. Gisteren heeft de vijfde bank mij precies hetzelfde verteld wat jij nu verteld en wat de andere banken hebben verteld. Je moet of een eigen huis hebben met overwaarde, iemand hebben die volledig borg staat voor.

 

Als straks je zaak goed loopt dan mag je terug komen bij de bank.

Ik heb er in ieder geval een hele nare smaak aan over gehouden. Maar niet opgeven hoor, er zijn ook nog investeerders die je wel willen helpen die je ook een risicokapitaal willen geven. Tegen soms betere mogelijkheden dan de bank. Dus volhouden en niet opgeven.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Hi Bart,

 

Zo te zien staat me dus nog wat te wachten bij de andere banken. Wat voor andere financiers heb jij het over?

Ik las toevallig gisteren over een borgstellingsregeling voor startende bedrijven. Weet jij daar iets vanaf, of iemand in dit forum. Het schijnt dat de staat dan garant voor je staat.( wat een woordspeling hè)

 

Ciao, Marco.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Thanks, ik heb zelf ook even rondgezocht. Borgstellingskrediet is een leuk gegeven op initiatief van EZ en gedelegeerd aan Syntens en de aangesloten banken. Ik heb mijn bank gevraagd over de mogelijkheden hiervan. De zakelijk adviseur van de bank vertelde dat eerst alle zekerheden liquide gemaakt moesten worden voordat je in aanmerking komt voor deze borgstelling van het rijk. In mijn geval betekende dat dus het opnemen van de overwaarde van mijn huis en het openbreken van een koopsompolis. Het is dus niet het geval, zoals elders in dit forum werd gesuggereerd dat je makkelijk een krediet vrij krijgt zonder je zekerheden (overwaarde etc. ) op te geven.

Hoe denken jullie er overigens over dat deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd naar de aangesloten banken. Het komt er dus op neer dat een of andere accountmanager van de bank beslist of jij al dan niet in aanmerking komt voor een borgstellingskrediet.

Link naar reactie
 • 0
Legend     269 0

immateriële vaste activa (of goodwill) van de balans had geschrapt. ??? Dit was nl. de belangrijkste post die ik gefinancierd wilde hebben, mijn franchise fee. :-[ Hij stelde hier tegenover dat achtergesteld vermogen wel weer opgeteld mocht worden. :-\

 

Banken kijken naar een aantal ratio's. Eén hiervan is de solvabiliteitspositie van een onderneming. Solvabiliteit geeft aan hoeveel vet een onderneming op de botten heeft zitten. In de regel heeft een gezonde onderneming een solvabiliteit van 20-30% (solvabiliteit = Eigen vermogen / balans totaal). Door het activeren van de goodwill ontstaat een hoger eigen vermogen en dus een betere solvabiliteit. Echter, de goodwill is niet materieel en vormt dus geen vet op de botten. Het is meer een boekhoudkundige faciliteit. Banken corrigeren de goodwill om tot de echte solvabiliteit te komen. Dit zegt niets over de financierbaarheid ervan. Hiervoor zal gekeken worden naar de geboden zekerheden en de exploitatieverwachtingen. Achtergestelde leningen kunnen bij het eigen vermogen worden opgeteld voor de solvabiliteit omdat deze schuld zich gedraagt als eigen vermogen.


Arjan Brienen

Senior Associate

First Dutch Capital

Link naar reactie
 • 0
Senior     58 0

Zie hier onder een eerdere posting van mij

 

Benader een bank als een zakelijke partner: jij wilt als ondernemer iets van een bank (nml. geld) en de bank wil graag jonge bedrijven die uit kunnen groeien tot mooie middenbedrijven. Deze laatste categorie is zeer interessant voor banken, en banken beseffen maar al te goed dat er eerst gezaaid moet worden.

 

Veel banken hebben startersfaciliteiten, waarbij je op eenvoudige wijze al snel een startkapitaal van maximaal EUR 25k kunt verkrijgen. Voor wat hogere financieringen wordt er een 'maatwerk' traject ingezet.

 

Naast eerder genoemde tips is belangrijk om openheid van zaken te geven, probeer niets te verbloemen en mooier voor te stellen dan het is. Andersom ben je er ook niet van gecharmeerd als de bank achteraf met allerlei informatie komt waardoor de aanbieding toch niet zo interessant is.

 

Zoals al in eerdere berichten aangegeven, heeft een krediettafel 4 poten: de ondernemer, (potentieel) rendement van de onderneming, solvabiliteit en zekerheden.

 

Wat steekwoorden bij deze criteria:

 

Ondernemer: sluit initiatief aan bij achtergrond (opleiding/ervaring) van de ondernemer, is hij/zij op de hoogte van eigen zwakkere punten en hoe wordt hier mee omgegaan, gaat hij er voor de volle 100% voor (is hij ook financieel zwaar gecomitteerd), is hij/zij enthousiast en overtuigend, hoe zijn de contacten in de branche waar de ondernemer in start.

(potentieel) rendement: hoe ontwikkelingen zich de omzetten (is een en ander realistisch en onderbouwd), waar bestaan de kosten uit (hoeveel managementfee etc. is er gebudgetterd), zijn er verschillende scenario's uitgewerkt, als het slechter uitpakt dan verwacht is er dan een noodscenario (of sta je dan weer bij de bank)

Solvabiliteit: solvabiliteit (eigen vermogen/totaal vermogen) wordt door banken gecorrigeerd met een aantal posten: goodwill en vorderingen op aandeelhouders of zuster b.v.'s worden er af gehaald (of het moet duidelijk zijn dat deze debiteuren goed zijn voor hun geld). Achtergestelde leningen mogen er weer bij op geteld worden.

Zekerheden: zeker in de beginfase zul je bereid moeten zijn je hele hebben en houwen als zekerheid in te brengen. Je kunt wel proberen te bedingen om bepaalde zekerheden te laten vervallen als de resultaten van de onderneming goed zijn en er is voldoende solvabiliteit. Als er sprake is van een gebrek aan zekerheden, kan een borgstellingskrediet een oplossing zijn.

 

Het belangrijkste is dat je er zelf volledig voor moet willen gaan. Als dit niet zo is dan moet je ook kunnen begrijpen dat een ander er ook niet voor gaat, bankmensen zet namelijk soms net echte mensen!

 

Vraag die ik heb mbt tot jouw plan: ben je franchisenemer of franchisegever? Investeerders zijn minder happig op franchisenemers (zeker als deze in de tang zitten van een franchisegever) of je moet een soort master license hebben van één of meerdere landen. De meeste (grotere) franchisegevers hebben overigens vaak aantrekkelijke financieringsarrangementen met verschillende banken.

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     129 0

Beste Marco,

 

Zoals door Arjan al is aangegeven werken banken met ratio's. Dit zijn een vijftal punten op basis waarvan een cijfer wordt vastgesteld. De hoogte van het cijfer bepaalt de mate van zekerheden die moeten worden afgegeven om de aanvraag te financieren.

Mijn ervaring is dat veel nieuwe ondernemers te weinig risico willen nemen. Het gaat tenslotte bij alle financiers, banken en risicokapitaalverstrekkers, om commitment.

 

Zoals ik al eerder op deze site heb aangegeven is ondernemen het nemen van risico met de wetenschap dat het ook fout kan gaan. Kun je hier niet tegen, dan moet je niet gaan ondernemen.

 

Begrijp ik uit jouw postings dat je de overwaarde van je huis niet als zekerheid wil stellen?

 

Dat goodwill van de balans wordt geschrapt is logisch, omdat goodwill pas bij verkoop van een bedrijf aan de orde komt. En dan is de hoogte van goodwill ook nog afhankelijk van de resultaten die in de voorafgaande jaren zijn behaald.

 

Groet,

 

 

Michael Klijn.

 

 


www.droombureau.nl

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Hallo Michael,

 

Ik denk dat ik niet duidelijk was voor wat betreft het geven van zekerheden. Nogmaals, ik ben bereid om mijn hele hebben en houden in deze onderneming te steken. Ook dus de overwaarde van mijn woning, een koopsompolis en al mijn spaargeld. Ik denk dat ik niet meer kan geven aan zekerheden, dus "ik ga ervoor". Al deze zekerheden dekken, wanneer deze liquide worden gemaakt, ruimschoots de lening die ik van de bank vraag. Ik vraag me daarom af hoever ik moet gaan met het geven van zekerheden. Ik ga er vanuit dat rentabiliteit evan mijn onderneming en het ondernemerschap geen struikelblok zijn voor de financiering.

Overigens, en dat is mijn persoonlijke mening, begrijp ik niet dat banken een correctie uitvoeren op de immateriele vaste activa. Wanneer het om materiele activa gaat wordt deze correctie niet gedaan?? Ik denk dat voor innovatieve bedrijven die in kennis willen investeren het moeilijk wordt deze investeringen te financieren. Ik denk dat investeren in kennis momenteel heel belangrijk is en dat banken eens moeten gaan meedenken dat niet alle assets materieel zijn.

Binnenkort heb ik wederom een afspraak met een andere bank. Ik zal graag mijn ervaringen delen in dit forum.

Link naar reactie
 • 0
Senior     58 0

Wat is de door jouw betaalde franchise fee waard als het mis gaat met de onderneming? Als blijkt dat het concept niet aanslaat, kan de fee dan verhandeld worden? M.a.w. als een actief in het economisch verkeer vrij makkelijk te vervreemden is, kan er een waarde aangehangen worden. Een pand bijv. heeft een zgb. executiewaarde, bij voorraden houden de financiers een percentage aan van de inkoopprijs als executiewaarde.

Proberen de banken van mening te laten veranderen omtrent immaterieel actief is zinloos, besteedt hier ook geen tijd aan. Je kunt bijv. wel denken aan constructies waarbij je extra hypotheek op je huis verleent aan de bank en dat je tegelijkertijd afspreekt dat deze dekking niet meer nodig is als je voldoende rendabel bent en voldoende solvabiliteit hebt. Dit kan tevoren allemaal in kredietovereenkomsten vastgelegd worden.

Probeer dus creatief om te gaan met de (on)mogelijkheden die de banken bieden.

Link naar reactie
 • 0
Senior     52 0

Mensen pas op, goodwill bestaat niet. Het is lucht. De toekomst zal zijn dat diegene die over 30 jaar aan het arbeidsproces meedoen, al van af hun vijfde jaar aan de e-revolutie worden blootgesteld.

Wat vroeger als lucht in de vorm van goodwill beschermd voor de oude dag werd verkocht, was alleen maar beschermd als de markt ook beschermd was. Door vergunningen of door wetgeving of dergelijke. Denk aan specialistenpraktijken. Maar ook tot voor kort taxi's.

In de horeca werden zo startproblemen van de niet in het bezit van papieren zijnde nieuwe ondernemers verzacht. Als hij maar zijn best ging doen.

In alle andere gevallen was de persoonsgebondenheid van een onderneming alleen maar wat waard als het personeel de onderneming overnam.

Dus goodwill verdwijnt in de vrije markt economie. En dat is wat de banken niet bereidwillig willen financieren.

 

Banken willen nu wel iets anders immaterieels verpanden. De banken hebben al heel lang de kraan dicht voor jonge ondernemers. Precies vanwege het beleid. En nu de pijn van e-hype duidelijk beperkt is gebleven tot het zich inspannen met het verleggen van de pijn naar particulieren, hebben de banken weer geld in kas.

 

Wat hebben zij dan geleerd van de e-hype? Zolang de computer, en het systeem, niet in staat zijn de creativiteit van het brein te simuleren, zodanig dat de wereldkampioen schaken gegarandeerd een computer is, zolang is die kennis en creativiteit de crux van de economie zoals wij die kennen. En die kennis en creativiteit is wel te verpanden.

 

Het belangrijkste is dat je dat alleen kan bewijzen door bijvoorbeeld te bewijzen dat je compleet achter je bedrijf staat en de toegevoegde waarde van de onderneming overtuigend aannemelijk maakt. Je moet dus in elk geval onderscheidend zijn. Waarom? Anders vind je ook geen weg naar een plekje in de voedselketen die de economie nu al is. Steeds minder spelers vinden een eigen plek op de markt. De meesten zwerven met hun hebben en ziel van de ene markt naar de andere markt. Diegene die afhaken zijn de mensen die niet op tijd konden switchen. De ondernemingen die deze ondernemers achterlaten in zo zo staat zijn zeker dus geen goodwill waard.

 

Dus voor jou geld dus ook, jij moet echt uitkijken voordat je in deze tijd geld steekt in iets wat goodwill heet.

 

Vind een andere weg en die kennis die je tot die tijd vergaart over die andere weg is financierbaarder dan deze ronde.

 

Ik houd je niet voor de gek.

 

Met vriedelijke groet

 

Raoul

 

Dag Marco,

 

Mijn ervaring is dat de banken allemaal enthousiast reageren.

Maar als je niet genoeg zekerheden kan bieden dan gaan ze niet met je in zee. Gisteren heeft de vijfde bank mij precies hetzelfde verteld wat jij nu verteld en wat de andere banken hebben verteld. Je moet of een eigen huis hebben met overwaarde, iemand hebben die volledig borg staat voor.

 

Als straks je zaak goed loopt dan mag je terug komen bij de bank.

Ik heb er in ieder geval een hele nare smaak aan over gehouden. Maar niet opgeven hoor, er zijn ook nog investeerders die je wel willen helpen die je ook een risicokapitaal willen geven. Tegen soms betere mogelijkheden dan de bank. Dus volhouden en niet opgeven.

Link naar reactie
 • 0
Junior     7 0

Mooi verhaal Raoul. Het is in het geval van goodwill inderdaad "gebakken lucht" Wanneer je een onderneming overneemt met een reeds bestaand klantenbestand of zoiets dergelijks. Banken gaan er in zo'n geval ook van uit dat dit niet te verpanden is en dus voor hen geen waarde heeft. En alhoewel ik er in beginsel moeite mee had kan ik dit heel goed begrijpen.

In mijn geval echter was het niet zozeer een gevan van goodwill, maar meer immateriele vaste activa. Ik begrijp dat het een beetje wazig is maar voor de franchisefee die ik betaal krijg ik een heleboel terug. Het zijn alleen geen tastbare goederen die te verpanden zijn (om maar eens in bancaire termen te spreken). Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld het "kopen" van diensten? Het wordt toch ook heel gewoon gevonden dat je een dokter betaald voor een consult en een garage voor een APK keuring. Sterker nog, wij betalen allemaal een heleboel geld aan verzekeringsmaatschappijen (de grootste legale oplichters) voor wát? Zekerheid! Maar wat is zekerheid, kan ik er wat mee? Ook niet tastbaar.

Misschien wel een kromme vergelijking, maar het is alleen om een beeld te schetsen van de zin en onzin om activa te scheiden in materieel en immaterieel.

Het is mij overigens met de eerste bank, waarmee ik een gesprek heb gehad over een kredietaanvraag, wel gelukt. Ik heb inmiddels de kredietpapieren getekend.

Het belangrijkste is dat je laat blijken dat je er voor de volle honderd procent voor wil gaan. En daarmee ook aangeeft dat je bereid bent om alle risico's te nemen. Daarnaast is het natuurlijk ook zeer belangrijk dat je een goed verhaal weet te vertellen en dat je financiële plaatje er gezond uit ziet.

Laat je in ieder geval niet van de kaart brengen door een account manager van de bank. Deze is er namelijk in getraind om zéér kritisch te zijn. Zorg dat je goed voorbereid de "strijd" aangaat en wees bovenal heel enthousiast en sta voor 500% achter je zaak.

 

Groet, MarcOO

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  10 leden, 115 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.