Ga naar inhoud
 • 0

WW uitkering voor DGA's?

Beste lezers,

 

Ik sta op het punt samen met een andere dame een bv op te richten.....

Best spannend maar ik zit met 1 prangende vraag...

 

We willen er 200% voor gaan maar mocht het nu niet lukken en we gaan falliet heb ik dan recht op een ww uitkering?

 

Ik kom in loondienst van de BV

 

Groetjes Ellen

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 1

Ellen,

 

een DGA is zoals Joost reeds vermelde niet verzekerd voor sociale lasten, dus ook niet de werkeloosheids uitkering (WW) mocht de BV failliet gaan.

 

Wel heb je de mogelijkheid om bij het UWV, of een andere verzekering je vrijwillig te verzekeren, dit is echter voor arbeidsongeschiktheid of ziekte (eventueel ook zwangerschap). Zie de link naar het UWV: http://www.uwv.nl/een_eigen_bedrijf/verzekerd-zijn/vrijwillige-verzekeringen/directeur-grootaandeelhouder/index.aspx

 

De verzekering voor een WW uitkering is niet mogelijk, ik zou dus als ik jou was zoveel mogelijk een eigen voorziening treffen (sparen, beleggen of wat dan ook) om bij een eventueel toekomstig faillissement een overbrugging te hebben (ondernemers risico noemen ze dat ;)) Zorg dat je of zelf of in de BV een reservering houdt in goede tijden om zonder kleerscheuren de slechte tijden door te kunnen komen.

 

groet

erik

 

 

Link naar reactie
 • 0

Daar is wel een uitzondering op:

 

Een DGA die ontslagen kan worden door een andere aandeelhouder is wel verplicht sociaal verzekerd en heeft dus wel recht op WW.

 

Dat speelt dus alleen als een DGA minder stemrecht heeft dan de andere DGA.

 

Dus, Ellen, als jij minder aandelen hebt dan jouw collega dan ben jij wel verplicht verzekerd.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Ellen,

 

Een aandeelhouder is niet sociaal verzekerd als deze enig aandeelhouder is of als het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering (nagenoeg) gelijk is met andere aandeelhouders.

 

De sociale premieplicht wordt niet op het salaris ingehouden, maar wordt bij de BV juist bovenop het salaris belast. Het is dus de werkgever die extra lasten betaalt voor haar werknemers.

 

Dat de DGA daarop uitgezonderd is, is gewoon wetgeving. Daar kan ik ook niets aan veranderen ;)

 

groet

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Goedeavond,

 

ikzelf heb 20% van de aandelen, sta wel bij kvk als mededirecteur. er worden sociale lasten ingehouden op mijn salaris, ik zit inmiddels in de ziektewet en loop bij de Arbo. Als het bedrijf failliet gaat heb ik dan recht op een ww uitkering? Hoe gaat het nu met mijn ziektewet? (deze wordt nu verzekerd uitgekeerd)

Ik hoop dat u een passend antwoord heeft voor mij.

 

met vriendelijke Groet P

Link naar reactie
 • 0

Goedemorgen,

 

we zijn ondertussen in 2011, zijn er wijzigingen op bovenstaande cases gekomen ?

 

Wij zijn 3 DGA met ieder evenveel aandelen en zeggenschap, hebben 3 jaar onze sociale premies betaald.

Hiervoor waren wij in het zelfde bedrijf werkzaam als werknemers en hebben (op schrift) alle rechten meegenomen.

 

De reden voor het afdragen van de sociale premies (ww enz.) was gebaseerd op het feit dat 2 personen de derde zouden kunnen ontslaan. Nu is ons bedrijf failliet verklaart en wijst het UAV onze verzoek op uitkering af.

 

Zij verwijzen naar het feit dat we alle drie gelijkwaardig zijn binnen het bedrijf.

 

Ondertussen hebben wij al 1,5 maand geen uitkering ontvangen en moeten we eerst wachten op de brief met de afwijzing

waarna we in beroep kunnen gaan. Dit zal ook wel weer enkele weken duren. Bij wie kunnen we nu dan financieel aankloppen ??

 

Ik hoop dat er iemand antwoord kan geven, alvast bedankt hiervoor.

 

Met vriendelijk groet,

Dan

Link naar reactie
 • 0

Hallo Dan,

 

Dat is een erg vervelende situatie. Mijns inziens moet het zo zijn dat jullie minstens de betaalde premies terugontvangen. Die zijn immers (inderdaad) ten onrechte betaald.

 

Dat jullie geen WW recht hebben, klopt inderdaad door de gelijke aandelenverhouding.

 

Ik zou niet weten waar je nu terecht kunt voor inkomen. Wellicht iemand anders?

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Dag Dan,

 

Heel vervelend allemaal, helaas ben je toentertijd niet goed ingelicht. Joost heeft (natuurlijk ;)) gelijk dat je in dit geval geen recht hebt op een WW-uitkering. Je zou bezwaar kunnen aantekenen tegen de beschikking, maar ik vrees dat dit bij voorbaat kansloos is. Met betrekking tot de ten onrechte betaalde premies denk ik dat je inderdaad kunt verzoeken om deze terug te betalen. Probleem is echter dat deze dan (in ieder geval voor het werkgeversdeel) onder beheer van de curator zullen komen. Deze lasten zijn immers niet door jullie maar door de BV genomen.

 

Voor inkomen rest mij volgens mij enkel een traject bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Als je slim bent meld je je daar nu al aan en start je de intake. Als er dan een definitief besluit van het UWV ligt is al het voorwerk reeds gedaan en kan vlot tot het verstrekken van een uitkering worden overgegaan. Even ervan uitgaande dat je inderdaad in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de WWB (dus onder meer niet teveel vermogen hebt).

 

Succes!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

'financieel aankloppen' is wat ruim opgesteld maar zoals Joost aangeeft zou je op basis van de informatie zoals nu opgegeven geen recht moeten hebben op een WW uitkering of andere werknemersverzekeringen.

 

Als je verder echt in de problemen komt zijn er uiteraard ook wel andere sociale verzekeringen die een uitkering kunnen verschaffen via de gemeente die gewoon gelden voor iedere inwoner, onafhankelijk van de werksituatie ervoor. Maar dan hebben we het over een situatie dat je onder bepaalde bestaansminima komt en dus niet zozeer over 'loonvervangende' uitkeringen. Dan heb je recht op een bijstandsuitkering maar die keren pas uit als je je vermogen hebt opgesoupeerd (overwaarde huis, auto, spaargeld etc.etc.) en geen partner hebt of een partner met geen (of zeer laag) inkomen.

Link naar reactie
 • 0

Alvast bedankt voor jullie reakties.

 

Onze acountant beroept zich op het feit dat we in de statuten hebben vastgelegd dat 2 aandeelhouders de 3e tegen zijn zin zouden kunnen ontslaan.

 

Tevens zijn de gezagsverhoudingen opgegeven bij de wijzigingen via de loonadministratie en hebben we boekencontrole en loonbelastingcontrole gehad van de belastingdienst over ons eerste jaar als DGA. In beide gevallen is er geen melding gemaakt dat wij ten ontrechte premies betalen..

 

Groeten,

Dan

Link naar reactie
 • 0

Hallo Dan,

Onze acountant beroept zich op het feit dat we in de statuten hebben vastgelegd dat 2 aandeelhouders de 3e tegen zijn zin zouden kunnen ontslaan.

 

Dat maakt niets uit, de vrijstelling is wettelijk en niet optioneel. Afspraken over ontslagen kunnen worden werken niet nu de aandelenverhouding nagenoeg gelijk verdeeld is.

en hebben we boekencontrole en loonbelastingcontrole gehad van de belastingdienst over ons eerste jaar als DGA. In beide gevallen is er geen melding gemaakt dat wij ten ontrechte premies betalen..

 

Dit is wel belangrijk. Wellicht kun je op basis hiervan een succesvol beroep doen op het vertrouwensbeginsel. De controle van de loonbelastingadministratie had zeker de premieafdrachten aan het licht moeten brengen. Vraag is of de fiscus wist dat de aandelen gelijk verdeeld waren.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Joost,

 

Is er uberhaubt geen mogelijkheid om met meerder aandeelhouders deel te nemen in een BV en toch verzekert te zijn voor de sociale lasten.

 

Wij zijn bezig om een BV te starten met 3 mensen (1 gaat deelnemen vanuit een persoonlijke holding, de ander 2 uit privé)

De bedoeling is om de aandeelhouder vanuit de persoonlijke holding een prioriteitsaandeel te geven met daarin geregeld dat dit aandeel het recht geeft om de andere bestuurders te ontslaan.

 

De 2 aandeelhouders vanuit privé willen, a.g.v. eerdere loondienstverbanden, de zekerheid houden van WW etc.

 

Hoe is de Iniforce contructie dan juridisch geregeld? Dat werkt toch ook met prioriteitsaandelen, anders kun je met 20% ook niet iemand die 80% heeft ontslaan.

 

Klopt deze redenering?

Alvast bedankt voor de reactie

Link naar reactie
 • 0

Dag Lokkie

 

Een prio met de enkele bevoegdheid over ontslag is niet mogelijk (rechtbank Arnhem 21 november 2007) omdat het haaks staat op artikel 2:244 lid 2 BW.

 

Je kunt wel een STAK boven de gezamenlijke BV plaatsen en de beslissingsbevoegdheid toekennen aan een aandeelhouder.

Of je kunt de aandelen (en daarmee het stemrecht) ook anders verdelen dan nagenoeg gelijk.

 

Uniforce ziet op langdurige contracten met dezelfde opdrachtgever waarbij het risico van een verkapt dienstverband weggehaald wordt. Dat de DGA's in die constructies sociaal verzekerd zijn, was bij mijn weten een gevolg van de onderhandelingen tussen Uniforce en de fiscus. Geenszins het uitgangspunt of een gevolg van wetgeving.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

@Joost,

 

Dank voor je snelle antwoord.

Even kijken of ik je goed begrijp.

Via een STAK worden de aandelen gecertificeerd en wordt er een bestuur van de stichting benoemd.

Het stemrecht op de aandelen in de BV komt dan bij de STAK te liggen. De aandeelhouders binnen de BV worden dan de certificaathouders in de STAK.

Als nu een van de aandeelhouders tot bestuurder wordt benoemd kan hij de andere medewerkers ontslaan.

 

De verdeling van de aandelen heeft dan ook consequenties voor de verdeling van de winst of kunnen daar, middels letteraandelen of op een andere manier, afspraken over gemaakt worden?

 

Robert

 

Link naar reactie
 • 0

@Lokkie63: even praktisch vraagje: 2 van de 3 DGA's willen per sé verplicht sociaal verzekerd blijven. Dit levert de werkmaatschappij een last aan sociale premies op (verrekenbaar met jullie managementfee), een loondoorbetalingsverplichting (verzekerbaar) en in ieder geval wat extra administratie rompslomp (ook verrekenbaar).

 

Waarom dan hier niet kiezen voor een heel eenvoudige en op het oog ook faire oplossing, zoals aandelenverhouding iets anders verdelen (zoals Joost ook al voorstelde), bijvoorbeeld 40, 30, 30? In combinatie met in statuten / ADH-overeenkomst op te nemen bepaling dat onslag bestuurders met versterkte meerderheid van max 2/3 genomen dient te worden, is de 40% aandeelhouder niet verplicht sociaal verzekerd en de rest wel.

 

Op deze wijze hoeft de STAK-kerstboom niet te worden opgetuigd en het doet - wat mij betreft - ook wat meer recht aan het feit dat de ene aandeelhouder meer ondernemersrisico loopt dan de ander.

Partner bij  B2Bsure verzekeringsadviseurs, specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.

 

Link naar reactie
 • 0

Heren,

 

Dank voor de reactie, dit heeft ons erg geholpen

 

De uiteindelijke oplossing is dat er een BV is die voor 50% deelneemt en de twee persoonlijke aandeelhouders elk voor 25%.

In de statuten is geregeld dat ontslag van de bestuurders met 2/3 meerderheid kan worden geefectueerd.

De aandeelhouders met 25% van de aandelen zijn nu verzekerd voor de sociale lasten.

Via letteraandelen is geregeld dat de ingebrachte resultaten kunnen worden toegewezen aan de betreffende aandeelhouder.

 

Link naar reactie
 • 0

forumleden,

 

Nog een aanvullende vraag

 

De BV die voor 50% gaat deelnemen wil, om reden van bedrijfsbeeindiging van een andere bv, nog (ong 26 weken) niet als bestuurder deelnemen, maar slechts als aandeelhouder. De 2 natuurlijk personen zullen dus nu het bestuur en de directie gaan vormen. In de statuten staat nog steeds dat de aandeelhouders de bestuurders met 2/3 meerderheid kunnen ontslaan. Heeft dit consequenties voor de sociale verzekering van de overige 2 dga's?

Moeten er in de aandeelhoudersovereenkomst nog aanvullende zaken worden opgenomen hieromtrent?

 

Alvast bedankt voor de reactie

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 154 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.