Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
Johan1234

Hoofdbreker t.o.v. Concurrentie en relatiebeding (deel 2)

Recommended Posts

Deel 2 van mijn poging om als zelfstandig ondernemer verder te gaan :)

 

Ik heb e.e.a. in gereedheid gebracht voor het gezamenlijk opzetten van een Werk BV en een persoonlijke beheer BV. (zie vorige post)

 

Vandaag heb ik een gesprek met mijn werkgever gehad over mijn ambitie om, gezamelijk met mijn compagnons, als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Deze was hier absoluut niet blij mee en heeft mij te kennen gegeven dat als ik met mijn plannen door zou zetten er een juridische afhandeling zou plaatsvinden. Graag uw advies in het volgende;

 

Situatie; In loondienst en bezig met het gezamenlijk opstarten van een onderneming (bundeling van zzp-ers) welke diensten gaan verricht bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever. Tijdsduur loondienst nu exact 2 jaar met een arbeidsovereenkomst waarin de volgende bepalingen staan:

 

Art. 10 Concurrentiebeding,

Werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever gedurende het bestaan van de dienstbetrekking en, na beëindiging van de dienstbetrekking, binnen een tijdvak van twee jaar, niet in enigerlei vorm een zaak gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de werkgever vestigen, drijven, mede drijven of doen drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook in of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of daarin aandeel van welke aard ook hebben, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van 5000 euro per gebeurtenis en tevens 1000 euro voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen en ten goede komend aan werkgever, onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen van werknemer. In geval van overtreding of niet-nakoming van één der bovenbedoelde verplichtingen is werknemer uit kracht van het enkele feit der overtreding in gebreke, zonder dat sommatie of enig ander formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond.

 

Art.11 Relatiebeding

Gedurende één jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, zal de werknemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever, zich onthouden van het op enigerlei wijze, direct of indirect benaderen van relaties van werkgever of aan die relaties gelieerde ondernemingen waarmee werkgever en/of werknemer gedurende twee jaar voorafgaande aan het einde van de arbeidsovereenkomst op enigerlei wijze zakelijk contact heeft gehad, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boet van 10.000 euro per gebeurtenis en tevens 1000 euro voor iedere dag dat hij in overtreding is , te betalen en ten goede komend aan de werkgever, onverminderd het recht van werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen van de werknemer. De vraag of een onderneming een relatie van werkgever is, wordt bepaald aan de hand van de administratie van werkgever.

 

Naast de arbeidsovereenkomst zijn er aanvullende bepalingen vastgelegd:

-   T.a.v. Art. 10 en 11 is afgesproken dat we in overleg eventuele mogelijke uitzonderingen nog apart zullen definiëren, waarna deze buitenwerking van deze art 10 en 11 vallen.

-   De bij Art. 10 en 11 bedoelde uitzonderingen zijn ivm een eerdere ambitie van jou om tzt eventueel zelfstandig QA/QC-adviseur te kunnen worden. Je hebt aangegeven dat je deze ambitie niet binnen enkele jaren wilt realiseren en, indien je in functie bij werkgever voldoende ontplooiingsmogelijkheden vindt, naar verwachting niet meer wilt realiseren.

 

Nu mijn vragen

1.   hoe staan mijn compagnons t.o.v. mijn concurrentie- en relatiebeding als ik toetreed tot de werk BV. Mogen mijn compagnons dan ook geen werkzaamheden meer uitvoeren bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever terwijl ze daar nu wel werkzaam zijn?

2.   hoe sterk sta ik t.o.v. mijn werkgever met het vastgelegde in de aanvullende bepalingen.

3.   Kan ik bij een juridische afhandeling deze kwestie onder een privé rechtsbijstandsverzekering wegzetten, of moet ik dit onderbrengen bij een zakelijke rechtsbijstandsverzekering (zakelijke rechtsbijstandsverzekering heb ik nog niet)

 

Alvast bedankt voor jullie advies

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.   hoe staan mijn compagnons t.o.v. mijn concurrentie- en relatiebeding als ik toetreed tot de werk BV. Mogen mijn compagnons dan ook geen werkzaamheden meer uitvoeren bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever terwijl ze daar nu wel werkzaam zijn?

Jouw compagnons zijn niet gebonden, maar het kost jou (prive) waarschijnlijk heel veel geld

2.   hoe sterk sta ik t.o.v. mijn werkgever met het vastgelegde in de aanvullende bepalingen.

niet.

3.   Kan ik bij een juridische afhandeling deze kwestie onder een privé rechtsbijstandsverzekering wegzetten,

Nee

of moet ik dit onderbrengen bij een zakelijke rechtsbijstandsverzekering (zakelijke rechtsbijstandsverzekering heb ik nog niet)

Zou je kunnen proberen, maar brandende huizen verzekeren zo lastig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je reactie, maar je antwoorden zijn zeer kort :(

 

Zou je een toelichting kunnen geven op je antwoorden? Zoals ik nu van je begrijp moet ik voor de rest van mijn leven voor mijn werkgever werken. Kan ik niet onder mijn arbeidsovereenkomst uitkomen zonder dat dat (privé) veel geld kost?

 

Alvast bedankt voor je tijd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt voor je reactie, maar je antwoorden zijn zeer kort :(

 

Zou je een toelichting kunnen geven op je antwoorden? Zoals ik nu van je begrijp moet ik voor de rest van mijn leven voor mijn werkgever werken. Kan ik niet onder mijn arbeidsovereenkomst uitkomen zonder dat dat (privé) veel geld kost?

 

Alvast bedankt voor je tijd.

Je hoeft niet voor je werkgever te blijven werken, maar je moet je wel houden aan wat je afgesproken hebt. Wil je als werknemer elders gaan werken dan zijn er vaak nog wel mogelijkheden om een omzetting/beperking/vernietiging af te dwingen, maar wil je als ondernemer aan de bak, dan heb je daar niets aan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zoals ik nu van je begrijp moet ik voor de rest van mijn leven voor mijn werkgever werken. Kan ik niet onder mijn arbeidsovereenkomst uitkomen zonder dat dat (privé) veel geld kost?

 

Helemaal netjes is 't niet, misschien daarom ook de korte antwoorden.

 

In feite onderteken je een contract waarvan je weet of had behoren te weten dat deze clausules onderdeel van de overeenkomst waren. Misschien speelde het toen je er aan begon geen rol, nu wel en dat is dan nu vervelend, maar geen reden om eenzijdig (dit deel van) de overeenkomst op te zeggen.

 

Niemand kan je verbieden zelfstandig ondernemer te worden, maar je huidige werkgever had wel een afspraak met je, hij nam in vertrouwen - ondersteund door een vrijwillig door jou getekend contract - aan dat je je daar aan zou houden. In ruil daarvoor kreeg je toegang tot bedrijfsgevoelige informatie, om je werk te kunnen doen. Je hebt je werk gedaan en wilt voor jezelf beginnen, maar je neemt wel deze informatie mee, in feite een soort gratis opstapje. Ik denk dat de werkgever zich dan bestolen zou voelen, vandaar ook zijn vinnige reactie. Draai het eens om, straks ben jij werkgever en overkomt 't jou.

 

Ik zou niet proberen om op "vijandige" wijze onder het beding uit te komen. Beter praat je nog een keer met je werkgever, meld dat je je in zijn situatie hebt verplaatst en het nu beter begrijpt, zeg daarbij dat je toch wel heel graag voor jezelf wilt beginnen en probeer met hem een oplossing te bedenken. Misschien is er wel een waar je allebei beter van wordt.

 

Zo niet, dan is 't een kwestie van ontslag nemen, 2 jaar wat anders gaan doen en daarna ben je vrij. Of de consequenties aanvaarden van wat er uitziet als een moeilijk te winnen zaak.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

DIt zij niet de antwoorden waar ik op gehoopt had, maar every disappointment is a blessing.

 

Zoals ik nu van je begrijp moet ik voor de rest van mijn leven voor mijn werkgever werken. Kan ik niet onder mijn arbeidsovereenkomst uitkomen zonder dat dat (privé) veel geld kost?

 

Helemaal netjes is 't niet, misschien daarom ook de korte antwoorden.

 

In feite onderteken je een contract waarvan je weet of had behoren te weten dat deze clausules onderdeel van de overeenkomst waren. Misschien speelde het toen je er aan begon geen rol, nu wel en dat is dan nu vervelend, maar geen reden om eenzijdig (dit deel van) de overeenkomst op te zeggen.

 

Niemand kan je verbieden zelfstandig ondernemer te worden, maar je huidige werkgever had wel een afspraak met je, hij nam in vertrouwen - ondersteund door een vrijwillig door jou getekend contract - aan dat je je daar aan zou houden. In ruil daarvoor kreeg je toegang tot bedrijfsgevoelige informatie, om je werk te kunnen doen. Je hebt je werk gedaan en wilt voor jezelf beginnen, maar je neemt wel deze informatie mee, in feite een soort gratis opstapje. Ik denk dat de werkgever zich dan bestolen zou voelen, vandaar ook zijn vinnige reactie. Draai het eens om, straks ben jij werkgever en overkomt 't jou.

 

Ik zou niet proberen om op "vijandige" wijze onder het beding uit te komen. Beter praat je nog een keer met je werkgever, meld dat je je in zijn situatie hebt verplaatst en het nu beter begrijpt, zeg daarbij dat je toch wel heel graag voor jezelf wilt beginnen en probeer met hem een oplossing te bedenken. Misschien is er wel een waar je allebei beter van wordt.

 

Zo niet, dan is 't een kwestie van ontslag nemen, 2 jaar wat anders gaan doen en daarna ben je vrij. Of de consequenties aanvaarden van wat er uitziet als een moeilijk te winnen zaak.

 

 

 

Ik begrijp wat je bedoelt wanneer ik in een bedrijf zou komen waar al veel gerealiseerd is. Dit is niet het geval. Ik heb voor mijn werkgever zelfstandig een complete QA/QC afdeling opgezet waardoor er vele kwaliteitmanagement bedrijfscertificeringen behaald zijn. Ik heb hem juist opgeleid en verder geholpen aan klanten in nieuwe werkgebieden. Dat is ook de reden waarom hij me niet weg wil hebben. Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen.

 

Zijn er nog andere wegen die ik kan bewandelen om mijn doel te bereiken, rekeninghoudende met mijn arbeidsovereenkomst?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lees die bepalingen eens goed, daarin lees je exact at je wel en niet mag. Die stonden niet voor niets in je contract wat je getekend hebt en zul je je dus aan moeten houden. Niet altijd fijn om te horen, maar zo zijn nu eenmaal de spelregels.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nogmaals door een foutje van mijn kant......

 

Ik begrijp wat je bedoelt wanneer ik in een bedrijf zou komen waar al veel gerealiseerd is. Dit is niet het geval. Ik heb voor mijn werkgever zelfstandig een complete QA/QC afdeling opgezet waardoor er vele kwaliteitmanagement bedrijfscertificeringen behaald zijn. Ik heb hem juist opgeleid en verder geholpen aan klanten in nieuwe werkgebieden. Dat is ook de reden waarom hij me niet weg wil hebben. Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen.

 

Zijn er nog andere wegen die ik kan bewandelen om mijn doel te bereiken, rekeninghoudende met mijn arbeidsovereenkomst?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

en bezig met het gezamenlijk opstarten van een onderneming (bundeling van zzp-ers) welke diensten gaan verricht bij concurrenten en relaties van mijn huidige werkgever.

 

Ik begrijp dat de adviezen niet helemaal stroken met wat je wenst, maar draai het eens om. Jij bent jouw werkgever en een personeelslid geeft aan voor eigen rekening en op eigen naam te gaan werken als jouw concurrent en daarbij ook bestaande relaties van jou actief gaat benaderen? Dat zou jij toch ook zeer onredelijk vinden?

 

De arbeidsrelatie is natuurlijk ook gebaseerd geweest op vertrouwen. Roeren in de klantenkring van jouw werkgever is dan ook uit den boze. Het relatiebeding lijkt mij dan ook echt waterdicht.

 

In het concurrentiebeding mis ik een geografische bepaling (StevenK, zie jij hier nog een mogelijkheid in?). Het zal toch niet zo zijn dat je nergens in NL jouw expertise ten gelde kunt maken, zelfs niet in loondienst. Dat is broodroof en daar kan een rechter wel rekening mee houden. Ze kunnen moeilijk stellen dat jij nergens in NL jouw expertise kunt uitoefenen en dus geen brood kunt verdienen met wat jij goed kunt.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik begrijp wat je bedoelt wanneer ik in een bedrijf zou komen waar al veel gerealiseerd is.

Ik denk niet dat dat per saldo veel uitmaakt, blijkbaar loopt jouw werkgever 't risico om klanten/omzet kwijt te raken met de kennis die je vergaarde in de tijd dat je voor hem werkte.

 

Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen.

Als dat echt zo is, maar overschat jezelf niet, en het gevaar is reeël voor werkgever, dan geeft je dat wel een stukje onderhandelingsruimte.

 

Verder, voor zover ik weet mag een concurrentiebeding niet onredelijk bezwarend zijn voor de werknemer. Als jij QA/QC afdelingen opzet, lijkt me dat niet bepaald een heel concurrentiegevoelig iets (maar ik kan me vergissen, want dat kan per branche wellicht verschillen). In dat geval misbruikt werkgever het beding om jou af te dwingen om in loondienst te blijven. Anderzijds, hij zou dan bij de rechter ook aanmerkelijk minder kans maken om z'n gelijk te krijgen. Een blaffende hond hoeft niet per definitie te bijten, jij zelf kan het beste beoordelen in hoeverre je de werkgever schaadt door voor jezelf te beginnen, als er een gerede kans is dat je werkgever schaadt of kan schaden op grond van wat er in de arbeidsovereenkomst is bepaald, dan is het risico groot dat je bij een zaak het onderspit delft.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Doorgaans wordt een concurrentiebeding zonder geografische bepaling te ruim geacht. Daarover is wel rechtspraak. Je zou het concurrentiebeding op die grond kunnen proberen aan te vechten (7:653 BW) - onbillijke benadeling van werknemer.

 

Het lijkt mij verstandiger (en goedkoper) om dit in goed overleg met de werkgever op te lossen.

Kun jij niet iemand opleiden/aandragen die jouw functie overneemt?


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb voor mijn werkgever zelfstandig een complete QA/QC afdeling opgezet waardoor er vele kwaliteitmanagement bedrijfscertificeringen behaald zijn. Ik heb hem juist opgeleid en verder geholpen aan klanten in nieuwe werkgebieden. Dat is ook de reden waarom hij me niet weg wil hebben. Klinkt raar om van jezelf te zeggen, maar zonder mij zal zijn onderneming minimaal 40% van de omzet missen.

Je werkgever heeft baat bij jouw werk gehad, maar is dat ook niet andersom het geval? Jij hebt kansen gehad om jezelf te ontwikkelen en je vaardigheden te verbeteren. Dat heeft je werkgever jou gegeven.

Ik kan je niet adviseren in dit geval. In vele gevallen zijn concurrentiebedingen niet af te dwingen, maar in jouw geval acht ik de kans toch wel heel groot, zeker als je binnen dezelfde regio blijft.

Probeer inderdaad tot een oplossing te komen, desnoods met een afkoopsom. Daarbij is het toch ook prettig om je werk op een positieve manier af te sluiten?

Succes,

Marije


Marije Miggiels

ZaakM, Zelfstandig Administratie Advies Kantoor Miggiels te Den Bosch

Uw bedrijfsmatige administratie goed geregeld!

http://www.zaakm.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Alternatief is je werkgever voor te stellen die nieuwe afdeling onder te brengen in een joint-venture waarin hij een aandeel krijgt - outsourcing. Zijn klanten blijven bediend en hij profiteert mee van jouw/jullie groei.


Schouderklopjes mogen nog wel! :upside-down-face:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 8 leden online en 198 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept