Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Jef

Goedschrift: bij zakelijke financiering privé meetekenen? Is dit slim?

Recommended Posts

Goedeavond allen!

 

Voor een zakelijke financiering verlangt de bank dat ik prive borg staat, ter hoogte van het krediet. Deze borgtocht moet in goedschrift worden getekend.

 

Ik moet dus onder de kop Goedschrift en ondertekening volgende zin schrijven:

" Goed als borg voor het bedrag met renten en kosten" . Met daaronder mijn handtekening. Aangezien het een privé borg betreft, is het conform artikel 88 B.W., verplicht dat mijn partner voor toestemming tekent.

 

Mijn vraag is Moet ik niet prive maar zakelijk vanuit mijn holding borg staan? en als ik dit onderteken ben ik dan prive volledig aansprakelijk? Moet ik dit dan wel doen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb het wel eerder gezien bij huurcontracten bij startende ondermers met een BV maar bij een bedrijfsfinanciering nog niet. Heeft de bank een gegronde reden om aan te nemen dat het bedrijf het bedrag niet terug zal kunnen betalen? Als dit niet het geval is lijkt het me niet verstandig om prive borg te staan.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor het verstrekken van een krediet aan een besloten vennootschap kan het zijn dat de bank verlangt dat de dga een borgtocht afgeeft, om reden van (te) weinig zekerheden, en/of om betrokkeheid van die dga als beleidsbepalend figuur te verkrijgen.

 

Een borgtocht dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wil hij rechtsgeldig zijn.

 

Zo dient diegene die borg staat handmatig de akte van een handgeschreven goedschrift te voorzien, daarbij moet het bedrag voluit geschreven worden. Hierdoor kan de borg in privé voor maximaal het bedrag dat op de borgtocht staat aangesproken worden.

Een partner dient inderdaad conform art. 88 B.W. zijn of haar goedkeuring aan de borgtocht te geven door voor “gezien” te ondertekenen. Er wordt dus door de partner alleen voor gezien en niet voor akkoord getekend, waardoor hij/zij niet aangesproken kan worden.

 

Of je die borgtocht wel of niet moet tekenen?

Als de bank hem vraagt en je tekent niet, zal de bank dat beschouwen als gebrek aan vertrouwen en zal dus het krediet niet verstrekken. Wat je wel kunt doen, is onderhandelen over de hoogte van te bedrag van die borgtocht. Laat die bank maar uitleggen waarom die borgtocht en waarom dat bedrag van die borgtocht zo hoog moet zijn.

 

Wat een bank ook nog eens kan doen, is die borgtocht secureren(zekerstellen) door het blokkeren van spaargeld, of een hypothecaire inschrijving ter grootte van het bedrag van die borgtocht.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn vraag is Moet ik niet prive maar zakelijk vanuit mijn holding borg staan? en als ik dit onderteken ben ik dan prive volledig aansprakelijk? Moet ik dit dan wel doen?

De eerste vraag is onderdeel van de onderhandeling tussen jou en de bank. Als de bank een privé zekerheid verlangt zoals in dit geval met een borgstelling, dan zijn daar behoorlijke risico's aan verbonden. Het is niet zelden dat zo'n borgstelling bij een faillissement van een bedrijf leidt tot het faillissement van de bestuurder.

 

Mijn advies is over het algemeen alleen privé mee te tekenen wanneer het volstrekt helder is wat de omvang van de risico's is hoe de kansen liggen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedenavond,

 

Inhakend op bovenstaande berichten nog een aanvullende vraag:

 

Ik heb een partnerregistratie zonder huwlijkse voorwaarden. Mijn partner heeft een eenmanszaak (hij is nu in de overgangsfase naar BV) en zo'n 3 jaar geleden heeft de bank hem een zakelijk krediet verleend. Hij heeft hier alleen voor getekend. Had ik hier eigenlijk voor mee moeten tekenen en wat houdt het in voor mijn aansprakelijkheid.?

Wij zijn namelijk bezig om alsnog huwelijkse voorwaarden te maken.

 

Alvast bedankt voor uw reactie.

 

Gr. Soultana

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedenavond,

 

Inhakend op bovenstaande berichten nog een aanvullende vraag:

 

Ik heb een partnerregistratie zonder huwlijkse voorwaarden. Mijn partner heeft een eenmanszaak (hij is nu in de overgangsfase naar BV) en zo'n 3 jaar geleden heeft de bank hem een zakelijk krediet verleend. Hij heeft hier alleen voor getekend. Had ik hier eigenlijk voor mee moeten tekenen en wat houdt het in voor mijn aansprakelijkheid.?

Wij zijn namelijk bezig om alsnog huwelijkse voorwaarden te maken.

 

Alvast bedankt voor uw reactie.

 

Gr. Soultana

Voor een 'gewone' schuld hoeft de echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner niet mee te tekenen, maar wel voor een borgstelling of voor leningen waarvoor de echtelijke woning als onderpand wordt gebruikt.

 

Echter, het niet meetekenen maakt niet dat goederen die in de huwelijksgoederengemeenschap vallen niet uitgewonnen kunnen worden voor de schulden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bij het staande huwelijk maken van huwelijks voorwaarden zal de rechtbank hiervoor doorgaans geen goedkeuring verlenen indien geen dozy-clausule is opgenomen.

 

De dozy-clausule houdt kortweg in dat de echtgenoten (of geregistreerde partners) hoofdelijk verbonden blijven voor de schulden ontstaan voor het maken van de huwelijks voorwaarden.

 

Samengevat:

jullie blijven beide voor het geheel aansprakelijk.

 

Mogelijk zal de inbreng van de eenmanszaak in een B.V. verandering hierin brengen, maar alleen als de bank daarvoor tekent.

 

Succes,

 

Johan

 


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Je moet 2 zaken goed bekijken:

 

1. je bent een BV waarschijnlijk om verschillende redenen, maar ook om prive buitenschot te blijven

2. doordat je prive borg wilt staan blif je prive aansprakelijk en is de doelstelling om prive buitenschot te blijven weg.

 

En nu?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er wordt dus door de partner alleen voor gezien en niet voor akkoord getekend, waardoor hij/zij niet aangesproken kan worden.

 

Naar aanleiding van dit onderwerp heb ik de volgende vragen:

 

Een bv gaat failliet. Er is een rekening-courant en een borgstellingskrediet. De ondernemer heeft een prive-borgstelling getekend voor 50.000 euro, is deze ook van toepassing op het borgstellingskrediet?

 

De bank heeft de partner die geen géén geregistreerd partner is, mee laten tekenen 'ten blijke van mijner toestemming' voor de kredietovereenkomst, is dit terecht?

 

Kirsi

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Het privé meetekenen "bankschroefprobleem" in mei 2020.

 

Je hebt een klassieke constructie. Holding bv - werk bv. Privé heb je een vermogen van 200.000.

 

Tot gisteren heb je nergens privé meegetekend.

 

Vandaag ga je voor een overbruggingslening met staatssteun naar de bank. Gemakshalve 100K. Er wordt gevraagd om voor 10% (of zo) privé mee te tekenen. Dat ga je doen want je wil je bedrijf redden.

 

De angel is dat de bank je ook gaat "vragen" om privé mee te gaan tekenen (voor delen of gehelen) op reeds eerder aangegane leningen en verplichtingen ....

 

Bedrijven cq dga's die er niet goed bijstaan en hun cashflow niet rap op orde krijgen zien mogelijk hun (zand)kasteel door één golfje weggespoeld worden.

 

Nu weet je ook waarom een bankgebouw dezelfde fysieke kenmerken heeft als een casino ...

Edited by Prinsenhof

Heb je een probleem? Houd het kort en simpel

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interessant, maar dat is vast beter op zijn plek in een van de vele bestaande Corona-gerelateerde topics dan in een 10 jaar inactieve draad. Dit topic zet ik op slot.

 

(los daarvan: ik zou als deze ondernemer het antwoord wel weten: een beleefd nee, ik financier  het wel met eigen vermogen)


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 16 leden online en 382 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept