Ga naar inhoud
 • 0

DGA loon, fictief loon, gebruikelijk loon. Ja, en?

Gebruikelijk loon, fictief loon, DGA salaris, het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar waarom, wat moet je ervan weten en wat kun je ermee? Ik ga hierin iets verder dan wat de meeste DGA’s moeten weten, maar ik ben niet helemaal volledig omdat er nogal wat regels zijn over fictieve aanmerkelijke belangen.

 

Kort gezegd: welk salaris moet een DGA aan zichzelf uitkeren volgens de Wet Loonbelasting (artikel 12a) en enige jurisprudentie. De uitgebreide regel luidt dat iemand die een (middellijk) aanmerkelijk belang (verder AB) heeft in een vennootschap gebonden is aan de regels van het fictief loon (de formele benaming) als hij arbeid verricht voor die vennootschap.

 

 

Geschiedenis

In de vorige eeuw hadden nogal wat slimme DGA’s bedacht: “als ik mezelf nu eens geen of een laag salaris geef, van welke inkomensafhankelijke regelingen kan ik dan profiteren?”. En dus hadden DGA’s met tonnen winst in hun BV, maar door een laag inkomen, recht op aftrek van ziektekosten, kosten kinderopvang en giften. Daarnaast hadden de kinderen van de DGA’s vaak een leuke studiebeurs. Ze stonden nog net niet in de rij voor een bijstanduitkering, maar je begrijpt waarom de overheid hier iets tegen wilde doen. Het fictief loon was geboren in 1997. Of je even minimaal FL 80.000 wilde opnemen als salaris, bij gebreke waarvan de fiscus dan maar loonbelasting ging heffen over een fictief loon van FL 80.000.

 

Maar voor die DGA’s die echt tonnen verdienden in hun BV was dat niet hoog genoeg. Het toptarief was immers 60% en FL 80.000 werd belast tegen maximaal 50%. Dus ook daar kon meer gehaald worden. Nadere criteria werden gevormd waarmee de grootverdieners meer salaris moesten opnemen (later meer over die criteria).

 

 

Wie zijn de AB houders?

[*] Een aanmerkelijk belang heb je als je direct of indirect minimaal 5% van de aandelen bezit in een vennootschap of fonds voor gemene rekening (zoals een coöperatie).

[*] Dit geldt ook indien het enkel minimaal 5% stemrecht of winstrecht of enkel opties op aandelen betreft.

[*] Of als men 5% of meer heeft van een serie van een letteraandeel.

[*] Dan geldt dit ook nog als de partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn wel een AB heeft, maar jij – doch wel aandeelhouder – niet. Denk aan de BV van jouw partner of jouw kind die 96% heeft en jij 4%.

[*] En tot slot zijn er nog regels die oude aanmerkelijke belangen in stand laten na vervreemding van aandelen of splitsing van een vennootschap (maar dan wordt het te technisch).

 

 

Wat is dan het fictief loon?

Indien je tot vorenstaande groep hoort en arbeid verricht voor die vennootschap, ben je aan de beurt. De hoogte van het fictief loon kent ruwweg 3 richtlijnen:

 

[*] 1. op jaarbasis ‘fulltime’ arbeid € 41.000 (2010) tenzij een marktconform loon van iemand zonder AB in een gelijke functie lager ligt;

[*] 2. of als dat hoger is: 70% van een marktconform salaris verdiend door een niet AB-houder in dezelfde functie, met dan wel € 41.000 als ondergrens en nooit minder dan de best betaalde werknemer binnen het eigen concern die soortgelijke werkzaamheden verricht;

[*] 3. 70% van de managementfee die de holding BV ontvangt. Dit is de zogenaamde afroommethode (met dank aan de Hoge Raad) die nog wel eens toegepast wordt bij BV’s waarin de omzet volledig afhankelijk is van de inspanningen van de DGA (veelal eenmans-BV’s of -holdingstructuren).

 

[*] Ad 1: in de wet staat nergens dat het aantal uren werk in de week van invloed is op het fictief loon. Echter, ervaring leert dat de fiscus bij parttime werken akkoord gaat met een parttime factor op het gebruikelijk loon. Regels 2 en 3 even buiten beschouwing, zou je bij 2 dagen werk per week kunnen verzoeken om een loon van 2/5e maal € 41.000.

 

[*] Ad 2: verdient een ICT consultant € 100.000 als marktconform loon zonder dat hij een AB heeft, dan dient een DGA die hetzelfde werk doet een salaris op te nemen van € 70.000. Werkt er echter binnen zijn BV’s een werknemer (niet aandeelhouder) die hetzelfde doet en daarvoor € 90.000 krijgt, dan moet de DGA veelal ook € 90.000 aan salaris opnemen.

 

[*] Ad 3: veel kleine professionals die werken vanuit een Holding constructie (of ook met 1 BV) met zichzelf als enige ‘omzetgenerator’ kunnen nog wel eens te maken krijgen met de afroommethode. Het fictief loon wordt dan gesteld op 70% van de managementfee of winst die de (holding) BV ontvangt. Daarbij wordt ook gekeken naar de zakelijkheid van de fee om te zorgen dat de fee niet erg laag is t.o.v. de winst van de dochter BV. Deze grap komt van de Hoge Raad. Gelukkig komen we herhaling van die opvatting niet al te vaak tegen.

 

 

En vanaf 2010?

Twee nieuwe regels:

[*] 1. fictieve lonen onder de € 5.000 doen er niet meer toe. Werk je dus weinig en verdien je weinig zodat een fictief loon onder de € 5.000 van toepassing zou zijn, dan kun je dat achterwege laten

[*] 2. als de bedrijfsresultaten tegenvallen, dan kan een verzoek gedaan worden aan de fiscus om het fictief loon dienovereenkomstig te verlagen.

 

Ad 2: de rekensom is als volgt:

Gebruikelijk loon 2009 = Gebruikelijk loon 2008 x Omzet eerste halfjaar 2009 / Omzet eerste halfjaar 2008.

Gebruikelijk loon 2010 = Gebruikelijk loon 2008 x Omzet eerste halfjaar 2010 / Omzet eerste halfjaar 2008

 

Speel het spel.

De fiscus is er echt niet op uit om het vel over je oren te trekken en zo jouw BV in zwaar weer te brengen wegens te hoge loonkosten. Ook zal de afroommethode niet snel toegepast worden, mits je het zelf niet te bont maakt.

 

Verwacht je zwaar weer voor jouw BV(’s) neem contact op met de fiscus en doe een gemotiveerd verzoek tot verlaging van het fictief loon.

 

Gaat het goed? Blijf dan niet hangen aan een gebruikelijk loon van € 41.000. Er zijn niet veel signalen dat de fiscus blijft hameren op de 70% van een marktconform salaris of de afroommethode, maar als je bewust salarisverhoging uitstelt ten gunste van een hoger dividend (winst na 20% VPB en (van het restant winst) 25% IB box 2 geeft een gecombineerde heffing van 40%) of een oplopende rekening courantschuld, dan kun je vragen verwachten.

 

Vragen? Stel ze hieronder!

 

Groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Hè, gelukkig al die termen en consequenties eens overzichtelijk op een rijtje. Goed leesvoer en het beantwoordt veel - ook nog niet gestelde - vragen over dit onderwerp op dit forum, kwestie van de vragensteller hiernaar doorverwijzen...

 

Top!

 

Succès en groet,

 

Hans

Succes & Groet, Hans (J.H.) van den Bergh MSc BEc

A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant / Innovatieadviseur / Marketingstrateeg / Business Designer / Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht (arbeidsrechter.nl)

(Moderator op basis van de ForumregelsDeelnemer op Persoonlijke titel)

Link naar reactie
 • 0

 

Hoi Joost,

 

Goed en helder stuk. Je moet eens wat vaker een column schrijven :).

 

Toch nog 1 opmerking.

 

Je stelt dat als je salaris te laag is, je dit maar beter kunt verhogen in plaats van dividend uit te keren.

 

Waarom zou je dat doen?

 

De Belastingdienst moet immers aannemelijk maken dat het salaris hoger moet zijn dan de DGA-norm van € 41.000. Zolang ze dit niet doen, kun je m.i. het salaris op het lagere niveau handhaven. Wel loop je een risico als je de rekening-courant schuld aan je BV laat oplopen, omdat het salaris niet toereikend is.

 

Graag je reactie.

 

Odeon

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

Je stelt dat als je salaris te laag is, je dit maar beter kunt verhogen in plaats van dividend uit te keren.

 

Waarom zou je dat doen?

 

 

Ha, inhoudelijk commentaar :)

 

Ik stelde niet dat je zondermeer je salaris moet verhogen. Enige nuance is echter inderdaad van mijn kant wel op zijn plek. Het gaat er IMHO om het spel te spelen zodat je eigenlijk geen last krijgt met de fiscus over het fictief loon. Onderdeel daarvan kan zijn dat je vragen krijgt als je veel (stel 200K) winst maakt en maar 50K salaris uitkeert.

 

Met speel het spel bedoelde ik aan te geven dat je niet te halsstarrig moet vasthouden aan een erg laag salaris en de rest moet aanvullen vanuit dividend om daarmee de 52% IB te ontlopen. Het opzoeken van de 52% grens in de IB is daar een mooi voorbeeld van. Uiteraard staat het elke DGA vrij om die kans zelf in te schatten en daar naar te handelen, maar dan zijn ze in elk geval gewaarschuwd dat het niet zondermeer standhoudt.

 

Ik deel uiteraard je mening dat je ook niet meteen je salaris omhoog moet gooien voordat je weet of de fiscus met een beroep op een hoger marktconform loon kans van slagen heeft.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Joost,

 

Allereerst mijn complimenten voor de column. Reusje is al uitgedeeld.

 

Over het DGA-salaris. Je noemt een drietal wijzen waarop deze wordt vastgesteld.

Citaat:

; 1. op jaarbasis ‘fulltime’ arbeid € 41.000 (2010) tenzij een marktconform loon van iemand zonder AB in een gelijke functie lager ligt;

; 2. of als dat hoger is: 70% van een marktconform salaris verdiend door een niet AB-houder in dezelfde functie, met dan wel € 41.000 als ondergrens en nooit minder dan de best betaalde werknemer binnen het eigen concern die soortgelijke werkzaamheden verricht;

; 3. 70% van de managementfee die de holding BV ontvangt. Dit is de zogenaamde afroommethode (met dank aan de Hoge Raad) die nog wel eens toegepast wordt bij BV’s waarin de omzet volledig afhankelijk is van de inspanningen van de DGA (veelal eenmans-BV’s of -holdingstructuren).

 

De eerste twee punten zijn inderdaad de gebruikelijke punten waarop het salaris wordt vastgesteld. De derde is redelijk nieuw voor mij. Komt misschien ook omdat ik daar dagelijks niet zoveel mee te maken heb als jij.

Je geeft niet aan hoe de derde werkt. Is het een aanvullende minimumeis?

Als de managementfee wordt gesteld op € 200.000. Ben ik dan verplicht een DGA-salaris te genieten van € 140.000? Of werkt het juist andersom, bijvoorbeeld een managmentfee van € 40.000, mag ik dan een DGA salaris pakken van € 28.000?

 

De vraag anders geformuleerd, is de rechtspraak omtrent het derde punt ten gunste of ten nadele van de DGA uitgesproken?

 

 

Groet,

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Johan

 

de afroommethode (derde 'eis') staat niet in de wet. Die is door de Hoge Raad akkoord bevonden en vormt gelukkig een uitzondering in de rechtspraak. Dus nee, je hoeft zeker niet meteen die regel te hanteren, maar het is wel goed om te weten dat die mogelijkheid bestaat.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 1

 

Hierop aansluitend:

 

De afroommethode is toepasbaar in een enkelvoudige BV-structuur. In de onderhavige procedure was echter sprake van een houdster-werkmaatschappij structuur. In zodanige structuur kan niet zonder meer gesteld worden dat de opbrengsten van de werkmaatschappij (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de dga verrichte arbeid. In dat geval moet het gebruikelijk loon worden bepaald aan de hand van salarissen van werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

 

Bron: Rechtbank Den Haag, 5 november 2009, 08/6247 (gepubliceerd 13 januari 2010)

 

Weer een extra argument om een Holding op te richten?

Link naar reactie
 • 0

 

Hierop aansluitend:

 

De afroommethode is toepasbaar in een enkelvoudige BV-structuur. In de onderhavige procedure was echter sprake van een houdster-werkmaatschappij structuur. In zodanige structuur kan niet zonder meer gesteld worden dat de opbrengsten van de werkmaatschappij (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de dga verrichte arbeid. In dat geval moet het gebruikelijk loon worden bepaald aan de hand van salarissen van werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

 

Bron: Rechtbank Den Haag, 5 november 2009, 08/6247 (gepubliceerd 13 januari 2010)

 

Weer een extra argument om een Holding op te richten?

 

Nee, helaas niet :)

Lees het arrest van de Rechtbank Den Haag nog maar eens na.

Het is niet de houdster-werkmaatschappij structuur die in dit geval de afroommethode voorkwam, maar de holding bezat slechts 50% van de aandelen in de werkmaatschappij.

In het onderhavige geval kon dus niet worden gesteld dat de opbrengsten van de werkmaatschappij (vrijwel) geheel waren toe te schrijven aan de persoonlijke arbeid van de DGA. En dat laatste is bepalend voor de afroommethode.

Link naar reactie
 • 0

 

@ GastonS,

 

Bedankt voor de aanvulling. Ik heb de uitspraak inderdaad (nog) niet volledig gelezen, alleen een samenvatting. In de samenvatting werd niet gesteld dat de uitspraak niet van toepassing was op een BV met 1 Holding. Maar ik vind jouw uitleg wel logisch.

 

Verder gaat het om een uitspraak van een Rechtbank. Een andere Rechtbank kan in een soortgelijke casus tot een ander oordeel komen.

Link naar reactie
 • 1

Mooi stuk, Joost. Ik miste eerst nog iets over terbeschikkingstellers zonder AB, maar dat is zóóó 2009! Maar voor het nageslacht nog even langs deze weg de opmerking dat TOT 1 januari 2010 ook mensen die resultaat uit overige werkzaamheden hadden uit hoofde van het terbeschikking stelle van vermogensbestanddelen aan een BV en in voor die BV ook arbeid verrichtten, ook onder deze regeling vielen. Maar nu dus niet meer. Dus mocht er iemand denken dat ie wat mist... :)

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Joost, dank voor deze column.

 

Heb wel een vraag. Ik ga full-time werken voor een Engels bedrijf in Engeland. heb daarvoor een arbeidcontract afgesloten met de Nederlandse moeder.

Daarnaast heb ik een BV waaruit ik distributie ga doen en componenten ga verkopen aan het Engels bedrijf. Deze BV heeft meerdere aandeelhouders. Mijn vraag is of ik nu mijzelf salaris moet uitkeren in de BV. Alvast dank, Rinse.

Link naar reactie
 • 0

Daarnaast heb ik een BV waaruit ik distributie ga doen en componenten ga verkopen aan het Engels bedrijf. Deze BV heeft meerdere aandeelhouders. Mijn vraag is of ik nu mijzelf salaris moet uitkeren in de BV. Alvast dank, Rinse.

 

Ik neem aan dat je met het lezen van de column begrijpt dat bij een aanmerkelijk belang en arbeid de regels gelden. Dus ja, als je voor de NL BV ook arbeid verricht en min. 5% van de aandelen bezit, dan geldt het verhaal ook voor jou. Daar doet een dienstbetrekking in de UK niets aan af.

 

groet

joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ok, een beetje een al wat ouder column omhoog tikken, misschien handig als ik ze wat vaker en vroeger lees ? ;D

 

Ik wilde even terugkomen op de afroommethode, mij is namelijk geleerd dat je van de inkomsten bepaalde kosten mag aftrekken (bijv. winstopslag, administratiekosten, jaarlijkse kosten van de BV, pensioen en kostenvergoedingen), het bedrag wat dan overblijft is gebruikelijk loon, vaak wordt daar dan de 30% marge van genomen.

 

Voorbeeld:

 

Fee is € 200.000 -/- kosten (stel) € 50.000 = 150.000.

 

Als je dan de marge gaat toepassen zou het loon niet lager mogen zijn dan

€ 105.000 (€ 150.000 -/- (30% X € 150.000)).

 

Dit is een vaker gebruikte methode door de belastindienst, ook al hebben ze er nog meer en is dit zeker geen vaststaand feit.

 

groet

erik

Link naar reactie
 • 0

Hoi Erik

 

vandaar ook de zin:

Het fictief loon wordt dan gesteld op 70% van de managementfee of winst die de (holding) BV ontvangt

 

Overigens zien we steeds meer rechtspraak waarin deze methode door de Rechters akkoord bevonden wordt :(

 

Je hebt gelijk, misschien handig dat ik naast vaker en vroeger ik ook eens beter ga lezen :-\

 

Ik denk ook dat dit straks regel gaat worden..... :'(

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     159 5

Is het nadeel van de afroommethode niet eenvoudig te omzeilen door de Holding slechts een beperkt bedrag als managementfee aan de Werkmaatschappij te laten factureren, en het restant gewoon als dividend naar de Holding over te brengen?

(DGA in dienst van Holding)

 

Link naar reactie
 • 0

Hallo Joost,

 

Je geeft aan dat er in 2010 nieuwe regels zijn voor het bepalen van het DGA-salaris, om de crisis een beetje het hoofd te bieden. Deze regels zijn van toepassing op bestaande ondernemingen die hun omzet hebben zien dalen. Helder.

 

Weet jij of de fiscus net zo soepel is met nu net startende ondernemingen?

Link naar reactie
 • 0

Hoi Jeronimooh

 

Van enige versoepeling in hun beleid voor starters heb ik weinig gemerkt. Echter, als je netjes uitlegt waarom je nog geen fictief loon kunt uitkeren (gevaarlijk voor het voortbestaan van de onderneming) dan ontvang je als starter meestal netjes een akkoord terug. Neem in je verzoek ook de tekst op dat als de resultaten het toelaten dat dan uiteraard direct overgegaan wordt tot het uitkeren van een fictief loon.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Heb het artikel gelezen. Helder verhaal.

Ik gebruik een bv als verzekering tegen productaansprakelijkheid. Er worden geen activiteiten in verricht, en ook geen winst gemaakt. De bv fungeert uitsluitend als fabrikant. Ik heb diverse bedrijven ingehuurd die het product maken en verkopen, waaronder ook een deel van mijjn eenmanszaak.(circa 10%). Promotie, distributie, service en garantie worden allemaal door derde bedrijven uitgevoerd. Kortom de bv is een doorgeefluik en zal ook geen winst gaan maken. (er is wel een productaansprakelijkheidsverzekering uiteraard.

Hoe gaat de fiscus met een dergelijke toestand om is de verwachting van de experts hier?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 105 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.