• 0

Lening afgesloten van een ton zonder medeweten van echtgenoot. Mag dat?

Min echtgenoot heeft een lening afgesloten ter waarde van ruim €100.000,- waar ik geen weet van heb nu hij problemen heeft gehad met zijn ex-vennoot is mijn echtgenoot mede hoofdelijk aansprakelijk gesteld door de bank en ben ik er ook de dupe van geworden.

 

Mijn vraag is heeft de bank zomaar een gigantische lening mogen verstrekken zonder mijn goedkeuring.

 

 

mvg,

 

B

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

18 antwoorden op deze vraag

 • 0

(als complete leek die dit wel interessant vind :)

 

Is het niet zo dat de heer samen met partner (de vennoot ) de lening heeft afgesloten. Beiden hoofdelijk aansprakelijk, dus geen gekke dingen.

 

Nu loopt het fout, en is de heer dus aansprakelijk voor zijn schuld. Indien hij niet getrouwd is op huwelijkse voorwaarden, is nu echtgenote dus ook aansprakelijk.

 

Of schiet ik nu een erg groot gat in de lucht ?

 

Marcel

Link naar reactie
 • 0

Op grond van art. 1:88 BW, waarop Ger waarschijnlijk doelt, heeft een echtgenoot toestemming van de andere echtgenoot voor bepaalde rechtshandelingen nodig. Een daarvan is een overeenkomst die ertoe strekt dat de echtgenoot, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt. Deze toestemming is niet vereist indien de rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een nv of bv, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

 

Art. 1:89 BW biedt, als er sprake is van een rechtshandeling zoals genoemd in art. 1:88 BW, de mogelijkheid voor de andere echtgenoot om een beroep op de vernietigingsgrond te doen.

 

Overigens staat het huwelijksgoederenregime hier los van.

Link naar reactie
 • 0

Deze toestemming is niet vereist indien de rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een nv of bv, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

 

Dus kan hr het buiten weten van echtgenote doen, wanneer hij een bv of nv heeft ?

 

Overigens staat het huwelijksgoederenregime hier los van.

 

Kun je me uitleggen waarom ?

 

Link naar reactie
 • 0

Deze toestemming is niet vereist indien de rechtshandeling wordt verricht door een bestuurder van een nv of bv, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

 

Dus kan hr het buiten weten van echtgenote doen, wanneer hij een bv of nv heeft ?

 

De echtgenoot heeft, in geval van de genoemde omstandigheden, niet de toestemming van de andere echtgenoot nodig. Deze bepaling dient overigens beperkt uitgelegd te worden.

 

Overigens staat het huwelijksgoederenregime hier los van.

 

Kun je me uitleggen waarom ?

 

Het huwelijksgoederenregime is niet relevant voor het behoeven van toestemming of het kunnen doen van een beroep op de vernietigingsgrond. Ook wanneer de echtgenoten onder algehele uitsluiting van enige gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kan de andere echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond doen.

Link naar reactie
 • 0
Cyber Security Adviseur
Cyber Security Adviseur

Kan me niet voorstellen dat het mogelijk is om een lening aftesluiten zonder medeweten partner (artikel 88 als ik me niet vergis)

88 is niet van toepassing voor verplichtingen aangegaan in de gewone uitoefening van beroep of bedrijf.

Link naar reactie
 • 0

Zoals hierboven word aangegeven zou het dus betekenen dat de lening alleen verstrekt had moeten worden zonder instemming van echtgenoot in geval van B.V. of N.V. Dit is dus niet het geval de lening is verstrekt aan een V.o.f.

 

De ex-vennoot heeft mijn zwakbegaafde echtgenoot sterk benadeeld en misbruik gemaakt van zijn vertrouwelijkheid. Hij heeft zich nu uitgeschreven uit nederland. En nu krijgen wij de deurwaarders op ons dak.

 

Weet iemand of je hier iets tegen kan ondernemen en welke stappen je eventueel tegen de bank kunt nemen. Heb al geprobeerd een advocaat in de arm te nemen maar komen daar ook niet voor in aanmerking. en sta er alleen voor !

 

 

mvg,

 

B

Link naar reactie
 • 0

Heb al vaker een lening gehad, en ben nu ook bezig, maar mijn liefhebbende echtgenote MOET toch echt mee tekenen.... En dan heb ik een EMZ. En op HV getrouwd... Deze leningen worden namelijk hoofdelijk verstrekt.

 

Ik hoop dat er morgen iemand één en ander in duidelijk, begrijpbaar en leesbaar Nederlands de boel eens wil verduidelijken voor je.

 

(en voor deze nieuwsgierige)

Link naar reactie
 • 0

In mijn HV is ook opgenomen dat verplichtingen die ik aanga in de gewone uitoefening van mijn bedrijf (emz) geen toestemming van mijn echtgenoot behoeven. Ik zie me toch echt niet bij manlief aankloppen om toestemming als ik een investering wil doen, dan is het eerder einde huwelijk dan einde bedrijf ;)

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Om jullie te helpen: geldleningsovereenkomsten vallen niet onder 1:88 BW. Oftewel dit kan zonder de toestemming van de echtgenote.

Het Hof Den Haag heeft al eens beslist dat 1:88 niet zo ruim mag worden uitgelegd dat zij geld voor de geldleningsovereenkomst, omdat dit anders teveel in het gedrang zou komen met de rechtszekerheid (voornamelijk richting schuldeisers).

 

zie o.a. LJN-nummer AE8201 /Zaaknummer: C01/090HR

 

Gr.

 

Johan

JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

 

De ex-vennoot heeft mijn zwakbegaafde echtgenoot sterk benadeeld en misbruik gemaakt van zijn vertrouwelijkheid.

 

Misschien dat het feit dat je echtgenoot zwakbegaafd is, enig hout snijdt bij de rechter. Maar ik begrijp niet dat jij je echtgenoot dan volledig zelfstandig als vennoot de zaak hebt laten draaien. Het lijkt me dat je tenminste voor de financiele kant er boven op moet zitten. Partner zijn in een zaak vergt een behoorlijk zelfstandig denkvermogen en overzicht.

 

Als je inkomen onvoldoende is kun je wel in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. Zie bijv http://www.postbus51.nl/nl/home/publicaties/rechtspraak-en-veiligheid/organisatie-van-de-rechtspraak/rechtsbijstand/hoe-vraagt-u-gesubsidieerde-rechtsbijstand-of-mediation-aan.html of vraag het aan een advocaat. De gemeente zal ook wel informatie hierover kunnen geven, of je kunnen doorverwijzen.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Om jullie te helpen: geldleningsovereenkomsten vallen niet onder 1:88 BW. Oftewel dit kan zonder de toestemming van de echtgenote.

Het Hof Den Haag heeft al eens beslist dat 1:88 niet zo ruim mag worden uitgelegd dat zij geld voor de geldleningsovereenkomst, omdat dit anders teveel in het gedrang zou komen met de rechtszekerheid (voornamelijk richting schuldeisers).

 

zie o.a. LJN-nummer AE8201 /Zaaknummer: C01/090HR

 

Gr.

 

Johan

 

Beste Johan,

 

Heb bovenstaande uitspraak van hoge raad gelezen.Wat ik eruit opmaak is dat het in die zaak ging het om een rekeningcourant zoals je kunt lezen heeft de bank een financiering afgewezen. Dat is bij mijn echtgenoot namelijk anders,daar is een financiering van €90.000,- toegekend en een doorlopend krediet van €10.000,- .

 

mvg,

 

B

Link naar reactie
 • 0

Zoals hierboven word aangegeven zou het dus betekenen dat de lening alleen verstrekt had moeten worden zonder instemming van echtgenoot in geval van B.V. of N.V. Dit is dus niet het geval de lening is verstrekt aan een V.o.f.

 

Ik ben bang dat je het verkeerd hebt gelezen, zie de zinsnede 'anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf'. Jouw toestemming is in dit geval dus niet nodig. Dat het om een vof gaat, maakt niet uit.

 

Heb al vaker een lening gehad, en ben nu ook bezig, maar mijn liefhebbende echtgenote MOET toch echt mee tekenen.... En dan heb ik een EMZ. En op HV getrouwd... Deze leningen worden namelijk hoofdelijk verstrekt.

 

Waarschijnlijk stelt de kredietverstrekker dit als voorwaarde om de verhaalspositie te versterken. Met art. 1:88 BW heeft dit zoals hiervoor geschreven niet te maken.

 

Heb bovenstaande uitspraak van hoge raad gelezen.Wat ik eruit opmaak is dat het in die zaak ging het om een rekeningcourant zoals je kunt lezen heeft de bank een financiering afgewezen. Dat is bij mijn echtgenoot namelijk anders,daar is een financiering van €90.000,- toegekend en een doorlopend krediet van €10.000,- .

 

Mijns inziens heeft Johan gelijk en geldt dit ook voor jouw situatie. Geldlening- en de kredietovereenkomsten vallen niet onder art. 1:88 BW.

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat er sprake is van verwarring althans bij mij. Zakelijk geld lenen en... prive borgstelling voor deze lening.

 

Casus 1:

 

Enig DGA van een B.V. gaat een rekening courant overeenkomst aan met een bank. Deze r.c. lening is ten behoeve van de B.V., voor de bedrijfsvoering. Als zekerheid eist de bank dat de DGA prive-borgstelling verleent. Ten blijke van haar toestemming dient zijn echtgenote te tekenen. Dus niet voor medeborgstelling. KLOPT DAT? Vist deze bank bij incasso eventueel bij deze casus naast het net?

 

Casus 2:

 

Een B.V. heeft een handelsschuld aan crediteur A. Aangezien deze schuld constant blijft echter de omzet terugloopt wordt A zenuwachtig en vraagt de enig DGA van de B.V. om een deel van de handelsschuld over te hevelen naar prive. Dit om A meer zekerheid te verschaffen. De DGA tekent een overeenkomst daartoe. Zij echtgenote tekent niet mee als mede schuldenaar. Ook niet ten blijke van haar toestemming.

Vist ook deze leverancier eventueel naast het net?

 

ondernemer

Link naar reactie
 • 0

Heb al vaker een lening gehad, en ben nu ook bezig, maar mijn liefhebbende echtgenote MOET toch echt mee tekenen.... En dan heb ik een EMZ. En op HV getrouwd... Deze leningen worden namelijk hoofdelijk verstrekt.

 

Ik hoop dat er morgen iemand één en ander in duidelijk, begrijpbaar en leesbaar Nederlands de boel eens wil verduidelijken voor je.

 

(en voor deze nieuwsgierige)

Dat is afhankelijk van de kredietverstrekker. In principe is een handtekening van de partner niet vereist. Als je op grond van HV getrouwd bent, is dan de schuld echter niet op echtgenoot te verhalen. Als jij als enige tekent en je bent in GVG getrouwd, dan is je echtgenote ook hoofdelijk aansprakelijk.

Vroeger werden veel meer financieringen door een persoon ondertekend. Omdat HV tegenwoordig steeds vaker worden opgesteld, vragen financierders tegenwoordig steeds vaker om de partner ook te laten tekenen.

 

 

Casus 1:

 

Enig DGA van een B.V. gaat een rekening courant overeenkomst aan met een bank. Deze r.c. lening is ten behoeve van de B.V., voor de bedrijfsvoering. Als zekerheid eist de bank dat de DGA prive-borgstelling verleent. Ten blijke van haar toestemming dient zijn echtgenote te tekenen. Dus niet voor medeborgstelling. KLOPT DAT? Vist deze bank bij incasso eventueel bij deze casus naast het net?

Als DGA en echtgenote in GVG getrouwd zijn, is zij sowieso hoofdelijk aansprakelijk, of het nu wel om medeborgstelling gaat of niet. Als HV van toepassing zijn, is het afhankelijk hoe eea in de overeenkomst en AV omschreven is.

 

Casus 2:

 

Een B.V. heeft een handelsschuld aan crediteur A. Aangezien deze schuld constant blijft echter de omzet terugloopt wordt A zenuwachtig en vraagt de enig DGA van de B.V. om een deel van de handelsschuld over te hevelen naar prive. Dit om A meer zekerheid te verschaffen. De DGA tekent een overeenkomst daartoe. Zij echtgenote tekent niet mee als mede schuldenaar. Ook niet ten blijke van haar toestemming.

Vist ook deze leverancier eventueel naast het net?

Is afhankelijk van GVG of HV

 

Marije Miggiels

ZaakM, Zelfstandig Administratie Advies Kantoor Miggiels te Den Bosch

Uw bedrijfsmatige administratie goed geregeld!

http://www.zaakm.nl

Link naar reactie
 • 0

Hallo Marije.

 

Dank to zover.

 

In beide gevallen HV.

 

Naar mijn weten heeft de bank in casus 1 juist gehandeld door "ten blijke van haar toestemming" de echtgenote te laten tekenen. Geen vernietiging mogelijk.

Naar mijn idee heeft A in casus 2 niet juist gehandeld. Hij is de overeenkomst aangegaan met de DGA in prive. De echtegenote heeft op generlei wijze getekend. A gaat eventueel "nat" zoals het gezegde bij klaverjassen, is het niet?

 

Graag nog een keer commentaar van u.

 

Groet,

 

Johan.

ondernemer

Link naar reactie
 • 0

Hallo Marije.

 

Dank to zover.

 

In beide gevallen HV.

 

Naar mijn weten heeft de bank in casus 1 juist gehandeld door "ten blijke van haar toestemming" de echtgenote te laten tekenen. Geen vernietiging mogelijk.

Naar mijn idee heeft A in casus 2 niet juist gehandeld. Hij is de overeenkomst aangegaan met de DGA in prive. De echtegenote heeft op generlei wijze getekend. A gaat eventueel "nat" zoals het gezegde bij klaverjassen, is het niet?

 

Graag nog een keer commentaar van u.

 

Groet,

 

Johan.

Casus 1 blijft een lastige. Het blijft afhankelijk van hoe eea in het contract én de AV is omschreven. Ik geef de bank weinig kans als in de financieringsovereenkomst niet duidelijk is gemaakt dat mevrouw hoofdelijk aansprakelijk is door ondertekening. Zeker op dit moment, iedere financieringsmaatschappij/bank moet aan allerlei regels voldoen waaronder transparantie.

 

Casus 2

A heeft inderdaad geen poot om op te staan en kan beter gaan klaverjassen ;)

 

Even ter verduidelijking: ik ben geen jurist en wil ook niet net doen alsof ik dat ben. Ik heb jaren voor een financieringsmaatschappij gewerkt en hou de regelgeving omtrent financieringen nog steeds nauwlettend in de gaten.

 

Marije Miggiels

ZaakM, Zelfstandig Administratie Advies Kantoor Miggiels te Den Bosch

Uw bedrijfsmatige administratie goed geregeld!

http://www.zaakm.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 185 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.