Ga naar inhoud
 • 0

Belastingdienst wil faillissement aanvragen

Beste allemaal,

 

Als gevolg van allerlei omstandigheden is aan de belastingdienst een schuld ontstaan van 600.000,-- . De belastingdienst heeft conservatoir beslag gelegd op mijn bv. Hierin zitten ook een tweetal bedrijfspanden. Deze hebben geen overwaarde. Verder is er geen sprake van ander vermogen in de bv. Ik moest voor een bepaalde datum het bedrag aan de belastingdienst betaald. 350 K kon ik zelf financieren en de rest zou door de bank worden geleend. Afgelopen vrijdag heb ik de 350.000 aan de belastingdienst betaald. En ik heb iets meer tijd nodig (ca een week) om het restant te betalen. Toch geeft de fiscus mijn geen ruimte. Ze gaan woensdag het faillissement aanvragen.

 

Ik heb verder géén schulden. Kan de belastingdienst zonder steunvordering een faillissement aanvragen? Als ik kan aantonen dat het restant binnen een week wordt betaald dan hebben ze toch geen belang bij een faillissement? Nou mocht iemand mij hierin kunnen adviseren, graag!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

20 antwoorden op deze vraag

 • 1

Beste Joost,

 

Dank.

 

Helaas gaat dit niet op. Zojuist is door de ontvanger een faillissementsrequest (landsadvocaat) betekent. Oproep om dinsdag a.s. bij de rechtbank te verschijnen.

 

Als steunvordering wordt een banklening ingebracht waarbij nog niet eens sprake is van een achterstand. Onbegrijpelijk.

Link naar reactie
 • 0

Dat is inderdaad onbegrijpelijk, zowel van de fiscus als de bank.

 

Maar goed, doe dinsdag je woord voor de Rechter en wellicht krijgt Iemans3 hierboven gelijk. Ik hoop het van harte voor je.

 

Alternatief is een advocaat in de arm nemen.

 

succes

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Toch geeft de fiscus mijn geen ruimte.

 

Hallo,

 

vergeten we niet dat hier nog een heel traject aan vooraf is gegaan? Er is al heel wat tijd overheen gegaan en er zijn al heel wat uitnodigingen om te betalen geweest. Je krijgt niet zomaar een faillissementsaanvraag van de fiscus aan je broek.

 

Een vreemde gang van zaken met die steunvordering, dat wel, maar ik kan helaas geen sympathie voelen voor iemand die het zover heeft laten komen (6 ton!!!) en dan net voor de deadline hier voor een oplossing komt shoppen. Sorry.

 

groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

Beste Goodman,

 

Mijn ervaring met de fiscus is, dat er heel goed afspraken te maken zijn, mits ze reëel haalbaar zijn, en dan moet je ze ook nog nakomen, maar dat is evident.

Gezien het hetgeen je nu overkomt, lijkt me dat dit station voor jou al gepasseerd is. Wil je daar wat meer over vertellen?

 

Thans lijkt me het advies van Joost de beste remedie om verder escaleren te voorkomen.

succes

Link naar reactie
 • 3

Een faillissementsaanvraag is voor de fiscus een allerlaatste middel, juist omdat de fiscus beschikt over een arsenaal aan zo goed als parate executiemaatregelen. In mijn ervaring gaat de fiscus alleen bot tot faillissementsaanvraag over wanneer er sprake is van een structureel tegenwerken van elke vorm van betaling op en executie van dwangbevelen.

 

Als je tijd nodig hebt, kun je ook nog verstek laten gaan en daarna verzet doen tegen de faillissementsuitspraak en eventueel daarna nog hoger beroep. Voor elke faillissementsaanvraag behandeling, ook in verzet en in hoger beroep, geldt namelijk dat er altijd op dat moment beoordeeld wordt of er sprake is van een situatie waarin iemand opgehouden zijn opeisbare schulden (meervoud!!, dus pluraliteit schuldeisers vereist) te voldoen. Daarmee kun je bij elkaar vijf of zes weken winnen om het geld bij elkaar te krijgen.

 

Kortom: schakel zo spoedig mogelijk een advocaat in die snapt hoe de faillissementswet, ook en vooral ten aanzien van verzet en beroep, werkt en die ook bereid is binnen die heel korte termijnen (verzettermijn is veertien dagen, beroepstermijn acht dagen) aan het werk te gaan.

 

Als je trouwens privé failliet bent verklaard, heb je wel recht op gefinancierde rechtsbijstand tegen de laagste eigen bijdrage, dus na faillietverklaring bij verstek, kun je voor een appel en een ei een advocaat inhuren. Ik begrijp tenminste dat het gaat om een privéschuld?

Link naar reactie
 • 1

Beste allemaal,

 

Dank voor jullie adviezen. Op advies van een aantal van jullie (0.a Steven K en Joost Rietveld) heb ik een advocaat in de arm genomen. Uit het faillissements request blijkt dat er sprake is van een steunvordering die niet voldoet aan de plurariteit schuldeisers.

 

Het ziet er tevens naar uit dat ik de benodigde contanten ook op tijd zal hebben om met de fiscus af te rekenen.

 

Wat de opmerking van John Kode betreft: zaken kunnen ook nuanceerder liggen. Natuurlijk ben ik het met je eens dat er altijd en langer traject aan vooraf gaat. Echter in dit geval kon ik door een derdenbeslag van mijn a.s. ex-vrouw niet vrijelijk over bepaalde vermogensbestanddelen beschikken. En in dat geval probeer je natuurlijk tijd te winnen om alsnog aan je verplichtingen te kunnen voldoen.

 

in elk geval dank voor de adviezen en zelfs morele steun.

Link naar reactie
 • 1

Aan alle lezers van dit topic

 

Goodman doet met 'Toch geeft de fiscus mijn geen ruimte' het voorkomen alsof de fiscus rücksichtlos iemand de duimschroeven aandraait. En dat is natuurlijk niet zo. Ik vind dat een ongenuanceerde stelling, die ik met een pittige reactie wilde rechtzetten. Mensen die niet zo in de handel en wandel van de fiscus thuis zijn krijgen zo misschien een verkeerd beeld. We waren hier toch om van elkaar te leren?

 

Wat betreft m'n mening: natuurlijk ken ik de achtergrond niet en had ik genuanceerder moeten reageren. Toen ik Marco v/d M. z'n reactie zag, dacht ik: waarom heb ik het niet zo gedaan?

 

Goodman: sorry!

 

groet,

 

John

 

 

Link naar reactie
 • 1

Hieruit blijkt maar weer dat als iemand een vraag stelt van deze aard een stuk context wenselijk is.

Dus, waarom is men in de situatie terecht gekomen.

 

Dat zorgt voor nuance is de adviezen, begrip voor de situatie, en misschien nog wel meer bruikbare tips die toegespitst zijn op de situatie incl. context.

 

Goodman, laat je ook even weten hoe het verder verloopt ??

IT specialist || LinkedIn: http://linkedin.pieterreitsma.com

Link naar reactie
 • 0

Beste Goodman,

 

Als ik dit zo lees zit je even behoorlijk in de mangel tussen de fiscus en het derdenbeslag.. Soms kunnen dat soort procedures erg tegen elkaar inwerken en een oplossing gevoelsmatig onmogelijk maken.

Goed dat je een advocaat hebt ingeschakeld die kan met enige afstand naar kijken en de bijdrage van StevenK vind ik in deze het meest "hoopvol" voor jou situatie. Uit je eigen berichten haal ik dat jij gewoon aan je verplichtingen wilt voldoen en er niet onderuit probeert te komen, het enige wat je niet krijgt is (voldoende) tijd om het goed op te lossen

 

Maar schroom niet om je rechten/mogelijkheden die je op basis van de wet hebt volledig uit te nutten, ook als bij de buitenwereld of tegenpartij(en) (tijdelijk) de indruk zal bestaan dat je er onderuit te komen. DAt is dan maar ff jammer.

En blijf ook de belastingdienst op de hoogte houden van de voortgang qua betalen zodra die er is.

 

Hij die met open vizier strijd kan altijd met opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten.

 

Heel veel succes met de afwikkeling!

Link naar reactie
 • 2

 

Als steunvordering wordt een banklening ingebracht waarbij nog niet eens sprake is van een achterstand. Onbegrijpelijk.

 

Dat Goodman,

 

Sterkte met de afwikkeling!

Over de zin hierboven: banken nemen vaak in hun voorwaarden op dat de lening onmiddelijk opeisbaar wordt bij een aanvraag tot faillissement van de 'schuldenaar'. Wellicht dat daar een probleem zit.

 

Succes,

 

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Beste allemaal,

 

Het faillissement is dus inmiddels uitgesproken en er hebben reeds diverse gesprekken plaatsgevonden met de curator. Alles is momenteel redelijk rustig te noemen. Aangezien ik er toch waarde aan hecht om de zaken netjes afgerond te hebben is het onderwerp van gesprek momenteel te trachten een homologatie van accoord te bereiken. Uitgangspunt is 100% betaling. Ik heb begrepen dat daardoor het faillissement kan worden opgeheven en ik via dezelfde vennootschap weer zaken kan doen en weer controle heb over andere belangen.

 

Wat ik mij echter afvroeg is of het faillissement alleen maar opgeheven kan worden indien er sprake is van 100% betaling? Stel dat de schuldeiser accoord gaat met -laat zeggen 75% van de openstaande schuld- ontstaat dan ook dezelfde situatie waardoor ik met de vennootschap verder kan gaan of geldt dit alleen maar als er sprake is van 100%?

 

Heeft iemand hier kennis over?

Link naar reactie
 • 0

Een gehomologeerd akkoord is bindend voor alle concurrente schuldeisers, en dan maakt het niet uit of ze voor of tegen het akkoord hebben gestemd. De fiscus is geen concurrente schuldeiser, en valt dus buiten het dwingende karakter van een homologatie. Je zult dus met de fiscus om de tafel moeten om een akkoord te bereiken voordat je het akkoord voorlegt aan de andere schuldeisers. Zonder pre-akkoord van de fiscus heeft het aanbieden van een faillissementsakkoord in jouw geval niet zoveel zin.

 

Zodra een homologatie van kracht in gewijsde is gegaan (dwz er staan geen beroepsmogelijkheden meer open) eindigt het faillissement (art. 161Fw) en zal de curator alle goederen, gelden, boeken en papieren terug aan de schuldenaar geven (art. 162Fw). De wetgever spreekt dus alleen over homologatie van een akkoord, niet over tegen welk percentage dat akkoord tot stand is gekomen. De kans van slagen van een aangeboden akkoord is evenredig met het aangeboden percentage tegen finale kwijting. Dus een akkoord tegen volledige betaling (wat strikt genomen geen akkoord is) kent een slagingspercentage van 100%. Een akkoord van 50% wordt fifty/fifty en een akkoord van 1% geeft een kans van 99% op een afwijzing.

Link naar reactie
 • 1

Beste allemaal,

 

Een laatste berichtje ter afsluiting. In september zal een verificatievergadering worden gepland waarbij een 100% accoord zal worden aangeboden. Dit betekent dat ik in elk geval weer spoedig aan het stuur van m'n vehicle kan zitten. ;D

 

Dank voor jullie bijdragen.

Link naar reactie
 • 0

@Ruben,

 

Dit heeft te maken met de tijd die benodigd is om nog een aantal puntjes op i te zetten. O.a. het bijelkaar krijgen van de totale som om 100% aanbieden mogelijk te maken (rest. 325K). De bank moest eerst nog meewerken om de aan hun verpande levenpolissen vrij te geven, dat is nu pas het geval geworden. En verder is er sprake -van huursommen die de curator ontvangt uit een bedrijfspand welke tevens in de boedel valt- die tevens zorgen voor het overige restant. In september zitten we pas op het totaalbedrag van 100%. Vandaar!

 

Eerder in het topic gaf ik aan binnen een aantal weken met de fiscus de zaken te kunnen regelen. Echter naar mate de tijd hier overheen ging werken er ineens allerlei mechanisme tegen je. Vertrouwen door derden wordt minder (minder bereid je even financieel op weg te helpen) waardoor ik gekozen heb om het dan maar geheel zelf te doen. Hierbij was tevens tijd nodig om bepaalde vermogensbestanden om te zetten in harde Euro's. :)

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 89 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.