Ga naar inhoud
 • 0

Handige toepassingen op Antwoordvoorbedrijven

Hallo, mijn naam is Nicole Goossens. Ik werk bij Antwoord voor Bedrijven en wil graag de mening, suggesties of tips van ondernemers. Kort gezegd wil ik weten hoe wij vanuit Antwoord voor Bedrijven ondernemers (nog) beter kunnen helpen met het vinden voor hem/haar relevante wetten, regels, subsidies en vergunningen.

 

Iets meer uitleg. De website www.antwoordvoorbedrijven.nl helpt ondernemers bij het vinden van informatie over wet- en regelgeving, subsidies en vergunningen. De website bestaat nu ruim 2 jaar en we hebben geprobeerd om de website zo bruikbaar mogelijk te maken. Aanpassingen die we gedaan hebben en die ondernemers goed kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld de branche-indelingen en stappenplannen. Dat lijken simpele aanpassingen maar ze helpen de ondernemer wél. We doen regelmatig usablity onderzoeken bij ondernemers. We zien wat we nu hebben, als een eerste stap.

 

Maar wij willen nog meer en kijken hoe we informatie (nog) beter kunnen aanbieden. Hoe kan Antwoord voor Bedrijven zorgen dat de ondernemer informatie vindt die zo goed mogelijk bij hem, bij zijn specifieke situatie past. En hoe en waar we dat moeten aanbieden. Wat zijn handige 'tooltjes'? Kunnen/moeten we aansluiten bij ontwikkelingen in de nieuwe media? Het kan dan gaan om relatief eenvoudige toepassingen die helpen bij het vinden van de informatie en die de ondernemer niet alleen op zijn PC maar b.v. ook op zijn smartphone kan gebruiken.

We willen dit aan ondernemers zélf vragen.

 

Jullie hebben als ondernemer altijd met de regels etc. van de overheid te maken. Misschien (of vast) heb je wel eens ideeën gehad informatie beter te vinden is of hoe je de informatie wilt ontvangen. Kortom, heb je een idee voor een handige toepassing? Ik hoor het graag!

Wie doet een aftrap?

 

Nicole

 

RVO.nl/Antwoord voor bedrijven informeert ondernemers over wetten, regels en subsidies. Zij werkt samen met Ondernemersplein.nl en andere (overheids)partners.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 1

Beste Nicole, je vraagt naar ideeën over hoe antwoordvoorbedrijven (hierna: AVB) info over wet- en regelgeving, subsidies en vergunningen nóg beter kan aanbieden en welke tools AVB daarbij kan gebruiken.

 

Volgens mij is de beste tool die AVB ondernemers kan aanbieden, een korte inleiding waarin het volgende staat:

1. Vrijwel alle wet- en regelgeving kent bepalingen die op verschillende wijze kunnen worden uitgelegd.

2. Op de AVB-site en andere overheids-sites treft u de uitleg aan die de betreffende overheidsinstanties op enig moment aan de wet- en regelgeving wensen te geven.

3. Aan de uitleg en antwoorden op de AVB-site en andere overheids-sites (zoals die van de fiscus) kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Wilt u een antwoord waar u wel rechten aan kunt ontlenen, stel uw vraag dan schriftelijk aan de instantie die in deze beslissingsbevoegd is (klik hier om te zien welke instantie beslissingsbevoegd is voor welke onderwerpen).

5. Heeft u hulp nodig om uw schriftelijke vraag te stellen aan de bevoegde instantie, of om uitvoering te geven aan het antwoord van zo'n instantie, of om in bezwaar/beroep te gaan tegen het antwoord van zo'n instantie, raadpleeg dan:

 

[*] een gratis bron, zoals Higherlevel (aan de via dergelijke bronnen verkregen adviezen zijn geen rechten te ontlenen);

[*] een goedkope, mede door de overheid gefinancierde bron, zoals een adviseur van de plaatselijke Kamer van Koophandel (ook aan de adviezen van deze bronnen zijn veelal geen rechten te ontlenen);

[*] een onafhankelijke, duurdere commerciële bron, zoals een gespecialiseerde adviseur [aangesloten bij een beroepsorganisatie met o.a. een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een klachten- en tuchtregeling en een permanente educatie aanbod- en controlesysteem] (aan de adviezen van dergelijke bronnen zijn veelal wel rechten te ontlenen).

 

Hierdoor maak je als AVB vooraf duidelijk hoeveel waarde ondernemers mogen hechten aan de info die zij via de AVB-site tot zich kunnen nemen. En om het heel duidelijk te maken, zou ik op elke AVB-pagina ook nog de volgende disclaimer vermelden:

"AVB en de op haar site genoemde overheidsinstanties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuiste informatie op de AVB-site, of door een onjuiste interpretatie van de informatie op de AVB-site. Schakel bij twijfel een erkend specialist in."

Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0

Omdat dit forum over innovatie gaat even een insteek vanuit de invalshoek innovatie.

 

Wat Nicole wil is onbegrijpelijke wet en regelgeving begrijpelijk maken. Dat is in mijn ogen een beetje de achterdeur uit, wat krom is kun je niet recht maken door uit te leggen hoe je door maatregelen minder last hebt van krom.

Begin eens met een blanco vel en ontwerp de wet en regelgeving helemaal opnieuw in samenwerking met de mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Op deze manier is er volgens mij meer dan de benodigde 20% bezuinigingen te behalen waar deze regering door onverantwoorde uitgaven nu mee te maken heeft.

 

Je zou zelf al een stap kunnen nemen door samen met enkele van jouw collega's ontslag te nemen zodat je plaats maakt voor een aantal (startende) ondernemers die 1 dag per week werken voor antwoord voor bedrijven. Op die manier is er een directe relatie tussen de mensen voor wie deze wet en regelgeving is bedoeld en is het ook in hun eigen belang dat deze wet en regelgeving duidelijk en rechtvaardig is. Met ambtenaren die proberen te denken als ondernemers blijft het toch een beetje een mannenclub die vrouwen uit gaat leggen wat het voor een vrouw is om van een kind te bevallen.

 

Overigens weet ik dat enkele ondernemers met vergelijkbare dienstverlening bezig zijn en of deze op korte termijn willen ontwikkelen, in die optiek is deze post op Higherlevel spam en is de actie van AVB feitelijk marktverstoring. Marktverstoring die onstaat doordat een overschot aan ambtenaren naar bezigheden gaat zoeken om hun werkplek (inkomsten) zeker te stellen.

EZ moet gewoon ondergebracht worden onder het ministerie van algemeen belang, met maximaal 20 tot 30 personeelsleden die werken binnen de groep EZ voorkom je tevens dat er onnodig dwaze en niet uit te leggen wetgeving wordt bedacht.

Link naar reactie
 • 0

Mod-status even uitgezet:

 

Ah, de standaard 'wij zijn lekker onafhankelijke ondernemers, en willen niets met de overheid te maken hebben'-reflexen treden weer in werking lees ik. >;(

 

Als men niets vraagt is het niet goed. Als men wel wat vraagt blijkbaar ook niet. En gelukkig kunnen we het allemaal beter.

 

@Merkava : Je suggereert dat TS ontslag moet nemen. Mag ik vragen wanneer jij gesolliciteerd hebt bij de overheid vanuit je overduidelijke idealisme en kunde om 'wel wat van te maken'?

 

Hierover discussiëren? Ga naar de afgesplitste discussie hierover.

 

[Edit: url vermeldt m.b.t. discussie "Overheid en ondernemers: moet het anders?"]

Link naar reactie
 • 0

Graag een login, een soort Antwoordvoormijnbedrijf waarmee ik

- overzichtelijk heb welke correspondentie met welke overheid loopt en bij elkaar heb

- overzicht heb in de onderwerpen die ik interessant vindt, nieuwe ontwikkelingen die op de site geplaatst worden worden gehighlight op mijn profiel

- Ongevraagd informatie ontvang op basis van mijn bedrijfsprofiel die voor mij relevant is.

Voorbeeld: De overheid heeft de regels voor duurzaam inkopen voor kantoormeubiliar onlangs vastgesteld. Het zou mooi

zijn als alle kantoormeubelproducenten daarvan een melding kregen in antwoordvoormijnbedrijf.

 

Ander voorbeeld: Men besluit in Apeldoorn de afrit A50 af te sluiten voor onderhoud. Graag een melding in mijn 'Antwoordvoormijnbedrijf' profiel. (gaat wel heel ver, maar goed, zou wel mooi zijn)

 

Samengevat: Iets meer een 1-op-1 relatie waarin niet ik degene ben die op zoek moet naar info, maar de overheid die mij aanbiedt.

 

Frans

 

Link naar reactie
 • 0

Ik zie goede en constructieve voorstellen: duidelijkheid op de website, verwijzing naar de andere bronnen, in kunnen loggen zodat je meer 1-op-1 contact met overheid krijgt, ongevraagde info krijgen.

Andere opmerkingen over veranderen wetgeving en de overheid kan ik nu niets mee. Er is een programma voor het verminderen van regeldruk en daar worden ook resultaten geboekt en natuurlijk kan dat ook anders, sneller, beter. En daar gaat deze discussie nu niet over. Ja ik ben een ambtenaar maar wil graag horen hoe ondernemers denken. Ik ben overigens lang zelfstandig ondernemer geweest.

 

Maar goed, terug naar mijn vraag hoe we ondernemers kunnen helpen met het vinden of krijgen van overheidsinformatie. En dat op een zo handig mogelijke manier, zodat de ondernemer niet teveel tijd daarmee kwijt is.

Frans, jouw voorstel tot personalisatie is ook interessant. Mijnomgevingen zijn natuurlijk razend populair. Stel dat zo'n pagina komt, wat zou je daar - naast de mooie voorstellen die je al doet - in ieder geval op willen vinden?

 

Nicole

 

RVO.nl/Antwoord voor bedrijven informeert ondernemers over wetten, regels en subsidies. Zij werkt samen met Ondernemersplein.nl en andere (overheids)partners.

Link naar reactie
 • 0

Maak de site nog duidelijker, nog meer op de praktijk gericht.

Voorbeeld: Ik lees nu een nieuwsbericht over de berichtenbox waar je makkelijk vergunningen digitaal kunt aanvragen bij de overheid.

Maar om nu te zien om welke vergunningen het gaat (heeft het voor mij als ondernemer wel zin om zo'n berichtenbox aan te gaan maken) kan ik het antwoord op die vraag niet vinden ???

De vraag die ik heb kan ik wel vinden maar, het antwoord verwijst naar een wettekst die dus voor een gemiddelde ondernemer niet te lezen is en die ook het antwoord niet bevat!

Welke vergunningen kan ik met de berichtenbox aanvragen?

U kunt met de berichtenbox vergunningen aanvragen voor de procedures die onder de Dienstenwet vallen. Deze staan in de Ministeriële Regeling Reikwijdte.

Lees meer over de Dienstenwet

 

Als er een antwoord op deze vraag is zou die meteen in het nieuwsbericht en op de berichtenbox pagina moeten staan. Nu is het echt een kastje naar de muur verhaal.

 

PS, ik heb de site in mijn onderschrift staan omdat je er ook hele nuttige informatie kunt vinden.

 

Nog een voorstel: Laat de link van de "Stel uw vraag of zoek advies op het ondernemersforum Higherlevel.nl" meteen naar het juiste subforum van higherlevel te laten gaan ipv van de tussenpagina, weer een extra klik en drempel.

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat er verder niemand reageert, dus kicken we dit topic maar even ;):

 

Wel leuk die berichtenbox. Als ik het goed lees is dat een communicatiekanaal tussen overheid en ondernemer waarbij de overheid een antwoordplicht heeft. Lijkt me een goede toepassing die ik nog meer over het voetlicht zou brengen. Werk gewoon eens een voorbeeldcorrespondentie uit en laat die online zien. Alleen tekst is namelijk zo kaal :)

 

Frans, jouw voorstel tot personalisatie is ook interessant. Mijnomgevingen zijn natuurlijk razend populair. Stel dat zo'n pagina komt, wat zou je daar - naast de mooie voorstellen die je al doet - in ieder geval op willen vinden?

 

Mijn voorkeurssituatie over laten we zeggen een jaar of 5:

 

Heb ik mijn eigen omgeving binnen AVB. In die omgeving heb ik een eigen profiel, eigen tag's die mijn interesse weergeven.

Ieder nieuwsbericht dat de overheid naar buiten brengt wordt door de overheid getagged met tags uit een vaste lijst m.b.t geografische locatie, onderwerp, doelgroep, branche etc.

 

Die tag's worden gematched met mijn profiel en bij voldoende overeenkomst wordt dit nieuwsbericht toegevoegd aan mijn eigen omgeving.

 

Ik kan dagelijks of wekelijks een gepersonaliseerd overzicht (een soort van overheidskrant) openen (of lezen op mijn IPAD) van voor mij relevante informatiebronnen/nieuwberichten binnen de overheid.

 

De volgende stap is dat ik die informatiebronnen kan delen (bijvoorbeeld via HigherLevel), er een discussie aan hangen of op een eenvoudige manier vragen stellen aan de overheidsafdeling die dat bericht heeft opgesteld.

Andere optie is dat al die berichten door mij, en door alle andere ondernemers, gewaardeerd worden.

Op basis van de gemiddelde waardering wordt een overzicht van meest gewaardeerde nieuwsberichten per tag gegenereerd dat gewoon voor iedereen beschikbaar is.

 

Wat je hiermee bereikt is dat je van een situatie waarin een stroom aan ongestructureerde info vanuit de overheid, die niet vindbaar is als je er niet specifiek naar zoekt, gaat structureren en personaliseren.

 

Bovenstaand is 1 onderdeel van antwoordvoormijnbedrijf. Zo kun je natuurlijk de berichtenbox implementeren, vergunningenbeheer, een afdeling octrooi en innovatiebeheer waar je je ideeen op een gegarandeerd veilige plek kunt onderbrengen en uitwerken, eventueel met behulp van een online adviseur van Syntens die door deel te nemen aan een gesprek per direct onder een NDA valt, of een subsidieadviseur van Senter-Novem etc.

 

En zo kun je nog veel meer verzinnen dat samenwerking efficienter maakt.

 

Is bovenstaand allemaal goed? ongetwijefld niet, maar ik laat het aan andere HL-ers over er gaten in te schieten of aanvullingen op te doen.

 

Frans

Link naar reactie
 • 0

ik kwam net op een andere site een leuk initatief tegen: Je selecteerdt welke gemeente van toepassing is en alle gegevens worden aangepast aan de lokale omstandigheden.

 

Er wordt in de tekst van antwoordenvoorbedrijven vaak verwezen naar provinciale of gemeentelijke regelgeving. Op deze manier wordt dit doorverwijzen opgeheven en krijg je informatie gebaseerd op de lokale wetgeving. Dan moeten de provincies en gemeenten natuurlijk wel meedoen. Lijkt me niet eenvoudig. Maar technisch is het in ieder geval geen probleem.

 

http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/238

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het was interessant om alle verschillende reacties te lezen! Ook al was het mooi geweest als er nu nog reacties binnen zouden komen, ik heb veel bruikbare suggesties gekregen.

 

Ik zal op een paar genoemde suggesties ingaan. We zijn altijd bezig met verbeteren van de website, daarvoor voeren we met regelmaat usability onderzoeken uit. Ondernemers geven dan aan wat beter, anders moet in het gebruik van de website. De suggestie is gedaan te verwijzen naar bronnen. Doen we natuurlijk al door de bezoeker door te sluizen naar de partij waar de informatie vandaan komt. Daarnaast hebben we ook prominent Higher Level op de website staan. We gaan kijken welke aanvullende informatie we hoe en waar kunnen aanbieden. En ook volgen wij met interesse de ontwikkelingen rondom sociale media. We denken dat we ook daar gebruik van moeten maken, b.v. door het verwijzen naar discussies op fora of weblogs over bepaalde onderwerpen.

 

Zoals ik al zei is een soort Antwoordvoormijnbedrijf interessant. Voorgesteld werd om via een login inzicht te hebben in communicatie met de overheid. Sinds december j.l. kan dat met de Berichtenbox die ook op de website van AvB staat. De berichtenbox is inderdaad in het kader van de Dienstenrichtlijn ontstaan. Het is voor de ondernemer nog niet helemaal duidelijk om welke diensten en vergunningen het precies gaat. Dat is begrijpelijk. De droge wetteksten helpen niet echt. Er komt een ministeriele regeling aan de hand waarvan wij vanuit AvB duidelijker aan zullen geven waarover het gaat. Maar het mooie van de Berichtenbox is wel dat alle ondernemers nu al rechtstreeks en in beveiligde omgeving met de overheid kunnen communiceren.

 

Verder kijken we nu hoe we een gepersonaliseerde pagina kunnen maken. Wat moet daar op en wat niet. Hoe kunnen we informatie nu - zoals in een reactie werd aangegeven - nog meer structureren of nog meer op maat aanbieden.

Een mooi voorbeeld van hoe je slim met informatie kan omgaan is het Elektronisch Ondernemingsdossier (EOD). Kijk daarvoor eens op http://www.sggv.nl/eodhome.aspx. Een EOD is voor en door de ondernemer. De ondernemer bepaalt wat in het dossier wordt vastgelegd en welke overheidsinstanties inzage krijgen. Vanuit het EOD wordt de ondernemer geattendeerd op regels die gelden voor zijn bedrijfsvoering.

 

Gisteravond hebben we een bijeenkomst met ondernemers gehad om met hen specifieker te bespreken welke toepassingen hen helpen bij het zoeken van regels, vergunningen e.d. Daar werden ook goede suggesties gedaan zoals onder andere het kunnen selecteren of krijgen van specifieke informatie (ook zonder inloggen), aanmaken van een profiel, locatiespecifieke informatie en alerts.

 

Tot slot. Alles wat hierboven genoemd wordt, vergt natuurlijk tijd. In ieder geval kunnen we de komende periode vooruit. Nogmaals dank voor jullie inmenging in deze. Als er nieuwe ontwikkelingen doorgevoerd worden, houden we jullie op de hoogte

 

Tot een volgende keer.

Nicole

 

 

 

RVO.nl/Antwoord voor bedrijven informeert ondernemers over wetten, regels en subsidies. Zij werkt samen met Ondernemersplein.nl en andere (overheids)partners.

Link naar reactie
 • 0

Jammer dat er verder niemand reageert, dus kicken we dit topic maar even ;):

 

Dat heeft volgens mij met twee zaken te maken.

De mensen die zich hier meer in detail druk over maakten hebben dit forum al geruime tijd geleden verlaten. Zo af en toe kom ik die mensen wel eens ergens tegen en dan hoor ik dat zij discussie lijnen van de laatste jaren totaal niet langer interessant vonden.

Lange tijd profileerde dit forum zich als de brug tussen overheid en bedrijfsleven. Daarmee wek je verwachtingen, als die op geen enkele manier worden waargemaakt dan haken mensen af.

 

Daarnaast speelt er volgens mij nog iets algemeners mee.

Dat heeft te maken met de bereidheid van mensen om anderen te helpen. Het doet mij persoonlijk terugdenken aan bijvoorbeeld de sloganwedstrijden die je vroeger had waar een leuke naam een boekenbon of een worst van slager Ham opleverde. Ook de beruchte ideeënbus kun je in dit rijtje plaatsen. Een leuk idee wordt maar zelden naar waarde gewaardeerd.

En ik denk dat die dynamiek ook deze vraag van AvB op Higherlevel dwarszit.

Mensen hebben hier al vaak genoeg ideeën geopperd om het contact tussen bedrijven en overheid te verbeteren. Zoals ik al aangaf deden mensen dat vaak omdat het idee werd gegeven dat er ambtenaren op dit forum meelezen die deze ideeën vervolgens oppikken. Beide is niet gebeurt, er zijn voor zover bekend geen ideeën opgepakt en de betreffende persoon die met deze voorstellen kwam is hier op geen enkele manier voor beloont. Uiteindelijk leidt het gebrek aan een beloning tot een situatie waarin mensen hun mond houden en de beste ideeën achter de hand houden omdat er geen beloning tegenover staat.

 

 

Ik zie zelf in de web 2.0 wereld een nieuwe tendens ontstaan die neerkomt op samen het doel bepalen, samen werken en investeren en vervolgens samen renderen. Dat samen renderen houdt in dat alle deelnemers er iets aan overhouden, zij hebben allemaal immers bijgedragen. Dat is gelijkwaardig samenwerken zoals het in de toekomst hopelijk ook gemeengoed gaat worden.

 

@Nicole

Zoals veel nieuwe bezoekers op Higherlevel wordt aangemoedigd zich eerst eens in te lezen op dit forum wil ik dat ook jou aanraden. Meestal komt die aanmoediging van de admins zelf maar deze keer zijn ze denk ik wat terughoudender.

Volgens mij staan er namelijk in de vele subfora heel veel discussies die jou kunnen leiden naar punten waar AvB toepassingen voor kan creëren. Richt je met name op de discussies van een aantal jaren oud, toen werd er op dit forum veel meer over beleidszaken gediscussieerd.

Link naar reactie
 • 0

Ooit heb ik met een paar enthousiastelingen vereniging en stichting met website burgernetwerk opgericht. Een site waar ieder die ervaringen en aanvaringen met de overheid had, zijn of haar verhaal kon plaatsen "ter lering ende vermaak" voor anderen. ook reactiemogelijkheid voor de overheden etc. Door tijdsgebrek, gebrek aan technici en dergelijke is de site een beetje slapende gebleven. Mogelijk hernieuwde opstart. Misschien is het wat om er even op te kijken: www.burgernetwerk.nl

Link naar reactie
 • 0

@Merkava en Herman: dit topic gaat over handige webbased toepassingen en niet over hoe de overheid zijn beleid moet aanpassen. Uiteraard mag je daarover ook op HL.nl je mening kwijt, maar zoals hierobven al gemeld is dat een afgesplitste discussie.

Wederom verzoek om algemene op- en aanmerkingen m.b.t. overheid daar verder te bespreken.

Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
 • 0

@Merkava en Herman: dit topic gaat over handige webbased toepassingen en niet over hoe de overheid zijn beleid moet aanpassen.

Misschien heb ik het niet goed begrepen, maar daar gaat mijn bijdrage toch juist over? Toch niet hoe de overheid zijn beleid moet aanpassen. Ik noem juist een website waar je leert hoe praktisch met regels om te gaan. En nog wel op een webbased manier. Integreer de mogelijkheden in een "antwoord voor bedrijven" en een "ervaring van bedrijven" in een website, en je komt beide, zowel overheid als ondernemer een stuk verder

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 133 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.