Ga naar inhoud
 • 0

Antwoord gezocht op vragen 5+6 openingspost inz. concurrentiebeding bij start BV

Hallo HL leden,

 

Voordat je naar de adviseur gaat wil je je altijd even verdiepen in de materie ::). Ik hoop dat ik van jullie enige antwoorden kan krijgen. Ik heb al veel gelezen over ander situaties, maar ik heb het gevoel dat die van mij nog niet belicht is.

 

Situatie is nu als volgt; nu ben ik in loondienst met daarnaast, sinds 3 jaar, een eenmanszaak. De eenmanszaak is destijds onder voorwaarden goedgekeurd door de werkgever. Door mijn bedrijf ben ik in contact gekomen met 4 gelijk gestemde waarvan 1 een eenmanszaak heeft en de overige drie gezamenlijk een VOF runnen. De VOF wordt zeer binnenkort omgezet naar een werk-BV en ik en de andere zzp-er zijn gevraagd hierin elke voor 20% te participeren (per werkzame personen dus evenveel aandelen).

 

Het is de bedoeling dat we gezamenlijk naar buiten treden, maar de werkzaamheden zelf uitvoeren dan wel elkaar inhuren. Facturatie naar klanten geschied via de werk-BV en ik factureer de werk-BV 1 op 1 de gewerkte uren tegen het zelfde tarief als dat de klant moet betalen (de werk-BV blijft dus nagenoeg leeg). De geschatte jaaromzet bedraagt per persoon is ongeveer 120.000,- euro. Daarnaast worden er mensen door ons gedetacheerd, waardoor de totale jaaromzet neerkomt op 800.000euro

 

Van de vijf personen zal een aantal naast de werk-BV een beheer BV oprichten. Ik heb mijn inziens nog te weinig winst om een beheer BV op te richten, ook omdat ik nog in loondienst werk. Ik zal met mijn werkzaamheden ongeveer 1500 euro per maand omzetten, minus kosten is 1000 euro winst voor belasting.

 

Ik heb al besloten om met ze in zee te gaan, want ik ben bang dat ik anders de boot mis. Mijn inziens is dit een unieke kans, maar ik wil wel mijn risico´s inschatten. Ook heb ik besloten om voor januari 2011 volledig los te willen zijn van een werkgever. Dan is het tijd om echt te ondernemen (ik heb nu nog een jong gezin en daar gaat ook nog erg veel energie inzitten ;).

 

Nu de vragen;

1. Wat zijn de gevolgen als ik geen beheer BV opricht en de aandelen als privé-persoon neem?

2. Als ik later toch kies voor een Beheer BV, kan ik later de aandelen ook van privé-persoon naar een beheer BV overhevelen. Zo ja, wat zouden de gevolgen kunnen zijn?

3. Moet ik een DGA salaris van de werkmaatschappij ontvangen en zo ja hoeveel of geldt er een andere regel/recht gezien mijn nog mager inbreng?

4. Is de manier van factureren aan de werk-BV en doorfactureren naar de eenmanszaak wel toegestaan en moet ik alsnog een VAR-wuo of een VAR-DGA aanvragen?

5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken?

6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren?

 

Alvast bedankt voor jullie input. Als er verduidelijking gewenst is, dan hoor ik het graag!

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

8 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hoi Sebastian,

 

Ik zal proberen je vragen te beantwoorden.

 

1. Wat zijn de gevolgen als ik geen beheer BV opricht en de aandelen als privé-persoon neem?

 

Er zijn verschillende voordelen van een Beheer BV:

- bij vervreemding van de aandelen in de Werk-BV hoef je geen 25% aanmerkelijk belangheffing te betalen;

- je hebt de mogelijkheid om een eigen pensioen op te bouwen in de Beheer BV;

- je kunt - binnen bepaalde grenzen - je eigen salaris- en dividendpolitiek voeren etc.

 

Nadelen zijn er eigenlijk niet.

 

De meerkosten van een Beheer BV zijn relatief gering, dus het argument dat je nog niet voldoende winst maakt, is geen argument om de oprichting van een Beheer BV achterwege te laten. Met een Beheer BV schep je juist een structuur waarmee je al bent voorbereid op extra winsten in de toekomst. Als je achteraf nog een Beheer BV wilt oprichten, kost dit juist vrijwel altijd meer geld. Het devies is dan ook: Doe het meteen goed.

 

Daarbij wil ik ook nog opmerken dat het niet handig is als niet alle aandeelhouders met een Beheer BV werken. Dit betekent dat de aandeelhouders met een Beheer BV een management fee ontvangen vanuit de Werk BV en de andere een salaris. Niet echt handig.

 

2. Als ik later toch kies voor een Beheer BV, kan ik later de aandelen ook van privé-persoon naar een beheer BV overhevelen. Zo ja, wat zouden de gevolgen kunnen zijn?

 

Ja, dat kan. Maar dat kost je dus wel 25% aanmerkelijk belangheffing over de meerwaarde van je aandelen.

 

3. Moet ik een DGA salaris van de werkmaatschappij ontvangen en zo ja hoeveel of geldt er een andere regel/recht gezien mijn nog mager inbreng?

 

Aangezien je meer dan 5% van de aandelen in de werk-BV hebt, moet je inderdaad een DGA-salaris ontvangen. Het DGA-salaris is voor 2010 vastgesteld op (ik dacht) € 41.000. Dit is een DGA-salaris bij een full-time dienstverband. Als jij minder uren werkt, kan het salaris naar rato verlaagd worden. Als je wenst af te wijken van de wettelijke norm zou ik dit vooraf wel voorleggen aan de Belastingdienst. Dit om problemen achteraf te voorkomen.

 

Let er ook op dat jouw salaris in lijn ligt met het salaris van de andere DGA's. Als zij voor dezelfde werkzaamheden een veel hoger salaris ontvange, is de kans groot dat de inspecteur ook jouw salaris corrigeert.

 

Ga verder even na of je ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Dit is doorgaans het geval als een DGA minder dan 50% van de aandelen heeft, maar aangezien jullie alle 5 een even groot belang van 20% hebben, is er geen sprake van ondergeschiktheid, maar van nevengeschiktheid. Om die reden is er wellicht geen sprake van verzekeringsplicht. Wellicht zijn andere HL-ers hier beter van op de hoogte.

 

4. Is de manier van factureren aan de werk-BV en doorfactureren naar de eenmanszaak wel toegestaan en moet ik alsnog een VAR-wuo of een VAR-DGA aanvragen?

 

Doorfacturen aan de eenmanszaak is niet handig. Je bent nl in loondienst bij de BV. De inspecteur zal de doorfacturering aan de eenmanszaak al snel aanmerken als verkapt loon. Waarom wil je de eenmanszaak voortzetten?

 

5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken?

 

6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren?

 

Ik denk dat het concurrentiebeding inderdaad een probleem kan opleveren, maar ik ben geen arbeidsrechtspecialist. Dus wacht even het antwoord af van een deskundige op dit gebied.

 

 

Verder zal de inbreng in de werk-BV nog de nodige hoofdbrekens kosten. 3 aandeelhouders brengen hun v.o.f. in, terwijl de overige 2 aandeelhouders niets inbrengen, maar toch een gelijk percentage van de aandelen krijgen. Zorg in ieder geval voor een goede adviseur om het één en ander in goede banen te leiden.

 

Succes,

 

Odeon

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor je snelle reactie,

Mijn reactie op jou antwoorden:

 

1. Akkoord, ik zal iedereen aansporen om een Beheer-BV op te zetten. Onderlinge verschillen in de basis moeten en mogen er niet zijn.

 

2. door reactie op antwoord 1, nu niet meer van toepassing.

 

3. door reactie op antwoord 1, nu deels niet meer van toepassing.

Quote: Ga verder even na of je ook verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW). Dit is doorgaans het geval als een DGA minder dan 50% van de aandelen heeft, maar aangezien jullie alle 5 een even groot belang van 20% hebben, is er geen sprake van ondergeschiktheid, maar van nevengeschiktheid. Om die reden is er wellicht geen sprake van verzekeringsplicht. Wellicht zijn andere HL-ers hier beter van op de hoogte. Ik zou hier graag reacties van anderen op krijgen.

 

4. De eenmanszaak zal worden omgezet in een Beheer-BV (de EMZ wordt dus niet gecontinueerd). De beheer-BV zal een management fee krijgen vanuit de Werk-BV, dus deze vraag komt nu verder ook te vervallen.

 

5. Ik zou hier graag reacties van anderen op krijgen.

 

6. zie 5

 

Quote: Verder zal de inbreng in de werk-BV nog de nodige hoofdbrekens kosten. 3 aandeelhouders brengen hun v.o.f. in, terwijl de overige 2 aandeelhouders niets inbrengen, maar toch een gelijk percentage van de aandelen krijgen. Zorg in ieder geval voor een goede adviseur om het één en ander in goede banen te leiden.

 

Ik zal mijn beroepsdiploma’s, commissieaanstellingen en netwerk inbrengen. Mijn klantenkring is nog niet zo groot, maar het zijn wel gerenommeerde opdrachtgevers. Deze vertegenwoordigen een meerwaarde voor de op te zetten Werk-BV. Dit is ook de hoofdreden dat ik gevraagd ben. De andere zzp-er brengt zijn klanten kring, beroepsdiploma’s en omzetcijfers in.

 

Naar mijn idee is de inbreng van een ieder evenredig en gebalanceerd. De één dmv geld, klantenkring, de ander dmv noodzakelijke beroepsdiploma’s en netwerk. Hoe dit verder door de accountant geïnterpreteerd wordt is nog afwachten Je advies voor een goede adviseur zal ik zeker ter harte nemen.

 

Graag je/jullie reactie(s)

Link naar reactie
 • 1

5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken?

6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren?

 

5. In jouw arbeidscontract is waarschijnlijk opgenomen dat je je werkgever moet informeren wanneer je nevenwerkzaamheden gaat verrichten buiten het dienstverband bij jouw werkgever. In dat geval ben je contractueel verplicht dit te melden. Juridisch gezien is het dus op z'n minst aan te raden dit wel aan je werkgever te vertellen.

6. Het concurrentie zou normaal gesproken een probleem zijn, maar omdat al vastgelegd is dat je naast je werkzaamheden uit dienstverband een eenmanszaak heeft, is het een natuurlijk gevolg om uit te groeien tot BV. Normaal gesproken wordt jij in het gelijk gesteld bij een gerechtelijke procedure omdat je een concurrentiebeding niet buitensporig beperkend mag zijn in jouw carriere ontwikkeling.

 

Vraag: heb je een goede relatie met je werkgever? Als dat het geval is:

 

Advies: vraag een gesprek aan met je werkgever en bespreek het met 'm. Laat hem weten dat je hiervoor benaderd bent en dat je graag wilt weten hoe je werkgever hiertegenover staat.

 

Succes!

Marije Miggiels

ZaakM, Zelfstandig Administratie Advies Kantoor Miggiels te Den Bosch

Uw bedrijfsmatige administratie goed geregeld!

http://www.zaakm.nl

Link naar reactie
 • 1

5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken?

Nee, tenzij het deelnemen direct van invloed is op jouw positie bij je werkgever, dan zou ik nog - met enige moeite - kunnen argumenteren dat het een kwestie van 'goed werknemerschap' is dat je de werkgever daarover informeert.

6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren?

Dat is afhankelijk van de precieze bewoording van het beding.

Link naar reactie
 • 0

5. Ben ik bij wet verplicht om mijn huidige werkgever in te lichten dat ik in een BV ga deelnemen, of mag ik dit later kenbaar maken?

6. In mijn contract is een concurrentie beding opgenomen waarin staat dat ik niet mag werken bij relaties of concurrenten. Dit zal voor mij als persoon niet voorkomen, maar mijn compagnons werken voor concurrenten van mijn werkgever. Zal dit een probleem kunnen opleveren?

 

Als ik de punten 5 en 6 in samenhang bekijk dan lijkt het mij wijsheid om de werkgever te informeren. Vroeg of laat komt uit dat er compagnons bij concurrenten en relaties. Dit valt niet te regiseren. Wanneer de werkgever hier lucht van krijgt dan zal het vertrouwen beschaamd zijn en worden de verhoudingen er niet beter op.

 

Ook voor wat betreft punt 5 is het raadzaam om de relatie met de werkgever goed te houden. De werkgever zal een eenmanszaak alleen niet als bedreiging zien, maar zodra een concurrent op de markt komt en hij krijgt er lucht van dat Sebastian deelneemt dan zal dat de nodige vragen oproepen en de verhouding verstoren.

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Ik sluit me bij Edward aan....overigens, als een concurrentiebeding een probleem wordt en de business gaat echt goed kun je altijd overwegen om het door het nieuwe bedrijf te laten af kopen. Hoe e.e.a. in zijn werk gaat is dan natuurlijk afhankelijk van de situatie op dat moment, onderlinge verhoudingen enz. enz.

www.muscatmeijer.nl MUSCAT MEIJER Juristen biedt een compleet dienstenpakket aan ondernemers in het MKB. Wij buigen ons graag over uw juridische, fiscale en administratieve vraagstukken. U kunt daarbij rekenen op een professionele aanpak en creatieve oplossingen waar dat in uw belang is.

Link naar reactie
 • 0

Zeer bedankt voor jullie advies!

 

Vandaag heb ik een gesprek met mijn werkgever gehad over mijn ambitie om, samen met mijn compagnons, als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze was hier absoluut niet blij mee en heeft mij te kennen gegeven dat als ik mijn plannen door zet, er een juridische procedure gestart gaat worden.

 

Graag verwijs ik jullie naar een door mij nieuw aangemaakte topic omdat deze topic starter niet past bij mijn vragen.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  8 leden, 218 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.