Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
GastonS

toch NIET!: niet-zelfstandige werkruimte huurwoning op te voeren als kosten

Recommended Posts

Ik ben het eens met Joost dat de fiscus het in eerdere jaren niet opvoeren van huisvestingskosten zal interpreteren als gekozen hebben voor privé-vermogen. Maar in het omgekeerde geval zal de fiscus altijd stellen dat er geen sprake is van een bewuste standpuntbepaling. Dus gewoon doen en voor de voorgaande jaren verzoeken om ambtshalve correctie van je aanslagen IB wegens het domweg vergeten zijn van de huisvestingskosten. Daar krijg je vast discussie over, maar waarschijnlijk is het fiscale belang wel de moeite waard. Schakel desnoods een ervaren fiscalist in.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het wel nodig dat de huurwaarde tot het ondernemingsvermogen gerekend moet worden om tot kostenaftrek te komen?

 

Uit onderstaande uitspraak van Hof den Bosch, waarin wordt verwezen naar een Besluit van de SvF van 7 juni 2004, blijkt dat de ondernemende huurder een evenredig deel van zijn huisvestingkosten kan aftrekken. Er wordt hier niet gesteld dat de huurwaarde dan tot het ondernemingsvermogen gerekend moet worden.

 

En omdat dit discriminerend is ten aanzien van bezitters van eigen woningen mogen die hun huisvestingskosten van de niet-zelfstandige werkruimte, volgens Hof den Bosch, ook weer aftrekken.

 

De Hoge Raad moet over deze kwestie het laatste oordeel vellen, maar voor zover mij bekend, heeft ze dat nog niet gedaan.

 

De uitspraak is in dit draad al eerder aangehaald door Joost, maar nog geen echte inhoudelijke reactie gehad. Vandaar plaats ik de link opnieuw.

 

http://www.nl.pwc.com/extweb/bn/taxnews.nsf/public/KC14540#

 

Oh ja, de WOZ-waarde wordt vastgesteld voor alle woningen, dus ook huurwoningen. De WOZ-waarde heeft nl ook belang bij bv aangiften successierecht en waardering in box 3.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Odeon, die uitspraak van Hof Den Bosch betreft de omvang van de kostenaftrek als aan de voorwaarden van art. 3.16 Wet IB wordt voldaan. Het hof vindt het ongeoorloofd discriminerend dat eigenaren alleen maar 4% van de box-3-waarde mogen aftrekken, terwijl huurders ook alle gebruikerslasten mogen aftrekken.

 

Het hof gaat m.i. niet in op de vraag hoe het zit als je de huurwoning tot het ondernemingsvermogen rekent, terwijl daar nu juist de crux zit. Want door de huurwoning/het huurrecht daarvan tot je ondernemingsvermogen te rekenen, kom je niet meer aan art. 3.16 Wet IB toe en omzeil je dus de voorwaarden voor aftrek. Het leuke is dat dit voor een huurder fiscaal ook vrijwel geen pijn doet. Je hebt immers alleen te maken met het brutohuurwaardeforfait.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Jan,

 

Bedankt voor de uitleg. Dus in de uitspraak van het Hof den Bosch ging het blijkbaar om een kwalificerende werkruimte.

 

Meestal gaat het bij hurende ZZP-ers om niet kwalificerende werkruimtes (bv een slaapkamer die ingericht is als kantoor).

 

In een eerder aangehaald artikel wordt gesteld dat bij inbreng van het huurrecht in het ondernemingsvermogen het zakelijk gebruik veiligheidshalve ten minste op 25% moet worden gesteld. Waar komt die wijsheid vandaan? 10% moet toch ook voldoende zijn?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Die 25% kwam uit die zaak die speelde voor rechtbank Arnhem. Daar was het een vertaling van het woord "aanzienlijk". Dit is m.i. niet het criterium dat bepalend is voor de keuzevrijheid bij de etikettering van vermogensbestanddelen voor de IB/VPB. Dat is meer dan 10%.

 

Grappig is wel dat vrijwel nooit iemand zich afvraagt hoe je de verhouding zakelijk en anderssoortig gebruik moet meten. Ik heb daarom een rekensjabloon ontwikkeld o.b.v. tijd en vierkante/kubieke meters en met een splitsing tussen operationele huisvestingskosten (energie + water) en vaste huisvestingskosten. Verzoeken op basis hiervan worden tot nog toe door alle inspecties geakkordeerd.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het is mij duidelijk. Hartelijk dank.

 

Nog 1 ding: vóór 2006 werd er altijd een gedeelte van de werkruimte in de huurwoning als kosten opgevoerd (naar rato). Vanaf 2006 werd dit niet meer geaccepteerd a.g.v. het inkomensbeginsel. Waarschijnlijk werd de werkruimte wel als zelfstandige werkruimte gezien, aangezien dit niet ter discussie werd gesteld (hoewel er geen sprake is van aparte sanitaire voorzieningen, zijn er wel twee opgangen en kan ik mij voorstellen dat de werkruimte apart verhuurd zou kunnen worden).

 

Zou ik dit nu kunnen negeren en mij op het standpunt kunnen stellen dat het huurrecht vanaf 2005 tot het ondernemersvermogen gerekend zou moeten worden (dus dat ik de werkruimte als niet-zelfstandig kwalificeer) en als gevolg daarvan alle kosten -/- het huurwaardeforfait in het resultaat meegenomen zou moeten worden? Of zou dit te ver voeren? :-\

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Irene,

 

Volgens mij is jouw vraag in dit draadje al eerder beantwoord:

 

 

Ik ben het eens met Joost dat de fiscus het in eerdere jaren niet opvoeren van huisvestingskosten zal interpreteren als gekozen hebben voor privé-vermogen. Maar in het omgekeerde geval zal de fiscus altijd stellen dat er geen sprake is van een bewuste standpuntbepaling. Dus gewoon doen en voor de voorgaande jaren verzoeken om ambtshalve correctie van je aanslagen IB wegens het domweg vergeten zijn van de huisvestingskosten. Daar krijg je vast discussie over, maar waarschijnlijk is het fiscale belang wel de moeite waard. Schakel desnoods een ervaren fiscalist in.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb een bedrijf aan huis met 2 werknemers. Wel een eigen opgang maar geen sanitaire voorzieningen.

Kan ik een deel van de energie rekening aftrekken?

Share this post


Link to post
Share on other sites

dag Mar,

 

Niet helemaal het topic waar het thuishoort, maar ja, je kunt een evenredig deel van de energiekosten voor de bedrijfsactiviteiten aan huis aftrekken. Let wel: kúnt! De fiscus zal niet zonder meer akkoord gaan, hoewel ik nooit meegemaakt heb dat dergelijke kosten geweigerd werden. Formeel kunnen ze echter wel geweigerd worden.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb nog 1 vraag: als ik voor 2009 deze regeling ga hanteren (die van de uitspraak van de rechter over de niet-zelfstandige werkruimte in de huurwoning), is het dan verstandig aan de inspecteur van de belastingdienst te vragen of dit gerechtvaardigd is? Ik wil ook niet voor de verrassing komen te staan dat ik e.e.a. jarenlang op deze manier boek, vervolgens een boekenonderzoek krijg en dat dan e.e.a. vanaf 2009 teruggedraaid wordt, met de nodige belastingaanslagen van dien? Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste zou kunnen aanpakken?

 

Bij voorbaat weer hartelijk dank.

 

Groet, Irene

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien moet ik e.e.a. even toelichten? Ik verzorg administraties voor verschillende bedrijfjes. Eén bedrijf is in 2009 gestart vanuit een huurwoning. Hij heeft a.d.h.v. de bouwtekeningen bepaald dat hij iets meer dan 10% van de huurwoning zakelijk gebruikt. Dit is misschien al tricky, want nogal krap, maar dat terzijde. Nu wil ik alleen even van gedachten wisselen over de vraag of ik de huisvestingskosten in z'n geheel zal meenemen met inachtneming van die correctie voor privégebruik. Ik ben dus bang dat dit, misschien jaren na dato, zal worden "ontdekt" en toch niet geaccepteerd zal worden. Dan zit de klant met een naheffing over een aantal jaren. Ik dacht misschien zelf om de huisvestingskosten in eerste instantie niet mee te nemen, vervolgens, zodra de definitieve aangifte binnen is, een bezwaarschrift in te dienen en dan kijken hoe er gereageerd wordt. Of slaat dit nergens op?

 

Ik hoor heel graag jullie meningen.

 

Dank en groet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag Irene

 

Het is op HL niet de bedoeling om vraagstukken voor je cliënten op te lossen met onze antwoorden. Ik geef je een tip: als je van genoemde uitspraak gebruik wilt maken, dan moet de keuze om het gehele huurrecht zakelijk aan te merken ook gemaakt worden op het moment dat de woning betrokken wordt als bedrijf. Je kunt niet zomaar ergens ten tijde van het ondernemerschap en gebruik van de huurwoning besluiten om ineens het huurrecht als zakelijk aan te merken, tenzij bijvoorbeeld het gebruik ineens een fors groter oppervlak bestrijkt, waardoor de grenzen uit genoemde rechtspraak wel overtreden worden.

 

Ik ga je niet vertellen of en zo ja, welke, risico's hieraan verbonden zijn. Als je dit wilt adviseren, dan moet je het óf zelf zeker weten óf een deskundige inhuren óf je gewoon verre houden van deze constructies.

 

groet

Joost


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi Joost,

 

Het was zeker niet de bedoeling om even goedkope adviezen in te winnen via het HL-forum >;(. Ik werk als administrateur en pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben, maar wat ik niet weet vind ik uit, o.a. via het HL-forum, dacht ik. Dit is dus klaarblijkelijk niet de bedoeling, dus dat is prima. Ik wilde alleen even van gedachten wisselen met deskundigen, that's all.

 

In ieder geval, bedankt voor je hulp.

 

Groet, Irene

Share this post


Link to post
Share on other sites

Irene,

 

geen reden om boos te worden lijkt mij. Als admin handhaaf ik gewoon de regels en een daarvan is dat HL niet voor commerciële doelen bedoeld is. In jouw geval kan het de moeite lonen om gewoon iemand per PM je vraag voor te leggen.

 

groet

Joost

 

HL admin


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo allen,

 

Wat gebeurd er als je het huurrecht op de balans zet en op een gegeven moment koopt van de woningbouw? Wordt de woning dan ook automatisch van de onderneming of mag / moet je het huis dan naar prive halen?

 

Japsa

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Japsa, het huurrecht houdt op te bestaan, dus dat verdwijnt van de balans. Het eigendom komt ervoor terug, maar dit is een geheel andere rechtsverhouding, dus wat mij betreft moet je je weer de vraag stellen: in privé of op de balans?


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

In augustus 2009 een nieuwe huurwoning betrokken en toen geen keuze gemaakt om het huurrecht tot ondernemingsvermogen of privevermogen te rekenen. Heb hier niets mee gedaan bij het invullen van de IB, simpelweg omdat ik niet van de regel af wist EN nog niet duidelijk was welke ruimte ik ging gebruiken waarin ik mijn werkzaamheden ging verrichten.

 

Over 2010 doe ik pas in september aangifte. Kan ik er nog voor kiezen om het huurrecht tot ondernemingsvermogen te tellen of niet?

 

Moet echt minimaal 25% v/d huurwoning zakelijk gebruikt worden of is, pak 'm beet, 15-20% ook voldoende?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iemand die weet of ik, aan de hand van bovenstaand verhaal, nog in aanmerking kom voor deze mooie aftrekpost?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb je haast?

 

Waarom wist je in 2009 nog niet wat je met de woning ging doen?

 

Zoals eerder in dit topic is vermeld, is er geen minimumpercentage bekend. Bij 25% werkte het, bij een groter percentage zal dat ook het geval zijn, bij een kleiner percentage weten we het niet.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Heb je haast?

 

Waarom wist je in 2009 nog niet wat je met de woning ging doen?

 

Zoals eerder in dit topic is vermeld, is er geen minimumpercentage bekend. Bij 25% werkte het, bij een groter percentage zal dat ook het geval zijn, bij een kleiner percentage weten we het niet.

 

Haast? Nee, nieuwschierig!

 

Ik geef toch nergens aan dat ik niet wist wat ik met de woning wilde gaan doen?? Op het moment dat ik de woning betrok wist ik nog niet welke ruimte ik binnen de woning als werkruimte ging gebruiken. Grote slaapkamer? Zolder?

 

Ik zou dus graag willen weten of ik de keuze nog kan maken, of dat ik te laat ben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stinkywinky, als je je huurwoning pas in 2010 voor meer dan 10% voor je onderneming bent gaan gebruiken, dan mag je het huurrecht daarvan in 2010 op je balans zetten. Want de tegenhanger van die 10%, oftewel 90%, is de concrete vertaling van de in fiscale kringen gebruikte term "nagenoeg geheel" en pas bij een nagenoeg geheel voor privé of zakelijke doeleinden gebruikt ding vindt de fiscale rechter dat er geen keuzevrijheid meer is. De grenzen der redelijkheid worden volgens de rechter dus pas overschreden als je een ding dat voor 10% of minder zakelijk wordt gebruikt, als ondernemingsvermogen etiketteert.

 

Geef bij vragen van de fiscus hoe het in 2009 zat, dus aan dat het zakelijke gebruik van je woning toen nog minder dan 10% was, want dan doet er zich fiscaal gezien in 2010 een bijzondere omstandigheid voor op grond waarvan je het huurrecht in 2010 mag heretiketteren (zakelijk gebruik woning gestegen tot boven de 10%).

 

Het is overigens de vraag hoe je het zakelijke gebruik van een woning moet berekenen: puur o.b.v. het relatieve aantal m2 of m3 (van de ruimte) die je gebruikt áls je een deel van je woning zakelijk gebruikt, of moet je die uitkomst nog vermenigvuldigen met de tijd van het zakelijke gebruik gedeeld door de tijd dat de ruimte überhaupt ergens voor wordt gebruikt (zakelijk of privé). Hoe dan ook, als er continu zakelijke spullen in een ruimte staan (bijvoorbeeld mappen met zakelijke administratie), dan kun je in ieder geval stellen dat die ruimte continu ook zakelijk wordt gebruikt.

 

Mocht dat voldoende zijn, dan zou je je hele huis simpel kunnen aanmerken als continu zakelijk gebruikt vermogen, door in elke ruimte continu een zakelijk gebruikt ding te stallen. Dus in de woonkamer leg je wat ondernemerstijdschriften, in de keuken staan uiteraard de Senseo en koffie en thee van de zaak, in de garage stal je de auto (en ruitenwisservloeistof) van de zaak, in de hal hang je de sleutels van de auto van de zaak, in je nachtkastje ligt vanzelfsprekend het boek "Ondernemen voor dummies", op zolder bewaar je je oude administratie, in de kelder liggen je relatiegeschenken (flessen wijn) en op de WC hangt de ondernemerskalender die jou elke dag weer verse inspiratie geeft. En in de tuin staat natuurlijk niet alleen (al jaren) het bord "Te koop", maar ook een reclamebord voor je zaak en in het tuinschuurtje je fiets van de zaak. ;D


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stinkywinky, als je je huurwoning pas in 2010 voor meer dan 10% voor je onderneming bent gaan gebruiken, dan mag je het huurrecht daarvan in 2010 op je balans zetten. Want de tegenhanger van die 10%, oftewel 90%, is de concrete vertaling van de in fiscale kringen gebruikte term "nagenoeg geheel" en pas bij een nagenoeg geheel voor privé of zakelijke doeleinden gebruikt ding vindt de fiscale rechter dat er geen keuzevrijheid meer is. De grenzen der redelijkheid worden volgens de rechter dus pas overschreden als je een ding dat voor 10% of minder zakelijk wordt gebruikt, als ondernemingsvermogen etiketteert.

 

Hoe zet je het huurrecht op de balans?

 

Ik las eerder in dit topic namelijk: "dat hoeft niet per se op de balans. Je moet er een beroep op doen dat je het huurrecht als zakelijk aanmerkt. Daarbij kun je verwijzen naar gerechtshof Amsterdam van 1 oktober 2008, nr. 07/00839;"

 

Mocht dat voldoende zijn, dan zou je je hele huis simpel kunnen aanmerken als continu zakelijk gebruikt vermogen, door in elke ruimte continu een zakelijk gebruikt ding te stallen. Dus in de woonkamer leg je wat ondernemerstijdschriften, in de keuken staan uiteraard de Senseo en koffie en thee van de zaak, in de garage stal je de auto (en ruitenwisservloeistof) van de zaak, in de hal hang je de sleutels van de auto van de zaak, in je nachtkastje ligt vanzelfsprekend het boek "Ondernemen voor dummies", op zolder bewaar je je oude administratie, in de kelder liggen je relatiegeschenken (flessen wijn) en op de WC hangt de ondernemerskalender die jou elke dag weer verse inspiratie geeft. En in de tuin staat natuurlijk niet alleen (al jaren) het bord "Te koop", maar ook een reclamebord voor je zaak en in het tuinschuurtje je fiets van de zaak

 

haha, heerlijk creatief!

Share this post


Link to post
Share on other sites

huurrecht

aan privéstorting

 

Ik neem aan dat je door de uitleg van Jantax begrijpt waarom ik naar (de onbekendheid van) het gebruik van de woning in 2009 vroeg? Je reactie kwam op mij wat geïrriteerd over.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stinkywinky, dat je het huurrecht van de woning als zakelijk aanmerkt, blijkt uit het feit dat je de huur e.d. opvoert als kosten van je onderneming en het bruto huurwaardeforfait opvoert als kostencorrectie wegens privé-gebruik woning.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 10 leden online en 249 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept