Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
ellenv

WW uitkering voor DGA's?

Recommended Posts

Beste lezers,

 

Ik sta op het punt samen met een andere dame een bv op te richten.....

Best spannend maar ik zit met 1 prangende vraag...

 

We willen er 200% voor gaan maar mocht het nu niet lukken en we gaan falliet heb ik dan recht op een ww uitkering?

 

Ik kom in loondienst van de BV

 

Groetjes Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Daar is wel een uitzondering op:

 

Een DGA die ontslagen kan worden door een andere aandeelhouder is wel verplicht sociaal verzekerd en heeft dus wel recht op WW.

 

Dat speelt dus alleen als een DGA minder stemrecht heeft dan de andere DGA.

 

Dus, Ellen, als jij minder aandelen hebt dan jouw collega dan ben jij wel verplicht verzekerd.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maar er worden toch gewoon sociale lasten van het loon afgehaald?

 

Ik ben toch gewoon werknemer?

 

Kan je je iets nader verklaren......

 

Mvg Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is dat eventueel wel te verzekeren?

 

Of zeg ik nu dingen die gewoonweg niet kunnen.....

 

Groetje

Ellen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Ellen,

 

Een aandeelhouder is niet sociaal verzekerd als deze enig aandeelhouder is of als het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering (nagenoeg) gelijk is met andere aandeelhouders.

 

De sociale premieplicht wordt niet op het salaris ingehouden, maar wordt bij de BV juist bovenop het salaris belast. Het is dus de werkgever die extra lasten betaalt voor haar werknemers.

 

Dat de DGA daarop uitgezonderd is, is gewoon wetgeving. Daar kan ik ook niets aan veranderen ;)

 

groet

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ellen,

 

een DGA is zoals Joost reeds vermelde niet verzekerd voor sociale lasten, dus ook niet de werkeloosheids uitkering (WW) mocht de BV failliet gaan.

 

Wel heb je de mogelijkheid om bij het UWV, of een andere verzekering je vrijwillig te verzekeren, dit is echter voor arbeidsongeschiktheid of ziekte (eventueel ook zwangerschap). Zie de link naar het UWV: http://www.uwv.nl/een_eigen_bedrijf/verzekerd-zijn/vrijwillige-verzekeringen/directeur-grootaandeelhouder/index.aspx

 

De verzekering voor een WW uitkering is niet mogelijk, ik zou dus als ik jou was zoveel mogelijk een eigen voorziening treffen (sparen, beleggen of wat dan ook) om bij een eventueel toekomstig faillissement een overbrugging te hebben (ondernemers risico noemen ze dat ;)) Zorg dat je of zelf of in de BV een reservering houdt in goede tijden om zonder kleerscheuren de slechte tijden door te kunnen komen.

 

groet

erik

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedeavond,

 

ikzelf heb 20% van de aandelen, sta wel bij kvk als mededirecteur. er worden sociale lasten ingehouden op mijn salaris, ik zit inmiddels in de ziektewet en loop bij de Arbo. Als het bedrijf failliet gaat heb ik dan recht op een ww uitkering? Hoe gaat het nu met mijn ziektewet? (deze wordt nu verzekerd uitgekeerd)

Ik hoop dat u een passend antwoord heeft voor mij.

 

met vriendelijke Groet P

Share this post


Link to post
Share on other sites

dag Fiets

 

Als je sociaal verzekerd bent, dan gelden voor jou alle gewone werknemersregels mbt WW, ZW en WiA.

UWV kan je daar prima over informeren.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemorgen,

 

we zijn ondertussen in 2011, zijn er wijzigingen op bovenstaande cases gekomen ?

 

Wij zijn 3 DGA met ieder evenveel aandelen en zeggenschap, hebben 3 jaar onze sociale premies betaald.

Hiervoor waren wij in het zelfde bedrijf werkzaam als werknemers en hebben (op schrift) alle rechten meegenomen.

 

De reden voor het afdragen van de sociale premies (ww enz.) was gebaseerd op het feit dat 2 personen de derde zouden kunnen ontslaan. Nu is ons bedrijf failliet verklaart en wijst het UAV onze verzoek op uitkering af.

 

Zij verwijzen naar het feit dat we alle drie gelijkwaardig zijn binnen het bedrijf.

 

Ondertussen hebben wij al 1,5 maand geen uitkering ontvangen en moeten we eerst wachten op de brief met de afwijzing

waarna we in beroep kunnen gaan. Dit zal ook wel weer enkele weken duren. Bij wie kunnen we nu dan financieel aankloppen ??

 

Ik hoop dat er iemand antwoord kan geven, alvast bedankt hiervoor.

 

Met vriendelijk groet,

Dan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Dan,

 

Dat is een erg vervelende situatie. Mijns inziens moet het zo zijn dat jullie minstens de betaalde premies terugontvangen. Die zijn immers (inderdaad) ten onrechte betaald.

 

Dat jullie geen WW recht hebben, klopt inderdaad door de gelijke aandelenverhouding.

 

Ik zou niet weten waar je nu terecht kunt voor inkomen. Wellicht iemand anders?

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag Dan,

 

Heel vervelend allemaal, helaas ben je toentertijd niet goed ingelicht. Joost heeft (natuurlijk ;)) gelijk dat je in dit geval geen recht hebt op een WW-uitkering. Je zou bezwaar kunnen aantekenen tegen de beschikking, maar ik vrees dat dit bij voorbaat kansloos is. Met betrekking tot de ten onrechte betaalde premies denk ik dat je inderdaad kunt verzoeken om deze terug te betalen. Probleem is echter dat deze dan (in ieder geval voor het werkgeversdeel) onder beheer van de curator zullen komen. Deze lasten zijn immers niet door jullie maar door de BV genomen.

 

Voor inkomen rest mij volgens mij enkel een traject bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Als je slim bent meld je je daar nu al aan en start je de intake. Als er dan een definitief besluit van het UWV ligt is al het voorwerk reeds gedaan en kan vlot tot het verstrekken van een uitkering worden overgegaan. Even ervan uitgaande dat je inderdaad in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de WWB (dus onder meer niet teveel vermogen hebt).

 

Succes!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

'financieel aankloppen' is wat ruim opgesteld maar zoals Joost aangeeft zou je op basis van de informatie zoals nu opgegeven geen recht moeten hebben op een WW uitkering of andere werknemersverzekeringen.

 

Als je verder echt in de problemen komt zijn er uiteraard ook wel andere sociale verzekeringen die een uitkering kunnen verschaffen via de gemeente die gewoon gelden voor iedere inwoner, onafhankelijk van de werksituatie ervoor. Maar dan hebben we het over een situatie dat je onder bepaalde bestaansminima komt en dus niet zozeer over 'loonvervangende' uitkeringen. Dan heb je recht op een bijstandsuitkering maar die keren pas uit als je je vermogen hebt opgesoupeerd (overwaarde huis, auto, spaargeld etc.etc.) en geen partner hebt of een partner met geen (of zeer laag) inkomen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alvast bedankt voor jullie reakties.

 

Onze acountant beroept zich op het feit dat we in de statuten hebben vastgelegd dat 2 aandeelhouders de 3e tegen zijn zin zouden kunnen ontslaan.

 

Tevens zijn de gezagsverhoudingen opgegeven bij de wijzigingen via de loonadministratie en hebben we boekencontrole en loonbelastingcontrole gehad van de belastingdienst over ons eerste jaar als DGA. In beide gevallen is er geen melding gemaakt dat wij ten ontrechte premies betalen..

 

Groeten,

Dan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Dan,

Onze acountant beroept zich op het feit dat we in de statuten hebben vastgelegd dat 2 aandeelhouders de 3e tegen zijn zin zouden kunnen ontslaan.

 

Dat maakt niets uit, de vrijstelling is wettelijk en niet optioneel. Afspraken over ontslagen kunnen worden werken niet nu de aandelenverhouding nagenoeg gelijk verdeeld is.

en hebben we boekencontrole en loonbelastingcontrole gehad van de belastingdienst over ons eerste jaar als DGA. In beide gevallen is er geen melding gemaakt dat wij ten ontrechte premies betalen..

 

Dit is wel belangrijk. Wellicht kun je op basis hiervan een succesvol beroep doen op het vertrouwensbeginsel. De controle van de loonbelastingadministratie had zeker de premieafdrachten aan het licht moeten brengen. Vraag is of de fiscus wist dat de aandelen gelijk verdeeld waren.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Joost,

 

Is er uberhaubt geen mogelijkheid om met meerder aandeelhouders deel te nemen in een BV en toch verzekert te zijn voor de sociale lasten.

 

Wij zijn bezig om een BV te starten met 3 mensen (1 gaat deelnemen vanuit een persoonlijke holding, de ander 2 uit privé)

De bedoeling is om de aandeelhouder vanuit de persoonlijke holding een prioriteitsaandeel te geven met daarin geregeld dat dit aandeel het recht geeft om de andere bestuurders te ontslaan.

 

De 2 aandeelhouders vanuit privé willen, a.g.v. eerdere loondienstverbanden, de zekerheid houden van WW etc.

 

Hoe is de Iniforce contructie dan juridisch geregeld? Dat werkt toch ook met prioriteitsaandelen, anders kun je met 20% ook niet iemand die 80% heeft ontslaan.

 

Klopt deze redenering?

Alvast bedankt voor de reactie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag Lokkie

 

Een prio met de enkele bevoegdheid over ontslag is niet mogelijk (rechtbank Arnhem 21 november 2007) omdat het haaks staat op artikel 2:244 lid 2 BW.

 

Je kunt wel een STAK boven de gezamenlijke BV plaatsen en de beslissingsbevoegdheid toekennen aan een aandeelhouder.

Of je kunt de aandelen (en daarmee het stemrecht) ook anders verdelen dan nagenoeg gelijk.

 

Uniforce ziet op langdurige contracten met dezelfde opdrachtgever waarbij het risico van een verkapt dienstverband weggehaald wordt. Dat de DGA's in die constructies sociaal verzekerd zijn, was bij mijn weten een gevolg van de onderhandelingen tussen Uniforce en de fiscus. Geenszins het uitgangspunt of een gevolg van wetgeving.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Joost,

 

Dank voor je snelle antwoord.

Even kijken of ik je goed begrijp.

Via een STAK worden de aandelen gecertificeerd en wordt er een bestuur van de stichting benoemd.

Het stemrecht op de aandelen in de BV komt dan bij de STAK te liggen. De aandeelhouders binnen de BV worden dan de certificaathouders in de STAK.

Als nu een van de aandeelhouders tot bestuurder wordt benoemd kan hij de andere medewerkers ontslaan.

 

De verdeling van de aandelen heeft dan ook consequenties voor de verdeling van de winst of kunnen daar, middels letteraandelen of op een andere manier, afspraken over gemaakt worden?

 

Robert

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Lokkie63: even praktisch vraagje: 2 van de 3 DGA's willen per sé verplicht sociaal verzekerd blijven. Dit levert de werkmaatschappij een last aan sociale premies op (verrekenbaar met jullie managementfee), een loondoorbetalingsverplichting (verzekerbaar) en in ieder geval wat extra administratie rompslomp (ook verrekenbaar).

 

Waarom dan hier niet kiezen voor een heel eenvoudige en op het oog ook faire oplossing, zoals aandelenverhouding iets anders verdelen (zoals Joost ook al voorstelde), bijvoorbeeld 40, 30, 30? In combinatie met in statuten / ADH-overeenkomst op te nemen bepaling dat onslag bestuurders met versterkte meerderheid van max 2/3 genomen dient te worden, is de 40% aandeelhouder niet verplicht sociaal verzekerd en de rest wel.

 

Op deze wijze hoeft de STAK-kerstboom niet te worden opgetuigd en het doet - wat mij betreft - ook wat meer recht aan het feit dat de ene aandeelhouder meer ondernemersrisico loopt dan de ander.


Specialist arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid voor ondernemers

Zelfstandig partner bij  B2Bsure, de vooruithelpers in  veerkracht en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heren,

 

Dank voor de reactie, dit heeft ons erg geholpen

 

De uiteindelijke oplossing is dat er een BV is die voor 50% deelneemt en de twee persoonlijke aandeelhouders elk voor 25%.

In de statuten is geregeld dat ontslag van de bestuurders met 2/3 meerderheid kan worden geefectueerd.

De aandeelhouders met 25% van de aandelen zijn nu verzekerd voor de sociale lasten.

Via letteraandelen is geregeld dat de ingebrachte resultaten kunnen worden toegewezen aan de betreffende aandeelhouder.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

dank voor je reactie. Lijkt een prima oplossing.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

forumleden,

 

Nog een aanvullende vraag

 

De BV die voor 50% gaat deelnemen wil, om reden van bedrijfsbeeindiging van een andere bv, nog (ong 26 weken) niet als bestuurder deelnemen, maar slechts als aandeelhouder. De 2 natuurlijk personen zullen dus nu het bestuur en de directie gaan vormen. In de statuten staat nog steeds dat de aandeelhouders de bestuurders met 2/3 meerderheid kunnen ontslaan. Heeft dit consequenties voor de sociale verzekering van de overige 2 dga's?

Moeten er in de aandeelhoudersovereenkomst nog aanvullende zaken worden opgenomen hieromtrent?

 

Alvast bedankt voor de reactie

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het gaat om het kunnen blokkeren van het eigen beslag. Dat kan dus nog steeds niet.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 2 leden online en 92 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept