loading
Ga naar inhoud
Gast Columnbot
Verberg

India: hoop of hype?

vraag
Gast Columnbot

Ik heb even gewacht met het schrijven van mijn column tot mijn eerste ervaring in het buitenland in mijn functie als MT-lid van de EVD. Afgelopen maand sprak ik met het Nederlandse economische netwerk in India. We spraken over het aanwijzen van dat land als top-prioriteitsland voor Nederlandse bedrijven die willen internationaliseren.

Er is een heleboel goed geregeld in India voor deze groep:

 

Zo is er een zeer ervaren multidisciplinair team binnen en rond de economische afdeling van de Ambassade in Delhi, zijn er twee Netherlands Business Support Offices (NBSO’s) en zes Dutch Business Circles. Hieraan doen, behalve Philips en Elsevier, ook ondernemers mee, die in India hun eerste bedrijf hebben opgezet (www.INBA.in).

Bovendien is er een duidelijk beeld van de sectoren die potentie hebben voor Nederlandse bedrijven (www.evd.nl/india).

Er zijn 1,2 miljard Indiërs en de economische groei is niet onder de 5 procent geweest tijdens de crisis en stijgt inmiddels weer.

Kortom: aan de slag!

 

Tóch ben ik met een aantal mitsen en maren teruggekomen.

India is een hype: gevoed door de reële verwachting dat India op langere termijn een economische grootmacht zal zijn. Deze hype brengt echter een drang tot onmiddellijke aanwezigheid met zich mee. Niet altijd terecht! Een deel van deze groep ondernemers gaat dit avontuur bovendien zonder duidelijke strategie en onvoorbereid aan. Doe dat vooral niet in India: Nederlandse ondernemers komen op veel vlakken voor nieuwe, onverwachte situaties te staan (corruptie en bureaucratie zijn niet eens de enige voorbeelden). Daarnaast is het bereiken van de enorme Indische afzetmarkt moeilijk door de substantiële importheffingen (tot boven de 36 procent) en het snelle kopieergedrag op de Indiase markt.

 

Het gaat te ver om MKB-ers af te raden hun volledige investeringsruimte aan India te besteden. Daarvoor heb ik teveel succes gezien. Maar de EVD kan wel helpen een aantal succesfactoren te benutten: inbreng van kennis en/of techniek in India, een heel goede Indische partner en grip op de continuïteit van de rest van de 'value chain'. Sta de EVD daarom een sparrende rol toe.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

4 antwoorden op deze vraag

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Deze column sluit mooi aan over de vorige over China. Het verhaal is duidelijk, ik mis echter vier belangrijke aspecten. "Stand der techniek","logistiek", "ethiek" en "milieu".

Mijn internationale relaties, hebben heel grote terughoudendheid om met Indiase bedrijven zaken te gaan doen. Zeker als het (voor India) nieuwe producten betreft, kun/mag je geen knopen doorhakken, als je niet eerst zelf op onderzoek bent gegaan. Hun cultuur gaat zowaar nog verder in het "jaknikken" en altijd "ja" zeggen dan de Chinese.

Het tweede punt is de logistiek. Die is in India zo belabberd, dat de partnerkeuze beperkt wordt tot bedrijven die in de kustregio's gevestigd zijn.

 

Aan de andere kant zijn er al behoorlijk wat NL-bedrijven die in India inkopen of laten fabriceren. Ik heb echter de indruk dat er weinig ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Natuurlijk willen bedrijven hun goedkope bronnen zolang mogelijk onder de tafel houden, maar hier speelt ook de ethiek een rol. Je wilt immers niet dat jouw producten met kinderarbeid worden vervaardigd. Bedrijven, waarvan bekend is dat ze in India inkopen, ofwel laten produceren, worden door westerse actie-groepen in de gaten gehouden en ook op de vingers getikt. Dat wil je als bedrijf natuurlijk niet meemaken.

Het vierde aspect is het milieu. De milieu-regelgeving is in India nog in een uiterst belabberd stadium. Wetten en regelgeving worden niet uitgevoerd of gewoon genegeerd. De directe vervuiling en de indirecte vervuiling is er enorm en het ergste is dat de arbeiders en inwoners daar zelf meteen het slachtoffer van zijn. Dit brengt me dus op het vraagteken, waarom de EVD niet eerst de ethische- en milieuproblematiek aan de orde stelt, voordat er überhaupt sprake kan zijn van economische industriële samenwerking?[Aanpassing : doorlink naar column China: door Mikky]

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik zit nu een week bij ABN Amro via IBM. Ook daar word aan outsourcing gedaan richting India. De eerste reacties die ik hoor zijn niet erg positief. Het analytisch vermogen voor het oplossen van eerste en tweelijns incidenten is ver onder de maat. Men werkt eigenlijk alleen maar met voorgeschreven procedures. UItzonderingen zullen er natuurlijk zijn, en ik kan dit alleen maar vanuit mijn (IT) positie waarnemen. Ik ben namelijk als contractor op de plek van een Indier weer neergezet, omdat achteraf de totale kosten hoger lagen dan een efficiente(re) Nederlandse werknemer. Geen idee hoe het op andere vlakken zit. Wel opvallend is dat toen ik eerder bij EDS ( tegenwoordig HP ) werkte, men exact dezelfde ervaringen heeft met outsourcing in India als bij IBM. Voordat het een economische kennismacht is moet er dus nog veel gebeuren aan het analytisch niveau van de werknemers aldaar, en ongetwijfeld ook op andere vlakken. Wellicht dat als het een economische grootmacht word als diverse autochtone Nederlanders - die het niet eens zijn met de politieke besluitvorming in deze verzorgingsstaat - gaan emigreren naar India, en dat e.e.a. qua outsourcing soepeler gaat verlopen, met de geemigreerde Nederlander als een soort SDM'er.


IT specialist || LinkedIn: http://linkedin.pieterreitsma.com

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Het is goed dat de Nederlandse overheid met name ook MKB-ers helpt bij het ondersteunen van internationalisering. Met name bij de eerste oriënterende stappen mag er zelfs wat meer worden gedaan. Zie wat de overheid in China allemaal voor "haar" bedrijfsleven doet (10 miljard steun aan Africa mits in samenwerking met Chinese bedrijven..., de ODA van Japan was (en is?) er ook groot mee geworden.

 

De business circles zijn een goed idee, maar moeten met name door bedrijven zelf geleid en begeleid worden. Zie het programma groeiversneller, waar de netwerken van bedrijven lijken te werken, met name ook omdat er veel begeleiding uit de markt is. en ook omdat er voor deelnemers én adviseurs ambitieuze doelstellingen zijn geformuleerd (ook een idee voor de handelsbevordering?). Voor de overheid is het ook lastig om goede begeleiding te geven bij het opstellen van bedrijfsstrategie. Professionele adviseurs met liefst een stevige ervaring in de praktijk van het (internationale) zakendoen, zijn daar een stuk beter voor ge-equipeerd. Markten als India en ook China zijn niet te vergelijken met andere markten en uitwisseling van ervaringen tussen bedrijven die reeds een tijdje op deze markten actief aijn en gebruikmaken van externe adviseurs die daadwerkelijk commerciële, logistieke of management ervaring in deze landen hebben zou dan ook te prefereren zijn.

 

In China werk ik al samen met een ervaren partij die zijn sporen verdiend heeft, in India ben ik mij nu aan het orienteren. Ik ga daarbij nadrukkelijk ook zelf op track-record van mijn partners af, ervaring met alle ins en outs is erg belangrijk.

 

Het is goed als de EVD (en BuZa, de consulaten en de NBSO's etc) zich roeren. Meer activiteit brengt maakt meer ondernemers internationaal actief. Maar betrek ook actief al die bedrijven, adviseurs die een ruime dosis on-the-ground ervaring in kunnen brengen. Structuren zoals Groeiversneller lijken te werken, zouden jullie bij de EVD een soortgelijk gestructureerd programma voor bijvoorbeeld zakendoen in China op willen zetten? Ik zou er met Gerrit Veenstra graag eens een boom over op willen zetten...

 

@ P.J. Odems en @ Mikky - bedankt voor de doorverwijzing naar mijn column over China!

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 1
 • Waardeer dit antwoord

Quote P.J. Odems:

Dit brengt me dus op het vraagteken, waarom de EVD niet eerst de ethische- en milieuproblematiek aan de orde stelt, voordat er überhaupt sprake kan zijn van economische industriële samenwerking?

 

 

Geachte P.J. Odems,

 

Zowel NL EVD Internationaal als de meeste bedrijven die zaken doen in India hebben oog voor de MVO problematiek in India. NL EVD Internationaal probeert op verschillende wijzen MVO aspecten van het zaken doen in India onder de aandacht te brengen, zoals bijvoorbeeld op de website Internationaal Ondernemen: http://www.internationaalondernemen.nl/dossiers/mvo_ina.asp . Ook bij de voorbereiding van missies en bij de toekenning van subsidies houdt NL EVD Internationaal uitdrukkelijk rekening met een aantal minimumeisen op het gebied van MVO. Het is daarnaast onze indruk, dat verreweg de meeste bedrijven in Nederland open staan voor suggesties op dat punt. Dat neemt niet weg, dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie en men ondanks alle voorzorgen toch aan kan lopen tegen praktijken die minder wenselijk zijn. In dat geval is het goed een beroep te kunnen doen op de ambassade of NBSO aldaar, die Nederlandse bedrijven kunnen adviseren over de lokale situatie. Zij weten veelal ook welke lokale maatschappelijke organisaties actief zijn. Die kunnen over een specifiek thema of vraagstuk adviezen geven hoe hiermee om te gaan. Zaken als ethiek en milieu moeten natuurlijk geïntegreerd zijn in de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf. Het bedrijf moet een goede balans nastreven tussen milieu-, sociale en profit aspecten. NL EVD Internationaal is ook van mening dat je sociale en milieuaspecten niet los kunt zien van economische industriële samenwerking. NL EVD Internationaal vestigt hier steeds de aandacht op in de uitvoering van haar programma's en voorlichting aan bedrijven.

 

Gerrit Veenstra

MT lid NL EVD Internationaal

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 17 leden online en 217 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké