Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Superkees

Auto van privé naar de balans

Recommended Posts

Gegeven een eenmanszaak, een privéauto, vorig jaar juni aangeschaft. Vanuit het bedrijf vergoed ik mijzelf 19 ct/km. Afgelopen jaar heb ik 20000 zakelijke km gemaakt en daarnaast 3200 km privé. Omdat ik nog een auto heb, zou het mogelijk zijn om minder dan 500 km privé per jaar te gaan maken. Ik heb vanaf 1 januari 2009 een sluitende km-administratie.

 

Van de site van de belastingdienst:

 

Als u voor niet meer dan 500 kilometer per jaar met uw auto voor privédoeleinden rijdt, zullen wij de auto voor de inkomstenbelasting als een auto van uw onderneming zien. U kunt in dit geval niet zelf kiezen.

 

Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan kunt u zelf kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen wilt aanmerken of als privévermogen. De keuze geldt per auto. Bij een nieuwe auto kunt u dus altijd opnieuw kiezen. U geeft uw keuze aan in de 1e elektronische aangifte inkomstenbelasting die u als ondernemer instuurt. Als u eenmaal hebt gekozen, kunt u deze keuze alleen herzien zolang deze nog geen onherroepelijke gevolgen heeft gehad. Van een onherroepelijk gevolg is bijvoorbeeld sprake als u geen bezwaar meer kunt indienen tegen uw aanslag. Daarna kunt u alleen in uitzonderlijke gevallen opnieuw kiezen.

 

Nu heb uiteraard nog geen aangifte gedaan over 2009. De aanschafwaarde van de auto was iets van 6500 euro, maar daar heb ik geen bon of iets van. De auto heb ik gekocht van een particulier en contant betaald. De cataloguswaarde is om en nabij 75.000 euro. De kosten per jaar (inclusief 20% afschrijving) bedraagt ca. 8.000 euro.

 

Nu is mijn gedachte als volgt: nergens is vooralsnog formeel vastgelegd of de auto nu in privé komt of op de balans. Die keus kan ik nog maken. Als ik de auto op de balans zet, betaal ik bijtelling over 8000 euro. Dat kost me op jaarbasis ca. 2000 euro meer dan bij een km-vergoeding. De aanschaf was echter eind juni, dus dat komt neer op ca. de helft wat meer kwijt ben dan bij km-vergoeding. Vanaf dit jaar heb ik echter een voordeel van 2000 euro, mits ik minder dan 500 km privé rij.

 

Klopt mijn redenering fiscaal gezien?

Share this post


Link to post
Share on other sites

even rekenen:

 

auto op de zaak half jaar 2009:

4.000 kosten min 4.000 bijtelling is nul aftrek in de onderneming. Oftewel: je hebt 4.000 autokosten netto betaald.

 

auto privé 2009:

autokosten uit eigen zak betalen: 4.000

KM-vergoeding: 20.000 x 19 cent x 52% IB = 1.976

 

kost je netto 2.024

 

Ik zou de auto voor 2009 ook privé houden en pas vanaf 2010 zakelijk met KM administratie <500 km privé.

 

groet

Joost

 

 


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eh... die keuze kun je per auto toch maar 1 keer maken??


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eh... die keuze kun je per auto toch maar 1 keer maken??

 

Als ik het goed begrijp wil Superkees de auto vanuit privé naar zakelijk overhevelen. Dit kan natuurlijk op ieder gewenst moment.

Share this post


Link to post
Share on other sites

klopt, je kunt op elk gewenst moment een privé eigendom zakelijk etiketteren. Andersom is niet toegestaan.

 

ciao

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens hetgeen ik geciteerd heb op de site van de belastingdienst kun je de keuze van privé naar zakelijk ook maar één keer maken. Maar die keuze wordt pas definitief na het definitief worden van de eerste aangifte. Alhoewel er ook weer staat dat een auto per definitie als zakelijk wordt aangemerkt, als er minder dan 500 km privé mee wordt gereden

 

Het klopt dat ik (als ik vanaf dag 1 van de nieuwe auto) de auto op de balans zet, ik geen belastingvoordeel heb. Feitelijk heb ik een nadeel omdat ik geen gebruik maak van de 19 ct regeling. In 2010 heb ik wel een voordeel tov de 19ct regeling, omdat ik geen bijtelling meer heb, omdat ik die auto niet meer privé ga gebruiken. Met de 19ct-regeling bespaar ik ca. 2000 euro belasting, met de auto op de balans ca. 4000 euro (bij 8.000 euro kosten en 20.000 zakelijke km per jaar).

 

Maar ik begrijp dat ik dus in 2009 gebruik kan maken van 19 ct per km en in 2010 de auto op de balans? Dat zou helemaal een gunstig scenario zijn. Per saldo houdt ik er per jaar zo'n 2000 euro netto extra over en kan ik eenmalig de aanschafprijs weer terugboeken van zakelijk naar privé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Superkees:

"Omdat ik nog een auto heb, zou het mogelijk zijn om minder dan 500 km privé per jaar te gaan maken. Ik heb vanaf 1 januari 2009 een sluitende km-administratie. "

 

Daar denkt de belastingambtenaar waar je (veel) later mee te maken hebt, waarschijnlijk anders over! ;D

Want het is en blijft toch een fantastische melkkoe, de auto van de zaak. Juist door die briljante bepaling waarmee je aan de bijtelling lijkt te kunnen ontsnappen: een km-administratie waaruit blijkt dat er jaarlijks minder 500 km privé is gereden. Want bij controle - het liefst lang na afloop van het betreffende kalenderjaar - blijkt in bijna 100% van de gevallen dat de km-administratie niet aan de wettelijke eisen voldoet. En dan is het kiezen of delen: óf je bent alsnog een vermogen kwijt aan de bijtelling (het liefst over meerdere jaren en met 50% boete en rente), óf je bent met een beetje pech nog meer kwijt aan gerechtelijke procedures, ook al oordeelt de rechter uiteindelijk dat je inderdaad geen privé-gebruik auto hoeft bij te tellen. De proceskostenvergoeding is in NL immers een lachertje

 

Wees dus gewaarschuwd en denk nog eens heel goed na voordat je jouw auto op de balans zet!

 

Overigens ben ik het niet eens met Joost dat je privé-zaken later altijd nog op de balans kunt zetten. Volgens mij moet je als ondernemer uiterlijk op het moment van zakelijke ingebruikname de keuze maken en moet die keuze blijken uit de administratie over het jaar waarin dat gebeurt. De keuzevrijheid waar Joost op doelt, geldt m.i. dus alleen voor zaken waarvan nog niet uit de administratie is gebleken dat je die al voor je IB-onderneming hebt gebruikt. Volgens mij ga je dus nat als uit je administratie over 2009 blijkt, dat je in 2009 voor een km-vergoeding en dus voor privé-vermogen hebt gekozen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

nu begin ik ook te twijfelen aan mijn advies. Vermogensetikettering staat inderdaad in de weg aan wat ik eerder schreef :-[

 

De vrijheid waar ik wel op doelde beperkt zich inderdaad tot de ingebruikname. Iets wat je privé bezit en nog niet zakelijk gebruikt hebt, kan natuurlijk op elk gewenst moment zakelijk geëtiketteerd worden. Bij de auto gaat het hier niet op omdat je aan de privé statuts al betekenis geeft met de KM-vergoeding.

 

Sorry dat ik je op een ander spoor gezet heb.

 

groet

joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb het recent zélf eens geïnformeerd bij de belastingdienst. In mijn geval betreft het ook een auto die er al was voor de start van de onderneming. Belastingdienst geeft aan dat je de keuze hebt op 2 momenten;

- bij start van de onderneming

- bij de aankoop van het voertuig

 

Oja, even tussentijds overschrijven en dan weer terug overschrijven wordt niet geaccepteerd.

 

Dus helaas....


Betaalbaar in beeld

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij ga je dus nat als uit je administratie over 2009 blijkt, dat je in 2009 voor een km-vergoeding en dus voor privé-vermogen hebt gekozen.

 

Als je 19 cent km vergoeding rekent doe je nog niet aan vermogens etiketering. De 19 cent km vergoeding staat immers los van het vervoersmiddel. Misschien reis je wel op de fiets of met de trein dan heb je ook recht op de 19 cent km vergoeding.

 

Daarom denk ik dat Joost gelijk heeft als hij zegt dat je de auto in eerste instantie prive kan aanhouden en op een later moment kan inbrengen in de zaak.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toeval, op zich heb je gelijk dat uit die € 0,19/km nog niet blijkt met welk vervoermiddel je die kilometers hebt gemaakt. Maar 20.000 zakelijke km met de fiets is voor de gemiddelde ondernemer/niet wielrenner ongeloofwaardig en voor openbaar vervoer geldt die € 0,19/km niet.

 

Als belastingadviseur zou ik de gemiddelde ondernemer dus niet durven adviseren om de auto pas in te brengen zodra dit fiscaal voordelig is, terwijl er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan je je keuze ook daadwerkelijk mag herzien.

 

Joost heeft zijn mening overigens al herzien.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

De vlieger van 2009 auto in privé en 2010 zakelijk gaat dus blijkbaar niet op. Maar, aangifte is nog niet gedaan, dus in de aangifte kan de auto toch vanaf aankoopdatum op de balans?

 

Dan mis ik in vanaf 2009 het belastingvoordeel vanwege te veel privékm's. Maar voor de bijtelling staat de teller op 1 januari weer op 0. En dan valt er in 2010 netto 2000 euro voordeel te behalen. Ik mis 1000 euro voordeel in 2009. Dus eind 2010 heb ik 1000 euro voordeel en elk jaar komt daar 2000 euro bij.

 

Overigens: de km-administratie is toch niet meer dan ritnummer, datum, postcode van, postcode naar, km-stand begin, km-stand eind, en doel van de rit? En dat onderbouwd met agenda en, in mijn geval, urendeclaraties en eventueel nog verklaring van extra km's (bv wegafsluting)?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Superkees, je opsomming van eisen waaraan een km-administratie moet voldoen klopt. En als je ze zo leest, dan lijkt het vrij eenvoudig om hieraan te voldoen. Maar in de praktijk blijkt dit helaas niet het geval te zijn. En belastingambtenaren weten precies waar in de praktijk de knelpunten zitten:

a) extra kilometers in het woon/werkverkeer vanwege omrijden om kinderen naar/van de creche te halen, of boodschappen te doen (beide zijn privé-kilometers) en

b) extra kilometers in dienstreizen vanwege het niet direct kunnen vinden van het adres, of een parkeerplaats in de buurt, of vanwege het nemen van een verkeerde afslag, of het geblokkeerd zijn van de normale weg door een lossende vrachtwagen o.i.d.

 

De extra kilometers vermeld onder a) kan je wellicht nog op een of andere manier wegmoffelen, maar met die vermeld onder b) is dat meestal onmogelijk. En probeer maar eens bij te houden hoe en waarom je in bepaalde gevallen zoveel extra kilometers hebt gereden t.o.v. het aantal dat een routeplanner aangeeft. Zelfs met een "black box" is dat een enorme opgave. En hoe bewijs je soms jaren later dat je destijds om bent gereden omdat er toen op de normale weg inderdaad een file stond of er inderdaad pas na 4 blokjes om een parkeerplaats vrij kwam? En hoe geloofwaardig is überhaupt een km-administratie waarin elke extra kilometer wordt verantwoord? Want dit vergt niet alleen welhaast bovenmenselijke administratieve gaven, het vergt ook zeeën van tijd. Tijd die je in de praktijk niet hebt, of wilt besteden aan deze materie.

 

Een niet geheel sluitende km-administratie voldoet dus niet aan de wettelijke eisen en een sluitende km-administratie is dus per definitie verdacht. Dat wordt dus hoe dan ook eindeloos discussiëren met de fiscus als die dat wil. En reken maar dat die dat wil, want het kost haar relatief weinig, maar levert haar wel bakken met geld op. Waarom anders denk je dat de fiscus een speciale unit privé-gebruik auto heeft opgericht?

 

Dus voor de meeste ondernemers geldt: als je goedkoop zakelijk wilt rijden zonder je dagen te vullen met het bijhouden van een km-administratie en zonder het risico te lopen op forse naheffingen en kostbare procedures, rij dan een degelijke old- of youngtimer, of een nieuwere auto met een zeer lage bijtelling.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

@JanTax:

 

Even mijn ervaring met de km registratie. Ben net zelf gecontroleerd over 2008 en groot deel 2009.

 

Ik heb kleine zakagenda in de auto liggen waar ik per rit de begin- en eindstand + adres bijhoud. Uitgangspunt is dat alles zakelijk is, priveritten arceer ik duidelijk (marginaal). Tijdsbesteding is voor mij te overzien. Rij toch 40 tot 50k per jaar.

 

Onlangs is de administratie door de fiscus opgevraagd. In de brief werd om heel veel informatie gevraagd (administratie, kopie benzinebonnen, etc.). Heb aangegeven dat dit wel erg veel werk zou zijn (kopieren) en daarom alleen de ritten in Excel uitgewerkt (kost wel even tijd) en opgestuurd. Rest op verzoek beschikbaar.

Bij de controle blijken de gegevens gecheckt te worden met die van CJIB. Tijdens een onderhoudsbeurt bleek mijn autodealer geflitst te zijn (!). Deze proefrit stond niet afzonderlijk in mijn registratie. Mailtje gekregen van de dealer en opgestuurd naar de fiscus. Verder geen enkele vraag gehad en de zaak is goedgekeurd. En passant ontdekt dat ik dus nog een door mij betaalde boete kon verhalen op de dealer .... (heb er wel eens vaker een dus was er tussendoor geslopen).

 

Kortom, het viel mij alleszins mee.


Kennisbank voor financiële dienstverleners: www.svcnet.nl

Wie ben ik? www.franskemper.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frans, gefeliciteerd met de goede afloop. Ook ik heb klanten bij wie het goed gaat, maar ik heb wel de indruk dat dit sterk samenhangt met het fiscale verleden van de persoon en de stereotiepe betrouwbaarheid van zijn/haar functie. Hoe minder gedoe de persoon in het verleden met de fiscus heeft gehad en hoe minder de functie van de persoon wordt geassocieerd met een bloedhekel aan administratie en een voorkeur voor het opzoeken van fiscale grenzen, hoe groter de kans dat een controle goed afloopt.

 

Typische voorbeelden van beroepen/functies met een verdacht imago als het om privé-gebruik auto gaat, zijn: de vertegenwoordiger, de accountmanager, de bouwvakker en de marktkoopman. Mijn eerdere advies geldt dus vooral voor hen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Toeval, op zich heb je gelijk dat uit die € 0,19/km nog niet blijkt met welk vervoermiddel je die kilometers hebt gemaakt. Maar 20.000 zakelijke km met de fiets is voor de gemiddelde ondernemer/niet wielrenner ongeloofwaardig en voor openbaar vervoer geldt die € 0,19/km niet.

 

Waarom geldt voor het openbaar vervoer de 0,19ct/km niet ?

 

Je krijgt gewoon 0,19ct/km om van A naar B te komen.

Of dat nou met de auto is, of met de trein.

Voor de Bdienst is dat niet te verifieren.


IT specialist || LinkedIn: http://linkedin.pieterreitsma.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pieter, die € 0,19/km geldt niet voor openbaar vervoer, omdat je als brave ondernemer daar netjes een kaartje voor koopt waarop de feitelijke prijs staat vermeld. Als het veel voordeliger is om te doen alsof je met de auto of fiets bent gegaan, moet je dat vooral doen als je daar gelukkig van wordt, want de fiscus kan dit inderdaad niet altijd goed controleren. Maar het mag officieel niet. Eerlijk duurt het langst zou ik zeggen.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om eerlijk te zijn is de fiscus wel de laatste om iets te laten, wat ik eigenlijk wel van plan was (ik ben tenslotte niet frauduleus ingesteld, dus die discussie durf ik wel aan). Kinderdagverblijf ligt op 300 meter van mijn huis en ik rij er dagelijks langs. Excelsheet hou ik nu ook al bij om de BTW naar rato terug te kunnen vragen (scheelt toch weer een kleine 15% gemiddeld). Boodschappen doen is binnen door, in plaats van de reguliere route buitenom.

 

Ik ben van mening als je naar eer en geweten er voor zorgt dat je binnen die 500 km privé blijft, de kans heel klein is dat dat verkeerd uitpakt. Een goede kilometeradministratie is wel een vereiste. En daarbij moet je dus kijken met de ogen van de fiscus. Momenteel ontkom ik er niet aan om om te rijden, vanwege een afgesloten afslag. Daardoor is mijn heenroute wel conform de routeplanner, maar de terugweg consequent langer. Als je dat documenteert is dat juridisch heel goed houdbaar. En dat weet de fiscus ook wel.

 

En wat ook helpt is dat ik als ZZP-er werk en meestal ten kantore van de opdrachtgever. Mijn routes zijn dus redelijk constant. Veder ga ik wel eens naar buiten, maar dat is een kwestie van agenda bij houden (desnoods achteraf).

 

En verder heb ik ook niet echter een verleden bij de fiscus. Een jaar of 10 geleden meende het kantoor in Goes dat ik een studentenbestuursbeurs zou moeten geven als belastbaar inkomen en ik had wat giften op de verkeerde plek ingevuld. Bezwaar gemaakt tegen het eerste, tweede geaccepteerd en nooit meer wat gehoord, behalve een aanslag conform mijn bezwaar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En dan te bedenken dat Goes nu niet het makkelijkste kantoor is voor de zzp'er.....


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Superkees:

Om eerlijk te zijn is de fiscus wel de laatste om iets te laten, wat ik eigenlijk wel van plan was (ik ben tenslotte niet frauduleus ingesteld, dus die discussie durf ik wel aan).

 

Dat is precies de reden waarom men vol goede moed met een km-administratie begint en denkt dat het wel goed komt. En tevens de reden waarom bij een latere controle en daaropvolgende correctie de deceptie vaak zo groot is. Men is zich van geen kwaad bewust, maar voelt zich behandeld als een soort crimineel. En dat terwijl men zich jaren het schompes heeft geadministreerd! Wat zullen verd...e nou beleven!

 

Gelukkig lijkt het er op dat de fiscus zich steeds meer realiseert dat zij het met een te strenge handhaving uiteindelijk ook voor zichzelf verpest (behandel ze als criminelen en ze gaan zich ernaar gedragen). Sommigen gunt zij wellicht daarom ook bij een niet helemaal perfecte km-administratie het voordeel van de twijfel. Anderzijds was, is en blijft het haar taak om belasting te heffen en mag zij zich daarbij baseren op wettelijke regels die in de praktijk zeer nadelig voor de belastingplichtige kunnen uitpakken. En in een tijd waarin elke extra belastingcent voor de overheid van harte welkom is, is het zeer de vraag naar welke kant het kwartje in jouw geval uiteindelijk omvalt.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

En dan te bedenken dat Goes nu niet het makkelijkste kantoor is voor de zzp'er.....

Dan helpt het vast wel dat ik uit vrije wil een voorlopige aangifte heb gedaan, voor enkele tienduizenden euro's ;D (anders betaal ik me scheel aan heffingsrentes en moet ik me zorgen gaan maken over omvallende banken). Overigens, ik heb sinds ik zelfstandige ben (nu twee jaar) nog nooit iets van ze vernomen. Zelfs geen startersbezoek.

 

Dat is precies de reden waarom men vol goede moed met een km-administratie begint en denkt dat het wel goed komt. En tevens de reden waarom bij een latere controle en daaropvolgende correctie de deceptie vaak zo groot is. Men is zich van geen kwaad bewust, maar voelt zich behandeld als een soort crimineel. En dat terwijl men zich jaren het schompes heeft geadministreerd! Wat zullen verd...e nou beleven!

 

Gelukkig lijkt het er op dat de fiscus zich steeds meer realiseert dat zij het met een te strenge handhaving uiteindelijk ook voor zichzelf verpest (behandel ze als criminelen en ze gaan zich ernaar gedragen). Sommigen gunt zij wellicht daarom ook bij een niet helemaal perfecte km-administratie het voordeel van de twijfel. Anderzijds was, is en blijft het haar taak om belasting te heffen en mag zij zich daarbij baseren op wettelijke regels die in de praktijk zeer nadelig voor de belastingplichtige kunnen uitpakken. En in een tijd waarin elke extra belastingcent voor de overheid van harte welkom is, is het zeer de vraag naar welke kant het kwartje in jouw geval uiteindelijk omvalt.

 

Zo moeilijk is het nu ook weer niet om een goede administratie bij te houden. En een goede administratie geeft weinig aanknopingspunten voor reden tot twijfel. Enig risico zit hem dan in de afwijkende ritten en de beoordeling of dat nu zakelijk zijn, of niet. En het helpt ook als je terughoudend bent met privé-km. Mocht er over een rit discussie zijn, dan kun je zelfs als je die discussie verliest, beneden de 500 km blijven.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Superkees:

Zo moeilijk is het nu ook weer niet om een goede administratie bij te houden.

 

Dat geldt helaas niet voor iedereen, maar hangt van de persoon en diens omstandigheden af. Ik kan me voorstellen dat je als ZZP'er in Zeeland en met een beperkt aantal klanten wat minder last hebt van files en van de typische verkeersproblemen van de grote stad, dus dat je ook veel minder moeite hebt met het bijhouden van je km-administratie.

 

Als je het gezien jouw situatie allemaal wel ziet zitten, ga er dan maar voor. Maar wees op je hoede en kijk niet raar op als ambtenaren later toch moeilijk gaan doen over elementen waarvan je zelf dacht dat die geen problemen zouden opleveren.

 

 


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb meteen al wel een aardige rit. Ik heb mijn AOV overgesloten en de nieuwe maatschappij vond het wenselijk dat ik een echo liet maken van mijn hart. Niets aan de hand, maar ik ben van opdrachtgever naar medische kliniek naar huis gereden. Is dit zakelijk of niet? Al met al is het een ommetje 7 km.

 

Ik kan drie opties verzinnen:

- beide ritten noteren als zakelijk

- van opdrachtgever naar kliniek zakelijk en vervolgens naar huis als privé

- beiden als privérit

 

Ik ken ook nog een vierde optie, maar die valt onder de categorie wegmoffelen.

 

EDIT: hoeveel gevallen alhier op het forum zijn bekend, die te goedertrouw de mist in zijn gegaan?

Share this post


Link to post
Share on other sites

dag Kees,

 

De AOV (hoewel privé betaald) dekt IMHO een ondernemersrisico, dat maakt alle KM's gewoon zakelijk.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

EDIT: hoeveel gevallen alhier op het forum zijn bekend, die te goedertrouw de mist in zijn gegaan?

 

Ik denk dat dat best meevalt. Of je daar echt antwoord op krijgt? In mijn praktijk heb ik nog geen problemen gehad voor cliënten en dat zijn er toch een goede 1.000.


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 23 leden online en 420 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept