Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
jacqueline62

Bezwaar aanschrijven tegen resultaat overige werkzaamheden? Advies nodig!

Recommended Posts

Ik ben miv 1 januari ingeschreven bij de kvk met mijn administratiekantoor. Ik ben daarbij tevens aangemeld voor de belastingdienst. Ik heb nu, na 2 maanden, bericht gehad dat het als resultaat uit overige werkzaamheden wordt gezien.

Dit waarschijnlijk omdat ik het naast mijn baan van 16 uur aan het opzetten ben. Gezien de economische ontwikkelingen verwacht ik niet het jaar vol te maken bij mijn werkgever.

 

Ik heb investeringen gedaan in boekhoudprogramma , computer en licenties. Ik heb daarnaast behoorlijk geadverteerd wat heeft geresulteerd in de nodige klanten. Ik heb ook al facturen met BTW verstuurd.

 

Kan iemand mij helpen met een bezwaar omdat ik in mijn ogen behoorlijk aan het ondernemen ben. Ik kan nu niet afschrijven op mijn investeringen en moet 20% meer werk leveren om mijn BTW op mijn investeringen terug te verdienen.

 

Heeft iemand advies voor een bezwaar of is dat onbegonnen werk???

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben miv 1 januari ingeschreven bij de kvk met mijn administratiekantoor. Ik ben daarbij tevens aangemeld voor de belastingdienst. Ik heb nu, na 2 maanden, bericht gehad dat het als resultaat uit overige werkzaamheden wordt gezien.

Dit waarschijnlijk omdat ik het naast mijn baan van 16 uur aan het opzetten ben.

Is dat een beschikking of alleen een op schrift gestelde mening? Want in beginsel wordt dit oordeel pas definitief geveld bij de aanslag. Je voordeel is dat je nu al weet dat je hier rekening mee moet houden, door bijvoorbeeld een goede en sluitende urenadministratie bij te houden, ook van je zakelijke niet billable uren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Snirp,

 

Niet rot bedoeld, maar als je een administratiekantoor aan het opzetten bent, moet het opstellen van een bezwaarschrift niet iets zijn wat onbekend is of moeilijk moet zijn voor je. Je zal in de toekomst veel vaker een bezwaarschrift moeten opstellen voor je klanten.

 

Maar goed, indien de belastingdienst via een beschikking heeft aangegeven dat je ROW maakt in plaats van WUO dan kan je een bezwaarschift daar tegen opstellen. In je bezwaar motiveer je wat de reden is dat jij van mening bent dat je wel een ondernemer bent. De inspecteur zal dan weer in zijn antwoord aangeven of je in het gelijk wordt gesteld of wat zijn reden is dat hij je niet in het gelijk stelt.

 

Is het een mededeling, dan kan je de inspecteur gewoon een brief sturen met daarin jouw visie op je onderschap. De inspecteur kan dan zijn mening mogelijk herzien en je een mededeling sturen dat je wel ondernemer bent.

 

Ik kan nu niet afschrijven op mijn investeringen en moet 20% meer werk leveren om mijn BTW op mijn investeringen terug te verdienen.

 

Deze opmerkingen snap ik niet. De belastingdienst meldt op hun site het volgende

Uw resultaat (het inkomen) wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt daarom de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden, bijvoorbeeld reiskosten, aftrekken. Voor de aanschaf en het gebruik van een auto gelden speciale regels. Omdat u geen ondernemer bent, hebt u geen recht op aftrekmogelijkheden die voor ondernemers gelden, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek.

 

Waarom moet je nu ineens 20% meer werk leveren? Afschrijven is ook gewoon toegestaan aangezien je gewoon alsof je ondernemer bent, je resultaat moet berekenen.


Ik kan de hele wereld aan (met een beetje hulp van jullie natuurlijk)

 

Alleen als je durft te delen, kan je ook vermenigvuldigen

 

http://www.linkedin.com/in/smitssander | twitter: sanderdsfinance

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Snirp

 

Heb je toevallig een VAR aangevraagd? Kun je anders vertellen waarom de fiscus na 2 maanden al roept dat het ROW inkomsten zijn? Dat zou enorm helpen t.a.v. ons advies voor jouw bezwaar.

 

Overigens: het lijkt me stug dat de fiscus kan vasthouden aan ROW als jij een administratiekantoor gaat voeren. Je zult dan beslist niet incidenteel werken voor een kleine groep klanten. Lijkt mij sowieso winst uit onderneming. Daarna komt het urencriterium pas aan de orde.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Joost,

Het verbaasde mij ook dat ze pas na 2 maanden met dit bezwaar kwamen. Ik heb daarnaast inderdaad geen VAR aangevraagd omdat ik op dit moment al voor 8 bedrijven de boekhouding bijhoud en er van uitga dat het dan niet nodig is. (terwijl ik het al verschillende startende ondernemers heb geadviseerd!!!!, dom dus)

 

Ik vermoed zelf dat het komt omdat ik een 16 uur dienstverband heb.

Door deze 16 uur ben ik bang dat ik mijn uren criterium niet haal.

 

Mijn probleem is echter ook dat ik nu geen BTW kan berekenen en daarnaast niet terug kan vorderen op mijn investeringen. Of ben ik nu abuis .

 

Wat mijn vraag uiteindelijk is, voor welke argumenten is de belasting het meest ontvankelijk om toch als ondernemer door te gaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien kun je een brief schrijven dat je het niet eens bent met hun oordeel, en graag een afspraak wilt om eea door te nemen.

 

Een VAR is vziw vooral bedoeld voor ZZPers die bij klanten op locatie werken. Dat is in jouw geval niet zo, toch?


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Ik vermoed zelf dat het komt omdat ik een 16 uur dienstverband heb.

Door deze 16 uur ben ik bang dat ik mijn uren criterium niet haal.

 

Mijn probleem is echter ook dat ik nu geen BTW kan berekenen en daarnaast niet terug kan vorderen op mijn investeringen. Of ben ik nu abuis .

 

Wat mijn vraag uiteindelijk is, voor welke argumenten is de belasting het meest ontvankelijk om toch als ondernemer door te gaan.

 

Het urencriterium is geen argument voor de kwalificatie als ondernemer. Voor de BTW ben je ook beslist al ondernemer. Lees de volgende column eens: https://www.higherlevel.nl/extra/columns/view/169

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Joost,

Dat is nog eens een duidelijke uiteenzetting. Daar heb je nog eens wat aan.

 

Voor wat betreft mijn brief van de inspecteur gebruikt hij beoordelingscriteria zoals: duurzame organisatie van kapitaal en arbeid (ik ben toch starter?) deelname aan economisch verkeer (ik investeer en verleen diensten??) reeele winsverwachting (heb ik al) aantal opdrachtgevers (zijn er al 8 + particulier ib aangiftes) bruto baten, debiteuren risico, tijd en omvang activiteiten etc.

 

Opbrengst minus kosten naast mijn loondienst verband blijft hij dan beoordelen als ROW.

 

Wat mijn vraag uiteindelijk is, voor welke argumenten is de belasting het meest ontvankelijk om toch als ondernemer door te gaan.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik vrees dat de inspecteur gewoon alleen naar de tijdsbesteding heeft gekeken en dus volledig miskent dat de andere criteria ruimschoot voldoende zijn. Gemakshalve kun je eens kijken naar de criteria voor de VAR. A.d.h.v. de vragenlijst kun je wel inschatten wat relevant is. Ik kan zonder inhoudelijke kennis van de zaak niet zeggen welke criteria de inspecteur bij jou te weinig onderkend heeft.

 

Andere optie is om gewoon straks aangifte te doen als ondernemer. Vraag dan voordat je over 2010 de IB gaat indienen om een W-biljet.


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor wat betreft mijn brief van de inspecteur gebruikt hij beoordelingscriteria zoals: duurzame organisatie van kapitaal en arbeid (ik ben toch starter?) deelname aan economisch verkeer (ik investeer en verleen diensten??) reeele winsverwachting (heb ik al) aantal opdrachtgevers (zijn er al 8 + particulier ib aangiftes) bruto baten, debiteuren risico, tijd en omvang activiteiten etc.

 

Opbrengst minus kosten naast mijn loondienst verband blijft hij dan beoordelen als ROW.

 

Snirp,

 

Ik weet natuurlijk niet hoe je de VAR-vragen hebt beantwoord, maar de conclusie van de fiscus is gebaseerd op die antwoorden. Dat kan nooit een definitieve vaststelling zijn, omdat op een groot deel van de vragen met schattingen moet worden gerageerd. Ik neem aan dat ergens in die brief staat dat het om een voorlopig oordeel gaat.

Maar ook al staat dat er niet, pas na een tijdje (een jaar of zo) kun je echt wat over je fiscale status zeggen.

 

Geen zorgen maken over dat ROW-oordeel, lekker aan de slag gaan en begin 2011 doen wat Joost al voorstelt: over 2010

gewoon winst uit onderneming aangeven.

 

groet,

 

John

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi John en Joost,

 

Bedankt voor jullie adviezen en geruststelling.

 

Ik vraag een var aan voor als zich een situatie voordoet dat ik bij een klant op locatie de werkzaamheden uit moet voeren. Dan weet ik gelijk hoe ze me nu beoordelen. Verder ga ik gewoon op dezelfde voet verder en vul volgend jaar gewoon een W- biljet in.

 

 

Groet

Snirp

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het btw-verhaal moet je nu wel oppakken, anders komt dat niet goed. Wat is er nu precies gebeurd? Je hebt geen VAR aangevraagd (is ook niet verplicht en lijkt me niet nodig). Waarschijnlijk heb je een formulier Opgaaf startende onderneming ingevuld? En daar heb je vervolgens als reactie een brief op gehad, waarop staat dat je voor de IB als resultaatgenieter wordt gezien en voor omzetbelasting als niet-ondernemer?

 

Dat laatste lijkt me zeker onjuist. IB en btw zijn 2 totaal verschillende heffingen, die werkelijk niet met elkaar te maken hebben, en dus ieder hun eigen actie vereisen.

 

Overigens: Een groot deel van je omzet zullen geen kosten tegenover staan, mag ik hopen (wellicht in aanvang wel, maar het is toch een arbeidsintensieve bezigheid. Zeker voor je particuliere afnemers levert die btw dan alleen maar een hogere rekening op, in plaats van een lagere. Dus dat je 20% meer werk moet leveren om de btw terug te verdienen als je geen aftrekrecht zou hebben, dat lijkt me wel een hele rare zaak.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Ronald,

 

Op dit moment is de situatie als volgt:

 

Op 8 januari heb ik mij in laten schrijven bij de KVK en belastingdienst per 01-01-2010.

Op 13-01-2010 krijg ik antwoord dat ik wordt beoordeeld als ondernemer voor de BTW en/of IB met kwartaalaangifte BTW. Dit is een voorlopig oordeel

Op 1 maart krijg is bericht dat de omvang van de activiteiten dusdanig gering is dat ze mij voorals niet niet kunnen aanmermen als ondernemer voor de IB. Dus voorlopig is het ROW.

 

Als ik nu echter inlog op de BTW site staat er geen BTW aangifte voor mij klaar op de site voor het eerste kwartaal. Dit verbaasd mij. Ik heb ook geen VAR aangevraagd omdat dit voor mijn werkzaamheden mijninziens niet nodig was. Ik heb per slot nu al meerder opdrachtgevers.

 

Wat moet ik nu dan ondernemen inzake de BTW. Ik heb dit weekend begrepen dat dat wel gewoon doorloopt

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

het eerste kwartaal 2010 is nog lopend, dus er staat om die reden nog geen aangifte klaar. Die tref je daar begin april en moet voor eind april ingediend en betaald zijn.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bedankt Joost.

 

Je bent weer snel met je antwoord,

wat bedoeld Roanld dan, dat ik het BTW verhaal nu wel op moet pakken.??

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ik denk dat hij dacht dat je voor de BTW helemaal niet als ondernemer bekend stond bij de fiscus omdat je in je eerder schreef dat je geen BTW kon berekenen.

 

groet Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vanwege je opmerking over meer werk moeten verrichten om de btw op de investeringen terug te verdienen, ging ik er vanuit dat je bedoelde dat de belastingdienst had aangegeven dat je ook voor de btw niet als ondernemer wordt gezien. Maar blijkbaar is dat niet zo.

 

 

EDIT: Joost, ben jij helderziend? ;)


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

EDIT: Joost, ben jij helderziend? ;)

 

Helaas niet, dat zou pas goed van paskomen in de fiscaliteit als je van tevoren al weet wat de fiscus gaat doen met een bepaalde casus ;)


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 13 leden online en 359 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept