Ga naar inhoud
 • 0

incassobureau na opheffing faillissement stuurt rekening

Goedendag allemaal,

 

Onlangs is door homologatie van een crediteurenakkoord het faillissement van ons keukenbedrijf opgeheven door de rechtbank.

Nu heb ik afgelopen week een brief van een incassobureau gekregen waarin ik wordt gesommeerd om een openstaande rekening te betalen aangaande een contract wat wij destijds hadden afgesloten met een school om hun te sponsoren.

Een schoolbus zou bestickerd worden met onze naam er op.

Eerst heeft men het geprobeerd bij de curator maar deze doet er nu niets meer mee aangezien het faillissement is afgehandeld. Nu komen zij dus rechtstreeks bij ons.

Kan een in cassobureau nu zomaar geld eisen?

Mijn inziens niet omdat het faillissement openbaar is gemaakt en zij geen vordering hebben ingediend bij de curator.

Moet er wel bij zeggen dat de curator de school ook niet heeft aangeschreven dat wij failliet waren gegaan.

Aangezien het slecht een kleine reclame investering was destijds ,was ik eerlijk gezegd het contractje ook echt vergeten.

 

Wat kan ik met deze rekening en wat is het beste om te doen?

Ben net van alles af en begint het nu weer.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 1

Incassobureau's hebben nogal 'ns last van verstopte oortjes, het is immers hun brood om kosten binnen te harken. Ik ben er in de loop van de afgelopen 20 jaar heel eenvoudig in geworden: als een rekening terecht is, metéén betalen met mea culpa en bos bloemen voor je relatie (want dan is er echt iets foutgegaan), maar in alle andere gevallen leg ik het 1 keer uit aan zo'n telefoongeval en besteed er maximaal 1 briefje aan. Met mensen die niet luisteren ga ik niet in discussie. Meer inspanning is namelijk in 11 van de 10 gevallen volstrekt zinloos.

 

Briefje sturen: "Hallo, enig idee wat verplichting tot indiening van je vorderingen in combinatie met homologatie-accoord betekent? Ik besteed hier buitengerechtelijk geen tijd meer aan, u weet waar u de dagvaarding kunt betekenen." en gewoon rustig afwachten op dagvaarding die nimmer komen gaat.

 

In rechte, maar nogmaals, zover komt het niet, laat je de wederpartij eenvoudig verklaren waarom ze de afgelopen 2 jaar geen invorderingsmaatregelen hebben getroffen (in billijkheid verplicht) en wordt de zaak derhalve snel afgedaan met veroordeling van jouw wederpartij in de kosten. Dat kan namelijk niet anders: zouden ze nl. wèl zgn. invorderingsmoeite hebben gedaan, quod non, dan zouden ze de curator immers hebben -moeten- benaderen (vide faillissementsrecht).

 

Verder met business, geen tijd meer aan besteden! Overigens, gefeliciteerd met je accoord, de meesten eindigen bij gebrek aan baten, dus meer dan lof voor je!

 

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat je je poot stijf moet houden en moet stellen dat je niks met dat incassobureau te maken hebt.

 

Maak een brief aan de betreffende school, dat je nooit enige aanmaning van hun kant hebt ontvangen en dat er nu een nieuwe bedrijfssituatie is ontstaan, vanuit een faillissement, waardoor enige overeenkomst geen waarde meer heeft en derhalve niet kan worden uitgevoerd. Vergeet echter niet expliciet te melden dat je op geen enkel moment de regie over de correspondentie bent kwijtgeraakt en dat je hunnerzijds nooit een herinnering hebt ontvangen.

 

Stuur een kopie van die brief naar het incassobureau met begeleidend schrijven, dat je geen enkele grond ziet om op hun eisen in te gaan, vanwege de in de eerder vermelde brief opgenomen wijzigingen in jullie bedrijfssituatie en het feit dat er nooit een herinnering is ontvangen. Stel daarmee ook meteen vast dat dit incassobureau voor jou geen rol speelt in deze zaak, omdat de school hierbij in gebreke is gebleven.

 

Link naar reactie
 • 0

Nee, het incassobureau heeft geen poot om op te staan. Ik sluit met geheel bij PJEW aan.

 

Het zou anders zijn wanneer het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten, wat in 90% van de faillissementen het geval is. In die situatie betekent het opheffen van het faillissement niet dat een failliet ook schuldenvrij is.Uitsluitend als het faillissement wordt beëindigd na homologatie van een akkoord is de gefailleerde schuldenvrij en hebben schuldeisers geen ingang meer.

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Nee, het incassobureau heeft geen poot om op te staan. Ik sluit met geheel bij PJEW aan.

 

Het zou anders zijn wanneer het faillissement is opgeheven bij gebrek aan baten, wat in 90% van de faillissementen het geval is. In die situatie betekent het opheffen van het faillissement niet dat een failliet ook schuldenvrij is.Uitsluitend als het faillissement wordt beëindigd na homologatie van een akkoord is de gefailleerde schuldenvrij en hebben schuldeisers geen ingang meer.

 

 

Hear hear. Zou je dit onderwerp voor iedereen meteen juridisch willen kwalificeren op verplichting tot het treffen van invorderingsmaatregelen, met wat jurisprudentie en LJN-nummertjes? Daar worden een heleboel ondernemers namelijk altijd heel blij van als ik dat vertel:-)

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ok dank allemaal voor de reacties.

Even voor de duidelijkheid.

Het incassobureau heeft dus geen grond om de schuld op te eisen?

Het bedrijf wat ons heeft aangeschreven beroept zich op het feit dat het contract destijds NIET is gemeld bij de curator.

Aangezien wij dit ook echt waren vergeten klopt dit dus ook wel.

Wel is het zo dat het reclamebedrijf vorig jaar ons heeft aangeschreven op het bedrijfs adres wat toen al lang was gesloten. (2x een herinnering)

Het lijkt mij dat als je factuur een paar maanden daarna nog niet is betaald dat je dan wat onderzoek gaat doen maar dit is dus ook niet gebeurd tot vorige week.

Als het incassobureau het niet kan opeisen dan zal ik ze komende week aanschrijven.

Kan ik mij dan nog beroepen op een artikel WB?

Link naar reactie
 • 0

Ok dank allemaal voor de reacties.

Even voor de duidelijkheid.

Het incassobureau heeft dus geen grond om de schuld op te eisen?

Het bedrijf wat ons heeft aangeschreven beroept zich op het feit dat het contract destijds NIET is gemeld bij de curator.

Het akkoord is voor hen verbindend en dat betekent dat ze, volgens mij, recht hebben op hetzelfde percentage als de andere schuldeisers. Rente en incassokosten opgekomen na datum faillissement kunnen ze sowieso vergeten.

Link naar reactie
 • 0

Heb net artikel 157 gelezen.

kan hier wel wat mee denk ik. Er staat alleen niet duidelijk of dit geld voor crediteuren die bekend zijn bij de curator of dat dit geld voor ALLE crediteuren die er maar zijn. Opkomen bij een faillissement komt bij mij over als een crediteur die bekend is bij de curator.

Het blijft boeiende stof dat wel ;) ???

Link naar reactie
 • 0

Het akkoord is voor hen verbindend en dat betekent dat ze, volgens mij, recht hebben op hetzelfde percentage als de andere schuldeisers.

 

Sorry StevenK, maar hier ga je een beetje fout: indien niet opgekomen tijdens faillissement kan -uiteraard- ook geen aanspraak meer worden gemaakt op een uitkering volgend uit een homologatie. Zou helemaal mooi zijn: een crediteur van zeg 100K houdt zich stil, er volgt een accoord op10% en na opheffing gaat crediteur nog 10k bij ex-failliet claimen terwijl alles uit boedel al verdeeld is. Zo werkt het dus niet!

 

Niet opgekomen implicieert geen rechten uit accoord: een faillissement duurt lang genoeg om de op een crediteur rustende inspanningsverplichting tot invordering te kruisen, en dientengevolge opzettelijk nalaten van opkomen betekent dat rechten volledig worden verwerkt.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Het akkoord is voor hen verbindend en dat betekent dat ze, volgens mij, recht hebben op hetzelfde percentage als de andere schuldeisers.

 

Sorry StevenK, maar hier ga je een beetje fout: indien niet opgekomen tijdens faillissement kan -uiteraard- ook geen aanspraak meer worden gemaakt op een uitkering volgend uit een homologatie. Zou helemaal mooi zijn: een crediteur van zeg 100K houdt zich stil, er volgt een accoord op10% en na opheffing gaat crediteur nog 10k bij ex-failliet claimen terwijl alles uit boedel al verdeeld is. Zo werkt het dus niet!

Zo werkt het imho wel: ander zou de wet wel anders geluid hebben, met iets in de trant van 'Het akkoord is na homologatie verbindend voor alle in het faillissement opgekomen crediteuren. De vorderingen van niet opgekomen zijn na homologatie niet langer opeisbaar'. Het akkoord is tenslotte een akkoord tussen de failliet en de crediteuren, niet tussen de boedel en de crediteuren.

Link naar reactie
 • 0

Het akkoord is (.) een akkoord tussen de failliet en de crediteuren, niet tussen de boedel en de crediteuren.

 

Waar, maar daarbij laat je juist onterecht de verplichting jegens debiteur/failliet om op te komen buiten beschouwing die leidt tot verwerken van vorderingsrecht na homologatie.

Link naar reactie
 • 0

Het akkoord is (.) een akkoord tussen de failliet en de crediteuren, niet tussen de boedel en de crediteuren.

 

Waar, maar daarbij laat je juist onterecht de verplichting jegens debiteur/failliet om op te komen buiten beschouwing die leidt tot verwerken van vorderingsrecht na homologatie.

Een beroep op rechtsverwerking slaagt zelden. TS zal voor een geslaagd beroep aan moeten dat de crediteur wist van het faillissement en bewust ervoor heeft gekozen niet op te komen in het faillissement en op die manier de indruk heeft gewekt af te zien van de vordering.

 

edit,: de toelichting in Tekst & Commentaar Insolventierecht: is volgens mij voldoende helder. De betreffende crediteur heeft recht op het akkoordpercentage.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb vandaag een brief de deur uit gedaan waarin ik aangeef dat zij geen recht hebben op betaling van de vordering.

Wel heb ik hun het aanbod gedaan van 15%(percentage homologatieakkoord) van de factuur die open stond voor faillissement datum. Zonder incasso kosten en rente Ik zal hun uitbetalen indien ik beweegredenen krijg op schrift waarom er geen invorderingsmaatregelen zijn getroffen het afgelopen jaar en de originele factuur krijg opgestuurd.

Ben benieuwd of het hiermee is afgedaan.

Ik zal het melden als ik iets hoor van hun.

Link naar reactie
 • 0

In het boek 'Insolventierecht, het akkoord' van B. Wessels (Deventer:Kluwer 2007) is op p. 69 echter het volgende te lezen:

 

Enkele schuldeisers voor wie het akkoord verbindend is kunnen geen beroep op artikel 159 (Faillissementswet) doen. Het betreft o.a. de schuldeiser met een niet in het faillissement erkende vordering omdat indiening daarvan niet heeft plaatsgevonden.

De betalingsplicht uit het akkoord jegens deze schuldeisers kan alleen worden geëffectueerd door het verkrijgen en ten uitvoer leggen van een veroordelend vonnis jegens de schuldenaar, strekkende tot nakoming van het krachtens artikel 157 (Faillissementswet) gehomologeerde akkoord.

 

In uw geval zal de schuldeiser dus eerst naar de rechter moeten om een executoriale titel te verkrijgen. Pas dan heeft hij recht op betaling van het in het akkoord overeengekomen percentage,

 

Mijn advies is dan ook dit percentage niet zomaar te betalen, laat het incassobureau eerst maar bij de rechter een vonnis halen. Nu weet ik niet hoe hoog het bedrag is dat u op grond van het akkoord zou moeten betalen, maar waarschijnlijk weegt dit bedrag niet op tegen de kosten van een procedure voor de rechter teneinde een titel te verkrijgen. En wanneer zij geen executoriale titel verkrijgen, hoeft u niets te betalen…

 

Ik zou dan ook aanraden om het aanbod dat u in uw brief heeft gedaan van betaling van 15 % in te trekken (dit moet gebeuren voordat het aanbod door de wederpartij is geaccepteerd!) en een nieuwe brief te sturen dat u graag zult betalen indien de wederpartij een executoriale titel heeft verkregen.

 

Link naar reactie
 • 0

Zo te lezen is het al fout gelopen. Ik mijn ogen kun je niet (ook niet ten onrechte) gedeeltelijk recht toekennen. Dan stem je in principe toe in een niet bestaand recht van de eiser. Dan zal de eiser daarna alles doen om 100% zijn verhaal te halen.

Helaas pindakaas.

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,4k 5 548

In het boek 'Insolventierecht, het akkoord' van B. Wessels (Deventer:Kluwer 2007) is op p. 69 echter het volgende te lezen:

 

Enkele schuldeisers voor wie het akkoord verbindend is kunnen geen beroep op artikel 159 (Faillissementswet) doen. Het betreft o.a. de schuldeiser met een niet in het faillissement erkende vordering omdat indiening daarvan niet heeft plaatsgevonden.

De betalingsplicht uit het akkoord jegens deze schuldeisers kan alleen worden geëffectueerd door het verkrijgen en ten uitvoer leggen van een veroordelend vonnis jegens de schuldenaar, strekkende tot nakoming van het krachtens artikel 157 (Faillissementswet) gehomologeerde akkoord.

 

In uw geval zal de schuldeiser dus eerst naar de rechter moeten om een executoriale titel te verkrijgen. Pas dan heeft hij recht op betaling van het in het akkoord overeengekomen percentage,

 

Mijn advies is dan ook dit percentage niet zomaar te betalen, laat het incassobureau eerst maar bij de rechter een vonnis halen. Nu weet ik niet hoe hoog het bedrag is dat u op grond van het akkoord zou moeten betalen, maar waarschijnlijk weegt dit bedrag niet op tegen de kosten van een procedure voor de rechter teneinde een titel te verkrijgen. En wanneer zij geen executoriale titel verkrijgen, hoeft u niets te betalen…

 

Ik zou dan ook aanraden om het aanbod dat u in uw brief heeft gedaan van betaling van 15 % in te trekken (dit moet gebeuren voordat het aanbod door de wederpartij is geaccepteerd!) en een nieuwe brief te sturen dat u graag zult betalen indien de wederpartij een executoriale titel heeft verkregen.

 

Met als bijkomend resultaat dat TS niet alleen die 15% moet betalen, maar ook de proceskosten.

Link naar reactie
 • 0

Heeft de schoolbus überhaupt wel met uw logo/reclame rondgereden? Ik heb het sympathieke en goedkope sponsoringsverhaal op de schoolbus al vaker gehoord en mij bekruipt het gevoel dat het wellicht 'spooksponsoring' is.

 

Vraag hier dus bewijs van en stel de organisatie in gebreke als dat niet geleverd kan worden. Van betaling kan dan uiteraard helemaal geen sprake meer zijn!

Juridisch medewerker bij www.tehogeincassokosten.nl - Betaal minder of zelfs helemaal geen incassokosten.

Link naar reactie
 • 0

Hallo, ik ben een ex ondernemer die in dec. 2009 failliet verklaard is.

Nu krijg ik een brief van de rechtbank waar in staat dat het faillissement opgeheven gaat worden en dat ik op 12 april bezwaar kan komen maken bij de rechtbank.

Wie weet welke gevolgen dit allemaal heeft.

Alle oude eiser gaan natuurlijk weer brieven schrijven en proberen te komen plukken natuurlijk.

 

Heb wel weer werk op moment en er is natuurlijk beslag gelegd op mijn salaris.

Waar gaat dit stoppen

 

Hendriks

 

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Heeft de curator je ooit gewezen op mogelijkheden tot omzetting naar wsnp?

 

Zo niet, dan zou ik zsm een afspraak maken bij de gemeente om informatie in te winnen of de wsnp tot de mogelijkheden behoord.

 

Danny

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 127 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.