Ga naar inhoud
 • 0

Prijs octrooi drukken?

Hoi :)

 

Ik zit al een paar jaar over de volgende uitdaging na te denken. Dit begint me nu wel erg lang duren, en ik denk vaak wat dom, dus vraag ik het maar aan julie...

 

Hoe kun je de kosten van het aanvragen van een octrooi in de eerste paar jaar zo veel mogelijk spreiden en drukken, met behoud van keuzevrijheid welke landen je later kiest?

 

Ik denk vaak iets te lezen over beginnen met een Nederlands octrooi, en dan overstappen naar een Europese Aanvraag, en nog weer later overstappen naar de PCT (wereldwijde) procedure.

 

Haal ik 2 dingen door elkaar? Is het niet:

 

[*]beginnen met de Nederlandse procedure en dan (net voor het einde van de 12 maanden van het prioriteitsjaar) overstappen naar de Europese procedure, of:

[*]beginnen met de Nederlandse procedure en dan (net voor het einde van de 12 maanden van het prioriteitsjaar) overstappen naar de PCT procedure?

 

En dus niet: Nederland --> Europa --> Wereld?

 

___________________________________________________

 

Ik begrijp de http://www.ocnl.nl/index.php/Octrooikostencalculator.html niet. De "PCT" kost altijd 4223 Euro, de "Europese octrooiaanvraag en losse nationale aanvragen" kost altijd 4825 Euro. Wat krijg je voor die (2x) 4000+ Euro?

 

Voor de "Europese octrooiaanvraag en losse nationale aanvragen"

 

http://www.octrooicentrum.nl/images/stories/onderwerpen/octrooien_aanvragen/europees_procedure.gif

 

Hierin lees ik dat je de keuze welke landen je wilt kiezen tot maximaal 24 maanden na indiening kunt opschuiven? En bij meer dan 5(?) Europese landen is deze procedure goedkoper dan de nationale procedures?

 

Voor de PCT:

Het grote voordeel van de PCT-procedure is dan ook dat u dertig maanden lang de tijd hebt om te beslissen in welke delen van de wereld u daadwerkelijk octrooibescherming wilt hebben. Na die dertig maanden zijn er voor een aantal regio's ook weer manieren om de verleningskosten en vertaalkosten verder voor u uit te schuiven.

http://www.octrooicentrum.nl/images/stories/onderwerpen/octrooien_aanvragen/pct_procedure.gif

 

Ik kan toch niet eerst een nationale procedure starten, 12 maanden later overstappen op een Europese procedure, en nog weer 24 maanden later op de PCT procedure, en dan weer 30 maanden later pas beslissen of ik wel of niet in, bijvoorbeeld, China octrooi wil aanvragen? Dan zijn er 12+24+30 maanden na de eerste octrooiaanvraag verstreken.

 

Zou je je antwoord zo simpel mogelijk op kunnen schrijven zodat ik het kan begrijpen?

 

 

Dit was een eerste vraag. Ik heb er meerdere, die zal ik later stellen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Even een korte reactie die niet direct een antwoord geeft op jouw vraag.

 

Het rekken van een octrooiprocedure wordt meestal gebruikt om de kosten uit te smeren over een langere periode.

Een langere aanvraagprocdure geeft je wat extra tijd om op zoek te gaan naar investeerders, licentienemers, partners, enz. met als doel genoeg financiële middelen vergaren om de octrooiprocedure te kunnen betalen.

 

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, dat wil ik ook graag. Mijn andere kosten heb ik al drastisch teruggebracht, maar de kosten voor het octrooi staan redelijk vast. Je kunt ze alleen nog een beetje uitspreiden en er daarmee ervoor proberen te zorgen dat je niet tienduizenden euro's uitgeeft voor je de marktpotentie duidelijk hebt.

Link naar reactie
 • 0

De normale procedure is dat je eerst in één land indient, bijv Nederland. Vervolgens moet je binnen één jaar definitief beslissen in welke landen je verder bescherming wilt en hiervoor dan ook aanvragen indienen.

 

De beslissing voor welke landen kan door middel van een PCT aanvraag uitgesteld worden tot uiterlijk 2 1/2 jaar na de indieningsdatum van de eerste aanvraag.

 

Als je de kosten zoveel mogelijk wilt uitstellen, dan zou je als eerste aanvrage een PCT aanvrage moeten indienen, dan heb je gelijk 2 1/2 jaar bedenktijd.

 

Wat betreft kosten moet je ongeveer aan het volgende denken, er van uitgaande, dat je een octrooigemachtigde in de arm neemt:

- opstellen van een octrooiaanvrage ongeveer EUR 3000,- a EUR 4000,- ex BTW

- taksen voor het indienen van de aanvrage: Bij Nederlandse Octrooicentrum EUR 874,- als PCT aanvrage ongeveer EUR 2500,-

 

Als je eerst een NL aanvrage zou indienen ben je dus ongeveer EUR 3874,- a EUR 4874,- ex BTW kwijt. Als je dan na een jaar nog een PCT aanvrage indient voor uitstel ben je in elk geval EUR 2500,- aan taksen kwijt. Daarnaast zal een octrooigemachtigde nog een fee doorrekenen van ruwweg EUR 2000,-

 

Kortom: Direct PCT aanvraag indienen is goedkoper voor de komende 2 1/2 jaar, dan eerst bijv. NL en daarna PCT

Patenten en merken op een eigentijdse, helder en snelle wijze.No-nonsense en wars van moeilijkdoenerij. Omdat ik vind dat dat zo hoort.

www.inaday.eu

Link naar reactie
 • 0

Dankje Bas-Jan!

 

Begrijp ik het dus goed dat je jezelf bij de PCT procedure 2 1/2 jaar bedenktijd koopt (voor 4223 Euro), en daarna:

Aan het einde van de PCT-procedure (dat wil zeggen voor het einde van de 30e maand, rekenend vanaf de prioriteitsdatum) gaat u de regionale (bijvoorbeeld Europees) of nationale fase in. U beslist dan in welke landen u uw octrooirecht wilt gaan vestigen. Een aantal Europese landen wordt hierbij aangewezen via een Europese procedure.

 

Zijn de kosten van de nationale en regionale procedures na de PCT procedure anders? Zijn er bijvoorbeeld taksen en onderzoeken die dan niet meer betaald hoeven worden?

 

Je vertelt verder dat het (begeleiden? en) schrijven van een eerste octrooiaanvraag door een octrooigemachtige 3000-4000 euro (ex. btw) zal kosten. Zijn deze kosten gelijk bij een Nationale, Europese of PCT procedure?

 

Verder vertel je dat een octrooigemachtige als de nationale aanvraag al gedaan is, bij het indienen van de PCT procedure (en ook, naar ik aanneem, bij een eventuele Europese procedure) nog eens 2000 euro in rekening zal brengen. Kun je vertellen waarom dit gedaan wordt? Gebeurt als je met de PCT procedure begint iets soortgelijks, wanneer je vervolgens de nationale aanvragen doet?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Bas-Jan mag natuurlijk zelf antwoorden (van harte welkom op HL trouwens) maar het is natuurlijk zo dat hij de opstartkosten opsomt. Gedurende het PCT proces zullen er 9/10 keer extra (dure) uren nodig zijn om het nieuwheidonderzoek te beoordelen en eventueel tot aanpassing over te gaan.

 

Veel hangt af van jouw specifieke situatie. Ben je vrijwel zeker dat je een sterk octrooi gaat krijgen en ook internationaal actief wil worden dan is starten met de PCT procedure de methode om dat kosteneffectief te doen. Als je twijfels hebt over beide is starten met een NL octrooiaanvraag wellicht beter.

 

Ik zou zeker ook mijn licht eens op steken bij de NOVU en of Syntens. Er worden namelijk heel veel vrij nutteloze octrooien geschreven en ingediend. Soms doordat iets toch niet nieuw en of inventief blijkt te zijn maar vaker omdat de markt er gewoon niet op zit te wachten.

 

Link naar reactie
 • 0

Dank voor jullie reacties.

 

Ik wil in het begin niet veel geld uitgeven, omdat ik de marktpotentie dan nog niet weet. Dan is het dus blijkbaar slimmer om eerst te beginnen met de nationale procedure, tijdens het prioriteitsjaar te kijken naar de markt en het nieuwheidsonderzoek te bestuderen, en op basis daarvan de beslissing te nemen wel of niet door te gaan met de duurdere PCT procedure.

 

Stel je begint met de nationale procedure, dan kun je de vraagstelling (hoe kan ik dit zo slim en goedkoop mogelijk aanpakken) nog weer concreter maken:

 

(Edit: voor alles langsgaan bij het Octrooicentrum, Syntens en NOVU)

 

Kosten indiening bij het Octrooicentrum:

120 Euro (80 Euro indien digitaal aangeleverd)

Nationaal onderzoek naar de stand van de techniek:

100 Euro

Internationaal onderzoek naar de stand van de techniek:

794 Euro

Begeleiding en schrijven door Octrooigemachtige:

3000 - 5000 euro

Begeleiding en schrijven door "Octrooiexpert":

500 - 1500 Euro (?)

 

Het octrooicentrum zegt:

Als u bij de indiening van uw Nederlandse aanvraag al weet dat u een internationale procedure wilt opstarten, is het verstandig direct bij indiening een internationaal onderzoek naar de stand van de techniek aan te vragen (794 euro). U beschikt dan binnen het prioriteitsjaar over de onderzoeksresultaten, die u kunt inbrengen in de internationale procedure.

 

En:

In de markt zijn allerlei partijen actief die zich met octrooien bezighouden. Zij geven zich bijvoorbeeld uit als 'octrooiadviseur' of 'octrooi-expert'. De kwaliteit van hun werkzaamheden is onzeker. Alleen aan 'octrooigemachtigden' worden wettelijke eisen gesteld!

 

Octrooiadviseur of -expert?

Het is belangrijk dat u zich goed informeert over een octrooiaanvraag. Maar het is ongewis of een 'octrooiadviseur' of 'octrooi-expert' inderdaad deskundig is of niet. Zij zijn niet door de overheid gecertificeerd en hebben geen examens behaald, waaruit blijkt dat zij voldoende kennis van het octrooirecht bezitten om u goed te kunnen adviseren. Helaas komt het voor dat niet-gecertificeerde adviseurs of experts octrooi aanvragen waarin bijvoorbeeld de beschrijving van de uitvinding niet klopt. De belangen van de uitvinder worden dan ernstig geschaad. Weliswaar krijgt de uitvinder onder de Nederlandse wetgeving dan een octrooirecht, maar dit heeft dan weinig of geen waarde!

 

Octrooigemachtigden

Daarentegen worden aan octrooigemachtigden wel kwaliteitseisen gesteld door de wetgever. Octrooigemachtigden zijn technici die een juridische vervolgopleiding hebben genoten. Naast het opdoen van praktijkervaring onder begeleiding van een ervaren octrooigemachtigde, dienen octrooigemachtigden staatsexamens te hebben behaald. Of iemand octrooigemachtigde is, kunt u zelf nagaan via het Octrooigemachtigdenregister.

 

 

Stel ik ga voor de goedkoopste methode (nationaal nieuwheidsonderzoek en begeleiding door "octrooiexpert") ben ik zo'n 1200 Euro in het eerste jaar kwijt. Vraag is nu of dit verstandig is.

 

Ik heb wel degelijk internationale ambities. De vragen worden nu dan:

 

1. Is het kostenbewust of dom om de eerste octrooiaanvraag door een goedkopere "octrooiexpert" te laten doen? De latere octrooiaanvraag voor de PCT kan immers altijd later nog door een octrooigemachtige geschreven worden?

 

2. Indien vraag 1 met "Ja" kan worden beantwoord. Wat zijn plekken waar ik zulke "octrooiexperts" kan vinden, en hoe kan ik hun kwaliteit beoordelen?

 

3. Gezien mijn internationale ambities, en het redelijk lage bedrag van een internationaal onderzoek, ben ik niet al te gierig bezig als ik geen internationaal onderzoek laat doen?

 

4. Ik las op de site van het octrooicentrum, ik kan het nu even niet terugvinden, dat er geen kwaliteitsverschil bestaat tussen het nationale en internationale onderzoek naar de stand van de techniek. De reden voor het prijsverschil is enkel dat het ene door het OCN wordt gedaan en het andere door het EOB(?). Het nationale onderzoek naar de stand van de techniek zoekt dus naar de wereldwijde stand van de techniek en niet alleen die in Nederland?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Hoi,

 

Zien jullie nog grote fouten in mijn plan, of is het wel ongeveer goed zo?

 

(Ik ben ongeduldig!)

 

 

 

Mijn advies komt ongeveer overeen met jouw idee: eerst een NL aanvrage (laten) schrijven en indienen en daarbij een NL nieuwheidsrapport (€ 100) aanvragen. Dan kun je --gebeurt in de praktijk regelmatig-- binnen het prioriteitsjaar (d.i. het eerste jaar na indiening) je octrooitekst eventueel nog veranderen n.a.v. evt. verbeteringen etc. die je in dat jaar nog bedenkt en/of n.a.v. de resultaten van het nieuwheidsrapport. Ook geeft het nieuwheidsrapport je inzicht in soortgelijke vindingen "all over the world". Pas aan het eind van dat prioriteitsjaar hoef je --maar dan met de eventueel verbeterde versie van je octrooiaanvraag-- dan voor de rest van de wereld (bij voorkeur via de PCT route als je "worldwide" --incl. China, India, US-- aspiraties hebt) octrooi aan te vragen.

 

Over een geschikte "octrooischrijver" kunnen ze je mogelijk bij de NOVU of bij Syntens wel een suggestie doen.

 

Vriendelijke groet

 

Cees van der Waal

0650745035 - info@budgetpatent.nl www.budgetpatent.nl

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor alle reacties!

 

Voor ik deze vraag hier stelde was mijn angst dat het tienduizenden euro's zou kosten om een octrooi aan te vragen, wat een eventuele marktintroductie stevig zou hinderen.

 

Nu is me duidelijk dat het in het eerste jaar maar 1000 - 2000 euro hoeft te kosten, en zoveel geld heb ik nog wel.

 

Op naar de volgende "uitdaging" :)

Link naar reactie
 • 0

by the way:

 

http://www.senternovem.nl/innovatievouchers/index.asp

 

MKB ondernemers die willen innoveren kunnen hun voordeel doen door met een kennisvoucher externe kennis in te in te kopen om hun kennisvragen te beantwoorden. Universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben deze kennis vaak op de plank liggen. Maar helaas weten MKB-bedrijven en kennisinstellingen elkaar lang niet altijd te vinden. Om de brug te slaan zijn de innovatievouchers in het leven geroepen. Met een kennisvoucher kan kennis worden ingekocht bij een publieke kennisinstelling.

 

Een octrooivoucher kan worden ingezet voor de betaling van kosten voor een Nederlands of Europees octrooi. Op deze website leest u hoe een innovatievoucher werkt en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.

 

In 2009 heeft er een pilot plaatsgevonden waarin ondernemers een private voucher konden aanvragen om kennis in te kopen bij private kennisleveranciers. Voor 2010 zijn er wederom grote en kleine private innovatievouchers beschikbaar.

 

Bent u geïnteresseerd in Kennisvouchers? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in Octrooivouchers? Klik dan hier.

Bent u geïnteresseerd in Private vouchers? Klik dan hier.

 

 

 

Octrooivouchers

Op 23 februari 2010 stelt de minister van Econnomische Zaken een nieuwe tranch innovatievouchers beschikbaar. Voor 2010 zijn er 3143 grote en 3142 kleine innovatievouchers beschikbaar. De grote innovatievoucher heeft een waarde van €7.500 waarbij de ondernemer 1/3 deel bij dient te dragen. De kleine innovatievoucher heeft een waarde van €2.500. De innovatievouchers zijn onder te verdelen in 2 soorten vouchers. De ondernemer kan kiezen voor een innovatievoucher ten behoeve van octrooikosten (octrooivoucher) of voor een innovatievoucher ten behoeve van een kennisoverdrachtproject (kennisvoucher). Wilt u meer informatie over een kennisvoucher klik hier.

 

Wat kunt u met een octrooivoucher?

Een octrooivoucher kan ingezet worden ten behoeve van de kosten van het aanvragen en verkrijgen van een octrooi. Subsidiabele kosten zijn: kosten in de aanvraagfase zoals voor het opstellen van een octrooiaanvraag, het maken van tekeningen, vertalingen, indieningstaks, taks voor het laten doen van een nieuwheidsonderzoek en het aanpassen van de octrooiaanvraag. Bij de verkrijgingfase spelen kosten als vertalingen en kosten voor correspondentie met de octrooiverlenende instantie een rol.

 

Bovengenoemde kosten kunnen gemaakt worden bij personen die krachtens de Rijksoctrooiwet of krachtens het Europees Octrooiverdrag bevoegd zijn om als gemachtigde op te treden of van octrooiverlenende autoriteiten. Voor het zoeken naar een octrooigemachtigde kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen.

 

Voor meer informatie over het aanvragen en verkrijgen van een octrooi kunt u de website van Agentschap NL, NL octrooicentrum raadplegen www.octrooicentrum.nl.

Wilt u een octrooivoucher aanvragen? Kijk dan eerst op de pagina kom ik aan aanmerking?

 

Actuele stand van zaken:

Er zijn op dit moment 722 grote en 284 kleine innovatievouchers verleend.

 

Kom ik in aanmerking?

 

U kunt gebruikmaken van de regeling innovatievouchers als uw onderneming wordt gerekend tot het mkb. Als u daaraan twijfelt, kunt u de mkb-definitie raadplegen.

 

U kunt eenmalig een octrooivoucher groot of klein aanvragen. Heeft u in het verleden al een octrooivoucher aangevraagd en ontvangen dan kunt geen octrooivoucher meer aanvragen. Met behulp van het keuzeschema kunt u nagaan welke vouchers u kunt aanvragen en indien van toepassing in welke volgorde u deze dient aan te vragen.

 

Daarnaast mag u, afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent, niet meer dan een bepaald bedrag aan subsidie hebben ontvangen. Een overzicht van de bedragen per sector kunt u terug vinden in het document wat is de-minimissteun. Indien uw onderneming failliet is of is aan u surseance van betaling verleend dan komt u niet in aanmerking voor een innovatievoucher.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Toch nog even een reactie van mijn zijde.

 

Het hele verhaal lezende heeft mij tot de volgende conclusie gebracht.

Via de publieksvoorlichting van het NL Octrooicentrum kan je heel veel, nuttige informatie, gratis verkrijgen. Schroom je niet om eens contact op te nemen met hen en vraag desnood om een gesprek met een adviseur.

 

Ter verduidelijking de volgende puntjes.

1. Wees voorzichtig, goedkoop kan duurkoop worden. De waarschuwing voor een "öctrooiexpert" is niet voor niets op de website van NL Octrooicentrum geplaatst.

2. De heer Van der Waal: "je octrooitekst eventueel nog veranderen n.a.v. evt. verbeteringen etc. die je in dat jaar nog bedenkt en/of n.a.v. de resultaten van het nieuwheidsrapport." Veranderen kan maar verbeteren kan je heel veel probelemen opleveren. Een eenmaal ingediend octrooiaanvraag is de basis voor een recht zoals deze is aangevraagd. Het toevoegen van nieuwe technische aspecten is niet toegestaan.

Conclusie: het is belangrijk dat je goede aanvraag opstelt en indient. Technische veranderingen c.q. aanvullingen zijn dan te beschermen met een nieuwe aanvraag (dus dubbele kosten).

 

Als laatste nog even het onderzoek. Zoals op de website van NL Octrooicentrum staat vermeld mag er geen kwalitatief verschil zijn in onderzoek. Financiel gezien kan een aanvraag van het int. type interessant worden als je jouw produkt internationaal wilt beschermen. Indien je nl. een Europese aanvraag indient en je beroept op het onderzoek van het int. type (dus de resultaten bij wijze van spreken meeneemt naar de internationale procedure), kan je restitutie krijgen van het bedrag dat je betaalt voor het onderzoek bij (bijv.) het EOB. Die 2e procedure kan dus ineens ruim 1000 euro goedkoper zijn. Informeer hierover even bij de publieksvoorlichting van het NL Octrooicentrum (088 602 6699).

 

Maak nu eens een berekening a. d. h. v. deze gegevens.

 

Als laatste nog een tip: Een octrooidocument (-aanvraag) is een technisch-juridisch document. Het lijkt mij verstandig om hier zeker niet (te veel) op te bezuiningen. Het is een expertise die je naar mijn mening zeker nodig zal hebben.

 

Als laatste rest mij nog je veel succes te wensen.

 

 

 

www.octrooicentrum.nl

Link naar reactie
 • 1

Ten eerste;

 

Heb je zelf al een nieuwheidsonderzoek gedaan?

 

- bij Google

- in de octrooi-bibliotheek

 

Als je daarin geen octrooien vindt die jouw octrooi in de weg staan, kun je dat onderzoek officieel laten doen, of met een gerust hart octrooi aanvragen.

 

Ten tweede;

 

Stel dat je idd niets kunt vinden en octrooi kunt aanvragen. Is dan ook technisch voldoende verzekerd, dat andere bedrijven niet gemakkelijk jouw octrooi kunnen omzeilen? Vaak zijn er vele wegen die naar Rome gaan en als er belangen in het spel zijn, zal zo'n bedrijf alles doen om je met een alternatief buiten spel te zetten.

 

Ten derde;

 

Heb je een marketing-onderzoek laten doen naar de marktbehoefte en een analyse of je de octrooi-investering en jaarlijkse kosten, wel ooit kunt terugverdienen?

 

Ten vierde;

 

Wat ga je met het product doen? Ben jij, als nieuweling, wel in staat om het dusdanig te verkopen, dat je er de beoogde winst mee maakt? Of ga je daarvoor andere organisaties gebruiken? Heb je de kosten daarvoor al doorgerekend? Vaak wordt een product te duur als er een schakel extra tussen zit. Of ga je je octrooi verkopen aan een in de markt gesetteld bedrijf?

De antwoorden op deze vragen kun je alleen maar krijgen na gedegen en verantwoord marktonderzoek.

Link naar reactie
 • 1

Om geen nieuw topic te starten:

 

Kan ik ook een onderzoek naar de stand van de techniek laten uitvoeren, zonder dat ik vooralsnog een octrooi aanvraag? (En is de taks hiervoor dan nog steeds 100 euro?)

 

Een onderzoek naar de stand der technieken, in de zin van de wet, kan alleen uitgevoerd worden als onderdeel van de octrooiprocedure. Je moet dus een aanvraag hebben lopen.

Wat wel mogelijk is, is een verzoek indienen bij het NL Octrooicentrum voor een zg. indicatief/orienterend onderzoek. Hiermee wordt je op weg geholpen om zelf het onderzoek uit te voeren met info van het Octrooicentrum. Dit geschiedt met behulp van een resultaat met verwijzingen naar octrooidocumenetn in de octrooidatabank, voorien van zoekcodes en een mogelijk zoekstrategie. Dit zou je heel goed op weg kunnen helpen.

Misschien raadzaam om een gesprek aan te gaan met een van de adviseurs daar of een verzoek tot zo'n onderzoek indienen.

 

O ja. Dit is in princiepe graties, voor nop. Het mag dan ook maar maximaal 2 keer.

 

 

www.octrooicentrum.nl

Link naar reactie
 • 0

Dankjulliewel voor jullie antwoorden, P.J. en Dennenappel :)

 

Het belang te weten of er markt voor je product is, is me de afgelopen weken goed duidelijk geworden. Ik heb de eerste 5 seizoenen van Dragons' Den bekeken, en in elke aflevering werd deze vraag meerdere keren gesteld. Als iemand deze vraag niet had proberen te beantwoorden, werd hij afgebrand.

Link naar reactie
 • 0

Om maar weer geen nieuw topic te starten:

 

Een paar jaar geleden kwam ik dit artikel tegen: The Case Against Patents

 

Een quote:

 

Let’s start off with a seemingly simple quiz – Which of the following is the most likely to cause you no end of grief?

 

(A) Dealing noontime crack on the front stairs of the Salt Lake City police station.

(B) Shooting a sequence of kiddy porno videos in the basement of your favorite church.

© Calling yourself an inventor and behaving like you were one.

 

A trick question, of course. Given the normal franchise prepayments and when handled as a class act, (A) and (B) will both have considerable upside potential and a rather well defined risk-to-reward ratio. But © is certain to be an absolute and total loss.

 

Gisteren heb ik deze maar weer herlezen, en heb ik nog een paar meer artikelen van deze auteur gelezen, te vinden op Don Lancaster's Patent Avoidance Library

 

Een paar quotes uit de verschillende artikelen:

 

What percentage of your profits are you willing to spend subsidizing the US patent system? Four percent? Forty percent? For some reason that I don’t fully grasp, most patentees insist on spending between 400 and 4000 percent of their profits on patent office and attorney subsidies.

 

Sometimes much more.

 

Remember that a patent is only the right to sue someone. The cost of getting a patent is utterly trivial compared to your long term enforcement costs.

 

Let us assume you can get a patent and successfully defend it through a court challenge and an appeal or two for less than $240,000. This figure is much less than the norm. Let’s also assume you are willing to blow 25% of your profits on the patent system. Your profits would then have to be $960,000. Assume further that your business has a net profit margin of 8 percent. A figure much higher than most industry averages. Your net sales would then have to exceed $12,000.000.00 for a patent to just barely meet your subsidy goals.

 

To me, it makes no economic sense whatsoever to try and patent a million dollar idea.

 

 

 

I recently set up a pair of contests in my Resource Bin column over in Nuts & Volts. Entrants could show that they profited from the patent system as an individual or smaller scale startup. Or else tell me a horror story of how badly the patent system did them in.

 

Despite attractive Incredible Secret Money Machine II prizes and shooting-fish-in-a-barrel odds of winning, there was only one entrant who had claimed to profit from the patent system. Working for a Fortune 500 copier company, he received several hundred dollars for his idea the firm made millions on. After, of course, laying him off.

 

There were hundreds of horror stories submitted. Here’s an excerpt from the tinaja quest grand prize winner…

 

Trompe Incorporated was a small manufacturer in the traffic safety field. They were an early leader in intelligent traffic light controls. They patented their design ideas. An Oregon firm simply stole their printed circuit board layouts outright, not even bothering to remove Trompe’s copyright notices. They used these in their own products. Which, of course, were cheaper since there were no engineering costs or testing expenses to amortize.

 

Trompe sued in a lengthy and drawn out court process. Eventually, a cease and desist order was issued without any financial return to Trompe.

 

In response to the "cease and desist" order, the Oregon firm simply shut down and then reopened across the street

using a new name. Still, of course, selling the exact same pirated clones. Changing the firm name reset to zero.

 

Court costs also bankrupted Trompe.

 

Key points: (3) If your idea is any good, it will be stolen. Period. (4) Each patent violation is normally handled on an individual basis. If you do not know and cannot prove that someone is in violation, you have no redress. (5) Your only three possible responses to a "You are violating my patent" letter are to ignore the letter, to bust the patent, or to obsolete their technology. The letter also converts what should have been your best customer into one irate and highly motivated enemy dedicated to doing you in.

 

 

Nog een interessant artikel over The Idea Mortality Curve, en een

over hetzelfde.

 

 

 

 

 

Dit alles doet me concluderen dat het in alle gevallen een Slecht idee is je product te octrooieren?

 

Enige nut is het in te zetten als een marketinginstrument, en concurrenten een beetje af te schrikken. Maar moet je daar nou zoveel voor betalen?

 

 

Link naar reactie
 • 0

De doelstrekking van een patent is;

 

- je uitvinding registreren als jouw eigendom over een bepaald werkgebied en te beschermen

- je boterham ermee te verdienen

- je patentkosten af te dekken

- je kosten af te dekken die opduiken om nieuwe uitvindingen te doen

 

De laatste twee kunnen alleen als je je patent hebt verwerkt in producten, die je exclusief en nagenoeg ongelimiteerd kunt verkopen. Dat betekent dat je naast de kennis om het patent te voeden, ook de kennis van de markt, marktwerking en marktstrategie moet hebben. Heb je daar geen kaas van gegeten begin dan niet aan een patent.

 

Ongeacht het orakel blabla dat elke keer weer in je posts opduikt, omdat je graag naar blabla luistert, is er nog een obstakel. Dat zijn de spelers in de markt, die alles zullen doen om hun marktdeel niet aan jou af te staan en daar desnoods rechtszaken mee riskeren. Als de patentkosten je al boven het hoofd gaan, dan ben je zeker niet in staat om je patent te beschermen en het tegen de gevestigde orde op te nemen.

 

Mijn advies:

- maak eerst je studie af

- zoek een fijne baan

- neem geen beslissingen die risico met zich meebrengen

Link naar reactie
 • 0

Dankje voor je antwoord :)

 

Je post heeft me geen nieuwe inzichten gegeven. Zoals ik in een ander draadje al een keer schreef: ik ben het met je eens en maak je maar geen zorgen.

 

 

 

De verzameling artikelen (lees ze aub voor je reageert, eventuele reageerders) stellen: patenteren van je idee-en is in de meeste gevallen een slecht idee. Als je dit echt wel wilt, geven ze advies hoe en wanneer dit te doen.

 

Zie mijn vorige post maar als een verzameling interessante artikelen. Die over de idea mortality curve heeft voor mij mijn denken hierover gekristalliseerd. En The Case Against Patents heb ik al een paar jaar in mijn achterhoofd zitten.

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 217 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.