Ga naar inhoud
 • 0

Eenmalige opdracht: freelance? of toch fictieve dienstbetrekking?

Beste,

 

 

 

Tot voorkort was ik bij een lokale bank ("Lokale Bank 1") werkzaam in loondienst. Gedurende deze periode heb ik o.a. de website geherstructureerd. Mijn contract was tijdelijk, waardoor ik nu in de WW zit.

 

 

 

Onlangs ben ik door een collega lokale bank ("Lokale Bank 2") benaderd voor het eenmalig herstructureren van hun website. Het wordt vrijwel hetzelfde als de website van Lokale Bank 1, dus het zal voornamelijk kopiëren/plakken worden.

 

 

 

Lokale Bank 2 wil mij graag als bedrijf/freelancer inhuren. Dit zou als voordeel hebben dat er geen premies over mijn loon hoeven te worden betaald.

 

Het is niet mijn ambitie om als ZZP-er/freelancer door het leven te gaan. Ik ben dan ook nog in gesprek met een andere collega lokale bank ("Lokale Bank 3") om daar voor een concrete functie in loondienst te gaan.

 

 

 

Gezien bovenstaande zou ik graag het volgende weten:

 

1) Is het mogelijk is om de werkzaamheden bij Lokale Bank 2 freelance uit te voeren, waardoor er geen premies hoeven te worden betaald? Of dien ik te vrezen dat de belastingdienst deze opdracht als een "fictieve dienstbetrekking" beschouwd, waardoor er alsnog premies dienen te worden betaald?

 

2) Wat is een normaal uurtarief? Is het gebruikelijk om mijn uurtarief van bij de Lokale Bank 1 te hanteren? Of hou ik hier meer/minder aan over?

 

3) Welk tarief kan ik als kilometervergoeding rekenen?

 

4) Is het gebruikelijk om reistijd als werktijd te rekenen? Ik kan de werkzaamheden grotendeels thuis uitvoeren. De enkele reistijd is circa een uur. Indien men van mij verlangt dat ik mijn werkzaamheden bij de bank uitvoer, dan zou ik de reistijd in feite hebben kunnen gebruiken als werktijd...

 

 

 

Kortom, een heleboel vragen. Ik hoop dat jullie mij een antwoord kunnen geven, waarvoor hartelijk dank.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

21 antwoorden op deze vraag

 • 0

Dag JPL

 

Je kunt op zich best freelancen voor 1 opdracht. Belangrijk is daarbij dat de kenmerken van een dienstverband vermeden worden. De freelance-overeenkomst moet dusdanig opgesteld worden dat geen sprake is van een gezagsverhouding en dat je je tijd vrij indeelt. Eigenlijk komt het erop neer: bank geeft jou een taak en een doel. Jij regelt zelf hoe je daar komt.

 

Verder zul je wel voor de BTW ondernemer worden, dus aanmelding bij de fiscus is wel nodig.

 

Het uurtarief hangt een beetje af van jouw expertise. IT-ers bij banken verdienen als freelancer ergens tussen 80 en 120 euro per uur.

 

KM-vergoeding: 19 cent onbelast. Alles wat je meer rekent, is belast inkomen. Overigens moet je over de gedeclareerde reiskosten ook BTW rekenen (dus ook over de 19 cent).

 

Reistijd factureer je doorgaans niet. Als het echt meer is dan normaal woon-werkverkeer zou je 40 euro per uur kunnen rekenen.

 

Groet en succes

Joost

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Beste Joost,

 

Bedankt voor je snelle reactie.

Eigenlijk wil ik zoveel mogelijk fiscale verplichtingen vermijden, aangezien de tijdsduur van de opdracht slechts max 1 maand zal zijn. Overigens ben ik niet btw-plichtig, aangezien ik niet aan het aantal uren kom die o.a. gesteld worden om gezien te worden als ondernemer.

 

Is het niet mogelijk om de kenmerken van een dienstverband te vermijden en de inkomsten uit deze opdracht als "Inkomsten uit overige werkzaamheden" te vermelden bij belastingaangifte?

 

Groeten,

 

Jean-Paul

Link naar reactie
 • 0

Hoi Jean-Paul

 

Goed dat je op HL bent gaan vragen ;)

 

Je noemt namelijk een aantal dingen in je vorige reactie die juist wel zijn zoals ik al aangaf, maar door andere terminologie verwarrend kunnen zijn.

 

BTW ondernemer ben je ook als je maar 1 maand ergens werkt. Daar heeft het urencriterium niets mee van doen. Lees deze column even voor het verschil.

 

Freelance-inkomen geef je juist aan als inkomen uit overige werkzaamheden.

 

Eventueel kun je voor de BTW gebruik maken van de vrijstelling voor kleine ondernemers. Als de BTW op jouw facturen lager blijft dan € 1.345 (oftewel een omzet van € 7.078) dan kun je een factuur sturen zonder BTW en volstaan met het aangeven van het ontvangen bedrag bij inkomen uit overige werkzaamheden.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Eigenlijk wil ik zoveel mogelijk fiscale verplichtingen vermijden, aangezien de tijdsduur van de opdracht slechts max 1 maand zal zijn. Overigens ben ik niet btw-plichtig, aangezien ik niet aan het aantal uren kom die o.a. gesteld worden om gezien te worden als ondernemer.

 

Is het niet mogelijk om de kenmerken van een dienstverband te vermijden en de inkomsten uit deze opdracht als "Inkomsten uit overige werkzaamheden" te vermelden bij belastingaangifte?

 

Beste Jean-Paul,

 

Volgens mij doelde Joost juist op het vermijden van die kenmerken, zodat het geen (fictief) dienstverband wordt.

Voor de IB wordt het dan idd resultaat uit overige werkzaamheden (ROW).

De BTW kent geen urencriteria.

 

Je haalt de IB- en OB-vereisten door elkaar.

 

groet,

 

John

 

Link naar reactie
 • 0

Eventueel kun je voor de BTW gebruik maken van de vrijstelling voor kleine ondernemers. Als de BTW op jouw facturen lager blijft dan € 1.345 (oftewel een omzet van € 7.078) dan kun je een factuur sturen zonder BTW en volstaan met het aangeven van het ontvangen bedrag bij inkomen uit overige werkzaamheden.

 

@ Joost: je was me weer eens net voor. :-\

 

Maar nu heb ik toch ff een opmerking. De KOR waar jij op doelt is geen vrijstelling, maar een aftrek. En je kunt alleen de BTW aftrekken als je die eerst in rekening hebt gebracht. Dus wel BTW op de factuur vermelden en de BTW indien < 1.345 per jaar geheel aftrekken op je BTW-aangifte.

De genoten KOR moet dan wel weer op de IB-aangifte worden opgegeven bij ROW.

 

groet,

 

John

Link naar reactie
 • 0

John

 

Dat begrijp ik wel, maar ik wilde het niet te technisch maken. Komt op hetzelfde neer toch. Toepassing van de KOR en dat aangeven als inkomen is hetzelfde als het daadwerkelijk bedrag aan ontvangsten aangeven als inkomen ;)

 

Ik doelde voor de BTW op de ontheffing voor kleine ondernemers waar Jean Paul een verzoek toe in kan dienen.

 

groet

Joost

 

 

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Beste,

 

Bedankt voor jullie reacties.

 

Eerlijk gezegd begrijp ik er helemaal niks meer van.

Ik heb contact opgenomen met de KvK, zij meldden mij als volgt:

 

Op basis van de door u gestetste situatie bent u niet inschrijfplichtig bij de Kamer van Koophandel.

 

Hiervoor dient u te voldoen aan onderstaande criteria:

Criteria voor eenmanszaken, verenigingen, stichtingen, overheidsinstellingen en kerkgenootschappenIn de beleidsregel zijn voor eenmanszaken, verenigingen, stichtingen, overheidsinstellingen en kerkgenootschappen de criteria voor de omzetbelasting (btw) als uitgangspunt genomen. Oftewel:

[*]Worden er goederen en/ of diensten geleverd?

[*]Wordt er een meer dan symbolische vergoeding voor gevraagd?

[*]Wordt er deelgenomen aan het (normale) economische verkeer?

[*]Is er een organisatie van arbeid en kapitaal?

[*]Is er sprake van geregelde deelname aan het economische verkeer (duurzaamheid)?

[*]Is er sprake van meer dan één opdrachtgever/ afnemer (zelfstandigheid)?

[*]Bestaat de vrijheid om de werkzaamheden naar eigen inzicht te verrichten?

 

Als aan deze criteria wordt voldaan is sprake van een inschrijfplichtige onderneming voor de Kamer van Koophandel.

 

Om uw status voor de inkomstenbelasting te beoordelen, kunt u het beste een VAR verklaring aanvragen.

 

Als er geen sprake is van ondernemerschap én er is ook geen sprake van een (fictief) loondienst verband, dan kan dat vallen onder de noemer "resultaat uit overige werkzaamheden"

 

Onderstaand meer informatie.

 

U verricht freelance werkzaamheden

Als er geen sprake is van ondernemerschap of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u resultaat uit overige werkzaamheden. U bent dan bij ons bekend als 'resultaatgenieter'. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. U kunt de kosten die u maakt voor de werkzaamheden aftrekken. Kosten met zowel een zakelijk als een privé-element kunt u niet of beperkt aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers. U hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek of de investeringsaftrek. Voor uw fiscale plichten hoeft u geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit de overige werkzaamheden. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart. Onder deze gegevens vallen bijvoorbeeld (kassa)bonnen, facturen, kwitanties en rekeningoverzichten van uw bank of giro. Ook een door u gemaakte berekening van de afschrijving van een bedrijfsmiddel behoort hiertoe.

U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor u afdraagt. Dit wordt ook wel de opting-in-regeling genoemd. Kiezen u en uw opdrachtgever voor dit systeem, dan moet u dit in een gezamenlijke verklaring aan ons melden voordat u met de werkzaamheden begint. U kunt dan de gemaakte kosten voor deze werkzaamheden niet aftrekken. Wel kan de opdrachtgever bepaalde vergoedingen onbelast aan u verstrekken, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor de aanschaf van een computer. U kunt per taak of opdracht kiezen of u de opting-in-regeling wilt toepassen of niet. Als u voor opting-in hebt gekozen bij een taak of opdracht, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op!

De opting-in-regeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. U kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet. En u komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen, zoals het ontslagrecht.

 

Wat betreft de VAR geldt het volgende:

 

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een dienstbetrekking hebt, of u ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. Wij geven daarom op uw verzoek een 'Verklaring arbeidsrelatie' af. Met deze verklaring kunt u vooraf zekerheid krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. Wij kunnen ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat u uw werkzaamheden verricht voor rekening en risico van uw vennootschap. Samengevat kan deze verklaring op basis van 4 situaties worden afgegeven:

[*]winst uit onderneming

[*]inkomsten uit dienstbetrekking

[*]resultaat uit overige werkzaamheden

[*]werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (grootaandeelhouder)

 

Als in de verklaring staat dat u 'winst uit onderneming' hebt of dat uw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. U bent dan ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

[*]De werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden die in de verklaring zijn vermeld.

[*]De werkzaamheden worden binnen de geldigheidsduur van de verklaring verricht.

[*]Uw opdrachtgever stelt uw identiteit vast en bewaart kopieën van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en van uw 'Verklaring arbeidsrelatie' bij zijn administratie.

 

Wij geven de verklaring af op basis van de antwoorden die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld. Soms blijkt achteraf dat de verklaring onjuist is.

 

Als in de verklaring staat dat u 'winst uit onderneming' hebt of dat uw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan mag uw opdrachtgever erop vertrouwen dat hij geen loonbelasting/premie volksverzekering en bijdrage Zvw hoeft in te houden en af te dragen. Ook niet als achteraf blijkt dat de verklaring onjuist is. Dit tenzij het voor de opdrachtgever overduidelijk is dat de afgegeven verklaring wel onjuist moet zijn, maar hij toch de verklaring heeft toegepast.

Als in de verklaring staat 'resultaat uit overige werkzaamheden' of 'loon', dan zijn aan deze kwalificatie geen rechten te ontlenen. Uw opdrachtgever moet in beide gevallen nog steeds zelf beoordelen of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking op basis waarvan hij loonheffingen moet inhouden en afdragen.

De verklaring 'werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap' geldt niet voor het loon dat u als directeur-grootaandeelhouder ontvangt van uw vennootschap zelf. Daarover moet uw vennootschap loonheffingen berekenen en afdragen. In sommige gevallen is de directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd voor de premies werknemersverzekeringen.

Meer informatie daarover vindt u in het site-onderdeel Bijzondere arbeidsrelaties van het 'Handboek loonheffingen'.

Een 'Verklaring arbeidsrelatie' is geldig tot het einde van het jaar van afgifte. Als u vóór 1 november bezig bent met een opdracht die doorloopt tot in het volgende kalenderjaar (maximaal 1 jaar), hoeft u voor die opdracht in het volgende kalenderjaar geen nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever te geven. Als u na 1 november met een opdracht bent begonnen, moet u in het volgende kalenderjaar wel een nieuwe 'Verklaring arbeidsrelatie' aan uw opdrachtgever geven.

U kunt dit formulier downloaden.

Let op!

Hebt u wel inkomsten uit uw activiteiten, maar bent u niet in loondienst en beschouwen wij u niet als ondernemer? Dan zijn deze inkomsten voor de inkomstenbelasting 'resultaat uit overige werkzaamheden' en geen 'winst uit onderneming'. U kunt in dat geval geen gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de willekeurige afschrijving

 

Hoe nu verder? ???

Gezien de door jullie geschetste situatie wordt bij mij de indruk gewekt dat ik er niet aan ontkom om een administratie bij te houden. Echter, tijdens mijn studietijd heb ik ook eens freelancewerkzaamheden uitgevoerd en toen was een VAR voldoende. Ik belde voetbaluitslagen door, hiervoor kreeg ik loon + telefoonkosten betaald.

 

 

Link naar reactie
 • 0

P.s.:

 

Overigens factureerde ik gedurende mijn eerdere freelancewerkzaamheden als volgt aan het bedrijf:

Ik had een formulier. Hierop gaf ik aan hoeveel loon zij verschuldigd waren gezien de door mij geleverde werkzaamheden. Tevens gaf ik aan hoeveel telefoonkosten zij mij verschuldigd waren. Verder zette ik mijn handtekening er onder en dan werd het bedrag op mijn rekening overgemaakt...Geen BTW of niks..

Link naar reactie
 • 0

Het is niet misschien nog niet eens zo zeer het vermijden van de rompslomp. Het is denk ik eerder het volgende:

Ik ben enerzijds in bespreking voor een vaste aanstelling. Hierover krijg ik uiterlijk 26 maart bericht. Dan zou ik eventueel per 1-4 kunnen beginnen. Tegelijk zal de tijdelijke opdracht naar mijn verwachting binnen 2 weken af te ronden zijn en circa max 3000 euro opleveren. Gezien dit feit lijkt mij de moeite van het inschrijven bij de KvK, belastingdienst, etc niet in verhouding staan tot de opbrengsten...Maar ik kan het verkeerd hebben natuurlijk :)

 

Misschien heb ik het verrichten van freelancewerkzaamheden ook wel iets te positief ingeschat door mijn verleden :)

Link naar reactie
 • 0

Hoi Jean Paul,

 

Dat krijg je ervan als je de KvK belt. Meer nieuwe vragen dan antwoorden ;)

 

1. De inschrijving KvK is niet nodig om BTW ondernemer of freelancer te zijn.

2. de VAR geeft geen oordeel over je status als ondernemer, werknemer of freelancer. De VAR is er enkel voor de opdrachtgever om te bezien of die al dan niet loonbelasting moet inhouden op jouw inkomsten.

3. administratie bijhouden voor een maand facturen sturen is net zo makkelijk als het klinkt: een facuur aan het eind van de maand en klaar is je administratie.

 

Ik raad je aan om met de bank te gaan praten over een overeenkomst van opdracht volgens de criteria die ik al melde.

Daarna factureer je aan het eind van de maand je uren maal uurtarief + reiskosten. Als dit minder is dan € 7.078 euro vraag je een vrijstelling kleine ondernemer aan voor de BTW bij de fiscus. Wordt het meer dan moet je je melden als ondernemer voor de BTW via deze link

 

dat is echt alles. Als de bank per se een VAR wil zien, dan kun je die aanvragen via deze link. Grote kans dat je een VAR-ROW krijgt, waarbij de bank dan nog steeds zelf moet beoordelen of je freelancer bent of niet.

 

groet en succes

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Ik heb mij internet verder verdiept in een en ander. Feitelijk gezien zou ik de volgende stappen moeten doorlopen:

[*] Inschrijven KvK:

- dan kan ik in de overeenkomst met de bank invullen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door "bedrijfsnaam x" ipv "persoon x", hetgeen de zelfstandheid aangeeft.

- dan krijg ik een BTW-nummer, hetgeen ik moet gebruiken voor de BTW-afdracht

[*] Overeenkomst voor bank opstellen, waaruit blijkt dat er geen sprake is van een dienstverband en gezagsverhouding:

- Opdrachtnemer voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.

- De werkzaamheden worden uitgevoerd door "bedrijfsnaam". Dit om aan te geven hoe zelfstandig ik ben en dat ik de werkzaamheden meestal zonder toestemming van de opdrachtgever door iemand anders kan laten uitvoeren.

[*]Werkzaamheden uitvoeren en factuur sturen, met BTW vermeld

[*]BTW-aangifte doen

[*]IB aangifte doen en opbrengsten vermelden onder "resultaat overige werkzaamheden"

[*]Uitschrijven bij KvK

 

Is de opdrachtgever, als ik volgens bovenstaande wijze handel, zeker van dat hij geen premies etc hoeft af te dragen? Zie ik iets over het hoofd of heb ik de informatie niet helemaal juist?

 

Overigens kom ik op de website van de belastingdienst op deze pagina het volgende tegen:

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

(...) Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, letten wij op de volgende zaken:

(...)

[*]Hoe regelmatig werkt u als zelfstandige? Als u incidenteel of alleen in besloten kring uw werkzaamheden uitvoert, dan bent u in het algemeen voor de btw geen ondernemer. Als u bijvoorbeeld af en toe uw boot verhuurt aan vrienden of familieleden, bent u daarvoor geen ondernemer en hebt u niets met btw te maken.

(...)

 

Gezien bovenstaande is mijn vraag? Wat verstaat de belastingdienst onder "incidenteel"? De werkzaamheden die ik ga uitvoeren (ik schat 40-120 uur) zijn in feite eenmalig/incidenteel. Waarschijnlijk ga ik binnenkort bij een andere lokale bank in loondienst. Dan wil ik de werkzaamheden bij de andere bank er op hebben zitten.

 

Kan ik niet als particulier aan de lokale bank 40-120 uur factureren en deze als resultaat overige werkzaamheden boeken bij de inkomstenbelasting?

Link naar reactie
 • 0

Mijn contract was tijdelijk, waardoor ik nu in de WW zit.

...

Dit zou als voordeel hebben dat er geen premies over mijn loon hoeven te worden betaald.

 

Het is niet mijn ambitie om als ZZP-er/freelancer door het leven te gaan. Ik ben dan ook nog in gesprek met een andere collega lokale bank ("Lokale Bank 3") om daar voor een concrete functie in loondienst te gaan.

...

 

Die premies zorgen er overigens wel voor dat je nu ww krijgt. Dat heeft ook wel effect op wat je erbij doet. Zoek ook even op 'starten vanuit de ww', voor het geval je niet je uitkering op het spel wil zetten.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Die premies zorgen er overigens wel voor dat je nu ww krijgt. Dat heeft ook wel effect op wat je erbij doet. Zoek ook even op 'starten vanuit de ww', voor het geval je niet je uitkering op het spel wil zetten.

 

Ik heb al contact gehad met het UWV. Mijn WW kan ik tijdelijk stopzetten.

Vanochtend met de belastingdienst gebeld. Omdat ik in loondienst in feite dezelfde werkzaamheden heb uitgevoerd zal de belastingdienst zich altijd de vraag stellen waarom dit nu dan niet in loondienst zou zijn, met als gevolg dat het nog steeds als (fictief) dienstverband kan worden gezien...Misschien dan toch maar gaan voor een 0-urencontract?

Link naar reactie
 • 0

Omdat ik in loondienst in feite dezelfde werkzaamheden heb uitgevoerd zal de belastingdienst zich altijd de vraag stellen waarom dit nu dan niet in loondienst zou zijn,

 

Lijkt me een beetje de verkeerde argumentatie van de belastingdienst, omdat het hier om een andere opdrachtgever danwel werkgever gaat? Voortgezet dienstverband geldt in beginsel alleen als de (ex)werkgever opdrachtgever van de zelfstandige wordt.

 

Wat wel zou kunnen is een (fictieve) dienstbetrekking omdat er sprake is van een gezagsverhouding en er maar een opdrachtgever is. Dat lijkt mij een belangrijker argument om toch voor loondienst te gaan.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Beste JPL, Allemaal

 

Zou ik mogen vragen hoe je deze kwestie uiteindelijk hebt opgelost. Ik zit in de zelfde situatie, eenmalig een project van rond de 4000,-. Ben je nu toch ingeschreven bij de kvk? Hoe hebt je de reiskosten in rekening gebracht? Hopelijk kun je mij hier meer helderheid over geven. Alvast bedankt voor de moeite.

 

Groeten,

 

Patrick

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  0 leden, 102 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.