Ga naar inhoud
 • 0

Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden geldig?

Hallo,

 

Ik heb een vraagje. Ik ben recentelijk geadviseerd door een jurist om mijn algemene voorwaarden op de achterzijde van mijn offertes/facturen af te drukken. Op deze manier heb ik mijn algemene voorwaarden kenbaar gemaakt en sta ik juridisch dus ijzersterk is mij verteld door deze jurist.

Maar mijn algemene voorwaarden zijn 5 pagina's lang dus het is vrijwel onmogelijk om dit op de achterzijde te drukken aangezien het ook nog leesbaar moet blijven. Dus zal ik de algemene voorwaarden steeds in de bijlage moeten stoppen (als ik bijv een offerte/factuur via de e-mail verstuur) en vragen voor een handtekening voor akkoord. Dan pas gelden mijn algemene voorwaarden toch?

 

Kan mij iemand hierover wat advies op tips geven of hoe doen jullie dit?

 

Alvast bedankt!

Algemene_voorwaarden_2.doc

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hallo Lightvision,

 

je kunt je algemene voorwaarden op je website zetten en hiernaar laten verwijzen.

 

Jurisprudentie algemene voorwaarden

Gedaagde heeft naar aanleiding van een schriftelijke offerte aan eiseres opdracht gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Op de offerte wordt verwezen naar de website van eiseres als vindplaats van de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden. Gedaagde beroept zich op de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden, omdat deze niet voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan gedaagde ter hand zijn gesteld. De kantonrechter acht het gebruik van het internet in het huidige tijdsgewricht inmiddels zodanig ingeburgerd, dat het op elektronische wijze beschikbaar stellen van algemene voorwaarden gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in artikel 6:234 lid 1 sub BW. Het verweer wordt verworpen.

 

Als de klant akkoord gaat met jouw offerte gaat hij ook akkoord met jouw algemene voorwaarden, je moet wel aangeven waar hij deze kan vinden op je offerte.

 

Groeten,

 

Rémon

REYA Consultancy, improve your business

REYA Design, imagination becomes reality

Follow me @ twitter, REYA_Consultant

 

http://nl.linkedin.com/in/remonvanommen

Link naar reactie
 • 0

Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden moeten ze in de overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

 

Daar overheen is er echter een groot aantal situaties waarin de AV, of delen daarvan, vernietigbaar zijn en een heel belangrijke daarin is dat ze vernietigbaar zijn als ze niet 'voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand zijn gesteld'. In PDF meesturen met je offerte is dan een mooie oplossing. De vraag of ook bij een overeenkomst die niet primair langs elektronische weg tot stand komt het publiceren van de downloadbare voorwaarden op de site voldoende is, wordt tot nog toe verschillend beantwoord door lagere rechters en daarom is het afwachten tot zo'n kwestie eens voor de HR komt.

Link naar reactie
 • 0

Algemen voorwaarden zijn pas geldig wanneer zo overhandigd zijn voor het maken van de eerste factuur:

 

U moet de wederpartij een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van uw algemene voorwaarden. U doet dit door de inhoud van de voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. De klant moet instemmen met uw algemene voorwaarden. Dit kan uitdrukkelijk, maar ook stilzwijgend plaatsvinden. U kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen, bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden:

 

•te overhandigen aan de wederpartij;

•vooraf toe te zenden;

•op de achterzijde van een contract/offerte af te drukken. Op de voorzijde moet dan wel nadrukkelijk verwezen worden naar de voorwaarden op de achterzijde.

Let op:

•Als uw algemene voorwaarden bij een eerste contract uitsluitend op de factuur staan, is dat te laat. De voorwaarden moeten vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst bekend zijn bij de wederpartij.

•Als u alleen op uw briefpapier vermeldt dat uw algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, heeft dat geen effect. De inhoud van de algemene voorwaarden moet immers aan de wederpartij worden verstrekt.

•Als uw voorwaarden achter op uw briefpapier staan, denk hier dan ook aan als u het document faxt.

 

 

@ Rémon van Ommen

Een uitspraak van 1 rechter wil niet altijd zeggen dat andere rechters er in mee gaan.

Link naar reactie
 • 0

@ Jasper Coolen

 

Ik zet niet alle uitspraken hier neer maar er zijn er wel meer dan één hoor..., dit was in 2007... nu gaan we zelfs over naar het digitaal versturen van facturen, de uitspraak van de rechter zal dus alleen maar meer neigen naar het feit dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn op de website, gezien het nu 2010 is. Uiteraard kan een andere rechter altijd komen tot een ander oordeel maar dit ligt ook weer aan de situatie (appels met peren vergelijken). Met de uitspraak wil ik alleen impliceren dat wanneer er duidelijk op de offerte een verwijzing naar de website staat voor de algemene voorwaarden en wanneer men tekent hier akkoord mee gaat je redelijk een poot heb om te staan maar 100% zeker van je zaak ben je niet omdat het niet wettelijk vast staat. Daarnaast kun je misschien ook per opdracht de relevantie hiervoor bekijken, wanneer het een nieuwe klant en nieuwe (grote) opdracht betreft doe je er verstandig aan het e.e.a. mee te sturen zodat je er zeker van bent dat hij je algemene voorwaarden hebt gelezen.

REYA Consultancy, improve your business

REYA Design, imagination becomes reality

Follow me @ twitter, REYA_Consultant

 

http://nl.linkedin.com/in/remonvanommen

Link naar reactie
 • 0

IK waardeerde je toevoeging ook wel, maar zoals het er stond leek het net of dit de manier was. En wettelijk gezien is dat dus nog niet zo.

Ik ben zelf van mening dat wanneer een offerte via de email gaat men ook heel simpel even de pdf als bijlage kan meesturen.

 

Het gevaar van het plaatsen op de website, is dat de klant kan zeggen dat jij de voorwaarden tussentijds heb veranderd, in het nadeel van de klant.

Het wordt dan heel moeilijk om dit te weerleggen.

Dit is daarom de beste (en enige) reden om ze deponeren bij de KVK. Dan kun je heel makkelijk bewijzen dat ze zijn veranderd.

Of gewoon die 44 centen uitgeven voor de extra postzegel en ze dan meesturen.

Link naar reactie
 • 0

Bij overeenkomsten die digitaal aangegaan worden is er geen discussie dat het publiceren van AV op de website volstaat. Bij overeenkomst waarbij niet buiten kijf staat dat ze digitaal worden aangegaan zou ik niet adviseren er blind op te vertrouwen dat je een rechter treft die vindt dat op de site plaatsen voldoende is. Let trouwens op, dat als je van 'op de site plaatsen' gebruik maakt, de AV downloadbaar moet zijn.

 

Overigens is het evenmin zo dat de wederpartij de algemene voorwaarden expliciet moet accepteren. Als de AV in de overeenkomst van toepassing worden verklaard, bijvoorbeeld in een offerte en deze ter hand zijn gesteld, bijvoorbeeld door ze als PDF bijlage toe te zenden bij de digitale offerte, dan is dat voldoende om zowel de toepasselijkheids- als de terhandstellingshindernis te nemen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Heb me er een tijd geleden in verdiept, dus kan het heel goed mis hebben.

 

In de overeenkomst moet je inderdaad opnemen dat je algemene voorwaarden van toepassing zijn. Maar is dat wel voldoende? De wederpartij gaat er bij ondertekening weliswaar mee akkoord, maar is daar de kous wel mee af?

 

De AV moeten immers ook verstrekt zijn (wiens verantwoordelijkheid is dat?). En hoe zit het met de aantoonbaarheid daarvan?

 

Enkel versturen gaat dan mank, aangezien de wederpartij dit kan ontkennen. Bij printen op de achterkant van andere documenten heb je dat probleem natuurlijk niet. Ook het plaatsen op een site lijkt me lastig, daar dit via het CMS eenvoudig eenzijdig kan worden gewijzigd. Deponeren van AV bij de KvK is ook een oplossing. Lijkt me redelijk safe. Maar het meest veilig lijkt me om ook de AV door de wederpartij te laten paraferen en als addendum bij het contract op te nemen. Dat doe ik (bijna) altijd.

 

Timmer ik het nu onnodig dicht en kan het eenvoudiger? Of maakt de tak van sport nog verschil? Ik heb relatief weinig klanten en het gaat om grote bedragen. En dus ligt het voor de hand meer nadruk op het juridische te leggen. Is ook niet ongebruikelijk in deze business. Maar wat als de belangen per transactie minder groot zijn? Kan je dan genoegen nemen met 'minder veilige' methoden? Of zijn die niet minder veilig?

Link naar reactie
 • 0

Meesturen per mail als pdf en van toepassing verklaren in de offerte waar getekend kan worden voor de opdrachtbevestiging. Ik zou het niet moeilijker maken dan dat :)

Volg @yannick_veys op Twitter. Ik tweet over online marketing, conversie optimalisatie, persuasive design en leuke artikelen. Ben je actief op Twitter en wil je meer volgers krijgen en minder tijd bezig zijn met het maken van tweets? Kijk dan eens op https://hypefury.com

Link naar reactie
 • 0

Sindsenige jaren is het zelfs verplicht om de algemene voorwaarden te overhandigen (dus website is niet genoeg!) voor een deal wordt gesloten.

 

Om geldig te zijn, moeten algemene voorwaarden worden overhandigd aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Overhandigd, dat wil zeggen op een stuk papier afgedrukt en meegestuurd of aan het contract vastgeniet. Dat moet altijd - de énige uitzondering is als het werkelijk onpraktisch is om elke keer een stuk papier uit te delen. Maar dan hebben we het over de Albert Heijn of een kaartjesautomaat van de NS, en niet over een gemiddeld bedrijf. Voor een gewone ondernemer is er dus nul meerwaarde om de voorwaarden bij de KVK te deponeren, want je moet ze nog steeds gewoon meeleveren. En op de website zetten heeft voor gewone bedrijven ook weinig zin (ja, deze rechter had het dus fout) als je in de winkel zaken doet.

 

[offtopic]

Hey! Mijn 100e bericht! :-p

[[/offtopic]

Link naar reactie
 • 0

Sindsenige jaren is het zelfs verplicht om de algemene voorwaarden te overhandigen (dus website is niet genoeg!) voor een deal wordt gesloten.

 

Om geldig te zijn, moeten algemene voorwaarden worden overhandigd aan de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Overhandigd, dat wil zeggen op een stuk papier afgedrukt en meegestuurd of aan het contract vastgeniet. Dat moet altijd - de énige uitzondering is als het werkelijk onpraktisch is om elke keer een stuk papier uit te delen. Maar dan hebben we het over de Albert Heijn of een kaartjesautomaat van de NS, en niet over een gemiddeld bedrijf. Voor een gewone ondernemer is er dus nul meerwaarde om de voorwaarden bij de KVK te deponeren, want je moet ze nog steeds gewoon meeleveren. En op de website zetten heeft voor gewone bedrijven ook weinig zin (ja, deze rechter had het dus fout) als je in de winkel zaken doet.

Misschien handig om de bron erbij te vermelden. En de volgende alinea uit deze bron lijkt me ook wel relevant:

 

 

Wie liever elektronisch contracten sluit, kan ze ook als PDF of dergelijk bestand overhandigen, of ze via een webpagina beschikbaar stellen. Maar dan moet er wel heel expliciet naar verwezen worden (”zie de bijlage voor onze voorwaarden” of het bekende aanvinkvakje), en ze mogen niet in een popup want de klant moet ze moeiteloos kunnen downloaden en printen.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Naar mijn beleving, corrigeer me als ik me vergis, zal de eerste partij die verwijst naar zijn voorwaarden het meest in het voordeel zijn bij een geschil voor wat betreft toekenning AV.

 

Worden de AV niet expliciet van de hand gewezen dan gelden de AV van de eerste partij.

 

Wijst de ontvangende partij de voorwaarden expliciet van de hand, hij mag daarbij geen gebruik maken van een standaard voorgedrukt zinnetje op zijn briefpapier, dan gelden zijn voorwaarden.

 

En dan begint het spel, accepteer je de AV van de tegenpartij of ga je een gesprek aan.

Wijs je ze af, dan krijg je waarschijnlijk geen opdracht, of accepteer je ze gedeeltelijk.

Dat kun je dan overeenkomen in een gesprek.

 

Daarbij zijn er ook een aantal grijze gebieden, waar een rechter dan een uitspraak in zal doen.

 

Er is ooit een zaak geweest met Fokker die een vliegtuigonderdeel liet vervoeren door een kleine onderneming.

Er is toen schade ontstaan en Fokker beriep zich op zijn AV, toen heeft de rechter gesproken, "Fokker, eigen schuld, dikke bult, U had kunnen weten dat voor deze prijs niet alles goed geregeld zou zijn".

 

Zo ben ik ook met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in discussie geweest, deze had keihard gesteld dat de ALIB voorwaarden bij elke opdracht geldig zouden zijn, wederom het bovenstaande, ook een bedrijfsmatige opdrachtgever heeft AV en wil deze geldig laten zijn.

 

Blijft een lastige materie, maar wel altijd de AV verstrekken.

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 146 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.