Ga naar inhoud
 • 0

uitslag debat "Kennis naar de markt"

Tijdens de Beurs Startech 2003 is er onder leiding van Jan Douwe Kroeske een debat gevoerd, waarop de aanwezigen in de zaal mochten stemmen op stellingen. Ik heb de resultaten van die stemming net binnen. zie hieronder.


Testvraag: Met welk vervoermiddel bent u hier gekomen?

1 met de auto 89 74,17%

2   met het openbaar vervoer   26   21,67%

3   met de fiets   2   1,67%

4   anders   3   2,50%

N = 120

 

Sorteervraag: Wie van de stemgerechtigden is:

1   zelfstandig ondernemer   44   34,65%

2   privaat investeerder of coach   12   9,45%

3   verbonden aan een kennisinstelling (universiteit, hogeschool, enz)   27   21,26%

4   verbonden aan de overheid   13   10,24%

5   publiek of privaat dienstverlener aan bovenstaande groepen   24   18,90%

6   anders   7   5,51%

N = 127

 

   1.   De Nederlandse kenniseconomie raakt achterop omdat:

1   er niet genoeg geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling en opleidingen   14   14,89%

2   veel bestaande kennis (bijv. wetenschappelijke onderzoek of kennis uit octrooien) niet wordt benut   35   37,23%

3   omdat er niet genoeg geld is om nieuwe producten op de markt te brengen   17   18,09%

4   omdat de kennis slecht is beschermd is en daardoor vaak wordt 'gepikt'   2   2,13%

5   omdat bedrijven niet in staat zijn kennis te verkopen of om te zetten in winst    26   27,66%

N = 94

 

   2.   Kennisontwikkeling is de verantwoordelijkheid van:

1   de overheid   17   13,49%

2   kennisinstellingen   19   15,08%

3   grote bedrijven en multinationals   5   3,97%

4   ieder voor zich   85   67,46%

N = 126

 

   3.   Kennisexploitatie is een taak van:

1   de overheid   10   6,54%

2   kennisinstellingen   19   12,42%

3   grote bedrijven en multinationals   16   10,46%

4   MKB en nieuwe innovatieve bedrijven   108   70,59%

N = 153

 

 

 

   4.   De bottleneck voor het succes van nieuwe innovatieve bedrijven is:

1   het gebrek aan "exploiteerbare kennis"   7   4,46%

2   het gebrek aan "bescherming van kennis"   2   1,27%

3   het gebrek aan risicokapitaal   49   31,21%

4   het gebrek aan goedkope ruimte en ondersteuning   8   5,10%

5   het gebrek aan klanten   18   11,46%

6   het gebrek aan goed ondernemerschap   73   46,50%

N = 157

 

   5.   De bottlenecks uit de vorige stelling moeten worden opgelost door:

1   de overheid   49   31,82%

2   de kennisinstellingen   20   12,99%

3   de ondernemers zelf   85   55,19%

N = 154

 

   6.   Er gaat weinig geld naar nieuwe innovatieve bedrijven omdat:

1   de investeerders te weinig geld hebben   3   1,84%

2   de investeerders te risicomijdend zijn   65   39,88%

3   ze hun kennis over het algemeen niet hebben beschermd, waardoor ze meer risico lopen   7   4,29%

4   de producten te weinig marktpotentie hebben   16   9,82%

5   Nederland te duur is en te veel regeltjes heeft om een nieuw bedrijf te beginnen   33   20,25%

6   ondernemers wel goed zijn in geld uitgeven, maar niet goed zijn in geld verdienen (gebrek aan ondernemerschap)   39   23,93%

N = 163

 

   7.   Om de kapitaalstromen weer op gang te brengen:

1   moet de overheid meer geld verstrekken aan het hoger onderwijs en bedrijfsleven om nieuwe producten op de markt te brengen   30   23,26%

2   moet de overheid zelf subsidies en investeringsgelden stoppen in nieuwe innovatieve bedrijven   28   21,71%

3   moeten intellectuele eigendomsrechten beter beschermd worden   7   5,43%

4   dient de overheid private kapitaalverschaffers tegemoet te komen met een garantieregeling   27   20,93%

5   moeten ondernemers zorgen dat hun bedrijven minder kosten en meer opleveren   37   28,68%

N = 129

 

 

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

17 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hartstikke goed!

Grootste groep was ondernemer! Zij zien zelf in dat kwaliteit van ondernemerschap een heel belangrijke factor is, ik zou dat willen combineren met Positionering van hun bedrijf. Maf is wel dat als het gaat om financiering zij de schuld bij de financiers leggen. Is het dan ook geen kwaliteit om financiers over te halen? Daar komt positionering/profielering om de hoek kijken!

Jammer genoeg geen duidelijk beeld van de groep op het op gang brengen van de kapitaalsstromen. Mijns inzien moet je dit langs twee lijnen aanpakken:

1. Overheid en Investeerder komen een maatregel overeen die de het tijdelijk extra aantrekkelijk maakt om te investeren in Startups: bijvoorbeeld de Startup-CV.

2. Overheid en Professionele Startup-begeleiders komen programma's overeen om de kwaliteit van ondernemerschap langdurig te helpen ontwikkelen.

 

 

Pim de Bokx

www.pioneerz.com | managing the risk to dramatically improve

Link naar reactie
 • 0

Mee eens Ben, ik denk dat dat ook mooi slaat op de discussie "meer ondernemerschap...!?"

 

Ondernemen is obstakels overwinnen toch? Ik bedoel, je krijgt aan alle kanten tegenstand. Het is aan de ondernemer om dat te overwinnen. Dus wachten op hulp is vaak niet een eigenschap van een ondernemer volgens mij.

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

Er is natuurlijk geen weldenkend beleidsmaker die wil dat ondernemers wachten op hulp. Tuurlijk moet je zelf oplossingen vinden.

 

Het proces naar de beste oplossing is natuurlijk wel een apart traject...

Hoe kan je het een beetje testen? hoe breng je het succesvol in de praktijk? Hoe neem ik er personeel (tijdelijk) voor aan? Hoe werk ik zo goed mogelijk samen?

Allemaal dingen die de ondernemer met een beetje meer mogelijkheden tot feedback en óók wat coaching van andere ondernemers beter doet. Higherlevel is een zo'n platform, andere initiatieven natuurlijk ook. Het bieden van dat soort structuren kan iets zijn waar de overheid helpt, maar natuurlijk, als de ondernemer niet wil, is elk initatief zinloos. Een beetje uitproberen en al lerend opnieuw proberen...

 

eimlogo.jpg Meer weten over MKB en ondernemerschap: http://www.ondernemerschap.nl
Link naar reactie
 • 0
Het bieden van dat soort structuren kan iets zijn waar de overheid helpt, maar natuurlijk, als de ondernemer niet wil, is elk initatief zinloos. Een beetje uitproberen en al lerend opnieuw proberen...

 

Dit soort structuren worden al lang geboden door een aantal private partijen. Het "beetje uitproberen" van de overheid en "al lerend opnieuw beginnen" vind ik dom en kortzichtig. Al lerend en blunderend verdringen publieke initiatieven de bestaande private infrastructuur en trekken zich vervolgens na een jaar of 4 weer terug, een verwoest landschap achterlatend.

 

Ik ben best vóór proberen en leren, dat doen wij ook iedere dag, maar slecht nádat er goed over is nagedacht en er eerst een poging gedaan is de bestaande infrastuctuur te versterken.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Je mist geloof ik de kern van hetargument, dat veel 'ondernemers' vaak te weinig uitproberen en dat ze vaak te weinig 'ondernemen'. Nu zijn jullie naturlij kallemaal positieve uitzonderingen, anders kwam je hier niet...

 

Het uitproberen sloeg alleen op de vorm die bij de ondernemers past. Dat weet je niet zeker, en geen weldenkend beleidsmaker gaat evenmin dit soort dingen zelf doen en/of zonder goed na te denken. Ik weet trouwens ook niet of we het wel hebben over dezelfde 'initiatieven'. M.b.t. de continuïteit en gezonde 'overdracht' van initiatieven ben ik het natuurlijk met je eens. Er zijn wel voorbeelden waar deze nazorg heeft ontbroken.

 

Ik betwijfel of een ondernemer denkt aan het versterken van de infrastructuur, maar wellicht heb je het niet over ondernemers met wij.

eimlogo.jpg Meer weten over MKB en ondernemerschap: http://www.ondernemerschap.nl
Link naar reactie
 • 0
Je mist geloof ik de kern van hetargument, dat veel 'ondernemers' vaak te weinig uitproberen en dat ze vaak te weinig 'ondernemen'. Nu zijn jullie naturlij kallemaal positieve uitzonderingen, anders kwam je hier niet...

 

Ohh, sorry, Ik had je verkeert begrepen. Ik dacht dat je bedoelde dat de overheid een beetje moest uitproberen en al lerend opnieuw beginnen ::) Daar schrok ik nogal van. Maar als je bedoeld dat de ondernemers al lerend een beetje moeten uitproberen, dan ben ik daar HELEMAAL VOOR! Het is voor hen de enige manier om uit te vinden hoe zíj "het spel" moeten spelen.

 

en geen weldenkend beleidsmaker gaat evenmin dit soort dingen zelf doen en/of zonder goed na te denken.
Dat vertrouwen is op dit moment even zoek :(

 

Ik betwijfel of een ondernemer denkt aan het versterken van de infrastructuur, maar wellicht heb je het niet over ondernemers met wij.
Met "wij" bedoel ik vooral de NeBIB, maar ik denk dat ik ook mag spreken namens andere private startersinitiatieven.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Dat kun je inderdaad ook namens de BViT zeggen. Al dat gëxperimenteer kost klauwen vol geld en verpest de mogelijkheden van alle partijen om te professionaliseren.

Wat hebben 'we' geleerd van Twinning?

Wat leren we van Dreamstart?

Wat leren we van het mislukken van SIT?

Wat leren we van 3 decennia startersinitiatieven die komen en gaan?

 

Ik kom erg weinig mensen tegen met veel kennis & ervaring op dit terrein. En dat geld niet alleen voor Nederland, ook in de rest van de wereld wordt veel gëxperimenteerd. Als de overheid nog eens iets financieerd op dit vlak moet dat minimaal professionalisering bevorderen en bij voorkeur kansen bieden voor ondernemers die andere ondernemers met hun onwtikkeling willen helpen.

Pim de Bokx

www.pioneerz.com | managing the risk to dramatically improve

Link naar reactie
 • 0

Dit is een goede roep om een studie van ons. Ik zal kijken of we dit voor het eind van het jaar (met EZ?) kunnen oppakken.

 

Nils, ik zie nu die footer pas. Ook geen ondernemer zelf dus... ;)

 

PIMs, we leren van het startersbeleid trouwens dat in ieder geval meer moet worden gelet op de vijf actiepunten onder de thread: "meer ondernemerschap...!?"

eimlogo.jpg Meer weten over MKB en ondernemerschap: http://www.ondernemerschap.nl
Link naar reactie
 • 0
Nils, ik zie nu die footer pas. Ook geen ondernemer zelf dus...

Niet echt. We brengen geen nieuwe HighTech producten op de markt of zo. Het is echter wél zo, dat ik net als PIM's een eigen bedrijf leid. NeBIB en BViT zijn gewoon bedrijven waar we onze eigen boterham mee (proberen) te verdienen en waar meerdere mensen werken. We ontvangen geen subsidie en zijn voor ons inkomen volledig afhankelijk van klanten. Dat maakt ons toch wél een beetje ondernemer hoop ik.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
O zeer zeker, als je da boss bent tenminste...
Hier is iedereen en niemand Da Boss. We maken dit bedrijf met z'n allen en intern heb ik maar bitter weinig te vertellen ;D

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

Iedere vrijdag in Utrecht, gratis uurtje "sparren" met ervaren ondernemers en investeerders. www.innosquad.nl

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Wat hebben 'we' geleerd van Twinning?

Wat leren we van Dreamstart?

Wat leren we van het mislukken van SIT?

Wat leren we van 3 decennia startersinitiatieven die komen en gaan?

 

Wie bedoel je als je spreekt over "we"? Ik denk namelijk dat een heleboel mensen onwijs veel leren van vanalles... maar de vraag is, zijn het de juiste mensen die leren? ;)

HL-er van het eerste uur (& proud of it)

follow me on twitter http://www.twitter.com/dhettema

fuk spelvouten

Link naar reactie
 • 0

Ja dat 'we' is zo'n gebruik ik vaak, dat slaat op de het delen van het geleerde. Laatst las ik dat in Zweden bij alle subsidies de eis wordt gesteld om 3% te besteden aan het vastleggen en delen van het geleerde. Met 'we' bedoel ik dus meestal: eenieder die zich erin wil verdiepen maar soms (ook) 'de maatschappij', het maatschappelijk bewustzijn zogezegd.

Pim de Bokx

www.pioneerz.com | managing the risk to dramatically improve

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 264 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.